Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jan 26, 2018

403 - Τὸ Μακεδονικὸ ζήτημα ἀπὸ τὸ 1893

Ἡ Ῥούμελη τὸ 1801


Τὸ Μακεδονικὸ ζήτημα ἀπὸ τὸ 1893

Ἡ Μακεδονία στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ὠνομάζετο Ῥούμελη, δηλαδὴ ἡ χώρα τῶν Ῥωμηῶν, ἡ χώρα τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Ἦταν ἡ τέλεια εἰκόνα τῆς αὐτοκρατορικῆς δομῆς βασισμένης ὄχι στὴν τότε ἀνύπαρκτη δομὴ ἐθνοτήτων ἀλλὰ στὴν θρησκευτική. 
Ὅλη ἡ Μακεδονία ἀνῆκε στὸ ὀρθόδοξο χριστιανικὸ μιλλέτι διοικούμενο ἀπὸ τὸ Φανάρι. Ἡ ἐπέμβαση τῆς Δύσεως ποὺ ἐδημιούργησε τὸ ἀποκαλούμενο "Ἀνατολικὸ Ζήτημα" μὲ στόχο τὴν διάλυσι τῆς Αὐτοκρατορίας πρὸς ὄφελος τοῦ δυτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ ἐχρησιμοποίησε τὸν ἀποσυνθετικὸ ἰὸ τοῦ ἐθνικισμοῦ διαχωρίζοντας γλῶσσες καὶ διαμελίζοντας τὴν Ἐκκλησία τοῦ Φαναρίου σὲ ἐθνικὰ πατριαρχεῖα καὶ ἀρχιεπισκοπές. 
Ἔτσι ἡ Μακεδονία ἀπεκόπη ἀπὸ τὴν Αὐτοκρατορία καὶ ἀπὸ τὸ 1893 διηρέθη σὲ τρία τμήματα ποὺ μετὰ τοὺς βαλκανικοὺς πολέμους ἀπερροφήθησαν ἀπὸ τὰ τρία ἐθνικὰ κράτη τῆς Ἑλλάδος, τῆς Σερβίας καὶ τῆς Βουλγαρίας ὑπὸ τὰ περιπαικτικὰ ὄμματα τῶν δυτικῶν δυνάμεων ποὺ τὰ ἀπεκάλεσαν μακεδονικὴ σαλάτα (γαλλιστί salade de macédoine) πρὸς ἰκανοποίησιν τῶν γευστικῶν τους προτιμήσεων.
Σήμερα εἶναι ἀδὐνατον νὰ ἐπανακτισθῇ τὸ κατεστραμμένο οἰκοδόμημα, οὔτε κἄν μὲ τὴν ἀνασύνταξη τῆς Ὀθωμανικὴς Αὐτοκρατορίας ὑπὸ μορφὴν ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας. Οἱ πρωθυπουργοὶ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Σκοπίων εἶναι ἀδύνατον νὰ τετραγωνίσουν τὸν κύκλο.Θὰ ἀποτύχουν.
Μόνη  λύσις θὰ ἦτο κάποια στιγμὴ νὰ ἐκλεγῇ οἰκουμενικὸς πατριάρχης Ῥῶσος παλαιοημερολογίτης, ὑποστηριζόμενος ἀπὸ τὸν πρόεδρο Βλαδίμηρο Πούτιν μὲ στόχο νὰ ἐπανενώσῃ τὰ τρία τμήματα τῆς ἑλληνικῆς, σερβικῆς καὶ βουλγαρικῆς Μακεδονίας, ἀπαγκιστρώνοντάς τα ἀπὸ τὰ διάφορα τοπικὰ πατριαρχία καὶ ἀρχιεπισκοπές, ὑπὸ τὸν  ὅρο νὰ μὴν ὑποπέσῃ στὸν  πανσλαβισμό, ἀλλὰ νὰ προβάλη ὑπεράνω τοῦ ἐθνικισμοῦ τὰ πρωτεῖα τῆς Ὀρθοδοξίας ὑπὸ τὴν σκέπη μίας ὀρθοδόξου Ἁγιὰ Σοφιᾶς καὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Παρακάτω ἄρθρο ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς ἀγγλικῆς Βικιπαιδείας:

Δημήτρης Κιτσίκης                                           2 Ἰανουαρίου 201826 comments:

 1. Ἔτσι φτάνουμε ἑπιτέλους στἠν οὐσία του ζητήματος. Τί εἶναι ὁ χριστιανισμός; Εἶναι ἡ ἐπίσημη θρησκεία τῆς ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας; Ἥ εἶναι μιὰ ἑπαναστατικὴ θρησκεία (Σάββας Ἁγουρίδης https://www.youtube.com/watch?v=xtxN66RUQuk).
  Ἅν εἷναι τὀ πρῶτο, ἀναπόφευκτα, ὅσο ὁ θρόνος δἐν καταλαμβάνεται ἁπὸ χριστιανὀ ἡγεμόνα, τἀ ἔθνη ποὺ ἀποτελοῦν τἠν Αὐτοκρατορία θἀ διαλυθοῦν (ὁ ἐθνικισμὀς σἀν ΣΥΝΕΠΕΙΑ τῆς τουρκικῆς κατάκτησης, προσοχὴ σὲ σχέση μἐ τἠν ἀνἀρτηση). Ἅν εἶναι τὀ δεύτερο, καὶ ἐγὼ αὐτὸ πιστεύω, δημιουργεῖται ἕνας ἀπόλυτος οἰκουμενισμός, μεγαλύτερος ἁπὸ τὴν Αὐοκρατορία ὅσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ θάλασσα ἁπὸ τὸ ἐνυδρεῖο. Ἑπίσης πιστεύω πὼς στὴν ἐκκλησία (δηλαδὴ τὴν ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ζωἠ τῶν πιστῶν) ὑπάρχουν καἰ οἱ δύο τάσεις. Ὁ ΦΟΒΟΣ καλεῖτὸ ξανθὸν γένος (δηλαδη τὸν Ῥωμαῖο ) καἰ ἡ ἑλευθερία τὀν Ἕλληνα, δηλαδὴ τὸν Θεό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστά τα λεγόμενά σου και πολύ σοφά.

   Είναι και τα δύο καθότι Ελληνικός και Θεϊκός.

   Delete
 2. ...Δίνω ἕνα παράδειγμα... ἐφαρμοσμμένου χριστιανισμοῦ. Ἡ Ἑλλάδα, ἡ Βουλγαρία καὶ ὁ μπαλαντὲρ Σκοπιανοὶ εἶναι ἁποσπασμένα τμήματα τῆς Αὑτοκρατοράς. Οἱ Βούλγαροι εἶναι βούλγαροι, οἱ Ἕλληνες εἶναι φαναριῶτες, δηλαδῃ ἡ διοικητικὴ ἁριστοκρατία τῆς Αὺτοκρατορίας (γιὰ αὑτὸ και δὲν υπάρχει ἑλληνικὸ ἔθνος).

  Ἑὰν εἶμαστε ρωμαιοχιστιανοὶ μᾶς ἑνδιαφέρει ηδατήηση τῆς ύος τῆς Αὺτοκρατορίας. Ἑᾳν ε?ιμαστε πρωτοριστανοὶ μᾶς ἑνδιαφέει ἡ διατήρηση τῶν ΠΑΝΤΩΝ. Συνεπῶς δοῦμε σὰν αὑτοκατορικοὶ μὲ τὴνδιαφορὰ ὅτι ἡ αὺτοκατορία μας εἶναι ὰκρατική. Ἔτσι ΔΙΑΤΗΟΥΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ (διότι τὸ ὄνομα ἔχει ὙΠΟΣΤΑΣΗ) καὶ ΔΕΝ ἑνισχύουμε τὸ κράτος. Οἱ ὲθνικιστὲς κάνουν τὸ ἀντίθετο ἁκριβῶς.

  ReplyDelete
 3. Αν και ταιριάζει με το προηγούμενο άρθρο δεν μπορώ να μην δημοσιοποιήσω εδώ το αριστούργημα αυτό!

  https://www.youtube.com/watch?v=8nW-IPrzM1g

  Ακριβώς αυτό χρειαζόμαστε σήμερα. Έναν "Σκοτεινό Μεσσία". Αυτό ήταν και ο Χίτλερ.

  Παρατηρήστε στο βίντεο κλιπ πώς ο καπιταλισμός μετατρέπει τους απλούς ανθρώπους σε ζώα, σκουλικιάζοντας την ψυχή τους, πώς πίσω από τον Εθνικιστικό μανδύα μαίνεται ένας ενδο-κεφαλαιακός πόλεμος αλλάζοντας απλά χρώματα ανά παράταξη και πώς δίχως μία ΣΚΟΤΕΙΝΟΤΑΤΗ ΒΙΑ, η ανατροπή του συστήματος αυτού που σκουλικιάζει άνδρες, γυναίκες και παιδιά, είναι αδύνατη. Η σαπίλα των ΜΜΕ έχει δε, εξέχοντα ρόλο στο βίντεο. Και ο εξουσιομανής δαιμονισμός τους μόνον τυχαίος δεν είναι (όλοι ξέρουμε πώς τα μίντια σαν δαιμονισμένα μαίνονται κατά του Κιμ, του Πούτιν, του Τράμπ και του Ιράν και λοιπών επαναστατικών δυνάμεων, προβάλλοντας άτομα δίχως σκέψη κουρδισμένα σαν ρομπότ και πανηλίθια).

  Το κομμάτι είναι απλά ΕΠΙΚΟ!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Υπαρχει και ο παραγωγικος καπιταλισμος.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Ὁμολογῶ ὅτι ἔχω ἐντυπωσιασθῆ ἀπὸ τὶς παραπάνω παρατηρήσεις τοῦ Παλιοῦ καταδικάζοντας τὸν παραγωγικὸ καπιταλισμό.Δεικνύει σοβαρὴ σκέψι. Νομίζω πὼς ὁ Παλιὸς θὰ πάῃ μακριά.Ἔχω συναντήσει ἐλαχίστους νέους μὲ τέτοια εὐκρίνεια μυαλοῦ.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  4. Ευχαριστώ πολύ Καθηγητά αλλά σας παρακαλώ εάν μπορείτε δημοσιεύστε τα διορθωμένα σχόλιά μου.

   Το παραπάνω σχόλιο ως προτότυπο έχει ορισμένα ορθογραφικά λάθη τα οποία δεν υπάρχουν στα επόμενα.

   Το άνωθεν σχόλιο ανήρτησα 3 φορές. Το 3ο είναι και το πιο διορθωμένο.

   Ευχαριστώ.

   Delete
  5. Υ.Γ.

   Τα ίδια ακριβώς έγραφα και το καλοκαίρι του 2016, πριν δύο χρόνια.

   Η διαφορά είναι ότι (ευτυχώς) πέρασα την Ισλαμική φάση.

   Delete
  6. Υ.Γ. 2

   Ομολογώ ότι είναι πολύ εύκολο να παρασυρθείς ως αντιδραστικός νεανίας, ιδίως την στιγμή που δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές (τότε δεν υπήρχε ο Τράμπ ούτε η σημερινή Εθνικιστική άνοδος) αλλά στην τελική η υπερπήδηση της δοκιμασίας αυτής οφείλεται αποκλειστικά σε εμένα και τις πνευματικές μου αντιστάσεις καθώς και ένα ταξίδι στην "καθ΄ημάς Ανατολή" όπου με γυμνούς οφθαλμούς είδα τί μέλλον περιμένει τον Ελληνισμό αλλά και κάθε Ευρωπαίο εάν ασπαστεί τον Ισλαμισμό είς βάρος της δικής τους παραδόσεως. Αγαπάμε την Ανατολή ναι, αλλά την θέλουμε κομμάτι του Ελληνισμού, όχι εχθρό του. Συνεπώς την θέλουμε Ορθόδοξη και Ελληνογεννή. Όχι Ισλαμική και Αραβογεννή. Ομοίως για την Ευρώπη. Ομολογώ ότι τα τελευταία μου χρόνια περιπλανήσεως σε διάφορες χώρες μακρυά από τις φοβερά παρακμιακές ανιαρές και βαρετές αίθουσες των πανεπιστημίων, ήσαν τα καλλίτερά μου. Μονάχα έτσι βιώνεις πραγματικά την ζωή και δύνασαι να σκεφτείς. Ειρωνεία ναι. Υποτίθεται τα πανεπιστήμια σε κάνουν να...σκέφτεσαι(!). Ουδέν αναληθέστερον. Αλλά ένα "χαρτί" (σαν το γνωστό χαρτί υγείας) το χρειάζεσαι απαραιτήτως εάν είναι να ζήσεις έστω και οικονομικά ανεξάρτητος στην κοινωνία των αστών.

   Delete
  7. Παλιέ, ἔχω πολὺ φόρτο ἐργασίας καὶ προσθέτω ἐδῶ τὴν παρακολούθηση τῶν σχολίων. Φυσικὰ καὶ ἔσβησα τὶς δύο ἐπαναλήψεις τοῦ σχολίου σου ἐπειδὴ τὶς ἐθεώρησα περιττές. Τὴν προσεχῆ φορὰ νὰ γράφῃς: "διόρθωση. Τὸ παρὸν κείμενο εἶναι τὸ ὀρθό".Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  8. Έγινε.

   Σβήνω το παλιό και γράφω την διορθωμένη μορφή, οπότε διόρθωση. Το παρόν κείμενο είναι το ορθό.


   Ο παραγωγικός καπιταλισμός είναι ένα τεράστιο ψέμα το οποίο σκοτώνει και το ανθρώπινο είδος και το περιβάλλον μας, στερώντας μας πολύτιμες πρώτες ύλες με τις οποίες υπό άλλο καθεστώς θα είχαμε αναπτυχθεί σε άλλους πλανήτες ενώ η πρόοδος στην βιο-γενετική θα ήτο επίσης τεράστια. Αλλά τί να κάνεις ένα είδος ανθρώπων που θα είναι Απολλώνιοι σε όλες τις πτυχές τους και δεν θα έχουν ανάγκη μήτε φάρμακα μήτε την καταναλωτική σαβούρα μήτε τα καλλυντικά;;;; Θα ήσαν παντελώς ΑΧΡΗΣΤΟΙ στο κέρδος του Κεφαλαίου. Για αυτό υποστηρίζω ότι εάν είχε κερδίσει ο Εθνικοσοσιαλισμός τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το ανθρώπινο είδος θα ήτο σε πολύ καλλιτέρα μοίρα και υψηλοτέρα πνευματική κατάσταση από ότι είναι σήμερα στα Τάρταρα της κατανάλωσης. Ο καπιταλισμός συντηρείται με στιγμιαίες ενέσεις ηδονής, καθώς κενός άθεος μέσα του, και συνεπώς σπαταλά ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ πρώτων υλών στην βιομηχανία του θεάματος (παιχνίδια, μουσική, ταινίες, μπάλα, κλπ), της ηδονής (υπερπαραγωγή φαγητού, καπνιστικών προϊόντων, ναρκωτικών, φαρμάκων κλπ) και υλισμού (αυτοκίνητα, ρούχα, ρολόγια, κοσμήματα, καλλυντικά και λοιπές πολύχρωμες σαβούρες που συνεχώς με κάνουν να αηδιάζω). Παρότι δεν κατέστρεψε τελείως τον αστισμό κοινωνικά, ο Χίτλερ ουδέποτε προέβαλε τέτοιες σαβούρες ως πρότυπα και ιδανικά, ούτε φυσικά ο Στάλιν μήτε το Θεοκρατικό καθεστώς του Χομεϊνί. Συνεπώς εάν η Δύση δεν αποβάλλει μία για πάντα τον ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ, θα καταδικασθεί σε ένα Ισλαμισμό, ο οποίος στην ριζοσπαστική του μορφή καταπολεμά τον υλισμό, χάριν του πνευματικού φανατισμού του Κορανίου. Αλλά για να γλιτώσει η Ευρώπη δεν αρκεί μονάχα να βγουν οι κλαρινογαμπροί των δήθεν Φασιστικών κομμάτων στην εξουσία, οι οποίοι είναι βουτηγμένοι στον αστισμό, αλλά χρειάζεται μία παλινόρθωση του κοινωνικοπολιτικού προτύπου των Αυτοκρατοριών. Όχι άλλη δημοκρατία των αστών! Κοίτα μονάχα χάριν του Ολοκληρωτισμού πού έφτασε ο Ερντογάν και η Τουρκία, παρά την επικείμενη Untergang της.

   Delete
  9. να πούμε βέβαια ότι ο Χίτλερ ήταν σατανιστής με ότι συνεπάγεται για την ψυχοπνευματική του ισορροπία

   Delete
  10. Πολύ εύκολα δύναται να κρίνει ένας τιποτένιος κοινός θνητός με αστείο ψευδώνυμο έναν Ημίθεο από το πληκτρολόγιο του καναπέ του.

   Φυσικά υπήρξε ως Νιτσεϊκός, φιλοσοφικός Εωσφοριστής. Κάθε έννοια της "προόδου" βασίζεται από την μυθολογική εποχή του Προμηθέος στον Εωσφορισμό. Κακώς φιλοσοφικός Εωσφορισμός και Σατανισμός μπερδεύονται, δείγμα αμορφωσιάς και επιφανειακής ημιμάθειας. Φιλοσοφικός Εωσφορισμός είναι το ΔΟΓΜΑ, το ΠΙΣΤΕΥΩ, ότι ο άνθρωπος μέσω συνεχούς βελτιώσεως σε πλείστους τομείς (τεχνικός-υλικός-τεχνολογικός, βιολογικός-ευγονική, πολιτικός-ολοκληρωτισμός, θρησκευτικός-μαγεία) δύναται να φτάσει το επίπεδο ενός Θεού. Ορισμένοι συνεχίζουν λέγοντας ότι ως ένας (μικρός) Θεός δεν θα έχει πλεον ανάγκη την Θεία Προστασία. Αλλά ο ορθός ορισμός φτάνει μέχρι την Θέωση/Θεοποίηση, δεν ξεκαθαρίζει ούτε αναφέρει ποία σχέση θα έχει ο Άνθρωπος με τον Θεό τότε.

   Όλος ο Μοντερνισμός βασίζεται στον Πληθωνικό Εωσφορισμό. Ο φιλοσοφικός αυτός Εωσφορισμός βρίσκεται ΞΕΚΑΘΑΡΑ και στις τρεις ιδεολογίες, τον Φιλελευθερισμό, τον Κομμουνισμό και τον Φασισμό/Εθνικοσοσιαλισμό. Στην πολιτική του μορφή ισχυρώτερος είναι στον Φασισμό, ενώ ακολουθούν Κομμουνισμός και Φιλελευθερισμός. Στην υλική/τεχνολογική στις δύο πρώτες, καθώς στον Φασισμό δεν έχει εξέχουσα θέση. Ο βιολογικός (φιλοσοφικός) Εωσφορισμός βρίσκεται προφανώς ισχυρώτερος στο παρακλάδι της Τρίτης Ιδεολογίας που ονομάζεται Εθνικοσοσιαλισμός Χιτλερικού (και όχι Στρασσερικού) τύπου, ενώ είναι παντελώς απών στις δύο άλλες, Κομμουνισμό και Φιλελευθερισμό. Ο θρησκευτικός Εωσφορισμός με την μορφή μαγείας, αποκρυφισμού ή παγανισμού απαντάται κυρίως πάλι στον Εθνικοσοσιαλισμό των Ες-Ες με κύριο εκπρόσωπο τον Χίμλερ.

   Συνεπώς καλό είναι όταν αραθιάζουμε εξυπνάδες και μάλιστα ρηχές, να έχουμε πρώτα διαβάσει κάτι, ε;;;;

   Κάθε πρόοδος και δη τεχνολογική στον άνθρωπο βασίζεται αποκλειστικά και μόνον στον φιλοσοφικό Εωσφορισμό, μαζί και ο Ρασιοναλισμός ως θρησκευτικό του παρακλάδι. Για αυτό εξάλλου η Θρησκεία μη-Εωσφορικού τύπου ήτοι οι Αβρααμικές πολεμούν την τεχνολογία με φανατισμό και στην τελική σε έναν μεγάλο βαθμό έχουν δίκαιο. Για αυτό και τέλος η Ανθρωπότης θα έχει πραγματικά κάνει πνευματικό άλμα όταν επιστήμονες γίνουν οι μοναχοί, οι οποίοι και θα εξαγιάζουν την τεχνολογία, κρατώντας την υπό έλεγχο ώστε να μην διαλύσει πρώτα την ψυχή και έπειτα τον ίδιο τον Άνθρωπο. Για να μην οδηγηθούμε στον Τρανσουμανισμό!

   Verstanden????

   Delete
  11. Ξέχασα να σου πω ότι η "ισορροπία" αυτή είναι η αιτία του Κακού στις Δυτικές κοινωνίες. Η αστική μαλθακότης και νωχελικότης.

   Συνεπώς το να σε κατηγορούν οι τρισκάταρτοι αστούληδες ως "τρελλό" ή "ανισσόροπο" αποτελεί πέραν πάσης αμφιβολίας δείγμα πνευματικής ευμάρειας και υπαρξιακής αρτιότητος.

   Μιας και είσαι Έλληνας δες την Ελληνική Μυθολογία. Το πιο αντιαστικό αφήγημα μαζί με την Ιλιάδα. Οι Θεοί σήμερον θα χαρακτηρίζονταν ως "ανισσόροποι" και "τρελοί" βάσει των πεπραγμένων τους. Αναφορικά απλά σου λέω ότι ο Ηρακλής υπήρξε βιαστής. Και μάλιστα ιέρειας. Πώς ένας Ήρως έκανε ένα τέτοιο έγκλημα;; Ο Διόνυσος αντιστοίχως έπραξε σφαγές γιατί δρούσε ενστικτωδώς. Ο Αχιλλεύς, μέγας ήρως αντιστοίχως ασύλησε στο πτώμα του νεκρού Πατρόκλου δείχνοντας φοβερή ασέβεια σέρνοντας έναν νεκρό γύρω από την πόλη του και μάλιστα για να το δει επίτηδες ο πατέρας του!

   Άσε λοιπόν τις εξυπνάδες. Στο λέω δεύτερη φορά. Ο εδώ κόσμος βασίζεται σε καταστρεπτικές δυνάμεις. Αυτή είναι η τιμωρία του ανθρώπου από τον Θεό. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν δύναται να δημιουργήσει. Κάθε άλλο. Αλλά δίχως βία από την μία και θρησκευτικό φανατισμό από την άλλη, αυτό είναι αδύνατον, ιδίως για τους κοινούς θνητούς.

   Delete
  12. είναι πολύ εύκολο να μιλάς για καταστρεπτικές δυνάμεις από την ασφάλεια του καναπέ σου. Θα ηθελα να δω αν θα έχεις το ίδιο θάρρος αν η καταστροφή επιλέξει εσένα. Ή αν ένας νέος Χίτλερ επιλέξει εσένα σαν αντίπαλο . Έπισης να ξέρεις ότι το μεγαλύτερο θηρίο στον κόσμο είναι το... σκουλικάκι. και έχει φάει και "ημίθεους" και ανθρώπους με εωσφορική έπαρση.

   Delete
  13. Αντί να το κάνεις προσωπικό μάθε 5 πράματα τουλάχιστον μπας και επεκτείνεις λίγο τον πνευματικό σου ορίζοντα.

   Και σου ξαναλέω άλλο φιλοσοφικός Εωσφορισμός (Νίτσε), άλλο βιολογικός (ευγονική, Αρία φυλή, Übermensch), άλλο τεχνολογικός (Ρασιοναλισμός, Τρανσουμανισμός), άλλο θρησκευτικός (Μαύρη Μαγεία, Left-hand-path) και άλλο Σατανισμός τύπου Κατσούλα που αποτελεί ατόφια ψυχική παράνοια και τρέλα για το φρενοκομείο.

   Delete
  14. αδερφέ οι δικές μου πληροφορίες αναφέρονται στο τρίτο είδος τύπου Κατσούλα. Έχω κάποια ενδεικτική βιβλιογραφία αν σε ενδιαφέρει. Εσύ το έκανες προσωπικό όταν μίλησες για τιποτένιους θνητούς και αστεία ψευδώνυμα. Αυτό δείχνει μια κάποια έπαρση που την καταλαβαίνω γιατί κι εγώ μικρότερος είχα λίγο, μόλις είχα αρχίσει να διαβαζω. Όταν νόμιζα ότι είχα κατακτήσει την αλήθεια.

   Θανάσης Κωνσταντινιδης

   Delete
  15. Ὀχι ρε φίλε!

   Την είχες και εσύ, ε;;

   Δάκρυσα!

   Delete
  16. Όσο για τους τιποτένιους θνητούς με μπλε αβαταράκι δεν καταλάβα το διάβασμα τί σχέση έχει.

   Διότι εγώ σχέση με αυτούς δεν έχω εδώ στην Eidgenossenschaft!

   Delete
 4. Μία μεγάλη Μακεδονία δρα υπέρ των συμφερόντων του Ελληνισμού αποδυναμώνοντας Αλβανία, Σερβία και Βουλγαρία, αρκεί να μιλά Ελληνικά και όχι Σλαυικά.

  ReplyDelete
 5. Συνεπώς η Ελλάδα πρέπει όχι μόνον να στηρίζει τον αλυτρωτισμό των Σκοπίων κατά Αλβανίας και Βουλγαρίας (Πιρίν) αλλά και να ανακηρύξει το Μακεδονικό Κίνημα του 1903 Ελληνικό παρά την Σλαυοφωνία του.

  Πρέπει οι Βόρειοι Μακεδόνες να αποτελέσουν το μακρύ μας χέρι στα Βαλκάνια, με προϋπόθεση τον Επανελληνισμό τους φυσικά.

  ReplyDelete
 6. Υγ. 1. Ξεχᾶστε, σᾶς εἶπα, τὸν ἑθνικισμό, εἶναι μιὰ μεσσιανικὴ ἑλπίδα τοῦ ἁστοῦ, ὁ Κανάρης διάβαζε τὴν φυλλάδα τοῦ Μεγαλέξαντρου καὶ ἔκλαιγε, εἶναι ὁ Μικρὸς Ἥρως στὴν θέση τοῦ Εὑαγγελίου καὶ ὁ Γιῶργος Θαλάσσης στὴν θέση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἑθνικισμὸς εἶναι ὁ πειναλέος Σπίθας, εἶναι μιὰ βουλιμία ἁκόρεστος, μιὰ κακὴ ψυσοσωματικὴ ῥοπή.

  Ἁσχοληθεῖτε καλύτερα μὲ τὸ πῶς τὸ καθεστως βρίσκει διάφορα θέματα γιὰ νὰ ἁπομακύνει τὴν προσοχὴτοῦ πληθυσμοῦ ἁπὸ τὸ παπικὸ χαράτσι. Ὁ πάπας ἔπειαρνε τριπλὴ δεκάτη γιὰ νὰ χρηματοδοτήσηι τὶς Σταυροφορίες. ΑΥΤΟ μᾶς συμβαίνει, καὶ τἄβαλε μὲ τὸν Τρὰμπ ὅπως σᾶς ἔχω πῆι διότι ὁ Τρὰμπ εἶναι διαλλακτικός. Ἡ Χείλαρη εἶπε προεκλογικὰ ἦλθον δολοφόνησον ἁπῆλθον. Τὰ φιλαράκια της στὸν ΣΥΡΙΖΑ ἔχουν ἑκπομπὲς στὸ τρίτο πρόγραμμα μὲ τίτλους μὲ σεξουαλικὰ ὑπονοούμενα π.χ. Κόιτους Ὶντερμέδιους, Βόλφγκανγκ Ἁμαντέους Τσόντα κ.λπ. Εἶναι ἡ ἑποχὴ τοῦ Διευθυντηρίου καὶ κάθεστε καὶ ἁσχολεῖστε μὲ τὸ ποιὸς Βοναπάρτης θὰ κάνει τὴν 18η Μπρυμαίρ. Ὁ Βοναπάρτης εἶναι Ἁντίχριστος. Οὑ φονεύσηις εἶπε ὁ Κύριος. Ἑμεῖς πρέπει νὰ ἑκαιδευτοῦμε νὰ μὴν τὸ ξεχάσουμε.

  ReplyDelete
 7. ...στὀν βαθμό δε ποὺ ἡ ἑκκλησία ἑνθαρρύνει τὀν φόνο, εἶναι συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ. Αὐτὸ ἔχει ἁμεσώτατη σχέση μὲ τοὺς Σκοπιανούς, δὲν ἁναγνωρίζουμε τὸ αὐτοκέφαλο τῆς ἐκκλησίας τους. Εἶναι τυχαῖο; Δἐν νομίζω. Καὶ μὲ τοὺς Βουλγάρους οἱ διαφορές μας εἶναι ἑκκλησιαστικἐς καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν Κύριλλος, ἕνα χολυγουντιανὀ κατασκεύασμα, σὲ μᾶς κλέινει τὀ μάτι μὲ τὀ κινηματογραφικὸ ἑπιτελεῖο του. Ὁ δὲ Πατριάρχηςμας εὑλόγησε τἀ ὅπλα τοῦ Σουλτάνου μας.

  ReplyDelete
 8. ...ὄταν ἁναγνωρίζουμε ἕνα κρατος ἁναγνωριζουμε τὸν στρατο του, τὴν ἁστυνομία του, τοὺς δικαστες του, δηλαδὴ καῖμε θυμιαμα στὸν βωμὸ τοῦ Βααλ. Ἑπειδὴ λοιπὸν τυγχανει ὁλος ὁ κοσμος νὰ εῖναι χριστιανος, τοῦ σερβιρουμε τὸ θυμιαμα σὰν θεια εὑχαριστια. Ἡ θεια εῖναι ἁπὸ τὸ Σικάγο. Φοραει μιὰ κουρελοῦ καὶ κρατᾷ ἑνα ματσοῦκι μὲ ἁναμμενο βαμβακι στὴν ακρη. - Πρὶν παντρευτῶ μὲ λεγαν Ελευθερια καὶ εκοβα βεντοῦζες στοὺς βαλκανικοὺς λαους. Τωρα στὰ γεραματα μαθε τεχνη κι αστηνα και αμα πεινασηις πιαστηνα.

  ReplyDelete