Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

May 16, 2019

498 - 26 Μαΐου 2019 : Ἡ ἀπελευθερωσις τῶν λαῶν ἀπὸ τον ζυγὸ τῆς εὐρωπαϊκῆς τυραννίαςΒόλφγκανγκ Σόϊμπλε

498 - 26 Μαΐου 2019 : Ἡ ἀπελευθερωσις τῶν λαῶν ἀπὸ τον ζυγὸ τῆς εὐρωπαϊκῆς τυραννίας

Τὸ 1815 ἡ Ἱερὰ Συμμαχία συνεκροτήθη μετὰ τὴν ἧττα τοῦ Ναπολέοντος. 

Μετὰ τὴν ἧττα τοῦ γερμανοῦ ἡγεμόνος τὸ 1945, συνεκροτήθη ἡ Ἱερὰ Συμμαχία τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης γιὰ νὰ ἀποτραπῇ κάθε προσπάθεια ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν ἀπὸ τὸν ζυγὸ τοῦ καπιταλιστικοῦ παγκοσμισμοῦ ὑπὸ τὰ κελεύσματα τῆς σοβιετικῆς ἐπαναστάσεως.

Τὸ 1815, τριμερὴς συνθήκη συνήφθη μὲ τὴν παρακάτω δήλωσι: «Οἱ τρεῖς ἡγεμόνες διατελέσωσιν ἡνωμένοι διὰ τῶν δεσμῶν ἀδελφότητος ἀληθοῦς καὶ ἀδιαλύτου καὶ θεωροῦντες  ἀλλήλους ὡς μέλη μίας καὶ τῆς αὐτῆς πολιτείας ἐν πάσῃ εὐκαιρίᾳ καὶ ἐν παντὶ τόπῳ θὰ παρέχωσιν ἀρωγὴν καὶ ἀντίληψιν ἀλλήλοις, εἰς τοὺς ὑπηκόους καὶ τοὺς στρατοὺς αὐτῶν, ὧν θεωροῦσι ἑαυτοὺς πατέρας καθοδηγοῦντες ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι τῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης...ἵνα ἄρχωσι τῶν διαφόρων κλάδων μίας καὶ τῆς αὐτῆς οἰκογενείας».

Μὲ τὴν ἵδρυσί της τὸ 1993, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις εἰσήγαγε καὶ πάλι τὴν ἔννοια τῆς κοινῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκογενείας ὑπὸ τὴν καθοδήγησι ὄχι πλέον τῶν βασιλέων ἀλλὰ τῶν τραπεζῶν καὶ μὲ τὸ φοβερὸ ὅπλο τοῦ εὐροῦ. 

Ὅσοι λαοὶ δὲν ὑπετάσσοντο ἡ Ἱερὰ Συμμαχία τοῦ 1815 ἔστελνε στρατὸ πρὸς συμμόρφωσιν.

Ἀπὸ τὸ 2008, ὅσοι λαοὶ δὲν ὑπετάσσοντο, οἱ Βρυξέλλες τῆς ΕΕ ἔστελναν τοὺς τραπεζῖτες τους γιὰ νὰ τοὺς καθυποτάξουν μέσῳ τοπικῶν γκαουλάϊτερς ὅπως τὸν Στουρνάρα στὴν Ἑλλάδα ποὺ ἔδιδαν φωνὴ σὲ παπαγάλους ὀνόματι Παυλόπουλο καὶ Μητσοτάκη.

Καὶ ἐσήμανε ἡ ἀποφράδα ἡμέρα τῆς 26ης Μαΐου 2019, ἐθνικῆς παλιγγενεσίας γιὰ τοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης. Ἤδη προετοιμάζονται τὰ ἀναγνωστικὰ σὲ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες μνημονεύοντας τὴν τεραστία σημασία τῆς ἡμέρας αὐτῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν.

Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἀπελευθέρωσις, ὅπως καὶ στὴν δεκαετία τοῦ 1820 εἶναι σχετική διότι ἐπετεύχθη μὲ τὴν ἀρωγὴ ἐξωευρωπαϊκῆς μεγάλης δυνάμεως, αὐτῆς τῶν ΗΠΑ: τὸ 1823 ὑπὸ τὸν πρόεδρο Μόνροε, τὸ 2019 ὑπὸ τὸν πρόεδρο Τράμβιο. Διότι ἡ Ἱστορία ἀπὸ πτώσεως Ἀδὰμ καθοδηγεῖται ἀπὸ μία καὶ μόνη συνισταμένη:  τὴν ἰσχύ. 

Σήμερα, χωρὶς πυρηνικὴ ἰσχὺ δὲν ὑπάρχει ἀνεξαρτησία. Ἡ Ἑλλὰς περιμένει τὴν ἀνασύστασι τῆς δυσχιλιετοῦς Αὐτοκρατορίας, ἐπὶ τῶν δύο ὀχθῶν τοῦ Αἰγαίου βασισμένη στὴν πυρηνικὴ ὑπεροπλία.

Δημήτρηςς Κιτσίκης                          16 Μαΐου 20193 comments:

 1. Το άρθρο σας μου θύμισε την παρομοίωση που κάνατε με την Ελλάδα ως "γαγγραινικό μέλος της Ε.Ε.".

  Παραθέτω εδώ σχετική ανάλυση για το σχέδιο διαλύσεως της Ελλάδος μέσω Γκρέξιτ:

  https://www.thepressproject.gr/details_en.php?aid=61869


  Πέραν αυτού με θλίβει η τεράστια σπατάλη των Ελληνοτουρκικών (και δη Τουρκικών) στρατιωτικών πόρων με μοναδικό στόχο την...αλληλο-εξόντωση, έλεος! Ο Έρντογαν σαν τον Πορθητή, ετοιμάζει τις μελλοντικές του "Βομβάρδες" και ο Ελληνισμός όφειλε να βρει τρόπο να επωφεληθεί από αυτά όχι να τα καταστρέψει. Προφανώς απαιτείται η απουσία Τουρκικού σωβινισμού* αλλά εκεί ωθούν πλέον οι εχθροί του τον Έρντογαν. Δεν μπορεί δυστυχώς να σταματήσει. Την ίδια στιγμή βέβαια οι Τούρκοι της Άκσενερ κατηγορούν τον Έρντογαν για αναβίωση της Ρωμανίας διότι αποκαθιστά της εκκλησιές μας:

  https://www.newsbeast.gr/world/arthro/4891908/paralirima-toyrkoy-voyleyti-yparchei-ypoylo-schedio-anaviosis-toy-vyzantioy


  Με τον Νταβούτογλου ηγέτη και με αναβίωση των Οθωμανικών μιλλετίων με την μορφή Κουρδικού, Λαζικού, Αρμενικού και Αλεβηδικού ομόσπονδου κρατιδίου εύχομαι Έλληνες και Τούρκοι μηχανικοί να εργάζονται από κοινού στα μελλοντικά "Atmaca" για την κοινή τους πατρίδα. Με την κατάρρευση της Ε.Ε., η αναβίωση της Οθωμανίας αποτελεί πράγματι μονόδρομο, ειδάλλως το Ιράκ.


  *Εδώ ωθούν οι εχθροί του τον Ταγίπ μέσω του σωβινισμού, https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ellinotoyrkika/773092_myrizei-krisi-toyrkoi-poliorkoyn-proxeneio-mas-sti-smyrni-tha

  ReplyDelete
 2. Επί αυτού πολύ γουστάρω το καινούριο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ για τους νέους!

  https://www.youtube.com/watch?v=5rkHEhWkWgM


  Λες και το έφτιαξα εγώ! Τελικά ένα είναι σίγουρο. Για να διορθωθεί η στρεβλή φύση Πανεπιστημίων και Λυκείων, παγκοσμίως, οφείλουν πρώτα να κατακαούν με βροχή από μολότωφ όπως στην Κομμούνα των Παρισίων και την Ιρανική Επανάσταση του 1979. Η Ελληνική αντίδραση (καταλήψεις) παρότι άκρως υποκριτικά καταδικαστέα από το αστικό πολιτικό σύστημα, είναι σωστή ιδίως συγκρινόμενη με την Δύση (διάβασα εχθές άρθρο στην NZZ, την "Καθημερινή" της Ζυρίχης όππυ έλεγε ότι η πλειοψηφία των μαθητών στα Ελβετικά Λύκεια κάνουν χρήση LSD και Ριταλίνης για να αυξήσουν τις επιδόσεις τους και να ανταπεξέλθουν στην πίεση του θεοκατάρτου όγκου της εξισωκεντρικής παράνοιας των μαθημάτων!). Το πρόβλημα είναι ότι η αντίδραση αυτή σκαλώνει 1000% στο πολιτικό και επίσης στο στρατιωτικό σύστημα. Η σωστή φύση της εφηβικής αναρχικής αντιδράσεως κα της αυτής μετεξελίξεώς της σε Μαδουρισμό, αποτυπώνεται τέλεια στον Τσίπρα. Εξ'ου και η φράση: "Ευτυχώς μας κυβερνά ένας καταληψίας!".


  Υ.Γ. Είμαι σίγουρος ότι αν κερδίσει ο Τσίπρας, ακριβώς όπως πράττουν οι πάσης φύσεως Βρυξελλικοί ανά την Ε.Ε., θα κατηγορήσουν ΣΙΓΟΥΡΑ τον Τσίπρα για...νοθεία οι ΝΔκρατες/ΚΙΝΑΛΙΤΕΣ/Ποταμίσιοι παλαιοκαθεστωτικοί, ό,τι κάνανε και στον Τράμβιο! Από την άλλη ΣΙΓΟΥΡΑ σαν τον Έρντογαν, ο Τσίπρας ΘΑ ΝΟΘΕΥΣΕΙ Ευρωεκλογές και Εκλογές Εθνικές με την βοήθεια Αμερικανών και Ισραηλινών, για να παραμείνει στην εξουσία προς το συμφέρον αμφοτέρων. Το ίδιο ισχύει και για τον Καμμένο εξ'ου και η σιγουριά και των δύο αρχηγών ότι θα κυβερνήσουν εκ νέου. Ζήτω η Ελληνοτουρκική εκλολογική συμμαχία!

  ReplyDelete
 3. Η Αμερική αποτυγχάνει σε Βενεζουέλα και Ιράν:

  https://www.nytimes.com/2019/05/16/world/middleeast/iran-war-donald-trump.html

  Ο Μπόλτον αγνοείται. Ο Τράμβιος δεν επιθυμεί περαιτέρω πόλεμο. Ισχύει ό,τι για Μαδούρο:

  Ο Μπόλτον έχει δίκαιο. Βενεζουέλα, Κορέα, Ρωσσία και Ιράν δεν υπάρχει περίπτωση ούτε 1 στο εκατομμύριο να χύσουν αίμα στρατιωτών τους για χάρη του Τραμβίου σε πόλεμο κατά της Κίνας. ΗΠΑ και Ρωσσία "συμμαχούν" μονάχα στην περικύκλωση-τανάλια της Ε.Ε., με τον Πούτιν να περιμένει την ευκαιρία για ένα 2ο 1942-43 εφόσον διαλυθεί το ΝΑΤΟ και φυσικά η Ε.Ε. Από την άλλη ενεργειακά όλο και δένεται με την Γερμανία. Πολύ φοβάμαι ότι η διστακτικότητα του Τραμβίου να χρησιμοποιήσει βία, οδηγεί τις ΗΠΑ σε ευνουχισμό σχετικά με την ισχύ τους. Μονάχα οικονομικώς είχε επιτυχίες κατά της Κίνας μέχρι στιγμής. Αλλά ξαναλέω, για ποίον λόγο να ματώσουν Βορειοκορεάτες, Ρώσσοι, Ιρανοί ακόμα και Ευρωπαίοι, επειδή η Κίνα παίρνει τις αγορές από την Αμερική;; Και για ποιόν;; Έχουμε σκεφθεί, πλην Πούτιν, πώς βλέπουν τον Τράμβιο οι Σιίτες μουλλάδες;; Μήπως σαν έναν άθεο υλιστή αποικιοκράτη (και σιωνιστή) που σκέφτεται το κέρδος και τρέφεται από ταχυφαγεία;;

  Γιατί να συμμαχήσουν οι Μουλλάδες με τον Τράμβιο από την σκοπιά τους;; Τώρα είναι άσχημα;; ΚΑΘΌΛΟΥ!

  Το μοναδικό "Σχέδιο Β'" είναι η περικύκλωση στρατιωτικά του Ιράν με στόχο την εκδήλωση αστικής φιλελεύθερης εξεγέρσεως στο εσωτερικό του. Κορασίδες να ποδοπατούν την μντήλα τους με μίσος, τζαμιά να βανδαλίζονται, Φρουροί της Επαναστάσεως να πυροβολούν τον Λαό που προστατευουν. Έτσι μονάχα θα πέσει το Ιράν και πιθανώς με ελεγχόμενη εκδήλωση επιθέσεως από Ιρανούς θερμοκέφαλους στρατηγούς (στόχος των ΗΠΑ) ώστε να μπορέσουν να απαντήσουν οι ΗΠΑ "χειρουργικά".

  ReplyDelete