Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jan 11, 2018

401- ΙΦΙΚΡΑΤΗΣ ΑΜΥΡΑΣ (Iphicratis Amyras): Άλλη μία "πατριωτική" αφίσα...

Ὁ Λόρδος Βύρων μὲ τὸν Ἀλῆ τοῦ Τεπελένη στᾶ Γιάννενα
Ὁ Βύρων ἐθεώρει τὸν Ἀλῆ πασᾶ ἕλληνα


401 -   ΙΦΙΚΡΑΤΗΣ ΑΜΥΡΑΣ (Iphicratis Amyras): Άλλη μία "πατριωτική" αφίσα...


Πράγματι, ὁ Ἰφικράτης Ἀμυρᾶς τοποθετεῖται σωστά ὡς πρὸς τὸ Μακεδονικό. Εἶναι ἡ θέση τοῦ Ἴωνος Δραγούμη πρὸ τοῦ 1914. Ἀντὶ νὰ ἀμυνόμεθα κατὰ τῆς σλαυϊκῆς καθόδου, νὰ στραφοῦμε σὲ ἀντεπίθεση καὶ νὰ μετατρέψουμε τὸν σλαυομακεδονικὸ ἀλυτρωτισμὸ σὲ ἑλληνικὸ ἀλυτρωτισμό. Λοιπόν, ναὶ στὴν μεγάλη ἑνοποιημένη Μακεδονία μὲ πρωτεύουσα τὴν Θεσσαλονίκη ποὺ νὰ περιλαμβάνῃ τὰ Σκόπια καὶ σύμβολο τὸν Ἀλέξανδρο, ἀλλὰ ἑλληνικὴ Μακεδονία, ὄχι σλαυϊκή. Ἐφ'ὅσον οἱ ἴδιοι οἱ Μακεδόνες τῶν Σκοπίων, δηλαδὴ τῆς Βορείου Μακεδονίας ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι παιδιὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου ὁ ὁποῖος δὲν ἦτο Σλαῦος, τότε εἶναι ἰδικά μας παιδιά, ἕλληνες ἀδέλφια μας καὶ πρέπει νὰ ἑνωθοῦν μὲ ἐμᾶς, ὑπὸ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό, καὶ φυσικὰ νὰ κρατήσουν στὰ Σκόπια τὸ ἄγαλμα τοῦ ἕλληνος Ἀλεξάνδρου.

Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν Ἀλβανία. Πρέπει νὰ ἀναστρέψουμε τὸν ἀλβανικὸ ἀλυτρωτισμὸ σὲ ἑλληνικὸ ἀλυτρωτισμό, ὄχι μόνον γιὰ τὴν βόρειοἬπειρο ἀλλὰ γιὰ ὅλη τὴν Ἀλβανία, διότι ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἔγινε ἀπὸ τοὺς Ἀρβανῖτες χριστιανοὺς καὶ μπεκτασῆδες-ἀλεβῆδες, ὅπως ἦταν ὁ Ἀνδροῦτσος. Ἀντὶ νὰ καθόμαστε παθητικὰ νὰ βλέπουμε τοῦ σουννῖτες μουσουλμάνους νὰ μετατρέπουν τὴν Ἀλβανία σὲ χώρα τοῦ Ἰσλάμ, νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι ποτὲ ἡ Ἀλβανία δὲν ὑπῆρξε μουσουλμανικὴ παρὰ μόνον χριστιανική  (ὀρθόδοξη καὶ καθολική) καὶ ἀλεβιδική-μπεκτασιδικὴ ὅπως ἦταν ὁ Ἀλῆ πασᾶς ὁ Τεπελενλί. Συνεπῶς πρέπει νὰ μετατρέψουμε ὁλόκληρη τῆν Ἀλβανία σὲ ἑλληνική, μὲ πρωτεύουσα τὰ Ἰωάννινα τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ, πνευματικοῦ παιδιοῦ τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.

Δημήτρης Κιτσίκης                                       12 Ἰανουαρίου 2018

111 comments:

 1. Τριάντα, τριάντα... ὁλάκερα χρόνια δούλεψαν οί μάνατζερ καί τά άμερικανοφλωράκια γιά νάς μάς μάθουμε νᾶ περπατᾶμε στά τέσσερα με κουδουνάκια..ἄντε τώρα νά σηκωθοῦμε καί νά μάθουμε νᾶ περπατᾶμε σά μόρτες Δύσκολον ...τώρα θά μου πεις κάποια στιγμή θά πρέπει νά πάψουμε νά ρίχνουμε τίς εὐθύνες στούς ἄλλους καί ννά κοιταχτούμε στόν καθρεφτη...όλοι !!!!-Μάγγα μου είσαι μπαγάσας καί σκάρτος καί άπό αβριο μέ τόν κηδεμόνα σου ρέ -Έγώ; - Ναί έσύ ρέ !!! Κόλαση πουργατόριο παράδεισος κολαση πουργατόριο.....Τά γνωστά ..... ἤμουνα χτές στά περίχωρα ἕνεκα τό δρομολόγιο...στάσου λέω νά παρουμε κανα δυο φωτό για τον κυρ Μήτσο..τές έβαλα στο φβ

  ReplyDelete
 2. Κατἀ τἠν γνώμη μου ἡ θέση τῆς ἑκκλησίας εἶναι ἡμίσωστη. Δἐν πρέπει νἀ ἁναγνωρίσουμε τἠν Βόρειο Μακεδονία ὡς κρατικἠ ὁντότητα, τἠν Ἱερουσαλὴμ σἀν πρωτεύουσα τοῦ Ἱσραἠλ καἰ τέλος τἠν Ἁθήνα σὰν Κωνσταντινούπολη. Δἐν μπορεῖ ὁ Χριστιανὀς νὰ δεχτεῖ τἠν ὕπαρξη στρατοῦ. Ἑκτὀς κι ἄν οἱ Μακεδόνες ποῦν, θέλουμε νἀ φτιάξουμε ἕνα κράτος χωρἰς στρατό, ἀστυνομία, Δικαστήρια. Τότε ἄς λέγονται Λακεδαιμόνιοι ἤ Δημοκρατιὀς Στρτός, νὰ τοὐς ἀναγνωρίσουμε δαγκωτούς.

  ReplyDelete
 3. YΓ(καὶ δὲν θὰ ὑπάρξηι πλέον ποτὲ ΥΓ2) τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἀπροθυμία τοῦ λαοῦ νὰ ὑπερασπιστῆι τἀ χρυσἀ ἄμφια τῶν ἐπισκόπων. Ἄν ξύσετε τὴν ἱστορία τοῦ ἐθνικισμοῦ ἀπὸ τὸ 1000 μ.Χ. θὰ δῆτε ὅτι ΠΑΝΤΑ ξεκινάει σὰν ἀντικληρικαλισμός.

  ReplyDelete
 4. Επιτέλους επιστρέψατε Καθηγητά!

  Καλώς σας βρήκαμε και πάλι. Είχαμε καιρό να σας δούμε να γράφετε μία τόσο σωστή και έξυπνη ανάλυση.

  Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απολύτως.

  Να συμπληρώσω μονάχα ότι ο αλυτρωτισμός δεν θα λειτουργήσει υπέρ μας εάν είναι εδαφικού τύπου επεκτατικός αλλά μονάχα εάν λάβει την μορφή πολιτισμικού επεκτατισμού, όπως λέτε και εσείς άλλωστε.

  Και πάλι εύγε για τις θέσεις σας.

  ReplyDelete
 5. Ἅς ποῦμε πὼς ἕνας Ἕλληνας φορολογούμενος δὲν πληρώνει τὸν ΕΝΦΙΑ καἰ ἕνας Ἕλληνας φαντάρος ἀρνεῖται νἀ ὑπακούσηι στὸν καραβανᾶ. Δἐν εἶναι χριστιανὀς ἐπειδὴ θὰ βάληι βόμβα στὀ φορολογικὸ σύστημα ἤ ἐπειδη εἶναι πράκτωr τῶν ἐαμοβουλγάρων. Ἁπλὼς δεν μπαίνει στὴν λογικὴ τῆς ΠΡΟΛΗΨΗΣ τοῦ κακοῦ, διότι πιστεύει στὴν θεία πρόνοια. Αὐτὴ εἶναι ἡ διαφορὰ Ἕλληνος καὶ Χριστιανοῦ. Ἡ ταυτότητα εἶναι ζουρλομανδύας ποὺ προατατεύει ἀπὸ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

  ReplyDelete
 6. Παλιέ, εὐχαριστῶ γιὰ τὰ λόγια σου, ἁπλῶς δὲν ἐπέστρεψα. Ἐργάζομαι ἐπὶ δεκαετίας σὲ διάφορα διαλεκτικὰ ἐπίπεδα γιὰ νὰ γίνω κατανοητὸς σὲ διάφορες κατηγορίες ἀνθρώπων, πάντα μὲ μία καὶ μοναδικὴ κατεύθυνση: τὴν πρωτιὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ παντοῦ καὶ πάντοτε, ἀκόμη καὶ μετὰ τὸν ἀναμενόμενο Ἀρμαγεδδῶνα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 7. Αυτό το παραμύθι περί Αρβαντικού ξεσηκωμού πρέπει τελικά να τελειώσει. Δεν ήταν μόνο Αρβανίτες που ήταν μπροστάρηδες στην επανάσταση του 1821. Εδώ που τα λέμε, ο αριθμός των Αρβανιτών στην τότε Ελλάδα δεν ήταν τόσος όσο νομίζουν κάποιοι ιστορικοί όπως η Γλύκατζη.

  ReplyDelete
 8. ὀψίας δὲ γενομένης λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ· Κάλεσον τοὺς ἐργάτας καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων. καὶ ἐλθόντες οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον. καὶ ἐλθόντες οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλεῖον λήμψονται· καὶ ἔλαβον τὸ ἀνὰ δηνάριον καὶ αὐτοί. 11 λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου λέγοντες· Οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν (=δούλεψαν), καὶ ἴσους αὐτοὺς ἡμῖν ἐποίησας τοῖς βαστάσασι τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν· Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι; ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20:1-28

  ReplyDelete
 9. ...ὰλλᾳ ἄν ἑλληνισμὸς σημαίνει νὰ φύγουν οἱ ξένοι ποὺ λυμαίνονται τὴν Ἑλλάδα, ἡ ταπεινότητα ἔναντι τῶν φυσικῶν μας ἁντιδράσεων, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλες, ἄν εἶναι πράγματι φυσικές, ἁπὸ τὸν ἁρχηγὸ τῆς Ἑλλάδος Ἱησοῦ Χριστό, νὰ τοῦς γυρίοουμε τὴν πλάτη. Δὲν πάει ἄλλο ὁ στημένος κοινοβουλευτισμὸς καὶ οἱ στημένες διαμαρτυρίες. Ἑδῶι γίνεται κανονικὴ γενοκτονία. Τί θὰ ἔκανε ὁ Ἱησοῦς; Θαύματα, εἶναι ἡ ἁπάντηση. Νὰ λοιπὸν ἡ οὑσία τοῦ ἑλληνικοῦ ἑλληνισμοῦ.

  Εἶναι ἡ κυριολεκτικὴ ὰνάγνωη τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

  ReplyDelete
 10. Το είπα Καθηγητά διότι τελευταία είχα την αίσθηση ότι οι αναρτήσεις σας δεν σχετίζονταν τόσο όσο παλιά με γεωπολιτικές αναλύσεις και στρατηγικές πολιτισμικής επεκτάσεως του Ελληνισμού, ιδίως εντός της Ε.Π. Είχαν αποκτήσει πιο πολύ ιστορικό-πολιτικό περιεχόμενο, αυτό ήθελα να πω.

  ReplyDelete
 11. ...ἔχει δίκιο. Πείστηκα. Ἁλλὰ τί θά κάνουμε μὲ τὴν Ἰερᾶ σύνοδο; Πού...

  ... "δεν μπορεί να αποδεχθεί την απονομή του όρου «Μακεδονία» ή παραγώγου του ως συστατικού ονόματος άλλου Κράτους, το οποίο θα έχει επιπτώσεις και στην ονομασία της σχισματικής αυτοαποκαλούμενης εκκλησίας της «Μακεδονίας»".Πηγή: Διαρκής Ιερά Σύνοδος: Ούτε «Μακεδονία», ούτε παράγωγό της στο όνομα των Σκοπίων | iefimerida.gr

  Πρέπει νὰ βγάλουμε μιὰν ἄκρη. Δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν δίκιο καὶ οἱ δύο! Ἤ στὴν κόλαση θὰ πᾶμε ἤ στὸν Παράδεισο. Εἶναι τραυματικὸ νὰ βγάλουμε τὴν σύνοδο τῆς Ὲκκλησίας μας λάθος. Ἡ Λογικὴ ὡστόο λέει ὅτι ἄν Ἁμυρᾶς-Κιτσίκης ἔχουν δίκιο, καὶ δὲν εἶναι ὑποταγὴ στοὺς Ἁμερικανοὺς ἁλλὰ ἁέρινο συμμάζωμα τοῦ ἑλληνιμοῦ, τότε ἡ ἑκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει ἕνα θεματάκι. Πῶ πῶ....στὴν δική μου γλῶσσα, λέει τὸ σενάριο αὺτό. Ἑλληνισμὸς γιὰ τοὺς Ἕλληνες καλεῖται τὸ πλησίασμα τοῦ κράτους πρὸς τὴν χριδτιανικὴ ὲκκλησία χάρις εἱς τὴν βούλησιν τῆς Θείας Προνοίας καὶ τῆς φασματοποιήσεως τῆς βίας τοῦ κράτους. Άντιμετωπιζόμενο σὰν φάντασμα, τὸ κράτος παύει νὰ εἶναι ἑπικίνδυνο καὶ συμμετέχει στὸ χτίσιμο τῆς Πολιτείας τοῦ Θεοῦ. Καὶ πάλι ὅμως τότε ἡ σύνοδος κάνει λάθος!

  ReplyDelete
 12. ...μάλιστα, μετὰ ἁπὸ πρόχειρο διάβασμα καταλήγω ὅτι τὸ πρόβλημα βρίσκεται σὲ ἑπίπεδο ἑκκλησιῶν καὶ ὅτι ἡ Σερβικὴ καὶ ἡ Ἁθηναϊκὴ Ἑκκλησία - διότι ποῦ ὰρχίζει, καὶ ποῦ τελειώνει ἡ Ἑλλάδα - κάνουν νταβατζηλίκια στὸ Πατριαρχεῖο νὰ μὴν ὰναγνωρίσηι τὴν Ἑκκλησία τῆς Μακεδονίας ὡς αὑτοκέφαλη καὶ νὰ τὴν θεωρεῖ σχισματική. Φαίνεται πὼς τὸ Πατριαρχεῖο πρέπει νὰ τὶς γράψηι τὶς ἑκκλησίες αὑτὲς στὰ παλαιά του ῥάσα καὶ νὰ ἀναγνωρίσηι τὴν Μακεδονικὴ Αὑτοκέφαλη σὰν Μακεδονική, ἁφοῦ εἶναι Μακεδονική, πῶς ἁλλιῶς νὰ τῃν πῆι; Ἤ σὲ ἁντίθετη περίπτωση νὰ χαρακτηρίσηι σχιματικὲς τὴν σερβικὴ καὶ Ἑλληνική, καὶ τώρα θὰ μπλέξουμε καὶ μὲ τὴν Ἑξαρχία.... ἱδοῦ τί κάνει ὁ ἐθνικισμός. Εἶναι ντροπή, εἶναι αἶσχος. Ἔρχονται οἱ Ἁμερικάνοι καὶ σὲ ῥόλο Μεγάλου Κωνσταντίνου ξεκαθαρίζουν τὰ τῶν παπάδων ποὺ τραβολογοῦν ὁ ἕνας τὰ μούσια τοῦ ἄλλου γιὰ νὰ βάζουν στοίχημα οἱ γιαγιάδες ἑμεῖς. Ποὺ νὰ πάρηι ὁ διάβολος, μία εἶναι ἡ ἐκκλησία, αὑτὴ ποὺ ἴδρυσε ὁ Ἱησοῦς Χριστός, καλῶντας τοὺς μαθητές Του. Τί τὰ θέλουμε τὰ σχίσματα; Τί αἴσχη εἶναι αὑτά; Γιὰ αὑτὸ ὁ Πάπας λέει, κοιτάχτε τους, τοὺς ῥεζίληδες, κοιτᾶχτε τί σημαίνει Βυζάντιο, κοιτᾶχτε τί σημαίνει νὰ μὴν ἔχεις δεχτῆι τὴν Ἀναγέννηση. Koιτᾶχτε ποῦ ὁδηγεῖ ἡ ἔλλειψή μου....

  Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, χωρίς νά ἐπιθυμεῖ τήν ὁποιαδήποτε ἀνάμειξή της στίς ἐνέργειες τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, χωρίς ταυτόχρονα νά ἀπεμπολεῖ τή διαχρονική μαρτυρία λόγου καί αἵματος τοῦ Κλήρου καί τοῦ λαοῦ της ὑπέρ τῆς Ἑλληνικότητας τῆς Μακεδονίας...

  Τί λέει ὁ Σεβασμιώτατος; Μήπως τὰ πίνει καὶ κερνάει τὴν σύνοδο; Ἤ μήπως εἶναι δωδεκαθεἰστής; Τί δουλειὰ ἔχει ἡ ἑκκλησία νὰ ἁχολεῖται μὲ τὴν ἑλλληνικότητα τῆς Μακεδονίας, θἄθελα νἄξερα. Πάει γιὰ νόμπελ, σὰν τὸν Ἑλύτη; Ἡ ἑλληνικότητα αὑτοῦ τοῦ εἶδους εἶναι μεταμφίεση τοῦ ῥαγιᾶ γιὰ πέσεν φράγκα. Τίποτε ἄλλο, καὶ ποιός ξέρει ποιὰ ξένα κέντρα στηρίζουν αὑτὲς τὶς ἁντίχριστες ἑξαγγελίες. Ὁ Ἱερώνυμος θὰ ἔπρεπε νὰ ἁφοριστῆι, ἐάν.... καὶ ἑδῷι ἔρχεται τὸ ΟΧΙ. Τὰ πάντα εἶναι ἑκκλησία.

  ReplyDelete
 13. Ἡ συμμετοχὴ τῶν Ἀρβανιτῶν στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 21 ἦταν τόσο μεγάλη ποὺ ὁ Φίνλεϋ στὴν ἱστορία του ὰφιερώνει εἱδικὸ κεφάλαιο τοποθετῶντας τους σὲ ἴση μοῖρα μὲ τοὺς Ἕλληνες. Ἀλλὰ πρέπει νὰ καταλάβουμε ἑπιτέλους πὼς δὲν ὑπάρχει ἑλληνικός λαός, εἶναι παραμῦθι, ἑνῶι ἁρβανιτιὰ ὑπάρχει, πιστέψτε με. Ὸ Ἕλλην εἶναι νεολογισμὸς ποὺ σημαίνει τὸν κάτοικο τῆς Ὀθωμανικῆς Αὑτοκρατορίας ποὺ θέλει νὰ φτιάξηι ὲθνικὸ κράτος. Ὁ Κεμὰλ εἶναι Ἕλλην. Ὁ Ὀτσαλὰν εἶναι Ἕλλην. Καὶ ἕνας μουσουλμάνος εἶναι Ἕλλην ὅταν εἶναι βαλκάνιος ἤ ὁποιοσδήποτε ἐθνικιστὴς ἔναντι τῆς Ὸθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Ἡ συνέχεια τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους εἶναι παραμύθια τῆς Χαλιμᾶς.

  Οἱ ἑλληνόφωνοι πληθυσμοὶ εἶναι οἱ λιγότερο ἑθνικὰ καὶ φυλετικὰ ἁμιγεῖς, διότι ἁπλούστατα τὰ ἑλληνικὰ ἦταν lingua franca. Γι αὑτὸ ὁ Σεφέρης δὲν βρίσκει συναισθήματα στὰ βυζαντινὰ ἑλληνικά, ἦταν ἁπομακρυσμένα σὰν γραπτὴ γλώσσα ἀπὸ τὴν ντοπιολαλιά. Ὑπάρχει κάποιο ψέμα στὴν συναιθηματικὴ χρήση τοῦ ὅρου Ἑλλάς, καὶ ὄταν μάλιστα μπλέκεται καὶ ἡ θρησκεία τὸ ψέμα γίνεται κολάσιμη ἁμαρτία.
  Ἡ γενικὴ ταυτότητα εἶναι - Χριστιανός. Ἕπεται τὸ ὸρθόδοξος (σὲ σχέση μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ τοὺς σχιματικούς) καὶ τὸ Ῥωμηός, ποὺ σημαίνει τὸν πρὶν τὴν ἔλευση τῶν Τούρκων Ῥωμαῖο. Δὲν ὑπάρχει κανένας Ἕλληνας. Ὁ Ἱερώνυμος εἶναι ἁρχιεπίσκοπος τῆς νεύρωσης. Νὰ πῆι Χριστιανός, μάλιστα!!!

  Γιατὶ δὲν τὸ λέει; Διότι παίρνει τὸν μισθό του ἁπὸ ἕνα ἑθνικὸ κράτος ποὺ γεννήθηκε μὲ ἁντισουλτανικὴ ἐπανάσταση καὶ τὸ εὑλογεῖ σὲ κάθε λειτουργία. Μὰ ἄν ἤθελε ὁ Χριστὸς τὴν ἑπανάσταση
  θὰ εἶχε κυρήξηι τὸν πόλεμο κατὰ τῆς Ῥώμης. Ἄν πάλι ἤθελε τὴν Ῥώμη δὲν θὰ Τὸν εἶχαν σταυρώσηι οἱ Ῥωμαῖοι, βλάκες ἤταν; Τὸ 1821 πρέπει νὰ ἁναθεωρηθῆι καὶ νὰ ξεπεραστῆι. Μπορεῖ νὰ ξεπεραστῆι ὁ Χριστιανισμός; Γιὰ δοκιμάστε!!! Δὲν γίνεται. Ἅρα φταίει τὸ 21, τρόπον τινὰ δὲν ἔπρεπε νὰ γίνηι, ἔπρεπε καὶ ΠΡΕΠΕΙ κάποιος Καίσαρ νὰ λαμβάνηι τὸν φόρο. Ἁλλὰ άπαγορεύεται ἡ βία. Συνεπῶς ὁ Ἱερώνυμος εἶναι παρακρατητὴς φόρου, αὑτὸ ἑννοεῖ.

  Ὁ Ἱερώνυμος θέλει νὰ περιέρχονται στὴν ἑκκλησία λεφτὰ ποὺ κανονικὰ πηγαίνουν στὸ κράτος. Ποιὸ κράτος; Τὴν Εὑρωπαἰκή Ἔνωση, καὶ ἱδοῦ ἑλύθη τὸ μέγα μυστήριον.υγκεκριμένα ἁντιτίθενται τὴν εἴσοδο τῆς Τουρκίας στὴν ΕΕ. Αὑτὸ εἶναι, νομίζω.Γιατὶ θὰ πρέπει νὰ ἑπιτρέψουν τότε στὸ Πατριαρχεῖο. Ἁλλὰ ἑμεῖς αὑτὸ θέλουμε!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολὺ σωστὰ...Ἄρα θὰ ἐπαναλάβω ὅτι ἡ Ἐκκλησία πρέπει ἀπὸ μόνη της -καὶ ὄχι μέσῳ συνταγματικῆς ἀναθεώρησης ἤ ἀνάλογης "προοδευτικῆς" ταχυδακτυλουργίας - νὰ ἀπεμπλακεῖ ἀπό τὸ ψευδοκράτος
   " Ἑλλάς "...

   Delete
  2. (σημ. τὀ 1821 καἰ μετὰ οἰ χριστιανοὶ ἀρβανίτες γίναν Ἕλληνες, οἱ μουσουλμάνοι γίναν Τοῦρκοι καὶ ὑπῆρξαν κάποιες ἀνταλλαγές. Χοντρικά, στἠν Ὁθωμανικἠ Αὐτοκρατορία ὁ Σουλτάνος προστατεύει τοὺς μὴ μουσουλμάνους ποὺ τὸν προσκυνοῦν ἐνῶι σὲ αὐτοὺς ποὺ δὲν τὸν προσκυνοῦν - ἤ ἔχουν μπεράτια, παραχωρήσεις - ἀλλὰ ἐπιτρέπει στοὺς μουσουλμάνους νὰ τοὐς σφάξουν ἐλέωι τζιχάντ. Ἅν γίνηι μουσουλμάνος, τότε δὲν τὸν σκοτώνουν, μερικὲς φορές. Ἕτσι στἀ δημοτικὰ τραγοῦδια ὁ ἤρωας ἀρνεῖται νὰ ἀλλαξοπιστήσι καὶ τὸν παλουκώνουν (φριχτὸς θάνατος). Αὑτὸ ὅμως δὲν μᾶς ἑπιτρέπει νὰ καθαγιάζουμε τὸ 21 σὰν εὐλογία τῶν ὅπλων. Τὸ Εὐαγγλέλιο τὸ λέει τόσο σαφῶς, ποὺ δὲν πάει ἄλλο. Μὴνἀντιστέκεσαι στὸν ἐχθρό σου. Τελεία.

   Delete
  3. σημ2. Τὀ ἑλληνικὀ κράτος δομήθηκε σὰν μιὰ ἀντι-Τουρκία,ὅπου ἡ πρωτιὰ τῶν Χριστιανῶν εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογη μὲ τὴν πρωτιὰ τῶν μουσουλμάνων στὴν Ὁθωμανικὴ Αὐτοκρατορία. Χριστιανοὶ πλέον ἀδιακρίτως, δόγματος, πράγμα ποὺ παροξύνει τοὺς ὁρθόδοξους στὀ νὰ κρατήσουν ὅλη τὴν πίτα ἤ μᾶλλον τὸ κομμάτι τῆς Ὁθωμανικῆς πίτας. Αὐτὸ ἐξηγεῖ καὶ τὸ δυσνόητο ἄρθρο τοῦ Συντάγματος περἰ ἐπικρατούσας θρησκείας, εἶναι ἐξοργιστικὸ ἀλλὰ ἔτσι εἶναι - ἡ Ἑλλάδα βασίζεται σὲ μιὰ πληθυσμιακὴ ἀναλογία ποὺ βασίζεται ἐπὶ τῆς Τουρκίας, ὄχι τῆς Ἑλλάδας. Ποιὰ εἶναι ὅμως ἡ διαφορά;;

   Ἡ χριστιανικἠ θρησκεία στὸν πυρῆνα της εἶναι ἄνευ κράτους, ἐνῶι ἡ μουσουλμανικὴ ΟΧΙ. Αὑτὴ εἶναι ἡ τεράστια διαφορά. Ἑπειδὴ λοιπὸν εἶναι ἀνωμαλία τὸ ἑλληνικὸ κράτος, δηλαδὴ εἶναι ὁ εἰρηνικὸς δολοφόνος ἤ ὁ δολοφονικὸς εἱρηνιστής, ἄνευ διαλεκτικῆς καὶ διὰ τῆς οὐσίας του κλυδωνίζεται καὶ ὁ κλυδωνισμὀς του δἐν εἶναι πάντα καλὸς ἤ κακός. Ὁ φυλετισμὸς ἔρχεται σὰν κάλυμμα τῆς θρησκευτικῆς ταυτότητας, μετὰ τὴν χάραξη τῶν στρατοπέδων. Οἱ διαχωριστικὲς γραμμές στὰ θεμέλια τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους εἶναι καθαρὰ θρησκευτικές διότι καθαρὰ θρησκευτικὰ ἦταν τὰ θεμέλια τοῦ Ὁθωμανικοῦ Κράτους, μὲ τἠν Πύλη σὰν κορυφὴ τῆς Πυραμίδας, ὅπως καὶ ὁ Αὕγουστος στὴν Ῥ. Αὑτοκρατορία. Γιὰ νὰ σταθῆι τὸ ἑλληνικὸ κράτος ὑπάρχει ΜΟΝΟ ἔνας δρόμος, μιὰ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ χριστιανικὴ Αὐτοκρατορία, δηλ. ἄνευ ἐκτελεστικῆς, δικαστικῆς καὶ νομοθετικῆς ἀκόμα ἐξουσίας. Αὑτὸ εἶναι μονόδρομος. Ἁγκιτασιόνες τύπου ΚΚΕ ἤ ὁποιουδήποτε ὁδηγοῦν μὲμαθηματικὴ ἀκρίβεια στὸν Ἐρντογάν.

   Delete
  4. Οι Αρβανίτες μέχρι σήμερον, αποτελούν την κυρίαρχη φυλετική οντότητα του κρατιδίου που ονομάζεται Ελλάδα.

   Σε προηγούμενη ανάρτηση είχα κάνει αντίστοιχο σχετικό σχόλιο.

   Η Βαλκανοποίηση της Ελλάδος εκεί οφείλεται αλλά εκτός αυτού δίχως στρατιώτες και αγροκτηνοτρόφους, κράτος δεν κάνεις, όταν οι αμιγώς Έλληνες στην Οθωμανία ήσαν αστοί, διπλωνάτες και έμποροι, συνεπώς ολιγάριθμοι. Το Ισραήλ προσπάθησε με τα Κιμπούτζ και απέτυχε, ακολουθώντας ύστερα Καπιταλιστική πολιτική και έχοντας ως εργάτες τους Παλαιστινίους, όπως οι Λευκοί έχουν τους μαύρους και τους Μεξικανούς στις ΗΠΑ. Σχεδόν όλη η ταυτότητα του κρατιδίου με εξαίρεση την Μικρασιατική συνιστώσα και την Μεσογειακή νησιώτικη στην οποία περιλαμβάνεται και η Κρητική, είναι Αρβανίτικη ορεινή, από μουσικές με κλαρίνα μέχρι φορεσιές. Στον πίνακα δολοφονίας του Καποδίστρια, η Αρβανίτικη ταυτότητα είναι τόσο ισχυρή ώστε πολλοί εκ των παρευρισκομένων φορούν το Αλβανικό άσπρο καπελάκι μαζί με την φουστανέλλα. Για να μην αναφέρουμε την διγλωσσία μέχρι το 1900...Η κάθοδος των Αρβανιτών άλλαξε άρδην την φυλετική υπόσταση του Ελλαδικού χώρου, μεταβάλλοντάς την σε Βαλκανική Διναρική.

   Τα δύο αντίπαλα πολιτικά στρατόπεδα των Φιλελευθέρων-Δυτικιστών-αστών και των Συντηρητικών-Ηπειρωτιστών-επαρχιωτών, οφείλονται στην εσωτερική Ελληνική φυλετική διαφοροποίηση μεταξύ Μεσογειακών και Διναρικών-Αρβανιτών.

   Προσωπικά θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που δεν ανήκω στους Αρβανίτες εποίκους.

   Delete
  5. Οι Έλληνες οφείλουμε να επεκταθούμε στην Αλβανία με μπροστάρηδες την Αρβανιτιά, τον Ρωμηό ήρωα Καστριώτη ο οποίος με υπερηφάνεια αυτοαποκαλείται διάδοχος του Πύρρου και τέλος την κρατική ενότητα του Ηπειρωτικού και Αλβανικού χώρου επί Αλή Πασά. Τα σημερινά σύνορα στην Ήπειρο όπως στο Αιγαίο, την Θράκη και την Μακεδονία είναι άκρως τεχνητλα και συνεπώς δυσλειτουργικά.

   Delete
  6. Κωσταντή, αν δεν υφίσταται ελληνικός λαός, τότε δεν υφίσταται ούτε αρβανιτικός λαός. Η συνέχεια του ελληνικού γένους είναι μια πραγματικότητα η οποία βασίζεται σε μια μακρά ιστορία κοινών τρόπων ζωής και κοινών εμπειριών. Το ότι αυτοί οι άνθρωποι έτυχε να ήταν καυκασοειδείς λόγω του αρχέγονου φυλετικού κράτους (όχι με τη σύγχρονη έννοια) στο οποίο ετηρείτο η ενδογαμία, είναι δευτερεύον. Γνωρίζω πολύ καλά τους παράγοντες που εμπλέκονται στη διαδικασία της σφυρηλάτησης μιας ταυτότητας. Οι ίδιοι οι αρχαίοι ιστορικοί περιγράφουν τη διαδικασία της σφυρηλάτησης της ελληνικής ταυτόητας. Το ότι δεν προέρχονται από την ίδια ρίζα δεν ακυρώνει τη συνέχεια. Λίγα έθνη διατηρούν μια βιολογική ομοιομορφία που χρονολογείται από προϊστορικές εποχές.

   Παλιέ, οι Αρβανίτες δεν ήταν τόσοι ώστε να αλλοιώσουν τη φυλετική σύσταση του Ελλαδικού χώρου. Δημιουργείς μια φανταστική ιστορία όπου μόνο άτομα με δολιχοκεφαλικό φαινότυπο είναι Έλληνες, οι οποίοι αποτελούσαν την αστική τάξη, ενώ οι αγρότες ήταν αλλόφυλοι με άλλους φαινοτύπους, αγνοώντας εντελώς τη φαινοτυπική ποικιλοµορφία εκάστης τάξεως η οποία χρονολογείται από την αρχαιότητα. Λίγο διαφέρεις από τον Φαλμεράυερ και άλλους μισέλληνες που διαστρεβλώνουν την ελληνική ιστορία προκειμένου να αποδείξουν κάτι.

   Delete
  7. Δεν είναι φανταστική ιστορία αλλά πραγματικότητα βασισμένη στην επιστήμη της Ανθρωπολογίας.

   Όποιος αγνοεί την κεντρική βαρύτητα που έχει ο φαινότυπος στην διαμόρφωση και την επιβίωση ενός Έθνους και Λαού είναι το ολιγώτερο αμόρφωτος. Η φοβερά μείωσις των δολιχοκεφάλων Μεσογειακών και Κρομανοειδών μορφών στην σύγχρονη Ελλάδα και η αντίστοιχη εκρηκτική αύξηση των βραχυκεφάλων Διναρικών, Αλπικών και Αρμενοειδών μόνη της εξηγεί ξεκάθαρα την σημερινή ελλαδιστάνια εικόνα παρακμής. Στην αντίπερα όχθη κοίτα το Ισραήλ που έφτασε με το Άριο φυλετικό υπόστρωμα των Βορειοευρωπαίων προσηλύτων στον Εβραϊσμό Ασκεναζίμ.

   Ο Φαλμεράυερ είχε απόλυτο δίκαιο και μάλιστα διέπετο από αξιοσημείωτη φυλολογική οξυδέρκεια εις ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά των Διναρικών Αρβανιτών στον τότε Ελλαδικό χώρο με καίριο σημείο τα τοξωτά φρύδια στις γυναίκες, χαρακτηριστικό και της Αρβανίτισσας πρώην πλέον συζύγου του επίσης Διναρικού Τσοχατζό, Βίκυς Σταμάτη.

   Delete
  8. Υ.Γ.

   Ανθέλλην χείριστος είναι ο μέσος Χαρρυκλιννικός Ελληναράς με την φάτσα γύφτου, την συμπεριφορά Βαλκάνιου με νύχι 5 μέτρα και μαλλί πανβρώμικο.

   Εγώ ως γνήσιος Έλλην προσδοκώντας Παλινόρθωση και Ανάσταση του Γένους, οφείλω να βλέπω τα πράγματα ως έχουν δίχως τις αμέτρητες προκαταλήψεις του μέσου ελληναρά οι οποίες είναι ουκ ολίγες.

   Οι παραπάνω Αρβανιτόβλαχοι Ελληναράδες αναγκάζουν όλους εμάς, τους υγιείς δολιχοκέφαλους φαινοτύπους να μεταναστεύσουμε για να βρούμε καλλίτερη μοίρα αφού κατήντησαν εδώ και 600 χρόνια τα δικά ΜΑΣ εδάφη, πλήρη Βαλκάνια, με τελειωτικό χτύπημα τους Ποντίους που κατήντησαν την Βόρειο Ελλάδα πέρα από Βαλκάνια και Ανατολία...

   Τα μουσικά μονάχα άσματα να ακούσεις και δεν χρειάζεται να ειπώ τίποτε παραπάνω...

   Delete
  9. Η πραγματική ανθρωπολογία απέδειξε ότι είστε λάθος. Ενδίδετε σε φανταστικές ιστορίες και δεν σας κάνει καλό. Επίσης, οι μόνοι Άριοι ήταν οι Ινδο-Ιρανικοί λαοί,καμία σχέση με νορδικούς.

   Delete
 14. ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

  Εἴχαμε συνηθίσει πλέον στὴν ἰδέα ὅτι τὸ ΚΚΕ εἶχε γίνει μούμια. Καὶ ἰδοὺ ἀφνιδίως σήμερα ξαναζωντανεύει καὶ τιμᾷ καὶ πάλι τὴν ἐπανάσταση ἡ ὁποία δὲν νοεῖται χωρὶς βία, χωρὶς ὅπλα, χωρὶς θυσίες, χωρὶς κοκκινοφρουρούς. Στὰ παιδικά μας χρόνια ἀντιχοῦσε τὸ τραγούδι, "ζήτω ὁ Λένιν, ζήτω ὁ Στάλιν, ζήτω ὁ κόκκινος στρατός, ζήτω ἡ κόκκινη σημαία, ζήτω κι ὁ κομμουνισμός", καὶ σήμερα σὰν κάτι νὰ θυμίζῃ τὰ ἡρωϊκὰ χρόνια. Ἤ μήπως εἶναι αὐταπάτη καὶ ἡ παρακμὴ ἀναπόφευκτη σὲ ἕναν γηρασμένο λαό.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συγγνώμη κ. Κιτσίκη ἀλλὰ δὲν ἀντέχω νὰ μὴν τὸ πῶ... Πρ;κειται περὶ αὐταπάτης. Τὸ ΚΚΕ δὲν εἶναι οὔτε μούμια πλέον. Ἔχει εἰσέλθει σὲ φάση προχωρημένης ἀποσύνθεσης. Δὲν ξέρω σὲ ποιὰ βία ἀναφέρεσθε, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ εἶδα νὰ γίνεται στὸ γραφεῖο τῆς Ἀχτσιόγλου ἦταν γιὰ γέλια καὶ γιὰ κλάμματα... Ἕνας τσαμπουκαλεμένος ψευτόμαγκας μὲ τὸ χέρι στὴν τσέπη, μιὰ κορδωμένη γαλοπούλα νὰ χτυπάει τὸ χέρι στὸ τραπέζι, νὰ παπαγαλίζει μποῦρδες μὲ φωνὴ αὐξομειούμενης ἔντασης, τῇ βοηθείᾳ τῆς κάμερας βεβαίως βεβαίως...Εἶμαι σίγουρος ὅτι ὅταν ἔφυγε ὁ εἰκονολήπτης, ὁ "ἐπαναστάτης" μας ἔτρεξε νὰ χτυπήσει 2, 3 πιτόγυρα...Αὐτὴ ἦταν ἡ πρώτη πράξη τῆς φαρσοκωμωδίας. Ἡ δεύτερη ἦταν χθές ὅταν ἐπιχείρησαν νὰ "μπουκάρουν" - γιὰ τὀ θεαθῆναι μὴν γελιόμαστε - στἠν Βουλὴ. Δηλαδἠ προσπάθησαν νὰ κάνουν αὐτὸ τὸ ὁποῖο εἶχαν -ὡς κοινοβουλευτικὴ ἀσπίδα - ἀπαγορεύσει τὸ 2011 στοὺς διαδηλωτὲς τοῦ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ καὶ τὸν ἀχταρμᾶ τῶν ἀγανακτησμένων...

   Ἀντίστοιχη ἀσπίδα στὴν ὑπαγωγὴ τῆς χώρας στὰ μνημόνια ἔδωσε τὸ ΚΚΕ - διὰ τοὺ τραγικῶν ἐκπροσώπων του - στὴν διάσκεψη τῶν προέδρων τῶν κοινοβουλευτικῶν ἐπιτροπῶν, τὸν Αὔγουστο τοῦ 2015. Τότε ποὺ ἡ Κωνσταντοπούλου προσπαθοῦσε νὰ ἐμποδίσει τὴν συζήτηση στὴν ὁλομέλεια. Ὑπῆρχαν 2 προτάσεις. Ἡ πρόταση τοῦ Φίλη ( ΣΥΡΙΖΑ) καὶ ἡ πρόταση τῆς Κωνσταντοπούλου. Ἡ πρόταση Φίλη πῆρε 10 ψήφους, ἡ πρόταση τῆς Κωνσταντοπούλου 8 ψήφους, καὶ τὰ 2 ζωντόβολα τοῦ ΚΚΕ ( Καραθανασόπουλος, Λαμπρούλης) ψήφισαν ΠΑΡΩΝ. Ἄν εἶχαν ψηφίσει τὴν πρόταση τῆς Ζωῆς τὸ ἀποτέλεσμα θὰ ἦταν 10 -10 ἄλλά ἐπειδὴ σέ περιπτώσεις ἰσοψηφίας ἡ ψῆφος τοῦ προεδρεύοντος μετράει διπλῆ ἡ πρότασή της θὰ εἶχε περάσει. Τέτοια ξεφτίλα ἀπὸ τὀ ΚΚΕ , ποὺ τώρα κλαίγεται ὅτι φαλκιδεύεται τὸ δικαίωμα τὴς ἀπεργίας....

   https://www.youtube.com/watch?v=WpFbMUcHQxA

   Delete
  2. Τὀ θέατρο εἶναι ἐργασία καὶ ἡ ἐργασία θέατρο. Συμφωνῶ μὲ τὸν Ζαρατούστρα ὅτι οἱ σκηνοθετημένες παρεμβάσεις τοῦ ΚΚΕ ὑπακούουν- ἔτσι τὀ ἑρμηνεύω ΕΓΩ -γιὰ νὰ μὴν τοῦ ξανααποδώσω σκέψεις ποὺ δὲν ἔχει ἐκφράσηι-- στἠν μἐν καλύτερη περίπτωση σὲ μιὰ μανιχαϊστικὴ τελετὴ ποὺ στοχεύει στὴν ἀναπαραγωγὴ τῆς ἐσωτερικῆς ἱεραρχίας αὐτῆς τῆς σέχτας, στὴν χειρότερη δὲ στὸν θίασο ποικιλιῶν ἡ Ἑλλᾶς ποὺ βγάζει τὸ καπέλο στοὺς Φράγκους τῶν ὁποίων μιμεῖται τἀ καρναβαλικὰ ἔθιμα, ἐν τῶι προκειμένωι τὀ ἄκτιβισμ γιὰ νἀ προσθέσεις πόντους στὸ Σἐ Βἐ σου σὰν Καραγκιόζης. Βεβαίως ὁ δωσίλογος Τσίπρας θέλει νὰ κάνει τοὺς Ἕλληνες σαπούνια, βεβαίως αὐτὴ ἡ γκόμενα ἔχει προσληφθῆι γιὰ νὰ μπῆι ζώνη ἀγνότητας σὲ ὅποιον ἐργάτη βγάληι κὶχ ποὺ τὸν σφάζουν μαζὶ μὲτὴν οἰκογένειά του, τἀ τσαουσεσκικὰ ῥεμάλια τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἁλλὰ τὀ ΚΚΕ ἦταν συμαμαχός τους ΠΑΝΤΟΤΕ καὶ εἶναι καὶ τώρα διότι ψεύδεται, εἶναι τόσο ἁπλό, καὶ καλλιεργεῖ ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Ζαχαριάδη τουλάχιστον το ψέμα. Ἡ Ἑλληνικἠκοινωνία πρέπει νὰ ἀποκτήσηι τἠν ὡριμότητα νὰ ἁποποιηθῆι τὀν ἐπαναστατικὸ κομμουνισμὀ ἅπαξ καὶ διὰ παντός.

   Delete
  3. σημ. χάριν τοῦ κομμουνισμοῦ!

   Delete
  4. Στἠν προκειμένη περίπτωση τὸ ΚΚΕ εἶναι ἠθοποιὸς δευτεροκλασσᾶτος καὶ σκηνοθέτης-θιασάρχης-πρωταγωνιστὴς εἶναι ὁ Τζερόνιμο ὁ Σεβασμιώτατος. Δἐν μποροῦμε νὰ κρατήσουμε τὴν ψυχραιμία μας ὅταν ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἁθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος βἀζει δίπλα στὴν κολυμπῆθρα τὸ οὐρητήριο τοῦ Μαρσἐλ Ντυσάν, καὶ καλεῖ τοὺς Ἕλληνες νὰ οὐρήσουν μέσα στὴν ἐκκλησία πάνω στὀ ὄνομα Μακεδονία, ποὺ τὸ ἔχει γράψηι πάνω στὀ οὐρητήριο τὀ ἑλληνικὸ κεφάλαιο. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀγκιτάτορας, καὶ πρέπει νὰ κρατήσουμε τὴν ψυχραιμία μας - πρᾶγμα δύσκολο ὅταν προσβάλλονται τἀ θεῖα- μπροστὰ στὸ ἀνοσιούργημα. ὁ Σεβασμιὠτατος εἶναι μπολσεβῖκος ἀγκίτ-πρόπ. ΑΥΤΟ συμβαίνει, κατὰ τὴν γνώμη μου.

   Delete
  5. ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Μὲ κάθε σεβασμὸ στὸ πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἁρχιεπισκόπου Ἁθηνῶν καὶ πάσης Ἐλλάδος, καὶ στὴν ἱερὰ τοῦ Χριστοῦ Ἁνατολικὴ ἐκκλησία, τὴν μόνην ἁληθινή, εἶμαι ὑποχρωμένος γιὰ λόγους ἑθνικῆς ἁσφαλείας νὰ ἑκφράσω τὶς ἁνησυχίες μου, ὄχι τὶς κατηγορίες μου, ὅτι ἡ θέση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὸ Μακεδονικὸ μπορεῖ νὰ ἑκληφθῆι ὡς πράσινο φῶς ὲκ μέρους τῆς Ἑκκλησίας γιὰ στρατιωτικὸ πραξικόπημα. Φοβᾶμαι ὅτι ἡ ὲξαγγελία τῶν σεβασμιωτάτων πατέρων λειτουργεῖ σὰν τὸ ἁντίστροφο τοῦ Τειρεσία στὴν Ἁντιγόνη, ὅτι δικαιώνει τὸν ἁνθρώπινο νόμο (τὸ νομικὸ ὁπλοστάσιο τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους) ἔναντι τοῦ θείου καὶ ὅτι καλεῖ σὲ ὑπεράσπιση τοῦ ἁνθρωπίνου ἔναντι τοῦ θείου μόλις βρεθῆι κάποιο παραθυράκι. Ζητῶ ἁπὸ τὸν Θεὸ νὰ μὲ διαψεύσηι στὶς ἁνησυχίες μου.

   Delete
  6. Το συνδικαλιστικό Κίνημα του ΚΚΕ μαζί με τις νεολέρες του των μικροαστών του (διότι ούτε ένας εργλατης δεν υπάρχει στις τάξεις τους) αποτελούν τις μεγαλύτερες πληγές της συγχρόνου Ελλάδος και συνάμα τα καλλίτερα όπλα του συστήματος κατά των δικών του παιδιών. Το είδαμε και στους πλειστηριασμούς όπου η ΛΑΕ έτρεξε σαν σκύλος να υπερασπισθεί το παρασιτικό κεφάλαιο της λαμογιάς σε τέτοιον βαθμό που ακόμα και ο ίδιος ο Τζήμερος τους έκραξε!

   Και εσείς μετά Καθηγητά μιλάτε υπέρ αυτών των σάπιων στοιχείων, δίχως να βλέπω τον λόγο...

   Delete
 15. Δἐν ἑγέρασε ὁ λαός μας παντελῶς. Ἔλεγε κατόπιν γειά σας Χίτες καἰ ταγματασφαλίτες, Ὄξω Βουργαριὰ οὔστ, Τὸ πλαστὸ τὀ πασαπόρτι σἀν καἰ τἠν καρδιά σου μόρτη, Φτωχἐς μανάδες γέννησαν τοὐς τέσσερεις μεγάλους τὀν Γιῶργο Παπαδόπουλο τὀν Παττακὀ καἰ ἄλλους, Ζαβαρακατρανέμια ἴλεως ἴλεως λάμα-λάμα τένια, Πρέπει νἀ εἶσαι ἁκαταμάχητος γιἀ νἀ σἐ θέλουν οἱ γυναῖκες, Ἑγὠ σἐ ἁγαπῶ μπίπ-μπίπ τὀν μπίπ-μπίπ μου.

  ReplyDelete
 16. ...αὐτὸς ποὺ ἐγέρασε ἠλιθιωδῶς καὶ ἐνοχικῶς αὑτοχειριαζόμενος ἦτο ἡ πνευματικὴ ἡγεσία τοῦ λαοῦ μας,ἡ ὁποία ἐκαλεῖτο σὲ ἁρμονία ἀλλὰ καὶ σὲ ἀπόσταση ἀπὸ τὴν μισθωτὴ ἐκκλησία νὰ ἀναπτύξηι ἕναν ἑλληνοχριστιανικὸ πολιτισμὸ ανεξάρτητο ἁπὸ ὁποιονδήποτε μισθό. Ἁντὶ αὐτοῦ ἐπροτίμησε νὰ χωριστῆι πονηρἀ καί... διαλεκτικὰ στὰ δύο, ἤδη πρὶν τὴν Κατοχή, σὰν τοὺς παλιοὺς πατεράδες ποὺ κάναν τὸν ἕναν γιὸ βασιλόφρονα καὶ τὸν ἄλλον κομμουνιστὴ γιὰ νὰ ἐπιβιώσηι ἡ οἰκογένεια σὲ κάθε περίπτωση. Ἕτσι παρέτειναν τὴν πνευματικὴ ἐξάρτηση τῆς χώρας ἀπὸ τὸν ἑκάστοτε χρηματοδότη της καὶ τὸ ἐπάγγελμά τους ἦταν νὰ πηγαίνουν ἀπὸ θέατρο σὲ θέατρο καὶ νὰ προσλαμβάνονται σὰν κορυφαῖοι τοῦ Χοροῦ, ψέλνοντας σὲ κάθε παράσταση ὕμνους πρὸς τὸν Προντιοῦσερ. Ἕτσι κάναν τἠν Ἐκκλησία θέατρο καὶ τὸ θέατρο μπορντέλο. Ὁ λαος πεινάει, δεν φταίει σὲ τίποτε, καὶ ἐργάζεται, πάλι δὲν φταίει σὲ τίποτα. Ὁ Ἴψεν, καὶ δὲν εἶναι ὄλοι κουτόφραγκοι, εἶχε πῆι - ὑπεύθυνος γιὰ τὴν κοινωνικὴ δυστυχία εἶναι ὅποιος τὴν ἀντιλαμβάνεται. Στὀν Ἴψεν λοιπὸν λέγανε εἴτε μὲ τὶς ἀρχαιότητες εἴτε μὲ Ὀρθοδοξία τὼν Ἑλλήνων οἱ Κοινότητες φτιάχνουν Ἁπροσδιοριστία, γιὰ νὰ προβάλουν τὸ εἴμαστε γύφτοι ἅρα ὠραῖοι, καὶ στο Εὐαγγέλιο λέγανε Μακεδονία Ἑλληνικὴ τοῦ Ἁλεξάνδρου ἡ χώρα. Καὶ στἰς δύο περιπτώσεις ὁ ἀρχιψάλτης παρακαλάει διὰ τοῦ λαρυγγισμοῦ του τὸ ὅποιο ἀφεντικὸ νὰ τὸν κάνει πρῶτο μεταξὺ δούλων.

  ReplyDelete
 17. https://youtu.be/oPxIQnsRv9I

  35.45 Διαφωνῶ μὲ τὴν κεντρικὴ ἐκτίμηση τοῦ κου Κιτσίκη σὲ αὐτὴν τὴν πολὺ ἐνδιαφέρουσα συνέντευξη. Θεωρῶ, δηλαδή, ὅτι δὲν εἶναι τελειωμένο τὀ εὑρὼ καὶ ὅτι δὲν εἶναι ἡ ΕΕ. μόνο τραπεζικὴ καὶ Γερμανική. Τέλος, ὅτι θὰ ἀποσοβηθῆι ὁ Πλανητικὸς Πόλεμος καὶ ὅτι ἡ λύση τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ θὰ ἔλθηι μὲ μιὰν ἐπανασύσταση τῆς ὁδοῦ τῆς Μετάξης ἀπὸ Βιέννη μέχρι Πεκίνο. Αὐτὴν τὴν φορὰ θὰ κερδίσουν οἱ ἡπειρωτικὲς δυνάμεις, αὐτὸ θεωρῶ, διότι αὐτὸ ποὺ χρειάζεται ὁ κόσμος εἶναι γεωργία. Μόνο ποὺ δὲν τὀ ἐκφράζει διότι ἄν κρίνει κανεὶς ἀπὸ τὰ σχόλια ποὺ συνοδεύουν τὸ βίντεο, δὲν ἔχει ἀρθῆι τὸ ἀγελαῖο ἔνστικτο ἐναντίον αὐτοῦ μὲ τὸν ὁποῖο διαφωνοῦμε στὴν Ἑλλάδα.

  ReplyDelete
 18. Εκάλη, Χαβιάρι και Βελουχιώτη Άρη!

  https://4.bp.blogspot.com/--qYhUOS2KI8/V57lwQGJGCI/AAAAAAAAOfw/q-w1YVpR-PAvaGOrPm8dwBy9YbIIbtuaQCLcB/s1600/1.jpg


  Δίχως σχόλιο...

  εάν το ΚΚΕ θέλει να το παίξει πραγματική Επανάσταση να πάψεθ τα σαλιαρίσματα και τα γλυψίματα ο Κουτσούμπας στον ΣΚΑΙ και τον κάθε καθεστωτικό σταθμό, να καλέσει σε εργατική εξέγερση όλα τα εργατικά στρώματα και να κάνει λαμπάδα Εκάλη, Βουλή και Βόρεια Προάστια με πρώτη και καλλίτερη την Κανέλη!

  ReplyDelete
 19. ΕΦΥΓΕ Ο ΤΖΙΜΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

  Χίλιες φορὲς ἀνώτερος ἀπὸ οἱονδήποτε πολιτικό, ὁ Τζιμᾶκος ἀφήνει μεγάλο κενὸ στὴν θνήσκουσα γραικυλικὴ κοινωνία. Μόνος, ὁλομόναχος παραμένει ὁ ἀσυναγώνιστος Χάρρυ Κλύνν τοῦ ὁποίου εὐχόμεθα νὰ τὰ ἑκατοστήσῃ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. θάνατος ἀθάνατος ἰσοπαλία ἡ πουτάνα ἡ ζωή....

   Delete
  2. Πολύ σωστά.

   Τί θα κάνουμε πλέον δίχως "Ντίσκο Τσουτσούνι" (Disco Tsoutsouni);;;;;

   Μεγάλος θρήνος!!

   Delete
  3. κι όσο αντέξεις
   this is the marketing

   Delete
  4. Προφανώς και ειρωνεύομαι φίλε Μάκη.

   Τύποι σαν τον Τζίμη Πανούση, άνθρωποι που όταν αποβιώνουν αφήνουν μονάχα ως κληρονομιά μία απεραντοσύνη μαλακίας και βλακωδών εξυπνάδων, αποτελούν άριστα επιχειρήματα επαναλειτουργίας της Γυάρου...

   (εάν ο Καθηγητής βρίσκει προσβλητικό το σχόλιό μου είναι ελεύθερος να το κόψει)

   Delete
  5. Όσο για τον Χάρρυ Κλυνν σε ένα άλλο ιστολόγιο εκείνο του Δημητρίου Τσίκα, με σχετική ανάρτησή του, έδειχνε πως ο "μεγάλος και τραννός" αυτός καλλιτέχνης, έγινε ό, τι ακριβώς διακωμωδούσε στα νιάτα του, όντας πλέον ένα εκ των χειρίστων φερεφώνων του ΣΥΡΙΖΑ...

   Η μετα-Παπαδοπούλια γραικυλική κοινωνία δεν ανέδειξε ούτε μία προσωπικότητα που να αξίζει πραγματικά. Έχει τα άντα ψεύτικα. Από ιδεώδη και οράματα μέχρι λεφτά και πρότυπα.

   Ευτυχώς ένας ένας φεύγουν αν και δεν νομίζω ότι έτσι θα καθαρίσει ο βούρκος, διότι Πανούσηδες (βλέπε Σίλας) πάντοτε θα υπάρχουν σαν τα κωλοβακτηρίδια...

   Delete
  6. δέν εἰρωνεύωμαι καθόλου ἀγαπητέ παλιέ....ό Πανούσης δέν ξέρω τί ἦταν οὔτε καί τί ἄφησε, κι΄οὔτε καί μέ ἐνδιαφέρει ἐξάλλου, ξέρω μόνο ἕνα, δέν ἦταν κωμικός ἀλλά τραγικός. Μόνο ὅποιος παίζει μ᾿αὐτά τά δυό εἶναι γιά μένα μάγκας! «φωτοστέφανα, νέον, πλαστικοί αμφορείς, θα κλατάρει του κόσμου η σαμπρέλα»

   Delete
 20. Γιαννης ΑποστολοπουλοςJanuary 13, 2018 at 6:29 PM

  Κ.Δημητρη, είχατε την ευκαιρία να πάρετε μέρος στο τελευταίο συνέδριο στη Ρόδο, που πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2017, στο ξενοδοχείο «Sheraton» και είχε ως κεντρικό θέμα: «Πολυπολικότητα και Διάλογος στην Περιφερειακή και Παγκόσμια Ανάπτυξη: Καθώς φανταζόμαστε το πιθανό μέλλον» ? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 21. Συγγνώμη μεταφέρω μετὰ δόξης τὴν φράση τοῦ κου Ζαρατούστρα

  ἡ Ἐκκλησία πρέπει ἀπὸ μόνη της -καὶ ὄχι μέσῳ συνταγματικῆς ἀναθεώρησης ἤ ἀνάλογης "προοδευτικῆς" ταχυδακτυλουργίας - νὰ ἀπεμπλακεῖ ἀπό τὸ ψευδοκράτος
  " Ἑλλάς "...

  Αὐτὸ εἶναι. Καὶ πῶς γίνεται αὐτό; Ἒδῶι εἶναι τὸ μανίκι. Ὑπάρχουν δύο τρόποι, θεωρητικά, καὶ στἠν πραγματικότητα ἕνας. Ὁ ἕνας εἶναι νἀ πηῖ ὁ Χριστιανός, ἐγὼ θὰ πάω μὲ τὴν ἐκκλησία, καὶ ὄχι μὲ τοὺς ἐπισκόπους. Ἑπίσης, δὲν θὰ πάω στὸν Ῥουβίκωνα, δὲν θὰ πάω στὸ ΚΚΕ, δὲν θὰ πᾶω πουθενά, σὲ κανέναν ὁργανισμὸ τύπου ἑπιχείρηση (ὑπενθυμίζω πὼς τὰ ἐθνικὰ κράτη εἶναι μετοχικὲς ἐπιχειρήσεις, γειά σου πρόσφατα μακαρίτη Βασίλη Κρεμμυδᾶ), δὲν θὰ πάω στὸν Λένιν ποὺ θαύμαζε τὸν Φόρντ (καὶ ὁ Φὸρντ τὸν Λένιν) ποῦ θἀ πάω;

  Ἕρχεται τώρα δὲ σέκοντ γουέι. Καὶ λέει, Ἀφοῦ δὲν θὲς νὰ μπῆς σὲ κράτος, πρέπει νὰ καταλάβηις τί εἶναι τὀ κράτος. Ὅταν ὁ ὁποιοσδήποτε τάχα μου διαμαρτυρόμενος μπουκάρει στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες καὶ κάνει τἠν Πολιτιστική του Ἐπανάσταση, εἶναι κράτος γιὰ ἕναν καὶ μόνον λόγο, ὅτι ἐμφανίζεται σὰν μιὰ συλλογικὴ δύναμη, κι ἄν εἶναι μόνος του μἐ τὀ μπουζοῦκι του, πάλι τἠν συλλογικότητα τῶν δικαίων ἐπικαλεῖται. Αὐτὴ ἡ συλλογικότης τῶν δικαίων εἶναι τὸ κράτος. Γιἀ αὐτὸ ὁ Χριστιανισμὀς εἶναι ΜΟΝΟθεϊστικὴ θρησκεία, δὲν πρέπει νὰ τὸ ξεχνᾶμε.

  Τὀ κράτος δηλαδὴ δὲν εἶναι ἡ πατρωναρισμένη ἐπιχείρηση "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" ποὺ δὲν θέλω νἀ ξέρω τί ὑπηρεσίες παρέχει. Οὔτε ἡ ἐπιχείρηση κεμπὰμπ "ΛΕΩΝΙΔΑΣ" ποὺ εἶναι ὁ ἑλληνισμὸς τοῦ Σεβασμιωτάτου. Τὀ κράτος εἶναι οἱ δίκαιοι ἀπὸ τὴν μία, οἱ ἄδικοι ἀπὸ τὴν ἄλλη. Ὁ καλὸς λαός, καὶ οἱ στυγνοὶ ἐκμεταλλευταί του. Οἱ ἀθῶοι καὶ οἱ ἐγκληματίαι.

  Ἡ ἐκκλησία λοιπὸν ἡ πραγματική, ἡ ἄνευ εἰσαγωγικῶν, δὲν μπορεῖ νὰ ἁπεμπλακῆι ἁπὸ τὸ κράτος διότι ὅλοι χωρᾶν στὴν ἐκκλησία, ὅχι μόνον οἱ δίκαιοι. Αὑτὸ εἶναι στὸ ὁποῖο κατέληξαν οἰ Ἀπόστολοι μετὰ τοῦ Παύλου. Τὀ πρόβλημα δἐν εἶναι αὑτοὶ ποὺ μᾶς διώκουν. Τὀ προβλημα εἶναι καθαρὰ σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ τὸ ἑλληνικὸ κράτος, ἐκκλησιαστικό. Ὅπως ὑπέδειξ παραπάνω, τὀ μακεδονικὸ εἶναι ἐπίσης ἐκκλησιαστικὸ καὶ τὸ Βουλγαρικὸ ποὺ βράζει κάτω ἁπὸ τὸ Μακεδονικὸ ἐπίσης ἐκκλησιαστικό. Τὸ μεταναστευτικὸ κι ἄν εἶναι ἐκκλησιαστικό !!! Δέχεται ἡ ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος Ἀράπη γιὰ παπᾶ σὲ ἑλλαδικὴ ἐκκλησία; Δέχεται τὀ θέατρο (ποὺ μὲ ἀφορᾷ ἐμένα) ἤ εἶναι ὅλοι αὐτοὶ ἀκόλαστοι καὶ παπισταί; Δηλαδὴ ἡ ἐκκλησία παίζει ἕνα παιχνίδι ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Κοραῆ συμμετοχῆς ἐξωτερικῆς στὸν Εὐρωπαϊκὀ πολιτισμό ἀλλὰ ἔχοντας σὰν φωλιὰ τὴν ἐκκλησίτσα μας. Αὐτὸ εἶναι τὀ πρόβλημα. Ἁπὸ κεῖ προέρχεται ἡ σχιζοφρένεια καὶ τοῦ ΚΚΕ ἀκόμα.

  Ὁ Χριστόδουλος κάπου τὀ εἶχε καταλάβηι. Ἡ ὁρθοδοξία ἄμα βγηῖ στὴν Εὑρώπη θὰ σαρώσηι.

  ReplyDelete
 22. Υγ. Πρέπει νἀγίνηι μιὰ Ὀρθόδοξη Σύνοδος ποὺ νὰ ἀποσαφηνίσηι, χωρὶς κατανάγκην νὰ ἀλλάξηι τὀ credo (Πιστεύω) τὴν ἔννοια τῆς κρίσεως. ΑΥΤΟ εἶναι τὀ νὀημα τῆς κρίσης, δὲν εἶναι, κατὰ τὴν γνωμη μου, ὁ καπιταλιστικὸς ἀνταγωνισμὸς ὅπως λέει στὀ βίντεο παραπάνω ὁ κύριος Κιτσίκης, γιὰ αὐτὸ καἰ ἔχω διαφορετικὴ ἐκτίμηση γιὰ τὴν πορεία τῶν πραγμάτων.

  ReplyDelete
 23. Κύριε Καθηγητά καλησπέρα σας.Σας επισυνάπτω την συνέντευξη του Γ.φίλη όπου είχατε πει ότι συμπαθάτε και τον θεωρείτε άξιο γεωπολιτικό.Τα ερώτηματα μου είναι :α)τι έχετε να πείτε σε αυτά που υποστηρίζει ο Γ.φίλης καθώς ειναι αντίθετα απο αυτα που δηλωνέτε εσείς.β) ωραία αυτα που λέτε στο παρόν σας άρθρο αλλα πως γίνονται πράξη?γ)θα ήθελα και ένα σχόλιο σε αυτά που λεεί για τις υπογείες συννενοήσεις της κυβέρνησης με την τούρκικη κυβέρνηση και για την δήλωση της τουρκίας ότι δεν θα δεχθεί αυτή την ονομασία χωρις το μακεδονία.

  Υ.Γ. Είχα ξανά γράψει το καλοκαίρι του 2015 όπου σας είχα ρωτήσει τι θα μου προτείνατε να διαβάσω για να βελτειωθεί η κριτική μου ικανότητα και μου είχατε πει να έχω τον Πλατώνα στο προσκεφάλι μου.εν μέρει την ακόλουθησα την συμβουλή σας.Το υστερόγραφο το έκανα γιατί ειχα δει κατα καιρούς κάποιος να χρησιμοποιεί το ίδιο ψευδώνυμο άλλα δεν ήμουν εγώ.

  Σύνδεσμος https://www.youtube.com/watch?v=dX12g2HHL34
  Με μεγάλη εκτίμηση προς το προσώπο και την δουλειά σας.
  Π.Γ.

  ReplyDelete
 24. Πανιώτη,ἄσε τὸ τρολλάρισμα,νὰ ἐπιλέξῃς τὸ πραγματικό σου ὄνομα μὲ προφὶλ ποὺ θὰ ἐλέγξω καὶ τὰ ξαναλέμε.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 25. Ερώτηση προς τον Καθηγητή:

  Θα υπεστήριζαν οι Τραμβικές ΗΠΑ μία Εθνικιστική Επανάσταση/Εξέγερση στην καρδιά της Ε.Ε., την Γερμανία με πιθανή συμμετοχή Εθνικοσοσιαλιστικών ομάδων όπως έγινε στο Ευρωμαϊντάν στην Ουκρανία το 2014, αντί να περιμένουν πότε και εάν οι ποπολάριοι petite μπουρζουάδες θα ψηφίσουν Λεπέν ή AfD???

  Θα ήθελα μία απάντηση στο ερώτημα αυτό.

  ReplyDelete
 26. https://www.rt.com/news/415883-putin-communist-ideology-christianity/

  Οι τελευταίες δηλώσεις του Πούτιν, μου υπενθυμίζουν 2 πράγματα:

  1. Πρώτον ότι ζούμε ακόμη στον ιδεολογικό και κοινωνικοπολιτικό 20ο αιώνα παρότι εδώ και 18 χρόνια έχουμε μπει στον 21ο αυστηρώς χρονικά. Το ότι ακόμη οι ιδεολογίες δεν έχουν πεθάνει, ίσα-ίσα επανεμφανίζονται έχοντας μεγάλη σημασία για τις μάζες, την Διανόηση και τέλος την πολιτική ηγεσία, αποτελεί σημάδι κολλήματος στο (χρονικό) "παρελθόν". Πιστεύω ότι μονάχα με τον θάνατο του Φιλελευθερισμού θα εξέλθουμε του 20ου αιώνος. Αυτό θα γίνει είτε μέσω απευθείας μεταβάσεως στην Θεοκρατία (όπως γίνεται χονδρικά σε Τουρκία και Ιράν) είτε μέσω ενδιαμέσου Φασιστικής στάσεως. Εάν οι συνθήκες είναι αυτές του 1914-1918, δηλαδή του 20ου αιώνος τότε η νίκη του Φασισμού είναι όχι μονάχα σίγουρη αλλά επιβεβλημένη. Το ότι ο Κομμουνισμός έχει πλέον πεθάνει ζώντας μονάχα ως Εθνομπολσεβικισμός στην Ρωσία, αποτελεί επίσης σημάδι σημαντικό ότι ήδη το ήμισυ του Διαφωτιστικού τέρατος έχει πεθάνει, άρα η "λογιστική" εποχή έχει κατά το ήμισυ περάσει. Η νίκη του Φασισμού εντείνεται όχι μονάχα από την επιβεβλημένη άνοδό του στις Δυτικές χώρες ή στις πρώην Κομμουνιστικές αλλά και στην νίκη του σε σημαντικές αναμετρήσεις όπως στον πόλεμο της Συρίας. Από φιλοσοφικής πολιτικής πλευράς, ο Συριακός εμφύλιος αποτελεί αναμέτρηση μεταξύ Φασισμού-Εθνικισμού σε Μπααθική μορφή και Ισλαμικής Θεοκρατίας σε Γουαχαμπιστική μορφή. Εάν είχε κερδίσει η Ισλαμική Θεοκρατία, τότε φιλοσοφικά θα πηγαίναμε ένα βήμα κοντύτερα στο μέλλον μακρυά από τον 20ο αιώνα. Αλλά δεν έγινε. Αυτό ας συνδυαστεί με το γεγονός ότι οι θρησκευτικοί φονταμεταλισμοί σε Τουρκία και Ιράν όλο και περισσότερο στηρίζονται στον Εθνικιστικό Φασιστικό παράγοντα (βλέπε Γκρίζοι Λύκοι και Περσική Αυτοκρατορία των Αχαιμενιδών ως σύγχρονο Ιράν) και όχι όπως στην περίπτωση των Αράβων τζιχαδιστών/γουαχαμπιστών στον θρησκευτικό φανατισμό.

  2. Δίχως αναγκαία Wiederbelebung (αναγέννηση) του υπαρκτού Φασισμού σε Γερμανία και δευτερευόντως Γαλλία, το γεωπολιτικό κενό ισχύος θα καλυφθεί από την Εθνικιστική Καπιταλιστική Αμερική του Τραμβίου από την μία και την Ευρασιατική επίσης Καπιταλιστική Ρωσία από την άλλη, η οποία αποβλέπει στην ανάσταση της ΕΣΣΔ με μορφή Παν-σλαυικής και Ευρασιατικής καπιταλιστικής Ενώσεως. Εάν μία υπερεθνική Φασιστική Ένωση στην Δυτική Ευρώπη αποτελούμενη από τα αντίστοιχα Έθνη πλην Βρετανίας μπορούσε να αναστήσει τον Φασισμό, τότε ίσως και να κατάφερνε η Ευρώπη ύστερα από 73 χρόνια να χαράξει εκ νέου ανεξάρτητη πολιτική σε παγκοσμία κλίμακα, αποφεύγοντας να διαμοιρασθεί ως sandwich μεταξύ των σφαιρών επιρροής των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Τότε θα βόλευε και μία συμμαχία με την Κίνα μοιράζοντας έτσι τον κόσμο εκ νέου μεταξύ Δύσεως και Ανατολής.

  ReplyDelete
 27. 3. Δηλαδή ο Τράμβιος βλέπει τον Φασισμό μέσα από τον θόλο των ριζών του, του Καπιταλισμού και είναι στην τελική καπιταλιστής. Ο Πούτιν αντιστοίχως βλέπει τον Φασισμό μέσα από τον Λενινικό Κομμουνιστικό θόλο, όντας στην τελική Ορθόδοξος Χριστιανός Κομμουνιστής και Πανσλαυιστής.

  Η Ευρώπη και η Λευκή Φυλή δεν χρειάζεται τέτοιους κλαρινογαμπρούς των ηττημένων ιδεών του 20ου αιώνος αλλά έναν ατόφιο Αδόλφο...Στράσσερ. Το θέμα είναι ποία μορφή της σημερινής alt-right δύναται να παίξει τον ρόλο αυτόν, εννοείται μη-Δημοκρατικά. Αυτό είναι το ερώτημα. Διότι η λύση δεν είναι προφανώς Λεπενικά σαλιαρίσματα των αστών αλλά Göring-η απάντηση με όπλο.

  ReplyDelete
 28. Πανιώτη, σύμφωνοι. Νὰ ὑπογράφῃς Πᾶνος Γοντῆς (Panos Gontis) απὸ Τρίκαλα καὶ νὰ ἔχῃς προφίλ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 29. Κάθε ἑποχὴ ἁπέχει ἑξίσου ἀπὸ τὸν Θεό. (Λ. Ῥάνκε).

  ReplyDelete
 30. υγ. Ἑὰν μοῦ τὸ ἐπιτρέπει ὁ κύριος Καθηγητής, θέλω νἀ ῥωτήσω τὸν Παλαιό, καταρχήν. 1) Ποιὰ ἡ διαφορὰ φυλετικοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ ἑλληνικοῦ κρατισμοῦ; 2) Γιατὶ ὁ προκαθήμενος τῆς Ἑλλαδικῆς ἐκκλησίας δὲν διεχώρισε τὴν θρησκεία ἁπὸ τὸν πόλεμο (Μακεδονομάχοι), τὀν καπιταλισμὸ (Ἑλλὰς; βλ.1) καὶ τὶς ἐνδοεκκλησιαστικες ἔριδες (σχισματικὲς ἐκκλησίες, κ.λπ.) στἠν ἐπιστολή του πρὸς τὸν πρωθυπουργό;

  ReplyDelete
  Replies
  1. 1)

   Ατόφιος Ελληνικός φυλετισμός έχει να υπάρξει από το 500 π.Χ.

   Ο Ελληνικός φυλετισμός μετετράπη σε θρησκευτικό φυλετισμό, δηλαδή το Γένος των Ρωμαίων/Ρωμηών.

   Ο Ελληνικός κρατισμός τείνει Γαλλικός δηλαδή αστικού τύπου σαν τον Εθνικισμό του Βενιζέλου.

   2)

   Διότι η Εκκλησία θεωρεί κατά βάθος και ορθά ότι αυτή και όχι το κρατίδιο-παρωδία αποτελεί την εξουσία στην γη αυτή και εκπρόσωπο πολιτικό του Γένους. Έχει δίκαιο απόλυτο αλλά της λείπει μία Χεζμπολλάχ. Διότι η Χεζμπολλάχ κρατεί μαζί με το Κοράνιο (σ.σ. βλέπε Ευαγγέλιο) και Καλάσνικοφ ΑΚ-47...

   Delete
  2. Συμφωνῶ, μιλᾶμε, 1000 τοῖς ἑκατό.

   Delete
 31. Παλιέ, δυστυχῶς δὲν βλέπω νὰ πορευόμεθα σὲ μία ἀπόλυτη ἐπικράτηση τοῦ ἐπαναστατικοῦ φασισμοῦ ἤ τοῦ ἐπαναστατικοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ. Ὁ φιλελευθερισμὸς δὲν ἀποβιώνει μὲ τίποτα διότι εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἑωσφόρος καὶ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς πτώσεως ἀπὸ τὸν παράδεισο ὑπερισχύει τῶν πάντων.Μόνη ἐλπὶς εἶναι ὁ Χριστὸς μέσα στὸν ἑλληνισμὸ τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς. Μὲ ἀλλα λόγια ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι ἡ ὑπερτάτη ἀξία καὶ ἡ Εύρώπη δύναται νὰ ἐπικρατήσῃ μονίμως μόνον διὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ. Συνεπῶς ἡ μάχη πρέπει νὰ διεξαχθῇ μεταξὺ φιλελευθερισμοῦ καὶ ἑλληνισμοῦ σὲ πλανητικὴ διάσταση.Ἡ τραμβική ἤ πουτινικὴ λύσις εἶναι προσωρινή,στὰ πλαίσια τῆς γεωπολιτικῆς, ὅπως ἦταν ἡ λύση τοῦ Τρίτου Ῥάϊχ καὶ τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως τοῦ Μεσοπολέμου.Φυσικὰ μία φασιστικὴ Δυτικὴ Εὐρώπη θὰ βοηθοῦσε, ὑποστηριζομένη ἀπὸ ΗΠΑ καὶ Ῥωσία ἀλλὰ σὲ τελικὴ ἀνάλυση ἐὰν στὸν πυρηνικὸ Ἀρμαγεδδῶνα στὸ Αἰγαῖο ὑπερισχύσῃ μία Κίνα ποὺ δὲν ἔχει ἀποπέμψῃ τὴν κινεζικὴ διαλεκτικὴ ἁρμονία ἑλληνικῆς ἐμπνεύσεως, τότε ἴσως ὁ φιλελυθερισμὸς κατατασγτραφῇ. Μονίμως ὅμως; Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ευχαριστώ για την απάντησή σας Καθηγητά.

   Προσωπικά, διαφωνώ.

   Ο Φιλελευθερισμός υφίσταται τα τελευταία 200 μονάχα χρόνια και πλήρως τα τελευταία 25.

   Ο Εωσφόρος έχει δύναμη μονάχα να καταστρέφει και να τυφλώνει όχι να Δημιουργεί Ζωή, εν αντιθέσει με τον Χριστό και τον Ολοκληρωτισμό. Για τον λόγο αυτό άλλωστε στο παρελθόν είχα εκφράσει την άποψη ότι δυσκόλως δύναται να χαρακτηρισθεί "Σατανικό" το Τρίτο Ράιχ διότι δημιούργησε αξιοσημείωτο πολιτισμό και πολύ νέο Αίμα, με έκρηξη των γεννήσεων επί Εθνικοσοσιαλισμού στην Γερμανία, ενώ επί Δημοκρατικής και δήθεν Χριστιανικής Βαϊμάρης η Γερμανία πέθαινε πάμπτωχη με φοβερή υπογεννητικότητα.

   Τώρα εις ό, τι αφορά τα δύο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΑ στρατόπεδα, και εγώ εκεί ποντάρω σε μία νίκη της Κίνας η οποία όμως θα συνοδευθεί από ήττα τελική του Φιλελευθερισμού χάριν του Κομφουκίου, δηλαδή έστω και εμμέσως και του Χριστού. Την στιγμή που ο Ξι Ζινπίνγκ αποτελεί πιστό ακόλουθο του Κομφουκίου, όχι του Μάρξ ή του Τρότσκυ, ηγέτη ολοκληρωτικό και τέλος πανίσχυρο εντός του Κ.Κ.Κ., τότε μία νίκη της Κίνας κάλλιστα δύναται να εγκαθιδρύσει παγκοσμία Εθνικομπολσεβικική Κινεζική ηγεμονία Κομφουκιακού τύπου. Δεν πιστεύω ότι το τραπεζικό άρμα θα καταπιεί την Κίνα αλλά το αντίθετο. Αντιθέτως, ο Τράμβιος ως γέννημα θρέμα του Κτήνους πολύ δύσκολα με μία μελλοντική του νίκη θα σημάνει το τέλος του ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Ο Πούτιν αντιστοίχως εάν κερδίσει είναι αμφίβολο το τί θα ακολουθήσει καθώς όπως και ο ίδιος ο Ντούγκιν γράφει στο βιβλίο του "Πούτιν εναντίον Πούτιν" ο Πούτιν αμφιταλαντεύεται μεταξύ Φιλελευθέρου Δυτικισμού και Συντηρητικού Νεο-Ευρασιατισμού.

   Για αυτό λέω ότι μία αναβίωσις του Τρίτου Πόλου θα προετοίμαζε το έδαφος για την μετά-Αρμεγγεδδώνιο εποχή όταν και η δύναμις των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα έχει σημαντικά εξασθενήσει. Τότε δηλαδή Ελληνισμός και Σινισμός δύνανται να λάβουν τα ηνία του παγκοσμίου πολιτισμού μακρυά από καπιταλιστικές, πανσλαυικές και κομμουνιστικές ονειρώξεις. Αλλά για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο αναγκαία καθίσταται η επανελλήνιση της Δυτικής Ευρώπης μέσω Φασισμού/Εθνικοσοσιαλισμού. Ο αντιχριστιανισμός του Εθνικοσοσιαλισμού δε, υπέρ του Ελληνισμού θα λειτουργήσει καθώς οι δύο αιρέσεις Ρωμαιοκαθολικισμός και Προτεσταντισμός θα αφανιστούν χάριν του Ελληνικού αρχαίου πνεύματος και μετέπειτα συνεπώς αναγκαστικά χάριν της Ορθοδοξίας.

   Αυτό πιστεύω εγώ εξ'ου και η ερώτησίς μου επάνω περί πιθανής ή μη στηρίξεως μίας Εθνικοσοσιαλιστικής Ουκρανικού τύπου επαναστάσεως στην Γερμανία.

   Delete
  2. Δηλαδή με τον τρόπο αυτό η Δύση επανέρχεται στην κοιτίδα του Ελληνισμού, Ενδιάμεση Περιοχή και ως πλέον ανεξάρτητες και ισχυρές κρατικές οντότητες Ελληνισμός και Σινισμός ηγεμονεύουν του Πλανήτου.

   Delete
 32. Οἱ δικές μου ἀπαντήσεις. 1) Ὁ ἑλληνικὸς φυλετισμὸς καὶ ὁ ἑλληνικὸς κρατικισμὀς διαφέρουν ἁπὸ τοὺς ἀντίστοιχους Γερμανικούς. Στἠν Γερμανία ὁ Γερμανὸς εἶναι Γερμανὸς καὶ ὁ Γερμανὸς ποὺ δὲν εἶναι Γερμανὸς εἶναι καὶ αὑτὸς Γερμανὸς ἐπὶ κρατικισμοῦ, ἀλλὰ δεν εἶναι ἑπὶ φυλετισμοῦ. Ἁντίθετα στὴν Ἑλλάδα ὁ Ἕλλην δὲν εἶναι Ἕλλην ἀλλὰ Ῥωμαῖος Ὁρθόδοξος καπιταλιστὴς καὶ ὁ μόνος Ἕλλην ποὺ εἶναι Ἕλλην δὲν εἶναι Ἕλλην. Δὲν φταίω ἐγὼ γιὰ τὸ κοινωνικὸ μπάχαλο ποὺ μετατρέπει τὴν κοινωνιολογία σὲ σουρρεαλιστικὴ στιχουργική

  2) ὁ Σεβασμιώτατος (ἤ μακαριώτατος ; ) βλέπει τἠν ἐκκλησία σὰν αὐτὸ ποὺ εἶναι, δηλαδὴ μιὰ καπιταλιστικὴ ἐπιχείρηση παροχῆς θεαμάτων καὶ ὑπηρεσιῶν μὲ κέρδη, ζημίες καὶ συμφέροντα ποὺ ἀνταγωνίζεται ἄλλες ἑπιχειρήσεις ποὐ ἐνδέχεται νὰ τῆς φᾶνε τὴν πελατεία. Ἑπειδὴ τὰ ἐνδύματά του εἶναι ἀνατολικὰ ἐν σχέσηι μὲ αὐτὰ τῶν Σκωτσέζων καὶ ἡ μαγκούρα του σπάει παῖδια, δἐν σημαίνει ὅτι πονάει λιγότερο ἀπὸ αὐτὴν τοῦ Σκροὺτζ Μακ Ντάκ. Καπιταλισμὸς παρὰ τὰ παραμύθια περὶ τοῦ ἀντιθέτου ὑπάρχει μιὰ χαρούλα στὴν Ἑγγύς καὶ Μέση καὶ Ἅπω Ἁνατολὴ καὶ σὲ αὐτὸ τὸ ΚΚΕ δἐν λανθάνει.

  Τἀ ἑθνικὰ κράτη εἶναι τρὰστ καὶ καρτέλ, δηλαδὴ συνεργασίες καπιταλιστικῶν ἐπιχειρήσεων ποὺ ἀλληλοϋποστηρίζονται. Ὅταν συμπηχθοῦν σἐ μιὰ συμμαχία τόσο ἱσχυρἠ ποὺ νὰ τοῦς ἐπιτρέπει νὰ ἀσκοῦν νομοθετικὴ ἐξουσία ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῆς λειτουργίας τους, μετονομάζονται σὲ ἐθνικὰ κράτη καὶ ὑποστηρίζονται ἁπὸ ἅλλες ἐπιχειρήσεις στὸ ἐξωτερικό τους ὅπως ἁλληλουποστηρίζονται στὸ ἐσωτερικό τους. Οἱ ἐπιχειρήσεις ἔχουν πάντοτε ἕνα τρέηντ μάρκ γιὰ διάφορους λόγους, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ εἰς εἶναι ὁ ἴδιος ἐκεῖνος ποὺ ἔκανε κάθε ἱππότη (τὸν πρόγονο τοῦ καπιταλιστῆ) νὰ ἔχει ἕνα οἰκόσημο. Ἕτσι θυμηθήκανε στὰ καλὰ τοῦ καθουμένου οἱ Ἕλληνες τὴν Ἑλλάδα, διὰ τοῦ καπιταλισμοῦ. Γι αὐτὸ καὶ βαφτίζανε τὰ σκάφη τους Ἅρηδες, Θεμιστοκλῆδες καὶ δὲν συμμζευεται, ὅπως καὶ οἱ Σκοπιανοὶ τὰ βγάζουν σήμερα, φαντάζομαι, δἐν ξέρω, Φιλίππους, Ἁρχελάους, Περδίκκες καὶ Πτολεμαίους.

  Φυσικὰ δὲν εἶναι τὀ ἴδιο, καὶ ποιὰ εἶναι ἡ διαφορά. Γιατὶ ὑπάρχει πρόβλημα μὲ τὸν καπιταλισμό (ὅπως ὑπῆρχε κατὰ την γνωμη μου καὶ μὲ τοὺς ἱππότες ποὺ ὁμάζονταν Σεβαλιὲ ντὺ Κρίστ ὲ ντὲ λὰ Βιέρζ Μαρί Λουίζ);

  Διότι ὁ καπιταλισμὀς εἶναι μιὰ μορφὴ ἔννομης βίας καὶ ἡ βία παράγει ψεῦδος. Το ψεῦδος εἶναι τὸ καυσαέριο τῆς βίας. Γι αὐτὸ ὁ Μακαριώτατος (ἤ Σεβασμιώτατος;) ἀνακατεύει τἠν ἥρα μὲ τὸ στάχυ, καὶ παρόμοια τὸ ΚΚΕ ἐπειδὴ ἐπαγγέλλεται τὴν διέξοδο ἀπὸ τὸ καπιταλιστικὸ σύστημα δὲν σημαίνει 1) ὅτι δὲν συμμετέχει καὶ αὐτὸ στὸ καρτὲλ ΕΛΛΑΣ (ἐξάλλου ἔχει καὶ τὴν ἐπωνυμία τῆς θυγατρικῆς) 2) ὅτι δὲν ψεύδεται, διότι ἐξαρτᾶται λοιπὸν ἀπὸ τὸν καπιταλισμὸ γιὰ νὰ πῆι τὴν ἀλήθεια, καὶ ἐκ τοῦ ψεύδους παράγεται ψεῦδος, ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

  Τὰ ἴδια χάλια μὲ τὸ ΚΚΕ καὶ τὸν κομμουνισμὸ ἔχει ὁ φασισμός,διότι ἐφόσον διατηρεῖ τὰ τρἀστ καὶ τὰ καρτέλ ποὺ ἀποτελοῦν τὸ ἐθνικὸ κράτος (ὅπως τὀ κάνει καἰ ὀ κομμουνισμός) παράγουν ἀμφότεροι αἰσθητική, ΑΛΛΑ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΑ. Ἡ ΑΙΣΘΗΣΗ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Ὁ κομμουνισμὸς καὶ ὁ καπιταλισμὸς εἶναι ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΕΙΣ τοῦ καπιταλισμοῦ, διότι στὰ δύο αὐτὰ συστήματα τὸ κόμμα, εἴτε φασιστικό, εἴτε κομμουνιστικό, βρίσκεται στὴν ΥΠΗΡΕΣΙΑ τῶν τρὰστ καὶ τῶν καρτέλ ποὺ συνθέτουν τὸ ἐθνικὸ κράτος. Ἁπλῶς τὰ τρἀστ καὶ τὰ καρτέλ δέχονται νὰ παίξουν τὀ μελόδραμα ὅτι τάχα μου ὑπηρετοῦν αὐτὰ τὸ κόμμα. Ὅπως ὁ Αὑτοκράτορας τῶν Ῥωμαίων τὄ παιζε καμιὰ φορὰ ὅτι ὑπηρετεῖ τὸν Ἱησοῦ. Στἠν παγματικὸτητα ἦταν τὰ τρὰστ καὶ
  τὰ καρτὲλ τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως ποὺ χρησιμοποιούσαν τὸν ὑπαλληλάκο τους Ἁτσάλινο Στάλιν νὰ χορεύει γεωργιανοὺς χοροὺς μπροστὰ στἠν φάμπρικα. Ὁ Στάλιν ἦταν ἕνας ἡλίθιος. Αὑτὸ τὸ λένε ὅλοι ποὺ τὸν γνώρισαν ἀπὸ κοντά.

  Ἑπειδὴ λοιπὸν ὁ καπιταλισμὸς παράγει ψεῦδος, ἡ ἀλήθεια δὲν μπορεῖ οὔτε νἀ προέρχεται ἁπὸ τὸν καπιταλισμὸ οὔτε νὰ ὑποστηρίζει τὸν καπιταλισμό. Ἑὰν δὲ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὁ Ἱησοῦς Χριστός, εἶναι προσφανἐς ὅτι ὁ χριστιανισμὀς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι καπιταλιστικὸς διότι ὁ τἠν ἀλήθεια λέγων δὲν μπορεῖ νὰ ψεύδεται. Τὀ ψεῦδος εἶναι τὀ πρόβλημα. Τρόπον τινά, τὀ μόνο.

  ReplyDelete
 33. ...ἑὰν γιὰ παράδειγμα ἴσχυε ἠ θεωρία τοῦ Τρότσκυ ὅτι ἡ ΕΣΣΔ ἑπὶ Στάλιν ἦταν ἕνα ἐκφυλισμένο ἐργατικὸ κράτος πῶς διάολο ἑξηγεῖται ὅτι οἱ δομές της, ἄν ὑποθέσουμε ὅτι διατηρήθηκαν μέχρι τὸν Γκορμπατσώβ, ὲν μία νυκτὶ μετατράπηκαν σὲ ἅγρια καπιταλιστικὲς καὶ πῶς ὁ ῥουτινιέρης ΚαΓκεΜπίτης Ποῦτιν ἔγινε ξαφνικὰ ἁπὸ Σταλινοειδὴς ὑπαλληλίσκος προεδροτσάρος; Ὁ μόνος συνεπὴς τρόπος νὰ τὸ ἑξηγήσουμε εἶναι ὅτι ἡ ΕΣΣΔ ἦταν μιὰ περίοδος καλπάζοντος ἑκκαπιταλισμοῦ τῆς Ῥωσσίας, εἶναι τόσο ἁπλό. Αὺτὸ σημαίνει ὅτι τὸ παντοδύναμο κομμουνιστικὸ κόμμα καὶ διαθρυλούμενος κεντρικὸς σχεδιασμός, ὅπως τὰ βλέπουμε στὴν Κίνα σήμερα, ποὺ τὴν κυβερνάει ὑποτίθεται τὸ ΚΚΚ, δὲν ἦταν τίποτα ἄλλο παρὰ μούφα, ἕνα θέατρο ἁντίστοιχο τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ σὲ τὰ μᾶς. Τὸ ΚΚΣΕ ἦταν ἁπλούστατα τὸ ὲθνικὸ κράτος τῆς Ῥωσσίας, ὅπως ἡ γαλλικὴ δημοκρατία ἦταν τῆς Γαλλίας κ.λ.π κ.λ.π. Τὸ κόμμα προσέφερε ἕνα νομικὸ πλαίσιο λειτουργίας ἁντίστοιχο (καὶ πιὸ χοντροκομμένο) τοῦ ἁστικοῦ πλαισίου. Οἱ συμμετέχοντες ὅμως σὲ αὺτὸ τὸ πλαίσιο, οἱ μονάδες δηλαδὴ ποὺ τρέχαν τὸ σύστημα, δὲν ἦταν ἑνεργούμενα ἁλλὰ ἑνεργοῦντα ὲπὶ τοῦ ΚΚΣΕ καὶ τοῦ κάθε ΚΚ. Ἡ Γιουγκοσλαβία τοῦ Τίτο, λ.χ. ἁποτελεῖτο ἁπὸ καπιταλιτικὲς ἑπιχειρήσεις ποὺ λειτουργούσαν ἑντὸς τοῦ πλαισίου τῆς Γιουγκοσλαβίας. Γι αὑτὸ καὶ κατέρρευσε ἡ Γιουγκοσλαβία, ὅταν τὰ συμφέροντά τους πλέον δὲν μποροῦσαν νὰ συμβαδίσουν μὲ τὸ κομμουνιστικὸ πλαίσιο καὶ τὸ διέλυσαν. Τὸ δὲ ΚΚΕ σὲ τὰ μᾶς μπορεῖ στὴ Νάουσα νὰ ὰνατίναξε τ φάμπρικα τοῦ Λαναρᾶ ἐπὶ τῶν ὲνδόξων ἡμερῶν τοῦ κρετινισμοῦ, ὰλλὰ στὸ πρόγραμμά του εἶχε Λαναρᾶδες καὶ Μποδοσάκηδες καὶ τὰ πάντα, διότι ὰμέσως μόλις παίρναν τὴν ὲξουσία ὅλα τὰ καθεστῶτα κομμουνιστικὰ καὶ φασιστικὰ κάναν μετὰ μανίας ὅ,τι κάνει ἕνας καπιταλιστής. Ὅσο γιὰ τὰ ἑρωτήματα, μὰ ῥὲ Λοῦκο, τότε ποῦ ἦταν ὁ ὲλεύθερος ἁνταγωνισμὸς καὶ οἱ ὶδιωτικὲς περιουσίες, ἡ ἁπάντηση εἶναι ὅτι ὑπῆρχε ὰνελέητος ἁνταγωνισμὸς καὶ ἁμύθητα κέρδη, μόνο ποὺ οἱ κοινωνίες αὺτὲς βρίσκονταν σὲ φάση πρώτης καπιταλιστικῆς συσσώρευσης καὶ οὑχὶ δευτέρας, ὅπως οἱ δυτικές. Δηλαδὴ βρίσκονταν στὴν φάση μετατροπῆς τῆς ἁνταλλάξιμης ἁξίας σὲ ἀνταλλακτικὴ, ὅπερ ὲστὶ κεφαλαιοποίηση. Ὅταν μὲ τὸ καλὸ ὁοκληρώθηκε ἡ κεφαλαιοποίηση, ἁλλάξανε καθεστὼς ὅπως κανεὶς ἁλλάζει σώβρακο, καὶ γιὰ αὑτὸ ἔγινε τόσο ἁναίμακτα ἡ διάλυση τοῦ σοσιαλιστικοῦ μπλόγκ. Οἱ Κινέζοι ἁπλῶς πετύχαν μέχρι σήμερα νὰ ὰποκτήσουν τέτοια κεφαλαιακὴ ἑπάρκεια ὥστε νὰ περάσουν στὴν τρίτη φάση, τῆς ἑπένδυσης, χωρὶς νὰ σταματήσουν τὴν συσσώρευση. Καὶ την ἔχουν βάληι στὸ μάτι τὴν Κίνα γιὰ τὸν μόνο λόγο ὅτι ἔχει ἁκόμα ψωμὶ νὰ καπιταλιστικοποιηθῆι, ἑπειδὴ δὲν ἔχει μείνει πουθενὰ ἁλλοῦ, τἄχουνε φάηι ὅλα. Δὲν τοῦς πειράζει καθόλου ποὺ τρῶνε οἱ Κινέζοι τὶς ἁγορές. Πολὺ ἁπλὰ θέλουν νὰ φᾶνε λάχανο ὅ,τι κινέζικο μαροῦλι δὲν ἔχει μετατραπῆι σὲ ἑμπόρευμα γιατὶ εἶναι ἁποκτηνωμένοι καὶ τἄχουν βάληι μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν γιό του ἁπὸ ἄχτι ποὺ δὲν τοὺς λένε μπράβο, δὲν κάνω πλάκα. Ἁλήθεια λέω.

  ReplyDelete
 34. ...πῶς τὴν πάθαμε, γιὰ παράδειγμα, τὸ 1922; Γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους ποὺ θὰ τὴν πάθηι ὁ Τρὰμπ ἤ ὅποιος Τρὰμπ πάει νὰ φάηι τὴ Κίνα. Τὴν πάθαμε διότι ὁ μέγας νοῦς καὶ ὑπηρέτης τοῦ καπιταλιστικοῦ συστηματος Βενιζέλος, ποὺ νὰ τὸν χαίρονται οἱ τοπικιστὲς καὶ φιλοχρήματοι Κρητικοί, ὄχι βέβαια ἑπιθυμοῦσε τὴν ἐπανένωσιν τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς διὰ τοῦ Αὶγαίου καὶ τὸν ἑναγκαλισμὸν τῆς Ὶωνικῆς γῆς τοῦ Βενέζη ὑπὸ τῶν βραχιόνων τῆς πονετικῆς αὑτῆς μητρός, τῆς Ἑλλάδος, διότι ὅλα αὐτὰ εἶναι παραισθήσεις ποὺ προκαλοῦνται ἁπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ καπιταλισμοῦ. Τί λέει ὁ καπιταλισμός. Τὶ εἶναι ὁ καπιταλισμός;

  Ὁ καπιταλισμὸς ἤ φιλελευθερισμὸς εἶναι μιὰ ἱδεολογία, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὰ πράγματα γίνονται ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Δὲν ἦταν οἱ κακόμοιροι φαντάροι μας ποὺ τοῦς ξεμπαρκάρανε οἱ φιλελεύθεροι καὶ τοῦς δώσανε τήν χαριστικὴ βολὴ οἱ βασιλόφρονες κατώτεροι σὲ μαχητικὴ ἁξία ἁπὸ τοὺς Τσέτες. Πολὺ ἁπλά, τὰ φτύσανε. Αὑτὸ ἔγινε, δὲν θέλει φιλοσοφία, καὶ τὰ φτύσανε, διότι ὁ καπιταλιστὴς δὲν στοχεύει στὸ κέρδος. Τὸ κέρδος προκύπτει ἁπὸ μόνο του, καὶ αὺτὸ τὸ ξέρανε οἱ λαοὶ 1800 χρόνια καὶ ὰκόμα τὸ ξέρουν οἱ Κινέζοι στὴν ἑνδοχώρα. Αὑτοὺς ἔχουν βάληι στὸ μάτι, διότι αὺτοὶ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ἑνῶι ἐργάζονται 15 ὦρες τὴν ἡμέρα. Εἶναι λοιπὸν, σύμφωνα μὲ τὸν καπιταλιστή, ἄπιστοι, σὰν τοὺς ὲρυθρόδερμους, καὶ πρέπει νὰ ὲξολοθρευθοῦν. Δηλαδὴ ὁ κος Κιτσίκης ἔχει δίκιο στὸ χρονοδιάγραμμά του. Ἁλλὰ οἱ καπιταλιστὲς αὑτὴν τὴν φορὰ θὰ τὰ φτύσουν πολὺ πρὶν φτάσουν στὴν Κίνα, ὅπως τἃφτυσε ὁ Ναπολέων καὶ τἄφτυσαν καὶ τὰ ζόμπι τῆς Βέρμαχτ μὲ τοὺς κολαούζους τους.

  ReplyDelete
 35. ...ὁ Ἑσταυρωμένος δηλώνει πολὺ ἁπλὰ ὅτι τὸ δικαστήριο εἶναι αὐτὸ ποὺ ἐκδικάζει τὶς ὑποθέσεις τῶν χριστιανῶν. Ἑνῶι τῶν μουσουλμάνων τὶς ἐκδικάζει ὁ καδῆς. Γιὰ ἀὑτὸ ἔχει τόσο δίκιο ὁ κος Κιτσίκης στὴν ἐπιμονή του γιὰ τὴν Ὁθωμανικη Αὐτοκρατορία. Τὀ ἑλληνικὸ κρατίδιο εἶναι ἕνα τμῆμα τῆς Αυτοκρατορίας τεχνητῶς διαχωρισμένο ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα,ὅπως καὶ κάθε βαλκανικὸ κρατίδιο. Ἕτσι παίρνει τὀ νόημά της ἡ παρέμβαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ παράξενη σύμπνοια μὲ τὴν κυβέρνηση πάνω ἀπὸ τὴν ὑποτιθέμενη ἀντιπαράθεση. Δὲν ὑπάρχει Ἑλλάδα. Ὑπάρχει ἕνα κομμάτι τῆς Αὐτοκρατορίας ποὺ λειτουργεῖ σὰν μπερατλίκι (παραχώρηση). Τἀ περἰ ἐλληνικου λαοῦ πολιτικῶς εἶναι ἄμεση παραφθορἀ τῆς παραπάνω κατάστασης. Ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἕνα κομμάτι ὀθωμανικοῦ ἐδάφους ποὺ ἔχει παραχωρηθῆι σὰν ἐλεύθερη οἱκονομικὴ ζώνη στοὺς ξένους. Ἑλλην σημαίνει ὀρθόδοξος μπερατλῆς. Αὐτὸ ὁ Σεβασμιώτατος τὸ γνωρίζει ἄριστα. Ἡ κατάσταση τοῦ Ἕλληνος εἶναι λοιπὸν ἐκείνη τοῦ Ῥαγιᾶ ποὺ νοικιάστηκε στὶς Μεγάλες Δυνάμεις, καὶ τοῦ ἐδόθη ἡ εὐκαιρία νὰ πλουτίσηι καπιταλιστικῶς, συσσωρεύοντας χρήματα, καὶ καμία ἄλλη ἐλευθερία. Ὃ Ἕλληνδὲν ἔχει ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ἐλευθερία. Παρέδωσε τἠν θρησκευτικὴ ἐλευθερία του στὰ χέρια τοῦ Σουλτάνου καὶ πῆρε σὲ ἀντάλλαγμα τἠν δυνατότητα πλουτισμοῦ. Ἕχει κάνει λοιπὸν ἀπὸ τὸ 1821 πρόοδο μηδέν. Οἱ ναοί του διαφεντεύονται ἀπὸ ἕνα ἱερατεῖο ποὺ ὑπακούει, ὅπως καὶ οἱ πολιτικοί του ἄρχοντες, σὲ μιὰ συμμαχία μεταξὺ Πύλης καὶ καπιταλιστικῶν δυναμεων. Ἡ κοινωνική του ζωή, τόσο ἡ θρησκευτικὴ ὅσο καὶ ἡ κοσμική, ὑπακούει σὲ μιὰ προσωρινότητα ποὺ εἶναι ἐκείνη ἑνὸς μισθωτοῦ. Στὸν Σαγγάριο, τὀ μισθωτήριο ἔπαψε να ἰσχύει καὶ τὸ ἔνδοξον ἑλληνικὸν ἔθνος γνώρισε στὀ πρόσωπο του Κεμὰλ τὸ ἀφεντικό του. Προσκύνησε, ἔκανε καπάκι (αὐτὸἔκνε ὁ Βενιζέλος μὲ τὸν Ἱνονοῦ) καἰ συμφώνησε νἀ πάρηι στὀ τσιφλίκιτῶν ξένων ὅλουςτοὺς ὁρθόδοξους, ἔδωσε γιὰ πολεμικὴ ἀποζημίωση στὸν Κεμὰλ τἰς περιουσίες τους, και ἀνανέωσε τὸ μπεράτι μέχρι... σήμερα. Ἡ πολιτικήμας τάξη θέλει νὰ πάρηι νέο μπεράτι. Αὐτὸ σημαίνει πνευματικὴκατακρεούργηση τοῦ πραγματικοῦ ἑλληνισμοῦ, τοῦ χριστιανισμοῦ δηλαδή, γιὰἄλλαχίλια χρόνια. Ἑγὼ δὲν ἔχωσκοπὸ νὰ περιμένω τόσο πολύ. Δηλωνω ῥητὰ ὅτι ἡ Αὐτοκρατορικὴ θέση, διάδοχος τῆς ὁποίας εἶναι ὁ Ἑρντογάν, δἐν ἔχει τἠν εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιὰ ὁποιαδήποτε πράξη ἐξουσίας. Καὶ ὅτι ὁποιαδήποτε παραδοχὴ ποὺ ὑποστηρίζει τὸ ἀντίθετο κειταιἐκτὸς τῆς χριστιανικῆς θρησκείας )ἡ παραδοχή, ὅχι ὁ ἐκφέρων την) καὶ ἀνήκει στἠν λατρεία τοῦ Καίσαρος, οὐχὶ τοῦ Θεοῦ. Ἑγὼ θέλω τὸ ἀντίθετο. Θέλω ὁ Καῖσαρ νὰ πάρει τὰ λεφτὰ καὶ ὁ Θεὸς τίποτα. Ἡ Ἑλλάδα ἀνήκει δικαιωματικὰ στὸν Ἐρντογὰν καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸπρέπει νὰμπουμεἙλλαδακαὶ Τουρκία στὴν ΕΕ. Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νἀ ἅρει κάθε βέτο πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση και μάλιστα νὰ τὴν προωθήσηι. Αὐτὸς πρέπει νὰ εἶναι ὁ κεντρικὸς ἄξονας τῆς ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς. Στὸ κάτωκάτω εἴμαστε φναριῶτες Δραγουμάνοι, ὑπουργοὶ ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας.

  ReplyDelete
 36. ...Νομίζω λοιπὸν πὼς ἀπέδειξα πὼς τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος εἶναι μιὰ κοινοπραξία καπιταλιστικοῦ τύπου μεταξὺ Πύλης καὶ διεθνῶν καπιταλιστικῶν συμφερόντων. Ἑκπρόσωπος τῆς Πυλης στὸ ἑλληνικὸ κράτος εἶναι οἱ πολιτικοὶ ἀξιωματοῦχοι, καὶ ἑκπρόσωπος τῶν ξένων κρατῶν οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἀξιωματοῦχοι. Ἕτσι ἐξηγεῖται πῶς ἀναλαμβάνει τὴν ἡγεσὶα ἑνὸς καπιταλιστικοῦ ὀργανισμοῦ ἕνα κομμουνιστογενὲς κόμμα (ὁ ΣΥΡΙΖΑ) καὶ πῶς ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ὑπερασπίζεται τὸ χυμένο αἷμα στὴν Μακεδονία ὑπὲρ τῆς Ἀντάντ.

  ReplyDelete
 37. Πατέρα Ἀπόστολε, ὅπως ἔχω ἐξηγήσει σἐ πάμπολλα βιβλία καὶ ἄρθρα μου, δύο καὶ μόνον δύο ὑπῆρξαν, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βάσει τῆς θεωρίας μου, οἱ παγκόσμιοι πολιτισμοί: ὁ ἑλληνικὸς (Ἐνδιάμεση Περιοχή) καὶ ὁ κινεζικός (Ἀνατολή). Στὸν ΙΕ΄αἰῶνα μ.Χ. ὡς σελήνη ποὺ σταδιακὰ ἀπεκόπη ἀπὸ τὸν πλανήτη Ἐνδιάμεση Περιοχή, ἀνεξαρτητοποιήθη ἕνας τρίτος πολιτισμός, ὁ δυτικός. Αὐτὸς ὁ δυτικὸς πολιτισμὸς ποὺ ὡς σελήνη περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὸν πλανήτη, τὴν μητέρα Γῆ-Ἑλλάς, εἶναι κουτσὸς καὶ ἐγεννήθη ἐλαττωματικός, ἀλλὰ παρ'ὅλα αὐτὰ ἡ μητέρα Ἑλλὰς τὸν ἀγαπᾷ ὅπως καὶ ὅλα της τὰ παιδιά. Ὅσο γιὰ τοὺς ἐπὶ μέρους πολιτισμούς αἰγυπτιακός, βαβυλωνιακός, σουμεριακός, κλπ. κλπ. αὐτοὶ ἐχρησιμοποίηθησαν γιὰ τὴν τελειοποίηση τῶν δύο ὑπερτάτων πολιτισμῶν, τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ τοῦ κινεζικοῦ. Ὅταν τὸ 1970 ἐνέγραψα στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀττάβας τὸ μάθημα μου περὶ τῶν τριῶν πλανητῶν-πολιτισμῶν (Ἀνατολή, Ἐνδιάμεση Περιοχή, Δύση) ὁ διευθυντὴς τοῦ τμήματος μοῦ ὑπεθύμισε χαριτολογῶντας ὅτι δὲν ἠμουν καθηγητὴς τοῦ τμήματος ἀστρονομίας, ἀλλὰ τοῦ τμήματος Ἱστορίας! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 38. Θὰ ἔχετε προσέξηι ὅλοι ὅτι ἔχουμε ἁπὸ γεννησιμιοῦ μας μιὰ βαθειὰ καχυποψία, ἁνεξαρτήτως μορφώσεως, γιὰ τὸν δυτικὸ πολιτισμό. Αὺτὸ δὲν ὁφείλεται στὸ ὅτι ὁ δυτικὸς πολιτισμὸς δὲν εἶναι ἑλληνικός, μάλιστα σκίζεται γιὰ νὰ ἁποδείξηι ὅτι εἶναι. Ὀφείλεται στὸ ὅτι κάθε ἔκφανση τοῦ πολιτισμοῦ τῆς δύσεως καὶ ἡ ἴδια ἡ λέξη civilisation ὅπως χρησιμοποιεῖται ἁπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Ἐράσμου ἑμπεριέχει μιὰ ἔκφανση διπλῆς ἁνισότητος, κάθετης (ἁνώτερες τάξεις ἑναντίον κατωτέρων) καὶ ὁριζόντιας (Δύση ἑναντίον Ὰνατολῆς). Ἡ καχυποψία μας εἶναι ἀπολύτως αἱτιολογημένη καὶ δὲν εἶναι οὔτε βαλκανικό, οὕτε κοινωνικό, οὔτε βέβαια φυλετικὸ κόμπλεξ. Ὁφείλεται σὲ μιὰ πολιτισμικὴ καθυστέρηση ἑκ μέρους τῆς Δὐσεως, ποὺ δὲν ἔχει παρακολουθήσηι κοσμογονικὰ γεγονότα ποὺ συνέβησαν στὸ λεγόμενο Βυζάντιο, στὴν οὑσία, τὴν Ῥωμαϊκὴ Αύτοκρατορία. Ἡ Αὑτοκρατορία αὑτὴ πέρασε τὴν κρίση τοῦ Χριστιανισμοῦ (ποὺ δὲν ξεπερνιέται), ὅλες τὶς αἱρέσεις ποὺ μπορεῖ νὰ βάληι ὁ νοῦς τοῦ ἁνθρώπου, τὴν σύγκρουση ἑλληνισμοῦ-λατινισμοῦ-ἑβραῖσμοῦ-περσικοῦ πολιτισμοῦ καὶ πέρασε τὼρα στὴν παρούσα φάση τοῦ ἁκρατισμοῦ (δηλαδὴ ἔλλειψη κράτους, ὄχι ἁκράτεια ὑγρῶν). Ἡ Δύση δὲν ἔχει πάρηι χαμπάρι γιὰ πολλὰ ἁπὸ αὺτά, ἁλλὰ μονοπωλεῖ τὰ μέσα ἁναμετάδοσης τῆς γνώσης, ξεκινῶντας ἁπὸ τὸν Γουτεμβέργιο μέχρι καλὴ ὥρα. Ἡ σχέση τῆς Δύσεως μὲ τὴν Ἑλλάδα τὴν πραγματικὴ εἶναι παρόμοια μὲ αὑτὴν τῶν Γαλατῶν ἔναντι τῶν κατοίκων τῶν ἁρχαίων Δελφῶν. Κάποια στιγμὴ θὰ καταλάβουν καὶ σὰν τοὺς Γαλάτες ποὺ βρέθηκαν τελικὰ στὴν Μ. Ἁσία θὰ καταλαγιάσουν. Τὸ πρόβλημα εἶναι οἱ κάτοικοι τῆς Ἑλλάδος ποὺ παρασύρονται ἁπὸ τὴν φανταχτερὴ ὄψη τῆς Δύσεως καὶ χάνουν τὴν ἑμπιστοσύνη τους στὸ βαθὺ ἔνστικτο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

  Γιὰ παράδειγμα ὁ λαὸς δὲν γουστάρει νὰ ἁναγνωριστῆι ἡ Μακεδονία σὰν κράτος ὅχι ὲπειδὴ εἶναι ὲθνικιστὴς ἁλλὰ ἑπειδὴ δὲν γουστάρει τὸ κράτος (βλ. τὴν ἁνάλυση τοῦ Παλαιοῦ παραπάνω). Ὁ λαὸς δὲν θέλει νὰ φύγηι ἁπὸ τὸ εὺρὼ γιατὶ δὲν ἔχει ἑγγυήσεις γιὰ τὸ ποιὸν ἑκείνου ποὺ θὰ κόψηι δραχμή. Μὲ τὰ πολλὰ ὁ λαὸς ξέρει πάρα πολλὰ ποὺ οἱ Εὑρωπαῖοι τἄχουν ξεχάσηι, ἁλλὰ δὲν τὰ τυπώνει συχνά. Καὶ ὅμως, περὶ τὸ 1821, καὶ στοὺς κύκλους τοῦ Πατριαρχείου ἔγινε σοβαρὴ δουλειὰ πρὸς αὺτὴν τὴν κατεύθυνση, δηλαδὴ σὲ μιὰ κατεύθυνση οἱκουμενικοῦ ἑλληνοχριστιανισμοῦ σχεδὸν ἤ τελείως ἁκρατικῆς φύσεως, μὲ σκοπὸ τὴν ὲνσωμάτωση τῆς Δὐσης στὴν Ἁνατολή (ἤ μᾶλλον τὴν Οὶκουμένη), ποὺ ἁφέθηκε στὴν ἄκρη ἑξαιτίας τῆς ἔξαρσης τοῦ ἑθνικισμοῦ. Ἡ ἔξαρση αὺτὴ παρέσυρε καὶ τὴν ἑκκλησία, μὲ ἁποτέλεσμα νὰ περιχαρακωθῆι σὲ ἕναν στεῖρο βυζαντινισμό-κὰρτ ποστάλ ἤ νὰ ἁποκτήσηι χαρακτηριστικὰ καπιταλιστικῆς ἑπιχείρησης. Ὡστόσο ὲκείνη ἡ προσπάθεια περὶ τὸ 1821 εἶναι τὸ καλύτερο δεῖγμα νεοελληνικῆς (λεγομένης) πνευματικῆς παραγωγῆς μέχρι σήμερα. Καὶ ὲπανεκτιμᾶται ὅλο καὶ περισσότερο, γιὰ παράδειγμα στὴν ἐκκλησιαστικὴ μουσική.

  ReplyDelete
 39. Υγ. Θέλω νὰ κάνω δύο πράγματα, νὰ δώσω ἕνα παράδειγμα τοῦ τί ἐννοῶ ὅτι ἡ Δὐση κάποια πράγματα τὰ ἔχει ξεχάσηι, καὶ νὰ δώσω δίκιο στὸν κο Ἱχώρ. Λοιπόν, σὲ ἕνα πολὺ καλὸ βιβλίο ὁ Ἁ.Π.Γουάιτ λέει ὅτι ἡ ἄποψη τοῦ Μ. Πλωρίτη πὼς τὸ τέμπλο στὴν ὁρθόδοξη ὲκκλησία ἔρχεται ἁπὸ τὴν πρόσοψη τοῦ ἑλληνιστικοῦ θεάτρου (τὸ Ἡρώδειο λ.χ.) εἶναι λακιστική. Ἔχει δίκιο, ἁλλὰ ἡ πρόσοψη τοῦ Ἑλληνιστικοῦ θεάτρου εἶναι ἁναπαράσταση ναοῦ ἤ παλατιοῦ. Κοιτάξτε τί βρέθηκε στὴν Μακεδονία http://www.megalithic.co.uk/a558/a312/gallery/Mediterranean_Islands/P1016266sm_800x651.jpg

  ReplyDelete
 40. ...καὶ γιὰ τὴν σύγκριση https://www.google.gr/search?q=orthodox+templon&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj30KSWmd3YAhVkIJoKHUovBO8Q_AUICigB&biw=1366&bih=580#imgrc=9pk87SFl3L82rM:
  δηλαδὴ τὸ ὲσωτερικὸ τῆς ὁρθόδοξης (τουλάχιστον) ἑκκλησίας εἶναι μὲ τὰ πολλὰ ἕνας ὰρχαῖος ναὸς (τὸ τέμπλο) μὲ στέγαστρο (τὴν όροφὴ) ἑπὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ του. Καὶ ὁ λαὸς ἑκκλησιαζόταν συνέχεια σὲ αὺτὴν τὴν συνέχεια τοῦ ἁρχαίου ναοῦ δίχως νὰ κόπτεται νὰ ἁποδείξηι πὼς εἶναι Ἕλλην, διότι ἡ ἁπόδειξη ειναι μιὰ καταστροφικὴ νοητικὴ λειτουργία.

  ReplyDelete
 41. Ὁ Μάκης ἔγραψε: "δέν εἰρωνεύωμαι καθόλου ἀγαπητέ παλιέ....ό Πανούσης δέν ξέρω τί ἦταν οὔτε καί τί ἄφησε, κι΄οὔτε καί μέ ἐνδιαφέρει ἐξάλλου, ξέρω μόνο ἕνα, δέν ἦταν κωμικός ἀλλά τραγικός. Μόνο ὅποιος παίζει μ᾿αὐτά τά δυό εἶναι γιά μένα μάγκας! «φωτοστέφανα, νέον, πλαστικοί αμφορείς, θα κλατάρει του κόσμου η σαμπρέλα»

  Πράγματι Μάκη, ὅποιος δὲν καταλαβαίνει τὸν Ἀριστοφάνη δὲν καταλαβαίνει τὸν Αἰσχύλο. Ὁ Πανούσης, ὅπως καὶ ὁ Χάρρυ Κλύνν ἦταν μεγάλος καὶ ἄξιος τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος. Μερικοὶ δὲν τὸν χωνεύουν ἐπειδὴ ἔβαζε τὴν ἑλληνικὴ σημαία ἀνάποδα καὶ προσέθετε μάλιστα περιπαικτικὰ καὶ τὸν ἀγκυλωτὸ σταυρό. Ὁ μεγάλος γάλλος τραγουδιστὴς Serge Gainsbourg διεκωμώδη τὸν γαλλικὸ ἐθνικὸ ὕμνο, τὴν Marseillaise, τὴν Μασσαλιώτιδα,ἐπειδὴ ἀγαποῦσε τὴν Γαλλία, ὄχι ὅμως σὰν τοὺς patriotards. Ἐὰν πονᾷς νὰ βλέπῃς τοὺς ἀντιεξουσιαστὲς νὰ καῖνε τὴν γαλανόλευκη τῶν Βαυαρῶν (ὄχι ὅμως τὴν ἐρυθρὰ πολεμικὴ σημαία μὲ τὸν δικέφαλο τοῦ Βυζαντίου τῆς Ῥωμηοσύνης ποὺ τόσο ἀγαποῦσε ὁ πατὴρ Ῥωμανίδης), πεῖσε τους πὼς δὲν ἀνήκει στοὺς γερμανοτσολιάδες.Ἡ Ἑλλὰς στὸ χάλι ποὺ εὑρίσκεται, χρειάζεται χιοῦμορ γιὰ νὰ ἀντέξῃ "μαλακά, πιὸ μαλακά".Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτά είναι κολοκυθολογίες Καθηγητά με όλο τον σεβασμό.

   Δεν με ενδιαφέρει εάν το λάβαρο το φέραν οι Βαυαροί οι οποίοι και τόσα κάνανε για το τότε μικρό κρατίδιο και θέλαν να κάνουν ακόμα περισσότερα αλλά δυστυχώς σκόνταψαν πάνω στην Αρβανίτικη κεφάλα, την ίδια στην οποία σκόνταψε και ο Καποδίστριας. Με ενδιαφέρει ότι από την στιγμή που για το λάβαρο αυτό χύθηκαν ποτάμια αίματος για να βγαίνει σήμερα με άπλετη ελευθερία το κάθε κωλόπαιδο και να τα ριμάζει όλα επειδή την είδε επανάσταση από την πολλή βαρεμάρα στα Βόρεια Προάστια ή επειδή θέλει εναλλαγή από την Ευρωκρατική δουλικότητα της οικογενείας του, τότε η λύσις μία: βρωμόξυλο για να μην πω τίποτε χειρότερο.

   Οι δικαιολογίες που εκφράζετε χώρια του ότι χάνουν την ουσία του πράγματος, αν μη τι άλλο δρουν άκρως συμπονετικά υπέρ των δήθεν λαϊκών εξεγερμένων στρωμάτων τα οποία δεν είναι άλλα από τους υιούς και της κόρες των ΣΥΡΙΖΑΙΩΝ και των ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. Τα πιο σάπιο μέρος του σύστηματος, το πιο σάπιο μέρος των "γερμανοτσολιάδων" είναι οι αναρχικοί.

   Εάν ήταν τα αθώα επαναστατημένα λαϊκά νιάτα που λέτε ότι είναι, τότε πρώτον δεν θα είχαν αφήσει κτήριο Γερμανικών συμφερόντων στην Ελλάδα όρθιο με πρώτο και καλλίτερο το Ινστιτούτο Γκάιτε και δεύτερον θα είχαν αποδεκατίσει από ανθρώπινο και υλικό δυναμικό όλα τα κόμματα του Ευρωκρατικού τόξου. Αλλά προφανώς στον μπαμπά και την μαμά θα ρίξουν την μολότωφ;;;! Όχι βέβαια! Στον μπακάλη της γειτονιάς και στο αμάξι του μαρμαρά στην απέναντι πολυκατοικία για να τρέμει το Κεφάλαιο!

   Όσο για τις Πανούσιες μορφές, κάθε σύγκρισις με Αριστοφάνη είναι απλά αστεία. Επαναλαμβάνω ότι ο σουβλατζής της γειτονιάς φεύγοντας μεγαλύτερη κληρονομιά αφήνει από τον παντελώς ατάλαντο Πανούση. Αλλά φυσικά όποιος είναι Μαρξιστής και φέρει σφυροδρέπανο και από μαλάκυνση ακόμα και ιδεολογός να μην είναι, αποτελεί "ήρωα" για εμάς...

   Delete
  2. Υ.Γ.

   Είμαι σίγουρος ότι έχετς δει την γαλλική ταινία του Γαβρά, "Le Capital".

   Αναφέρω μονάχα ότι η σύζυγος του...Διευθυντού (CEO) της μεγάλης Γαλλικής Τραπέζης στην ταινία, είναι οπαδός του... Μάο, διαβάζοντας "Μαοϊσμό" κάθε βράδυ...

   Δεν διαβάζει Χίτλερ μήτε Μουσσολίνι. Αλλά Μάο...διότι και αυτή πολεμά σαν τα παιδιά παραπάνω κατά του κεφαλαίου...με τρόπο....χαμαιλέοντα! Εκ των (πολύ) έσω...

   Delete
  3. Υ.Γ. 2

   Όσο για το παράδειγμα του Γάλλου τραγουδιστή με τέτοιους Πανούσηδες που έχει και αυτή δεν είναι κανείς να απορεί πώς έχει πέσει σε βούρκο πολύ βαθύτερο αυτού της Ελλάδος.

   Η Γερμανία που δεν έχει τέτοιους παπαρολόγους αλλά βαθύα πειθαρχία μακρυά από κολοκυθολογίες, παρά τον βαρβαρισμό της, θα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα γίνει Φασιστική, όπως άλλωστε έδειξαν και οι πανλαϊκές συγκεντρώσεις της PEGIDA. Οι Γάλλοι την ίδια στιγμή με τα μυαλά του Gainsbourg, θα βυθίζονται ακόμη περισσότερο στον Μακρονικό οχετό της θολοκουλτούρας των σφυροδρεπάνων και των ανθρωπάριων σαν τον Μελανσόν...

   Συμπέρασμα:

   Μονάχα μία χώρα δίχως Πανούσηδες, πάει μπροστά. Χάρρυ Κλυνν και Τζίμης Πανούσης γεννήθηκαν και προβλήθηκαν μονάχα χάριν της συγχρόνου ελληνικής παρακμής. Αυτή κυριολεκτικά τους έτρεφε για αυτό και άλλωστε την αγαπήσαν στην τελική, γίναν ένα με αυτή (σαν τον Χάρρυ Κλυνν με τον ΣΥΡΙΖΑ) και ζούσαν/ζουν όλη τους την ζωή με πακτωλό χρημάτων (σαν τον Λαζόπουλο που έκανε εκπομπές ακριβώς πριν τις εκλογές για να ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ) χάριν αυτής της παρακμής. Προφανώς και δεν την πολεμούν διότι η ύπαρξή τους θα ήτο ΑΧΡΗΣΤΗ δίχως αυτήν. Μία υγιή κοινωνία δεν γεννά γελωτοποιούς και σαχλολόγους, αλλά φιλοσόφους, επιστήμονες και πολεμιστές.

   Λυπούμαι να βλέπω και εσάς να έχετε τον ένα οφθαλμό κλειστό, υποστηρίζοντας μιντιακές απόψεις περί των δήθεν επανασταστημένων γελωτοποιών.

   Delete
 42. Ἡ ὑποθεση τοῦ Μακεδονικοῦ σείει τἀ θεμέλια τῆς Ἑλλάδος. Οἱ Μακεδόνες ἤ Σκοπιανοἰ ἥ Νεομακεδόνες (Νεοέλληνες) ἤ Βορειομακεδόνες (Βορειοηπειρῶτες) λένε. Καὶ σεῖς Ἑλληναρᾶδες γίνατε Ἕλληνες ἐν μία νυκτὶ γιὰ νὰ τὰ κονομήσετε. Οἰ Αλγερῖνοι ποὺ ἦταν μέχρι πρόσφατα Ἄραβες ξαφνικὰγίνονται Καμπὺλ καὶ βρίσκουν προγόνους σὲ κάτι ξεχασμένους βασιλεῖς τῆς Νουμιδίας. Μόνο στὰ τέλη τοῦ 18ου αἰῶνος ἀρχίσατε νὰ λέτε πὼς εἶστε Ἕλληνες, καὶ αὐτὸ μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ γίνετε καπιταλιστές.

  Ὑπῆρχε βέβαια ἡ περίπτωση τοῦ Πλήθωνος, ἀλλὰ ποιὸς ἄκουγε τὸν Πλήθωνα; Μόνο οἱ Ἱταλιάνοι, δηλαδὴ ἀκριβῶς αὐτοὶ ποὺ ξεκινήσαν τὸν ἐθνικισμὸ καὶ διὰ τῆς Ἀναγεννήσεως - ἐξ οὖ καὶ τὸ ὄνομα - ἄρχισαν νὰ τὸ παίζουν ἀπόγονοι τῶν Ῥωμαίων. Ἑνῶι ἦταν -πῶς τὸ εἶπε ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς- δὲν εἶναι Ῥωμαίοι, εἶναι Λογγοβάρδοι. Αὐτοὶ ἐκτίμησαν τὸν Πλήθωνα διότι τοῦς χάιδευε τὸ πορτοφόλι.

  Ἡ ἐπιχείρηση Ἑλλὰς τελείωσε. Διότι ἐπτώχευσε. Τἠν ἀγορὰ θὰ τὴν φάῃ ἡ ἐλπιδοφόρος ἑπιχείρησις Μακεδονία, ποὺ ἔχει ἐξάλλου ῥωμαίϊκα κεφάλαια. Τάδε ἔφησαν (;) Μακεδόνες.

  ReplyDelete
 43. υγ. Ὁ Πανούσης νὰ ἁγιοποιηθῆι καὶ νὰ γίνηι Ἅγιος Πανούσης. Μᾶς εἶχε βάληι τζάμπα σὲ συναυλία ἄλλου στὸν Λυκαβηττό.

  ReplyDelete
 44. Γιαννης ΑποστολοπουλοςJanuary 17, 2018 at 12:29 AM

  Σχόλιο επι του σχολίου του Παλιού January 15, 2018 at 10:26 PM, με το οποίο συμφώνησε και ο Κωνσταντής στις January 16, 2018 at 10:03 AM
  «Ο Ελληνικός κρατισμός τείνει Γαλλικός δηλαδή αστικού τύπου σαν τον Εθνικισμό του Βενιζέλου», και ακολουθεί αμέσως μετα η φράση «Διότι η Εκκλησία θεωρεί κατά βάθος και ορθά ότι αυτή και όχι το κρατίδιο-παρωδία αποτελεί την εξουσία στην γη αυτή και εκπρόσωπο πολιτικό του Γένους. Έχει δίκαιο απόλυτο αλλά………κτλ. κτλ. Στις παραπάνω φράσεις επικρατεί μια βαθύτατη αντίφαση.
  Η πράγματι η Εκκλησία αποτελεί εξουσία στην Ελλάδα, η το κράτος το Ελληνικο δεν έχει τίποτα να κάνει με τον Γαλλικο αστισμό. Να αναφέρουμε δυο παραδείγματα αν και υπάρχουν μύρια.
  Ο γαλλικός νόμος του 1905 υιοθετήθηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων στις 9 Δεκεμβρίου 1905 για τον διαχωρισμό της Εκκλησίας και του κράτους . Εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της Τρίτης Δημοκρατίας, και καθιέρωσε τη Γαλλία ως κοσμικο κράτος. Ο νόμος βασίστηκε σε τρεις αρχές: την ουδετερότητα του κράτους, την ελευθερία της θρησκευτικής άσκησης, και τις δημόσιες εξουσίες που σχετίζονται με την εκκλησία. Αυτός ο νόμος θεωρείται ως η ραχοκοκαλιά της γαλλικής αρχής της κοσμικότητας. Ο νόμος του 1905 έθεσε τέλος στην κρατική χρηματοδότηση θρησκευτικών ομάδων από το Γαλλικο κράτος και τις πολιτικές υποδιαιρέσεις του. Παράλληλα, δήλωνε ότι όλα τα θρησκευτικά κτίρια ήταν ιδιοκτησία του κράτους και των τοπικών κυβερνήσεων. Άλλα άρθρα του νόμου περιλάμβαναν την απαγόρευση της τοποθέτησης θρησκευτικών πινακίδων σε δημόσια κτίρια και ορίζαν ότι η Δημοκρατία δεν κατονομάζει πλέον Γάλλους αρχιεπίσκοπους ή επισκόπους. Υπάρχει αντίστοιχος νομος στην Ελλάδα του 2018 που τείνει του Γαλλικού αστικού κράτους? Αν υπήρχε θα προϋπέθετε τα εξής
  1. «Η πρώτη αλλαγή θα ήταν στο Σύνταγμα, με κατάργηση του προοιμίου του και του άρθρου 3, το οποίο ρυθμίζει το καθεστώς της Ορθόδοξης Εκκλησίας, του Αγίου Ορους.
  2. Το άρθρο 33, σύμφωνα με το οποίο ο Πρόεδρος μπορεί να ορκιστεί μόνο με θρησκευτικό ορθόδοξο όρκο.
  3. Η Ορθόδοξη Εκκλησία θα έπαυε να είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, όπως και το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Παρόμοια και οι Μουφτείες της Θράκης θα έπαυαν να αποτελούν δημόσιες υπηρεσίες.
  4. Ο πρόσφατος νόμος για τις θρησκευτικές κοινότητες θα έπρεπε να τροποποιηθεί, ώστε να εξισώνει όλες τις θρησκευτικές κοινότητες στη σφαίρα του ιδιωτικού, χωρίς προνομιακή μεταχείριση των ορθόδοξων χριστιανών, αλλά και των μουσουλμάνων (ο μουφτής εκλέγεται και χάνει τις δικαστικές του αρμοδιότητες).
  5. Συνέπεια αυτού θα ήταν η μισθολογική ανεξαρτητοποίηση των κληρικών κάθε βαθμίδας από τον κρατικό προϋπολογισμό, η οποία θα βάρυνε την Εκκλησία που θα μισθοδοτούσε τους κληρικούς ως ιδιωτικούς υπαλλήλους της. Δεν θα υπήρχαν οργανικές θέσεις ιερέων στην Αστυνομία και στον Στρατό.
  6. Πολλά θέματα που αφορούν την εκκλησιαστική περιουσία θα έπρεπε να επιλυθούν, ιδίως εκείνα που σχετίζονται με την ειδική φορολόγηση, τις απαλλαγές.

  ReplyDelete
 45. Γιαννης ΑποστολοπουλοςJanuary 17, 2018 at 12:30 AM

  Δεύτερο παράδειγμα. Τιμωρία της βλασφημίας κατευθείαν από τον Μεσαίωνα
  Η ποινικοποίηση της βλασφημίας αφαιρέθηκε οριστικά από τον Γαλλικο νομο τον Ιούλιο του 1881 με την νομοθεσία της ελευθερίας του Τύπου. Υπάρχει κάποιος ανάλογος νομος που να ισχύει στην Ελλάδα? Το ελληνικό ποινικό δίκαιο προβλέπει ποινικές κυρώσεις για τη δημόσια και κακόβουλη προσβολή του Θεού, των θείων, της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας ή οποιασδήποτε άλλης θρησκείας η οποία είναι ανεκτή στην Ελλάδα (αρθρ. 198 ΠΚ). Η αιτιολόγηση της απαγόρευσης της βλασφημίας δεν μπορεί να είναι, όμως, ο φόβος της τιμωρίας από έναν «θυμωμένο» Θεό, όπως αυτός απεικονίζεται στην Παλαιά Διαθήκη. Ο πραγματικός σκοπός είναι, μάλλον, να προστατεύσει τα θρησκευτικά αισθήματα της πλειοψηφίας του πληθυσμού και σπανιότερα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των μειονοτήτων. Η ποινική απαγόρευση της βλασφημίας είναι μια ρύθμιση που έρχεται αυτούσια από φεουδαρχικά συστήματα δικαίου και ισχύει -σε διαφορετική ένταση προφανώς, αλλά με το ίδιο σκεπτικό κατά βάθος- από την Τεχεράνη μέχρι την Αθήνα. Τον Γενάρη του 2015, λίγες μέρες μετά τη δολοφονική επίθεση στο Charlie Hebdo, ο τότε πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς διαδήλωνε στο Παρίσι «je suis Charlie». Πόσο καλοδεχούμενη η συμπαράσταση στα θύματα των εξτρεμιστών όλων των θρησκειών, κυρίως μετά από ένα τόσο αποτρόπαιο γεγονός, όπως η δολοφονία τόσων ανθρώπων; Οχι όμως και τόσο ειλικρινής. Το Charlie Hebdo υπήρξε βλάσφημο, και στην Ελλάδα η βλασφημία διώκεται ποινικά. Η συμπαράσταση σε έναν βλάσφημο λοιπόν έχει νόημα, όταν συνάμα στον οίκο σου προσπαθείς να αποτρέπεις την ποινικοποίηση της δράσης του. Δεν γίνεται στο Παρίσι να λες «είμαι Σαρλί» και στην Αθήνα να διώκεται και να καταδικάζεται ένας άνθρωπος που ανήρτησε στο Facebook τον Γέροντα Παισιο, οι χρυσαυγίτες να κατορθώνουν να κλείνουν το Χυτήριο που παίζει ένα βλάσφημο έργο και πάει λέγοντας. Το να συμπαριστάμεθα στα θύματα της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας, με την οποία όμως οι ίδιοι συμβιβαζόμαστε, όταν προέρχεται από τη δική μας θρησκεία, δεν είναι έντιμο. Τι να τα κάνει τα ΑΚ 47 η Ελλαδική Εκκλησία? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.


  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἀμάν αὐτή ή ρημάδα ή Γαλλία σᾶς ἔχει στοιχειώσει ὅλους σας...ἡ ὑπόθεση Charlie ήταν μούφα τών μυστικών υπηρεσιών φίλε τό ξέρουν κι᾿οί κόττες πλέον ...καμμία σχέση ούτε μέ Ιστορίες ούτε μέ Μεσαίωνες ούτε μέ τόν περίφημο νόμο περί βλασφημίας , ούτε μέ θειες δικες και θείες τιμωρίες...απλώς ή Άρχουσα τής Γαλλίας έστρωσε τό δρόμο τής αλλοιώς ( καί ἔξυπνα ) καμμία σκέση καί κανένας παραλληλισμός με τους κατσαπλιάδες τής Γραικυλίας (οἱ ὁποῖοι πολλές φορές καί πιό τίμιοι ἦσαν καί πιό γενναῖοι ) γιά μένα κακῶς διάλεξες αυτό τό παράδειγμα ...σόλα τάλλα συμφωνῶ.....ἐξάλλου εἶναι γνωστό ή Ιστορία δέν ἀγαπᾶ τούς ἔντιμους πάντα ἀλλά τους πονηρούς ....


   https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419745&cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=20110916

   Delete
 46. Ἡ τέχνη εἶναι κατὰ κανόνα φαινὸμενο συντήρησης. Οἱ ἄνθρωποι τῆς τέχνης ποὺ παράγουν πολιτισμὸ εἶναι μιὰ ἰσχνὴ μειοψηφία. Ἡ συντριπτικὴ πλειονότης ἁπλὰ ἐκφράζει καταστάσεις. Καὶ ὁ Πανούσης καὶ ὁ Χάρρυ Κλὺνν , καὶ ὁ Λαζόπουλος καὶ ὁ Σεφερλῆς ἀνήκουν στὴν συντριπτικὴ πλειονότητα...

  Μιὰ μικρὴ διαφορὰ μεταξὺ Πανούση καὶ Χάρρυ Κλὺνν εἶναι ὅτι ὁ Πανούσης ὑπῆρξε δημιουργὸς γράφοντας τὴν μουσικὴ καὶ τοὺς στίχους ποὺ ἑρμήνευε.Ὁ Χάρρυ Κλὺνν ἔγινε γνωστὸς ὡς ἑρμηνευτὴς μουσικῆς καὶ στίχων ποὺ ἔγραψαν ἄλλοι. Ἄρα τὰ κριτὴρια γιὰ τὴν παρουσία καὶ τὸ ἔργο τοῦ καθενὸς ὀφείλουν νὰ εἶναι διαφορετικὰ. Τὰ κείμενα ποὺ ἑρμηνεύει ὁ Χάρρυ Κλὺνν εἶναι κείμενα ἐπιθεώρησης. Ὁ Χάρρυ Κλὺνν εἶναι ὁ πρόδρομος τοῦ Λαζόπουλου καὶ τοῦ Σεφερλῆ... Τίποτα παραπάνω...

  Ἕνα παλιὸ καὶ καλὸ ἄρθρο τοῦ Κωστῆ Παπαγιώργη εἶναι τὸ ΤΟ ΤΣΟΥΡΜΟ ΤΩΝ ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΩΝ

  ΥΓ. Ὁ Πανοὺσης ποτὲ δὲν προσέθεσε ἀγκυλωτὸ σταυρὸ στὴν ἑλληνικὴ σημαία. Σφυροδρέπανο προσέθεσε...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ σωστά Ζωρόαστρη.

   Ο τίτλος του άρθρου τα λέει όλα. Και μπράβο που ο Μαρξισμός σου δεν σε παρασύρει στην αστική σοσιαλδημοκρατική συμπάθεια των γελοτοποιών όπως δυστυχώς κάνει στον Καθηγητή, ευτυχώς μονάχα σε αυτήν την περίπτωση.

   Delete
 47. Κύριε Καθηγητὰ, εἶμαι ὁ Παναγιώτης ποὺ εἶχα στείλῃ σχόλιον στὸ προηγούμενο ἄρθρο σας. Μοῦ εἶχατε γράψῃ ὅτι διὰ νὰ γράψω πρέπει νὰ ἔχω προφὶλ. Ἐγὼ, ὅμως, ὄντας ἄσχετος ἀπὸ τεχνολογίαν, νόμισα ὅτι ἔφτιαξα προφὶλ βάζοντας μόνον τὸ ὄνομά μου! Ὕστερα, κατάλαβα ὅτι εἶχα κάνῃ λάθος καὶ ῥώτησα καὶ ἔμαθα καὶ ,κατὰ αὐτὸν τὸν τρόπον, ἔφτιαξα προφὶλ στὴν google. Διὰ τοῦτο καὶ ἡ παρεξήγησις. Δὲν εἶμαι τρολλάνθρωπος ! Πῶς, ὅμως, μπορῶ να δημοσιεύσω σχόλιον μὲ προφὶλ; Πατάω στὸ google account καὶ μοῦ βγάζει Uknown account. Ἠ βοήθειά σας θὰ μοῦ ἦτο πολύτιμη.


  Σᾶς εὐχαριστῶ,
  Παναγιώτης Ἠλιόπουλος

  ΥΓ. Συγγνώμη ποὺ χρησιμοποιῶ Αnonymous, τελευταῖα φορὰ. Ὁ λόγος ὑπάρχει πιὸ πάνω.

  ReplyDelete
 48. Παρακαλῶ τὸν Παλιό, ἤ τὸν Ζαρατούστα, ἤ τὸν Κωσταντῆ ἤ τὸ Μάκη νὰ βοηθήσῃ τὸν Παναγιώτη Ἠλιόπουλο νὰ φτειάξῃ προφὶλ μὲ τὸ πλῆρες ὄνομά του. Εὐχαριστῶ, Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. ἅμα καί βασίστηκες στόν Μάακη γιά νά φκιάξεις προφίλ ή χαραχτήρα .....έεε ρε μάβρε μου δυστυχία σου!!!!Τέλος πάντων για χατήρι του κυρ Δημήτρη...άν έχεις διευθυνση gmail τό πράγμα θά πάει μόνο του, στο πανω και δεξιό μέρος της σελίδας γκούγκλ ἔχεις ένα καρρεδάκι μπλέ, «σύνδεση», ζητάς νά κάνεις σύνδεση και σου προτείνει πρῶτα τόν λογαριασμό σου καί άν δέν ἔχης σε οδηγάει νά φτιάξεις. ᾿Απαραιτητη προϋπόθεση γιά ὅλα εἶναι νά ἔχεις ἠλεκτρονική διεύθυνση....νά καί η βοήθεια στην ἱστοσελίδα γκουγκλ

   https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=el&ref_topic=3382296

   Delete
  2. Ο Χατζηγώγος μια χαρά ξέρει να φτιάχνει προφίλ αλλά ως τρελλάνθρωπος πορνοδιαστροφικός κάτι τάχα ότι χρειάζεται βοήθεια πίσω από ένα ψεύτικο όνομα.

   Delete
 49. 1. Συμφωνῶ μὲ τὸν Ζαρατούστρα.
  2. Μὲ μιὰ διαφορά, ὅτι ἡ τέχνη κατὰ μίαν ἔννοια (ἁρκετὰ βυζαντινή) δὲν ὑπάρχει. Ὑπάρχει μόνο συντήρηση καὶ ὑγεία (συντηρητκὴ ἡ ἄποψή μου) καὶ ὁ Πανούσης εἶναι διφορούμενο τὸ ἄν πολιτικῶς ἐξέφραζε τὴν ὑγεία (ἐννοῶ τὴν πνευματικὴ ὑγεία σὰν τὸ ἀσυμβίβαστο κομμάτι τῆς ψυχῆς).
  3. Ἡ βλασφημία δύναται νᾳ εἶναι συλλογική. Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἁπὸ μίμων διέκοψε τὴν βλασφημία ποὺ ἔγκειτο στὴν παρώδηση τοῦ χριστιανικοῦ βαπτίσματος μπροστὰ στοὺς κρατικοὺς ἑκπροσώπους καὶ τὴν ἑθνικὴ κοινωνία ὁλόκληρη, δηλώνοντας ἁπὸ σκηνῆς τοῦ θεάτου ὅτι εἴχε βαπτιστῆι χριστιανός. Σκεφτεῖτε ἕναν ἠθοποιο ποὺ ἀλλάζει τὰ λόγια τοῦ Μολιέρου καὶ λέει κάτω ὁ Βασιληᾶς!! Μπροστὰ στὸν βασιλέα καὶ τὸν Ἁρχιεπίσκοπο.
  4. Ἑὰν κάποιος ἐμφανῶς τρολλάρει ἕνας τρόπος εἶναι νὰ τὸν πάρηις στὰ σοβαρά.
  5. Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση σαφέστατα ξεκίνησε σὰν γαλλικοῦ τύπου, μὲ κάποια βαλκανικὴ μασχαλίλα, ἁλλὰ ὁλοκληρώθηκε μὲ συμβιβασμὸ ἀνάμεσα σὲ τρεῖς παῖκτες. Τὴν Πύλη, τὶς τρεῖς Δυνάμεις Ῥωσσία-Ἁγγλία-Αὑστρία σὺν τὴν Γαλλία καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἑκκλησία. Ἡ ἱδιοτυπία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης εἶναι ὅτι ὁ ἁντικληρικαλισμός της ἁπορροφήθηκε ἐν μέρει ἁπὸ τὸν ἁντιτουρκισμό της, καὶ ἔτσι τὸ κομμάτι τῆς ἑκκλησίας ποὺ δέχτηκε νὰ γίνει ἐθνικὸ τὴν ἐσκαπούλαρε. Ἡ δὲ μείξη φιλελεύθερης ἤ μᾶλλον ἑθνικιστικῆς Ἑπανάστασης μὲ λαϊκὲς δεισιδαιμονίες (π.χ. Μακρυγιάννης) ὑπάρχει καὶ στὴν Γαλλ. Ἐπανάσταση νομίζω.

  ReplyDelete
  Replies
  1. σημ. Δὲν ξέρω ἄν βλέπετε στὸ παράδειγμα ποὺ ἔδωσα, τὸν Χριστὸ νὰ προσπαθῆι νὰ σπάσηι τὸν φράχτη ποὺ σχηματίζουν τὰ δόρατα τῶν Ῥωμαίων Λεγεωναρίων. Τρόπον τινὰ ἡ ἁλήθεια ἔρχεται ἑξ Ἁνατολῶν (ORIENTALE LUMEN ).

   Delete
 50. Κύριε Ἡλιόπουλε, 1. κάνετε Sign Out (κάτω δεξιά) 2. Κάνετε Comment σὰν Google Account (κάτω ἁριστερά) 3. Publish (κάτω ἁριστερά) 4. Ξανὰ Comment σὰν Google Account (κάτω ἁριστερά) , στὸ μενοῦ ἑπιλέγετε κάτω δημιουργία νέου λογαριασμοῦ, συμπληρώνετε ὅλα τὰ πεδία, λαμβάνετε τηλεφωνικῶς τὸν κωδικὸ ἑπιβεβαίωσης, 5.Comment σὰν Unknown (Google Account), Publish (κάτω ἁριστερά),

  ReplyDelete
 51. ...ἁκολουθεῖτε τὶς ὁδηγίες καὶ σᾶς περιμένω στὸν ἱσθμὸ τῆς Κορίνθου νὰ προσκυνήσουμε στὴν Θήβα τὸν σερασκέρη τοῦ Σουλτάνου γιὰ νὰ γλιτώσουμε ἁπὸ τὶς Φράγκοι. Αὑτὸ ἔκανα ἑγὼ καὶ σᾶς περιμένω, ὁ εὑπειθέστατος κολαούζος σας Λοῦκος Βιλιώτης.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εὔκολο εἶναι νά παριστάνεις τόν πονηρό έδώ (είμαστε λίγοι καί δέν τά πάμε καί καλά μέ τό σύστημα καί τούς ἰσχυρούς) γιά πᾶνε παραπέρα νᾶ δώ καί τά κότσια σου καί άμα έχεις καί νεφρό ....εἰδάλλως εἶσαι τζάμπα μάγκας !!!

   Delete
 52. Λέει ὁ Παληὸς μὲ ἁξιοθαύμαστα εὑθύ, ἁπερίφραστο τρόπο. Το συνδικαλιστικό Κίνημα του ΚΚΕ μαζί με τις νεολέρες του των μικροαστών του (διότι ούτε ένας εργλατης δεν υπάρχει στις τάξεις τους) αποτελούν τις μεγαλύτερες πληγές της συγχρόνου Ελλάδος και συνάμα τα καλλίτερα όπλα του συστήματος κατά των δικών του παιδιών. Το είδαμε και στους πλειστηριασμούς όπου η ΛΑΕ έτρεξε σαν σκύλος να υπερασπισθεί το παρασιτικό κεφάλαιο της λαμογιάς σε τέτοιον βαθμό που ακόμα και ο ίδιος ο Τζήμερος τους έκραξε!

  Σὲ ποιὸ σημεῖο τοῦ θεάτρου τὸ λέει ὁ Παλιός, ποῦ βρίσκεται ὁ Πανούσης καὶ ποῦ τὸ ΚΚΕ; Ἄς ποῦμε πὼς τὸ ΚΚΕ εἶναι οἱ ταξιθέτριες, ὁ Τζήμερος θηριοδαμστής-καταπίνων φλόγες μὲ φούστα λεοπαρδαλέ καὶ ὁ Παλιὸς ποῦ βρίσκεται; Στὰ πόδια τοῦ Αὺτοκράτορα; Ἑπὶ σκηνῆς ; Ποῦ;

  ReplyDelete
 53. Πρέπει τέλος νὰ παραδεχτοῦμε μιὰν ἁλήθεια, ὅτι ὁ Πανούσης περισσότερο ἐνδεχομένως ἀπὸ τὸν Χάρρυ Κλύνν εἶναι παιδὶ τῆς Μεταπολίτευσης, δηλαδὴ προέκταση τῆς φάσης φιλελευθεροποίησης τοῦ καθεστῶτος τοῦ Παπαδόπουλου. Εἶναι αὑτὸ ποὺ λέγεται κουλτούρα τῶν Ἑξαρχείων (ποὺ μακάρι, λέω ἁναδρομικά, νὰ μὴν τὴν εἶχα γνωρίσηι). Ἴδιον αὑτῆς τῆς κουλτούρας εἶναι μιὰ παράξενη ἑνοχή. Θὰ προσπαθήσω νὰ τὴν ἁναλύσω ἔχοντας την ὑποστῆι.


  Ἡ ἀλήθεια ἁφορᾷ τὴν χούντα, καὶ συγκεκριμένα τὸ ὅτι ἡ χούντα ἐνεφάνιζε (καὶ αὑτὸ ἦταν τὸ προσόν της) τὰ ὲντόσθια τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καλοσιδερωμένα μὲ ἁτμοσίδερο ΠΥΡΟΛ στὴν τηλεόραση. Δηλαδὴ τὸν παπᾶ μὲ τὸν καλάσνικωφ, ποὺ λέει παραπάνω ὁ Παληός, τὸν σέρβιρε στὸ Ἁμερικανικὸ ἀκροατήριο, τὴν ἴδια στὶγμὴ ποὺ σέρβιρε στὸν μπαρμπα-Μητρούση τὸ ψυγεῖο ΤΣΙΤΣΙΟΛΙΝΑ. Καθῶς τὴν ἀλήθεια τὴν ἑνεφάνιζε ἡ ἴδια ἡ χούντα, ὁ καλλιτέχνης δὲν ἦταν ἁναγκασμένος νὰ γίνηι ὁ νεομάρτυς τῆς Δύσεως καὶ μποροῦσε σὰν τὸν Χάρρυ Κλύνν, ἕναν παραδοσιακὸ κατὰ βάσιν ἡθοποιὸ καὶ κονφερανσιὲ (εἶχε κάνει στὴν Ἁμερική) νὰ εἶναι ἁπαλλαγμένος ἀπὸ τὶς μεσσιανικὲς ὀνειρώξεις τοῦ δυτικοῦ καλλιτέχνη - κουλτουρὲ καὶ νὰ ἁσχοληθηῖ λίγο μὲ τὴν τεχνική. Ἡ χούντα ἦταν μιὰ ἀνάσα διότι ἑπιτέλους εὑρέθη μιὰ ὁμὰς ὰνθρώπων νὰ ἁναλάβηι τὰ πολιτικὰ γιὰ νὰ μπορέσουν οἱ ἄλλοι νὰ ἁσχοληθοῦν ὁ καθένας μὲ τὴν δουλειά του, καὶ αὑτὸ φαίνεται κάπου τὸ πέτυχε. Ὁ Ἐξαρχειώτης καλλιτέχνης θέλει τζαγρουνώντας τὴν πλαστικὴ κιθάρα νὰ δώσηι ψυγεῖο στὴν γιαγιά, νὰ βάλει τὰ παιδιᾳ στὸ πανεπιστήμιο, νὰ δώσηι μισθοὺς καὶ σύνταξη καὶ νοσοκομεῖα καὶ κατόπιν σὲ αὺτὰ προσετέθη καὶ ὁ παράδεισος τῶν σεξουαλικῶν νήσων. Τὸ ψυχολογικὸ βάρος δηλαδὴ ποὺ φέρει ὁ καλλιτέχνης Πανούσης εἶναι συντριπτικὸ καὶ δὲν ὡφελεῖ τὴν ἁνάπτυξη καθαρὰ μουσικῶν καὶ καλλιτεχνικῶν μορφῶν. Ἴσως ἡ κοινωνία μας δὲν ἁνέχεται κἄν τὴν τέχνη, ἴσως μόνο ἡ ὲκκλησία νὰ τὴν ἑκφράζει. Νὰ εἶναι δηλαδὴ Χρυσοστομική.

  ReplyDelete
 54. Μέχρι ἐδῶ ὅμως Ἅγιε Πανούση! Ἐὰν ξαναεμφανισθῆς χωρὶς τὸ πραγματικό σου ὄνομα παρὰ μόνον ὡς τρολλάνθρωπος σὲ κόβω.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 55. Κύριε Καθηγητὰ νομίζω ὅτι τὰ κατάφερα κι ἔχω, πλέον, λογαριασμὸν google! Εὐχαριστῶ κύριε Μάκη διὰ τὴν πολύτιμην βοήθειαν. Εὔχομαι νὰ μπορῶ νὰ εἶμαι κι ἐγὼ ἕνας ἀπὸ τοὺς σχολιαστὲς.

  Σᾶς εὐχαριστῶ, Παναγιώτης Ἠλιόπουλος

  ReplyDelete
 56. Γιὰ τὴν παρατήρηση τοῦ κου Βουτσινᾶ πὼς ὁ μακαρίτης πλέον Τζίμης Πανούσης δὲν ἦτο κωμικὸς ἁλλᾳ τραγικὸς ὴθοποιός, παραθέτω τὸ ἑξῆς ἁπόσπασμα ἁπὸ μιὰ βιβλιοκρισία τοῦ Στίλπωνος Κυριακίδη, τοῦ μεγάλου μας λαογράφου, ποὺ ἁφορᾷ τὸ θέατρο τῆς ὕστερης ἁρχαιότητος.

  Μίμοι ήσαν οί εξυρημένοι τήν κεφαλήν, οί παριστάνοντες διά λόγων καί οὐχὶ διά σχημάτων καί κινήσεων τούς φιλο­σόφους καί βασιλείς καί ιατρούς καί δούλους καί διδασκάλους καί ό,τι παρό­μοιον, όρχησταί δέ ή παντόμιμοι οἱ ἁκερσοκόμαι καί άβροκόμαι, οί μαλακοί, οί διά σιωπηλής μιμικής όρχήσεως τή συνοδεία όμως χορού αδόντων καί ένοργάνου μουσικής, παριστάνοντες τραγφδίας καί διαιωνίζοντες τὴν τραγικήν παράδοσιν.

  Ὁ Χάρρυ Κλὺνν λοιπόν πλησιάζει τὴν παράδοση τοῦ μίμου, τοῦ ξυρισμένην ἔχοντος τὴν κεφαλή, καὶ τοῦ Πανούση ὁ πώγων ἁντικαθιστοῦσε τρόπον τινὰ τὴν τέχνη τοῦ μακρυμάλλη Παντόμιμου. Φαίνεται πῳς ὁ παντόμιμος εἶχε κάτι τὸ ἱερατικό, καὶ ὁ Πανούσης ἦταν σὰν παπάς. Χοντρικὰ τὸ σενάριο ποὺ ἔπαιζε ὁ Πανούσης ἦταν ὁ στιγματισμὸς τῶν πρὸς τὴν καπιταλιστικὴν ἡθικὴν στραφέντων πρώην κομμουνιστῶν ἤ πρώην ἁγροτῶν. Δὲν ἑγελοῦσε ὁ κόσμος μὲ τὸν Πανούση, ἔλεγε καλὰ τὰ λέει. Τὸν ὰντιμετώπιζε σὰν τὸν Χρυσόστομο ποὺ μαστίγωνε τοὺς πλουσίους γιὰ τὶς σπατάλες τους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἐντάξει τρέφω μεγάλη ἐκτίμηση γιά τόν Κυριακίδη καί τό ἔργο του (παρ' ὅλο πού ήταν Φασιστής ένῶ έγώ ἐγεννήθην κουμουνιστής) ἀλλά ἔκανε δουλειά ἐπιστήμονος έντομολόγου....κατέγραψε κατέγραψε...ἐπιστημονικά καί ψυχρά. φοράς τή μάσκα μέ τό στόμα πρός τά πάνω εἶσαι κωμικός πρός τά κάτω τραγικός....ἦταν ὅμως πράγματι ἔτσι τό πρόσωπο ὁπού φόραγε αὐτήν τήν μουτσού
   ναν;

   Delete
  2. Ὄχι. Ἡ θεατρικὴ ἐμπειρία δὲν μεταγράφεται.

   Delete
 57. Γράφει ὁ Παλιός: "Ο Χατζηγώγος μια χαρά ξέρει να φτιάχνει προφίλ αλλά ως τρελλάνθρωπος πορνοδιαστροφικός κάτι τάχα ότι χρειάζεται βοήθεια πίσω από ένα ψεύτικο όνομα".
  Ἐὰν λοιπόν, ὄχι μόνον πίσω ἀπὸ τὸν Ἅγιο Πανούση ἀλλὰ καὶ τὸν Παναγιώτη Ἡλιόπουλο κρύβεται ὁ Χατζηγῶγος, θὰ τὸ δοῦμε στὴν ἐξέλιξη ἀλλὰ τὸν προειδοποιῶ ὅτι ἀπὸ πολλὰ ἤδη χρόνια ἔχω φτειάξει ὀγκῶδες φάκελλο ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ μοῦ ἔστελνε τὶς κασσέτες στὸν Καναδᾶ τῶν συνεντεύξεῶν μου μὲ τὸν Γρηγόρη Μιχαλόπουλο στὸ Τηλετώρα ὅπου ἔβαζε μέσα σκληρὸ πορνὸ καὶ μὲ ἐξεφράζετο ὑπὲρ τοῦ αὐνανισμοῦ καὶ τοὺ θεοῦ Αὐνάν.Ἔδωσε τὸν λόγο του ὅτι δὲν θὰ ξανάρχιζε ὅταν εἶχα ξεκινήσει τὴν διαδικασία ἐνοχοποιήσεώς του στὸ τμῆμα ἠλεκτρονικοῦ ἐγκλήματος.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 58. ΥΓ Παλαιός...δεν με ενδιαφέρει εάν το λάβαρο το φέραν οι Βαυαροί οι οποίοι και τόσα κάνανε για το τότε μικρό κρατίδιο και θέλαν να κάνουν ακόμα περισσότερα αλλά δυστυχώς σκόνταψαν πάνω στην Αρβανίτικη κεφάλα, την ίδια στην οποία σκόνταψε και ο Καποδίστριας.

  Κάνει λάθος ὁ Παλαιός. Οἱ Ὰρβανῖτες τὰ πῆγαν ἁρκετὰ καλὰ μὲ τὸν Ὄθωνα καὶ τοὺς Βαυαροὺς καθότι μὴ φανατικοὶ χριστιανοὶ ἤ μουσουλμάνοι (καὶ κάπως ἁλλαξοοπίσθιοι μετὰ συγχωρήσεως καὶ ἁνιμισταί). Τὸν Ὄθωνα τὸν φάγαν 1.οἱ Ἁγγλογάλλοι 2. ἡ ἁτεκνία του 3. ἡ ἑκκλησιαστικὴ ῥύθμιση 4. ἡ ἑπιμονή του στὸ νὰ παραμείνηι καθολικός. Τὸν Καποδίστρια τὸν φάγαν... ὅλοι μαζί πού λέει κι ὸ ἁρβανίτης Πάγκαλος.

  Παλαιὲ τὰ μπλέκεις καμιὰ φορὰ μὲ τὸν φυλετισμό σου. Θὰ μοῦ ἄρεσε ὅμως νὰ τὸν ἁναπτύξηις, ὲμένα προσωπικά. Ἑμένα μὲ ἑνδιαφέρει ὁ... οὺράνιος φυλετισμός. Π.χ. δύο ἄνθρωποι εἶναι πλασμένοι ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλον, ὲννοῶ διαφορετικοῦ φύλου ἑγώ. Ποιὰ εἶναι ἡ φυλὴ ποὺ συνθέτουν;

  ReplyDelete
 59. Καὶ τῶρα κύριε Καθηγητὰ θὰ ἤθελα νὰ σᾶς ῥωτήσω τὴν πρώτη μοῦ ἐρώτησιν. Πιστεύετε ὄτι ἡ θέσις τῆς Ἐκκλησίας πάνω στὸ << Σκοπιανὸν >> εἶναι ὁρθὴ; Δηλαδὴ θὰ ἔπρεπε νὰ σιωπήσῃ μπροστὰ σὲ ἔνα τόσον σημαντικὸν ζήτημα ἣ ἀντιθέτως θὰ ἔπρεπε νὰ καλέσῃ σὲ λαοσυνάξεις ὅπως ὁ Χριστόδουλος διὰ νὰ ἀπορριφθῆι ὁποιοδήποτε ὄνομα ποὺ περιέχει τὸν ὄρον << Μακεδονία >>, ἀφοῦ ζοῦμε στὰ πλαίσια ἑνὸς ἐθνοκράτους;

  Σᾶς εὐχαριστῶ, Παναγιώτης Ἠλιόπουλος

  ReplyDelete
 60. Παναγιώτη, ἡ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημά σου ἔχει ἤδη δοθῆ (βλέπε τὸν ἐδῶ σύνδεσμο) ἀπὸ τὸν Ἀμβρόσιο Καλαβρύτων

  http://www.aigialeia24.gr/?p=29161

  Ὡς ὑποστηρικτὴς καὶ πρώην σύμβουλος τοῦ μακαριστοῦ Χριστοδούλου καὶ ἀνέκαθεν (βλἐπε τὸ βιβλίο μου "Τὸ Βυζαντινὸ Πρότυπο Διακυβερνήσεως", ἐκδόσεις Ἔσοπτρον) ὀπαδὸς μὲ τὸν Ῥωμανίδη ἑνὸς ῥωμαίϊκου φονταμενταλισμοῦ, πάντα προωθοῦσα τὴν ὑπέρβαση τοῦ ἐθνοκράτους γιὰ τὴν ἕνωση τῆς Ῥωμηοσύνης ὑπὸ τὸ λάβαρο τῆς Ὀρθοδοξίας σὲ αὐτοκρατορικὸ πλαίσιο. Τὰ ὀρθόδοξα ἀδέλφια μας τῶν Σκοπίων πρέπει νὰ ἐνσωματωθοῦν σὲ ἐμᾶς (καὶ ὄχι τὸ ἀντίθετο). Συνεπῶς Τὰ Σκόπια εἶναι τμῆμα τῆς ῥωμαίϊκης Ὀρθοδοξίας κάτι ποὺ σαφῶς ὑπονοοῦν οἱ ἴδιοι ὅταν ἀναφέρονται στὸν Ἀλέξανδρο καὶ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ καὶ ὄχι στὸν σλαυϊκό.Ἄλλωστε ἡ πολιτισμικὴ καὶ ἐκκλησιστικὴ γλῶσσα τους, πέραν τοῦ σλαυἱκοῦ ἰδιώματός τους (τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τοὺς Ἀρβανῖτες) ἦταν πάντα τὰ ἑλληνικά καὶ τὸ ἀθηναϊκὸ κρατίδιο φταίει ποὺ ἀπέτυχε ἐξ ἀρχῆς νὰ ἐνσωματώσῃ (ὅπως τὸ ἐπρέσβευε ὁ Ἴων Δραγούμης) τὴν ῥωμαίϊκη βόρεια Μακεδονία τῶν Σκοπίων.Ἡ ῥωμαίϊκη Ὀρθοδοξία δὲν ἔχει ἀλυτρωτισμό,εἶναι αὐτοκρατορικὰ παροῦσα στὰ Σκόπια μὲ πρωτεύουσα τὴν Κωνσταντινούπολη.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 61. * χρησιμοποίησα στὸ παραπάνω ἄρθρο τὴν ἐθνικιστικὴ λέξη "ἀλυτρωτισμός" γιὰ νὰ γίνω κατανοητὸς σὲ ἀντιπαράθεση μὲ τὸν ἀλυτρωτισμὸ τοῦ σκοπιανοῦ κρατιδίου. Ἡ ῥωμαίϊκη Ὀρθοδοδοξία ὅμως δὲν δύναται νὰ εἶναι ἐθνικιστική, συνεπῶς δὲν ἐπεκτείνεται, "εἶναι", δὲν εἶναι ἀλυτρωτική.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 62. Ἡ ἐκκλησία τους, ἑπειδὴ διεκύρηξε τὸ αὑτοκέφαλό της θεωρεῖται σχισματική. Τρόπον τινὰ βρίσκονται στὴν ἴδια θέση μὲ τοὺς Παλαιοημερολογῖτες, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι οἱ Παλαιοημερολογῖτες δὲν ἁναγνωρίζουν τὸν Πατριάρχη ἑνῷι τὸ Πατριαρχεῖο καὶ οἱ ὑπόλοιπες ἑκκλησίες δὲν ἁναγνωρίζουν τὸ αὑτοκέφαλό της. Δηλαδὴ μὲ πολιτικοὺς ὅρους οἱ Βορειομακεδόνες Χριστιανοὶ ζητοῦν αὑτονομία ποὺ δὲν τοῦς χορηγεῖται, ἑνῷ οἱ Παλαιοημερολογῖτες διεκύρηξαν τὴν ἁνεξαρτησία τους κάπως σὰν τοὺς ἁγωνιστὲς τοῦ 21 στὴν Ἑπίδαυρο. Ὅμως λέγεται ὅτι οἱ Βορειομακεδόνες ζήτησαν αὑτονομία ὑπὸ τὴν Βουλγαρικὴ Ἑκκλησία.

  Τὸ θέμα θυμίζει τὴν ἑποχὴ τῶν Μακεδονικῶν πολέμων. Τότε "Σλαβομακεδόνες" δὲν ὑπῆρχαν. Ὑπῆρχαν Βούλγαροι σχισματικοὶ (τῆς Ἑξαρχίας) καὶ Ἕλληνες (τοῦ Πατριαρχείου καὶ τῶν Ἁθηνῶν). Ἡ ἑνότης κατὰ τῶν Βουλγάρων κάλυψε προσωρινὰ τὶς πληγὲς ποὺ εἶχαν ἁνοίξηι ἁπὸ τὸ 1821, ποὺ ὁ Πατριάρχης ἁναθεμάτισε τὴν Ἑπανάσταση, καὶ τὴν ῥύθμιση τοῦ ἑλλαδικοῦ Αὑτοκεφάλου ποὺ τὴν ἔκανε ἄν δὲν ἁπατῶμαι ὁ Μάουρερ μὲ τὸν Θεόκλητο Φαρμακίδη. Oἱ πληγὲς θὰ ξανανοίξουν τραβώντας τὴν Κρήτη, διότι, ἄν δὲν ἀπατῶμαι καὶ πάλι, ἡ Κρήτη ἁνήκει στὴν ἑπικράτεια τῶν Νέων Χωρῶν ποὺ παρέμειναν στὴν δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου.

  Ἡ Μακεδονία εἶναι μιὰ Βυζαντινὴ ἑπικράτεια εὑρύτερη τῆς ἁρχαιομακεδονικῆς, περιλαμβάνει τὴν ἑλληνική, τὴν πρώην γιουγκοσλαβικὴ καὶ τὴν Μακεδονία τοῦ Πιρίν. Ἴσως τὸ σωστὸ εἶναι νὰ ἁναγνωριστῆι ἀνεξαρτήτως αὐτοκεφάλου ἡ ἑκκλησιαστική τους ὁνομασία ὡς Βορειομακεδόνων, καὶ τὰ κρατικά τους σύνορα νὰ μὴν ἑνδιαφέρουν τὴν ἑκκλησία. Ἡ ἑκκλησία δικαιοῦται νὰ ἔχει τὰ δικά της σύνορα. Ὅμως ὑπάρχει ἕνα θέμα.

  ReplyDelete
 63. ...τὸ θέμα εἶναι ὅτι ὑπάρχει ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Χρυσοστόμου μιὰ ψύχωση στὴν Ἁνατολικὴ Χριστιανωσύνη μὲ τὴν ἐκκλησία ἑν γένει. Δὲν εἶναι πάντα σαφὲς ὅτι ὁ Χριστὸς συγκαλεῖ τὴν ἑκκλησία, καὶ ὅτι δὲν εἶναι ὁ Χριστὸς ποὺ ἑμφανίζεται στὴν ἑκκλησία σὰν τὸ φάντασμα τοῦ Δαρείου στὸν Αἱσχύλο. Αὑτὴ ἡ παρανόηση κάνει τοὺς παπάδες καὶ τοὺς μοναχούς νὰ στρέφονται συχνὰ πρὸς τὴν κοσμικὴ ἑξουσία, τὸν Αὑτοκράτορα ἤ τὸν πρωθυπουργό, ἤ τὸν Σουλτάνο, γιὰ νὰ διαφυλάξουν τὰ προνόμιά τους, ἑνῷ δὲν ἔχουν προνόμια, αὑτὰ εἶναι εἱδωλολατρικὰ πράγματα καὶ θυμίζουν τὶς ἱερατικὲς οἱκογένειες τῆς ἁρχαιότητας. Ὁ Θεὸς δὲν ἔχει καμία ἁνάγκη τὴν ἑκκλησία, δὲν εἶναι ἄπορος. Ὁ ἄπορος εἶναι ποὺ τὴν ἔχει ἀνάγκη. Μὴν συγχέουμε λοιπὸν τὴν ἑκκλησία μὲ τὸν Θεό. Πολλὲς φορὲς ἡ ὲκκλησία ὰντιπροσωπεύει τὴν μοναρχικὴ καὶ αὺτοκρατορικῃ παράδοση τῆς Ῥωμαἰκῆς Αὺτοκρατορίας, καὶ ὄχι τὸ σύμπαν, ποὺ εἶναι ὁ Θεός.

  ReplyDelete
 64. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. Α) Δὲν εἶναι οὔτε βυζαντινὸς οὔτε Ὸθωμανικὸς ὁ ὁρισμὸς τῆς σημερινῆς γεωγραφικῆς Μακεδονίας. Τὸν κάναν οἱ Εὑρωπαίοι χαρτογράφοι. Καὶ Β)

  28.11.2017-Απόφαση-βόμβα έλαβε χθες το Πατριαρχείο Βουλγαρίας, αναγνωρίζοντας τη σχισματική και αυτοαποκαλούμενη «Μακεδονική» Εκκλησία, κάτι που -όπως εκτιμάται- μπορεί να πυροδοτήσει αλυσιδωτές εκκλησιαστικές, διπλωματικές και πολιτικές αντιδράσεις στη Βαλκανική, εν όψει και του νέου γύρου διαπραγματεύσεων για το όνομα της ΠΓΔΜ. http://aktines.blogspot.gr/2017/11/blog-post_369.html

  Νᾶτο... αὑτὸ ἤτανε, λοιπόν. Γιὰ ΑΥΤΟ πέταξε τὶς Ἑλληνικοῦρες του ὁ Ἱερώνυμος. Εἶναι ἡ Βουλγαρία στὴν μέση. Ἅρα καὶ ἡ Σερβία.....λέω καὶ ἑγώ, τί συμβαίνει.... ἔχουμε τοὺς διαχωρισμοὺς τῶν Βαλκανικῶν καὶ τοῦ Πρώτου Παγκοσμίου. Γιὰ αὑτὸ ἄνθρωποι ἁριστεροί, ὁ Λυγερός, ὁ Κωνσταντακόπουλος, ἔχουν γίνηι σχεδὸν ἑθνικόφρονες... καὶ ἑγὼ ποὺ νόμιζα πῳς ἦταν κάτι πιὸ σοφιστικέ. Ὄχι. Αὐτὸ εἶναι μᾶλλον.

  ReplyDelete
 65. ...τί γίνεται, θέλει ψυχραιμία νὰ τὀ καταλάβουμε, οἱ λαοἰ δὲν ἔχουν ξεπεράσηι τὴν προχριστιανική τους κατάσταση. Ἡ ἐκκλησία κάθε κράτους ἑκπροσωπεῖ τὴν ἁγροτιὰ (λειτουργεῖ σὰν μιὰ κυψέλη) καὶ τὀ κράτος τὸν ποιμενοληστή. Πέφτουν μὲ τὰ μοῦτρα στὴν παγίδα ποὺ τοῦς στήνουν, καὶ στὀν πανικό τους συσπειρώνονται γύρω ἁπὸ τὴν πλησιεστερη κυψέλη(τἠν ἑκκλησία) καὶ τὸ πλησιέστερο μαντρί (κράτος). Ὁ Δ.Κωνσταντακόπουλος π.χ. τὸ λέει, ἔχουν βάληι μπρὸς οἱ Μεγάλες Δυνάμεις τὀν διαμελισμὸ τῶν Βαλκανίων. Ἡ γραμμἠ τῆς Ἑλλάδος πρέπει νἀ εἷναι παραμονἠ στἠν ΕΕ... χωρἰς θυσία. Δἐν ὑπάρχει πισωγύρισμα. Δἐν εἴμαστε οὔτε μἐ τἰς θαλάσσιες, οὔτε μὲ τὶς ἡπειρωτικὲς δυνάμεις, ἄν καἰ ἡ γεωργία ἔχει προτεραιότητα, καὶ προπαντὀς μἠν ἁφήσουμε τἠν Σερβία καὶ τὴν Ῥωσσία νὰ ἀνακατευτοῦν στὰ ἑκκλησιαστικά μας, μακριὰ Σέρβοι καἰ Ῥῶσσοι ἀπὸ τἠν ἐπιρροὴ ποὺ ἀσκοῦν σὰν ἑπεκτατικὰ ἔθνη μέσωι τῶν ἐκκλησιῶν.

  ReplyDelete
 66. ...τόσο ὁ Κυριάκουλας ὅσο καὶ ὁ Τσίπρογλου, ὁ πρῶτος σὰν ὁππορτουνιστικὸς καπιταλιστοκοτζάμπασης καὶ ὁ δεύτερος σὰν διεφθαρμένη τσαουσεσκικὴ νομενκλατούρα ἔχουν ἁποφασίσηι νὰ ἑγκαταλείψουν τὸ πλωτὸ νησὶ Ἑλλὰς καὶ νὰ μποῦν σὐν γυναικὶ καὶ τέκνοις στἠν κιβωτὀ τοῦ Νῶε τῆς Παγκοσμιοποίηης, ἕναν Μεγάλο Ἁνατολικὸ τοῦ Ἑμπειρίκου. Δὲν εἶναι αὑτοι ὅμως τὸ πρόβλημα, τὀ πρόβλημα εἶναι οἱ ἰθαγενεῖς ποὺ ἀφήνουν πίσω τους, καὶ ποὺ τοὺς προβοκάρουν συνειδητὰ ἤ μὴ ὥστε νἀ μποῦν μὲς στὸν λαιμὸ στὸν βοῦρκο τοῦ ἐθνικσιμοῦ, καὶ τότε μόνο τὀ πλοῖο θὰ σαλπᾶρηι γιὰ λιμάνια χασισωμένα. Ὁ κίνδυνος νο1 εἶναι ὁ ἑθνικισμός, ἀκριβῶς ἑπειδὴ ἁκούγεται αἱτιολογημένος. Κρατηθεῖτε μακριὰ ἁπὸ τὸν ἑθνικισμό. Κοιτάξτε ὁ Περισσός Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων συναντήσεων, που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του ΚΚΕ, με το σύνολο των Περιφερειακών Ενώσεων που ανήκουν στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), πραγματοποιήθηκε, σήμερα Τετάρτη 17 Γενάρη 2018, συνάντηση με την Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αττικής. Στην αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον βουλευτή και μέλος της ΚΕ Νίκο Καραθανασόπουλο, συμμετείχε το στέλεχος του Κόμματος Πέτρος Μαρκομιχάλης και ο αντισυνταγματάρχης ε.α. Νίκος Παπαναστάσης.

  Στη συνάντηση, η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ ενημερώθηκε για προβλήματα που απασχολούν τα εν ενεργεία στελέχη και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αττικής της ΠΟΕΣ. Το ΚΚΕ δήλωσε τη συμπαράσταση και υποστήριξή του στο δικαίωμα της συλλογικής έκφρασης των στρατιωτικών και δεσμεύτηκε ότι θα παράξει κάθε δυνατή συνδρομή στην ανάδειξη και την ικανοποίηση των αιτημάτων του κλάδου. Τέλος, κατέθεσε την αντίθεσή του σε διασπαστικές προσπάθειες που υπονομεύουν την ενότητα του συλλογικού αγώνα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

  ReplyDelete
 67. ...σἐ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, αὑτοὶ ποὺ ἔχουν τὴν σωστότερη ἑθνικὴ θέση εἶναι οἱ παλαιοημερολογῖτες, οἱ περισσότεροι δὲν μποροῦν νὰ καταλάβουν ὅτι ξεκινήσαμε τὸ 21 μὲ ἕναν συμβιβασμό, εἴπαμε εἴμαστε Ἕλληνες, δηλαδὴ Grecs, Γραικοί, δηλαδὴ πεισματάρηδες ἀρχαιοχριστιανοί, δηλαδὴ Παλαιοημοερολογῖτες, δηλαδἠ καθυστερημένοι. Ἑκεῖ ποὺ ἤμασταν Ῥωμαῖοι, καὶ ποὺ ἡ ἐκκλησία μνημόνευε σὲ κάθε λειτουργία ὑπὲρ τῶν βασιλέων. -Ποιῶν βασιλέων, ῥώτησα ἕναν παπᾶ. Τῶν Σουλτάνων; - Ὅχι, παιδί μου. - Ὑπὲρ ἑνὸς φαντασιώδους Αὐτοκράτορος; -Βασιλέως, παιδί μου.

  Δηλαδὴ στὸ Βυζάντιο καὶ τὴν Τουρκοκρατία ὑπάρχει ἡ ἀνατολίτικη, Ἑβραιοσυριοπερσικὴ (;) ἱδέα τοῦ Βασιλέως-ἁρχιερέως. Ὑπάρχει μάλιστα εἱκόνα τοῦ Χριστοῦ σὰν μεγάλου ἁρχιερέως, καὶ αὐτὴ ἡ μυστηριακὴ βασιλεία φέρνει κοντὰ τὴν βασιλευομένη ὁρθοδοξία σὲ ἕνα εἷδος - σχεδὀν - μασωνισμοῦ ἄ λὰ ὁριεντάλ.


  Ὅταν οἱ παλαιοημερολογῖτες στην Λαμία περιφέρουν καθιστὸ τὸ πτῶμα τοῦ μητροπολίτη τους, ἐπαναλαμβάνουν μιὰ πανάρχαιη μοναρχικὴ τελετή, γνωστἠ ἁπὸ πάμπολλους λαοὺς καὶ τόπους. Ἡ μάσκα τοῦ Ἁγαμέμνονος κατὰ πᾶσα πιθανότητα χρησίμευε σὲ τέτοιες περιφορὲς τοῦ σκηνώματος τοῦ βασιλέως-ἱερέως.

  Τρόπον τινὰ ὅλοι οἱ Ἕλληνες εἶναι παλαιοημερολογῖτες καὶ ἡ σημασία τῶν ΓΟΧ θὰ αὑξηθῆι, τὰ φῶτα θὰ πέσουν πάνω τους. Ἑγὼ διαφωνῶ μαζί τους σὲ ἕνα καίριο σημεῖο. Ἡ ὁρθοδοξία εἶναι ἡ μή-ὑπακοή, ὄχι ἡ διαδοχή. Ἡ διαδοχὴ ἕπεται, δὲν προηγεῖται τῆς μή-ὑπακοῆς στὴν αὐθεντία.

  ReplyDelete
 68. ΔΗΜΗΤΡΗ ΕΧΩ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ . ΣΤΑΜΑΤΑ ΟΜΩΣ ΚΙ ΕΣΥ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΚΑΘΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΛΙΓΑΚΙ .
  ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ .

  ReplyDelete
 69. Κατὰ Μάρκον 23 Καὶ ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκραξε λέγων· ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ.καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων· φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. Καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ κράξαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ.

  ReplyDelete
 70. Καί, γιά μισὸ λεφτό, ἑδῶι σὲ αὑτὸ τὸ κανάλι https://www.youtube.com/watch?v=fB2PJBl5X1U λέει ὁ ἑκφωνητὴς -γύρισε, λέει, γιὰ τὰ καλὰ τὴν πλάτη στοὺς δωσίλογους πολιτικοὺς καὶ τοὺς στημένους ἱεράρχες ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία, καὶ δείχνει τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τὸν Ἁρχιεπίσκοπο.

  Ἑγὼ ὁ Κωσταντῆς ὁ Λοῦκος κατέκρινα τὴν ἁνάμειξη τοῦ ἑθνικισμοῦ μὲ τὸν χριστιανισμὸ στὸν λόγο τοῦ ἁρχιεπισκόπου, καὶ τὸ ἓκανα ἑπωνύμως. Αὑτὰ ποὺ λέει ὁ ἑκφωνητὴς εἶναι πατριδοκάπηλες, χυδαῖες λάσπες. Δὲν μπορεῖ ἁπὸ δημόσιο μέσο ἁναμετάδοσης νὰ ἁσεβεῖ στὸν προκαθήμενο τῆς ἑκκλησίας καὶ τὸν πρωθυπουργὸ χωρὶς νὰ ἁντιδιαστέλει ἑαυτὸν ἁπὸ τὴν ἑξουσία ποὺ κατέχουν αὑτὰ τὰ δύο πρόσωπα. Ἔτσι κύριε Ἁνώνυμε σᾶς καλοῦμε νὰ μᾶς πετάξετε τὸ ὄνομά σας γιὰ νὰ ἁπεκδυθῆτε τῆς λάσπης ποὺ πετᾶτε. Μὲ τὸ ποὺ σᾶς στριμώξανε λιγάκι, σᾶς βγῆκε καὶ τὸ ἔνστικτο τοῦ καταδότη. Ἑγῳ σᾶς συγχωρῶ, ἁλλᾳ μῃν ἁμαρτάνετε πλέον!!! Βγῆτε πιᾳ καὶ πέστε τὴν ἄποή σας μὲ παρρησία, ὄχι μὲ γυναικουλισμούς.

  ReplyDelete
 71. 1. To NEA MAKEΔΟΝΙΑ εἶναι μιὰ χαρὰ διότι δηλώνει ἁσυνέχεια.
  2. Οἱ περὶ τῶν συλλαλητηρίων εἶναι τόσο γελοίοι, ποὺ φωτίζουν τὸ 1. Ἄν οἱ Βυζαντινοὶ αἱσθάνονταν Ἕλληνες, γιατὶ δὲν τὸ γράφανε; Μήπως οἱ δικοί μας εἶναι ἑξυπνώτεροι ἁπὸ τοὺς Βυζαντινούς; Μᾶς ἔχει πάρηι ὅλη ἡ ὑφήλιος στὸ ψιλὸ γιὰ τὴν ὁλοφάνερη ἁδυναμία μας νὰ ἁπαντήσουμε στὴν στοιχειωδέστερη ἑρώτηση γιὰ τὴν καταγωγή μας.

  ReplyDelete
 72. Ὅντως ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ἡ αἰωνίως θριαμβεύουσα καὶ πρωταρχικὴ Όρθόδοξος Ἐκκλησία δὲ δύνανται νὰ ἐγκλωβιστοῦν σὲ σύνορα, διότι καὶ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἔστειλε τοὺς μαθητὲς τοῦ νὰ κυρήξουν εἰς ὅλα τὰ ἔθνη. Συνεπῶς, ἠ Ἐκκλησία ἀποτελεῖ τὸ σῶμα τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἦτοι τοῦ ῤωμαίηκου, καὶ ἠ κεφαλὴ τοῦ σώματος τούτου εἶναι ὁ ἴδιος ὀ Χριστὸς.Διὰ τοῦτο, λοιπὸν καὶ ἡ Ἐκκλησία σὰν σῶμα ἀκολουθεῖ τὴν ἐντολὴν τῆς Κεφαλῆς, ποὺ δὲν εἶναι ἐθνικιστικὴ-φυλετικὴ, ἀλλὰ αὐτοκρατορικὴ... Αὐτὸ ὅμως ποὺ μὲ μπερδεύει εἶναι κάτι ἄλλο. Ὀ Ἀρχιεπίσκοπος δήλωσε ὄτι δὲ χρειαζόμεθα λαοσυνάξεις, ἀλλὰ ἐθνικὴν συννενόησιν. Καὶ ἐρωτῶ: Ἠ Ἐκκλησία ἀνακατεύθηκε στὰ τοῦ Κράτους, ὅπως δηλώνεται ἀπὸ τὰ ἀπεχθέστατα Μ.Μ.Ε., ἢ μήπως ἔγινε τὸ ἀντίθετον; Διότι νομίζω ὅτι μᾶλλον τὸ δεύτερον συνέβη, καθῶς ἂν τὸ πρῶτον εἶχε γίνη, τῶρα σ'ὄλη τὴν Ἑλλάδα θὰ εἶχαν άκολουθήση τὸ παράδειγμα καὶ τὶς ὰπόψεις τοῦ Ἀμβροσίου. Ἀλλὰ δυστυχῶς τέτοια ἡ κατάστασις πολλῶν (ἱερέων καὶ Λαοῦ), ποὺ δὲ δύνανται νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι εἴμεθα Ῥωμιοὶ καὶ ὅτι , ὅπως γράψατε ἄνωθεν, πρέπει νὰ ἐνσωματώσουμε σὲ ἑμᾶς τὸ νῦν κρατίδιον, μὲ τὸν ὅρον << Ῥωμαίηκη Βόρεια Μακεδονία>>.

  Σᾶς εὐχαριστῶ, Παναγιώτης Ἠλιόπουλος

  ReplyDelete