Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jan 6, 2018

400 - Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ἕνας γίγας ἥρως νοητικὰ δολοφονημένος ἀπὸ ἕναν γραικῦλο πυγμαῖο

Σημίτης, ὁ μπιμπικάνθρωπος, κατεδαφιστὴς τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους


400 - Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ἕνας γίγας ἥρως  νοητικὰ δολοφονημένος  ἀπὸ ἕναν γραικῦλο πυγμαῖο

Ἕνας σχολιαστὴς στὸν λογαριασμό μου τοῦ facebook, ὁ Ἀχιλλέας Μέγας, ἔγραψε τὰ παρακάτω ὡραῖα λόγια γιὰ τὸ μυστήριο τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ μοῦ ὑπενθύμισε τὸ τεράστιο ῥωμαίϊκο μπόϊ τοῦ φίλου ποὺ ὑπηρέτησα καὶ φίλου τοῦ λαοῦ, ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, δολοφονημένου ἀπὸ τὴν πρωθυπουργικὴ ἀθλιότητα, ἑνὸς Κώστα Σημίτη ποὺ τολμᾷ καὶ σήμερα ἀκόμη νὰ κυκλοφορῇ ἀνενόχλητος στοὺς δρόμους τῶν Ἀθηνῶν:

«Ὁ ἑλληνισμὸς περικλείει τὰ πάντα. Ἄς μὴν τὸν μικραίνουμε λοιπὸν καὶ τὸν περιορίζουμε μὲ τοὺς διαφόρους ἄλλους "ισμούς" . Εἶναι σὰν νὰ ἔσπασε ἕνας μεγάλος καθρέπτης ποὺ ἀντανακλᾷ τὸ φῶς καὶ ἐμεῖς νὰ παίρνουμε ὁ καθένας ἀπὸ ἕνα μικρὸ κομμάτι. Ἐμεῖς θέλουμε ὅλον τὸν καθρέπτη γιὰ νὰ προσεγγίσουμε μέσῳ αὐτοῦ τὸ ΦΩΣ».

Στὸ βιβλίο μου, «Τὸ βυζαντινὸ πρότυπο διακυβερνήσεως καὶ τὸ τέλος τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ» (Ἐκδόσεις Ἔσοπτρον, 2001), εἶχα γράψει γιὰ τὸν ἥρωα αὐτὸν ποὺ εἶχα μόλις ἀνακαλύψει ὡς ὁλοκληρωμένο ἄθικτο καθρέπτη τοῦ ἑλληνισμοῦ, τὰ κάτωθι:

«21 Ἰουνίου 2000: Ἡ πρώην ἀγροτιὰ ποὺ ἐξεδιώχθη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μετὰ τὸν Ἐμφύλιο γιὰ νὰ δυνηθῇ τὸ Κολωνάκι νὰ ἀναπτυχθῇ εὐρωπαϊκὰ στὸν ὑποπληθυσμό, παρακολουθεῖ μὲ ἄφθαστη συγκίνησι μπροστὰ στὶς δορυφορικὲς τηλεοράσεις της, ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ ἕως τὴν Αὐστραλία, τὴν γιγαντιαία λαοσύναξι τῆς Ἐκκλησίας στὴν πλατεῖα Συντάγματος, ἐνῷ παρεμβάλλονται χυδαῖα ἀντιχριστιανικὰ σχόλια πολιτικάντηδων καὶ διανοουμένων τοῦ κατεστημένου –καὶ ἰδίως τῶν συνασπιστηρίων τῆς ἑλληνικῆς σοσιαλδημοκρατίας- διότι ὁ λαοπρόβλητος ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ἐτόλμησε νὰ σηκώσῃ καὶ πάλι τὸ λάβαρο τοῦ ΄21.

»Μεταξὺ τῶν θεατῶν, καθισμένος μπροστὰ στὴν ὀθόνη τῆς οἰκίας του, στὴν πρωτεύουσα τοῦ Καναδᾶ, ὁ 65άχρονος πλέον Δημήτρης Κιτσίκης, μὲ δάκρυα στὰ μάτια. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Σωκράτη Κόκκαλη –γεννημένο τὸ 1939, ποὺ καὶ αὐτὸς γιὰ τοὺς λόγους τοῦ  Ἐμφυλίου, εἶχε στὴν παιδική του ἡλικία καταφύγει στὴν Εὐρώπη, καὶ μάλιστα στὶς ἀνατολικὲς χῶρες, ἀλλὰ ὁ ὁποῖος στὴν ἐπιστροφή του στὴν Ἑλλάδα συνετάχθη μὲ τὸ κατεστημένο τοῦ Κολωνακίου-ὁ Δημήτρης εἶχε κρατήσει βαθειὰ μέσα του τὴν ἀπέχθεια γιὰ τὴν παρασιτικὴ παρέα ποὺ συνέχιζε, πενῆντα χρόνια ἀργότερα, νὰ διοικῇ στοὺς πρόποδες τοῦ Λυκαβηττοῦ.

»Θέλοντας νὰ μιμηθῇ τὴν σιδηρὰ κυρία τῆς Ἀγγλίας, τὴν πρώην μεγαλοφυῆ πρωθυπουργὸ Μαργαρίτα Θάτσερ, ὁποία, μὴ ὑπολογίζοντας τὸ πολιτικὸ κόστος, εἶχε συντρίψει μὲ τὸν πλέον ἀντιλαϊκὸ τρόπο, τὸ ἐργατικὸ συνδικαλιστικὸ κίνημα στὴν Ἀγγλία, στενῶν ἀντιλήψεων οἰκονομιστὴς ἕλλην πρωθυπουργὸς τῆς ὁδοῦ Ἀναγνωστοπούλου 10, ἐφαντάσθη ὅτι κατοικία του ἦτο ἀντίστοιχη τῆς 10 Ντάουνινγκ Στρῆτ, καὶ μὴ ὑπολογίζοντας τὸ πολιτικὸ κόστος ἀπεφάσισε νὰ συντρίψῃ τὸ ἐργατικὸ καὶ ἀγροτικὸ κίνημα στὴν Ἑλλάδα καὶ ἐξωμοίωσε τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ συνδικᾶτο. Ἀρνούμενος νὰ συναντηθῇ μὲ τὸν πρόεδρο αὐτοῦ τοῦ συνδικάτου, τὸν Μακαριώτατο Χριστόδουλο, ἄφησε τὸν γελωτοποιὸ τῆς αὐλῆς του, τὸν μεγάλο συγγραφέα τοῦ ἔργου Μοῦ εἰς τὴν νί [τοῦ Μίμη Ἀνδρουλάκη], νὰ προτείνῃ μὲ φορτικότητα, ὡς ἴσος πρὸς ἴσον, συνάντηση καὶ διάλογο μὲ τὸν ἀρχηγὸ τῆς ἑλληνικῆς Ὀρθοδοξίας. Μὲ ἀφορμὴ τὸ ἀσήμαντο θέμα τῶν ταυτοτήτων,  Κώστας Σημίτης ὑπέπεσε εἰς τὸ μοιραῖον λάθος καὶ ἤνοιξε τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου. 1947-2000 :  53 χρόνια μετὰ εἶχε ἀρχίσει ἡ ἀντίστροφη μέτρησις...

»Οἱ πολιτικοὶ ποὺ κατενόησαν τὴν σημασία τῆς στροφῆς ποὺ ἐπετεύχθη τὸ ἔτος 2000 στὴν ἱστορία τοῦ Ἔθνους μας μὲ τὴν παρουσία τοῦ Χριστοδούλου, ἐπεχείρησαν ἀμέσως νὰ ὁδηγήσουν τὸ λαϊκὸ αὐτὸ  ῥεῦμα στὸ αὐλάκι τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ἵδρυση χριστιανοδημοκρατικοῦ κόμματος. Μία τέτοια προσπάθεια ὅμως ἦταν τελείως ἀπαρἀδεκτη γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία».

Τὸ χριστοδουλικὸ μανιφέστο τοῦ ἑλληνικοῦ φονταμενταλισμοῦ κατεπνίγη μὲ τὴν δολοφονία τοῦ Χριστοδούλου τὸ 2008. Ὡς σύμβουλός του εἶχα προσπαθήσει νὰ τὸν φέρω στὴν Τεχερὰνη τῶν ἀγιατολλάδων ὡς στενὸς φίλος των ποὺ  ἤμουν ἐγώ, καὶ αὐτὸς εἶχε συναινέσει καὶ ἠτοιμάζετο γιὰ τὸ ταξίδι αὐτὸ, ἀλλὰ ἡ σφοδρὴ ἀντίδρασις τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως τὸν  εἶχε ἀποτρέψει.

Ἕνα χρόνο μετὰ τὴν δολοφονία του ἡ χώρα μας κατέρρεε ὡς ἐσχάτη ἀποικία τῶν Γερμανῶν καὶ τῶν σημιτικῶν γερμανοτραφῶν δωσιλόγων τους. Μερικὰ χρόνια μετά, ἡ ἀπέναντι ὄχθη διοικουμένη ἀπὸ τοὺς Τούρκους φονταμενταλιστές, ἐπεβάλλετο, κατόπιν ἐμφυλίου μεταξὺ τοῦ πνευματικοῦ πατέρα τοῦ τουρκικοῦ φονταμενταλισμοῦ Φετουλὰχ Γκϋλέν καὶ τοῦ πνευματικοῦ υἱοῦ του Ἔρντογαν. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦτο μία άναδυομένη ὑπερήφανη ἀνεξάρτητη Τουρκία.

Ἡ ἀθηναϊκὴ ἐφημερὶς «Ἑστία», τῆς Κυριακῆς 31 Δεκεμβρίου 2017, ἐθρήνη μὲ  κύριο ἄρθρο της, «Ὅταν ἐπιστρέφουν οἱ αὐτοκρατορίες», μὲ ὑπογραφὴ μανιώδους δυτικοφίλου, τοῦ Παπανδροπούλου, τὴν ἀναπόφευκτη παρακμὴ τοῦ ἐθνοκράτους καὶ τὴν ἐπιστροφὴ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, μαζὶ μὲ τὶς Ῥωσικές, Ἰρανικὲς καὶ Κινεζικές Αὐτοκρατορίες,  τὶς αὐτοκρατορίες ποὺ βασίζονται στὸν θρησκευτικὸ φονταμενταλισμὸ καὶ ποὺ σύντομα θὰ ἀκολουθήσῃ μία φονταμενταλιστικὴ Ἀμερική, ἔστω καὶ ἄν δολοφονηθῇ ὁ ἀμερικανὸς ἀγιατολλὰχ Δονᾶλδος Τράμβιος. Μέχρι στιγμῆς, μόνον οἱ Ἄραβες καὶ ἡμεῖς  χάνουμε τὸ παιχνίδι.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 6 Ἰανουαρίου 2018


81 comments:

 1. Χρόνια πολλά, καλός ο Χριστόδουλος αλλά σαν guest star .Δεν έκανε το παραμικρό για το τεραστιόταο θέμα που λέγεται διαφθορά στο χώρο της εκκλησίας. Ισως δε πρόλαβε, δηλαδή πρώτα ήθελε να έχει το λαό με το μέρος του, να τον ξεσηκώσει κατά κάποιο τρόπο (έτσι κ αλλιώς για αυτό το θέμα θα είχε υποστήριξη από τη συντριπτική πλειοψηφία). Απαράδεκτο η εκκλησία να δέχεται δωρεές , κληρονομιές , οι ιερείς να πληρώνονται για ευχέλαια και μνημόσυνα, δλδ να σχετίζεται με οτιδήποτε αφορά χρήματα.Αν ήμουν πλούσιος ευχαρίστως θα πλήρωνα στην ενορία μου το λογαριασμό ρεύματος και άλλα πάγια έξοδα του ναού...Το κυριότερο, θα έκανα πράξη την ιδέα που μου δώσατε, διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής των ευαγγελίων, αφού δε το κάνει η εκκλησία ούτε το "κράτος".Θα το έκανα και τα υπόλοιπα θα παίρνανε το δρόμο τους ...

  ReplyDelete
 2. Τὀ νούμερο ἕνα πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος δὲν εἶναι οὔτε ὁ φιλελευθερισμός, οὔτε ὁ κομμουνισμός, οὔτεὁ φασισμός. Εἶναι ἡ Δεξιά. Τί εἶναι ἡ Δεξιά. Εἶναι ὁ Ἕλλην, ποὺ δὲν ξέρει κἄν ἄν εἶναι Ἕλλην ἤ Ῥωμηός, Ἁνατολίτης ἤ Εὐρωπαῖος, Σλάβος, Ἁρβανίτης, Τοῦρκος, Βλάχος καὶ σὲ καμία περίπτωση Ἕλλην - ποῦ τἄμαθες αὐτὰ τὰ ἑλληνικὰ ὡρὲ Κίτσο -καὶ πίνει τὴν φραπεδιά του, καπνίζει τὸ Μάλμπορό του, καὶ στὀ καφενεῖο καὶ στὸ γήπεδο εἶναι Ἐπαναστάτης τοῦ 21 μὲ τὴν φουστανέλα. Τἠν ἀρβανίτικη.


  Μόλις ὅμως βλέπει ἑπίσκοπο, πέφτει στὸ πάτωμα καἰ τοῦ φιλάει τὸ χέρι. Ὅχι ἀπὸ εὑσέβεια. Ἁλλὰ ἑπειδὴ εἶναι Γραικύλος.


  Τί εἶναι ὁ Γραικύλος; Εἶναι ὁ Ἕλληνας ποὺ ἀποδέχτηκε τὴν Ῥωμαϊκὴ κατάκτηση. Ποιὰ εἶναι ἡ ῥωμαϊκὴ ἑξουσία ἐν Ἑλλάδι; Μά, φυσικά, ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία. Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἔσφαζε καὶ συνέχιζε νὰ σφάζει μετὰ τὴν νομιμοποίηση τῆς ἐκκλησίας. Καὶ πῶς νὰ μὴν σφάζει, ἀφοῦ αὐτὴ ἦταν ἡ δουλειά του; Αὐτὴ εἶναι ἡ δουλειὰ τοῦ κράτους. Νὰ σφάζει τὴν μειοψηφία χάριν τῆς πλειοψηφίας.

  Οἱ κυβερνήσεις ἔρχονται καὶ παρέρχονται. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία ὅμως, τὸ στήριγμα τοῦ ψευτοελληνισμοῦ, παραμενει ἐξαιτίας τοῦ Γραικύλου ποὐ θέλει νἀ τἄχει καλἀ μὲ τὴν Ῥώμη, ἐπειδὴ εἶναι ψώνιο καὶ δὲν παραδέχεται τὀν Ἱησοῦ Χριστό. Τοῦ πέφτει πολὺ νὰ προσκυνήσηι ἕναν ἐκτελεσθέντα ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους, τοὺς Ἑβραίους καἰ ναί, τοὺς Ἕλληνες. Θέλει νὰ εἶναι ψεύτηςμέχρι τέλους γιὰ νἀ μὴν τὸν ἀποκληρώσηι ὁ μπαμπᾶς του καἰ δἐν τοῦ γρ΄ψηι τὸ διαμέρισμα στὴν Πατριάρχου Ἱωακείμ.

  Θολωμένος ἁπὸ τὸ χρῆμα, ὁ ψεύτης Γραικύλος, ὁ Φαρισαῖος καὶ ψευτοευσεβῆς, θὰ τιμωρηθῆι στὴν ἐδῶι ζωή ἀπὸ τὴν διάψευση τῶν προσδοκιῶν του. Το ξέρει, καὶ γιὰ αὐτὸ ἡ μόνη του δουλειὰ εἶναι νὰ διαψεύδει τὶς προσδοκίες τοῦ πλησίον του μὲ χαιρέκακη διάθεση. Γιὰ αὐτὸ ἐξετέλεσε τοὺς κομμουνιστές, ἐπειδὴ τολμήσαν νὰ θελήσουν κάτι παραπάνω, καὶ τὴν ἐκτέλεση τὴν ὑπέγραψε ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος, ὁ Δαμασκηνός.

  ReplyDelete
 3. σημ. ἔχω τὴν ἐντύπωση πὼς τὸ υ στὸ γραικύλος εἶναι βραχύ.

  ReplyDelete
 4. Κυριε καθηγητα καλημερα! Καλη χρονια σε ολους. Θα ηθελα αν θελετε κι εσεις να μας πειτε καποια πράγματα για την οργανωση των illuminati.

  ReplyDelete
 5. Γιατί ἁπλᾶ δέν ἦταν Γίγας!!!!Θλιβερός ἐμπορᾶκος ἦταν καί για᾿φτό τό βρῆκε ἀπό΄ναν ἄλλο θλιβερό ἀλλά πιό πονηρό ἐμποράκο !!! Νόμος ἀπαράβατος τῆς φάρας ἀπό αἰῶνες τώρα ! Τάγραψε κι΄ὁ Μέγας Λόγιος τοῦ Γένους μας ὁ Τσιφόρος ὁ Νίκος!! Τά᾿γραψε κι ὁ Ἀη Γρηγόρης ὁ Παλαμᾶς ...ἀλλὰ τέτοια ὥρα ποιός ἀκούει τούς παλιούς; κανένας !!!

  ReplyDelete
 6. Yγ2. Γράφει τὀ ἄρθρο τῆς Ἑστίας." Η άτυπη συμμαχία Ρωσίας, Ιράν και Τουρκίας, ήτοι Περσών, Οθωμανών και Σλάβων, έχει βαθύτερη σημασία από αυτήν που τής δίνουν ανιστόρητοι αναλυτές. Μήπως στον 21ο αιώνα θα δούμε την αναβίωση τριών αυτοκρατοριών του παρελθόντος –Περσών, Οθωμανών και Σλάβων; Τρεις αυτοκρατορίες του χθες που ήσαν απολύτως εχθρικές προς τον Ελληνισμό και κυρίως προς το πνεύμα του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Πηγή άρθρου: http://new-deal.gr/aftokratories-tou-chthes-epistrefoun/#ixzz53UwxFvUt

  Μἀ ποιός εἶναι τέλος πάντων αὐτὸς ὁ κύριος ποὺ λέγεται ἑλληνισμός; Εἶναι ἕνας κύριος ποὺ τον ἕπλασε ὁ Γουσταῦος Δρόυζεν. Γερμανὀς Ἱστορικός, ποὺ στἠν διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς γλῶσσας τὸν καιρὸ τοῦ Μ. Ἁλεξάνδρου καὶ τῶν ἐπιγόνων του βρῆκε μιὰ ἀντιστοιχία, ἀγαπητὴ στοὺς Γερμανούς, ἀνάμεσα στοὺς ἑλληνοφώνους καὶ τους γερμανοφώνους. Τἠν ἀντιστοιχία τὴν ἐτσίμπησε τὸ ἑλληνικὸ κατεστημένο, καὶ ἄρχισε νὰ διεκδικεῖ ἐδάφη ποὺ τὰ κατοικούσαν ἑλληνόφωνοι μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὐ διεκδικοῦσε τὸ γερμανικὸ κατεστημένο ἐδάφη κατοικημένα ἀπὸ γερμανόφωνους. Καὶ τὰ δύο κατεστημένα εἶναι ἁστικά. Συνεπῶς ὁ ἑλληνισμὀς εἶναι σύνθημα τῆς ἑλληνικῆς ἀστικῆς τάξης. Εἶναι ἐξόφθαλμη παραποίηση τῆς ἱστορίας καὶ τῆς πραγματικότητας οἱαδήποτε σύνδεσις τοῦ συνθήματος τοῦ ἑλληνισμοῦ μὲ τὶς ἀνἀγκες τοῦ προλεταριάτου, εἴτε ἡθικές εἴτε ὑλικές.

  Τὀ ἴδιο συμβαίνει μἐ τὀν ὅρο Ὁρθοδοξία. Ἡ ὀρθοδοξία εἶναι πολιτικὸ σύνθημα. Ὁ χριστιανὸς εἶναι ὀρθόδοξος ἐπειδὴ εἶναι χριστιανός, δηλαδὴ πιστεύει στἠν θεότητα τοῦ Ἱησοῦ Χριστοῦ. Αὑτὸ ἀρκεῖ. Τὀ θέμα τῶν ταυτοτήτων, ποὺ ἔγινε ἀντικείμενο αἱσχρῆς λαϊκιστικῆς ἐκμετάλλευσης, ὅπως καὶ τὸ Μακεδονικὸ καὶ τὸ Κυπριακὸ καὶ ὅλα τὰ πολιτειακὰ ζητήματα ἁπὸ τὸν καιρὸ τοῦ... Πιλάτου, ἀφοροῦν ὅλα μιὰ μεταγενέστερη ἐποχή, τὴν ἐποχὴ τοῦ Διατάγματος τοῦ Καρακάλλα, ποὺ ἔδινε τὸν τίτλο τοῦ Ῥωμαίου πολίτη σὲ ὅλους τοὺς ἄρρενες ἐλευθέρους τῆς τότε Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Γιἀ ἕναν χριστιανὸ τὸ νὰ εἶναι Ῥωμαῖος πολίτης ἤ ὄχι δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι τελείως δευτερεῦον. Τὀ πρῶτο μέλημα τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι νὰ μὴν βλάπτει τὸν πλησίον του, δηλαδὴ ΟΛΟΥΣ τοὺς ἀνθρώπους ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ, μέχρι τὸν τελευταῖο Πακιστανό. Τὸ λέει ὁ Κύριος στὸ κήρυγμά του στὸ Ὅρος τῶν Ἐλαιῶν ἐπὶ λέξει. Ἑπιπλέον, τὸ θέμα τῶν ταυτοτήτων εἶναι ἄμεσα συνυφασμένο μὲ τὸ αἰσχρὸ δεξιὸ παρακράτος ποὺ στήσαν οἱ Ἀμερικάνοι μὲ τὶς εὐλογίες τῆς κρατικοδίαιτης Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Βεβαίως οἱ ἱερωμένοι εἶχαν τὸ δικαίωμα νὰ ἀμυνθοῦν ἔναντι τῶν ἁνταρτῶν ποὺ τοὺς ἐκτελοῦσαν ἁπὸ τὸν δικό τους παρανοϊκὸ φανατισμό, ἀλλὰ ἡ ἰδιότητά τους ὡς χριστιανῶν δὲν συνάδει μὲ τὴν ἔμμεση ἔστω, πόσο μᾶλλον δὲ ἄμεση ἐπικρότηση τῶν ἐκτελέσεων καὶ βασανιστηρίων ποὺ ἐπέβαλλε τὸ καθυστερημένο ἑλλαδικὸ κράτος στοὺς ἀντιφρονοῦντες.

  Τὀ ὅτι κάποιος σαλτάρει καὶ σὰν χριστιανὸς ὑποστηρίζει τοὺς δημίους τῆς ἀνθρωπότητας, τοὺς Τελῶνες καὶ τοὺς δολοφόνους, ἐπειδὴ σὲ αὐτοὐς μίλησε ὁ Χριστός, δὲν σημαίνει καθόλου ὅτι εἶναι χριστιανός. Διότι ὁ Χριστὸς εἶπε στὴν γυναῖκα δὲν σὲ καταδικάζω, πήγαινε καὶ μὴν ἁμαρτάνεις πλέον. Ὅταν τοῦς δίνει συγχωροχάρτι εἶναι ἀστούλης.

  ReplyDelete
 7. Μάκη σὲ ἔκοψα διότι εἶπες ὅτι τὸ ὄνομά μου εἶναι ψευδώνυμο.Χιοῦμορ βεβαίως.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Παρεξήγησις κυρ Δημήτρη...μάλλον στραβά τό πῆρες, τέλος πάντων συγνώμη. Μάκης

   Delete
 8. Γρηγόρη, ἡ Ἐκκλησία ὡς ὀργανισμὸς εἶναι θνητή, συνεπῶς ὅπως ὅλοι οἱ ὀργανισμοὶ στὴν κοινωνία, εἶναι ἐπιρεπὴς στὴν διαφθορά. Ὥς Πεντηκοστὴ εἶναι ἀθάνατη, εἶναι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.Ὁ Ὀρθόδοξος πρωτίστως πρέπει νὰ πράττῃ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ νὰ ἀνέχεται τὴν Ἐκκλησία ποὺ μᾶς δίδει τοὺς ἀπαραιτήτους χώρους, τὰ ἐκκλησιαστικὰ κτίρια γιὰ τὶς θρησκευτικές μας ἀνάγκες.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 9. Τὸ ὕψιλον στὸ γραικύλος ὅπως καὶ στὸ Σπύρος δύναται νὰ εἶναι καὶ βραχὺ καὶ μακρόν. Γι αὐτὸ κι ἐγὼ τὸ γράφω πότε μὲ περισπωμένη πότε μὲ ὀξεῖα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 10. Άναρωτιέμαι ἄν τὸ μπέρδεμα μεταξὺ Καίσαρος καὶ Θεοῦ ὀφείλεται σὲ μιὰ καλὰ κρυμμένη ὑποψία ἑκ μέρους τοῦ ποιμνίου ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἦταν ἕνας ξυπόλητος ὑστερικὸς αἱρεσιάρχης, ποὺ πῆγε καὶ ἔκανε τὸν νταῆ στὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἔλαβε τὴν τιμωρία ποὺ Τοῦ ἄξιζε. Αὑτὴ εἶναι ἄν δὲν ἁπατῶμαι ἡ ἄποψη τῶν τότε Ἑβραίων. Αὺτὸ θὰ ἑξηγοῦσε τὴν δύναμη τοῦ κλήρου. Σοῦ λέει, στὴν περίπτωση ποὺ ὁ τῦπος ἦταν τσαρλατάνος, ἄς τἄχω καλὰ μὲ τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς Ῥωμαίους - ἤ τοὺς Ἕλληνες - γιατὶ ο.κ. καλὸς εἶναι γιὰ γιὸς τοῦ Θεοῦ ἁλλὰ δὲν θὰ πάω νὰ μὲ σταυρώσουνε.

  ReplyDelete
 11. ...στὴν ἴδια λογική, τὸ μουσουλμανικὸ πρόβλημα (καὶ τὸ μονοφυσιτικὸ μᾶλλον ) ἐμφανίζεται σὰν ἁντίδραση στὸν καισαρισμό. Δηλαδὴ βλέποντας ὅτι οἱ χριστιανοὶ εἶναι ὀλιγόπιστοι καὶ μπασκουλάρουν μεταξὺ Αὐτοκράτορος καὶ Ἱησοῦ, χωρὶς νὰ δίδουν τοῦ καθενὸς τὴν πρέπουσα θέση, οἱ μουσουλμάνοι λένε, ἄει σιχτὴρ κερατάδες, καὶ μεταθέτουν καὶ αὐτοὶ τὸ πρόβλημα, προσκυνῶντας τὸν Θεὸ σὰν Αὐτοκράτορα. Ἡ προσευχὴ ποὺ κάνουν εἶναι ὁ περσοβυζαντινοτουρκικὸς τεμενάς. Ὁ μουσουλμανισμὸς ἔχει κάτι τὸ μεταμοντέρνο, ἴσως γιὰ αὐτὸ κάπου ἑπικοινωνεῖ μὲ τὴν δυτικὴ διαφθορά. Κάτι τὸ εἱρωνικό, παρωιδικό. Λένε, προκειμένου νὰ προσκυνήσω τὸ ῥαμολιμέντο ποὺ μοῦ βάζετε μπροστά μου, θὰ προσκυνήσω τὸν πανταχοῦ παρόντα βασιλέα. Προσκυνᾶνε ὅμως.

  ReplyDelete
 12. ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1941-1942 ΚΑΙ 2017-2018

  Γερμανικὴ κατοχή 41-42. Εἶμαι 6 ἐτῶν καὶ μένω Κολωνάκι. Στὴν πλατεῖα βλέπω πεθαμένους ἀπὸ τὴν πεῖνα νὰ μαζεύονται μὲ τὰ φτυἀρια. Πάω στὸν διπλανὸ φοῦρνο καὶ δίδω δελτίο γιὰ νὰ λάβω ἕνα κομμάτι κίτρινη μπομπότα. Σήμερα ἀνοίγω τὴν τηλεόραση καὶ παρακολουθῶ συζήτηση σχετικὰ μὲ τὸ βάρος ποὺ πήραμε ἀπὸ τὸ πολὺ φαΐ τῶν ἑορτῶν καὶ πῶς νὰ ἀποτοξινοθοῦμε. Τὸ 41 ὑπῆρξαν Ἕλληνες ποὺ πέθαιναν ἀπὸ πεῖνα τὸ 2017 ὑπῆρχαν ψεῦτες γραικύλοι ποὺ δείχνουν ψευδεῖς εἰκόνες πολιτῶν νὰ ψάχνουν στὰ σκουπίδια γιὰ νὰ φᾶνε, ἐν μέσῳ γερμανικῆς νεοκατοχῆς καὶ συνάμα Ἀράχωβα καὶ πίστες σκὶ γεμάτες ἀπὸ κόσμο καὶ τὰ ΜΜΕ μὲ ὑπέρβαρες κουζῖνες.Συμπέρασμα.Ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στὸ σημερινὸ Γραικυλιστάν.Finis Graeciae! Καὶ μετὰ τολμᾶνε οἱ Γραικύλοι καὶ ἐπικρίνουν ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς τὸν μακαριστὸ Χριστόδουλο! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 13. Υγ, Τέλος ἄς μοῦ ἑπιτραπῆι (καὶ ὲφόσον αὑτὸ δὲν εἶναι impertinent)τὸ ἑξῆς. Ἄν δὲν ἁπατῶμαι, οἱ πατεράδες τοῦ Κόκκαλη, τοῦ Σημίτη καὶ τοῦ διευθύνοντος καὶ κατόχου τοῦ παρόντος μπλόγκ ἦταν καὶ οἱ τρεῖς τους σημαίνοντα στελέχη τῆς ΕΑΜικῆς ἀριστερᾶς.

  Θὰ εἶχε μεγάλο ὲνδιαφέρον ἄν ὰπεκαλύπτετο ὅτι τὸ ΕΑΜικὸ κίνημα εἶχε σὰν βασικό του ὰντίπαλο τὴν ἑκκλησιαστική ἱεραρχία. Καὶ οἱ δύο ὁργανώσεις εἶχαν ῥόλο στηρίγματος τοῦ χειμαζομένου πληθυσμοῦ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς φασιστικῆς κατοχῆς. Ἡ τρέχουσα ἱστοριογραφία παρουσιάζει συνήθως τὴν ἑλλαδικῃ ὲκκλησία σὰν οὺραγὸ τοῦ δωσιλογικοῦ καὶ τοῦ ἁστικοῦ κράτους. Αὑτὸ κατὰ τὴν γνώμη μου εἶναι λάθος. Μιὰ χριστιανικὴ ἑκκλησία ὅσο διεφθαρμένος καὶ ἄν εἶναι ὁ παπάς της δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι φορέας τοῦ χριστιανικοῦ μυνήματος. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν περίπτωση τοῦ μακαριστοῦ Χριστοδούλου. Δηλαδὴ οἱ διάφορες βρῶμες καὶ κοροἰδίες ποὺ ἑξετοξεύοντο κατὰ τοῦ προσώπου Του στόχευαν περισότερο τὸ ῥάσο παρὰ τὸν παπά.

  Θὰ εἶχε ἑνδιαφέρον νὰ βλέπαμε ὄχι μόνο τὴν ἐποχὴ Χριστοδούλου ἁλλὰ καὶ τὴν Κατοχὴ σὰν μιὰ περίοδο ποὺ ἡ ἑκκλησία ἀποσυνδέεται, λόγωι κρίσης, ὰπὸ τὸ κράτος καὶ δυναμιτίζει ἕνα ἄχτι τῶν ἁνθρώπων κατὰ τοῦ κράτους ἑν γένει. Ἑπειδὴ καὶ τοῦ ΕΑΜ πλήθυναν οἱ γραμμὲς ἀπὸ παραπλήσια αἱσθήματα, μεσσιανικά, ὅπως καὶ τῶν γερμανικῶν ταγμάτων, στὸ κάτω κάτω, θὰ ἤθελα νὰ ξέρω τὸ ἑξῆς.

  Νομίζω πὼς ὁ λαὸς δὲν πῆγε τελικὰ μὲ τὸ ΕΑΜ ὄχι μόνο ἑπειδὴ φοβόταν, πρᾶγμα λογικό, ἁλλὰ κυρίως ἑπειδὴ ὁ λαὸς προτιμᾷ τὴν οὑτοπία τοῦ Χριστιανισμοῦ - τὴν πίστη, δηλάδή, κι ἄς μὴν γίνεται ἁθάνατος σὲ αὑτὴν τὴν ζωή, ἁπὸ μιὰ ἁπόπειρα νὰ γίνηι ἡ οὐτοπία πραγματικότητα ποὺ μπορεῖ νὰ ἁποτύχηι. Δηλαδὴ μὲ τὴν πίστη δὲν ῥισκάρουμε. Αὑτὸ εἶναι συνήθως καὶ τὸ χαρτὶ τῆς Δεξιᾶς, δηλαδὴ μιᾳ ἑπένδυση πάνω στὸ πειραματόζωο Χριστιανός. Σοῦ λέει, ἁφοῦ αὑτοὶ θὰ μείνουν μὲ τὸν Σταυρό στὸ Χέρι, μποροῦμε νὰ βγάλουμε κανὰ φράγκο ἁπὸ τοὺς σταυροῦς. Αὑτὸ δὲν μπορεῖ νὰ μὴν ἦταν ἑν γνώσει τῶν ἑπικεφαλῆς τοῦ ΕΑΜ, καὶ οἱ σχέσεις τους μὲ τῃν ὲκκλησία εἶναι ἕνα πολὺ σημαντικὸ κεφάλαιο.

  Ἑγὼ συγκεκριμένα ὑποψιάζομαι ὅτι γιὰ τὸν λαὸ τὸ ΕΑΜ ὰπειλοῦσε ἕνα δισχιλιόχρο compromis ἀνάμεσα σὲ κράτος καὶ ἑκκλησία εἱς ὄφελος τοῦ πρώτου. Ὁ λαὸς πῆγε μὲ τὸ κράτος χάριν τοῦ compromis, ὄχι τοῦ κράτους. Οἱ σπάστες τοῦ compromis εἶναι συχνὰ προβοκάτορες, ὄχι ἑπαναστάτες.

  ReplyDelete
 14. http://liberopoulos.gr/mynew/data/upimages/vouno.jpg
  Ἐδῷ εἶναι μιᾳ φωτογραφία τῆς ΠΕΕΑ, τῆς λεγομένης κυβερνήσεως τοῦ βουνοῦ, στὴν ὁποῖα διακρίνεται ὁ Πέτρος Κόκκαλης πίσω στὸ κέντρο. Ὑποθέτω πὼς ὁ ἱερωμένος μπροστὰ μὲ τὴν ποιμαντορικὴ ῥάβδο εἶναι ὁ ὀρκίσας τοὺς ὑπολοίπους.

  ReplyDelete
 15. Yγ2. Σὲ αὺτῃν τήν πολὺ σημαντικὴ μελέτη, ὁ Χριστόδουλος ἁναφέρεται στὴν σ.5. Ἡ μελέτη αὑτὴ εἶναι ἡ ὰκαδημαϊκή μου βάση. https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiFpsWfycbYAhVlLZoKHZ_9B_IQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fdrum.lib.umd.edu%2Fbitstream%2Fhandle%2F1903%2F3894%2Fumi-umd-3641.pdf&usg=AOvVaw1jHQu-V4CC7eDXtmP8iW4Y

  ReplyDelete
 16. ---Τὤπιασα. Οὔφ!
  Τὰ ὅσα προσῆπταν στὸν Χριστόδουλο γιὰ 1. σιμωνία 2. χούντα. 3. ὁμοφυλοφιλία 4. ἑμπλοκὴ στὴν πολιτικὴ εἶναι δευτερεύοντα. Στὴν οὑσία πρόκειται γιὰ τὸ παμπάλαιο θέμα τῆς εἱκονολατρίας καὶ εἱκονομαχίας. Ὁ Χριστόδουλος ἑμφανίζεται σὰν εἱκονολάτρης ἡγέτης καὶ τὸ κατεστημένο εἶναι εἱκονομαχικό. Πουριτανικῆς ὑφῆς, τὸ κατεστημένο δὲν ὰνέχεται πτυχὲς τῆς χριστιανικῆς λατρείας (τὸ λεγόμενο κίτς, λ.χ.) ποὺ θυμίζουν πολυθεϊσμὸ καὶ μάλιστα ἱνδικό. Ὁ ἑλληνισμὸς παίρνει μιὰν ἀναπάντεχη χροιὰ ποὺ δὲν τὴν προέβλεψε ὁ Ντρόυζεν. Ὁ ὲλληνισμὸς εἶναι ἡ ἁρχαία θρησκεία. Γι αὑτὸ δὲν γουστάρανε τὸν Χριστόδουλο. Ἕβγαζε δηλαδὴ ὅλο τὸ καρακιτσαριὸ τῆς Ἑλλάδας μπροστὰ καὶ συνειδητά, μαζὶ καὶ τὴν ὑποκρισία της, ὰλλὰ αὑτὸ εἶναι ἁπελευθερωτικό. Ἔτσι εἶμαι βρὲ ἁδελφέ!!! Οἱ πρώην κομμουνιστὲς ἀντιθέτως εὔκολα τὰ βρίσκουν μὲ τὸν ὑποκριτικὸ καπιταλισμό. Αὑτῃ εἶναι νομίζω ἡ πολιτικῃ οὑσία τοῦ φαινομένου Χριστόδουλος. Πολὺ πιὸ σημαντικὴ ἁπὸ τὰ τῆς χούντας.

  Ὁ πολυθεἰσμὸς καὶ ὁ Χριστιανισμὸς δὲν ἁντιφάσκουν. Εἷναι ἡ βία τὸ μόνο ταμποῦ τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ἡ βία εἶναι πρὸς τὸ ἴδιο τὸ ἄτομο, πρὸς τον ἑαυτό μας. Οἱ ἱεροεξεταστὲς πάσης προέλευσης ἑξοντώνουν τὸν πληθυσμὸ μὲ ψυχολογικὰ ἑργαλεία μαζικῆς καταστροφῆς καὶ ἡ ἁντίσταση εἶναι ἡ ἄρνηση τῆς αὑτοκτονίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πρώτη φορά σχολιάζω και αυτό γιατί δεν άντεξα τα όσα λέτε στα πλαίσια της μεθόδου "από την Πόλη έρχομαι και στην κορυφή κανέλα"
   Η περίοδος της εικονομαχίας δεν ήταν αγώνας επιβίωσης του ελληνικού κιτς. Ήταν η τελευταία μεγάλη νίκη του Πολιτισμού που μιλάει αδιάλειπτα αυτή την γλώσσα. Μια Πύρρειος νίκη που τον εξουθένωσε και τον απέκοψε τελειωτικά από τον προαιώνιο ομιλητή του. Την βαθειά Ανατολή. Μία νίκη που γονιμοποίησε την νόθα Δύση και υποσχέθηκε μεγαλεία σε κάθε τυχάρπαστο τυχοδιώκτη λιγούρη που έτυχε και πέρασε από την περιοχή λόγο χρεωκοπίας του Οίκου. Μαντέψτε αγαπητοί... κάποιοι από τους τελευταίους τυγχάνει να ζουν ανάμεσά μας και να μιλάνε ακόμα και καλά ελληνικά. Μια νίκη που στόχευε στην διατήρηση ενός ανεκτίμητου θησαυρού. Του Μηνύματος.Η νίκη αυτή ξεχάστηκε από τον κόσμο όχι όμως και από την Γη. Η Γη όλα τα έχει γραμμένα και κάθε φορά που δέχεται άνθρωπο πονάει. Άμα είσαι προσεχτικός έχει πολλά να σου πει. Σιγοκλαίει κάθε μέρα,κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Μάνα είναι και θέλει τα παιδιά της να είναι όρθια, να συναντήσουν επιτέλους και αυτά τον Κύρη της. Ο Ουρανός άλλωστε ξεκινάει από τον φλοιό της. Η ελπίδα της συνάντησης την κάνει να υπομένει. Οι υβριστές δεν ξέρουν τι προσπαθούν να θάψουν. Έχουν βαλθεί να τα βάλουν με Γη και Ουρανό..... όποιος κατάλαβε κατάλαβε....τα πολλά λόγια είναι φτώχεια γιατί εκεί έξω, ίσως και στην παραπάνω γωνία, υπάρχει Κάποιος που είναι ΑΚΟΜΑ Ζωντανός και μας περιμένει. Οι νεκροί με τους νεκρούς ...........

   Delete
 17. ... στὸ σπίτι τοῦ Χριστόδουλου βρίσκουν μετὰ τὸν θάνατό του κουστούμια καὶ ἁντικείμενα πολυτελείας πανάκριβα. Τὸ σπίτι του ὅμως εἶναι καμαρίνι. Τἀ ἄμφιά του δἐν εἶναι δικά του, εἶναι τἀ σκεύη τῆς λατρείας. Ὁ λαὸς τὰ δίνει μὲ τὴν εὑχαρίστηση ποὺ ἀνάβει τὸ κεράκι. Ἡ λατρεία θέλει λεφτά. Λιγότερα ἀπόσα θησαυρίζει ὁ προτεσταντικῆς ἡθικῆς ἀστός.

  ReplyDelete
 18. ...τὀ θέμα ἔχει καὶ μιὰ πτυχὴ ἐξίσου σημαντική. Παραθέτω...
  [...]η διοίκηση Τρούμαν θορυβήθηκε ιδιαίτερα από την εμφανή επιδρομή των Ορθοδόξων πληθυσμών της Μόσχας σε όλη τη Μέση Ανατολή. Ως εκ τούτου η Ουάσινγκτον έβλεπε το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως ως ένα σημαντικό αντίβαρο -δεδομένης της τιμητικής του θέσης μεταξύ των άλλων τριών αρχαίων Ανατολικών Επισκοπών της Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων- κατά της ριζοσπαστικοποίησης στα Αραβικά εδάφη. Η εξωτερική πολιτική του Τρούμαν αξιολόγησε και σκοπίμως έφερε στο προσκήνιο το οικουμενικό κύρος του Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως -ως το πρώτο Πατριαρχείο μεταξύ ίσων που απολάμβανε την ιδιότητα της πνευματικής σκέπης πάνω σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες- ως μέσο για να αποτρέψει τις πολιτικά κινούμενες προσπάθειες της Μόσχας να προβάλει την Εκκλησία της Ρωσσίας ως παγκόσμια αντίπαλο της Κωνσταντινούπολης. https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%82+%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD&rlz=2C1TEUA_enGR0536GR0550&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEwJXn8sfYAhVkOpoKHR2zAPgQ_AUICygC&biw=1444&bih=780#imgrc=ulZ-bQNjQz2FZM:

  Τί γίνεται. Στοῦς κόλπους τοῦ "Δεξιοῦ" στρατοπέδου ὑπάρχει μιὰ φοβερὴ σύγκρουση ἀνάμεσα στοὐς ἑκκλησιαστικοὺς πρωτεργάτες τῆς ἐθνεγερσίας καὶ τὸν ὁρθόδοξο λαό. Συγκεκριμένα, ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, ποὺ προηγεῖται 50 χρόνια τῆς διαδόσεως τῆς ἐννοίας τοῦ ἑλληνισμοῦ, ἔχει σαφέσατατα μασωνικὴ ἤ μασωνοειδὴ ὁργάνωση.

  Ἕνα τμῆμα τῆς ἐκκλησίας, ὁ πυρῆνας τῆς ὁποίας γίνεται ἡ ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, υιοθετεῖ ἕναν κάποιον μασωνισμὸ (ποὺ διευκολύνεται ἀπὸ τὸν φαναριωτισμό) καὶ βαδίζει ἐκ παραλλήλου πρὸς τὴν ἐθνικὴ ῥητορικὴ μέχρι τὀν Κριμαἱκὸ πόλεμο τουλάχιστον. Τὀ ἐκκλησιαστικὸ αὐτὸ κίνημα ζητάει ἐκσυγχρονισμὸ τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησίας καὶ βαίνει ἐκ παραλλήλου, ἁλλὰ ὄχι σὲ ὑποταγὴ μὲ τὴν ἐκκλησία τἠν 'Ρωσσική.

  Συγκεκριμένα αὐτὸ τὸ ἐκσυγχρονιστικὸ κομμάτι δέχεται νὰ μπῆι ἡ ἀρχαία Ἑλλὰδα, ἄν καὶ "παγανιστικὴ" στὸ παιχνίδι, σὰν "πρόδρομος" τοῦ χριστιανικοῦ ῥασιοναλισμοῦ καὶ γλωσσικὸ ὑπόδειγμα ἐκμοντερνισμοῦ.

  Ὁ ῥασιοναλισμὀς αὐτὸς στρέφεται κατὰ τῆς λεγομένης "πρόληψης, δεισιδαιμονίας". Δηλαδὴ τἀ φυλαχτά, τἀ χαϊμαλιά, καἰ πάνω ἀπὸ ὅλα τὰ λείψανα καὶ τὴν λατρεία τῶν εἰκόνων.

  Ὁ λαὸς -και ἐδῶι εἶναι τὀ πρόβλημα -ἀφενός συμμετέχει στὴν καπιταλιστικὴ καὶ μασωνικὴ ἐπανάσταση, ἀφετέρου ἀγαπάει τἀ λείψανα, τοὺς ἁγίους καὶ τὰ εἰκονίσματα. Στὸ πρόσωπο τοῦ Θεόφιλου Καϊρη καταδικάζει τἠν ῥασιοναλιτικὴ πολιτικὴ τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδας.

  Ἁπὸ τότε οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ χωρίζονται σἐ δύο κατηγορίες. Αὐτοὺς ποὺ θεωροῦν τὸν λαὸ στὴν χειρότερη περίπτωση ἠλίθιο, στὴν καλύτερη ἀντιφατικό. Δέν ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ καταλαβαίνουν τὴν ἑνότητα μεταξὺ μασωνισμοῦ τοῦ 21 καὶ μεσαιωνισμοῦ τοῦ πρὸ του 21. Καὶ ἀπότι φαίνεται οἱ πολιτικοὶ αὐτοὶ συνήθως ΕΙΝΑΙ λαός. Ὁ Παπαδόπουλος καἰ ὁ Χριστόδουλος ἴσως συγκαταλέγονται σἐ αὐτοὐς τοὺς μεσαιωνομασώνους.

  ReplyDelete
 19. μικρος στρατιωτηςJanuary 8, 2018 at 2:57 AM

  Πολυ ωραιες αναμνησεις απο αυτο το βιβλιο, ειναι μια αποκαλυψη για καθε Ελληνα.
  Ενδεχομενως η μεγαλυτερη ζημια που εχει κανει ο κοινοβουλευτισμος στους Ελληνες ειναι το γεγονος οτι τους εκανε θηλυπρεπεις και γλετζεδες και ακομα χειροτερα ευρωπαιους.
  Αντι να κρινονται (παντα καλοπροαιρετα) οι δικτατορες και η χρυση αυγη οτι δεν ηταν οσο ακραιοι οσο χρειαστηκε, κατηγορουνται οτι ηταν ακραιοι.
  Ο Σημιτης και η συνομοταξια του εκφραζουν την αφορητα γελοια σοβαροφανεια των διανοητικα αθλιων ,οι οποιοι δωροδοκουνται απο το ευρωπαικο ψευδοκρατος για να ζουν μια παρωδια επι του ελληνικου πτωματος.
  Ειναι εξαιρετικα δυσκολο να κρατησει καποιος τη ψυχραιμια του αντικρυζοντας τετοιες μορφες ,και ισως να μη πρεπει κι ολας.

  ReplyDelete
 20. Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΞΈΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΊΑ.

  Τὸ 1923 ἡ βενιζελικὴ χούντα τῶν ἀξιωματικῶν Πλαστήρα-Γονατᾶ, ὑποκύπτοντας, ὅπως οἱ εἰκονομάχοι στὸν Η΄αίῶνα σὲ αἰόλα ξενόφερτα ἐπιχειρήματα, ἐδέχθησαν τὴν ῥωμαιοκαθολικὴ ἐπιχειρηματολογία τῆς δῆθεν ἀστρονομικῆςσχέσεως τοῦ χριστιανικοῦ ἡμερολογίου καὶ ὅτι ἡ ἀλλαγὴ τῶν 13 ἡμερῶν ἦταν ἁπλῶς τεχνικῆς μορφῆς, ἐνῷ στὴν πραγματικότητα κατεδάφισαν τὴν ὀρθόδοξη παράδοση καὶ ἐδέχθησαν ξένες πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία παραδόσεις, ὁλοκληρώνοντας τὴν ἀπὸ τὸ 1821 βαλκανοποίηση τοῦ αὐτοκρατορικοῦ ῥωμαίϊκου χώρου πρὸς ὄφελος τοῦ δυτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ. Γνήσιοι ὀρθόξοι καθηγητὲς συνεργάτες μου ὅπως ὁ Ῥωμανίδης καὶ ὁ Μεταλληνὸς δὲν ἐτόλμησαν νὰ ξεσκεπάσουν τὴν δυτικὴ συνωμοσία τοῦ νεοημερολογιτισμοῦ.Ἐγώ, ὁ Δημήτρης Κιτσίκης,ὡρκίσθην μὲ ἀγῶνα, ἔστω καὶ μετὰ θάνατον, νὰ ἐπαναφέρω τὴν ἑνότητα τῆς Ῥωμηοσύνης μέσῳ τῆς ἐπανόδου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἡμερολογίου καὶ τῆς ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας.Γνωρίζω κάλλιστα ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς ὁδηγεῖ στὴν προσπάθεια αὐτή.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κυριε καθηγητα, υπαρχει εφαρμογη στον υπολγιστη να μας δειχνει την ημερομηνια με το παλαιο ημερολογιο; σαν αυτη που μας δειξατε για πολυτονικο,ισως βοηθησει την προσπαθεια σας.

   Delete
 21. Νομίζω πὼς τὰ πράγματα εἶναι πάρα πολὺ ἁπλά. Ἡ ὀρθοδοξία εἶναι κάτι τὸ φυσικὸ καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἐπίκτητα.

  ReplyDelete
 22. Αν ειναι αληθεια το αρθρο τοτε ισως να θελανε να κανουν οτι το 1999 στην κινεζικη πρεσβεια http://www.naftemporiki.gr/story/1310127/oi-rosoi-apekrousan-epitheseis-mi-epandromenon-aeroskafon-stis-baseis-tous-sti-suria

  ReplyDelete
 23. Ἡ βία ὲν γένει ὀφεῖλεται στὴν ἔννοια τῆς ἁνταλλαγῆς.

  Τὸ κακὸ μὲ τὴν παραδοσιακὴ ἑκκλησία εἶναι ὅτι τῃν δέχεται παρότι χριστιανική.

  Ῥωμαἰκὴ Αὑτοκρατορία ὑπάρχει, εἶναι ὁ Πάπας. Τὸ θέμα εἶναι νὰ μῃν ὑπάρχει.

  ReplyDelete
 24. ...ἡ ὁρθοδοξία δὲν χειρίστηκε καλὰ τὸ θέμα τῆς Δύσης, πρέπει νὰ τὸ παραδεχτοῦμε. Τὶ σχῖσμα εἶναι ποὺ μᾶς ταλαιπωρεί. Καὶ θὰ μᾶς ταλαιπωρεῖ ἑσεῖ μέχρι νὰ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΜΕ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ὰπὸ τὴν ἑγκόσμια κυριαρχία.

  ReplyDelete
 25. ...τὸ συμπέρασμά μου εἶναι τὸ ἑξῆς. Ἡ οὺσία ὅλου τοῦ Βυζαντίου δὲν βρίσκεται στὸ θέμα τῆς εἱκονομαχίας. Ἡ εἱκονομαχία ἦταν ἕνας ἁκόμα διωγμός. Ὅπως διωγμὸς ἦταν σαφέστατα τὸ μετεμφυλιακὸ κράτος, καὶ δὲν πρέπει νὰ ξεχνάει κανεὶς αὐτὸ τὸ ὄνειδος, μὲ τὸ ὁποῖο ξεπλενόμαστε διὰ τῆς ὀρθοδοξίας. Κακὰ τὰ ψέμματα, ὁ Χριστόδουλος εἶναι ΚΑΙ (ὄχι μόνο) μιὰ ἁπόπειρα δικαίωσης τοῦ δωσιλογισμοῦ, ὅπως σὲ τόσα ἄλλα κράτη τῆς Δύσης. Τὸ πνεῦμα τοῦ Μακαριστοῦ σεβαστὸ ἁλλᾳ ἕνας ἅγιος δὲν εἶναι ὁ Θεός, ὁ Θεός εἶναι ὁ Θεός.

  Δυστυχῶς οἱ Ῥωμηοί ἔχουν κρατήσηι τὴν κάκιστη βυζαντινὴ συνήθεια νὰ τσακώνονται πολιτικῶς μέσωι τῆς θεολογίας. Αὑτὸ εἶναι ὕβρις.

  Ἡ οὑσία λοιπὸν τοῦ Βυζαντίου εἶναι ὁ ἡσυχασμός. ὁ Ὴσυχασμὸς ἔλεγε ὄτι ἡ Θεία Χάρις δύναται νὰ ἔλθηι σὲ αὐτὴν τὴν ζωή. Ὁ Πάπας εἶναι τὸ σύμβολο τῆς ὲπιστημονοειδοῦς θεσμοθέτησης τῆς περὶ τοῦ ἀντιθέτου γνώμης. Ἁφοῦ πρῶτα πάει ὁ Μεγάλος τότε ἑγὼ περιμένω στὴν σειρά. Αὑτὸ λέει ὁ Πάπας.

  Ἁλλὰ τὸ νὰ τσακωνόμαστε μὲ τὸν Πάπα δὲν μᾶς φέρνει πιὸ κοντὰ στὸν Θεό!!! Εἶναι παγίδα. Τὸ θέμα εἶναι πὼς ἡ ἑπαφὴ μὲ τὸν Θεὸ θᾳ φύγηι ἁπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ τὶς πρακτικὲς τῶν γιόγκι, καὶ πῶς θὰ ἁρθῆι ἡ διάκρισις μοναχοῦ καὶ κοσμικοῦ. Αὑτὸ ὲπιτυγχάνεται διὰ τῆς θείας Χάριτος, καὶ αὑτὸ σημαίνει παραίτηση ἁπὸ τὴν κοσμικὴ κυριαρχία, καὶ βασιλεία τῶν Οὑρανῶν. Τὴν ῥωμαἰκὴ αὐτοκρατορία πρέπει νὰ τὴν ἁφήσουμε ἄπαξ καὶ διὰ παντός. Μαζὶ καὶ τὶς ἑλληνικοῦρες, ποὺ εἶναι στὴν οὑσία τους, δυστυχῶς, ἁλλᾳ ἔτσι εἶναι, ΟΥΝΙΤΙΚΕΣ.

  ReplyDelete
 26. ...τὸ ὅλο σύστημα τῆς Δὐσης εἶναι τὸ σύστημα τοῦ ἁνωτέρου καὶ τοῦ κατωτέρου. Τὸ βλέπω ἁπὸ τοὺς φίλους μου. Ὅσο περισσότερο μεγαλώνουμε, τόσο περισσότερο ἑμποτίζονται μὲ αὑτὸ τὸ δηλητήριο, ποὺ εἶναι δήλωση ἁποκυρήξεως τοῦ κομμουνισμοῦ μετὰ τῶν παραφυάδων αὑτοῦ. Οἱ δὲ φασισταὶ δὲν λύνουν τὸ πρόβλημα, διότι κακὰ τὰ ψέμματα, τὴν δήλωση τὴν ὑπογράφουν δαγκωτὴ σὰν κάποιον ποὺ λέει θὰ καταπιῶ μιὰ φορὰ τὸ χάπι καὶ τελείωσα. Πρόσεξε, Παλαιέ, τὸ χάπι μένει στὰ σωθικὰ καὶ βγάζει πολλὰ ἁέρια. Μὴν τὸ πάρηις.

  Δὲν εἴμεθα ὅμως ἁθῶοι. Μπορεῖ ἡ σκλαβιὰ στοὺς Τούρκους νὰ μᾶς ἕνωνε, ὅμως κρατήσαμε τὴν ἱεραρχία στὰ στασίδια μέσα στὴν ἑκκλησία καὶ μέχρι σήμερα παρακαλᾶμε νἄρθει ὁ Αὑτοκράτωρ καὶ νὰ μᾶς δώσηι τὰ χαμένα μας προνόμια. Καὶ ἱεράρχες σὰν τὸν Χριστόδουλο ὁλίγον τὶ παπίζουν, δηλαδὴ μὲ τὶς μίτρες καὶ τὰ ἄμφια γίνονται βασιλεῖς ἐγκόσμιοι. Δὲν εἴμαστε ἑκλεκτὸς λαὸς τοῦ Κυρίου. Αὑτὰ εἶναι τοῦ Σατανᾶ. Μόνο τὸ ΑΤΟΜΟ σώζεται, δηλαδὴ τὸ μή-τμηθέν. Τὸν λαὸ πρέπει νὰ τὸν ξεχάσουμε.

  ReplyDelete
 27. ...στὸν χριστιανισμὸ μιλᾶμε γιὰ Θεὸ μὲ ὁνοματεπώνυμο. Δὲν εἶναι τὸ γενικῶς θεῖον ποὺ ὲνσαρκώνει ὸ Αὺτοκράτορας. Καὶ ἑμένα τὸ πρόβλημά μου εἶναι πὼς δὲν εἶναι κάτι γενικὸ γιὰ τὸ ὁποίο μιλοῦσε ὁ Κρισναμοῦρτι. Λέει ΙΤ IS ME. Aὺτὸ ὁ περισσότερος κόσμος τὸ θεωρεῖ αὐθαίρετο ἅρα ψεύτικο. Καὶ ἑδῷ ἔρχεται ὁ ἑκκλησιαστικὸς βασιλεύς, Αὺτοκράτωρ, Χίτλερ ἤ Πάπας, ἤ καὶ Χριστόδουλος ἁκόμα, καὶ λέει, γιὰ τὴν περίπτωση ποὺ δὲν εἶναι αὑτὸς σᾶς προσφέρω παρηγοριᾳ διὰ τῆς πολιτικῆς. Δηλαδὴ χαἰδεύω τήν...παραχαϊδεμένη σας, μιὰ καὶ ἁμφιβάλλετε γιὰ τὸ πνεῦμα.

  ReplyDelete
 28. Η υπόθεση της αναγραφής του θρησκεύματος στις ταυτότητες
  Το 2001 ξέσπασε μία μεγάλη σύγκρουση μεταξύ εκκλησίας και κράτους, όταν η ελληνική κυβέρνηση επιχείρησε, κατόπιν υποδείξεως της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία, ενώ είχε συσταθεί λίγα χρόνια πριν, ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά γι' αυτό το θέμα προξενώντας πολιτικά ερωτηματικά- να αφαιρέσει την αναγραφή του θρησκεύματος από την αστυνομική ταυτότητα των Ελλήνων πολιτών. Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος αντιτάχθηκε σθεναρά στην απόφαση ισχυριζόμενος ότι προστάχθηκε "από νεο-διανοούμενους που θέλουν τον θρησκευτικό αποχρωματισμό της χώρας μας"[4]. Οργάνωσε δύο μαζικά συλλαλητήρια ("λαοσυνάξεις") στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη μαζί με πολλούς επισκόπους της Εκκλησίας της Ελλάδας. Η στάση του Κώστα Σημίτη και του αρμόδιου Υπουργού, Μιχάλη Σταθόπουλου, βρήκε λίγους ζωηρούς υποστηρικτές μέσα στο κόμμα του και ακόμα λιγότερους στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κώστας Καραμανλής υπέγραψε σε μία συλλογή υπογραφών, που οργανώθηκε από την Εκκλησία της Ελλάδας και καλούσε σε δημοψήφισμα σχετικά με το θέμα. Ωστόσο, η αναγραφή του θρησκεύματος στις αστυνομικές ταυτότητες, ακόμα και σε εθελοντική βάση, όπως ζήτησε τελικά ο Αρχιεπίσκοπος, κρίθηκε αντισυνταγματική από τα ελληνικά δικαστήρια(χρειάζεται παραπομπή). Το θέμα δεν ανακινήθηκε ξανά ούτε ούτε όταν πρωθυπουργός έγινε ο Καραμανλής παρά τη θέση του και τη δέσμευσή του στην αντιπολίτευση υπέρ της διεξαγωγής εθνικού δημοψηφίσματος για την υποχρεωτική ή προαιρετική αναγραφή.

  (ἁπὸ τὴν λεγομένη Βικιπαιδεια.)

  Φυσικὰ τὰ λέει στραβὰ ὁ Σημίτης στὸ παραπάνω λήμμα (Σημίτης). Τὸ θέμα ἦταν ὅτι τὸ ὑποκείμενο στὸ ν χριστιανισμὸ (καὶ τὸ ὄνομα) εἶναι μή-δουλικὰ ἑπειδὴ ὑπηρετοῦν ἕναν σωτηριολογικὸ σκοπό. Ἁλλιῶς εἶναι βάρος. Τόσο ἁπλὰ εἶναι τὰ πράγματα. Ὁ κόσμος ἤθελε τὸ χριστιανὸς ὁρθόδοξος γιὰ νὰ ἁλαφρυνθῆι ἁπὸ τὴν λαιμαριὰ τοῦ ὁνοματεπωνύμου τοῦ κράτους.

  Οἱ ὑπέρμαχοι τοῦ χωρισμοῦ ἑκκλησίας-κράτους δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω τί ἔχουν στὸ μυαλό τους, καὶ ὑποψιάζομαι ὅτι ὲμφοροῦνται ἁπὸ κρατικιστικές, δηλαδὴ δολοφονικὲς ἱδέες τὶς ὁποῖες γιὰ κάποιον λόγο δὲν παραδέχονται.

  ReplyDelete
 29. Πραγματικὰ ἀναρωτιέμαι...Θέλετε ἤ δὲν θέλετε νὰ καταρρεύσει τὸ ἑλλαδικὸ κρατίδιο; Ναὶ ἤ ὄχι; Ἄν ὄντως τὸ θέλετε καὶ τἠν ἴδια στιγμὴ θεωρεῖτε ὅτι ὁ Σημίτης ἦταν ὁ κατεδαφιστὴς του, γιατὶ τότε τὸν μέμφεσθε; Ἐπειδὴ ἔδρασε ὑπογείως καὶ ὄχι μὲ μπουλντόζα;

  Γιὰ μένα τὰ πράγματα χονδρικὰ ἔχουν ὡς ἑξὴς...Καὶ ὁ Σημίτης καὶ ὁ Χριστόδουλος πάσχιζαν, ὁ καθένας μὲ τὸν τρόπο του, νὰ διαφυλάξουν αὐτὸ τὸ ἐλεεινὸ κρατίδιο... Ὁ πρῶτος λαϊκίζοντας εὐρωπαϊκὰ, ὁ δεύτερος λαϊκίζοντας ἑλληνοχριστιανικά. Οἱ δύο ὄψεις τοῦ ἴδιου κάλπικου νομίσματος. Τὸ θέμα τῶν ταυτοτήτων ὄντως ἦταν ἀστεῖο καὶ ἀνούσιο θέμα, βόλεψε καὶ τούς δύο ὅμως νὰ κτίσουν τὸ προφίλ τους. Ὅσοι ὑπηρέτησαν καὶ ὑπηρετοῦν μόνον τὸ προφὶλ τους, πετῶντας πέρα δῶθε στρακαστροῦκες χωρὶς νόημα καὶ συγκρότηση, δὲν εἶναι οὔτε ἥρωες οὔτε κατεδαφιστὲς ( ἀκόμα καὶ γιὰ νὰ καταστρέψεις σωστὰ χρειάζεται σχέδιο καὶ ἡρωϊσμὸς) , καραγκιόζηδες εἶναι...Κάτι ἀντίστοιχο ἔκαναν καὶ οἱ "μακεδονομάχοι" τῆς φακῆς καὶ τῶν συλλαλητηρῖων, τότε καὶ σήμερα πάλι...

  Ὁ Χριστόδουλος - ὅπως καὶ ὁποιοσδήποτε Ἱεράρχης ἤθελε νὰ ἡγηθεῖ ἑνὸς ὀρθοδόξου ποιμνίου - ἄν ἦταν σοβαρὸς καὶ ἀξιόλογος θὰ ἀπαιτοῦσε τὸν χωρισμὸ Ἐκκλησίας καὶ "Κράτους" μὲ πρωτοβουλία τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ κίνηση αὐτὴ θὰ ἔδινε μιὰ τεράστια ἀνάσα στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ θὰ ἀπεκάλυπτε τὴν γύμνια τοῦ "κρατιδίου". Προτίμησε ὅμως νὰ συνεχὶση ὡς ἀβανταδόρος ἑνὸς καραγκιὸζ μπερντὲ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, μὲ τὸ ἀζημίωτο...

  Πέραν ὅλων τῶν ἄλλων ἀπεδείχθη ἄρρωστος μὲ τὴν αὐτοπροβολὴ. Ὄχι λοιπὸν καὶ ἥρως ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν ἄφηνε κάμερα γιὰ κάμερα...Ἐξ ἄλλου ἐσεῖς κατὰ καιροὺς τὸν ἔχετε ἀποκαλέσει ὡς Ἀρχιεπίσκοπο πετεινὸ καὶ ὡς Ἀνδρέα μὲ ράσα...( Καμιὰ σχέση φυσικὰ ὁ Ἀνδρέας μὲ τὸν νάνο Σημίτη καὶ τὸν κόκορα Χριστόδουλο, στὸν ὁποῖο Ἀνδρέα πρέπει νὰ χρωστᾶμε χάρη, ἀφοῦ ἦταν ὁ μόνος ποὺ ἐτόλμησε καὶ ἔβγαλε στὴν ἐπιφάνεια τὀ χάλι τοῦ νεοέλληνα γραικύλου...)

  Παρ' ὅλα αὐτὰ ὁ Χριστόδουλος ὑπῆρξε σαφῶς προτιμητέος ἔναντι τοῦ Σημίτη. Διότι ἀπέναντι στὸν Σημίτη ὅλοι καθίστανται αὐτομάτως συμπαθεῖς. Πλὴν ἑνὸς,... τοῦ Μητσοτάκη...

  ΥΓ Αὐτό τὸ περὶ δολοφονίας τοῦ Χριστοδούλου στηρίζεται σὲ κάποιες -ὑποτυπώδεις ἔστω - ἔνδείξεις; Πολὺ φοβάμαι ὅτι ὅταν δὲν ἀναφέρονται τότε ἡ περὶ δολοφονίας ἄποψη ( ἀκόμα καὶ ἄν εὐσταθεῖ ), λειτουργεῖ καθαρὰ συναισθηματικὰ ὡς συνταγὴ ἡρωοποίησης...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όσο Αλβανικό και να΄ναι εκ φύσεως, εάν καταρρεύσει το κρατίδιο "Ἑλλάς" θα είναι σαν να καταρρέει το Ισραήλ.

   Δηλαδή ένας εκ των ολίγων πυλώνων του Πολιτισμού στον πλανήτη θα μείνει ορφανός, μαζί με την γλωσσική του υπόσταση. Η Ελλάδα θα επιβιώσει χάριν του ονόματος (και της θέσεως) μονάχα...

   Όσο για τον Χριστόδουλο, ο ιδεαλισμός σου Ζωρόαστρη σε τυφλώνει όπως ετύφλωσε και εμένα σε ορισμένες περιπτώσεις τα ολίγα χρόνια της μέχρι τώρα ζωής μου. Το ζήτημα δεν είναι εάν ήτο Άγιος ή όχι ο Χριστόδουλος αλλά εάν ηδύνατο να επιτελέσει ρόλο Έλληνος Χομεϊνί ή όχι. Δυστυχώς δεν κατόρθωσε να ιδρύσει μία Ελληνική Ορθόδοξη Χεζμπολλάχ. Μία τέτοια οργάνωση είναι αυτό ακριβώς που λείπει από την Ρωμηοσύνη σήμερον. Θα παρατούσα τα πάντα για να γίνω πολεμιστής του Θεού, όπως και άλλοι στην ηλικία μου. Στην τελική η ψυχή της Ελλάδος είναι Ρωμαίηκη όχι καπιταλιστική, Δυτική, αριστερή και λοιπές αρλούμπες. Συνεπώς πεθαίνοντας για την Ορθοδοξία ή πολεμώντας για αυτήν δίδεις ζωή στο κρατίδιο και το Γένος. Δυστυχώς ο Χριστόδουλος δεν μελέτησε όσο έπρεπε το Χομεϊνικό Κίνημα.

   Delete
  2. Κυριε ζαρατουστρα η Τουρκια Αλβανια Βουλγαρια κτλ..να καταστραφούν ή μονο εμεις ειμαστε η μάγκες που χαρίζουμε γη?

   Delete
  3. "Όσο για τον Χριστόδουλο, ο ιδεαλισμός σου Ζωρόαστρη σε τυφλώνει όπως ετύφλωσε και εμένα σε ορισμένες περιπτώσεις τα ολίγα χρόνια της μέχρι τώρα ζωής μου. Το ζήτημα δεν είναι εάν ήτο Άγιος ή όχι ο Χριστόδουλος αλλά εάν ηδύνατο να επιτελέσει ρόλο Έλληνος Χομεϊνί ή όχι. "

   Μὰ δὲν πρόκειται περὶ ἰδεαλισμοῦ. Ὁ Χριστόδουλος ὄχι μόνον δὲν εἶχε τὰ προσόντα νὰ γίνει Ἕλληνας Χομεϊνὶ, συμφωνῶ σὲ αὐτὸ. Γνώμη μου εἶναι ὅτι οὔτε διενοήθη ἤ ἐπιθύμησε κάτι τέτοιο. Ξαναλέω, ἄν ζοῦσε σήμερα δὲν θὰ σταματοῦσε νὰ βγάζει σέλφι.

   ΥΓ Μὲ τρολιὲς περὶ χαρίσματος γῆς καὶ ἄλλων φαιδρῶν δὲν ἀσχολοῦμαι...

   Delete
  4. Πρἀγματι ὁ Κίμωνας φαίνεται τρόλ.Νὰ πάρῃ προφὶλ γιατὶ διαφορετικὰ τὴν προσεχῆ φορὰ θὰ τὸν διαγράψω.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 30. ...ὑπάρχει βέβαια και τὸ ἀντίστροφο σκεπτικὸ ὅτι ἐπειδὴ ἐγὼ ἔχω τὴν ὁρθὴ πίστη ἦρθε ὁ Θεὸς χρησιμοποιῶντας τὸ κράτος, ἀπὸ τὸν Μ. Κωνσταντῖνο ὡς τὰ Ἑς Ἑς, τὸν Τροῦμαν καὶ τὴν ΣΙΑ νἀ μἐ προστατέψηι μὲ τὴν ῥομφαία. Αὑτὸ εἶναι ἁνυπόστατο καὶ εἶναι καὶ τὸ κυρίως πρόβλημα.

  ReplyDelete
 31. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΝΕΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΒΟΘΡΟΚΑΝΑΛΑ

  Ἑλληνικὰ βοθροκάναλα σᾶς ξέφυγε τὸ τελευταῖο σημερινὸ καθημερινὸ νέο τῆς παρηκμασμένης Ἀμερικῆς τοῦ Ἐμφυλίου. Ἰδοὺ λοιπόν: Διαβάζοντας τὰ χείλη τοῦ ἀμερικανοῦ προέδρου ποὺ τραγουδοῦσε τὸν ἐθνικὸ ἀμερικανικὸ ὕμνο διεπίστωσαν πὼς δὲν ἐγνώριζε τὰ λόγια τοῦ ὕμνου! Εὐτυχῶς ποὺ ὁ Τράμβιος δὲν εἶναι Μάο διότι διαφορετικὰ θὰ ἔστελνε τοὺς δημοσιογράφους του νὰ σκάψουν στοὺς ἀγρούς. Κακόμοιρη Ἀμερική! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 32. Οὐσιαστικὰ ἔχεις δίκαιο Ζαρατούστρα. Ὑπενθυμίζω ὅμως ὅτι ὁμιλῶ πάντα σὲ πολλὰ ἐπίπεδα ὡς διαλεκτικὸς Ἕλλην. Τὸ παραπάνω ἄρθρο εἶναι στὸ ἐπίπεδο τοῦ ἐθνοκράτους καὶ στὸ ἐπίπεδο αὐτὸ παρουσιάζω τὸν κατεδαφιστὴ Σημίτη καὶ τὸν ὑπερασπιστὴ τῆς ἐθνωρθοξίας Χριστόδουλο, ποὺ ὅπως σημειώνω ξετύλιξε στὶς λαοσυνάξεις τὸ λἀβαρο τοῦ '21. Ἀλλὰ ἡ στάση μου δὲν ἔχει σχέσι μὲ ὀππορτουνισμὸ καὶ αὐτοὶ ποὺ συγχέουν διαλεκτικὴ μὲ ὀππορτουνισμὸ κάνουν λάθος.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 33. Θεωρῶ πὼς ἡ ἰδέα χωρισμοῦ ἐκκλησίας καὶ κράτους εἶναι τελείως ἀπατηλή. Ἁκόμα καὶ οἱ Ἰακωβίνοι τοῦ 1789 καὶ κάτι (;) δὲν τὴν ζήτησαν. Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός, τὸ σύγχρονο κράτος θεμελιώνεται πάνω στἠν χριστιανικὴ ἐκκλησία. Εἶναι σὰν νὰ ζητᾶς νἀ χωριστῆι τὀ κάτω μέρος τοῦ σώματός σου ἁπὸ τὸ πάνω. Ὁ Χριστόδουλος ἔκανε δυὸ μαγκιές. 1) Ἕδειξε μιὰ πλευρὰ τῆς ὀρθοδοξίας ἀπενοχοποιημενη (μπράβο του) καὶ 2) πρότεινε ὅτι ἔχει νὰ προσφέρει ἡ ὀρθοδοξία στὴν Εὐρώπη.
  Ἁπὸ θεωρητικῆς τουλάχιστον σκοπιᾶς ὁ χωρισμὸς ἐκκλησίας-κράτους σὰν κατάκτηση τοῦ λαοῦ ἔναντι τῆς ἐκκλησίας-κράτους εἶναι ἡμίμετρο ποὐ ἐπιπλέον ἔχει πληρωθῆι πάρα πολὺ ἀκριβά. Τὀ θέμα εἶναι ἡ κατάργηση τοῦ κράτους, τόσο μέσα στὴν ἐκκλησία ὅσο καἰ ἀπόξω. Ἡ ἰδέα τῆς ἐκκλησίας σὰν τόπου διαφθορᾶς τῶν ψυχῶν λόγωι ὑποκρισίας, σκοταδισμοῦ καὶ λιβανιοῦ εἶναι μᾶλλον πουριτανικῆς ὑφῆς, ἑν πάσει περιπτώσει θρησκευτικῆς.

  ReplyDelete
 34. ...Ὁ Μἀρξ συγκεκριμένα ὑπογράμμιζε διαρκῶς τὴν ῥιζοσπαστικὴ φύση τοῦ καπιταλισμοῦ. Ὁ Μεσαίωνας (ἡ ἐποχὴ δηλαδὴ τῆς παντοκρατορίας τῆς ἐκκλησίας) πρόσφερε δικλεῖδες ἀσφαλείας, κάποιες ἀνακουφίσεις ποὺ ὁ καπιταλισμὸς ἡ μόνη του δουλειὰ εἶναι νὰ τἰς τσακίζει. Τὸ λάθος τοῦ Μὰρξ ἦταν, θὰ μποροῦσε νὰ πῆι κανείς, ὅτι θεωροῦσε ὅτι αὐτὸς ὁ ῥαντικαλισμὸς τοῦ καπιταλισμοῦ ὑπακούει καὶ αὑτὸς στὴν Θεία Πρόνοια καὶ διαλύοντας τίς δικλεῖδες ἀσφαλείας θα φέρηι τἠν ἀταξικὴ κοινωνία. Βλακεία εἶπε ὁ Μἀρξ, κοτσάνα ἀπὸ τὶς λίγες, διότι εϊχε διβάσηι μονομερῶς τοὐς ἀρχαίους - ἀπὸ τὰ ὅμοια βγαίνουν ὅμοια, αὐτὸ εἶχαν καταλάβηι οἰ ἀρχαῖοι, καὶ ἡ διαλεκτικἠ εἶναι ἕνα εἶδος γάμου μεταξὺ ἀνομοίων.

  Τὸ σωστὸ εἶναι τὸ ἀντίθετο. Ἡ ἐκκλησία (ὅπως καὶ οἱ μεσαιωνικὲς ἀσφαλιστικὲς δικλεῖδες) ἐμπεριεῖχε τὴν ἀταξικὴ κοινωνία. Διότι κατήγετο καὶ κατάγεται ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τῶν πρώτων χριστιανῶν. Ἅρα ὁ ῥαντικαλισμὸς μόνο ἀπομάκρυνση φέρνει ἀπὸ τἠν ἀταξικὴ κοινωνία, καὶ γιἀ αὐτὸ εἶναι τόσο μάταιος καὶ τόσο δολοφονικὸς ὁ 20ός αἰῶνας. Εἶχε προηγηθῆι ἡ laicité, ποὺ τὴνδιατυμπάνιζαν οἱ ἠλίθιοι ἐργατοπατέρες, καὶ ἱδοῦ τὰ ἀποτελέσματα. Χωρις καμία π΄λέον ἀναστολή, ἀπελευθερωμένο ἁπὸ τὴν ἐκκλησία, τὸ κράτος θέριζε τοὺς ἴδιους του τοὺς ὑπηκόους στον Πρῶτο Παγκόσμιο, στὰ πιὸ πολιτισμένα Εὐρωπαϊκἀ κράτη. Στἠν Γαλλία τὀ Ἑτἀ λαϊκ εἶναι θεσμὸς ἑνὸς αἰῶνα. Καὶ ἰδοῦ πάλι τὰ ἀποτελέσματα. Οἱ μουσουλμάνοι θεωροῦνται καθυστερημένοι ἐπειδὴ ἀσκοῦν τὰ τῆς λατρείας τους (ἐνῶι τὰ θέατρα, οἱ κινηματογράφοι καὶ τἀ στρὶπ-σόου εἶναι, λέει, κοσμικά, δηλαδὴ ἁγνά!!!!!)....

  ReplyDelete
 35. ...καἰ ἡ ἐργατικὴ τάξη τῆς Γαλλίας, ὅμηρη τοῦ κράτους, ψάχνει ἐναγωνίως μιὰ μεσσιανικὴ φιγούρα ποὺ δὲν εἶναι βέβαια ἡ Λεπέν, καὶ δὲν θὰ εἶναι καἰ καθολικὴ διότι μιὰ χαρὰ τὴν ἐβόλεψε ἡ καθολικὴ ἐκκλησία καὶ μὲ τὸ ἐτὰ λαϊκ. Ἁπλῶς πλασάρει ἑαυτὸν σὰν ἕνα ἀκόμα πλαιζίρ (ἠδονή). Συμπέρασμα. Δὲν εἶναι ὁ χωρισμὸς ἐκκλησίας καὶ κράτους ΠΟΤΕ εἱς ὄφελος τοῦ λαοῦ. Εἱς ὄφελος τοῦ λαοῦ εἶναι ἡ κατάργηση τοῦ κράτους, δηλαδὴ τοῦ καταναγκασμοῦ, καὶ δὴ τοῦ φορολογικοῦ καταναγκασμοῦ. Γιατὶ οἱ προοδευτικοὶ δὲν βγάζουν κὶχ πλέον, τώρα μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ λ.χ.,γιὰ τὴν συνεχιζόμενη ἀφαίμαξη τοῦ λαοῦ; Δὲν κουνιέται φύλλο. Διότι καὶ αὐτοὶ εἶναι ἕνα κόμμα, καὶ τὸ κάθε κόμμα θέλει φοροαπαλλαγἐς ποὺ προϋποθέτουν ἐπιβαρύνσεις στὰ ὑπόλοιπα. Ἅρα δἐν ὑπάρχει μιὰ καθολικὴ σύλληψη της κοινωνίας, ποὺ γιὰ τὴν ἀκρίβεια ὑπάρχει, εἶναι ἡ χριστιανικὴ ἐκκλησία. Ἁπὸ κεῖ πρέπει νὰ ξεκινήσουν οἱ μαρξιστές. Ἕνας αἰῶνας τεραστίας ἠλιθιότητος ἔχει ἀποδείξηι ὅτι ἡ λαϊσιτὲ εἶναι ὄργανο τοῦ κεφαλαίου.

  Ὅσο γιὰ τὰ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα, καὶ ἄν ἐξαιρέσουμε τὸν δικό τους μεσσιανισμό, εἶναι γεγονός. Ἡ ἐκκλησία τοὐς γονάτισε. Θὰ εἶχαν νικήσηι ἄν δὲν ἦταν ἄθεα. Εἶναι τόσο ἁπλό. Γιἀ αὐτὸ καὶ μόνο αὐτὸ οἱ ἀγρότες πῆγαν μὲ τοὺς ταγματασφαλίτες (ὁ Παπαδόπουλος, λ.χ.).

  ReplyDelete
 36. ...ἐγὼ μάλιστα φοβᾶμαι καὶ κάτι ἄλλο, ποὺ προσημαίνεται ἁρκετὰ καθαρά. Ὅτι μέγα μέρος τῆς ὲν Ἑλλάδι ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας ἔχει ἁρχίσηι νὰ ἁποδέχεται τὸν χωρισμὸ ἑκκλησίας καὶ κράτους, ἔχοντας βέβαια ἐξασφαλίσηι μιὰ προνομιακὴ σχέση στὸν ἀνταγωνισμό. Εἶναι σὰν τοὺς ἁστοὺς ποὺ ἀποδέχονται τὴν καθολικὴ ψηφοφορία. Ἔτσι οἱ φραγκάτοι καὶ στυλᾶτοι θὰ πηγαίνουν στὶς σὶκ ἑκκλησίες, τίγκα στὰ συνέδρια καὶ τὶς παράπλευρες πνευματικὲς δῆθεν ὲνασχολήσεις, θὰ ὑπάρχουν πεντέξι τζαμιὰ καὶ ἄλλες τόσες συναγωγές, καθολικὲς καὶ προτεστάντικες ἑκκλησίες κ,λο. μέχρι... τὸ Ἐμφύλιο. Διότι ὲδῶι θέλει πίστη.

  Κοιτᾶξτε νὰ δῆτε. Ὁ Ὶησοῦς Χριστὸς ὑπάρχει. Τὶ σημαίνει αὑτό. Κάθε σχετικοποίηση αὐτῆς τῆς ἀλήθειας φέρνει αἶμα. Δἑν εἶναι δόγμα, εἶναι ἀλήθεια. Ὅταν αὑτῃ ἡ ἀλήθεια σχετικοποιεῖται (καὶ προσοχή, ὁ δογματισμὸς εἶναι βεβαιότατα σχετικοποίηση) τότε δημιουργοῦνται συγκρούσεις τεραστίων διαστάσεων. Στὴν ἁρχὴ ὁ λαὸς θὰ πηγαίνει σὲ ταπεινὲς εκκλησίες, σὲ παλαιοημερολογῖτες, σὲ καφετζοῦδες, σὲ Ὀλυμπισμούς, σὲ γιαχωβᾶδες, σιγὰ σιγὰ ὅμως καὶ ὄχι τόσο σιγὰ θὰ δείξηι τὰ δόντια του μὲ φασισμὸ καραμπινᾶτο. Καὶ τότε τὶς μειονότητες θὰ τὶς πάρηι ὁ διάολος. Ἁκόμα καὶ στῃν Γαλλία ἄν βγῆι μιὰ μορφὴ χριστιανοφασισμοῦ θᾳ κλάψουνε μανοῦλες.

  Βέβαια γιὰ νὰ γίνηι αὺτὸ θὰ πρέπει νὰ συγκατανεύσηι ὁ κλῆρος, ὅπως συγκατένευσε στὸ 21, εἱδικὰ ὁ κατώτερος. Ἁλλὰ αὑτὸ καὶ θὰ κάνει ἄν παραγκωνιστῆι. Κατὰ τὴν γνώμη μου τὸ αἴτημα ἑπιμορφώσεως τοῦ κλήρου ἁπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Κοραῆ διακατέχεται ἀπὸ ἕνα σφάλμα πολὺ χοντρό. Δὲν ἔχει λόγο ὁ ἀγνωστικιστὴς ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας. Ἔχει λόγο ἑπὶ τοῦ πολιτικοῦ ῥόλου τῆς ἐκκλησίας, ἁλλὰ ὄχι, σὲ καμία περίπτωση, ἐπὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ της. Διότι τότε δὲν εἶναι πλέον ἀγνωστικιστής, εἶναι φασίστας, μὲ τὴν ἔννοια τῆς θεοποίησης τοῦ ἴδιου τοῦ κράτους - αὑτὸ ἀκριβῶς ἔκανε ὁ Ῥοβεσπιέρρος. Κα ὁ φασισμὸς ἑκ τῶν ἄνω προκαλεῖ ἐκ τῶν κάτω, ποὺ εἶναι ὁ Θεὸς νὰ σὲ φυλάει. Ἁντίθετα πρέπει νὰ παραμείνει ἡ ἑκκλησία ἡ ὀρθόδοξη ἑπικρατοῦσα, νὰ εἶναι οἱ ἱερεῖς δημὸσιοι ὑπάλληλοι, κι ἄς κλέβουνε. Διότι ἅν δὲν εἶναι, ἄν τοῦς κοπῆι ὁ μισθὸς καὶ ζήσουνε ἑκ τῶν πιστῶν μονάχα, το θηρίο θὰ ξεράσηι πράγματα ποὺ δὲν τὰ βάζει ὁ νοῦς τοῦ ἁνθρώπου. Ἑκκλησία καὶ κράτος στὴν Ἑλλάδα εἶναι ὁ Γιάννης καὶ τὸ θεριό.

  Ὁ πλούσιος μορφωμένος πρέοει νὰ καταλάβηι ὅτι πρέπε νὰ βάληι τὸ χέρι στὴν τσέπη καὶ νὰ τὰ δίνει στὸ παγκάρι. Ρότε κα μόνον τότε θὰ ἔχει λόγο ἑπὶ τῆς διαχειρίσεως ρῶν οἱκονομικῶν. Μένει τὸ ζήτημα τῶν ἄλλων θρησκειῶν. Κὶ ἑκεῖ τᾳ πράγματα εἶναι ἁπλά. Δὲν ὑπάρχουν ἄλλες θρησκεῖες, σόρρυ. Ἁκούγεται τελείως φανατικό, δὲν εἶναι ὅμως. Τὸ θέμα δὲν τίθεται.

  ReplyDelete
 37. ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΑΜΒΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατιωτικοῦ κατεστημένου, καὶ μετὰ τὴν ἀπαρχὴ ἀποσταθεροποιήσεως τοῦ ἰρανικοῦ καθεστῶτος (ποὺ θὰ συνεχισθῇ καὶ στὸ μέλλον) γιὰ νὰ φέρη τὴν Τεχεράνη στὸ πλευρὸ τῆς Οὐασιγκτῶνος κατὰ τοῦ Πεκίνου, ἰδοὺ τώρα ποὺ πραγματώνεται ἡ προσέγγιση Βορείου καὶ Νοτίου Κορέας, κατόπιν τοῦ θεάτρου περὶ δῆθεν ἀξεπέραστης πολεμικῆς ἀντιδικίας ΗΠΑ-Βορείου Κορέας ποὺ ἐπέτρεψε στὴν Ἀμερικὴ νὰ ἀπομακρύνῃ τὴν Πυονγκγιὰνγκ ἀπὸ τὴν Κίνα καὶ νὰ τὴν φέρῃ κοντὰ στὴν Σεούλ, ὡς μία περαιτέρω περικύκλωση καὶ ἀπομόνωση τῆς Κίνας ἐν ὄψει τοῦ πολέμου ΗΠΑ-Κίνας γύρω στὸ 2025-30. Στὸ ἐσωτερικό, πάντα μὲ τὴν βοήθεια τοῦ στρατιωτικοῦ κατεστημένου, ὁ Τράμβιος ἀπηλευθερώθη ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῶν ἰδεολόγων του, μὲ τὴν σημερινὴ παραίτηση τοῦ Μπάννον ἀπὸ τὸν φασιστικὸ ὀργανισμὸ τῶν Breitbart News. Ἡ ὅλη ἐπιχείρηση θυμίζει τὸν Χίτλερ μετὰ τὸ 1933, ὅταν ἐξεφορτώθη τὴν ἰδεολογική του φασιστικὴ ἀριστερὰ τῶν SA τοῦ Ῥöμ καὶ τῶν ἀδελφῶν Στράσσερ (τί Στράσσερ, τί Μπάννον δηλαδή).Τώρα πᾶμε ἀπ'εὐθείας γιὰ τελεία περικύκλωση τῆς Κίνας ἐν ὄψει τῆς τελικῆς ἀμερικανο-κινεζικῆς ἀναμετρήσεως στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Ἡ ἀμερικανική, εὐρωπαϊκὴ καὶ ἑλληνικὴ σοσιαλδημοκρατία μὲ τοὺς κουλτουριαραίους της (βλέπε τοὺς δῆθεν ἕλληνες γεωπολιτικούς) καὶ τὸ μῖσος της κατὰ τοῦ ἀμερικανοῦ προέδρου, ἔχει ἤδη χάσει τὸ παιχνίδι ἐκτὸς καὶ τὸν δολοφονήσει, κάτι μᾶλλον δύσκολο.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιαννης ΑποστολοπουλοςJanuary 9, 2018 at 9:34 PM

   Ο Κ. Κίσινγκερ μίλησε επανειλημμένως για προσπάθειες να αποπυρηνικοποιηθει η κορεατική χερσόνησος. Το σχέδιο που θα πρότεινε στους Κινέζους είναι το εξής. Ας βγάλουμε από την μέση τον πιτσιρίκο η Κίνα από τη μια μεριά και η ΗΠΑ από την άλλη. Επιπρόσθετα να υπογράψουμε μια συμφωνία ότι εφόσον πλέον θα ενωθούνε και οι δυο Κορεες σε μια, η ΗΠΑ δεν θα έχει το δικαίωμα να βάλει οπλα και στρατο δίπλα από τα σύνορα της Κίνας, τα οπλικά συστήματα θα μείνουν κάτω από κάποια προκαθορισμένη παράλληλο μέσα στην Κορέα, αυτο σαν δόλωμα βέβαια για να δεχτούν την συμφωνία οι Κινέζοι. (!) Αν οι Κινέζοι δεν δεχτούν κάτι τέτοιο η απειλή του είναι πως, οι γειτονικές χώρες, Ιαπωνία, Νότιος Κορέα θα εξοπλιστούν και αυτές με πυρηνικά, ως αντίβαρο ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ προς την πυρηνική απειλή του Κιμ, και έτσι η Κίνα θα είναι περικυκλωμένη από χώρες που διαθέτουν πυρηνικά οπλα. Και λέει στους Κινέζους « σκεφτείτε το και απαντήστε ». Οι Κινέζοι μάλλον δεν πρόκειται να δεχτούν την πρόταση του γιατί είναι κίνδυνος θάνατος για αυτούς, το ίδιο και για τους Ρώσους. Βέβαια οι Κινέζοι θέλουν να φύγουν τα πυρηνικά του μικρού γιατί μαζί με αυτά φεύγει και η δικαιολογία ύπαρξης αμερικανικών στρατευμάτων στην χερσόνησο. Το βιβλίο φυσικά του Michael Green By More Than Providence: Grand Strategy and American Power in the Asia Pacific Since 1783 αλλα ισχυρίζεται, και οι Κινέζοι σίγουρα το έχουν διαβάσει. Εσεις τι εννοείτε τους περικύκλωσε κ. Δημήτρη? Με το να επιτρέψει ο Τραμβιος να πάρουν μέρος στους ολυμπιακούς αγώνες Βόρεια και Νότια κορεα μαζί, τι σημαίνει? Οτι περικύκλωσαν την Κίνα?
   1.Θα αποδεχθεί ο Τραμβιος την ΒΚ σαν πυρηνική δύναμη?
   2.Θα αποδεχθεί να ενωθούν και να γίνουν ένα ενιαίο κράτος με τους νότιους, κάτω από τον έλεγχο του και να έρθουν στρατιώτες Αμερικανοί μέχρι τα σύνορα της Κίνας?
   3.Οι Κινέζοι είναι τόσο βλάκες να μην καταλαβαίνουν τι γίνετε, και να πηγαίνουν κόντρα στα συμφέροντα τους?
   4.Η global times γράφει εχθές «Some observers believe that if the talks are only temporary, tensions on the peninsula may later lurch out of control, leading to unimaginable consequences.» Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

   Delete
 38. Το ζήτημα είναι τί θα γίνει όταν το Στρατιωτικό Κατεστημένο ζητήσει διάλυση του Ευρασιατικού άξωνος Μόσχας-Τεχεράνης-Αγκύρας ωθώντας τις ΗΠΑ σε αντι-Ρωσική εκστρατεία. Θυμίζω ότι στην Ουκρανία ήδη εδώθησαν θανατηφόρα όπλα που ούτε ο Ομπάμα δεν τόλμησε να υπογράψει όπως λέει και ο Colonel Cassad. Πάντως νομίζω ότι όλο το παιχνίδι Ρωσίας-ΗΠΑ θα καταλήξει σαν το Β.Κορεά-ΗΠΑ. Η Ρωσία δεν νομίζω ότι είναι χαζή και δεν βλέπει τί γίνεται, παρά τον φανατικό αντι-Αμερικανισμό του εξαίρετου φιλοσόφου-γεωπολιτικού Αλεξάνδρου Ντούγκιν. Η Κίνα όλο και συσφίγγει τις οικονομικές της σχέσεις με την Ε.Ε., κατακτώντας την οικονομικά. Περικυκλώνει έτσι και την Ρωσία σφαιρικά, η οποία συνεχώς δέχεται απανωτά χτυπήματα από την Ε.Ε. Εμπορικά προνόμια για την μία, εμπάργκο για την άλλη. Πλην του Σόιμπλε όλοι οι λοιποί Ευρωκράτες είναι πανηλίθιοι! Αντί να απομωνώσουν τον μελλοντικό Παγκόσμιο Κρατικό Κεφαλαιοκράτη, την Κίνα και να συσφίξουν το μέγιστο τις σχέσεις τους με την Ρωσία ενώνοντας την Ευρώπη μέσω του άξωνος Παρισίου-Βερολίνου-Μόσχας, εκείνοι πράττουν τα αντίθετα! Μιλάμε για κλασική περίπτωση βλάβης! Και μάλιστα εγκεφαλικής! Την ίδια ώρα τρίζουν τα δόντια στον Ερντογάν πουλώντας του....άρματα! Τέλος πάντων, αρκετά ξεθύμανα...

  Θυμίζω ότι η ρίξις Εθνικομπολσεβίκου Στράσσερ και Φυλετιστού Χίτλερ υπήρξε μοιραία...για τον τελευταίο. Εάν άκουγε δεν θα έχανε. Θα επετύχαινε εν αντιθέσει την Neuordnung του. Ίσως αυτό να πει κάτι και για τον Τράμβιο. Ο Ζιπίνγκ πάντως αποτελέι βασιλέα-φιλόσοφο, όχι απλά βασιλέα. Μέντωρ του, ο Κομφούκιος και όχι φυσικά ο Μάρξ, ειδάλλως η Κίνα θα ομοίαζε παρηκμασμένη Σοβιετία του 1928 επί της ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΝΙΝΙΚΗΣ "Νέας Οικονομικής Πολιτικής".

  Υ.Γ. Καθηγητά περιμένω άρθρο σας ή σχολιό σας για την περαιτέρω αποδυνάμωση της Ε.Ε. μέσω εντάξεως σε αυτήν των failed states των Δυτικών Βαλκανίων και φυσικά το επόμενο τεύχος της Ε.Π.

  ReplyDelete
 39. Υ.Γ. 2

  Η Κίνα είναι στο Αιγαίο υπέρ-παρούσα έχοντας δε σχέδια επεκτάσεως στα Βαλκάνια. Την τεραστία αυτή οικονομική επιρροή της πώς θα την αντισταθμίσουν/εξαφανίσουν οι ΗΠΑ. Με νέο οικονομικό σχέδιο Μάρσαλ για την Ελλάδα ίσως;; Η τελείως ψεύτικη θετική εικόνα της Ελληνικής οικονομίας και ψευδο-ανακάμψεως επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και Τσίπρα (που έχουν την σττήριξη των ΗΠΑ) αποτελεί αν μή τί άλλο αξιοπερίεργη επικαιρότητα. Το περίεργο είναι ότι σε αυτό δε συμβάλλουν και οι Ευρωκράτες. Φοβούνται περαιτέρω αποδυνάμωση της Ε.Ε. και αναζωπύρωση του Ἑλληνικού Ζητήματος";;;

  Διαφωτίστε μας Καθηγητά!

  ReplyDelete
 40. Υ.Γ. 3

  Μία δολοφονία του Τραμβίου εκτός του ότι θα τον μετέτρεπε σε Μάρτυρα και θα οδηγούσε σε εκτίναξη του Τραμβικού Κινήματος, θα αποσταθεροποιούσε και τις ΗΠΑ με πιθανό εμφύλιο Εσωτερικού-Παραλίων ή εάν προτιμάτε Πατριωτών-Κουλτουριαραίων. Αφήστε που Συνταγματικώς θα τον αντικαθιστούσε ο επίσης Τραμβικός Μάικ Πένς. Άρα, τζάμπα η σφαίρα "φίλε" Σόρος.

  ReplyDelete
 41. Ὁ Τρὰμπ κινδυνεύει, νομίζω, ὄχι ἁπὸ τὸν ῥαντικαλισμό του ἁλλὰ τὴν μετριοπάθειά του. Ἡ ἁναντιστοιχία μεταξὺ τοῦ ἑθνικιστικοῦ του λόγου καὶ τοῦ ῥασιοναλιστικοῦ σχεδίου του θὰ τὸν φάηι, ποὺ νὰ τὸν ἔχει ὁ Θεός καλά. Ἡ θέση του ὡς προέδρου τῶν ΗΠΑ εἶναι ἑγκληματική, καὶ τὴν ἁνέλαβε μὲ τὴν σιωπηλὴ συναίνεση τοῦ κατεστημένου ποὺ ἤθελε ἕναν νὰ πάρηι τὴν καυτὴ πατάτα.

  ReplyDelete
 42. ...δηλαδή. Τὸν Τρὰμπ τὸν βγάλανε γιὰ νὰ κάνει τὴν βρωμοδολειά. Εἶναι ἁστεῖο νὰ φαντάζεται κανεὶς ὅτι στὸ ἑκλογικὸ σύστημα τοῦ καπιταλισμοῦ ἁφήνουνε τὸν λαὸ μὲ δημοκρατικὲς διαδικασίες νὰ ἐκλέξηι κάποιον ποὺ θὰ ἑκπροσωπῆι τὸν φτωχομπινέ. Ἴσα ἴσα, ἑπειδὴ θὰ ἀρνηθῆι νὰ πράξηι τὶς ὡμότητες ποὺ θὰ τοῦ παραγγείλουν θὰ θελήσουν νὰ τὸν φᾶνε. Τὸν Κέννεντυ τὸν δολοφόνησε ἡ μαφία διότι παρότι τοῦ εἶχε δώσηι ψήφους, ἑκεῖνος δὲν τῆς ἔκανε κάποιες χάρες. Ἔτσι τουλάχιστον ἔλεγε ὁ Γκὸρ Βιντάλ. Καὶ δὲν εἶναι μόνο ἡ ἱταλικῃ μαφία, οἱ Ἁμερικάνοι εἶναι μαφιόζοι καὶ μαφιόζικο εἶναι ἑν γένει τὸ φιλελεύθερο σύστημα, γιὰ αὑτὸ σᾶς λέω παραπάνω πὼς ἡ ὰναφορὰ στὸ θεῖον εἶναι ἁσφαλιστικὴ δικλείδα. Τὰ δικαστήρια ἄν δὲν εἶχαν τὸν Ὲσταυρωμένο θὰ λιώναν ἀκόμα περισσότερο τοὺς φτωχούς, καὶ τὰ Λαϊκὰ δικαστήρια τοῦ ΕΑΜ ἦταν πολὺ πιὸ ἄτεγκτα ἁπὸ τὰ ἁστικά.

  Ὁ Τρὰμπ θὰ θελήσηι νὰ γίνηι ἁποδεκτὸς ἁπὸ τὸ κατεστημένο καὶ οἱ Πραιτωριανοὶ θὰ τὸν περιμένουν στῃν Σύγκλητο μὲ τὰ μαχαίρια κάτω ἀπὸ τοὺς χιτῶνες. Ἡ κατάστασή του εἶναι δύσκολη. Διότι αὑτὰ ποὺ λέει πάνε κόντρα στὸ κατεστημένο. Οἱ ΗΠΑ ἔχουν πολλὰ συμφέροντα στὴν Κίνα. Ἁλλᾳ δὲν εἶναι μόνο αὑτό.Ὁ Τρὰμπ εἶναι προτεστάντης, καὶ ἑνδχεται νὰ τὰ βάληι ἁναπόφευκτα μὲ τὰ ναρκωτικὰ ἑκτὸς κι ἄν μᾶς ξεγέλασε τελείως. Ἑκεῖ εἶναι ποὺ θὰ τὰ βρῆι σκούρα. Ὁ Ὸμπάμιας ὅπως οἰ περισσότεροι τουλάχιστον καὶ καλὰ ἑναλλακτικοὶ ἦταν χασισοπρόεδρος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. διαβάζω μέ προσοχή τά γραφτά σου καί μέ ἐνδιαφέρων, ἀλλὰ ἐδῶ μου τᾶ χαλᾶς...τί δουλειά ἔχει τό χασισάκι του θεούλη μέ τά ναρκωτικά; τόνα φκιάνεται στή φύση δηλαδή το φκιάνει ό θεός τάλλο φκιάνεται στά εργαστήρια !!!

   Delete
  2. τὸ ἁλβανικὸ χασισάκι εἶναι φυσικὸ 1 /100ό.

   Delete
 43. ...δὲν εἶναι ὁ κακομοίρης ὁ Μπάνον ὁ μέντορας. Εἶναι ἕνα φιλαράκι μας ἁπὸ τὰ παλιά, ὁ δρ. Κίσσινγκερ. Αὑτὸς εἶναι ὁ ἀρχιτέκτονας τῆς συνεργασίας ΗΠΑ-Κίνας, καὶ στὸ ἑμπορικὸ πεδίο ἡ συμφωνία ἦταν παίρνετε ἑσεῖς τὴν φτηναδούρα, ἑμεῖς οἱ Ὰμερικάνοι κρατᾶμε τὴν ντρόγκα.'Ἡ ῥὸκ κουλτούρα εἶναι μιᾳ τεράστια ἐπιχείρηση πώλησης ναρκωτικῶν ἁπὸ τὴν ὁποία ἑπωφελοῦνται καὶ οἱ πουριτανοί - καὶ μὴν ἔχουμε αὺταπάτες ὅτι ἡ ὁρθόδοξη ὲκκλησία χωρισμένη ἁπὸ τὸ κράτος θὰ μεταβληθῆι σὲ ἁδελφότητα Ζωή. Δηλαδὴ σὲ προτεσταντικοῦ τύπου ἡθικολογικῃ μικροαστικὴ σέχτα, ποὺ θὰ ζῆι ἁπὸ τὸ γουροῦνι τὸν μικροαστό. Ὅλοι αὑτοὶ ζοῦνε ἁπὸ τὶς ἐνοχὲς τοῦ κόσμου. Πρῶτος καὶ καλύτερος στὸ τραπέζι τῆς ντρόγκας εἶναι ὁ Πάπας, ποὺ κανονίζει τὸ κρὰκ ὅλου τοῦ τρίτου κόσμου. Αὑτοὶ ἔχουν τεράστια συμφέροντα, ξέρουν ὅτι ὁ κοσμάκης τοὺς ἔχει σιχαθῆι, τὰ κουστούμια τους εἶναι τρυπιομπαλωμένα, καὶ χρειάζονται κάποιον Καραγκιόζη νὰ ἁποσπάσηι τὴν προσοχὴ τοιῦ κοινοῦ μέχρι νὰ ἁλλάξουν στὰ παρασκήνια. Ἅμα ὁ Καραγκιόζης ἁρχίζει ἑπὶ σκηνῆς νὰ τοῦς καταγγέλλει, θὰ τὸν δηλητηριάσουν ὅπως στὸν Ἄμλετ.

  ReplyDelete
 44. ..Ἡ νίκη τοῦ Τρὰμπ (ποὺ θὰ τὸν γλιτώσηι) θὰ εἶναι νὰ κατορθώσηι ἕνα νέο πάκτο μὲ τὸ ΚΚΚ. Ἑκεῖ εἶναι ποὺ εχει φρυάξηι ὁ Δρ. Κίσσινγκερ, διότι ζεῖ ἁπὸ τὸ τέρας ποὺ ἔχει δημιουργήσηι καὶ δὲν θέλει νὰ τοῦ πάρουνε τὸ ὲργαστήριο. Αὺτὸ θέλουνε νὰ ὲμποδίσουνε τὸν Τράμπ νὰ κάνει, νὰ ἔλθηι σὲ συμφωνία μὲ τὸ ΚΚΚ. Οἱ ὑπόλοιποι φεουδάρχες, Ποῦτιν, ὁ δικός μας ὁ Ἑρντογάν καὶ ἄλλοι μὲ πρῶτον καὶ καλύτερο τὸν Ἑβραῖο λομπίστα θέλουν παράταση τοῦ πλανητικοῦ πολέμου ποὺ νὰ βάληι μέσα καὶ τὴν Κίνα, καὶ ἑλπίζουν ὅτι στὴν καλύτερη περίπτωση θὰ γενικευτῆι ὁ πόλεμος, στὴν χειρότερη θὰ συνεχίσηι. Ὁ Τρὰμπ εἶναι ἡλιθιωδῶς εἱρηνιστὴς καὶ θὰ πάει στούς Κινέζους μὲ λογικὰ ἑπιχειρήματα γιὰ μιὰ κανονικὴ ἐμπορικὴ συμφωνία ποὺ θὰ ἀφήνει ἀπέξω τὸ ὄργιο παρανόμων ὅπλων, ναρκωτικῶν, μεταλλαγμένων, γενικὰ τὴν σαπίλα τῆς παγκοσμιοποίησης κα θᾳ τοὺς πείσηι σὲ μεγάλο βαθμὸ διότι οἱ Κινέζοι μπορεῖ νὰ εἶναι ἁνώμαλοι, ἁλλὰ δὲν εἶναι ἡλίθιοι. Τότε ὅλοι αὑτοὶ θὰ αἱσθανθοῦν ἄχρηστοι, μὲ πρῶτον καὶ καλύτερο τὸν Πάπα, διότι οὑσιαστικὰ ὁ Τράμπ θὰ ἑπιτρέψηι μιὰν ἁναβάθμιση τοῦ Κινεζικοῦ δικτύου σὲ ποιοτικότερη βάση. Δηλαδὴ θὰ παραχωρήσηι στὴν Κίνα ἕνα πιὸ ἑπίσημο στάτους, καὶ αὑτὸ ἁκριβῶς εἶναι ποὺ δὲν θέλουν αὑτὰ τὰ ῥεμάλια, διότι ζοῦνε ἁπὸ τὴν καπηλεία τῆς Δυτικῆς ταυτότητος. Εἶναι ὅλοι τους ψυχροπολεμικοί, τέρατα καὶ ἀποβράσματα τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ὑποκείμενα τῆς ἐσχάτης ὑποστάθμης ποὺ συνδέονται μεταξύ των σὰν κόραξ τῶι κοράκωι..

  ReplyDelete
 45. ...θεωρῶ μάλιστα ἱκανὰ αὑτὰ τὰ ῥεμάλια νὰ σπρώξουν τὸν Τρὰμπ νὰ ὁργανώσηι τὴν δολοφονία τοῦ Κίμ-ἴλ-Σουνγκ γιὰ νὰ τὸν φᾶνε δεύτερο, ἑμπλέκοντας μαζὶ καὶ τὸ ΚΚΚ γιὰ νὰ τὸ φᾶνε τρίτο.

  ReplyDelete
 46. Κωνσταντῆ, τελικὰ εἶσαι πολὺ φανατικὸς. Μᾶς ἔχεις ζαλίσει μὲ τὴν ἀκινησία τοῦ Παρμενὶδη, ἀλλὰ τὲτοια ὑπερκινητικότητα στὶς ἀντιδράσεις σου σὲ ὁτιδήποτε λεχθεῖ, ε δὲν ἔχω ξαναδεῖ...

  Ἄν ἤσουν λὶγο περισσότερο προσεκτικός θὰ ἔβλεπες ὅτι ἀναφέρθηκα σὲ χωρισμὸ Ἐκκλησίας καὶ "Κράτους" καὶ ὄχι σὲ χωρισμὸ Ἐκκλησίας καὶ Κράτους...Ἄρα τὰ σχεδὀν ὁλόσωστα ποὺ ἀναφέρεις στὰ σεντόνια ἐπὶ σεντονιῶν ποὺ ἅπλωσες,δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὸ θέμα ποὺ ἔθιξα...

  ReplyDelete
 47. ..αὑτοὶ οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὁ Τσίπρας, καὶ ὁ Σταθάκης, καὶ ὁ Ἑρντογάν, καὶ ὁ Ποῦτιν, καὶ ὁ Κὶμ-Ἱλ-Σούνγκ, καὶ ὁ Πάπας, εἶναι ἄνθρωποι ἁποτυχημένοι, ἑλεεινοί, ποὺ ζοῦν μονάχα ἁπὸ τὴν κακία καὶ τὶς νευρώσεις τῶν ὁαδῶν τους καὶ χρησιμεύουν σὰν πτυελοδοχεῖα τῶν ἁμαρτιῶν τῆς ἁνθρωπότητας. Γυρεύουν συνήθως τὸν θάνατο, διότι μόνο αὑτὸς δύνατα κάπως -ἔτσι νομίζουν - νὰ τοὺς ξεπλύνηι. Ὁ νεκρὸς δεδικαίωται. Ἄν ζοῦσε ὁ Χριστόδουλος θᾳ ἔγραφα γιὰ τὸ τ ἁθλιότητες, τὶ ψέμματα δημοσίευε, τὶ αἱσχρᾳ ψέμματα, μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι καὶ καλὰ μεταχειρίζεται μιὰ θεατρικῃ διάλεκτο γιᾳ νὰ κάνει τὸ καλό. Ποιός!!!! Ὁ πρωθιερες τῆς χριστιανικῆς θρησκείας, καὶ λέει ψέμματα!!!

  Γράφει ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλας. http://archxristodoulos.gr/index.php/arthrografia-2/101-iorthodo
  Ο άλλος, αυτός που έχει θρησκεία και πατρίδα και οικογένεια και αξίες, αυτός χρειάζεται σήμερα στο Γένος. Και η Ορθοδοξία αυτόν τον τύπο διαπλάθει και στηρίζει. Τον άνθρωπο με αυτοσυνειδησία και ταυτότητα.

  Δηλαδὴ τὸ γουροῦνι τὸν μικροαστό. Αὑτὰ λέει ὁ Ἱησοῦς στὸ Εὺαγγέλιο; Εἴμαστε μὲ τὰ καλά μας; Ἑπειδῃ ὅμως πέθανε, οἱ ἁμαρτίες του ξεπλένονται. Καὶ καλά κάνουν. Γι αὐτ κα τᾳ εμάλια αὑτᾳ κυνηγᾶνε τὸν θάνατο.

  ReplyDelete
 48. ΜΠΑΤΙΣΤΑΣ-ΤΣΙΠΡΑΣ, ΚΚΕ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΟ

  Ὁ Μπατίστας τῆς Κούβας ὑπεστηρίχθη ἀρχικῶς ἀπὸ τὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα τῆς Κούβας λόγῳ τῶν νόμων του ποὺ ἐνίσχυαν τὰ ἐργατικὰ σωματεῖα. Ἐπίσης, κατά την πρώτη διακυβέρνησή του εἶχε πραγματοποιήσει σημαντικὲς κοινωνικὲς μεταρρυθμίσεις. Ἀργότερα ὅμως μετέτρεψε τὴν Κούβα σὲ χῶρο καζινῶν, ναρκωτικῶν καὶ πορνῶν.Γι αὐτὸ καὶ ἐνεφανίσθη ὁ Κάστρο ποὺ τόσο θαυμάζει ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς ἡ σύζυγος τοῦ πρωθυπουργοῦ Τσίπρα.

  Ἀλλὰ ὁ σοσιαλδημοκράτης Τσίπρας δὲν εἶναι Κάστρο. Εἶναι Μπατίστας, ἐπιτέλους δέ (καιρὸς ἦταν) τὸ ΚΚΕ ἐξύπνησε καὶ χρησιμοποιεῖ τὴν ἀπαραίτητη ἐπαναστατικὴ βία κατὰ τοῦ Τσίπρα-Μπατίστα ποὺ πολλαπλασιάζει τὰ καζίνα στὴν Μύκονο, τὴν Σαντορίνη, τὴν Κρήτη καὶ ἀλλοῦ καὶ ἐπεκτείνει τὴν ἀνομία τῶν ναρκωτικῶν καὶ τῶν πορνῶν.Μὲ τὴν βοήθεια τῶν τραπεζῶν κυριολεκτικὰ κλέβει τὰ σπίτια τῶν Ἑλλήνων, καταστρέφει τὶς ἐλάχιστες ἀπομεινοῦσες πολύτεκνες οἰκογένειες, ἀποδεκατίζει τὸν ἑλληνικὸ πληθυσμὸ μὲ τὴν συστηματικὴ μετανάστευση τῶν τελευταίων νέων γιὰ νὰ ἀπομείνουν μόνον ἐντὸς οἱ ξεδοντιασμένοι ὑπερήλικες, καὶ μὲ τὸ αἰώνιο χαμόγελό του, βλέποντας τὴν ἔρημο ποὺ ἐξαπλώνεται γύρω του, συνεχίζει νὰ κοροϊδεύῃ τὸν ἑλληνικὸ λαό. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι ὁ Ἕλλην δὲν εἶναι Κάστρο καὶ ἡ κυρία Μπαζιάνα δὲν πρόκειται νὰ τὸν εὕρη στὴν Ἑλλάδα.Προτιμᾷ λοιπὸν νὰ συζῇ μὲ τὸν Μπατίστα.Γιὰ πόσον καιρὸ ἀκόμη ὅμως; Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 49. Ὀνομάζομαι Παναγιώτης καὶ εἶμαι δεκαεπτὰ ἐτῶν. Ἑδῶ καὶ δύο συνεχόμενα ἔτη σᾶς παρακολουθῶ μὲ μεγάλη προσοχὴ ,κύριε Καθηγητὰ, καὶ ὁμολογῶ ὄτι αἰ ἀπόψεις σας μὲ βρίσκουν πλήρως σύμφωνο. Εἶναι ἀλήθεια ὄτι διὰ άρκετὸν καιρὸν ἔψαχνα νὰ βρῶ κάποιον πνευματικὸν ἄνθρωπον, κάποιον Ἕλληνα - Ῥωμηὸν ποὺ δὲν ἔχει ξεπέσῃ πνευματικὰ στὸ ἄθλιον ἐπίπεδον τῶν σημερινῶν << Ἑλληναράδων >> τοῦ ἐλλαδικοῦ, μὰ ὄχι ἐλληνικοῦ κρατιδίου. Τοῦ κρατιδίου αὐτοῦ ποὺ διὰ χάριν του καὶ ἰδιαιτέρως διὰ χάριν τῶν τότε Μεγάλων Δυνάμεων τοῦ 1830 κατεστράφη τὸ ἀνανεομένον - κατ'ἐμὲ- πρόσωπον τῆς Ῥωμαίηκης- Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Καὶ εἶναι ὄντως φοβερὸν τὸ πῶς οἰ σημερινοὶ κάτοικοι τοῦ κρατιδίου διατυμπανίζουν τὴν << ἑλληνικότητά >> τους καὶ τὸν δῆθεν πατριωτισμὸν τους, ἐνῶ στὴν οὐσίαν ζοῦν σὲ ἕνα κράτος ψευτορωμαίηκον, σὲ ἕνα κράτος ἐχθρικὸν δι'αύτοὺς, σὲ ἕνα κράτος ποὺ δολοφονεῖ καθημερινῶς τὴν ῤωμαίηκην - ἑλληνικὴν ψυχὴν. Ἐπιστρέφοντας στὸ ἀρχικὸν θέμα, ἔψαχνα ἐν Ἐλλάδι νὰ βρῶ καθηγητὴν ὲπαναστάτην, ποὺ ὄντας ῥομαντικὸς, θὰ μποροῦσε νὰ στηρίξῃ καὶ φιλοσοφικὰ μίαν << ῥωμαίηκην έπανάστασιν >>. Τελικὰ, ὁ καθηγητὴς αὐτὸς δὲ βρίσκεται ἐν Ἐλλάδι, ἀλλὰ ἐν Καναδᾶι. Καὶ εἶστε ἐσεῖς, κύριε Καθηγητἀ, αὐτὸς ὀ ῥομαντικὸς ἐπαναστάτης!Δι 'αύτὸ , λοιπὸν , ἀπεφάσισα νὰ σᾶς γράψω, διὰ νὰ δεῖτε καὶ έσεῖς ὅτι ἐν τέλει ὑπάρχει ἐλπὶς διὰ τὴν νεολαῖαν ! Καὶ μία τελευταῖα παρατήρησις ὄσον ἀφορὰ τὴν γλῶσσαν μας!Εἶμαι στὴν δευτέρα τάξιν τοῦ Λυκείου καὶ παρατηρῶ τὸ ἐξῆς (διὰ πρὶν λίγα χρόνια ἀπρόσμενον):ὅλο καὶ περισσότεροι μαθητὲς ἀρχίζουν καὶ ὑποστηρίζουν τὸ πολυτονικὸν!!!
  Κατὰ αὐτὸν τὸν τρόπον κλείνω καὶ σᾶς εὔχομαι καλἠ καὶ εὐλογημένη ὰπὸ τὸν Κύριον χρονιὰ...

  Σᾶς εὐχαριστῶ,
  Παναγιώτης Η., ἕνας ὰπὸ τοὺς ἀγνώστους παρατηρητὲς καὶ ὑποστηρικτὲς σας. Ζἠτω ἡ ῤωμαίηκη ἐπανάστασις!

  ΥΓ. Συγγνώμη διὰ τὰ ὅποια λάθη στὸ πολυτονικὸν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἄνώνυμε, ἐπειδὴ ὑποπτεύομαι ὅτι εἶσαι ὁ ἀπὸ χρόνια ἀνώνυμος τρολάνθρωπος, θὰ σὲ παρακαλέσω ἐὰν λὲς ἀλήθεια νὰ πάρῃς προφὶλ καὶ νὰ ὑπογράφῃς μὲ τὸ πραγματικό σου ὄνομα ὅπως οἱ φοιτητές μου στὸ Πανεπιτήμιο ποὺ γράφουν μὲ τὸ πραγματικό τους ὄνομα.Οὐδεὶς εἶναι ἀνώνυμος ὅπως καὶ οὐδεὶς δὲν εἶναι ἁπλῶς ἐπώνημος.Ὅπως λέγει καὶ ὁ γάλλος συγγραφεὺς τοῦ ΙΖ΄ αἰῶνος,Κορνήλιος (Corneille)
   «La valeur n'attend pas le nombre des années». Ἐὰν ὅμως συνεχίσῃς νὰ χρησιμοποιῇς τὸ Anonymous θἀ ὑποχρεωθῶ νὰ σὲ κὀψω. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 50. Ὀνομάζομαι Παναγιώτης καὶ εἶμαι δεκαεπτὰ ἐτῶν. Ἑδῶ καὶ δύο συνεχόμενα ἔτη σᾶς παρακολουθῶ μὲ μεγάλη προσοχὴ ,κύριε Καθηγητὰ, καὶ ὁμολογῶ ὄτι αἰ ἀπόψεις σας μὲ βρίσκουν πλήρως σύμφωνο. Εἶναι ἀλήθεια ὄτι διὰ άρκετὸν καιρὸν ἔψαχνα νὰ βρῶ κάποιον πνευματικὸν ἄνθρωπον, κάποιον Ἕλληνα - Ῥωμηὸν ποὺ δὲν ἔχει ξεπέσῃ πνευματικὰ στὸ ἄθλιον ἐπίπεδον τῶν σημερινῶν << Ἑλληναράδων >> τοῦ ἐλλαδικοῦ, μὰ ὄχι ἐλληνικοῦ κρατιδίου. Τοῦ κρατιδίου αὐτοῦ ποὺ διὰ χάριν του καὶ ἰδιαιτέρως διὰ χάριν τῶν τότε Μεγάλων Δυνάμεων τοῦ 1830 κατεστράφη τὸ ἀνανεομένον - κατ'ἐμὲ- πρόσωπον τῆς Ῥωμαίηκης- Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Καὶ εἶναι ὄντως φοβερὸν τὸ πῶς οἰ σημερινοὶ κάτοικοι τοῦ κρατιδίου διατυμπανίζουν τὴν << ἑλληνικότητά >> τους καὶ τὸν δῆθεν πατριωτισμὸν τους, ἐνῶ στὴν οὐσίαν ζοῦν σὲ ἕνα κράτος ψευτορωμαίηκον, σὲ ἕνα κράτος ἐχθρικὸν δι'αύτοὺς, σὲ ἕνα κράτος ποὺ δολοφονεῖ καθημερινῶς τὴν ῤωμαίηκην - ἑλληνικὴν ψυχὴν. Ἐπιστρέφοντας στὸ ἀρχικὸν θέμα, ἔψαχνα ἐν Ἐλλάδι νὰ βρῶ καθηγητὴν ὲπαναστάτην, ποὺ ὄντας ῥομαντικὸς, θὰ μποροῦσε νὰ στηρίξῃ καὶ φιλοσοφικὰ μίαν << ῥωμαίηκην έπανάστασιν >>. Τελικὰ, ὁ καθηγητὴς αὐτὸς δὲ βρίσκεται ἐν Ἐλλάδι, ἀλλὰ ἐν Καναδᾶι. Καὶ εἶστε ἐσεῖς, κύριε Καθηγητἀ, αὐτὸς ὀ ῥομαντικὸς ἐπαναστάτης!Δι 'αύτὸ , λοιπὸν , ἀπεφάσισα νὰ σᾶς γράψω, διὰ νὰ δεῖτε καὶ έσεῖς ὅτι ἐν τέλει ὑπάρχει ἐλπὶς διὰ τὴν νεολαῖαν ! Καὶ μία τελευταῖα παρατήρησις ὄσον ἀφορὰ τὴν γλῶσσαν μας!Εἶμαι στὴν δευτέρα τάξιν τοῦ Λυκείου καὶ παρατηρῶ τὸ ἐξῆς (διὰ πρὶν λίγα χρόνια ἀπρόσμενον):ὅλο καὶ περισσότεροι μαθητὲς ἀρχίζουν καὶ ὑποστηρίζουν τὸ πολυτονικὸν!!!
  Κατὰ αὐτὸν τὸν τρόπον κλείνω καὶ σᾶς εὔχομαι καλἠ καὶ εὐλογημένη ὰπὸ τὸν Κύριον χρονιὰ...

  Σᾶς εὐχαριστῶ,
  Παναγιώτης Η., ἕνας ὰπὸ τοὺς ἀγνώστους παρατηρητὲς καὶ ὑποστηρικτὲς σας. Ζἠτω ἡ ῤωμαίηκη ἐπανάστασις!

  ΥΓ. Συγγνώμη διὰ τὰ ὅποια λάθη στὸ πολυτονικὸν.

  ReplyDelete
 51. Τὸ "κράτος" εἶναι στἠν δική μου ἀνἀγνωση αὐτὸ ἀκριβῶς, τἀ ναρκωτικά, ἡ πορνεία (σὰν ψευδαίσθηση συζυγικῆς σχέσης) καἰ ἐν τἐλει ἡ ἐργασία. Τὸ κράτος πάντα εἶναι "κράτος". Εἶναι ἕνα εἶδος ψευδαίσθησης. Ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία ὅταν δὲν γίνεται πασαρέλα ἔχει τὴν σωστότερη ἄποψη ποὺ ξέρω, ἀπὸ ἐπίσημο ὁργανισμό. Δηλ. "΄οτι ἠ ψευδαίσθηση δὲν εἶναι πρόβλημα, πρόβλημα εἶναι ἡ σκηνοθεσία τῆς ψευδαίσθησης. Σὲ αὐτὸ εἶναι ἱστορικὰ συνεπέστατη. Πῆρε τέλος πολὺ σωστὴ θέση στὸ Μακεδονικό. Πράγματι δὲν μποροῦμε νὰ ἀναγνωρίσουμε κράτος μἐ τὀ ὄνομα Μακεδονία. Καὶ ὄχι ἐπειδὴ εἶναι ἤ δὲν εἶναι ἀπειλὴ ἀπὸ τον Βορρᾶ, ἀλλὰ ἐπειδὴ ὅλη αὐτὴ ἡ ὑποθεση εἶναι μούφα. Γενικὰ ἡ ἐκκλησία δἐν τὰ πάει καθόλου κακὰ ὅταν ἐκφράζεται πολιτικά.

  Δὲν μποροῦμε νὰ ἁποκλείσουμε ὅμως ὅτι... δὲν θὰ τὴ γλιτώσουμε καὶ ὅτι... δὲν θὰ μᾶς σκάσηι κανένας τζιχαντιστὴς γιὰ νὰ διευκολύνηι τὴν κατάσταση. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάει. Γιατὶ ἄκουσα ὅτι ἡ Ἑλλάδα χαρακτηρίστικε ἐπικίνδυνη γιὰ Ἁμερικανούς. Πάντως, ὁ ῥόλος τῆς ἐκκλησίας εἶναι.... Παρμενίδειος. Διότι ἡ δουλειά της εἶναι νὰ κρατιέται Ἅγιος Ἀντώνιος μπροστὰ στοὺς πειρασμούς. Αὐτὀς εἶναι ὁ ῥόλος τῆς ἐκκλησίας σἐ σχέση μἐ τὀ κράτος. Τὀ θέμα δὲν εἶναι τὀ "κράτος" ἀλλὰ ἡ "ἐκκλησία". Ἑκεῖ εἶναι τὀ πρόβλημα, γιὰ ὁλόκληρο τὸν νέο ἑλληνισμό,δηλ. τί τοῦ λέει ἡ ἐκκλησία του. Ἡ ἐκκλησία καὶ ὄχι "ἐκκλησία" εἶναι ἐτυμολογικῶς ἕνα κάλεσμα πρὸς τὴν εὐτυχία. Μάλιστα. Αὑτὸ εἶναι ἡ ἐκκλησία. Συνεπῶς δὲν εἶναι ἕνας πολιτειακὸς ὀργανισμός. Ὑπάρχει ἕνα χατζηλίκι στἠν ὀρθοδοξία, ποὺ εἶναι προσωπικό. Αὐτὸ τὸ χατζηλίκι ἤ κισμέτ ἤ ἐν πάσηι περιπτώσηι κάλεσμα πρὸς σωτηρία εἶναι ἡ ἐκκλησία. Θεωρητικὰ ἡ "ἐκκλησία" θὰ ἔπρεπε νἀ διευκολύνηι τὸν ταξιδιώτη. Αὐτὴ εἶναι ἡ δουλειά της, εἶναι κάτι σὰν χάνι. Τὀ πρόβλημα εἶναι ὅτι ἔχουμε τὴν ψευδαίσθηση ὅτι ἡ "ἐκκλησία" πρέπει νἀ εἶναι ντἐ καἰ καλὰ χῶρος βίωσης τῆς εὐτυχίας καὶ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα δὲν ξέρω ἄν εἶναι ὀρθόδοξο, ἴσως νὰ μὴν εἶναι, πάντως εἶναι σίγουρα θεατρικό. Μηπως ἠν κατηγοροῦμε δηλαδἠ γιἀ κάτι ποὺ δὲν εἶναι. Ὅλη αὐτὴ ἡ φιλολογία γιὰ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησία σὰν Μπαϋρόυτ εἶναι λίγο ἄκυρη ἀπὸ οὐσιαστικὴ ἄποψη.

  Πολὺ πιὸ οὑσιαστικὴ εἶναι ἡ κατεύθυνση ποὺ πρέπει νὰ πάρηι ὁ προσκυνητής. Ἑκεῖ ὁ πιστὸς δὲν ξέρει τί τοῦ λέει ἡ ἐκκλησία. Ὅτι ΥΠΑΡΧΕΙ εὐτυχία καὶ πρέπει νὰ τὴν βρῆι ἤ ὅτι δὲν ὑπάρχει καὶ πρέπει νὰ πάρηι ναρκωτικά; Ὁ Τσίπρας τοῦ λέει σαφέστατα τὸ δεύτερο. Ἑὰν ἡ ἐκκλησία λέει τὸ ἴδιο, τότε "ἐκκλησία" καὶ "κράτος" εἶναι Ἅμποτ καὶ Κοστέλλο.

  ReplyDelete
 52. Γιαννης ΑποστολοπουλοςJanuary 10, 2018 at 3:31 PM

  «Ἀλλὰ ὁ σοσιαλδημοκράτης Τσίπρας………» και να ήτανε και σοσιαλδημοκράτης με την πραγματική εννοια της σοσιαλδημοκρατίας θα ήταν από καλά ως τέλεια. Στην εποχή του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, ξεκινώντας από τις ΗΠΑ στο τέλος τις δεκαετίας του 1970 μέχρι σήμερα, είναι αστείο να συζητά κανείς για σοσιαλδημοκρατία στις μέρες μας, τη στιγμή που το τεράστιο κεφάλαιο απαιτεί από όλες τις χώρες στις οποίες εδράζει
  1.Βάρβαρες ιδιωτικοποιήσεις
  2.Λιτότητα,
  3.Απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, ( δουλεμπόριο δηλαδή)
  4.Μειώσεις στις δημόσιες δαπάνες προκειμένου να αυξηθεί ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στην οικονομία και την κοινωνία κοκ
  Τι σχέση έχουν αυτές οι ιδέες που βασίζονται στην « ελεύθερη αγορά -laissez-faire » με την μετά πολεμική κεϋνσιανή σοσιαλδημοκρατία που επικράτησε και εφαρμόστηκε από το 1945 έως τα τέλη του 1970 ? Γνώμη μας, ότι ο κ. Τσίπρας έχει την ίδια σχέση με την σοσιαλδημοκρατία, όπως ο φάντης με το ρετσινόλαδο. Η ερώτηση είναι, που είναι η λύση? Είναι στην στήριξη της χρυσής αυγής που εσεις ανοιχτά υποστηρίξατε και παροτρύνατε και αλλους προοδευτικούς ανθρώπους? Επειδή όλες οι μάσκες κάποτε πέφτουν ( και του κ. Κουτσουμπα, και της κ. Κανέλλη, και του κ. Κιτσικη, και του κ. Αποστολοπουλου, και του κ. Λουκου κοκ.. ) εμείς πιστεύουμε ότι αν οι Έλληνες μαζί με τα σπίτια τους δεν είχαν χάσει το χιούμορ τους, στις επόμενες εκλογές θα έδιναν στον κ. Κουτσουμπα ένα 50%. Τι θα είχαν να χάσουν? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 53. ...δηλαδὴ πῶς τὸ βλέπω τὸ πράγμα. Ἡ Δύση ἔχει ἀπελπιστῆι (καὶ ὄχι μόνο) καὶ ἔρχεται στὴν Ἑλλάδα ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶναι ἡ ὀρθοδοξία. Καἰ τῆς λέει. Κοίταξε νὰ δῆις, orientale lumen (φῶς τῆς Ἀνατολῆς, κάπως ἔτσι). Τἅχουμε κάνηι μαντάρα. Ὑπάρχει Θεὸς ἤ δὲν ὑπάρχει; Ἅν δὲν ἁπαντήσηις, θὰ σὲ μπουμπουνίσουμε. Εἶδες, τὶ κάναμε στἰς γειτόνισσες. Τὸ κράτὸς δηλ. ἐγώ, λέει, κοίταξε, δῶσε μου κανὰ φράγκο καὶ πάω νὰ Τὸν βρῶ. Ἅμα Τὸν βρῶ θὰ Τὀν ῥωτήσω καὶ γιὰ σένα.

  Στὴν οὐσία ὑπάρχει ἕνα θεολογικὸ "κενὸ" στὴν Ὀρθοδοξία ποὺ δὲν ἔχει ἀποσαφηνιστῆι. Μπορεῖ νὰ σᾶς φαίνεται παράξενο, ἀλλὰ ὁ κόσμος περιμένει νὰ γίνηι μιὰ Ὀρθόδοξη Σϋνοδος καὶ νὰ προσθέσηι ἤ νὰ ἀφαιρέσηι κάτι ἀπὸ τὸ Πιστεύω. Ἥ κάτι παραπλήσιο. Στἠν πραγματικότητα δηλαδἠ ἡ ὅλη κρίση δὲν εἶναι παρὰ ἕνα ἁγωνιῶδες ἑρώτημα.

  ReplyDelete
 54. ...τὀ ΚΚΕ εἶναι γιὰ τὴν ἐκκλησία κίνδυνος, διότι εἶναι ἄλλη θρησκεία, μανιχαϊστική, καὶ ἐπικίνδυνη διότι εἶναι πάρα πολὺ κοντὰ στὸν χριστιανισμό, παρὰ μία τρίχα. Οἱ μανιχαϊστικὲς αἱρέσεις (Παυλικιανοί, Βογόμιλοι, Καθαροί) ἦταν στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη ὁ μόνος μἠ χριστιανικὀς κίνδυνος. Πιστεύω ὅτι ἄφησαν πολλὰ ἴχνη στἠν Μ. Ἀσία καὶ ὅτι αὐτὸ ἐξηγεῖ κάπως γιατὶ οἱ πρόσφυγες τῆς ΜΑ καταστροφῆς μπῆκαν στὸ ΚΚΕ. Αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἑξηγήσηι ὁ Τάσος ὁ Κωστόπουλος, ποὺ ἀσχολήθηκε μὲ τὸν φασισμὀ τοῦ Μεσοπολέμου, καὶ ἀναρωτιέται γιατὶ δὲν ἐφασιστοποιήθησαν οἱ πρόσφυγες ἀντἰ νἀ κομμουνιστοποιηθοῦν.

  Ἡ διαφορὰ μεταξὐ τῆς ὑπομονετικῆς στατικότητας τῆς ἐκκλησίας καὶ τοῦ μανιχαϊσμοῦ εἶναι πολὺ λεπτή. Καἰ οἱ δύο συνάγουν ἀπὀ τἀ στραβά, τἀ ὁποῖα ἀντὶ νἀ ἀποφύγουν, κάθονται καἰ τἀ βλέπουν, τἠν ὕπαρξη ἑνὸς ἀντι-κόσμου, ὅπου τἀ στραβά στρώνουν ὅλα. Ἡ διαφορἀ ἔγκειται στὴν κοινωνικοποίηση ἤ μἠ τοῦ ἀνάποδου κόσμου. Τὀ ΚΚΕ βάζει ἕνα ποίμνιο νἀ τὀν κατοικεῖ, ἑνῶι στὴν ἐκκλησία ὁ πιστὀς τὀν φτάνει μόνος του χάρη στἠν ΥΠΑΡΞΗ (ὄχι ἁπλῶς τἠν βοήθεια) τοῦ Θεοῦ. Τὀ κέντρο τοῦ προβλήματος εἶναι λοιπὸν ἡ ὕπαρξη, ὄχι γενικῶς καὶ ἠλιθιωδῶς ὅπως στοὺς ὑπαρξιστές, ἁλλὰ εἰδικώτατα τοῦ Θεοῦ.

  ReplyDelete
 55. ...διὰ μέσου τῆς κοινωνικοποίησης τῆς ἐλπίδας, τὸ ΚΚΕ δημιουργεῖ μιὰ ὕπουλη, πρέπει νὰ τὸ πῶ, ὑποχρέωση, καὶ ἐκεἰ εἶναι ἡ διαφορὰ μὲ τὸν χριστιανισμό. Τί κάνει τὸ ΚΚΕ. Τὀ κατάλαβε ὁ Γούντχαουζ. Δίνει εἰσιτήριο δίχως ἐπιστροφή. Ἅπαξ καὶ μπῆις στἠν συλλογικὴ ἐλπίδα, ἅμα βγῆις εἶσαι προδότης, καὶ γιὰ αὐτὸ ὁ Παπαδόπουλος καὶ ἄλλοι ταγματασφαλῖτες τοῦ καιροῦ του εἶχαν τὰ δίκια τους νὰ διαισθάνονται ὅτι τὸ ΚΚΕ εἶναι τὸ καλύτερο δεκανίκι τοῦ συστήματος. Τὀ πρόβλημα εἶναι ὅτι τὴν σταυροφορία κατὰ τῶν Καθαρῶν τἠν ὀργάνωσε ὁ Πάπας μαζἰ μὲ τοὺς Φράγκους βασιλεῖς. Εἶναι ἀνόσια ἡ συμμαχία Ὁρθοδοξίας καὶ Πάπα. Εκεῖ, λοιπόν, εἶναι ὁ μέγας κίνδυνος γιὰ τἠν ἐκκλησία μας. Ὁ παπισμὸς πρέπει ἀνυποχώρητα νὰ καταδικαστῆι, διότι περιλαμβάνει τἠν ἀρχὴ τῆς ἀνισότητας. Σὲ αὐτὸ τὸ πράγμα εἶναι ζωἠ ἤ θάνατος, ὁ Χριστιανὸς πρέπει νὰ εἶναι ἔτοιμος νὰ πεθάνηι προκειμένου νὰ μὴν ὑποδουλωθῆι ψυχικά, δηλαδὴ νὰ πεθάνηι. Ὁποιαδήποτε παραδοχὴ ἀνωτέρου εἶναι θυσία στὸν Αὐτοκράτορα.

  ReplyDelete
 56. ...φαντάζομαι δἐ ὅτι ἡ φασιστικὴ τάση εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Αὐτὸ εἶναι ποὺ δὲν ἔχει γίνηι κατανοητό. Ὅταν ὁ Τσίπρας πάει λ.χ. στὸ Ἅγιον Ὅρος καὶ λέει θὰ βάλουμε τὴν ἐκκλησία μέσα ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΟΣ. Αὐτὸ εἶναι φασισμὸς καραμπινᾶτος, ἐκτὸς καὶ ἄν δὲν ἔχω καταλάβηι γρύ. Διότι καὶ ὁ Ναπολέων ἔβαλε τὴν ἐκκλησία μέσα, μὲ τὸ κονκορντά, ἀλλὰ τὴν ἔβαλε μέσα γιὰ νὰ την ξεκολλήσηι ἀπὸ τὸ Βατικανό. Ἑμεῖς ΔΕΝ ὑπαγόμεθα στὸ Βατικανό. Ἅρα τί ἀνάγκη εἶχεν ὁ Τσίπρας νἀ πάηι νὰ μείνει λίγο μόνος του παρέα μὲ τὴν εἰκόνα;;;;; Ἡ ἀνάγκη εἶναι νὰ ὑποτάξηι τὴν θρησκεία στὸ κράτος. Αὐτὸ ἔκανε ὁ κερατᾶς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ευφυολογήματα, Κωσταντή και κολοκυθιές.

   Η Ελλάδα δεν δύναται να περμπατήσει, ούτε καν να μπουσουλίσει με το τρέχον τελείως δυσλειτουργικό και σάπιο πολιτικό σύστημα.

   Πιστεύω ότι το να αναλάβει (επιτέλους!) ο Στρατός είναι μονάχα θέμα χρόνου. Άλλωστε ουδείς εκ των Μεγάλων Δυνάμεων πλην της Ε.Ε., επιθυμεί την συνέχιση του τωρινού κυβερνητικού τσίρκου. Συν τοίς άλλοις απέναντι στον Ερντογάν δεν δύνασαι να έχεις τον Πάκη...Χίλιες φορές έναν Στρατηγό ή έναν Μεταξά. Αυτός άλλωστε θα φέρει και την απαραίτητη κοινωνική συνοχή διότι εάν συνεχισθεί η τωρινή κατάσταση μονάχα γέροι, λαθρομετανάστες και πόρνες της πρώην ΕΣΣΔ θα μείνουν στο Ελλαδιστάν, μαζί με τους Δημοσατζήδες.

   Μία εσωτερική εξέγερση λαθρομεταναστευτικών και αναρχικών Ρουβικωνικών στοιχείων, αποτελεί αρίστη αφορμή εκδηλώσεως Μεταξικού πραξικοπήματος "για το καλό της Πατρίδος". Ελπίζω να γίνει.

   Delete
  2. Δυστυχῶς κύριε Παλαιὲ αὑτὸ σκέφτονται πάρα πολλοὶ Ἕλληνες διότι εἶναι δοῦλοι τῶν Ἁμερικανῶν καὶ ἄνθρωποι ἁκαλλιέργητοι, ἄνευ εὑαισθησίας.

   Delete
 57. ...παρεμπιπτόντως ὀ Χριστόδουλος πάει γιὰ ἁγιοποίηση καὶ τὸ θέμα εἶναι ἄν θὰ τὸν κάνουμε ἅγιο ἤ ὄχι. ἡ θεολογία στὴ ὁρθοδοξία εἶναι πειραματική...

  ReplyDelete
 58. Αμερικανικός "Πολιτισμός" με νέγρικες νότες, βρισίδια και τόνους πυρομαχικών μαζί με αφίσα του βασιλέος Τραμβίου!

  https://www.youtube.com/watch?v=1FOFb02GMiw

  Και ύστερα ορισμένοι αναρωτιούνται γιατί νικούν οι Ταλιμπάν! Μάλιστα τολμούν και τους κριτικάρουν κιόλας οι ίδιοι που τους δημιούργησαν και χρησιμοποίησαν κατά της νομίμου Κομμουνιστικής κυβερνήσεως τα έτη 1978-1992. Αν και ιδεολογικά διαφωνώ με την αθεΐα, επί Κομμουνιστικού καθεστώτος ούτε όπιο υπήρχε στο Αφγανιστάν ούτε η σημερινή αναρχία, ίσα-ίσα είχαν μπει τα θεμέλια κρατικής αναπτύξεως του Αφγανιστάν.

  Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν είναι χαμένος για τους Αμερικανούς και την παθαίνουν όπως οι Βρετανοί τον 19ο αιώνα...Φτάσαν μάλιστα οι ΗΠΑ σε βαθμό να φυτέψουν το Ισλαμικό Κράτος (κωδική ονομασία Βιλαέτι Χορασανίου) ως τζιχαδιστικό αντίβαρο είς βάρος των Ταλιμπάν!

  Αιδώς ουδεμία δεν υπάρχει;;;!

  ReplyDelete
 59. Το να βλέπεις Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση, δηλαδή τις δύο όψεις του ιδίου του αστικού εθνοκτόνου καθεστώτος να πλακώνονται σαν π...νες μαζί με τα βοθροκάναλά τους για λογαριασμό των νταβατζήδων τους (Μαρινάκης, Σαββίδης, Βαρδινογιάννης κλπ) δείχνει ξεκάθαρα τον απύθμενο βόθρο του Κοινοβουλευτισμού.

  Αλλά εμάς αυτά δεν μας νοιάζουν. Αρκεί να μην μας πουν "ακροδεξιούς" και ρατσιστές!

  Ας καταλάβουν επιτέλους οι πανηλίθιοι δημοσιοκάφροι ότι η ακροδεξιά εκφράζει αχαλίνωτα ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΑ συμφέροντα δίχως όριο, δηλαδή ακριβώς ότι κάνουν όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου υπέρ μαφιόζων (Μαρινάκης-Σαββίδης) και τραπεζών.

  Το να κατηγορείται η Εθνικοσοσιαλιστική Χρυσή Αυγή ως...ακροδεξιά αποτελεί συντομότατο ανέκδοτο!

  ReplyDelete
 60. ...ἑγὼ θὰ τὸν ἔκανα ἅγιο. Καὶ θὰ τὸν ἔκανα ἅγιο γιᾳ ἕναν καὶ μόνο λόγο, γιὰ τὴν ὁμοφυοφιλία ποὺ τοῦ προσάπτουν. Ἑσεῖς τί λέτε, σύντροφοι;

  ReplyDelete
 61. Κύριε Καθηγητὰ, διάβασα τὸ σχόλιόν σας καὶ κατάλαβα ὅτι ὄντως ἦτο ἀτόπημά μου νὰ γράψω μὲ προφὶλ ἀγνώστου. Μάλιστα, μὲ τὴν συγκεκριμένην φράσιν (περί τοῦ Κορνηλίου) μοῦ θυμίσατε μία ἀγαπητή μου καθηγήτρια ἡ ὁποῖα πάντα μοῦ λέει ὅτι πρέπει νὰ εἶμαι πάντοτε ἔτοιμος νὰ ὑποστηρίξω τὴν θέσιν μου ὡς πρόσωπον ὑπαρκτὸν μὲ ὄνομα καὶ ὄχι ὠς προσωπεῖον... Καὶ πάλι συγγνώμη! Εὔχομαι ἀπὸ ἑδῶ καἰ πέρα νὰ ὑπάρξουν ἐποικοδομιτικοὶ μεταξὺ μας διάλογοι!

  Σᾶς εὐχαριστῶ,
  Παναγιώτης Ἠλιόπουλος

  ΥΓ Φυσικὰ δὲν εἶμαι ὁ γνωστὸς , παρατηρημένος καὶ ἀπὸ ἐμένα, τρολάνθρωπος.

  ReplyDelete
 62. Μέσα σε έναν οχετό μετριότητος και γεωπολιτικής εγκεφαλικής μαλακύνσεως, μονάχα ο Ιφικράτης Αμυράς εκφράζει την ΜΟΝΑΔΙΚΗ σωστή γεωπολιτική θέση υπέρ των συμφερόντων του Ελληνισμού:

  http://www.iphicratisamyras.com/2018/01/blog-post_8.html

  Ο ανιστόρητος "πατριωτισμός" αποτελεί εγκληματική συμπεριφορά.

  Την στιγμή που ο Ελληνισμός δίνει μάχη για να μην χαθεί άλλη μία Ελληνική Πατρίδα, οι "πατριώτες" αγωνίζονται για να χαθεί και αυτή η Πατρίδα. Στέκονται στο πλευρό του σλαβικού επεκτατισμού.

  Αγωνιζόμαστε για την Επανελλήνιση των Σκοπίων, αγωνίζονται για τον εκσλαβισμό των Σκοπίων.

  Τα Σκόπια μία μέρα θα γίνουν πάλι μέρος της Ελλάδος, όσο και αν δεν μπορούν να το χωνέψουν οι ανιστόρητοι "πατριώτες".

  Η μάχη κατά των Σλάβων για τον έλεγχο της Βορείου Μακεδονίας πρέπει να μεταφερθεί στο έδαφος των Σκοπίων, την στιγμή που οι "πατριώτες" τον μεταφέρουν στο έδαφος της Ελλάδος για τον έλεγχο της Νοτίου Μακεδονίας.

  Οι "πατριώτες" κατηγορούν τους κυβερνώντες ότι παραδίδουν το όνομα "Μακεδονία" στους Σκοπιανούς.

  Ενώ αυτοί, οι δήθεν πατριώτες, απλώς παραδίδουν Μακεδονικά εδάφη και Μακεδονικούς πληθυσμούς στους Σκοπιανούς. Και δεν τους καίγεται καρφί.

  Αυτή είναι η πολιτική σχιζοφρένεια που βιώνουμε.

  Λέμε ΝΑΙ στην χρήση του όρου Βόρειος Μακεδονία για τα Σκόπια.

  Λέμει ΝΑΙ στην επανελλήνιση και ενσωμάτωση της Βορείου Μακεδονίας στον Ελληνικό κορμό.

  Λέμε ΟΧΙ στην αντεθνική πολιτική των ανιστόρητων "πατριωτών" που απεμπολούν τα ιστορικά, εδαφικά, πολιτισμικά, και εθνικά δικαιώματα του Ελληνισμού στην κατεχομένη Βόρειο Μακεδονία.


  ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ! ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εὖγε Ἰφικράτη! Πολὺ σωστό. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 63. Πατῶντας στὸ ὄνομα Παναγιώτης Ἡλιόπουλος διαπιστώνω ὅτι δὲν μὲ παραπέμπει σὲ προφίλ. Παρακαλῶ λοιπὸν οἱ γνωρίζοντες σχολιαστὲς νὰ ἑρμηνεύσουν τὸ φαινόμενο καὶ νὰ μὲ βοηθήσουν νὰ σχηματίσω γνώμη ἐπὶ τοῦ προκειμένου.Δημήτρης Κιτσἰκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ποίος να είναι;;!

   Ο γνωστός τρολλάνθρωπος ιαπωνεζολάγνος Χατζηγώγος είναι.

   Delete
  2. Βρὲ Θόδωρε Χατζηγῶγε,ἐκεῖ κατήντησες; Ὅταν σὲ ἤξερα, χρόνια τώρα εἶχες άκόμα τὸ μυαλό σου. Εἶχες βέβαια μόνιμη σκέψη νὰ ὑβρίζῃς τὸν πατέρα Γεώργιο Μεταλληνὸ ἀλλὰ κατὰ τὰ ἄλλα φαινόσουν νορμὰλ ἄνθρωπος. Πῶς κατήντησες ἔτσι; Πράγματι, κρῖμα! Σὲ συμβουλεύω νὰ προσπαθήσῃς νὰ παρατήσῃς τὰ ἀρρωστημένα σου ἔνστικτα καὶ νὰ ἀποσυρθῇς σὲ κάποιο μοναστῆρι γιὰ νὰ ἡσυχάσῃ ἡ ψυχή σου.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 64. ... κατά των Σλάβων για τον έλεγχο της Βορείου Μακεδονίας πρέπει να μεταφερθεί στο έδαφος των Σκοπίων...

  ...γιατὶ ῥε παιδί μου δὲν λέτε κατευθείαν ἔξω Βουργαριά, οὔστ! Μές στό τούρκικο χωριὸ πέφτω μὲ ἁλεξίπτωτο, Μακεδονία ἑλληνικὴ τοῦ Άλεξάνδρου ἡ χώρα, καὶ ὅλα αὑτὰ τὰ ὁποία...

  Συγγνώμη, ἁλλὰ ἑγὼ τὰ καταλαβαίνω ἠλιθιωδῶς, καταλαβαίνω ὅτι ὁ Ἁμυρᾶς λέει, παιδιὰ ἁφοῦ τὸ θέλουν οἱ Ἀμερικάνοι καὶ ἑσεῖς εἶστε Ἁμερικανόδουλη πελατεία, μὴν ξεφτιλιζεστε μπροστὰ στὸν συγκλητικὸ ἁπαιτώντας νὰ σᾶς δὼσηι αὑτὰ ποὺ σᾶς χαρίζει. Δεῖξτε λίγο πολιτισμό. Θὰ τοῦς φᾶμε διὰ τῆς διεισδύσεως....

  Τί νὰ πῶ...κατάντια τοῦ ἁνθρώπου, κατανοητόν. Ἑν πάσει περιπτώσει εἶναι φανερὸ ὅτι οἱ ἑλληνικοῦρες εἶναι τράβηγμα τοῦ Φράγκου γιὰ πέσεν φράγκα ἑπειδὴ ἔχουμε πρόγονο τὸν Θεμιστοκλέα. Ἁφοῦ οἱ Ἕλληνες εἶναι τόσο ξετσίπωτα ζήτουλες, προτείνω νὰ γίνει μιὰ ὡραία Μακεδονικὴ χούντα (ἔχει ξαναγίνηι) καὶ νὰ καθαρίσηι ὁ τόπος ἁπὸ αὑτοὺς τοὺς παληοσλάβους ποὺ τὸ παίζουν Ἕλληνες, χάριν τῆς ἑπανενώσεως τῆς Μακεδονίας ποὺ κάποτε ἔφτανε μέχρι τὴν Σπάρτη.

  ReplyDelete
 65. ....δὲν καταλαβαίνετε τὸ πόιντ τοῦ Χριστιανισμοῦ, καὶ συγγνώμη, ´αποψή μου, ὁ ἑλληνισμὸς νὰ πάει νὰ κουρευτῆι. Τὰ πλόυτη καὶ τὰ πᾶντα τὰ δίνει ὁ Θεός, κανεὶς ἄλλος. Αὑτὸ εἶναι τὸ πόιντ. Ἁπιστία εἶναι νὰ θεωρεῖς ὅτι δὲν δίνει τίποτα, πίστη ὅτι δίνει. Ἡ νοσταγία τοῦ χουντικοῦ παρακράτους μὲ κάνει νὰ ἁπελπίζομαι. Ἄν εἶναι οἱ συμπατριῶτες μου τόσο ὲξαρτημένοι ἁπὸ τοὺς Ἁμερικανοὺς δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ καταλάβουν ἁξίες ὅπως τὸ θάρρος καὶ ἡ καλλιέργεια, εἶναι πρεζάκια τοῦ χρήματος καὶ ὰνθὲλληνες μέχρι τὸ μεδοῦλι, γιὰ τὴν ἁκρίβεια φανατικοὶ δωσίλογοι. Νὰ δοῦμε λοιπὸν ποιός θὰ νικήσηι, ἑγὼ ἤ αὑτοί; Αὺτοὶ βέβαια, μόνο ὁ διάβολος νικάει. Εἶναι ὅμως διάβολος, ἔχει κέρατα. Ἁφοῦ λοιπὸν δὲν τὸν ὲνοχλοῦν, τὰ κέρατα, δὲν ἔχει κανένα νόημα νὰ συζητᾶμε γιὰ αἱώνια πίστη. Διότι αὑτοὶ θὰ πουλάγανε καὶ τὴν μάνα τυους., Σᾶς λέω ὅμως ρὸ ἑξῆς. Θὰ τὴν πατήσετε, προσέξτε καλά. Ὅσοι πόνταραν στὸ δίκιο τοῦ ἱσχυρωτέρου θὰ βρεθοῦν μὲ τὸ κέρατο στὸ χέρι.

  ReplyDelete