Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Apr 10, 2019

491 – Λιβύη : Τὸ φοβερώτερο ἀπὸ τὰ φοβερώτερα ἐγκλήματα τῆς ἰμπεριαλιστικῆς Δύσεως τῶν Βρυξελλῶν
Τὸ 2019 οἱ Βρυξέλλες θὰ πληρώσουν γιὰ τὴν σφαγὴ τοῦ Καντάφι


491 – Λιβύη : Τὸ φοβερώτερο ἀπὸ τὰ φοβερώτερα ἐγκλήματα τῆς ἰμπεριαλιστικῆς Δύσεως τῶν Βρυξελλῶν


Τὸ λησταρχεῖο τῶν τεχνοκρατῶν τῶν Βρυξελλῶν ποὺ κατέστρεψε τὴν χώρα μας καὶ ποὺ στὶς ἑπόμενες εὐρωπαϊκὲς ἐκλογὲς θὰ περάσῃ στὸ νεκροταφεῖο τῆς Ἱστορίας, μὲ μπροστάρη τὸν τότε πρόεδρο τῆς Γαλλίας, τὸν Σαρκοζύ, εἶχε τὸ 2011 δολοφονήσει τὸν Καντάφι καὶ μαζὶ τὸ θαυμαστό του ἔργο  οἰκοδομήσεως προτύπου συγχρόνου ἀραβικοῦ κράτους, τὴν Λιβύη, μετατρέποντάς την, μετὰ τὸ ἀποτρόπαιο αὐτὸ ἔγκλημα κατὰ τοῦ λαοῦ της, σὲ σκουπιδότοπο τῆς βορείου Ἀφρικῆς.

Στὴν δεκαετία τοῦ 1970, στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀττάβας, ἐδίδασκα στοὺς  μεταπτυχιακούς μου φοιτητές τὸ θαυμαστὸ ἀνορθωτικὸ ἔργο τοῦ Καντάφι, μὲ τὴν ἐνδελεχῆ μελέτη ἀποκαλουμένου πράσινου βιβλίου του, ἐμπνευσμένου ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας καὶ τὴν σκέψι τοῦ γάλλου φιλοσόφου τοῦ ΙΗ΄αἰώνος Ζάν-Ζὰκ Ῥουσσώ. 

Τὰ σκυλιὰ τοῦ Σαρκοζὺ καὶ τοῦ Ὀμπάμα τὸν ἔσφαξαν ἐνώπιον τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης ποὺ ἐκάθητο ἀποσβολωμένη ἐνώπιον τοῦ φρικτοῦ θεάματος ῥωμαϊκοῦ σταδίου στὶς ἀνοικτὲς τηλεοράσεις της, καὶ μαζὶ κατεδαφίσθη ἕνα ὁλόκληρο προοδευτικὸ άραβικὸ κράτος, ὅπως κατέρρευσε τὴν ἴδια ἐποχὴ πρὸς χάριν τῶν δυτικῶν τραπεζῶν, ἡ Ἑλλάς, ἀλλὰ καὶ προηγουμένως ἡ Γιουγκοσλαυΐα, τὸ Ἀφγανιστάν, τὸ Ἰρὰκ καὶ ἡ Συρία. 

Ποιὸς θὰ τιμωρήσῃ κάποτε τοὺς κακοποιοὺς αὐτοὺς μὲ τοὺς παχυλοὺς μισθοὺς ποὺ κολοκάθονται στὶς Βρυξέλλες, θυμίζοντας τὴν Ἱερὰ Συμμαχία τοῦ 1815, πίνοντας τὸ αἷμα τῶν λαῶν; Πῶς εἶναι δυνατὸν στὴν Ἑλλάδα νὰ ὑπάρχῃ ἀκόμη ἕνας Μητσοτάκης ποὺ ὁμνύει στὸ ὄνομα τῶν Βρυξελλῶν;

Ἀναδημοσιεύουμε παρακάτω ἕνα δεῖγμα σημερινοῦ ἀγγλικοῦ ἄρθρου τοῦ BBC, ἀπὸ τὰ ἀμέτρητα ἄρθρα ἰδίου περιεχομένου, γιὰ τὸν δυτικὸ βιασμὸ ἐπὶ τοῦ σώματος τῆς Λιβύης.
Δημήτρης Κιτσίκης                               10 Ἀπριλίου 201922 comments:

 1. Ἀπὸ τὸν λογαριασμό μου στὸ facebook:

  ΠΕΡΙ ΑΝΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ
  Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔπεσε ἀπὸ τὸν Παράδεισο στὴν Γῆ, εἰσῆλθε στὸ κράτος, δηλαδὴ στὸ βασίλειο τοῦ Διαβόλου καὶ ἡ πρώτη του ὑποχρεωτικὴ πρᾶξις ἦταν νὰ σκοτώσῃ ὁ Κάϊν τὸν ἀδελφό του Ἄβελ. Ἀργότερα ἦλθεν ὁ Χριστὸς γιὰ νὰ ἐξηγήσῃ στὸν ἄνθρωπο ὅτι τὸ βασίλειό του δὲν εἶναι αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Παρὰ ταῦτα ὁ ἄνθρωπος -ὡς Δὸν Κιχώτης κατὰ τῶν ἀνεμομύλων- ἀγωνίζεται, ὡς καπιταλιστὴς ἤ κομμουνιστής, νὰ καταργήσῃ τὸ κράτος ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ Διαβόλου καὶ ἐπειδὴ φυσικὰ δὲν τὸ κατορθώνει μεταθέτει τὴν κατάργησι τοῦ κράτους στὸ τέλος τῶν καιρῶν. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ ὕπαρξις τῶν ἀναρχικῶν μέσα στὴν κοινωνία καὶ τῶν μοναχῶν ἐκτὸς κοινωνίας εἶναι ἀπαραίτητη διότι μᾶς ὑπενθυμίζει τὴν βασικὴ ἀλλὰ ἀναπόφευκτη ἀλήθεια ὅτι ζοῦμε μέσα στὸ ἔγκλημα, δηλαδὴ μέσα στὸ κράτος. Ὁ Γέρων καὶ πρώην ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ Βασίλειος Γοντικάκης εἶναι Κρητικὸς καὶ ὁ ἀδελφός του εἶναι ἀναρχικὸς καὶ μοῦ ἐξηγοῦσε ὅτι καὶ οἱ δύο τους ἦσαν ἀναρχικοί, αὐτὸς ὡς μοναχὸς ἐκτὸς κοινωνίας καὶ ὁ ἀδελφός του ἐντὸς κοινωνίας. Νὰ γιατὶ χρειαζόμαστε καὶ τὸν Ῥουβίκωνα καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 2. Ανάλυση για τις σχέσεις ΗΠΑ-Κοσόβου που συνάδει με παλαιότερη δική μου στο ιστολόγιό σας την οποία δε, είχατε ανεβάσει και στο φέισμπουκ με τίτλο «Ο Τράμβιος θα μας απαλλάξει από την Μεγάλη Αλβανία»:

  https://www.pronews.gr/kosmos/valkania/765105_ipa-se-kosovo-o-tramp-allaxe-stratigiki-den-tha-ginoyme-aspida-se-serviki

  Επίσης παρατηρείται τελευταία τεράστια κινητικότητα στο θέμα της γενοκτονίας των Αρμενίων με Γαλλία και Ιταλία να προβαίνουν σε ξέφρενη αναγνώριση της γενοκτονίας αυτής. Μέτωπο όλων κατά της Αγκύρας φαίνεται να δημιουργείται καθώς και οι οργανώσεις στην Κουρδική Συρία συνεχώς καθημερινά ανακοινώνουν επερχόμενη εκστρατεία «απελευθερώσεως» του (υπό Τουρκική κατοχή) Συριακού Καντονίου Αφρίν.

  Συρία, Γαλλία, Ιταλία, Αμερική, Κούρδοι και Αρμένιοι φαίνεται να ετοιμάζουν καίριο πλήγμα στην Τουρκία, ενώ οι ΗΠΑ προωθούν τον επανεξοπλισμό της Κύπρου (Ελληνοκυπριακό κομμάτι) με άρση του εμπάργκο και επιπλέον είσοδο στο ΝΑΤΟ!

  Τί έχετε να πείτε για αυτά κύριε Καθηγητά;

  Ευχαριστώ.

  ReplyDelete
 3. https://www.rt.com/uk/456424-shooting-ukraine-embassy-london/

  Μία ακόμη "false flag" προβοκάτσια κατά της Ρωσσίας τώρα δε που αναπτύσσονται συστοιχίες THAAD και Patriot σε Ρουμανία και Πολωνία με τον ΝΑΤΟΪΚΌ Στόλο να έρχεται face-to-face με τον Ρωσσικό στην Μαύρη Θάλασσα. Βέβαια όπως απέτυχε το Σκριπαλικό σενάριο το ίδιο δύναται να γίνει και τώρα.

  ReplyDelete
 4. Ἀνήρτησα στὸ Facebook τὸ παρακάτω κείμενό μου:

  ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ Η ΕΛΛΑΣ ΠΑΡΑΔΟΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

  Ἐνῷ τὰ ΜΜΕ ὀργιάζουν προπαγανδιστικὰ ἐνώπιον τῶν ἐκλογῶν ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ ἔχει ἀποφασίσει ἐφέτος νὰ τελειώνῃ μὲ τὸν Ἔρντογαν. Τὸ ἀποτυχὸν ἀμερικανικὸ πραξικόπημα τοῦ 2016 ἐναντίον του ἔγινε μπούμερανγκ καὶ τώρα παραμένει μόνον ὁ ἑλληνοτουρκικὸς πόλεμος στὸ Αἰγαῖο μὲ νικητὴ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐπανένωσι τῶν δύο ὀχθῶν τοῦ Αἰγαίου κατὰ τὸ κιτσικικὸ σχέδιο ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας κατόπιν ἀναγνωρίσεως ἀπὸ τὴν μεταερντογανικὴ Τουρκία ὁλοκλήρου τῆς κυπριακῆς δημοκρατίας ὑπὸ μορφὴν κυπριακῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας. Ἀλλἀ,φοβοῦ τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ δῶρα φέροντας Ἀλέξη Τσίπρα! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ευχαριστώ κύριε Καθηγητά, το είδα πριν από 2 ώρες.

   Delete
 5. Ἀπαντῶ Παλιὲ στὴν ἐρώτησί σου μὲ τὸ παραπάνω κείμενό μου ποὺ εἶχα ἀναρτήσει στὴν Προσώπου Βίβλο προτοῦ τὴν διαβάσω. Ἡ ἀρμενικὴ γενοκτονία εἶναι τὸ σύνηθες ὅπλο ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ οἱαδήποτε δύναμις στὸ διεθνὲς στερέωμα ὅταν θέλει νὰ κτυπήσῃ τὴν Τουρκία. Τὀ ὅτι τὸ χρησιμοποιοῦν τώρα Εὐρώπη καὶ Ἀμερικῆ σημαίνει ὅτι θέλουν τὴν ἧττα τοῦ Ἔρντογάν. Γιὰ ἕναν σοβαρὸ ἱστορικὸ δὲν ὑπάρχουν οἱ καλοὶ καὶ οἱ κακοί. Δὲν ὑπάρχει ἠθικὴ στὴν διεθνῆ πολιτική. Οἱαδήποτε χώρα ἐπὶ τοῦ πλανήτου, μικρή (συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Ἑλλάδος) ἤ μεγάλη χρησιμοποιεῖ τὸ ἔγκλημα γιὰ τὴν ἐπίτευξι τῶν στόχων της. Τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ἐὰν οἱ Ὀθωμανοὶ ἔσφαξαν τοὺς Ἀρμενίους ἤ οἱ Ἀμερικανοὶ τοὺς Βιετναμέζους. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἐὰν συνέφερε ἡ σφαγὴ γιὰ τὴν μακροπρόθεσμη ἐπίτευξι τῶν στόχων τῶν σφαγέων. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. Ευχαριστώ κύριε Καθηγητά για την απάντησή σας.

  Θα ήθελα να προσθέσω όμως ότι η Κουρδική καθώς και η Αρμενική "σφήνα" είναι ΤΕΡΑΣΤΙΩΣ χρήσιμη στις Ξένες Δυνάμεις για να σπάσει ο άξων Τουρκίας-Ιράν καθώς και ο άξων Τουρκίας-Αζερμπαϊτζάν (κλάδος του παντουρκισμού).

  Ένα Μεγάλο Κουρδιστάν και μία Μεγάλη Αρμενία διαλύει τους επάνω άξονες ενώ αποδυναμώνει σημαντικά το Τουρκικό στοιχείο στην περιοχή. Οι Αρμένιοι ομοιάζουν εμάς ως τους πιο Δυτικοποιημένους μη-μουσουλμανικούς λαούς της Ενδιαμέσου Περιοχής, μαζί με τους Εβραίους. Θυμίζω την Αμερικανική εγκατάσταση του Πανσιγιάν στην εξουσία της Αρμενίας πέρυσι ώστε να επιτευχθεί η περικύκλωση της Τουρκίας πρώτον και η αποχώρηση της Ρωσσίας από την πολιτική ζωή της Αρμενίας έστω και τυπικά, μολονότι η Αρμενία εξαρτάται 100% οπλικώς από την Ρωσσία.

  Η μεταερντογανική Τουρκία θα περικυκλωθεί από Ανατολάς εάν πραγματωθεί με την καθαίρεση του Έρντογαν η Μεγάλη Αρμενία και το Μεγάλο Κουρδιστάν.

  ReplyDelete
 7. Υ.Γ.

  Δεν συνέφερε πάντως και πολύ διότι τους Αρμενίους αντικατέστησαν οι μη-αστοί άγριοι πολεμικοί Κούρδοι (ίδια εδάφη διεκδικούν Αρμένιοι και Κούρδοι) ενώ άφησε τεράστια πληγή στον Αρμενικό Λαό και τέλεια ευκαιρία χρησιμοποιήσεως της Αρμενικής Γενοκτονίας για την επίτευξη του στόχου της "Ηνωμένης Αρμενίας" ως ενός ακόμη δόρατος από την Δύση ή την Ρωσσία στην Ενδιάμεση Περιοχή για τον έλεγχο της ακτογραμμής του Πόντου και των εδαφών (και του υπεδάφους) της βόρειας Μεσοποταμίας.

  Άραγε, ποία γενοκτονία έφερε αληθινά αποτελέσματα; Η Εβραϊκή οδήγησε στο θαύμα του συγχρόνου Σπαρτιατικού Ισραήλ, αυτής των Βιετναμέζων από τους Αμερικανούς στην πτώση της Σαϊγκόν στους Βιετκόνγκ, οι Αφρικανικές στα σημερινά αποτυχημένα κράτη της μαύρης ηπείρου και την πλημμυρίδα των λαθρομεταναστών αφρικανών στους πρώην αποικιοκράτες Ευρωπαίους ενώ η Ελληνική γενοκτονία είς βάρος των Σλαυοφώνων στην Μακεδονία στην ανάδυση του "Μακεδονικού" Εθνικισμού.

  Ποία γενοκτονία λοιπόν οφέλησε πράγματι μακροπρόθεσμα;; Μάλλον μόνον αυτή των ΗΠΑ είς βάρος των Ινδιάνων διότι ήρθε πακέτο με τον εποικισμό.

  ReplyDelete
 8. Μόνον η των Τσάμηδων εκδίωξη είχε σημαντικότατα θετικά αποτελέσματα για την Ελληνική Ήπειρο χάριν στον Ναπολέοντα Ζέρβα παρά τις ελάχιστες φωνές της "Τσαμουριάς".

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Οι Κούρδοι -Είναι ένας μύθος, ένα ανύπαρκτο ψευτο-έθνος που δημιούργησαν οι δυτικοί διπλωμάτες από … λεπτό αέρα. Όλοι όσους οι δυτικοί αποκαλούν Κούρδους είναι περίπου 10 διαφορετικά έθνη και εθνοθρησκευτικά σύνολα, με διαφορετικές γλώσσες, γραφές, παραδόσεις και θρησκείες."
   https://greeksoftheorient.wordpress.com/2018/05/06/%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B4%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B7-%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9/ Που είσαι Παλιέ σ΄έχασα.

   Delete
 9. Σωστά όλα τα συμπεράσματα για την μεταΕρντογανικη εποχή, για τους Κούρδους , για τους Αρμένιους ,για τους Ρώσους ,για τους Εβραίους και για την σχέση όλων αυτών με την Ενδιάμεση Περιοχή αλλά δεν καταλαβαίνω εμείς θα δούμε κάποια στιγμή την περιβόητη ανάπτυξη, θα απαλλαγούμε από τα μνημόνια , θα φτιάξουμε κράτος, θα αλλάξουμε τρόπο ζωής και αν ναι θα τα προλάβουμε , για ετσι όπως πάμε θα μείνουμε τρεις και ο κούκος ....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και αυτό το θέμα (όπως και τη φτωχοποίησή μας ) θα το αποφασίσει η "Διεθνής Κοινότητα", εκτός και προκύψει ο υπερ-ήρωας (το πιθανότερο είναι να τον βρείς μόνο στα κόμικς ). Αυτοί όταν θελήσουν σε κάνουν ζητιάνο ή βεζύρη.

   Delete
 10. https://www.documentonews.gr/article/o-polakhs-isopedwnei-to-didymo-toy-skai-sixamata-ths-koinwnias-kai-ths-dhmosiografias


  Όπως τα λέει ο "Κασιδιάρης" του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης!

  ReplyDelete
 11. Εμένα αυτό που με ανησυχεί είναι η αυξανόμενη αντίδραση του Βορά στα της Αθήνας με αποκορύφωμα την Συμφωνία των Πρεσπών.

  Εάν ξαναβγεί ο Τσίπρας, ποίος ημπορεί να αποκλείσει ότι ο Ελληνικός Βοράς πέριξ της Θεσσαλονίκης δεν θα ζήσει έναν σύγχρονο Εθνικό Διχασμό εκφράζοντας ανοικτά αποσχιστικές τάσεις, κάτι που θα στήριζαν πολύ Κίνα και Γερμανία ώστε να έχουν ένα Ελληνικό (στενά συνδεδεμένο) με τα Σκόπια κρατίδιο ως ορμητήριό τους στο Αιγαίο;;

  ReplyDelete
 12. Όσο για τους Αμερικανούς κύριε καθηγητά όντως τα πράγματα είναι όπως τα γράφετε. Το πρόβλημα όμως είναι άλλο και μάλλον οι Αμερικανοί δεν το έχουν καταλάβει. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο έπεσα πάνω στο σύνδρομο Τουρέτ και διαπίστωσα πως η πλειοψηφία του πληθυσμού της χώρας μας , πάσχουμε από αυτό το σύνδρομο. Όλα τα συμπτώματα δείχνουν ότι η παραπάνω διάγνωση είναι 100% επιτυχή. Το υποκειμενικό αίσθημα παρορμητικού χαρακτήρα , ως αρχικό στάδιο της ασθενείας και η κοπρολαλια βλ. μα...ας , ως τελικό στάδιο , δεν αφήνουν κανένα περιθώριο λάθους. Παράλληλα με το να καθοδηγουμαστε από τους Γερμανούς , οι οποίοι δεν φημίζονται και για την διορατικότητα - ευελιξία τους , δημιουργούμε μια σμίξη που προσωπικά δεν γνωρίζω σε τι θα μας οδηγήσει. Βέβαια σε όλα αυτά υπάρχει και ο αντίλογος που λέει ότι εμείς οι Έλληνες ως ορθόδοξοι Χριστιανοί υπήρξαμε , υπάρχουμε και θα υπάρχουμε σε όποια αυτοκρατορία γεννηθεί. Καταλήγοντας αμφιβάλλω εάν θα βρεθεί κάποιος να τιμωρήσει τους κακοποιοὺς αυτοὺς μὲ τοὺς παχυλοὺς μισθοὺς ποὺ κολοκάθονται στὶς Βρυξέλλες....

  ReplyDelete
 13. https://hellasjournal.com/2019/04/megali-pyrkagia-stin-panagia-ton-parision-epi-podos-oi-pyrosvestikes-dynameis/

  False-flag επίθεση τύπου Νέας Ζηλανδίας ή πλήγμα στον Μακρόν;;

  Θα δείξει!

  ReplyDelete
 14. Πάντως πέραν των όποιων αιτιών, η καταστροφή αυτή αποτελεί σημάδι Αποκαλύψεως για την Γαλλία και προμηνύει ως κακός οιωνός δυσάρεστα μελλούμενα για την Χώρα.

  Θεϊκό σημάδι, της μελλοντικής Πτώσεως της Δυτικής Ευρώπης και του Καθολικισμού.

  ReplyDelete
 15. Το ότι βέβαια σώθηκε το οικοδόμημα, το θεμέλιο κτήριο δείχνει ότι υπάρχει ελπίδα. Αρκεί να αλλάξουν μυαλά (οροφή) ειδάλλως αυτά θα τους συμπαρασύρουν στις φλόγες όπως την οροφή του Ναού. Τα ίδια ισχύουν και για την εικονική του ακίδα. Το Παλιό θα πέσει και θα καεί, ιδίως αυτό που σαν την ακίδα στεκόταν για "ιδανικό" στις σάπιες οροφές (μυαλά) των Γάλλων και των Καθολικών. Τα θεμέλια όμως δείχνουν ότι κάτι σάπιο και παλιό, ανοικοδομείται.

  ReplyDelete
 16. Καθηγητά περιμένω την δική σας Προφητική ερμηνεία του Φαινομένου αυτού, της Καταστροφής της Παναγίας των Παρισίων.

  ReplyDelete
 17. Η αδυναμία των νέων Φασιστών να εκδηλώσουν ακραιφνώς και ευθέως την εχθρότητά τους προς την Αστική Φιλελεύθερη Δημοκρατία και την απόρριψή τους για το Κοινοβούλιο (σε φανερή αντίθεση με τους Κομμουνιστές που δεν φοβούνται και στηρίζουν τους Ολοκληρωτικούς ηγέτες τύπου Κιμ και Μαδούρο και μπράβο τους), τους αποδυναμώνει μετατρέποντάς τους σε βορά για τα διεθνή βοθροκάναλα όπως το ακόλουθο ρεπορτάζ με τον Μπάννον και το Κίνημά του στην Ευρώπη:

  https://www.youtube.com/watch?v=SX2twSMMdHs


  Ευτυχώς εν Ελλάδι τα τρία Ολοκληρωτικά Μέτωπά, Χρυσής Αυγής, ΚΚΕ και Τσίπρα δεν φοβούνται ανοικτά να δηλώσουν Ολοκληρωτικοί και Λαοκράτες.

  ReplyDelete
 18. ΙΔΟΥ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΑΤΡΙΔΑ
  Τὸ χθεσινοβραδυνὸ καύσιμο τῆς μάνας παναγιᾶς τὸ ἔκλαυσαν πρωτίστως οἱ Κινέζοι καὶ οἱ Ἕλληνες, οἱ μόνοι ποὺ μὲ τοὺς Φράγκους έννόησαν πλήρως ὅτι πολιτισμὸς καὶ πίστις ἐκμηδενίζουν τὸ χρῆμα τοῦ καπιταλισμοῦ. Ναί ἔκλαυσα γιὰ τὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ τῶν Παρισίων, γιὰ τὴν πληγωμένη μάνα τοῦ γαλλικοῦ πολιτισμοῦ. Ὅσο Γάλλος καὶ νὰ εἶμαι, ὅσο καὶ ἐμβρόντητος νὰ παρέμεινα ἐνώπιο τῆς καύσεως τῆς Παναγιᾶς-'Ιωάννας τῆς Λωρραίνης, τὴν pucelle d'Orléans, ἡ καρδιά μου παραμένει χωμένη στὰ ἔγκατα τῆς μήτρας τῆς ἰδικῆς μου ἀποκλειστικῆς μάνας παρθένου τῆς Ἁγιὰ Σοφιᾶς. Τεχνοκράτες τῶν Βρυξελλῶν τὸ ἐπήρατε τὸ μήνυμα γιὰ τὶς εὐροεκλογές; Πέραν τοῦ εὐροῦ ὑπάρχει ἡ παναγιά! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 19. ΣΤΑΛΙΝ ἤ ΤΡΟΤΣΚΙ;
  Στὸ βιβλίο μου περὶ Ἡρώων ἐξηγῶ ὅτι ἡ Ἱστορία δὲν ἔχει καμμία σχέσι μὲ τὴν ἠθικὴ οὔτε μὲ τὴν ὡραιοποίησι τοῦ λαοῦ.Ἡ θρησκεία ἔχει σχέσι μὲ τὴν πίστι καὶ μόνον καὶ ὄχι μὲ τὴν ἠθική. Ὁ Στάλιν ἄν καὶ σφαγεύς, ὅπως ὅλοι οἱ ὁλοκληρωτικοὶ ἡγέτες ἐκέρδισε τὴν ὑστεροφημία ἐπὶ τοῦ Τρότσκι τὸν ὁποῖο καὶ ἐδολοφόνησε.Δημήτρης Κιτσίκης

  https://sputniknews.gr/kosmos/201904173048150-pososta-apodoxhs-iwshf-stalin-upshlotera-pote/?fbclid=IwAR3ARNzFvOT2nA5ofV6S262QGnCCHktpNK-xotpow2CHuPrvj49N6jIIKsc

  ReplyDelete