Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Dec 31, 2017

399 – Ὁ προφήτης Χάρρυ Κλύνν καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας-Γραικυλικὸς ἀντισημιτισμός


Ὁ χαρρυκλυννικὸς γραικύλος, ὑπεύθυνος τῆς οἰκονομικῆς καὶ πολιτισμικῆς 
ἑλληνικῆς κρίσεως, ἀπὸ τὸ 2009

399 – Ὁ προφήτης Χάρρυ Κλύνν καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας- Γραικυλικὸς ἀντισημιτισμός

Σὲ σημερινή του συνέντευξι στὸν διευθυντὴ τῆς «Καθημερινῆς» Ἀλέξη Παπαχελᾶ, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος ἐξήγησε στὸν ἑλληνικὸ λαὸ πῶς νὰ ἀντισταθῇ στὴν παρακμή.

Ὅπως γνωρίζουμε, ὁ γραικυλισμὸς τοῦ Ἕλληνος ἐπισημαίνεται, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, μέσῳ τοῦ πρωθυπουργοῦ, τῶν ὑπουργῶν, τῶν βουλευτῶν, τῶν περιφερειαρχῶν, τῶν δημάρχων, τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, μέχρι καὶ τὸν τελευταῖο πολίτη, συνταξιοῦχο, ἐργαζόμενο, ἀγρότη καὶ ἄνεργο, στὸ φαινόμενο τοῦ «πάντα φταίει ὁ διπλανός, ποτὲ ἐγώ» καὶ στὸ ὅτι, ὡς τυπικὸς «θατζῆς» τοῦ θά, θά,θά... ἡ λύση εὑρίσκεται στὸ ὅτι «θά» πρέπει νὰ γίνῃ αὐτὸ καὶ ἐκεῖνο, πάντα ἀπὸ τὸν ἄλλο, ποτὲ ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, ποὺ ἐκτὸς τοῦ διπλανοῦ, φταίει ἡ Τουρκία, ἡ Ἀλβανία, τὰ Σκόπια, τὸ Ἰσραήλ, οἱ ἑβραῖοι, οἱ σιωνιστές, οἱ μασόνοι, οἱ κομμουνιστές, οἱ φασίστες, οἱ καπιταλιστές, ὁ Σόϋμπλε, ἡ Μέρκελ καὶ ποτὲ μὰ ποτὲ ἐγώ, ποὺ μὲ ἐκμεταλλεύονται οἱ πάντες.

Παρὰ ταῦτα, ὡς γραικύλοι ἀπονευρωμένοι, καθόμαστε ὑπομονετικὰ στὶς ἀτελείωτες οὐρὲς τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν καὶ τῶν τραπεζῶν καὶ δεχόμεθα νὰ ψηφίζουμε σὰν πρόβατα πρὸς σφαγὴν καὶ ὑπὸ βροχὴν ἀπὸ φτυσίματα, νὰ ὑπακούομε στὸν νόμο, στὴν «ἀνεξάρτητη δικαιοσύνη», νὰ καταδικάζουμε τὴν βία «ἀπὸ ὅπου καὶ νὰ προέρχεται» ἀκολουθῶντας τὴν σοφία τοῦ «ὑπερμάχου τῆς καθημερινότητος» δημοσιογράφου Παπαδάκη, φθάνοντας στὸ σημεῖο νὰ ἀποδεχόμεθα στὴν οὐσία, λόγω παθητικότητος, τὴν ἀρπαγὴ τῶν κατοικιῶν μας, ἐκτὸς βεβαίως τῆς ἰδικῆς μας.

Ἀπέναντι στὴν ἀπίθανη αὐτὴ κατάπτωσι τοῦ μέσου Ἕλληνος γραικύλου, στέκεται ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀναστάσιος ποὺ εἶχα τὴν χαρὰ νὰ γνωρίσω τὸ 1991, ὅταν ἦτο καθηγητὴς Πανεπιστημίου, εἰδικοῦ τοῦ Ἰσλάμ. Τὴν χρονιὰ ἐκείνη εἴχαμε ὀργανώσει στὴν Ἀθήνα, μὲ τὸν πατέρα Γεώργιο Μεταλληνό, τὸ πρῶτο ἐκ τῶν τεσσάρων συνεδρίων Ὀρθοδοξίας-Ἰσλάμ, μαζὶ μὲ τὴν ἰσλαμικὴ ἰρανικὴ κυβέρνησι τῆς Τεχεράνης καὶ μεταξὺ τῶν συνέδρων εἴχαμε καλέσει τὸν Ἀναστάσιο.

Διαβάζουμε λοιπὸν σήμερα στὴν «Καθημερινή»: «Ἀντίστασι στὴν παρακμὴ καὶ διαφθορά ποὺ εἶχε εἰσβάλει σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ζωῆς μας ζητεῖ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος σημειώνοντας ὅτι ἡ οἰκονομικὴ κρίσις δὲν ἦλθε σὰν ἀλεξίπτωτο ἀπὸ τὸν οὐρανό. Εἶναι μία συνέπεια μιᾶς συμπεριφορᾶς, ἑνὸς τρόπου ζωῆς τοῦ λαοῦ μας».

Ὁ Ἀναστάσιος προσθέτει, μάλιστα, μὲ ἔμφασι ὅτι γιὰ τὴν κατάστασι ποὺ ἐδημιουργήθη στὴν χώρα ἔχουμε ὅλοι μας εὐθύνη. Διότι, ὅπως εξηγῇ, μὲ τὸν ἕναν τρόπο ἤ τὸν ἄλλο ἐκάναμε ὅλοι ζαβολιὲς καὶ ἐπήραμε μὲ τὸ δαχτυλάκι μας κάτι ἀπὸ τὸ μέλι. Εἶναι καιρὸς γιὰ σοβαρὴ αὐτοκριτικὴ καὶ μετάνοια ἀπό τὸν ἑλληνικὸ λαὸ διότι ἡ αἰτία τῆς κρίσεως εἴμεθα ἐμεῖς καὶ ὄχι οἱ ξένοι.

Ἀκόμη, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀναστάσιος ἀντιτίθεται στὶς φωνὲς περὶ μοντερνισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας, λέγοντας χαρακτηριστικὰ ὅτι δὲν πρόκειται νὰ γίνῃ MKO. «Τὸ νερὸ δὲν χρειάζεται μοντερνισμό. Τὸ νερὸ ποὺ ἔπιναν ὁ Ὅμηρος καὶ οἱ ἄλλοι, τὸ πίνουμε κι ἐμεῖς σήμερα. Δὲν εἴμεθα πιὸ μοντέρνοι ἐπειδὴ θὰ πιοῦμε κόκα κόλα», σημειώνει. Τέλος, μιλῶντας γιὰ τὸν πόλεμο τοῦ Ἰσλὰμ στὴν Εὐρώπη, ζητεῖ ἀπὸ τὴν Δύση νὰ μελετήσῃ τὶς ἀδικίες ποὺ ἔχει κάνει καὶ νὰ παύσῃ νὰ ὑπονομεύῃ τὸν χριστιανισμό, διότι αὐτὸ δημιουργεῖ  κενὸ πίστεως στὸ ὁποῖο εὐκολώτερα εἰσδύει τὸ Ἰσλάμ.

Ὁ Χάρρυ Κλύνν, ἤδη στὴν δεκαετία τοῦ 1980, μὲ τὶς καταπληκτικές του κασσέτες ἐν μέσῳ ἀνδρεϊκοῦ λαϊκισμοῦ καὶ αὐριανισμοῦ, μὲ τίτλους ὅπως «μαλακὰ πιὸ μαλακὰ»(1984) καὶ «ἔθνος ἀνάδελφον» (1985), εἶχε, 25 χρόνια πρωτοῦ σπάσει τὸ σπυρὶ τῆς διαφθρορᾶς τοῦ καθημερινοῦ λαϊκοῦ γραικύλου, καὶ χυθῇ τὸ πύον τοῦ χυδαίου ἕλληνος τῆς ἀρπαχτῆς ποὺ σήμερα κλαίγεται πὼς τὸν ἀδικοῦν ἐνῷ ἔπρεπε νὰ κείτεται δικαίως ὡς ζητιάνος στὰ πεζοδρόμια τῶν πόλεων καὶ νὰ ἱκετεύῃ γιὰ συγχώρησι, ὁ Χάρρυ Κλὺνν λοιπόν, πρὶν ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἀναστάσιο καὶ πρὶν ἀπὸ ὅλους μας, εἶχε καταλάβει τὸ βάθος τῆς ἑλληνικῆς παρακμῆς.


Δημήτρης Κιτσίκης                                                         31 Δεκεμβρίου 2017
Ο ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ,  ΔΥΤΙΚΟΓΕΝΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ  ΤΟΥ ΓΡΑΙΚΥΛΙΣΜΟΥ

Ἡ μελέτη τῆς διεισδύσεως τοῦ ἀντισημιτισμοῦ-ἀντισιωνισμοῦ στὴν Ῥωμηοσύνη ἀποδεικνύει ὅτι πρόκειται γιὰ ῥωμαιοκαθολικὴ δυτικὴ ἀσθένεια ἱσπανικῆς ἰδίως προελεύσεως ποὺ εἰσεχώρησε βαθμιαίως στὸ σῶμα τῆς Ῥωμηοσύνης συνεπείᾳ τῆς δυτικοποιήσεως. Ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ἦταν παράδειγμα θρησκευτικῆς ἀνεκτικότητος ἡ ὁποία εἶχε ὑποδεχθῆ στὰ τέλη τοῦ ΙΕ΄αἰῶνος μὲ ἀνοικτὲς ἀγκάλες τοὺς ἐκδιωχθέντες ἑβραίους ἀπὸ τὴν Ἱσπανία. Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ῥωμηοὶ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ καὶ ἑβραῖοι στὴν Ὀθωμανία συζοῦσαν σὲ πλήρη ἁρμονία. Τὸ πρόβλημα ξεκίνησε στὸν ΙΖ΄ αἰῶνα μὲ τὴν βαθμιαία διείσδυση στὴν Αὐτοκρατορία τῆς δυτικῆς ἐπιρροῆς. Ὁ ῥωμαίϊκος ἀντισημιτισμὸς ἦταν ἤδη αἰσθητὸς στὰ τέλη τοῦ ΙΗ΄αἰῶνος μὲ τὸν Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸ καὶ ἐνεδυναμώθη μετὰ τὴν δυτικοεμπνευσμένη ἐπανάσταση τοῦ 1821 γιὰ νὰ φουντώσῃ στὸ σήμερα τῆς πλήρους ἐκδυτικοποιήσεως τῶν Γραικύλων.

Ὅπως ἐμφαίνεται ἀπὸ μία πρόσφατη μελέτη τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου, «ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν [ἑλλήνων] ἐρωτηθέντων συμφωνοῦν ἀπόλυτα ἤ ἁπλῶς συμφωνοῦν μὲ τὴν ἄποψη ὅτι οἱ Ἑβραῖοι ἐκμεταλλεύονται τὸ  Ὁλοκαύτωμα, ταυτίζουν τὴν συμπεριφορά τοῦ Ἰσραὴλ πρὸς τοὺς Παλαιστινίους μὲ ἐκείνη τῶν Ναζὶ πρὸς τοὺς Ἑβραίους...ἐνῷ ἡ ἐμπιστοσύνη πρὸς τοὺς Ἑβραίους κυμαίνεται γύρω ἀπὸ τὸ μηδέν» (Περιοδικὸ «Χρονικά», ἔκδοση τοῦ κεντρικοῦ ἰσραηλιτικοῦ συμβουλίου τῆς Ἑλλάδος, τόμος 40, ἀρ. 247, Ἰανουάριος-‘Ιούνιος 2017, σ. 27).

Πράγματι, σήμερα οἱ μόνοι ἑβραιόφιλοι στὸ ἑλληνικὸ δυτικοποιημένο κρατίδιο εἶναι α) οἱ ἔχοντες ἑβραϊκὸ αἷμα β) οἱ ἐπιχειρηματίες μὲ κοινὰ ἐπιχειρηματικὰ συμφέροντα  γ) ἐλάχιστοι διανοούμενοι, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ἑαυτοῦ μου.

Ὁ πρόσφατος αἰφνίδιος καὶ αὐξανόμενος φιλοεβραϊσμὸς προέρχεται ἀπὸ τὸν ἰσλαμιστικὸ κίνδυνο ποὺ ὑποχρεώνει πολλοὺς νὰ προσβλέπουν στὸ Ἰσραὴλ ὡς φρἀγμα  κατὰ τῆς ἰσλαμιστικῆς εἰσβολῆς.


Δημήτρης Κιτσίκης                                                1 Ἰανουαρίου 2018


65 comments:

 1. φθάνοντας στὸ σημεῖο νὰ ἀποδεχόμεθα στὴν οὐσία, λόγω παθητικότητος, τὴν ἀρπαγὴ τῶν κατοικιῶν μας, ἐκτὸς βεβαίως τῆς ἰδικῆς μας.
  Αὐτὸ ἀκριβῶς μᾶς συμβαίνει ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 80. Ὁ Ἕλλην μέσωι ἑνὸς κοινωνιστικοῦ ὑποτίθεται προγράμματος τοῦ ΠΑΣΟΚ (ποὺ εἶχε φασίζοντα χαρακτηριστικά, δηλ. ἔλεγε τὀ ἔθνος εἶναι στἀ χέρια σου, ὦ Γραικύλε) ὠθήθηκε σἐ ἐκποίηση τῆς ἀκινήτου του περιουσίας γιὰ νἀ ἀνταπεξέλθηι στὀν κοινωνικοποιημένο καταναλωτισμὸ (βλ. τὀν Βασίλη τοῦ Χάρρυ Κλὺνν μὲ τὴν φραπεδιὰ μὲ τὶς ἑξηνταοκτὼ ζάχαρες). Εἴμαστε σὰν τὸν Μπαρμπα-Γκοριὸ τοῦ Μπαλζὰκ ποὺ πουλάει τὸ ἐργοστάσιό του γιὰ νὰ ἀγοράσουν οἱ κόρες του τουαλέττες γιὰ τὰ σαλόνια (τουαλέττες δηλ. βραδινὰ φορέματα). Κατόπιν ἔρχεται τὸ ἔκτατο πολεμικὸ χαράτσι (ὁ ΕΝΦΙΑ) ποὺ μᾶς ἀφαιρεῖ τοὺς τίτλους ἀπὸ τὰ χρεωμένα ἀκίνητα. Μόνο ποὺ δὲν εἶναι ἡ παθητικότητα, ἀλλὰ μιὰ ἐνεργητικὴ αὐτοκτονικὴ τάση ἡ αἰτία.

  ReplyDelete
 2. (σημ. Εἶμαι ἁπὸ αὐτοὺς ποὺ πιστεύουν ὅτι ἡ σημερινὴ κυβέρνηση εἶναι μιὰ σταλινικοῦ (ἤ μᾶλλον τσαουσεκουϊκοῦ) τύπου διεφθαρμένη νομενκλατούρα ποὺ πέρασε ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία του καπιταλισμοῦ στὴν ὑπηρεσία τοῦ Πλανητικοῦ Πολέμου μὲ ἀντάλλαγμα τὴν ἐξαίρεση ἀπὸ τὴν ἔκτακτη πολεμικὴ φορολόγηση γιἀ τἀ μέλη τοῦ κόμματος. Παρόλα αὐτὰ ἄν καὶ μὲ βάση τὴν δική της ἠθικὴ πρακτικὴ θὰ ἔπρεπε νὰ τυφεκισθοῦν δίχως οἶκτο ἀπὸ τὸν χριστιανικὸ ὄχλο, πιστεύω ὅτι οὔτε νὰ τὀ σκέφτεται αὐτὸ τὸ σενάριο δὲν πρέπει ὁ χριστιανός, διότι αὐτὸ ποὺ τὸν κάνει χριστιανὸ εἶναι ἀκριβῶς ὅτι δὲν τουφεκίζει. Δἐν εἶναι λοιπὀν ἡ ῥαγιάδικη παθητικότητα, ἀλλὰ ἡ ἠθικὴ διαφθορὰ ὑπεύθυνη γιὰ τὰ χάλια μας, καὶ ἠθικὴ διαφθορὰ ὄχι σὲ πουριτανιστικὴ ἀλλὰ σὲ συνειδησιακή βάση. Διαφθορὰ εἶναι ἡ ἑξῆς. Ὅτι παίρνεις τὸν λίθο νὰ βάληις κατὰ τῆς μοιχαλίδος. Αὐτὴ εἶναι ἡ διαφθορά).

  ReplyDelete
 3. Καλή χρονιά σε όλους. Φταίει το Βατικανό, το Καπιτώλιο και η Coca-Cola.

  ReplyDelete
 4. Yγ2. Δἐν μοῦ ἀρέσουν τὰ κυρήγματα ἐνοχοποίησης τοῦ λαοῦ ἀπὸ τοὺς παπάδες. Γιὰ δύο λόγους. 1) Δηλαδὴ ἡ ἐκκλησία δὲν ἔβαλε τὸ σεπτό της χέρι στὸ μέλι; Στὰ ἀπομνημονεύματα τοῦ Κριεζώτη, ἕνας ἱερωμένος ποὺ συμμετέχει στὴν ἐπαναστατικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ Ἁρείου Πάγου ζητάει ἀπὸ τοὺς ἄνδρες ἔρανο ποὺ ἔγκειται στὸ νἀ ξύσουν τὰ ἀσήμια ἁπὸ τὰ ὅπλα τους καὶ νὰ τὰ καταθεσουν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους. Λέγοντάς τα αὐτά, συνεχίζει νὰ κρατᾶ τὴν ποιμαντορική του ῥάβδο μὲ τὸ Τ νομίζω ἁπὸ καθαρὸ ἀσῆμι. 2) Στὸν χριστιανισμὸ ἔχω τἠν ἐντύπωση ὅτι ἡ ἀμαρτία εἶναι ὁ φαῦλος κῦκλος τῆς ἐνοχῆς. Ἡ μετάνοια ἔγκειται στὴν διέξοδο ἀπὸ αὐτὸν τὸν φαῦλο κῦκλο, ὄχι στἠν ἀναγνώριση τῆς ἁμαρτίας καὶ τἠν ἔκτιση ποινῆς. Ὁ Ἱησοῦς λέει στὴν μοιχαλίδα, πήγαινε καὶ μὴν ἁμαρτάνεις ἄλλο.

  Ἡ ἐκκλησία εἶναι τὸ δεξὶ χέρι τοῦ φορολογικοῦ συστήματος ἄν ὄχι τὸ ἴδιο τὸ χέρι τῆς ἐφορίας.

  ReplyDelete
 5. ...ὅσο γιὰ τὸ θέμα τοῦ ἁντισημιτισμοῦ, ὑπάρχει νομίζω μιὰ ἁπλὴ λογικὴ ποὺ τὸν ἑξηγεῖ. Ὅλοι παραδέχονται τὴν θεότητα τοῦ Ἱησοῦ, δὲν ὑπάρχουν ἄλλοι θεοί, ἀλλὰ ἐπειδὴ ὁ Ὶησοῦς ἦταν καὶ ἄνθρωπος, ἑκεῖνοι ποὺ τὸν σκότωσαν δὲν ἁναγνωρίζουν τὴν ἱσχύ του ἐπὶ τῆς γῆς, δηλαδὴ δὲν παρεδέχονται τὴν ἐπὶ τῆς γῆς βασιλεία του. Αὐτὴ εἶναι πάνω κάτω νομίζω ἡ λογικὴ τοῦ ἁντισημίτη. Χοντρικὰ θεωρεῖ τὸν Ἑβραῖο δυνάμει τζιχαντιστή.

  ReplyDelete
 6. ...Τὸ ὲπιχείρημα ὅτι τὸ Βυζάντιο τῆς ἁκμῆς εἶναι λιγώτερο ἀντισημιτικὸ ἁπὸ αὑτὸ τῆς παρακμῆς δὲν ξέρω πόσο στέκει, χρειάζεται ἱστορικὴ ἔρευνα. Ὑποθέτω χωρὶς νὰ ξέρω ὅτι ὁ μόνιμος ὰντισημιτισμὸς στὸ Βυζάντιο εἶναι ἁνάλογος μὲ τὸν μόνιμο ὰντισημιτισμὸ στὰ μουσουλμανικὰ χαλιφάτα. Αὺτὸ ποὺ κάνει τὴν διαφορὰ εἶναι ἡ ὁρθοδοξία καὶ τὸ Ἱσλὰμ ποὺ εἶναι, κακὰ τὰ ψέμματα, ἑξισωτικὲς θρησκεῖες, καὶ ὰναγνωρίζουν στοὺς Ἑβραίους ὄχι μόνο τὴν προέλευσή τους (γιὰ τοὺς Ἕλληνες Ὸρθοδόξους αὑτὸ εἶναι πασιφανές) ἁλλὰ καὶ τὸ ἀνεικονικὸ στοιχεῖο στὴν λατρεία, π.χ. ὰπουσιάζει καὶ στοὺς δύο πολιτισμοὺς τὸ ἱερὸ θέατρο, τὸ κοσμικὸ θέατρο προκαλεῖ ἁντιδράσεις φοβερές, στοὺς Βυζαντινοὺς δὲν ὑπάρχουν ἁγάλματα, στοὺς μουσουλμάνους δὲν ὑπάρχουν εἱκόνες.

  Ὁ λόγος ποὺ ἡ ὁρθοδοξία δὲν δέχεται τὰ ἁγάλματα εἶναι ἁπλὸς. Τὸ ἄγαλμα εἶναι τρισδιάστατο ἅρα ἁποδίδει τὴν φθαρτὴ φύση τοῦ ἁνθρώπου, ἡ εἱκόνα ἀποδίδει τὴν δισδιάστατη ἤ μονοδιάστατη ὲμφάνιση τῶν πνευμάτων. Γι αὺτὸ καὶ δέχονται οἱ λαοὶ τῆς Ἁνατολῆς μόνο τὸ δισδιάστατο θέατρο σκιῶν, καὶ ὄχι τὸ κουκλοθέατρο.

  Πᾶμε νὰ δοῦμε τώρα γιατὶ οἱ Φράγκοι εἶναι πιὸ ὰντισημῖτες. Διότι οἱ Φράγκοι, ποὺ ὰνέπτυξαν τὰ ὰγάλματα, ἁνέπτυξαν τὴν προοπτική, ἀνέπτυξαν τὴν γλυπτικὴ στὴν ζωγραφικὴ ἁπὸ τὸν Τζιόττο καὶ μετά, ἔχουν μιὰ θρησκεία ποὺ ΔΕΝ εἶναι χριστιανισμός. Οἱ Φράγκοι συνεχῶς βρίσκουν τρόπους νὰ ξεπεράσουν τὸ πρόβλημα τοῦ θανάτου κάνοντας βουτιὰ στὸ κενό, δηλαδὴ μὲ ἄλλα λόγια σκοτώνουν γιὰ νὰ ξεπεράσουν προσωρινὰ τὸν θάνατο. Εἶναι οἱ κατεξοχὴν τζιχαντιστές. Γι αὸ ἡ τέχνη τῆς Δὐσης εἶναι πολεμικὴ τέχνη. Πολὺ ἁπλᾳ οἱ Φράγκοι τόν ὰντισημιτισμὸ ποὺ ἔχουν τόσο οἱ μουσουλμάνοι ὅσο καὶ οἱ ὸρθόδοξοι τὸν βάζουν πιὸ συχνὰ σὲ πράξη (μαζὶ μὲ τοὺς Ῥώσους Κοζάκους) διότι ἔχουν λιγότερες ἁναστολὲς στὸ νὰ σκοτώνουν, ἤ καλύτερα ξεπερνοῦν τίς ἁναστολές τους πιὸ εὔκολα. Ὅμως ὁ πυρὴν εἶναι ὁ ἴδιος, καὶ συγκεκριμένα ὅτι ὁ Ἑβραῖος εἶναι τὸ ἀντίστροφο τῆς βασιλείας. Ὅσο δηλαδὴ ὁ Ὸρθόδοξος χριστιανὸς δὲν μπορεῖ νὰ ξεφύγηι ὰοὸ τὸ κράτος, τόσο περισσότερο χρειάζεται τὸν Ἑβραῖο γιὰ νὰ ξεπλύνηι μὲ αἶμα τὴν ἁμαρτία του, ἔχοντας σὰν δικαιολογία ὅτι ὁ φόνος Ἑβραίου εἶναι δίχως συνέπειες. Ὁ ὰντισημιτισμὸς πάει λοιπὸν χέρι χέρι μὲ τὸν καισαρισμό, καὶ ἡ περίπτωση τοῦ Χίτλερ ὲντάσσεται σὲ αὺτὴν τὴν κατηγορία, οἱ χιτλερικοὶ ὄντας τρόπον τινὰ ἄνθρωποι τοῦ Κάιζερ.

  ReplyDelete
 7. ΥΓ. Δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι οἱ Ἑβραῖοι εἶναι μεγάλος λαός. Τὰ βάλανε μὲ τοὺς Ῥωμαίους, χάσανε καὶ γι αὺτὸ χάσανε καὶ τὴν κοιτίδα τους. Οἱ Ἕλληνες μὲ τοὺς Ῥωμαίους γίνανε μὲ τὸ συμπάθειο κῶλος καὶ βρακὶ καὶ σήμερα μὲ τοὺς Ἁμερικανοὺς τἄχουνε πολὺ καλά. Ἄν οἱ Ἀμερικάνοι μᾶς λέγανε νὰ τὰ βάλουμε μὲ τοὺς Ἑσκιμώους ὁ Παυλόπουλος θὰ ἔβγαζε λόγους κατὰ τῶν καγιάκ.

  ReplyDelete
 8. ΥΓτελικό. Ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι ἡ πιὸ ἁπλὴ θρησκεία, ἁπλούστερη ἁπὸ τὸν Ἱσλαμισμό, καὶ ἔχει ΜΟΝΟ μία ἑπιταγή, τὸ οὐ φονεύσηις. Ὁ Χριστὸς expressis verbis λέει ὅτι αὑτὴ ἡ ἐπιταγὴ ἁφορᾶι τόσο τὸ κορμὶ ὅσο καὶ τὴν ψυχή. Ἔτσι φονεύοντας ψυχικὰ (ἁφοῦ ὑπάρχει ψυχικὸς κόσμος) φονεύεις πραγματικά. Τὸ ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΠΕΤΑΙ τῆς ἑπιταγῆς αὺτῆς καὶ εἶναι ΣΥΝΕΠΕΙΑ της, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ. Εἶναι ἡ πιὸ ἁπλὴ καὶ ἡ πιὸ ὁλοκληρωμένη θρησκεία στὸν κόσμο. Ὅλες οἱ αἱρέσεις εἶναι παραθυράκια στὸν μοναδικὸ νόμο ποὺ κατέθεσε ὁ νέος Προφήτης, ὁ Μεσσίας, καὶ ποὺ τὸν ἁνανεώνει κάθε δευτερόλεπτο. Πολὺ ἁπλὰ πιστὸς στὸν Ἑαυτό του ὁ Ὶησοῦς δὲν τιμωρεῖ τοὺς παραβάτες τοῦ νόμου αὑτοῦ,οἱ ἴδιοι τιμωροῦν τὸν ἑαυτό τους ἁρνούμενοι οἱ ἴδιοι στὸν ἑαὐτό τους τὴν θεἰκή του διάσταση. Αὺτὸς εἶναι ὅλος ὁ Χριστιανισμός. Ἑπειδὴ οἱ Ἑβραῖοι δὲν τὸν παραδέχονται πρόβλημά τους. Ὄταν οἱ Χριστιανοὶ δὲν παραδέχονται τὸν χριστιανισμὸ ἡ μόνη λέξη ποὺ τοῦς ταιριάζει εἶναι ἑλληνικὴ καὶ βρίσκεται στὴν κασέτα τοῦ Χάρρυ Κλύνν.

  ReplyDelete
 9. Ἀσθένεια δυτικῆς προελεύσεως , ὅπως ὁ ἀντισημιτισμὸς, δὲν εἶναι καὶ ὁ σιωνισμὸς;
  Οἱ κατὰ καιροὺς γραικύλοι κατανέμονται μεταξὺ τὼν ἀντισημιτῶν καὶ τῶν φιλοσιωνιστῶν.
  Ἀπεναντίας, ὑπάρχουν σφόδρᾳ ἀντισιωνιστὲς -Νόαμ Τσόμσκυ , Ροζὲ Γκαρωντὺ -οἱ ὁποῖοι τρέφουν βαθειὰ φιλοεβραϊκὰ αἰσθήματα.

  Σὲ ἐπίπεδο διπλωματίας καὶ προπαγάνδας μπορεῖ νά γίνονται διάφορες προσαρμογὲς στὴν χρήση τῶν παραπάνω ὅρων, ἡ οὐσία ὅμως τῶν πραγμάτων δὲν ἀλλάζει...

  ReplyDelete
 10. Ὁ Ῥουβίκωνας κάνει καλὴ δουλειὰ καὶ τὸν ὑποστηρίζω.Φυσικὸ εἶναι νὰ ψάχνῃ ὑποστήριξη στοὺς ἀδικημένους μουσουλμάνους τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.Δυστυχῶς ἡ ἀντιϊμπεριαλιστικὴ πολιτικὴ, ὅπως οἱοσδήποτε ἀπελευθερωτικὸς ἀγών, δὲν συμβαδίζει μὲ τὴν ἠθική, ἀλλὰ πάντα μὲ τὸ ἔγκλημα. Καὶ ὁ ἀδελφὸς ἰσραηλινὸς λαὸς εὑρῆκε τὴν ἀνεξαρτησία του, τὸ 1948, κατὰ τῶν Ἄγγλων, μέσῳ τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων ὅπως ἡ Stern.Τὸ ἴδιο καὶ ὁ κυπριακὸς λαὸς κατὰ τῶν Ἄγγλων, τὸ 1955-1959.Συμβουλεύω ὅμως τὰ παιδιὰ τοῦ Ῥουβίκωνα νὰ καταλάβουν ὅτι γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες σήμερα, ὁ κίνδυνος εἶναι ἰσλαμιστικὸς καὶ ὄχι ἑβραϊκός.Ὁ φανατικὸς ῥαββῖνος Φριζῆς ἔχει ἤδη καταδικασθῆ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τοῦ Ἰσραήλ, ὡς φανατικὸς τρελλός. Ἱσραηλινὸς ψυχίατρος γράφει γι αὐτόν: "Εχουμε δοκιμάσει τὰ πάντα. Ἀλομπερτίν, ἀρντάν, ῥισπερντάλ, δὲν τὸν πιάνει τίποτα. Ὡς τελευταία ἑλίδα λέμε νὰ δοκιμάσουμε τὸ Οὔλτρεξ.Ἄν δὲν τὸν πιάσει κι αὐτὸ τὸ μόνο ποὺ ἀπομένει εἶναι ἡ λοβοτομή".Ὁ Φριζῆς ὁμιλεῖ γιὰ ἀναρχοκομμούνια,σκουλίκια, βρωμερὴ ἀριστερά,κλπ.Φαίνεται νὰ εἶναι ἀπομεινάρι τῶν ταγματασφαλιστῶν ἐθνικοφρόνων τοῦ 1944 καὶ νὰ ἔχει ἐξέλθη ὡς φάντασμα ἀπὸ τὸ πηγάδι τοῦ Μελιγαλᾶ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά καταρχήν.

   Ο Ρουβίκων πέραν της τραγελαφικότητός του, η οποία συναγωνίζεται εκείνη της Κωνσταντοπούλου, αποτελέι μία τελείως επικίνδυνη για τα Ελληνικά συμφέροντα οργάνωση. Όχι μόνον δεν κτυπά την εξουσία αλλά ζημιώνει τα εργατικά και μικροαστικά στρώματα με την δράση της πατάτας του. Ο Ραββίνος Φριζής έχει απόλυτο δίκαιο. Επιδοκιμάζω και αυτόν αλλά και τον άκρως εποικοδομητικό φανατισμό του. Ο φανατισμός αποτελεί τεραστία κινητήριο δύναμη η οποία ωθεί και επιτρέπει στον απλό μέσο άνθρωπο να ξεπεράσει την μετριότητά του και να κινήσει βουνά. Ο ίδιος ο θεληματισμός αποτελεί μία μορφή φανατισμού στην τελική. Οι Έλληνες δίχως φανατισμό δεν θα είχαν κερδίσει το 1940, ούτε το 1821 και ας ήσαν μια χούφτα άνθρωποι. Δίχως τρέλα δεν υπάρχει κινητήριος δύναμη ή αποτέλεσμα. Ο φανατισμός οδήγησε τις μάζες να επαναστατήσουν το 1917 στην Ρωσσία και το 1979 στο Ιράν. Ο φανατισμός έφερε τον Ερντογάν στην εξουσία, ο φανατισμός οδήγησε τα Volkssturmtruppen και την Hitlerjugend να πολεμήσουν μέχρι τελικής πτώσεως στο Βερολίνο το 1945 εμπρός στον μαζικώς υπεράριθμο στρατό των Σοβιετικών. Μόνον ένας αφελής θα κατεδίκαζε την φοβερή αυτή δύναμη του φανατισμού. Ο ήρωας και ο Άριστος είναι αλήθεια ότι δεν εκπίπτει ποτέ στο επίπεδο ενός φανατικού, όμως ο λαός για να φέρει αποτέλεσμα και να κινηθεί ως σώμα, οφείλει να φανατιστεί.

   Η Ελλάδα θα ανανήψει μονάχα όταν βγει από τον μικροαστικό Κωνσταντινοπουλικό-Ρουβικωνικό κατηνιάρικο βούρκο στον οποίο δυστυχώς ως φαίνεται με χαρά βυθίζεται και η Διανόησή μας, ως Γένος.

   Delete
 11. Κύριε Κιτσίκη, εἱλικρινὰ δὲν σᾶς καταλαβαίνω καὶ ὑποψιάζομαι, τὸ λέω ὡμά, ὅτι σὰν τόσους καὶ τόσους διανοούμενους συντάσσεσθε μὲ τὸ κατεστημένο. Εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποστηρίζουμε τοὺς Ὶσραηλινοὺς ἔναντι τῶν Παλαιστινίων; Ἔχουμε φτάσηι σὲ τέτοιο σημεῖο κατάντιας, ὥστε νὰ ὑποστηρίζουμε, σὰν τὸν παρανοἰκὸ Νῖτσε, τὸν ἱσχυρὸ ἔναντι τοῦ ἀδυνάμου; Ἁποδεῖξτε μας ὅτι ὁ ἁδύναμος εἶναι τὸ Ἱσραήλ. Τὸ συμφέρον μας νὰ πάει νὰ κουρευτῆι. Τὸ συμφέρον μας εἶναι ποὺ ἔχει καταστρέψηι τὴν Ἑλλάδα. Διότι εἶναι μαζοχισμός.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ευλογημένη η του Ιουδαίου μάχαιρα διότι δρα ευγονικλως.

   Έναν αδύναμο μιζερο, πονηρο και κλαψιαρη του δινεις αλλη μία φάπα να πάει παρακάτω, ειδάλλως θα σου ανέβει στον κρεβάτι.

   Το κράτος του Ισραήλ θα σωθεί μοναχα εάν ιδρύσει ένα αμιγώς Εβραϊκό θεοκρατικό κράτος στην Δυτική Όχθη, αφού θα έχει σφάξει κάθε Παλαιστίνιο. Μονάχα έτσι θα επανενωθεί ο Εβραϊκός Λαός με την κοιτίδα του, την Ενδιαμέση Περιοχή, ασπαζόμενος τον ατόφιο Εβραϊσμό και διαγράφοντας τον σάπιο Δυτικόφερτο αποικιακό τύπου Σιωνισμό ο οποίος ωθεί τους Εβραίους στον εκφυλισμό και την αποξένωση από την γνησία πολιτισμική τους ταυτότητα. Υπέρ του κράτους της Ιουδαίας λοιπόν και συνάμα κατά του Ισραήλ. Διότι μονάχα ένα θεοκρατικό καθεστώς αμιγώς εβραϊκού τύπου θα σώσει τον Εβραϊσμό ως Κιβωτός του Νώε.

   Delete
  2. άααα όχι μή μᾶς τά γυρίζεις τώρα !!!! εἶπες νά σφαχτοῦνε οἱ ἀραπάδες ....άμ γιαφτό δέν προχωράει ή δουλειά καί βρίσκεται όλο στά μισά τό κράτος τού Σραήλ ....ένα βηματα μπρός δυό βήματα πίσω πόλεγε καί ό μακαρίτης ό Λέννυ...Τώρα θά μου πείς μέ κατι χίπηδες ειρηνιστές σάν τόν Λιμπερμαν και Μπιμπι άντε νά δείς χαΐρι καί προκοπή ...

   Delete
  3. Τὀ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ εἶναι ποὺ κινδυνεύει μάγκες, ὅχι των Παλαιστινίων. Κάνοντας στοὺς Παλαιστίνιους αὐτὰ ποὺ τοῦς κάναν τὰ φιλαράκια τοῦ Παληοῦ, ποὺ βλέπαν παντοῦ "μίζερους φουκαρᾶδες" και τοὺς σκοτώναν ἐπειδὴ βλέπαν τὴν μάπα τους στὸ καθρέφτη, ἔχουν φτάσηι στὀ σημεῖο οἱ Ἑβραῖοι νὰ τοὐς ξαναπάρηι ὁ διάολος διότι ὅλος ὁ κόσμος τοὐς ἔχει σιχαθῆι μὲ τὴν ἕπαρση τους καὶ τἠν τάση τους νὰ εἶναι πάντοτε τζιτζιφιόγκοι.

   Delete
 12. Κωσταντῆ, εἶναι τόσο ἀπίστευτα αὐτὰ ποὺ γράφεις παραπάνω ὥστε ὑποψιάζομαι ὅτι κάποιος ἄλλος ἔχει κλέψει τὸ προφίλ σου.Σοῦ ὑπενθυμίζω λοιπὸν ὅτι παραμένω ὀρθόδοξος κομμουνιστής, καὶ ὅτι ὑπῆρξα πάντα ὑποστηρικτὴς τοῦ Ἰσραήλ, τοῦ σιωνισμοῦ τοῦ Χἐρτζλ καὶ γενικὰ τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ, ὅτι ὅπως τὸ ἐξήγησα στὰ ἄρθρα τῆς ἐδῶ ἱστοσελίδος μου παλαιστινιακὸς λαὸς δὲν ὑπῆρξε ποτἐ καὶ ὅτι τὸ δίκαιο τὸ ἔχει τὸ Ἰσραὴλ, ἀσχέτως ἐὰν εἶναι ἰσχυρὸ ἤ ὄχι.Εἶναι ὕβρις νὰ μὲ ἀποκαλεῖς ὑποστηρικτῆ τοῦ κατεστημένου, δηλαδὴ σοσιαλδημοκράτη. Ἀλλὰ καὶ πάλι σοῦ ἔχουν κλέψει τὸ προφίλ σου.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἄσε τίς μ...... Κωσταντῆ διότι ἄν ἀποδειχτεῖ ὅτι ἔχεις νιτερέσα μέ τόν Τρισκατάρατο.ή ότι σ᾿έχει καπαρώσει ό ἐξαποδώς καί σέ διαφεντέβει (μέχρι καί τό προφίλ σοῦ κλέβει ρέ κακομοίρη) ....πάλι πάνω στούς Κεφαλονίτες θά πέσουνε οἱ ὑποψίες .....

   Delete
 13. Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΑΜΒΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

  Τρανταχτὴ νίκη θὰ εἶναι μία ἀλλαγὴ καθεστῶτος στὸ Ἰράν, ὡς ἀποτέλεσμα τῶν προσπαθειῶν τοῦ Τραμβίου. Ὅλη ἡ περιοχή, ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα-Τουρκία, μέχρι Ῥωσία,Ἰσραήλ καὶ Μέση Ἀνατολή θὰ ἑνωθῆ κατὰ τῆς Κίνας, καὶ οἱ Ἄραβες σουννῖτες μὲ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία, θὰ μείνουν ὀρφανοὶ καὶ θὰ στραφοῦν πρὸς τὴν Κίνα. Γιὰ μᾶς,τὸ ὄφελος θὰ εἶναι τεράστιο διότι θὰ ἐνισχυθοῦν μέσα στὴν Τουρκία οἱ Ἀλεβῆδες καὶ θὰ διευκολυνθῇ ἡ συγκρότηση τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας μὲ προσάρτηση στὴν συνομοσπονδία καὶ τῆς Ἀλβανίας.Lets cross our fingers! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 14. Τότε κύριε Κιτσίκη ἐφόσον εἶστε ὁρθόδοξος χριστιανὸς πῶς διάολε ὑποστηρίζετε τἠν ὕπαρξη οἱοδήποτε κράτους, κομμουνιστικοῦ βυζαντινοῦ ἱσραηλινοῦ ἤ ἄλλου; Ἡ ὀρθοδοξία εἶναι λοιπὸν ἐκείνη ἡ βερσιὀν τοῦ χριστιανισμοῦ ποὺ ἐπιτρέπει τἠν βία, τἠν φυλάκιση, τὀν στρατὸ καὶ τὸν πόλεμο ἐφόσον συμφέρει αὐτὸ τοὐς δικούς μας; Γιατἰ ἡ δική μου αἴσθηση εἶναι πὼς ἡ ὀρθοδοξία εἶναι τὸ ἀνάποδο, δὲν ἀναγνωρίζει στἠν βία καμία ὑπόσταση. Ἡ ὀρθοδοξία δὲν εἶναι τὀ Βυζάντιο, δηλ. ἡ Ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία, ἀλλὰ ὁ ἀνόθευτος χριστιανισμός. Δἐν μπορεῖ νἀ ἀναγνωρίσηι καμία μορφἠ βίας, τῆς ἐπαναστατικῆς καὶ τῆς κρατικῆς περιλαμβανομένων. Οἱ εὐχὲς γιὰ τὸ ἔθνος καἰ τἰς ἔνοπλες δυνάμεις στὴν λειτουργία εἶναι ξένο σῶμα καὶ πρέπει νὰ πάψουν. Αὐτὸ πιστεύω ἐγὼ καὶ ἐπιπλέον μοῦ φαίνεται προφανές.

  ReplyDelete
 15. ...ὁ δἐ Τρὰμπ ποὺ ἐσεῖς τὸν λέτε Τράμβιο καὶ ἐγὼ τὸν λέω Τράμπα νομίζει, ὁ ἠλίθιος, ὅτι εἷναι ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος καὶ ὅτι τὀν ἐπεσκέφθη στὸ ὄνειρό του ὁ ἀρχάγγελος Ῥαφαὴλ μὲ τὴν ῥομφαῖα γιὰ νὰ φτιάξηι τὴν ἐπίγεια Ἱερουσαλήμ (τὴν Κωνσταντινούπολη δηλαδή). Καὶ αὐτἠν τὴν ψευδαίσθηση τοῦ τὴν καλλιεργοῦν οἱ ἴδιοι ἑπίσκοποι ποὺ ἀφῆσαν τὸν Κωνσταντῖνο νὰ γράψηι ΧΡ πάνω στὶς ἀσπίδες τοῦ συρφετοῦ ποὺ εἶχε μαζέψηι γιὰ νὰ καταλάβηι τὴν Ῥώμη. Καἰ νὰ τοῦς κόψηι τὸν μισθοῦλη τους. Αὐτοὶ εἶναι τὸ πρόβλημα. Ὁ καημένος ὁ Τρὰμπ πάει σὰν πρόβατο ἐπὶ σφαγῆι. Πρέπει νἀ τὀν γλιτώσουμε.

  ReplyDelete
 16. ...Ὅσο γιὰ τὸν κομμουνισμὸ (καὶ τὸ τιμημένο ΚΚΕ) καὶ μεῖς ἔχουμε μιὰ οἰκογενειακὴ φίλη ποὺ γράφει γιὰ τὸν πατέρα της περίπου τὰ ἑξῆς, ὅτι "μετὰ τὰ Δεκεμβριανὰ ὑπηρέτησε τὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ ἀπὸ τὸ μετερίζι τοῦ Λαϊκοῦ Δικαστηρίου". Τὴν ἀγαπᾶμε καὶ ἁγαπᾶμε καὶ τὸν πατέρα της, ἀλλὰ ὁ ἐκβιασμὸς "δῶστε μου" διότι "ἀλλιῶς θὰ νεκραναστηθῆι ὁ Ῥοβεσπιέρρος" δὲν περνάει. Καὶ δὲν περνάει διότι συμπληρώνει τὸν ἐκβιασμὸ "δῶστε τοῦ κράτους ἁλλιῶς θὰ σας πάρηι τὰ σπίτια" ὅπως ἡ ντομάτα συμπληρώνει τὀ ἀγγοῦρι στὴν παροιμία "στῆθος μάρμαρο, καρδιὰ πατάτα, κάτω κρέμεται ἀγγοῦρι καὶ ντομάτα".

  ReplyDelete
 17. ...συγκεκριμένα ὁ καζαμίας τοῦ Τράμπ γράφει ὅτι τὴν .....(;) ἡ Προεδράρα μας ἀφότου θὰ ἔχει δώσηι τὰ ῥουσφέτια στοὺς ἐπισκόπους καὶ τοὺς φεουδάρχες της (καὶ ἐλπίζω νὰ μὴν συγκαταλέγονται σὲ αὐτοὺς Ἕλληνες καὶ Ὀρθόδοξοι) θὰ τοῦς πῆι "Μπράνκα, μπράνκα, μπράνκα, λεό, λεό,λεό, τώρα ποὺ ἐξοπλιστήκατε μὲ τὰ δάνεια ποὺ σᾶς ἔκανα, πᾶμε γιὰ τοὺς Ἁγίους Τόπους διότι τὸ διάβασα στὸ μυθιστόρημα τοῦ Οὐόλτερ Σκὼττ ποὺ μοῦ τὤκανε δῶρο ὁ παπάκης μου ὅταν ἤμουν 68 ἐτῶν". Αὐτοὶ θὰ τοῦ ποῦν "ὄχι μόνο δὲν θάρθουμε, ἀλλὰ θὰ σὲ δολοφονήσουμε κιόλας, διότι μᾶς ἐσκότισες τά...."῎ Καὶ τότε ὑπάρχει ὁ Μέγας Κίνδυνος. "Ἔτσι μούσαστε; Κι ἐγὼ θὰ πατήσω αὐτὸ το κουμπάκι καὶ θὰ γίνηι ὁ πλανήτης Τοματοπελτὲς Τράμπ γιὰ νὰ κάνει ὁ Θεὸς ἀστακομακορονάδα".

  ReplyDelete
 18. Κωσταντῆ, ἐπιμένω νὰ μοῦ ἀπαντήσῃς ἐὰν ἄλλαξες προφίλ.Πάντως ἡ περίεργη ἐπιθετικότητά σου καὶ πρὸς τὸ προσωπό μου ὡς καὶ τὴν χρησιμοποίηση ἀπὸ μέρους σου μίας ξεχαρβαλωμένης γλώσσας, ἐὰν συνεχισθῇ, θὰ μὲ ὐποχρεώσῃ νὰ ἀπορρίψω τὰ σχόλια αὐτά.
  Γρηγόρη, δὲν εἶναι σωστὸ νὰ ἀνεβάζῃς links χωρὶς νὰ προσθέτης καὶ ἰδικό σου κείμενο. Σὲ ἄλλα ἱστολόγια μία τέτοια τακτικἠ ἀπορρίπτεται.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστα, παντως τωρα τον ανακαλυψα , δε μου φαινεται τρελλος και συμφωνω 100% σε ισα λεει και ειδικα για τον περιβοητο Ρουβικωνα , ο οποιος με τους "κοινωνικους" αγωνες του, πετωντας μπογιες και βανδαλιζοντας εχει γλιτωσει την ελληνικη κοινωνια απο πολλα και μεγαλα προβληματα.Γι αυτο δε ψηφιζω κανενα αριστερο κομμα στην Ελλαδα, παρ οτι ειμαι κομμουνιστης, ολοι αυτοι εξαργυρωνουν την ιδεολογια με θεση στο δημοσιο και κουβεντα , φραπεδια με 68 ζαχαρες.

   Delete
 19. Yγ. Πολλοὶ ἕχουν ὑπαινιχθηῖ τἠν ὕπαρξη ἑνὸς μυστικιστικοῦ στοιχείου κρυμμένου στὰ σπλάχνα τῆς Ἑλλάδος, ἄν καὶ δὲν διακρίνω κανέναν μυστικισμὸ στὰ θρησκευτικὰ ζητήματα, ἡ ἐπιστήμη μοῦ φαίνεται πολὺ πιὸ μυστικιστική. Τέλος πάντων, αὐτὸ τὸ στοιχεῖο λέει ὅτι ἡ ἔνωση μὲ τὸ θεῖον, ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ κ.λπ. ἀποκλείεται ἀπὸ τὸ κράτος. Διότι τὸ κράτος εἶναι ἕνα εἶδος ἀυτοπροστασίας ἔναντι τοῦ στοιχείου αὐτοῦ, καὶ μαζὶ μὲ τὰ ξερὰ (τὸν ἰσλαμιστικὸ κίνδυνο λ.χ.) καίει καὶ τὰ χλωρά. Περὶ αὐτοῦ πρόκειται. Δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ Ἱσραήλ, εἶναι παγκόσμιο θέμα, αὐτὴ ἡ περιοχὴ λειτουργεῖ ἀπό... πάντα σὰν συμβολικὴ παράσταση, σὰν Θεῖο Δρᾶμα. Ὅταν ὁ Τρὰμπ φυτεύει τὴν σημαία του στὴν Ἱερουσαλὴμ τὰ βάζει μὲ τὸν Θεὸ τὸν ἴδιο. Καὶ συγκεντρώνει πίσω τους αὐτοὺς ποὺ τρέχουν νὰ τὸν σώσουν. Δὲν τὰ λέω γιὰ πλάκα ἤ λογοτεχνικά, τὰ λέω ἀκριβῶς ὅπως τὰ βλέπω.

  ReplyDelete
 20. ΤΟ ΚΚΚ ἩΤΤΗΘΗ -ΤΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ

  Τὸ ΚΚΚ (τὸ Κιοὺ Κλοὺξ Κλὰν-Κόμμα Κακριδῆ-Κριαρᾶ) μαζὶ μὲ τὸ πεζικὸ τῶν δασκάλων τῆς ἐξευτελισμένης παιδείας τοῦ κρατιδίου ἡττήθη ἤδη, διότι ὅλο καὶ περισσότεροι νέοι διψοῦν νὰ μάθουν νὰ γράφουν πολυτονικά.Πατριωτικό μας χρέος εἶναι νὰ τοὺς βοηθήσουμε.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 21. Ἀνέβασα τὸ φιλμάκι τοῦ Χάρρυ Κλὺνν στὸν λογαριασμό μου στὸfacebook ἰδίως γιὰ τὰ σχόλια ποὺ τὸ συνοδεύουν. Ὁ Χάρρυ Κλύνν, ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 1980, μὲ τὴν σάτιρά του εἶχε κυριολεκτικὰ γελοιοποιήσει ἕναν ὁλόκληρο λαὸ γραικύλων ποὺ ἀπὸ τότε εἶχε ῥημάξει τὴν χώρα μας, αὐτὸς ποὺ ἔκτισε, μὲ τὸ ψεῦδος του, τὸ αἶσχος τῆς Μεταπολιτεύσεως τοῦ Πολυτεχνείου.Τὰ ἀπομεινάρια τοῦ κατεστραμένου αὐτοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος μόνον αὐτὸς φταίει γιὰ τὴν κατάντιά μας, καὶ οὐδεὶς Σόϋμπλε, ἐπανεμφανίσθηκαν στὰ σχόλια αὐτά.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 22. Η ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ ΤΡΑΜΒΙΟΥ-ΜΠΑΝΝΟΝ

  Ἡ ἀντιδικία μεταξὺ τοῦ πνευματικοῦ δασκάλου τοῦ προέδρου τῶν ΗΠΑ Μπάννον καὶ τοῦ μαθητοῦ του, ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Τράμβιος εἶναι αὐθεντικὸς ἡγέτης. Τὸ ἴδιο ἔκαμε ὁ Πούτιν μὲ τὸν πνευματικό του δάσκαλο Ντούγκιν διότι οἱ πολιτικοὶ ἥρωες, κάποια στιγμή, ἀπελευθερώνονται ἀπὸ τὸ ἀρχικὸ κουκούλι τοῦ φιλοσόφου τους, ὅπως ὁ Ἀλέξανδρος μὲ τὸν Ἀριστοτέλη καὶ ὅπως οἱ Χίτλερ, Στάλιν,Μάο, Πούτιν. Ἐὰν ὁ Τράμβιος δὲν δολοφονηθῇ, ποὺ οὕτως ἤ ἄλλως θὰ παραμείνῃ στὴν Ἱστορία μὲ τὸ ἐξελληνισμένο ὄνομα Τράμβιος, ὅπως τοῦ ἀξίζει, θὰ μείνει μέγας καὶ ὄχι μόνον γιὰ τὴν Ἀμερική.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 23. Γιαννης ΑποστολοπουλοςJanuary 4, 2018 at 10:27 AM

  Ο Τουργκουτ Οζαλ απελευθερώθηκε από το αρχικο κουκούλι του φιλοσόφου του, Δημήτρη Κιτσικη, για αυτο τον δολοφόνησαν η παρέμεινε πιστος, και για αυτο τον δολοφόνησαν? Ποιο από τα δυο συνέβη, κ. Δημήτρη, εσεις που τα γνωρίζετε από πιο κοντά? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 24. Ἐπειδὴ σὲ μένα τουλάχιστον εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι σκάβουμε τὸν λάκκο τοῦ Τράμπ, καὶ ὅταν σκάβεις τὸν λάκκο τοῦ ἀλλουνοῦ, πέφτεις ὁ ἴδιος μέσα, καὶ ὲπειδῃ τέλος δύσκολα θὰ παραιτηθηῖ ἀπὸ μόνος του, πρέπει νὰ σοβαρευτοῦμε καὶ νὰ καταλάβουμε ποιὸ εἶναι τὸ πρόβλημα. Τὁ πρόβλημα εἶναι ὅτι ἡ Ἀμερικὴ εἶναι ὁ μπάτσος ποὺ προστατεύει τὸν νοικοκύρη. Ὁ νοικοκύρης δὲν εἶναι τὸ Ἱσραήλ, ὁ νοικοκύρης εἶναι οἱ Παλαιστίνιοι, καὶ αὑτὸ τὸ ξέρουν κι οἱ πέτρες. Μὴν λέμε βλακεῖες. Ὁ Τρὰμπ διὰ τῆς ἁναγνωρίσεως τοῦ Ἱσραὴλ προσπαθεῖ νὰ ἁναχαιτίσηι τὰ δολοφονικὰ ἔνστικτα τῶν Ἑλλήνων, ποὺ τὰ θεωροῦν ὅλα δικά τους. Δὲν κάνω πλάκα. Ἦταν ἑπὶ Βυζαντινῶν οἱ τελευταῖες ἑβραἰκὲς ἑξεγέρσεις αὐτονομίας.

  Τὁ πρόβλημα δὲν εἶναι ὅτι ὰνεγνώρισε ὁ Τρὰμπ τὴν Ἱερουσαλήμ. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι τὸ κράτος αὐτὸ δὲν ἔχει Σύνταγμα καὶ εἶναι τὸ βασίλειο τοῦ κάθε -ἔσβησα τὴν κακὴ λέξη- αὑταρχικοῦ ἀστυνομικοῦ. Τοῦς φεύγουν κάθε μέρα σφαῖρες καὶ σκοτώνουν παιδάκια καὶ μετὰ κάνουν πάρτυ. Ἀναγνωρίζοντάς τὴν πρωτεύουσά τους προσπαθεῖ ὁ κακομοίρης νὰ τοὺς ἡρεμήσηι λίγο. Ἁλλὰ ὁ Λοῦθερ Κὶνγκ ἁπὸ μαῦρο πῆγε. Δηλαδὴ οἱ Ῥαντικαλιστὲς ὅλων τῶν ὲποχῶν τρέχουν νὰ δολοφονήσουν τοὺς μετριοπαθεῖς. Ἔτσι ὁ Τρὰμπ κινδυνεύει ἁπὸ τοὺς φανατικοὺς σιωνιστές. Ὄχι ἁπὸ τὴν πρώην Κὰ Γκὲ Μπέ. Γιὰ νὰ κουλάρουν αὑτοὶ πρέπει νὰ τοῦς δοθῆι κὰτι σὰν καὶ αὑτ ποὺ προτείνει παραπάνω ὁ Παληὸς ὁ ὁποῖος ἔχει ἀξιοζήλευτη ὁξυδέρκεια.

  ReplyDelete
 25. ...ἑπειδὴ λοιπὸν ὁ ἁσθενῆς δὲν εἶναι ὁ Παλαιστίνιος ποὺ στὸ κάτω κάτω ἤρθαν οἰ ἄλλοι ἁπὸ τὸ πουθενὰ καὶ τὸν διώξανε ἀπὸ τὴν πατρίδα του μὲ κάτι χρυσόβουλα τοῦ πρὸ Ἱουστινιανοῦ, καὶ οἱ τζιχαντιστὲς ἔχουνε συναχάκι μπροστὰ στοὺς ἁρρωστημένους σιωνιστές, ποὺ εἶναι γιὰ τὸ Μουσεῖο Παγκοσμίου Ἁνωμαλίας, πρέπει νὰ δώσουμε στὸν ὰσθενῆ τὸ φάρμακο ποὺ θὰ τὸν καλμάρει καὶ δὲν θὰ δολοφονήσηι τὴν νοσοκόμα του (τὸν Τράμπ). Βεβαίως οἱ δικοί μας γιατροὶ χωρὶς Τσίπουρα Δρ Τσίπρας καὶ Δρ Κοτζιᾶς (αὺτὸς εἶναι τύφλα νἄχει ὁ Μένγκελε) δίνουν δόση στὸν ἀσθενῆ καθημερινὴ ἁπὸ τεστοστερόνη, κρεατίνη καὶ καφφεἰνη ἤ μᾶλλον φραπεδίνη καὶ τὸν κάνουν τρισχειρότερα. Πρέπει λοιπὸν νὰ ἁλλάξηι ἡ θεραπευτικὴ ὰγωγὴ καὶ νὰ κάνουμε κάτι ὡραῖο καὶ πολιτισμένο, γιὰ παράδειγμα νὰ προσφέρουμε στοὺς Ἑβραίους τὰ σπίτια τους στὴν Θεσσαλονίκη ποὺ τὰ φάγανε οἱ μαυραγορῖτες. Ἤ τὸ ἀντίστοιχό τους. Ἅμα τὸ μάτι τὤχουμε στὴν τσέπη καὶ τῶν τριῶν, Ἀμερικανῶν Ὶσραηλινῶν καὶ Παλαιστινίων ὁμοῦ, κάθε φορὰ ποὺ μπλέκουμε σὲ τέτοια ζητήματα τὰ κάνουμε μαντάρα. Ὄταν ἁνακατευτήκαμε μὲ τὸ Κουρδικὸ τὴν κατάληξη τὴν ξέρουμε. Μὲ τὸ Κυπριακὸ καὶ τὴν Μ.Ἁσία τὰ κάναμε πῶς τὰ κάναμε. Πᾶμε τώρα νὰ τσακίσουμε καὶ τὸ Παλαιστινιακό... τὸ Παλαιστινιακὸ φουντώνει ἁπὸ τὸ χυμένο ἑβραϊκὸ αἵμα. Ὅταν βγαίνει ὁ Παυλόπουλος καὶ λέει τὶς μποῦρδες του γιὰ τὸν σφάχτη τῶν Ἑβραίων Ἁδριανὸ φαίνεται στὸν προσεκτικὸ παρατηρητὴ ὅτι οἱ Ἕλληνες φταῖνε τελικὰ γιᾳ τὸ Παλαιστινιακὸ ζήτημα καὶ ὑποστήριζαν τὸν Ἀραφὰτ μονάχα ἁπὸ τσιφούτικη ἀντιζηλία, ὅπως τὰ ἴδια κάνανε καὶ στὸν Ὸτσαλάν. Τὸ ψέμα, ἡ διχαλωτὴ γλώσσα τοῦ Ἕλληνα εἶναι ποὺ δημιουργεῖ ὰστάθεια στὴν Μέση Ἁνατολὴ καὶ αὺτὸ θὰ τὸ πληρώσουμε πολὺ ἀκριβὰ ὅπως καὶ τὸ ἔχουμε πληρώσηι ἁμέτρητες φορές.

  ReplyDelete
 26. ...τὸ πρῶτο πρᾶγμα λοιπὸν ποὺ πρέπει νὰ κάνει ὁ Ἕλλην εἶναι νὰ πάψηι νὰ νίπτει τὰς χείρας του λέγοντας ὅτι φταῖνε οἱ Ναζί, ὁ Δαμασκηνὸς καὶ τὸ ΕΑΜ συντρέξανε τοὺς Ἑβραῖους τῆς Ἑλλάδος καὶ τέτοιες μποῦρδες, ποὺ τὰ ἴδια πουλάει σὲ ὅλα τὰ θύματα, δηλαδὴ δὲν βγάζει ποτὲ ἕνα κίχ ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνησις γιὰ τοὺς βομβαρδισμοὺς κ.λ.π. καὶ νὰ καταλάβηι ὅτι τὸ ὄνομά του χρησιμεύει ὲδῶι καὶ πεντακόσια χρόνια καὶ βάλε γιὰ τὴν παρόξυνση τοῦ ἀντισημιτισμοῦ. Τί εἶναι ὁ ἀντισημίτης; Ἑκεῖνος ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ χωνέψηι τὸ Ἑβραϊκὸ στοιχεῖο στὸν Χριστιανισμό. Ποιὸ στοιχεῖο δὲν εἶναι ἑβραἰκό; Τὸ ἑλληνικό. Εἴμαστε λοιπόν τὸ πλέον ὰντισημιτικὸ κράτος στὸν Πλανήτη καὶ γι αὑτὸ φυλαχτῆτε, τέκνα τῆς Ῥαχήλ, ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, ποὺ μιὰ χαρὰ θὰ ἁγοράζανε τὰ σπίτια Ἑβραίων καὶ Παλαιστινίων μετὰ τὴν καταστροφὴ γιὰ ἕνα κομμάτι ψωμὶ καὶ θὰ κάνανε καὶ ἁγιασμὸ ἁπὸ πάνω. Φοβοῦ τοὺς Δαναούς καὶ δῶρα φέροντες. Τράμπ, μὴν ξεχνᾷς ποτὲ τοὺς Ἀθηναίους.

  ReplyDelete
 27. Κωσταντῆ, ἄν καὶ ἔχεις ξεφύγει, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ δὲν ὑβρίζεις δὲν σὲ σβήνω. Ἀλλὰ ὄχι καὶ ὁ Κοτζιᾶς χειρότερος ἀπὸ τὸν Μένγκελε! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 28. Γιάννη, πράγματι ὁ Ὀζὰλ ἐδολοφονήθη προτοῦ προλάβῃ νὰ ἀπελευθερωθῇ ἀπὸ τὸν φιλόσοφό του, ἐμένα. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 29. Κωσταντή εις ὀ,τι αφορά το Ισραήλ τα λόγια σου είναι σωστά. Οι Εβραίοι σφάζουν για να έχουν το αβίαστο δικαίωμα να εκφυλίζονται δίχως όριο, μιμούμενοι τους Δυτικούς. Μάλιστα για αυτό και στην μεγάλη πλειοψηφία τους απορρίπτουν τον ατόφιο Θεοκρατικό Νόμο χάριν του καπιταλιστικού Δυτικού. Για αυτό και το Γένος των Εβραίων θα σωσει μονάχα ένα κράτος της Ιουδαίας (δες αντίστοιχη ανάρτηση στην Βικιπαίδεια). Για τον Καθηγητή έχεις μεγάλο άδικο. Αποτελεί έναν εκ των ελαχίστων φάρων του αντικομφορισμού παρά τις όποιες φιλοσοφικές διαφορές μας. Αν μή τί άλλο, καθεστωτικό δεν δύναται ουδείς να τον χαρακτηρίσει. Τουναντίον, μονάχα Επαναστάτη.

  Καθηγητά την έγχρωμη επανάσταση που ετοιμάζουν στο Ιράν οι ΗΠΑ πολύ δύσκολα βλέπω να πετυχαίνει, διότι η δομή του Ιρανικού πολιτεύματος δεν είναι προσωποπαγής φυλετική σαν την Λιβύη, την Αίγυπτο και το Ιράκ, αλλά μη-Δυτικού τύπου Δημοκρατική με έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα. Εάν δεν προδώσουν οι Φρουροί της Επαναστάσεως πολύ δύσκολα θα πέσει το καθεστώς και δη αναίμακτα. Βλέποντας τί έγινε στις γύρω χώρες ελάχιστοι Ιρανοί θα ήθελαν έναν εμφύλιο για την χώρα τους, πλην των Κούρδων στα Δυτικά. Πέραν αυτού, μία περικυκλωση της Τουρκίας από φιλο-Δυτικά καθεστώτα εμάς μας συμφέρει και συνεπώς έτσι οδηγούμεθα στην υποστήριξη της Τεχεράνης φιλοσοφικά και συνάμα στην υποστήριξη της εγχρώμης ανατροπής γεωπολιτικά και στρατηγικά. Άλλωστε, εάν δεν απατώμαι είχατε πει παλιά σε συνέντευξή σας ότι οι Ιρανοί Σιίτες χρηματοδοτούν τους Τούρκους σουνίτες κατά των Αλεβηδών.

  Περί φιλοσόφων και βασιλέων τώρα το ότι ο Τράμβιος ως βασιλεύς είναι γυμνός αυτό είναι ολοφάνερο. Κάθε σύγκρισις με Χίτλερ, Στάλιν και δη Μάο είναι αστεία. Η Νεολαία και ο Λαός διψά για την Ουτοπία δηλαδή τον Μπαννονισμό και τον Ντουγκινισμό! Όχι άλλα ανδρείκελα και ας είναι "ἑπαναστατικά"! Πολλά συγχαρητήρια στον Μπάννον λοιπόν που εκθέτει δημοσίως την Τραμβική γυμνεία, βλακεία και αλαζονεία. Για αυτό και το 2020 ο Τράμβιος θα αποδειχθεί η μεγαλύτερη καταστροφή για το Επαναστατικό Εθνικιστικό Αμερικανικό Κίνημα που τον στηρίζει. Δίχως δικτατορία θα χάσει κάθε εξουσία σε Γερουσία και House.

  ReplyDelete
 30. Παλιέ, ἔχεις δίκαιο γιὰ τὸ Ἰράν.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 31. Ἑγὼ αὑτὸ ποὺ προσπάθησα νὰ πῶ εἶναι ὅτι ὑπάρχει κάποια δύναμις εἱς τὸ πνεῦμα. Ἄν ἕνας λαὸς λ.χ. σφίγγει τὸ χέρι τοῦ προέδρου τῆς Ὰμερικῆς καὶ ταυτόχρονα σκέφτεται, ὅπου νᾷναι θὰ σὲ φᾶνε, ποὺ θὰ πάει; τότε ἡ χειραψία εἶναι ἑνδεχομένως πιὸ ἐπικίνδυνη ἁπὸ τὸ ντουφέκι μὲ σκοπευτήρα.

  ReplyDelete
 32. ...ἄν θέλουμε δὲ νὰ γλιτώσουμε ἁπὸ τὴν κηδεμονία τῶν Ἀμερικανῶν, -καὶ ποιὸς δὲν θέλει- πρέπει νὰ ἁναπτύξουμε ἕναν τρόπο σκέψης ποὺ νὰ τοὺς ἁφοπλίζει. Δὲν φαντάζομαι νὰ ἁμφιβάλλει κανεὶς ὅτι μᾶς ἔχουν λίγο πολὺ ἐπιστρατεύσηι καὶ ὅτι δὲν ἔχουμε νὰ ἀντιπροτείνουμε κάτι. Μέχρι πρότινος λέγαμε Κύπρος Συρία Παλαιστίνη Ἀμερικάνος δὲν θὰ μείνει φονιάδες τῶν λαῶν Ἁμερικάνοι, καὶ οἱ ιδιοι σχεδὸν ποὺ δίνανε τὸ σύνθημα μὲ τὴν ντουντούκα σήμερα λένε, ῥεαλπολιτίκ, τελικὰ οὶ Ἄραβες εἶναι ἀπολίτιστοι, ἥρωικὲς οὶ Ὶσραηλινὲς φανταρίνες (καὶ ὡραῖες γκόμενες) καὶ συνέδρια γλωσσολογίας στὸ Τὲλ Ἀβίβ.

  Αὑτὸ σημαίνει φονιάδες τῶν λαῶν Ἑλληνορωμηοί. Δηλαδὴ ὁ Ῥωμηὸς λέει, ὰφοῦ δὲν μπορῶ νὰ ἁποφύγω τὸ χάπι, θὰ τὸ καταπιῶ ὅλο μαζὶ ἡρωικῶς. Αὺτὸ τὸ χαπάκι λοιπὸν νομίζει ὅτι θὰ διαλυθῆι κάποια στιγμὴ (δηλ. ὸ Τράμπ θὰ δολοφονηθῆι) ἑνῶι τὸ χαπάκι βάζει τὸν Τράμπ μέσα στὸν ὁργανισμό του καὶ μᾶς κάνει σωματοφύλακες τοῦ Τράμπ. Ἀφοῦ λοιπὸν τὸ παίρνουμε, ποὺ τὸ παίρνουμε, νὰ κοιτάξουμε οὔτως ὥστε νὰ ἑπιβιώσηι ὁ γιατρὸς (ὁ Τρὰμπ) τῆς θεραπείας τοῦ ἀσθενοῦς (ἡμῶν).

  ReplyDelete
 33. ..Ὁ δὲ ἀσθενῆς, ἐμεῖς δηλαδή, τρέμει τὴν ἴδια του τὴν ἑλευθερία. Σκέφτεται, ἁφοῦ μοῦ ἑδόθησαν λεφτὰ καὶ ἐλευθερία καὶ ἔκφραση καὶ χαϊμαλιὰ καὶ μαρξισμὸς καὶ συνδικαλισμὸς φασιστικοῦ τύπου μὲ τὸ μυστρὶ καὶ τὸ πηλοφόρι καὶ Μέγαρον Μουσικῆς καὶ ἁριστοκρατικὴ παράστασις σμυρνέικου ἀμανὲ μὲ προβολεῖς, καὶ ὲγὼ ἁντὶ νὰ ἑπωφεληθῶ ὲκατέστρεψα τὴν ὑγεία μου μετὰ φραπέδων καὶ δεκαοχτὼ πακέτα μάλμπορο, μήπως εἶχε δίκιο ὁ Παπαδόπουλος καὶ ὁ μακαριστὸς τότε Ἁρχιεπίσκοπος καὶ μιὰ χοῦντα μᾶς χρειάζεται. Χουντικοὶ εἶναι οἱ φιλοισραηλινοὶ μὲ κάποια ἐπίφαση βέβαια κοινοβουλευτισμοῦ, ποὺ τὴν εἶχε καὶ ὁ Παπαδόπουλος τὴν βουλὴ σὲ κάποια φάση ἄν δὲν ἁπατῶμαι. Αὑτὸ ὅμως δὲν συμβαίνει λόγωι τῆς ἡθικῆς διαφθορᾶς τοῦ πάλαι ποτὲ ἁγνοῦ καὶ ὴλιθίου λαοῦ, ὅπως ψευδῶς κηρύττουν οἱ διάφοροι καλοθεληταὶ (καὶ δὲν ἑννοῶ τὸν κο Κιτσίκη, γιὰ νὰ μὴν παρεξηγούμεθα). Συμβαίνει λόγωι τῆς φύσεως τῆς δημοκρατίας, ποὺ εἶναι ἕνα κρατικὸ σύστημα φυλακίσεως, καταστολῆς, φορολόγησης, καταναγκαστικῆς ἐργασίας, δουλείας καὶ δουλεμπορίας, τὸ ὁποῖο, ἑπειδὴ δίνει στὴν καλούμενη μεσαία τάξη κάποιες ἑλευθερίες, τὴν κάνει νὰ καταπίνει τὸ χαπάκι τῆς βίας καὶ στὴν ἁνάγκη τὸ παίρνει σὲ ὑπόθετο, ὲν τῶι προκειμένωι μάρκας Τράμπ. Ἁλλᾳ ὁ κατήφορος δὲν ἔχει τέρμα, ἑπειδὴ ἁπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ δικαιολόγησα τὴν σφαγὴ τοῦ πλησίον μου μὲ τὸ σύνθημα τῆς Δημοκρατίας, θὰ τὴν δικαιολογήσω στὴν συνέχεια μὲ ὁποιαδήποτε δικαιολογία ἁπὸ ἁπλὴ ἐνοχή. Ἡ θεραπεία λοιπὸν εἶναι ῥιζικὴ καὶ ζητάει πλήρη ἁποσύνδεση ἁπὸ τὸ κράτος. Ὁ κόσμος τὸ ἔχει καταλάβηι καὶ πλημμρίζει τὶς ἑκκλησίες, ἁλλὰ καὶ στὶς ἑκκλησίες βγαίνει ὁ ὲπίσκοπος καὶ κυρήττει ὑπὲρ τῆς ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας. Δηλαδὴ ἑπειδῃ ἡ Δημοκρατία ἔδειξε πλέον τὰ δόντια τῆς πᾶμε γιὰ χούντα πρόσω ὁλοταχῶς. Ὁ Τρὰμπ βγῆκε τῆι συναινέσει τοῦ συνόλου τοῦ Ἁμερικανικοῦ κατεστημένου. Ὅταν βγαίνει ἡ Χἰλαρη μεσούσης τῆς προεκλογικῆς ἑκστρατείας καὶ λέει γούσταρα ποὺ ἤπια τὸ αἶμα τοῦ Καντάφι μὲ τὸ καλαμάκι, αὑτὸ σημαίνει παιδιὰ ψηφίστε Τρὰμπ δαγκωτό. Αὺτὴ ἡ συναίνεση μᾶς ἔχει κάνει νὰ λερώσουμε τὸ βρακί μας, τρέμουμε δηλαδή, καὶ πάνω στὸ τρέμουλο δοκιμάζουμε νὰ παίξουμε ὁ καθένας τὸν Παπαδόπουλο ἄν ὄχι τὸν Χίτλερ. Αὑτὸ εἶναι ποὺ φοβᾶμαι σὰν θεατρολόγος. Τρέμω τὴν βρωμερὴ ὑποκρισία τοῦ Ἕλληνα ῥαγιᾶ καὶ τοῦ Ἕλληνα βυζαντινοῦ ῥαδιούργου.

  ReplyDelete
 34. Θέλω τέλος νἀ βγάλω τὀ καπέλο στὸν Παλαιὸ γιἀ ἅλλη μιὰ φορά. Πράγματι, ὅπως τὀ ἔδειξε ὁ Ταραντῖνο στὴν ταινία του, οἱ Ἰσραηλινοὶ σιωνιστἐς μόνο τὀ ὄνομα, ἄντε καὶ τὸ ἀνδρικό τους μόριο ἔχουν ἑβραϊκά, ὅπως καἰ οἱ Ἑλληνωρθόδοξοι μόνο τὀ ὄνομα, ἄντε καὶ τὀ μέρος τοῦ σώματός τους ποὐ κεῖται εἰς τοὐς ἀντίποδας τοῦ ὡς ἄνω μορίου ἔχουν ὀρθόδοξο καἰ ὁ ἁγνὀς ἑβραϊσμὀς εἶναι ἕνα θεοκρατικὀ δηλαδὴ ἱερατικὸ καθεστώς. Ὁ τελευταῖος ἡγέτης τῆς ἐξέγερσης τῶν Σαμαρειτῶν κατἀ τῶν Βυζαντινῶν βασιλέων ἦταν, λέει ἡ Γουικιπήντια (ἐγὼ ἔτσι προτιμῶ νὰ τὴν λέω) μιὰ μεσσιανικὴ φιγούρα, ἕνας ματωμένος Ἰησοῦς. Καὶ ἐμεὶς θέλουμε θεοκρατικὸ καθεστώς, ἁκριβῶς ὅπως οἱ Ἑβραῖοι, γιἀ αὐτὸ καἰ εἴμαστε ὄχι ἁπλῶς χειρότεροι ἁπὸ τὸν Μένγκελε καὶ τὀν ἄλλον τὀν σφάχτη, τὀν Ἄιχμαν, ἁλλὰ τέσσερεις ὁρόφους παρακάτω στὴν πολυκατοικία τῆς κολάσεως. Διότι τἠν ἔλευση αὐτοῦ τοὺ καθεστῶτος τὴν ΑΝΑΒΑΛΛΟΥΜΕ. Ψυχολογικὰ εἴμαστε ἕνα Νταχάου, καὶ σἐ αὐτὸ δὲν φταίει ἡ Μεταπολίτευση, ἁλλὰ τὀ ΧΡΗΜΑ. Καλὰ Φῶτα, λευτεριὰ στοῦς φυλακισμένους ὅλης τῆς γῆς, καἰ πρῶτα στοὺς δεσμοφύλακές τους.

  ReplyDelete
 35. http://www.tanea.gr/news/politics/article/5478849/se-dyskolh-thesh-o-alekshs-tsipras-me-thn-erwthsh-gia-ton-kako-tramp/Η πιο δύσκολη στιγμή για τον Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξη Τύπου με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν όταν δέχθηκε ερώτηση από αμερικανό δημοσιογράφο για όσα έλεγε για τον Τραμπ πριν τις αμερικανικές εκλογές και το σχόλιο του που είχε κάνει τότε: «να μη μας βρει το κακό να εκλεγεί γιατί χαθήκαμε».

  Η αμηχανία του και ο χρόνος σιωπής θα ήταν ίσως μεγαλύτερος εάν δεν παρενέβαινε, κάνοντας μορφασμούς, ο ίδιος ο Τραμπ με το σχόλιο «μακάρι να το ήξερα αυτό πριν την ομιλία μου», βγάζοντας κατά κάποιον τρόπο τον έλληνα Πρωθυπουργό από τη δύσκολη θέση στην οποία είχε βρεθεί.

  Χαμογελώντας ο Αλέξης Τσίπρας, πήρε το λόγο και τόνισε ότι «ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική (ο αμερικανός πρόεδρος) είναι ορισμένες φορές διαβολικός, αλλά γίνεται για το καλό», προσθέτοντας ότι δεν αισθάνθηκε καμία απειλή, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μαζί του, και είναι σίγουρος ότι θα έχουν πολύ καλή συνεργασία.

  Ἱδοῦ τὸ σύνολο τοῦ Παλαιστινιακοῦ ζητήματος. Ὁ Ῥωμηὀς ἄλλα σκέφτεται καὶ ἄλλα λέει. Αὑτὸ εἶναι τὸ παγκόσμιο πρόβλημα.

  ReplyDelete
 36. Κυριε Κιτσικη ακουστε προσεκτικα την ομιλια του φιλου σας κ Ν. Λαου περι της αποτροπης συναψεως στρατηγικης συμμαχιας με το ΙΣΡΑΗΛ.

  https://www.youtube.com/watch?v=2N1aPFylFZk&t=1521s

  ReplyDelete
  Replies
  1. ό Λάου~Λάου έχτός άπό άσχετος καί άγράμματος είναι μάλλον καίιιιιιιιιιί λάου λάου δηλαδή μπαγάσας....πάντως έμενα δέν μέ έμπεουν οι τύποι που δέν ειναι φεαρ πλευ ...στοιχεια για νά τόν κατηγορήσω έχω έλάχιστα ,,,,,άλλα τό έστιχτο μου δέ μέ πρόδωσε ποτές Γεράσιμος ό κεφαλήν

   Delete
  2. φίλος μέ τόν Κιτσίκη τέτοιο άτομο ; έγω τό βλέπω δύσκολο....άλλά κι άν κατά λάθος «στρωθει μπατανια» δέ θα βαστάξει και πολύ.....

   Delete
  3. τίς όμιλίες πάντως αυτού τού Κυρίου τίς έχω άκούσει σχεδόν όλες και τήν μεθεξιολόγία του ...άαααα ό σύνδεμος πού έδωσες είναι λάθος....

   Delete
  4. "στοιχεια για νά τόν κατηγορήσω έχω έλάχιστα"
   Και ποια είναι αυτά κύριε Γεράσιμε?

   Delete
 37. DOĞUNUN ASIL KALBI HRİSTOS'DIR

  Οἱ Τοῦρκοι αὐτὸ ἀπαντοῦν στοὺς Γραικύλους. Δηλαδὴ "ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ καρδιὰ τῆς Ἀνατολῆς". Οἱ Ῥωμηοὶ παραφράζοντας τοὺς Τούρκους, λένε: ""Ο Χριστὸς εἶναι ἡ Ἀνατολὴ Ἀνατολῶν".

  Σήμερα, παραμονὴ Θεοφανείων (καὶ ἄς εἶναι μὲ τὸ ντροπιαστικὸ νέο ἡμερολόγιο) εἶναι ἡμέρα νηστείας, δηλαδὴ ψιλὰ γράμματα γιὰ τοὺς Γραικύλους. Καὶ ποὺ νὰ ξέρουν, γιὰ νὰ καγχάσουν, πὼς τὸ 2018 περιλαμβάνει μόνον 49 ἡμέρες κρεοφαγίας ἐπὶ 365 ἡμερῶν! Μόνον ἡ Ἐκκλησία (γιὰ πόσο χρόνο ἀκόμα;) μάχεται γιὰ τὴν γλῶσσα μας τὴν μοναδικὴ πολυτονικὴ ἑλληνική, τοῦ Χριστοῦ, ἐνῷ ὁ σωβινισμὸς καὶ τὸ μῖσος ἔναντι τῶν γειτόνων μας πάει σύννεφο.Καὶ ποῖος εἶπε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι μόνον μία βία καὶ πὼς δὲν χρησιμοποιεῖ τὸ σιδερένιο ῥαβδὶ κατὰ τῶν ἐμπόρων; Κακόμοιρη ψωροκώσταινα ξεκουτιασμένων γερόντων! Ποῦ εἶσθε νειᾶτα ὀρθόδοξα νὰ παραλάβετε τὴν σκυτάλη; Δημήτρης Κιτσίκης

  Τοῦ Χριστοῦ ἡ Ἐνδιάμεση Περιοχὴ Ὀρθοδόξου Ἑνότητος

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μόνον μία Ορθόδοξη Χεζμπολλάχ δύναται να εγκαθιδρύσει Ορθόδοξο Χριστιανικό καθεστώς στην Ελλάδα.

   Delete
 38. Χασάν, καὶ οἱοσδήποτε Χασάν καὶ ἐλπίζω νὰ μὴν εἶσαι τρόλ, ὁ Λάος μοῦ εἶχε ἐπιτεθῆ στὸ παρελθὸν καὶ πάντως φίλος του δὲν εἶμαι, χωρὶς νὰ εἶναι ἐχθρός μου. Εἶναι πρόεδρος τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἰλλουμινάτι, ὀργάνωση μασονικὴ μὲ τὴν ὁποία δὲν ἔχω τὴν ἐλαχίστη σχέση.Ἡ γνώμη του γιὰ τὸ Ἰσραὴλ δὲν εἶναι ἡ ἰδική μου.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 39. * (διόρθωση) μόνον μὴ βία ΔΚ

  ReplyDelete
 40. Γιαννης ΑποστολοπουλοςJanuary 5, 2018 at 2:23 PM

  Διαβάζοντας το σχόλιο του Χασαν και παρακολουθώντας το βίντεο του Κ. Λάου όπως επίσης και την απάντηση του Κ. Κιτσικη αμέσως από κάτω, δημιουργούνται στον αφελή αναγνώστη – στον γράφων τούτων των γραμμών - κάποια εύλογα ερωτηματικά.
  1.Ο κ. Κιτσικης αναφέρει τον κ. Λαο ως πρόεδρο των Ιλλουμινατι στην Ελλάδα. Ο κ. Λαος σε άρθρο του το 2015 με σκοπό να ξεκαθαρίσει τη θέση του λέγει «Βάσει των σχετικών ερευνών μου και σε συνεργασία με τον Μητροπολίτη Μεξικού και Πάσης Λατινικής Αμερικής της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας κ.κ. Daniel (de Jesús Ruiz Flores), συντόνισα, αρκετά έτη πριν, μια βαθιά επιχείρηση για την αναδιοργάνωση του Τεκτονισμού γενικά και του ουσιωδώς αποδομημένου τάγματος των Βαυαρών Illuminati ειδικότερα, με σκοπό αφενός αυτοί οι οργανισμοί να λειτουργήσουν στην υπηρεσία της Χριστιανικής Πίστης, όπως ξεκίνησαν στην αυθεντική, πρωτογενή εκδοχή τους, αφετέρου να υπηρετήσουν ειλικρινά την πνευματική απελευθέρωση του ανθρώπου από κάθε τυραννία. Σε αυτό το πλαίσιο, με τη βοήθεια των συνεργατών μου και με όργανο το αναδιοργανωμένο Τάγμα των Illuminati (της Βαυαρίας), αφενός αποτρέψαμε τη διείσδυση και ανάπτυξη εσωτεριστικών και άλλων αδελφοτήτων μη συμβατών με την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, αφετέρου διαμορφώσαμε τυπικά τεκτονικών εργασιών συμβατά με την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία και Δογματική. Μετά από την προαναφερθείσα βαθιά επιχείρηση ανασυγκρότησης αυτών των οργανισμών, εγώ προσωπικώς, ουδεμία περαιτέρω ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ή άλλη θέση κατέχω σε αυτούς τους οργανισμούς, φρονώντας ότι έχω ολοκληρώσει την αποστολή μου στον χώρο του Τεκτονισμού και του συστήματος των Βαυαρών Illuminati. Βάση των παραπάνω, κάποια από τις δυο απόψεις, είτε του κ. Κιτσικη, είτε του Κ. Λάου, δεν ευσταθεί.
  2.Ο κ. Λαος κατά την ταπεινή μας άποψη, ενστερνίζεται τις απόψεις του Κ. Ντουγκιν, όπως επίσης και του γνωστού Ιμάμη Sheikh Imran Hosein ο οποίος έχει φιλορωσικες απόψεις. Μάλιστα ο ίδιος Ιμάμης έχει πει πολλές φορές πως το Ισλάμ θα συμμαχήσει με την ορθοδοξία, η οποία πρωτίστως αντιπροσωπεύεται σήμερα από τη Ρωσία.
  3.Σε άλλο άρθρο του ο κ. Λαος γράφει «Ο νέο-οθωμανισμός βασίζεται στις σκέψεις των, υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ, Τούρκου πολιτικού ηγέτη μελετητή Αχμέτ Νταβούτογλου και του Τούρκου Imam Fethullah Gülen. Ο Γκιλέν είναι ο ηγέτης μιας ισλαμικής λατρείας και έχει διαδραματίσει έναν αποσταθεροποιητικό αντιρωσικό ρόλο στον Καύκασο μέσω του Διεθνούς Νταγεστανο-Τουρκικού Κολλεγίου, το οποίο τελικά αναγκάστηκε να κλείσει τις πόρτες του στο Νταγκεστάν. Επιπλέον, οι μαθητές του Gülen είναι υπεύθυνοι για τη θρησκευτική εκπαίδευση των αγωνιστών του τζιχάντικου κουρδικού οργανισμού "Katibat al-Taliban". Από την άλλη πλευρά, ο διεθνούς φήμης μουσουλμάνος Sheikh Imran N. Hosein ισχυρίστηκε ότι η οθωμανική κατάκτηση της πρωτεύουσας της ορθόδοξης χριστιανικής Κωνσταντινούπολης το 1453, η επαίσχυντη συμπεριφορά του οθωμανικού σουλτάνου Μωάμεθ Φατίχ στην μετατροπή της μεγαλύτερης Ορθόδοξης Μητρόπολης Αγίας Σοφίας σε τζαμί και η βάρβαρη πολιτική των Οθωμανών σουλτάνων απέναντι στους Ορθοδόξους Χριστιανούς, προκάλεσαν τη διαρκή Ελληνική και Ορθόδοξη χριστιανική πικρία για το Ισλάμ και αποδείχθηκαν το πιο τρομερό εμπόδιο για την υλοποίηση της Συμμαχίας Μουσουλμάνων-Ρωμαίων (Ορθοδόξων Χριστιανών) που προφητεύεται στο Κοράνι (Surat Ar-Rum).
  4.Δεν είναι δυνατόν βέβαια να γνωρίζει κανείς γιατί ο κ. Κιτσικης γράφει ότι ο κ. Λαος του επιτέθηκε. Αλλά υπάρχουν κάποιες διαφορές τις οποίες αξίζει κανείς να αναφέρει. Ο κ.Λαος είναι κατά της συμμαχίας Ελλάδας-Ισραήλ, ο κ. Κιτσικης υπερ. Ο κ. Ντουγκιν εξοστρακίστηκε από το πανεπιστήμιο που δίδασκε όταν καταφερθηκε ενάντια στο Σιωνιστικο Ισραήλ, ο κ. Κιτσικης είναι υπερ του Σιωνισμού. Ο κ. Λαος καταφέρετε αρνητικά ενάντια στον Νέο Οθωμανισμο, ο κ. Κιτσικης είναι υποστηρικτής του κ. Γκιλεν. Μήπως αυτές οι δυο σχολές σκέψης, από τη μια το δόγμα Κίσινγκερ, που συμβουλεύει τον κ. Τραμπ, και από την άλλη ο κ. Ντουγκιν με την όση επιρροή έχει στον κ. Πούτιν έφεραν τους κύριους Κιτσικη και Λαο σε αντιπαράθεση? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἄστα φίλε τό ἄτομο εἶναι ὕποπτο σοῦ λέω καί μακάρι νάβγω ψεύτης ....γένεται μωρέ διανοούμενος (σοῦ λέει) καί νἁχει τή μούρη κολλημένη στήν ὀθόνη καί παρ' ὅλα ᾿φτά νά μή μπορεῖ νά διαβάσει σωστά τά κείμενα πού προφανῶς τού γραψαν ἄλλοι; Κοίτα τά βίντεο του (θά χάσεις κανιά πενηνταριά ὧρες σάν καί μένα τόν κόπανο ) καί μετά θά βγάλεις συμπέρασμα μόνος σου ....ἤ ὅπως λένε στό χωριό μου στήν Κεφαλονιά «κόψε φάτσα καί βγάλε συμπέρασμα» μέ τσί γειές σου Γεράσιμος ό Κεφαλήν

   Delete
 41. Γιαννης ΑποστολοπουλοςJanuary 5, 2018 at 6:50 PM

  Το 2011, η ομάδα Πράσινοι εμπειρογνώμονες του Ιράν (Green Experts of Iran) ανέφερε ότι το Πεκίνο και η Τεχεράνη έχουν υπογράψει μια εκτεταμένη συμφωνία που δίνει στην Κίνα αποκλειστικά δικαιώματα σε πολλούς Ιρανικούς τομείς πετρελαίου και φυσικού αερίου μέχρι το 2024. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, το Ιράν έχει δώσει αποκλειστικά δικαιώματα σε κινεζικές πετρελαϊκές εταιρείες σε τρεις μεγάλες περιοχές ιρανικής γης καθώς και τα δικαιώματα για την κατασκευή όλων των απαραίτητων υποδομών στις περιοχές αυτές, οι οποίες διαθέτουν μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σε αντάλλαγμα, η Κίνα υπόσχεται να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ξένη επίθεση εναντίον αυτών των περιοχών ως επιθέσεις εναντίον της δικής της κυριαρχικής επικράτειας και θα τις υπερασπιστεί ως τέτοιες. Η Κίνα δεν θα χρειάζεται την άδεια της ιρανικής κυβέρνησης να διατηρήσει και να αυξήσει τη στρατιωτική της παρουσία στο Ιράν και θα ελέγχει εκείνη τις κινήσεις των Ιρανών μέσα και έξω από τις συγκεκριμένες παραχωρημένες περιοχές. Οι Πράσινοι Εμπειρογνώμονες του Ιράν πιστεύουν ότι λόγω αυτής της συμφωνίας ο στρατηγός Zhang Zhaozhong δήλωσε ότι «η Κίνα δεν θα διστάσει να προστατεύσει το Ιράν ακόμη και με έναν τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο». Κ. Δημήτρη, γνωρίζετε εάν το παραπάνω σχόλιο έχει κάποια αλήθεια η είναι προπαγάνδα? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 42. Ἡ ἑκκλησία δἐν εἶναι πολιτικὸς ὁργανισμός. Εἶναι ἁπλῶς ἕνα σύνολο δραστηριοτήτων ἁπὸ τὶς ὁποῖες ἀπουσιαζει τὀ στοιχεῖο τοῦ καταναγκασμοῦ. Ἕτσι ἡ ἐκκλησία δὲν ἔχει διαδοχὴ διότι τὸ στοιχεῖο αὐτὸ δὲν εἶναι μεταδόσιμο, εἶναι αϋθύπαρκτο.

  ReplyDelete
 43. Υγ. Ἡ δυτικὴ κοινωνία βασιζεται στὴν ἱδέα τοῦ διαχωρισμοῦ τῶν πλουσίων ἀπὸ τοὺς φτωχούς. Αὐτὸς ὁ ἀνεκδιήγητος ὁ Ντὰ Βίντσι εἶχε σχεδιάσηι μιὰ πόλη ποὺ οἱ ἄνθρωποι πρώτης τάξης θὰ περπατούσαν στὶς ταράτσες καἰ οἱ κάτω στοὺς δρόμους.

  Ἀς ποῦμε πὼς ὁ Τρὰμπ δὲν ἀνηκει σὲ αὐτὴν τὴν κατηγορία ἀνθρώπων καὶ ἄν καὶ μεγιστάνας ἔχει ἀνάμνηση τοῦ πειναλέου μεταναστη ἤ προσκυνητῆ, τοῦ προγόνου του, καὶ ἀντιτίθεται στὴν ἐπιβολὴ μέτρων διαχωρισμοῦ. Στὴν Ἑλλάδα μὲ τὸ πρόσχημα τῆς οἱκολογίας βάλανε τοὺς γύφτους νὰ πληρώνουνε γιὰ τὴν πλαστικὴ σακοοὐλα, οἱ ἀνεκδιήγητοι Καραγκιόζηδες. Ὁ Τρὰμπ δήλωσε ὅτι τὴν οἱκολογία τὴν ἔχει γραμμένη εἰς τἠν πουτίγκα τῶν προπέρσινων Χριτουγέννων.

  Ναἰ ἁλλὰ ὁ Τρὰμπ ξεκίνησε τὴν καριέρα του ὡς Πρόεδρος μπουμπουνίζοντας τὴν Συρία. Δηλαδὴ ἡ τελετὴ στέψης του συνοδεύτηκε ἀπὸ μερικοὺς χριστιανοὺς ποὺ τοὺς φάγαν τὰ λιοντάρια. Αὐτὸ ποὺ δὲν καταλαβαίνουν οἱ μαρξισταί, διότι σκέφτονται, κατὰ τὴν γνώμη μου, πονηρά, εἶναι ὅτι οἱ ταξικἐς διαφορὲς χτίζονται πάνω στὴν βία καὶ τὸν φόνο καὶ κατὰ συνέπειαν ἡ βία καὶ ὁ φόνος τὶς ὁξύνουν.

  Τότε ὁμολογοῦν ὅτι τὀ ὄνειρό τους ἦταν πάντοτε νἀ ἀνέβουν στην ταράτσα τοῦ Ντὰ Βίντσι. Ἡ ταράτσα ἔχει ἕνα ἐκκλησάκι καὶ μέσα στὸ ἐκκλησάκι εἶναι ὁ Πάπας. Ἡ ὀρθοδοξία βρίσκεται στὶς κατακόμβες.

  ReplyDelete
 44. Υγ. Ὁ Ῥουβίκωνας, οἱ Ἁναρχικοὶ Πυρῆνες τῆς φωτιᾶς, πολλὲς δραστηριότητες τῶν καλουμένων τζιχαδιστῶν καἰ εἰδικώτερα οἱ ἀποστολὲς αὐτοκτονίας ἀπὸ τὶς ὁποῖες ποτὲ δὲν συλλαμβάνεται κανένας ζωντανὸς καἰ μυστηριωδῶς ὅλοι πάντοτε ἐκτελοῦνται ἁπὸ τὶς εἰδικὲς ἀντιτρομοκρατικὲς δυνάμεις (τῶν χριστιανικῶν κρατῶν, ἔ! δηλαδἠ τῶν κοινωνιῶν ποὺ ἀναφέρονται, τρομάρα τους, στὸ Εὐαγγέλιο) μοῦ βρωμᾶνε, καἰ ἐπειδὴ μοῦ βρωμᾶνε δὲν σημαίνει ὅτι εἶναι ἔτσι, δὲν εἶμαι σίγουρος, προβοκάτσια. Ἡ εἴσοδός τους λ.χ. στὸ ΥΕΘΑ μὲ προκυρήξεις ὑπἐρ τοῦ Παλαιστιινιακοῦ λαοῦ λειτούργησε σἀν ῥουτινιέρικη ἑπιθεώρηση. http://www.patranews.gr/ellada/meta-apisteyto-kazo-xilothike-i-froyra-sto-yetha

  ReplyDelete
 45. Κανένας τραγόπαπας δἐν ἔχει, κατὰ τὴν δική μου τουλάχιστον ἀντίληψη, τὀ δικαίωμα νὰ κάνει κύρηγμα ἑλληνικούρας μέσα στἠν ἐκκλησία, κολλῶντας το στὴν Θεία Λειτουργία σὰν Ἀριστοφανικὴ παράβαση. Διότι τότε δίνει τἀ δικαίωμα στὸ ποίμνιο νὰ τὸν γιαουρτώσηι, πράγμα ποὺ δὲν θέλει νὰ κάνει τὀ ποίμνιο μέσα στἠν ἐκκλησία τοῦ Κυρίου. Ὁ τραγόπαπας μὲ τὴν ἑλληνικούρα του, ἡ ὁποία εἶναι βεβαίως ἀντισημιτισμὸς καραμπινᾶτος, τί κάνει - εὐλογεῖ ἀκριβῶς τὀ μπουμπούνισμα τοῦ Τρὰμπ στὴν Παλαιστίνη. Τὰ ἑλληνικὰ στὴν χριστιανικὴ ἐκκλησία εἶναι ὅ,τι τὰ ἑβραϊκὰ στὴν συναγωγή. Δηλαδὴ σὲ κάποια γλῶσσα ἔπρεπε νὰ μιλήσηι ὁ Κύριος, ἁφοῦ μιλοῦσε στοὺς ἀνθρώπους. Στὰ πουλάκια λέει τσίου τσίου, στοὺς ἀνθρώπους μίλησε ἑλληνικὰ γιατὶ αὐτὴν τὴν γλῶσσα καταλαβαίνουν, ὡραὶα τὰ ἑλληνικά, μπράβο, θέλουν ἁνἀπτυξη καὶ ἐμβάθυνση καὶ νομοθέτηση, καὶ ἡ ἑλληνικὴ μουσικὴ ἑπίσης, ἀλλὰ μέχρις ἐδῶι. Τὰ ἑλληνικὰ εἶναι ἕνα ὄχημα, ἕνας σωλήνας. Ὅταν τὸν σωλήνα τὸν παρουσιάζει κανεὶς σὰν δεξαμενὴ τῆς Βηθεσδὰ οὐσιαστικὰ ὑπηρετεῖ τὸ πολυπολιτισμικὸ σενάριο τῶν ΗΠΑ ὅπου ὅλοι ἔχουν τὀ δικαίωμα (πλὴν τῶν μουσουλμάνων, πλέον, μοῦ φαίνεται (http://www.voltairenet.org/article199196.html
  Trump, la religion musulmane et l’islam politique
  par Thierry Meyssan) νὰ διατηροῦν τὶς παραδόσεις τους ἀρκεῖ νὰ ῥίχνουν λίγο θυμίαμα στὸ ἄγαλμα τοῦ Αὐτοκράτορος, ἑν τῶι προκειμένωι τοῦ Ἱουλίου Τράμπ.

  Ὁ ἄνθρωπος πάει γραμμὴ γιὰ σφαγή, θυμήσου, Καίσαρα, τὶς Εἰδοὺς τοῦ Μαρτίου (πλησιάζουν!) Βέβαια μπορεῖ νὰ θεωρησηι κανεὶς ὅτι ἡ ἐκκλησία μας εἶναι ἡ ἐκκλησία τοῦ Δήμου καὶ ἅρα μπορεῖ ὁ ἱερεὺς νὰ πῆι ὅ,τι νομίζει. Τί γίνεται ὅμως ὅταν ὁ Αἱσχίνης, λ.χ., προτείνει τἠν κατάλυση τῆς Δημοκρατίας καὶ τὴν ὑποταγὴ στὸν Τράμπ; Ὁ χριστιανισμὀς δίνει τὴν λύση. Ἁνόσιε Αἰσχίνη - φέρνω τὀ ὅνομα σὰν παράδειγμα, ἄς ποῦμε καλύτερα ἁνόσιε Παπαδόπουλε - ζητᾶις τὴν σφαγὴ τοῦ Φιλίππου διὰ τοῦ τεμενᾶ. Ἅν στὴν δημοκρατία σκοτώνουμε τοὺς ἐχθρούς της, στἠν ἐκκλησία τοὺς προστατεύουμε. Γιὰ τὸ συμφέρον τοῦ Καίσαρα, καὶτῆς ψυχῆς του, γιὰ τὴν Σωτηρία τοῦ Τράμπ, ἄςπροσευχηθοῦμε ὁ Θεος νὰ τὸν κάνει μὲ τὸ χέρι Του Τραμπάκουλα μὲ τὴν γκλίτσα, διότι αὐτὸ εἶναι καὶ ἔτσι τὸν παρουσιάζουν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ Γραμματεῖς, σὰν βλάχο. Ζήτω ὁ καράβλαχος Τράμπ! Κάτω τὰ ψώνια.

  ReplyDelete
 46. Ερώτηση προς τον Καθηγητή:

  Είναι "τυχαίο" το γεγονός ότι η Τουρκία βλέποντας τα γεγονότα στο Ιράν και την καταδίκη του Ερντογανικού τραπεζίτη Χακάν Αττίλα, θορυβημένη επαναπροσεγγίζει τον Γερμανικό/Ευρωπαϊκό άξωνα για να βρει ασφάλεια κατά των ΗΠΑ;;

  ReplyDelete
 47. Υ.Γ. Και λόγω του Πακιστάν συν τοίς άλλοις. Θυμίζω Πακιστάν και Τουρκία είναι κώλος και βρακί. Τώρα οι ΗΠΑ το βάλανε στην μαύρη λίστα μαζί με τους υπόλοιπους Σουνίτες. Αλλά ρόλο έπαιξε στην στάση των ΗΠΑ κατά του Πακιστάν η μεγάλη και στενή συνεργασία του Πακιστάν με την Κίνα...

  ReplyDelete
 48. Μέχρι νὰ ἁπαντήσηι ὁ κος καθηγητής, πρέπει νὰ πῶ ὅτι ἔχω σοκαριστῆι ποὺ ἀνακάλυψα ὅτι τὸ περιβόητο Γ ψήφισμα κατὰ τῶν κομμουνιστῶν τὸ εἶχε ὑπογράψηι ὁ τότε Ἀντιβασιλεὺς Ἀρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός. Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία. Δὲν ὑπάρχει χριστιανικὸς φονταμενταλισμός, Παλαιέ. Ἕλεος! Αὑτὰ ποὺ λὲς γιὰ ὁρθόδοξη τζιχάντ δὲν στέκουν, τόσο ἁπλά. Ὁ Μωαμεθ ξεκίνησε ἱερὸ πόλεμο καὶ ὁ Χριστὸς σταυρώθηκε. Ῥὲ παιδί μου εἶπε, οὔ φονεύσῃς, τελεία. Γιατὶ εἶναι τόσο δύσκολο νὰ τὸ χωνέψουν αὐτὸ τὸ πρᾶγμα οἱ ἄνθρωποι;

  ReplyDelete
 49. 21Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις Οὐ φονεύσεις· ὃς δ' ἂν φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει. 22 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει .[...]·Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. 39 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΗΝΑΙ ΤΩι ΠΟΝΗΡΩι ἀλλ' ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα σου, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην· 40καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον· 41καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ' αὐτοῦ δύο. 42τῷ αἰτοῦντί σε δός, καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανίσασθαι μὴ ἀποστραφῇς.43 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. 44Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς· 45ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους. (KATA MATΘΑΙΟΝ εὐαγγέλιο).

  Τί κωλοτούμπα πρέπει νὰ κάνει κάθε μέρα αὑτὸς ποὺ προσπαθεῖ νὰ συμφιλιώσηι αὑτὸ τὸ πρᾶγμα μὲ τὸ κράτος !

  ReplyDelete
 50. Ἁκοῦστε τώρα νὰ δῆτε. Πίσω ἁπὸ τὴν καρικατούρα τοῦ γραικύλου μὲ τὸν φραπὲ ποὺ βρίσκεται πάνω ὰπὸ τὸ κείμενο ὑπάρχει ἕνα θλιβερὸ κολονακιώτικο ταξικὸ χιοῦμορ, πολὺ συνηθισμένο στὴν Ἑλλαδίτσα μας, ποὺ κοροἰδεύει τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔπιασε πέντε λεφτουδάκια καὶ πῆρε ἕνα ταξί. Ἡ ἑπαρχιώτικη δεξιὰ στὴν Ἑλλάδα εἶναι σάπια γουρούνια. Καὶ αὺτη ἡ δεξιὰ τὰ πάει πολὺ καλὰ μὲ τὴν ἑκκλησία. Συγκεκριμένα ἡ ὲκκλησία σὰν τὸν κωμικὸ στὴν Δύση ἔβαζε τὸν φουκαρᾶ νὰ κοροἰδεύει τὸν ἑαυτό του τὴν Κυριακῃ γιᾳ τὶς μικροαπολαύσεις ποὺ εἶχε λάβηι μέσα στὴν βδομάδα.

  Ὁ φασισμὸς διαδίδεται ὅταν ὁ φουκαρᾶς στὴν ἁγωνία του νὰ μὴν τὸν λιώσουν μιμεῖται τὸ χιουμοράκι τοῦ ὲπαρχιώτικου ἁφεντικοῦ του. Ὁ Αίζενστάιν εἶχε παρατηρήσηι ὅτι δὲν γελᾶμε ὅταν τὴν φέρνει ὁ δυνατὸς στὸν ὰδύναμο ἁλλὰ στὸ ἁντίθετο. Π.χ. γελᾶμε ὅταν τὴν φέρνει τὸ χαμίνι στὸν ὰστυνομικὸ (τὸ χαμίνι, ὄχι ὁ Γρηγορόπουλος) καὶ ὄχι ὄταν τὴν φέρνει ὁ άστυνομικὸς στὸ χαμίνι. Ἑκτὸς κι ἄν τὸ χαμίνι ἔχει καταντήσηι μπάτσος.

  Τὸ ταξικὸ χιοῦμορ ἁπὸ ψηλὰ εἶναι βρωμερὸ πρᾶγμα, βασικὰ δὲν εἶναι χιοῦμορ, εἶναι μπούλινγκ. Καψόνι ἑλληνιστί. Ὅποιος σχεδιάζει ἑκφασισμὸ (καὶ ὲδῶι δὲν χωρᾶνε φύλλα συκῆς γιὰ τὴν συγκεκριμένη χρήση τῆς λέξης, φασισμὸ ἑννοῶ τὸν ὲμφύλιο πόλεμο σὲ μιὰ κοινωνία ὰνάμεσα στὴν πλειοψηφία καὶ τὴν μειοψηφία μὲ μόνα κριτήρια τὴν πλειοψηφία καὶ τὴν μειοψηφία) τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας θὰ μὲ βρῆι μπροστά του. `Όπου κι ἄν βρίσκεται.

  ReplyDelete