Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Dec 13, 2017

395 - Ἑλλάς -ἸσραήλΒιβλίο Δημήτρη Κιτσίκη τοῦ 1996,
μὲ ἐξώφυλλο ἔργο τῆς ζωγράφου Γεωργίας Καμπάνη
ποὺ προβλέπει τὴν σημερινὴ ἐξάπλωση τοῦ
φεμινιστικοῦ κινήματος "καὶ ἐγώ" (Me Too Movement)
Βλέπε ἀνάρτησή μου στὸ Facebook,τῆς 15-ΧΙΙ-2017


Ἡ πρέσβυς τοῦ Ἰσραὴλ στὴν Ἀθήνα τὸ 2017,
κυρία Ἰρὶτ Μπὲν Ἄμπα


395 - Ἑλλάς -Ἰσραήλ
(Οἱ Ἄραβες μουσουλμᾶνοι ἔχουν τὸ θράσος νὰ παρουσιάζουν τὴν Ἱερουσαλὴμ ὡς πρωτεύουσα τοῦ Ἰσλάμ. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι στὴν Ἱερουσαλὴμ ἐγεννήθη ἡ ἑβραϊκὴ θρησκεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ μετὰ ἀπὸ 1500 χρόνια ἡ θρησκεία τοῦ ἑβραίου Χριστοῦ τῆς Καινῆς Διαθήκης. Μόνον 700 χρόνια ἀργότερα προσετέθη μία χριστιανικὴ αἵρεση, τὸ Ἰσλάμ, ποὺ ἀναγνωρίζει τὸν Ἰησοῦ ὡς ἕναν ἀπὸ τοὺς κυρίους προφῆτες της. Συνεπῶς ἡ Ἱερουσαλὴμ ἀνήκει ὁλόκληρη πρωτίστως στοὺς Ἑβραίους, δευτερευόντως στοὺς χριστιανοὺς καὶ μόνον σὲ τελευταῖα θέση ἔρχονται οἱ Ἄραβες μουσουλμᾶνοι -διότι ὑπάρχουν καὶ πολλοὶ Ἄραβες χριστιανοί. Ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ δὲν εἶναι δυνατόν, κατόπιν τῶν ἀγριοτήτων τῶν σουννιτῶν ἰσλαμιστῶν ἀράβων ποὺ ἐξετράπησαν στὰ πλέον φοβερὰ ἐγκλήματα τῶν τζιχαδιστῶν, νὰ δεχθοῦμε νὰ διοικεῖται, ἔστω καὶ τμῆμα τῆς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους.Συμφέρον μας εἶναι νὰ διοικεῖται ὁλόκληρη ἡ πόλη ἀπὸ τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ, ποὺ ἔχει ἀποδείξει ὅτι σέβεται τὴν τέλεση τῶν θρησκευτικῶν λειτουργειῶν καὶ ἀπὸ τὶς τρεῖς θρησκεῖες.Παρακάτω δημοσιεύουμε ἐμπνευσμένο κείμενο τῆς πρέσβεως τοῦ Ἰσραὴλ στὴν Ἀθήνα, κυρίας Ιρὶτ Μπὲν Ἄμπα, κρατῶντας τὴν μονοτονική της γραφή, ποὺ μᾶς καλύπτει πλήρως ἐμᾶς τοὺς ἑλληνωρθοδόξους χριστιανούς. Δημήτρης Κιτσίκης
"Η αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Κράτους του Ισραήλ από τον Πρόεδρο Trump απλώς επιβεβαίωσε μια πολιτική και ιστορική πραγματικότητα.
Πολιτικά και πρακτικά, η Ιερουσαλήμ αποτελεί το κέντρο της Ισραηλινής Κυβέρνησης, στεγάζοντας όλους του θεσμούς της, όπως είναι η Κνέσετ (Κοινοβούλιο), τα Γραφεία του Πρωθυπουργού, του Προέδρου, κα. Όλοι οι ξένοι ηγέτες που επισκέπτονται το Ισραήλ γίνονται δεκτοί στην Ιερουσαλήμ. Υπάρχει ήδη μια de facto αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ.
Ιστορικά η Ιερουσαλήμ είναι πρωτεύουσα του Εβραϊκού Λαού, όχι από το 1948 ή το 1967, αλλά εδώ και 3.000 χρόνια από την εποχή των Βασιλέων Δαυίδ και Σολομώντα. Κατά τη διάρκεια της εξορίας τους για 2.000 χρόνια και μέχρι την ίδρυση του Ισραήλ, οι Εβραίοι προσεύχονταν για την επιστροφή στην πρωτεύουσα τους, την Ιερουσαλήμ. Οποιαδήποτε προσπάθεια αμφισβήτησης του αιώνιου δεσμού του εβραϊκού λαού με την Ιερουσαλήμ είναι ανιστόρητη και εκτός πραγματικότητας.
Κατά την ίδρυσή του πριν 70 χρόνια, το Ισραήλ ανακήρυξε ως πρωτεύουσά του την Ιερουσαλήμ. Κάθε κράτος στον κόσμο έχει το δικαίωμα να ορίζει την πρωτεύουσά του. Το Ισραήλ δεν αποτελεί εξαίρεση.
Ο ισχυρισμός ότι η Ανατολική Ιερουσαλήμ ήταν «αραβική» πριν το 1967, αποτελεί μεγάλη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Το διεθνές καθεστώς που ο ΟΗΕ προσπάθησε να καθιερώσει στην Ιερουσαλήμ με το Σχέδιο Διχοτόμησης το 1948 για την δημιουργία εβραϊκού και αραβικού κράτους, απορρίφθηκε από τις αραβικές χώρες όταν εξαπέλυσαν πόλεμο επιδιώκοντας την καταστροφή του Ισραήλ. Η Ιορδανία ουσιαστικά κατέλαβε την Ανατολική Ιερουσαλήμ και η πόλη διχοτομήθηκε. Μια ακμάζουσα εβραϊκή Κοινότητα η οποία ζούσε στην Ανατολική Ιερουσαλήμ πριν το 1948, αναγκάστηκε να την εγκαταλείψει, ενώ ο εβραϊκός τομέας της Παλιάς Πόλης καταστράφηκε ολοσχερώς. Οι Εβραίοι δεν είχαν πρόσβαση στον ιερότερο χώρο τους, το Δυτικό Τείχος. Περιορισμοί επιβλήθηκαν και στους Χριστιανούς. Η πλήρης ελευθερία θρησκευτικής έκφρασης και η ανεμπόδιστη πρόσβαση στους ιερούς τόπους για όλους τους πιστούς, Εβραίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, έχουν εξασφαλιστεί από το 1967 μόνο από το Ισραήλ. Αυτό είναι κάτι που ακόμα και οι επικριτές του Ισραήλ δεν μπορούν να αγνοήσουν.
Η Ιερουσαλήμ είναι και θα παραμείνει η πρωτεύουσα του Ισραήλ σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία ειρήνης με τους Παλαιστινίους. Η ελευθερία της πίστης για όλα τα δόγματα θα εξασφαλιστεί από το Ισραήλ σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία. Ο Πρόεδρος Trump δεν προσδιόρισε τα όρια της Ισραηλινής κυριαρχίας στην Ιερουσαλήμ, λέγοντας ότι αυτά πρέπει να αποφασιστούν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων. Επομένως, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν προδίκασε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων λέγοντας ότι η Ιερουσαλήμ δεν μπορεί να είναι και πρωτεύουσα των Παλαιστινίων, ούτε απέρριψε τη λύση των δύο κρατών. Αντίθετα, ο Πρόεδρος Trump δήλωσε ότι θα προωθήσει την λύση των δύο κρατών εφόσον οι δυο πλευρές το επιθυμούν.
Παρεμπιπτόντως, στο παρελθόν οι Παλαιστίνιοι έχουν απορρίψει πολλά σχέδια ειρήνευσης και ιδιαίτερα την πρόταση του πρώην Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Ehud Barak με την υποστήριξη του πρώην Αμερικανού Πρόεδρου, Bill Clinton, που παρείχε λύση για τις φιλοδοξίες τους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αυτό δημιουργεί ερωτηματικά για τις πραγματικές προθέσεις τους.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε το προφανές, ότι δηλαδή όλες οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης μέχρι τώρα έχουν αποτύχει. Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επεξεργάζονται τώρα σχέδιο ειρήνευσης με στόχο να επιστρέψουν οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, κ. Benjamin Netanyahu και ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος, κ. Mahmoud Abbas, θα πρέπει να κάνουν θαρραλέα βήματα για να επιτύχουν την ειρήνη στο μέλλον. Σε αυτό θα έπρεπε να επικεντρωθεί η Διεθνής Κοινότητα την δεδομένη στιγμή.
Με δεδομένη την μεγάλη αστάθεια στη Μέση Ανατολή και έπειτα από χρόνια συγκρούσεων, πολλοί ηγέτες της περιοχής έχουν αντιληφθεί ότι χρειάζονται λύσεις όχι συγκρούσεις. Σε αυτό το πλαίσιο οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει επιτέλους να αντιληφθούν ότι οι Ισραηλινοί έχουν το δικαίωμα να ζουν σε ένα ασφαλές κράτος δίπλα τους. Μόλις γίνει αυτό θα μπορέσουμε να φτάσουμε και στην από κοινού φιλοδοξία μας για ειρήνη. Ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε είναι μέσω ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Η αναγνώριση μιας βασικής αλήθειας δεν πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη σε αυτές τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.
Irit Ben Abba, Πρέσβυς του Ισραήλ στην Ελλάδα.   13 Δεκεμβρίου 2017"

69 comments:

 1. Εμεις δέν έχουμε κανένα συμφερο νά μπλεχτούμε σαφτή την σφηκοφωλιά ...τό Ισραήλ έχει καταντήσει σκέτη αηδία καί παράγοντας άστάθειας στήν περιοχή..ό Σιωνισμός άπο κίνημα χειραφέτησης λαϊκό και σοσιαλίζων κατάντησε σκέτο Απαρτχάϊντ...Άν υπήρχε πραγματικά ήγέτης σαφτο το ξεφραγο άμπέλι τήν Ελλάδα της δυστυχίας θαχε παρει σίγουρα ίσες αποστάσεις και από τους κατσαπλιαδες άραβες αλλά καί απο τους κατσαπλιάδες εβραιους...οι οποίοι ειρησθω εν παροδω έχουνε λιγωτερες δικαιολογιες απ τους άλλους διότι αφτοι έχουν καί έναν σοβαρόν πολιτισμό άρα δέ θάπρεπε μέ τίποτα νά ξεπέσουν σαφτό τό χάλι.....Έμείς όπως πάντα σά τά ηλίθια κορόϊδα θάπέσουμε πάλι στήν δίνη τών συμφερόντων τών Μεγάλων......κι άλλες εθνικές συμφορές κι άλλες χαμένες πατριδες ....ΚΟΙΤΆΖΩ ΤΉΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗς ΓΑΛΛΙΑς ΚΑΙ ΑΦΤΗ ΤΗς ΕΛΛΑΔΑς (Διαψευστε με άν μπορείτε ) ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΔΟΤΕΣ .....φευγω διότι πρέπει νά επισκεβάσω τό ποδήλατο τής κόρης μου έδωσα βλέπεις άδεια καί στό πυρετικό προσωπκό καί πρέπει όλα νά τά καμω έγω σαφτό τό ρημάδι τό κονάκι μου πανάθεμα τήν κλήρα πο πήγα καισπειρα για να με βασανιζουνε τα μουλικα .....ασιχτιρ γειά

  ReplyDelete
 2. Ωραία πάντως ή πρέσβειρα ή Εβραιοπούλα έξαιρετικά γοητευτική μακάρι νάχαμε καί μείς τίποτα τέτοια κορίτσα πόχουμε όλο κάτι καρακάξες που σκιάζουν τόν κόσμο

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο ψυχικός κόσμος αντανακλάται στην όψη του ανθρώπου

   Delete
 3. Υγ. Εἶναι κατἀ τἠν γνωμη μου ἀπατηλὴ ἤ καλύτερα τροφὴ γιὰ ῥιζοσπαστικὴ σκέψη ἡ τελευταία παράγραφος. Γράφεται γὰρ σὲ αὐτήν "Σε αυτό το πλαίσιο οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει επιτέλους να αντιληφθούν ότι οι Ισραηλινοί έχουν το δικαίωμα να ζουν σε ένα ασφαλές κράτος δίπλα τους".

  Τί πάει νὰ πῆι δικαίωμα καὶ τί πάει νὰ πῆι κράτος; Ὑπάρχει δικαίωμα; Ὑπάρχει κράτος; Τζάμπα σταυρώθηκε ἐκεῖνος ὁ τύπος ;

  ReplyDelete
 4. υγ2. Θυμίζω ἐπίσης ὅτι τἀ νέα ἑλληνικὰ ἡ ρωμαίϊκα, τὀ ἐκκλησιαστικὸ τυπικὸ τῆςὀρθοδόξου εκκλησίας καὶ ἡ μουσική της ἔχουν σαφέστατη ἐπιρροὴ ἀπὸ τοὺς σημιτικοὺς καὶ ἄλλους ἀνατολικοὺς λαούς. ΑΛΛΑ πρἰν τὸν Μωάμεθ δἐν ὑπῆρχε σαφῆς διαφορὰ μεταξὺ Ἑβραίων καὶ Μουσουλμάνων. Ὁ διαχωρισμός τους γίνεται μετὰ τὸν Μωάμεθ, ὅπως καὶ ὁ διαχωρισμὸς μεταξὺ Χριστιανῶν καὶ Ἑβραίων γίνεται μετἀ τὀν Χριστό. Ἁλλὰ ὁ Χριστὸς εἶναι πρὀ παντων τῶν αἰώνων. Συμπέρασμα. Αὐτὸς ποὺ διαχωρίζει Ἑβραίους καὶ μουσουλμάνους δέχεται τὸν ΜΩΑΜΕΘ σὰν ἰσάξιο τοῦ Χριστοῦ, διότι τοῦ δίνει ἀναδρομικὴ ἐξουσία. Ἕτσι σκάβουν τὸν λάκκο τους οἱ Νεοισραηλῖτες,καὶ τοὐς τὸν σκάβουν οἱ φανατικοὶ ἀντισημίτες εΕὐρωπαῖοι. Ὁ ἀντισημιτισμὸς εἶναι ἡ ῥαχοκοκκαλιὰ τῆςεὐρωπαϊκῆς κοινωνίας, ὅπως καὶ ἡ ὁμοφοβία καὶ ὁ ψευτοπουριστανισμός. Αὐτοὶ ποὺ εἶναι ὑπὲρ τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραὴλ τοὺς ἑβραίους τοὺς θέλουνε στὸν φοῦρνο.

  ReplyDelete
 5. YΓ5. Νὰ μᾶς πῆι ἡ ἀξιότιμη κυρία Ἄμπα πῶς καὶ γιατὶ τὸ κράτος τοῦ ὁποίου διατελεῖ ὑπήκοος δὲν ἔχει σύνταγμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. μικρος στρατιωτηςDecember 15, 2017 at 3:23 AM

   Εχει τη Μοσαντ ,τον Σιωνισμο,τη διασπορα και πυρηνικα οπλα,τα συνταγματα και τα κολωνακια δε του χρειαζονται,νομιζω οτι ο μονος ειλικρινης αντισημιτισμος πλεον στην Ελλαδα ειναι αυτος απο την αριστερα οπου ειναι η εκφραση του φθονου για τον ισχυρο.

   Delete
  2. Ἔτσι ἀκριβῶς. Εἶναι ὅλοι φανατικοὶ ἀντισημίτες.

   Delete
 6. Ἡ Ἀγγλία δὲν εἶχε ποτὲ Σύνταγμα. Ἡ Γαλλία μετὰ τὸ 1789 ἄλλαζε συντάγματα σὰν πουκάμισα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πόσα συντάγματα ἂλλαξε ή Ελλάδα μόνο μέσ˘ τόν 20τόν .....Θά μέ βοηθήσει κανένας μ΄αυτό τό πολυτονικό; ή θά τά βροντήξω κάτω; τόσες Χιλίάδες όπαδούς πολυτονικούς ἐχει ό Κιτσίκης ..ἑνας γιά μένα βρέ αμάν !!!!!

   Delete
 7. ...τόσο ἡ βασιλεία ὅσο καὶ τὸ Σύνταγμα εἶναι τὀ ἀντίστοιχο τῶν κριτῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ τῶν Νόμων τοῦ Μωυσέως. Ἔχω προσέξηι ὅτι ἡ ἀπομάκρυνσή μας, δηλαδὴ ἡ ἀπομάκρυνση τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τὸν Μεσαίωνα, τὴν Βίβλο καὶ τὴν Παλάιὰ Διαθήκη χάριν τοῦ νεοκλασσικισμοῦ ἔχει δημιουργήσηι μπάχαλο σὲ ὅλες τὶς ἐπιστῆμες, ἐνῶι ἡ ἀναφορὰ σἐ αὐτὰ τὰ ἑβραϊκὰ κείμενα (ἤ ἑλληνοεβραϊκά) ἁπλοποιεῖ τὰ πράγματα. Ὁ πολιτισμός μας πρέπει νἀ πατάει πάνω στὴν ἑλληνικἠ καὶ τὴν ἑβραϊκὴ παράδοση, ὅπως ἀκριβῶς ἔκανε τὸ λεγόμενο Βυζάντιο ποὺ ἦταν βεβαίως ἠ Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία καὶ τίποτε λιγότερο, μέχρι τὴν πτώση τῆς Τραπεζούντας.΄Τουλάχιστον.

  Ὅσο γιἀ τἠν κυρία Μπἐν Ἅμπα συμφωνῶ μἐ τὀν πατέρα Εὐθύμιο (βλ. παραπάνω) ὅτι εἶναι ἀξιέραστος κυρία καὶ κομψή, τῆς προτείνω δὲ νὰ συμπληρώσηι τὸ ἐξωτερικό της κάλλος μὲ τὸ νὰ στρωθῆι νὰ συμπληρώσῃ τἠν μόρφωσή της ποὺ ἔχει ἐμφανὴ κενά. Τὀ κράτος τοῦ Ἱσραὴλ ὅσο δὲν ἔχει Σύνταγμα εἶναι πολιτικὸ σύμπλεγμα ἀνάλογο τῆς δικῆς μας χούντας τῶν συνταγματαρχαίων, ἡ ὁποία ἦταν χούντα διότι κατέλαβε τὴν πολιτικὴ ἐξουσία γιὰ νἀ μὴν γίνουν ἐκλογές. Ἑγὠ εἶμαι κατὰ τοῦ κράτους καὶ ὑπὲρ τῶν ἐκλογῶν. Ἡ δικαιολογία τοῦ κάθε καραβανᾶ ὅτι καταλύει τὸ Σύνταγμα ἐπειδὴ εἶναι κρατικὸ εἶναι κατεμέ γιὰ πανηγύρια μἐ νταούλι καὶ ζουρνᾶ.

  ReplyDelete
 8. Υγ2. Δὲν θέλει καὶ πολὺ νιονιὸ γιὰ νὰ καταλάβηι κανεὶς ὅτι τὸ κράτος τοῦ Ἱσραήλ δἐν εἶναι αὐτόνομο (τί πάει νὰ πῆι αὐτόνομο;) ἀπὸ τὴν ἄποψη ὅτι δὲν εἶναι ἕνα σύμπλεγμα ἐξουσίας ποὺ προῆλθε ἀπὸ ἱστορικὴ διαδικασία παραγωγῆς, ὅπως ἡ Γαλλία, ἡ Ἁγγλία καὶ ὡς ἔναν βαθμὸ ἡ Ἑλλὰς (ἡ Ἑλλάς σὰν μερικὴ αὐτονόμηση πρώην Ῥωμαίκῶν θεμάτων, αὐτο εἶναι ἡ Ἑλλάς) ἀλλὰ εἶναι ἐξολοκλήρου ἕνα στρατιωτικὸ κράτος, ὅμοιο μὲ ἕνα ῥωμαϊκὸ στρατόπεδο. Τὸ ὅτι γύρω ἀπὸ τὸ στρατόπεδο μαζεύεται ἕνα λεφοῦσι ἀπὸ ἐπαγγέλματα πάσης φύσεως δὲν σημαίνει ὅτι παύει νἀ εἶναι στρατόπεδο. Αὐτὰ ποὺ γράφει ἡ κυρία Ἅμπα παραπάνω εἶναι παραποίηση τῶν δεδομένων, καὶ ἄν προσέξετε κάνει πάντα ἀναφορὰ σὲ ἐξωτερικὰ συστήματα ἁναφορᾶς, καὶ ὄχι στὸ γραμμικὸ ἱστορικὸ προτσές. Καμία ἀπολύτως σχέση δὲν εχει τὸ κράτος τοῦ Ἰσραἠλ μὲ τον Ἑβραϊκό λαό. Τὀ κράτος τοῦ Ἱσραήλ εἶναι μεταξέλιξη τῆς Ἑντολῆς τῶν Ἅγγλων στὴν Μέση Ἀνατολή. Εἶναι τὀ ἀντίστοιχο τῆς δικῆς μας περιοχῆς Σμύρνης. Καὶ τὸ ἱστορικὸ προτσές στὸ ὁποῖο ἀνήκει εἶναι πασίγνωστο, εἶναι οἰ Σταυροφορίες. Δηλαδὴ ἡ πολιτικὴ συγκρότηση τῆς Δύσης σὰν ἐπιθετική, διαλυτικὴ δύναμη εἱς βάρος τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Ἑπειδὴ λοιπὸν τὸ Ἰσραήλ δὲν προέρχεται ἀπὸ παραγωγὴ ἐντόπια ἀλλὰ ἀπὸ παραγωγὴ ἀλλότρια ξέρει πολὺ καλὰ ὄτι κολυμπάει στὸν ἀέρα, βασίζεται ΜΟΝΟ στὰ ὅπλα καὶ δὲν εἶναι ὅλος ὁ κόσμος ἠλίθιος καὶ ἔξυπνοι μόνο τὰ ἀφεντικὰ τῆς κυρίας Ἄμπα, ποὺ δὲν γουστάρουνε τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ. Δὲν τὸ γουστάρουνε ἐπειδὴ δἐν γουστάρουνε τὸ κράτος ἐν γένει κι ἄς φοράει συνολάκι Κοκό Σανέλ.

  ReplyDelete
 9. Μάκη,ἀπαντῶ παρακάτω στὸ SOS σου. Μὴ πνίγεσαι! Δημήτρης Κιτσίκης


  ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟΥ

  Γιὰ ἕνα φρεσκάρισμα καὶ ὑποβοήθηση τῶν νέων μελῶν.
  'Βαλιτσάκι Πρώτων Βοηθειῶν' Πολυτονιστῶν
  Ι) Ρυθμίσεις Ἐγκατάστασης Πολυτονικοῦ γιὰ Windows
  Πίνακας ἐλέγχου > Τοπικὲς ρυθμίσεις> Περιοχὴ καὶ γλῶσσα > Πληκτρολόγια καὶ γλῶσσες > ἀλλαγὴ πληκτρολογίου προσθήκη
  κάπου ἐκεῖ εἶναι τὰ πολυτονικὰ (Ελληνικά Ελλάδας > πληκτρολόγιο > ἑλληνικά πολυτονκά)
  Στὴ συνέχεια ἐπιλέγεις μιὰ γραμματοσειρὰ ποὺ ὑποστηρίζει τὸ πολυτονικὸ (συνιστᾶται ἡ Palatino Linotype, Tahoma ἢ Times New Roman)
  Ἐπίσης πρέπει νὰ ἀπενεργοποιήσῃς τὸν αὐτόματο ὀρθογράφο (στὴν περίπτωση ποὺ τὸν ἔχεις ἐνεργοποιημένο) γιατὶ, ἀλλιῶς ἄλλα θὰ πληκτρολογῇς καὶ ἄλλα θὰ ἐμφανίζονται.
  ΙΙ) Συνδυασμοὶ πλήκτρων
  (σύστημα Ἑλληνικῆς πολυτονικῆς γραφομηχανῆς – ΔΕΝ καλύπτουν ὅλο τὸ φάσμα τῆς πληκτρολόγησης:
  ά - ; + φωνῆεν ἢ q + φωνῆεν (ὀξεία)
  ὰ - ] + φωνῆεν (βαρεία)
  ᾶ - [ + φωνῆεν (περισπωμένη)
  ἀ - ‘ + φωνῆεν (ψιλή)
  ἁ - « + φωνῆεν (δασεία)
  ἄ - / + φωνῆεν (ψιλὴ & ὀξεία)
  ἅ - ? + φωνῆεν (δασεία & ὀξεία)
  ἂ - \ + φωνῆεν (ψιλὴ & βαρεία)
  ἃ - | + φωνῆεν (δασεῖα & βαρεία)
  ἆ - = + φωνῆεν (ψιλὴ & περισπωμένη)
  ἇ - ‘+’ + φωνῆεν (δασεία & περισπωμένη)
  ᾳ - { + φωνῆεν (ὑπογεγραμμένη)
  ᾷ - alt.gr + [ + φωνῆεν (περισπωμένη & ὑπογεγραμμένη)
  ᾲ - alt.gr + ] + φωνῆεν (βαρεία & ὑπογεγραμμένη)
  ᾆ - alt.gr + = + φωνῆεν (ψιλή, περισπωμένη & ὑπογεγραμμένη)
  ᾇ - alt.gr + ‘+’ + φωνῆεν (δασεία, περισπωμένη & ὑπογεγραμμένη)
  ᾀ - alt(gr) + ' + φωνῆεν (ψιλὴ & ὑπογεγραμμένη)
  ᾁ - alt(gr) + « + φωνῆεν (δασεία & ὑπογεγραμμένη)
  ᾄ - alt(gr) + / + φωνῆεν (ψιλή, ὀξεία & ὑπογεγραμμένη)
  ᾅ - alt(gr) + ? + φωνῆεν (δασεία, ὀξεία & ὑπογεγραμμένη)
  ᾂ - alt(gr) + \ + φωνῆεν (ψιλή, βαρεία & ὑπογεγραμμένη)
  ᾃ - alt(gr) + | + φωνῆεν (δασεία, βαρεία & ὑπογεγραμμένη)
  ϊ - ¨ + φωνῆεν (διαλυτικά)
  ΐ - ` + φωνῆεν (διαλυτικὰ & ὀξεία)
  ῒ - ~ + φωνῆεν (διαλυτικά & βαρεία)
  · shift + alt.gr + ] (ἄνω τελεία)
  ΙΙΙ) ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΛΥΤΟΝΙΣΜΟΥ
  1) Ἡ προπαραλήγουσα παίρνει πάντα ὀξεία. Π.χ., τράπεζα, ἔφερα ἥμερος, λαλίστατος, κ.α.
  2) Τὰ ε καὶ ο εἶναι βραχέα καὶ παίρνουν πάντα ὀξεία/βαρεία. Π.χ., δένω, τόμος, κοινέ, στρατηγός.
  3) Τὰ η, ω, ει καὶ ου εἶναι πάντα μακρά.
  4) Βαρεία βάζουμε σὲ ὄποια λήγουσα ὀξύνεται (π.χ., στρατηγὸς τάδε, ποιητὴς τάδε, κ.α. ) ἐὰν δὲν ἀκολουθεῖ ἄτονη λέξη (π.χ., μαθητής μου, ποιητής τις) ἢ σημεῖο στίξης (π.χ., ... ἦταν ποιητής. Αὐτός, κουρασμένος ...)
  5) Στὴν παραλήγουσα, μακρὸν πρὸ μακροῦ ὀξύνεται (π.χ., Ἑλλήνων, χώρων, κείνων, οὔτων, τρώγλη, πρώτη, κ.α.) καὶ μακρὸν πρὸ βραχέως περισπᾶται (π.χ., κῆπος, κῶνος, κοῦπες, Οὗννος, ἐκεῖνος, πεῖνες, κ.α.).
  6) Τὰ ρήματα καὶ οἱ γενικὲς ποὺ τονίζονται στὴ λήγουσα περισπῶνται πάντα (π.χ., Ἀθηνῶν, κρατικοῦ, νικητῆ, ἀγαπῶ, κινεῖς, κ.α) ἐκτὸς ἐὰν ὑπάρχουν ο ἢ ε (π.χ., μητρός, ἐλθέ, δός, κ.α.).
  7) Οἱ δοτικὲς ποὺ τονίζονται στὴ λήγουσα περισπῶνται (π.χ., μιᾷ, καλῇ, Θεῷ, ταῖς, πολλοῖς, κ.α) ἐκτὸς ἐὰν τελειώνουν σὲ σκέτο ι (π.χ., γυναιξί, νυκτί, κ.α.)
  8) Ὅλες οἱ ἑλληνικὲς λέξεις ποὺ ἀρχίζουν ἀπὸ ὑ- καὶ ῥ- (γιὰ ὅσους βάζουν πνεῦμα στὸ ρ-, ἐξαιρεῖται τὸ μυθολογικὸ ὄνομα ‘Ράρος μόνον!) δασύνονται.
  9) Τἀ ἄρθρα δασύνονται: ὁ, ἡ, οἱ, αἱ.
  10) Οἱ λέξεις ποὺ στὴ Λατινική/Ἀγγλική/Γαλλικὴ ἐμφανίζουν ἕνα h-/s- (π.χ., harmony < ἁρμονία, Hellas < Ἑλλάς, history < ἱστορία, six < ἕξι, seven < ἕπτά, serpent < ἑρπετό) ἢ συνδεόμενες μὲ πρόθεση ἢ ἄλλη λέξη σὲ -κ(), -π() ἢ -τ() τὰ παραλλάσσουν σὲ -χ-, -φ- ἢ -θ- (π.χ., κακ- + ὕποπτος > καχύποπτος, ἐπ- + ἵππος > ἔφιππος, μετ- + ὁδός > μέθοδος) δασύνονται, ὄπως καὶ ὅλα τους τὰ σύνθετα.
  11) Ὅλες οὶ προθέσεις ποὺ ἀρχίζουν ἀπὸ φωνῆεν (π.χ., ‘ἐν’, ‘εἰς’, ‘ἐκ’, ‘ἀνά’, ..., ἐξαιρουμένων τῶν ‘ὑπὸ’ καὶ ‘ὑπέρ’ – βλέπε Κανόνα 8) ψιλοῦνται, ὄπως καὶ ὅλα τους τὰ σύνθετα.
  12) Ὅλες οἱ ἀρνητικὲς λέξεις ἀπὸ ἀ(ν)- (π.χ., ἀναρχία, ἀνεκτίμητος, ἄμμωμος, ἀπύθμενος, ἄψογος, ...) καὶ οὐ- (π.χ., οὐδείς, οὔτε, οὐκ, οὐδέποτε, οὐτοπία, ...) ψιλοῦνται.  ReplyDelete
  Replies
  1. Εὐχαριστώ πολύ ἀφέντη μου Δημήτρη, πολύτιμη βοήθεια...τό πρόβλημα εἶναι πῶς ἀπό δῶ καί πέρα,τέρμα οἱ δικαιολογίες, Ὡρέ δυστυχία μου..

   Delete
 10. THE 'ME TOO' MOVEMENT

  Τὸ 1996 ἐκυκλοφόρησε στὶς Ἐκδόσεις Ἀκρίτας τὸ παραπάνω βιβλίο μου, "Πτώση-Ποίημα" μὲ ἐξώφυλλο τὸ ἔργο τῆς ζωγράφου Γεωργίας Καμπάνη ποὺ παριστάνει τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα στὸν Παράδεισο, κατόπιν τῆς παρακοῆς τῆς Εὔας ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν Πτώση, μὲ ἀποξένωσή τους ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο, πλάτη μὲ πλάτη, τὰ χέρια τους κομμένα, ἐγκλωβισμένα σὲ μία φούσκα ποὺ τοὺς ἀπομονώνει γιὰ πάντα ἀπὸ τὰ λουλούδια τοῦ Παραδείσου.
  Ἀναρτῶ παρακάτω ἀμερικανικὸ ἄρθρο τοῦ περιοδικοῦ The Federalist, τῆς 13 Δεκεμβρίου 2017, σχετικὰ μὲ τὸ κίνημα "καὶ ἐγώ" ποὺ ἐξαπλώνεται σήμερα ἀστραπιαῖα σὲ ὅλην τὴν Δύση καὶ τὸν δυτικοποιημένο κόσμο,τὸ ὁποῖο ἀποδεικνύει τὸ μέγεθος τῆς τραγωδίας τῆς ἀγγλοσαξωνικῆς προελεύσεως ἰδεολογίας τοῦ φεμινισμοῦ. Ὅπως ὅλες οἱ ἰδεολογίες ὁ "γυναικισμός" εἶναι διαιρετικὸς καὶ καταστρεπτικὸς καὶ μὰς ὁδηγεῖ στὴν ὁλοκλήρωση τῆς πτώσεως ἀπὸ τὸν Παράδεισο.Μόνον ὁ Χριστὸς ἐπανενώνει και σώζει.Δημήτρης Κιτσίκης

  https://thefederalist.com/2017/12/13/metoo-movement-destroying-trust-men-women/

  ReplyDelete
 11. Μάκη, ἡ βασικὴ ἀρχή τοῦ πολυτονικοῦ εἶναι ὅτι ἡ γραφὴ διαβάζεται διπλὰ, δηλαδὴ καὶ ΔΕΕΛΑΔΕΕ καὶ διλαδι. Ἡ περισπωμένη σημαίνει ὅτι τὸ μῆλο στὴν πρώτη περίπτωση εἶναι δισύλλαβο, διότι τὰ δύο Ε προφέρονται σὲ ἕναν χρόνο (μέελο) καὶ ὄχι δύο (μεέλο). Αὺτὸ εἶναι ὅλο τὸ πολυτονικό. Ὁ Ἔρασμος στὰ βασικὰ εἶχε δίκιο, οἱ τῆς κλασσικῆς ἐποχῆς γράφαν περίπου σὲ φωνητικὸ καὶ ὄχι ἱστορικὸ ἁλφάβητο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. μή ξάναπροφέρεις αὐτό τό ὀνομα μπροστά μου ....έλα δές τήν καταστροφή πού έφεραν όλοι αὐτοί οἱ κρεττίνοι χατζατζάρηδες ...καί μιλάω γιά σοβαρό ἱδρυμα, Πανεπιστήμιο τής Τουρ, Ραμπέλαί Μπαλζάκ κι΄έτσι (ή κόρη μου παγαίνει όχι έγώ νάμαστε ξηγημένοι)..φαντάσου τώρα τό χαμό σέ κάτι ἰδρύματα τής πλάκας Πανεπιστήμιο Άθηνών κι΄έτσι ....δέν ὑπάρχει λύση μ΄αὐτά τά σούργελα...(Γιάννης Παπαμιχαήλ τάδε ἑφη) ....
   ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟς ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΟΥΜΠΟΥΝΤΟΥ .....

   Delete
  2. ; oξεία : ψιλὴ
   ' βαρεία @ δασεία
   [ περισπωμένη { διαλυτικὰ
   } ὑπογεγραμμένη

   Delete
  3. Εὐχαριστῶ γιά τήν βοὴθεια ἀγαπητὲ ἀδερφὲ....Γερὰσιμος ὁ Κεφαλὴν!

   Delete
 12. υγ. Ὁ ὲθνικισμὸς ὰκόμα καὶ τοῦ Ὶσραὴλ εἶναι τρὸπον τινὰ πάντοτε ἀντισημιτικός. Ὁ παπᾶς ποὺ κυρήττει μέσα στὴν ὲκκλησία τὰ περὶ ἑλληνικούρας ψέλνει κάντε πογκρόμ μόλις σᾶς τὸ ἑπιτρέψηι ἡ CIA. Μετὰ πάει νὰ σκουπίσηι τὸ μέτωπό του μὲ τὸ χαρτὶ τοῦ Εύαγγελίου.

  ReplyDelete
 13. YΓ Τὸ γλίστρησε ἡ κα μπἐν Ἄμπα. "Κατά τη διάρκεια της εξορίας τους για 2.000 χρόνια και μέχρι την ίδρυση τουΙσραήλ, οι Εβραίοι προσεύχονταν για την επιστροφή στην πρωτεύουσα τους, την Ιερουσαλήμ". Λέει ψέμματα. Κανένας Ἑβραῖος μέσα του δὲν προσευχήθηκε ποτὲ γιὰ κάτι τέτοιο. Οἱ ῥαββῖνοι μόνο, συνάδελφοι τῶν δικῶν μας ἐθνικιστῶν ἐπισκόπων, τοῦς τὸ περνάγανε μὲ λόγια θεατρικά.

  ReplyDelete
 14. Συγχαρητήρια Μάκη γιὰ τὴν πολυτονική σου ἐπίδοση.Τί ἐννοεῖς μὲ "ουμπουντου"; Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 15. "[...] η πόλη έλαβε προσωρινά την ονομασία Αντιόχεια. Η πιο μεγάλη καταστροφή έγινε το 70 μ.Χ. από τους Ρωμαίους με αφορμή την επανάσταση των Εβραίων. Η πόλη ξαναχτίστηκε το 134 μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Αδριανό ως νέα πόλη με το όνομα Αιλία Καπιτωλίνα". Άπαίσιο τὸ μονοτονικό.

  Αὑτὰ γράφει ἡ λεγομένη Βικιπαίδεια. Ἑγὼ συνεχίζω νὰ θεωρῶ βαρβαρισμὸ τὸ ὅνομα αὑτό. Ὅπως καὶ νὰ ἔχει, κάτι μοῦ λέει πὼς αὑτὸ σχετίζεται μὲ τὸ ἑξῆς παράξενο ποὺ συγκράτησα, τί δουλειὰ εἶχαν πρόσφατα ὁ Παυλόπουλος ὁ πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καὶ ἡ ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ τῆς ἱδίας Δημοκρατίας τραγῳδὸς κα Λυδία Κονιόρδου νὰ παρουσιάζουν ἔκθεση γιὰ τὸν Αὺτοκράτορα Ἁδριανὸ παρουσιάζοντάς τον σὰν φιλέλληνα ποὺ ἀντὶ νὰ μᾶς σφάξηι μᾶς ἔφτιαξε βιβλιοθήκη. Ἔλεγα, τί καούρα τοὺς ἔπιασε μὲ τὸν Ἁδριανό.

  ReplyDelete
 16. "[...]Μετά τη λήξη του πολέμου, ο Αδριανός συνέχισε τις θρησκευτικές διώξεις κατά των Ιουδαίων, σύμφωνα με το Βαβυλωνιακό Ταλμούδ. Αποπειράθηκε να ξεριζώσει τον Ιουδαϊσμό, τον οποίο και έβλεπε ως την αιτία συνεχών επαναστάσεων, κήρυξε εκτός νόμου την Τορά, το εβραϊκό ημερολόγιο και εκτέλεσε Ιουδαίους λόγιους. Ο ιερός πάπυρος κάηκε τελετουργικά στο Όρος του Ναού. Στο πρώην σκευοφυλάκιο του Ναού εγκατέστησε δύο αγάλματα, ένα του Γιούπιτερ και ένα δικό του. Σε μια προσπάθεια να διαγράψει κάθε ανάμνηση της Ιουδαίας, αφαίρεσε το όνομά της από το χάρτη και το αντικατέστησε με το Συρία Παλαιστίνα, από τους Φιλισταίους, αρχέγονους εχθρούς των Ιουδαίων. Επανίδρυσε την Ιερουσαλήμ υπό τη μορφή ρωμαϊκής παγανιστικής πόλης, με το όνομα Αιλία Καπιτωλίνα (Aelia Capitolina) και απαγόρευσε στους Εβραίους να εισέρχονται σε αυτήν".

  Μὲ ἄλλα λόγια οἱ Παλαιστίνιοι εἶναι οἱ Ἰουδαῖοι καὶ οἱ Ἰσραηλῖτες εἶναι οἱ συνεργαζόμενοι μὲ τοὺς Αὑτοκρατορικοὺς Ἱουδαῖοι. Ὅπου ἁκοῦς

  ReplyDelete
 17. ...Αὺτό εἶναι. Πρόκειται γιὰ ἁντισημιτικὴ προβοκάτσια. Ὅπως καὶ τὰ περί συμφώνου συμβιώσεως ὁμοφυλοφίλων κ.λ.π. εἶναι ὁμοφοβικά. Ὁ Ἑρντογὰν τὤπιασε ἁμέσως.

  ReplyDelete
 18. If the Palestinians treat Trump’s announcement as if it relates only to western Jerusalem and its offshoots over the Green Line, then nothing will change
  Zeev Sternhell 16.12.2017 10:15 Updated: 10:16 AM
  read more: https://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.829156
  Ὁ Στέρνχελ ἔχω τὴν ἑντύπωση πὼς πιστεύει στὸ φιλελεύθερο κράτος, ἴσως λέω,ὑποθέτω, ὅτι δὲν βλέπει τὴν δυναμικὴ μιᾶς σύγκρουσης θρησκευτικῆς ποὺ ἁφορᾶι τὸ κράτος ἑν γένει. Αὺτὸ ὅμως εἶναι τὸ κύριο θέμα τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἄν ἔστω καὶ μιὰ ζωὴ θυσιάζεται τὸ κράτος καταρρέει. Εἶναι τὸ περιβόητο διαφωτιστικὸ θεώρημα τοῦ μανδαρίνου.

  ReplyDelete
 19. Μάκη, τὸ linux ubuntu χρησιμοποιεῖ τὸ σύστημα πολυτονισμοῦ τῶν Mac! δηλαδὴ γιὰ νὰ ἐμφανιστεῖ «ἄ» (ἄλφα μὲ ψιλὴ καὶ ὀξεία) θὰ πρέπει νὰ πατήσεις τὸ πλῆκτρο τῆς ὀξείας, τὸ πλῆκτρο τῆς ψιλῆς καὶ μετὰ τὸ «α».
  Ἴσως γι αὐτὸ ἔχεις μπερδευτεῖ...
  Ἀνάλογα ἰσχύουν καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους συνδυασμούς.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἀγαπητέ Δημήτρη καί ἀγαπητά ἀδέλφια, ᾿φχαριστῶ ἐκ βάθους καρδίας καί γιά τή συμπαράσταση, ἀλλά καί γιά τά καλά σας λόγια. Ἀμποτες νά μπεῖ τό νερό στ᾿ἀυλάκι, μέχρι τότενες θέ νά τό παλὲυω.

   Delete
 20. ...ἀπὸ πολιτικὴ ἄποψη ὑποψάζομαι ὅτι ὁ Τράμπ προχώρησε στὴν μονομερὴ ἁναγνώριση γιὰ νὰ μὴν ξεφύγῃ τὸ Ἱσραὴλ ὰπὸ τὸν ἔλεγχό του. Εἶναι σὰν νὰ πηγαίνει ὁ Πιλᾶτος πεσκέσι ἁπὸ μιὰ γαλαοπούλα στὸν Ἄννα καὶ τὸν Καἰάφα, μὲ ἕνα σημείωμα ΟΣΤΙΣ ΔΕΝ ΦΑΓΗΙ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΕΣΕΤΑΙ.

  ReplyDelete
 21. Μάκη, στὰ Linux, (ἀφοῦ προσθέσετε τὰ "Ἑλληνικὰ πολυτονικὰ" ἀπὸ τὶς "Γλῶσσες"), τὸ πολυτονικὸ πληκτρολόγιο εἶναι πολὺ ἁπλὸ, εὔκολο καὶ εὔχρηστο!
  Μόνο τέσσερα πλῆκτρα, ἁπλῶς ἤ με "shift" καὶ ἔχετε τὰ πάντα

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἔγινε Κὺριε Δημὴτρη εἶμαι σέ καλό δρόμο καὶ τό παλεύω τοῦ θανατά μιλᾶμε....εὐχαριστῶ ....
   ΠΑΙΔΙΑ ΒΑΛΤΕ ΛΙΝΟΥΞ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΜΕ ΝΤΕΜΠΙΑΝ

   Delete
 22. Ἀπὸ κάποιες ἁπόψεις, τὸ πολυτονικὸ καὶ τὸ Παλαιστινιακὸ εἶναι τὸ ἴδιο θέμα. Συγκεκριμένα, φαίνεται πὼς ἦταν εἱδικὰ ἡ Συροπαλαιστινιακὴ λεγομένη κοινὴ μεταξὺ ἄλλων κοινῶν ἑλληνικῶν ποὺ ὁδήγησε πολλοὺς αἱῶνες ἀργότερα τοὺς Ῥωμαίους (ἀντίο Βυζαντινοί) γραφεῖς νὰ ἐπινοήσουν τὸ πολυτονικό. Σὲ ὅλες τὶς ἱστορικὲς γλῶσσες, ὑπάρχουν ἴχνη ἀλλαγῶν ἁλλὰ στὴν περίπτωσή μας ἡ περιοχὴ ποὺ ἑκτείνεται ἁπὸ τὴν Συρία ὡς τὴν Αἴγυπτο ἦταν ἡ πιὸ καθοριστική. Αὑτὸ φαίνεται καὶ στὴν ἐκκλησιαστικὴ μουσική. Τὸ πολυτονικὸ εἶναι ἠ ὐπόμνηση τόσο τῆς δομῆς ὅσο καὶ τῆς προφορᾶς τῆς ἑλληνικῆς προτοῦ γίνῃ κοινή.

  Ἑπειδὴ τώρα ἁπὸ τὸν καιρὸ τῆς Ἁναγέννησης ἄρχισε νὰ θεωρεῖται ἡ μετὰ τὸν Περικλέα ἐποχὴ ἐποχὴ παρακμῆς, ἄρχισε μιὰ σύγχυση ἁνάμεσα στὴν ἑτυμολόγηση τῶν λέξεων καὶ τὸν ἀγωνιοῦντα πιστό. Τὰ ἑλληνικὰ τὰ χριστιανικὰ θεωροῦνται νοθευμένα, ὁ Χριστιανισμὸς ὑστερεῖ σὲ σχέση μὲ τὶς κλασσικὲς ἀναλογίες τῶν μελῶν τοῦ μαρμάρινου Ἀπόλλωνος. Ἀκόμα καὶ ὁ Καστοριάδης ἁφενὸς εἶναι ἐπαναστάτης φιλόσοφος, ἁφετέρου θέλει Περικλέα καὶ δὲν θέλει Βυζάντιο. Γιατί; Διότι οἱ Χριστιανοὶ ντρέπονται γιὰ τὸν Θεό τους, εἶναι παράξενο αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Τοῦ καημένου τοῦ Νῖτσε τοὔστριψε κυριολεκτικὰ ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ πιστέψηι στὸν Διόνυσο. Ὅμως τὰ πράγματα εἶναι ἁπλά, ὁ Ἱησοῦς ζεῖ στὸν πνευματικὸ χῶρο ποὺ εἶναι κοινὸς γιὰ ὅλους τοὺς ἁνθρώπους εἴτε Τὸν ξέρουν εἴτε ὄχι μὲ τὸ ὄνομά Του.

  Συνεπῶς δὲν ὑπάρχουν Ἑβραῖοι καὶ Μουσουλμάνοι. Δὲν ὑπάρχουν παρὰ Χριστιανοί, Χριστιανὸς σημαίνει ἄνθρωπος. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ γιὸς τοῦ Ἁνθρώπου, ἔτσι ἔλεγε. Κάτι ἄλλο συμβαίνει στὴν Παλαιστίνη (ποὺ ἑτυμολογεῖται ἁπὸ τοὺς Φιλισταίους, ἕνα φύλο μᾶλλον ἑλληνικό). Γιατὶ οἱ Ἕλληνες, οἱ Γραικοί, οἱ Ῥωμηοί, καλύτερα, ἴσως, δὲν ξέρω, μόνο πρόσφατα καὶ μᾶλλον ὁππορτουνιστικὰ ὑποστηρίζουν τὸ Ὶσραήλ; Διότι οἱ Παλαιστίνιοι εἶναι πάρα, μὰ πάρα πολὺ κοντὰ στοὺς Ἕλληνες, νομίζω, πολὺ περισσότερο ἁπόσο οἱ Κοῦρδοι, γιὰ παράδειγμα. Αὺτὸ ποὺ χαρακτηρίζει τοὺς Παλαιστινίους εἶναι ὅτι δὲν ἔχουν κράτος καὶ τὰ βρίσκουν σκοῦρα ὅταν δὲν μποροῦν νὰ ἀντιτάξουν κράτος στὸ κράτος. Διαφέρουν ἁπὸ τοὺς Κούρδους στὸ ὅτι οἱ τελευταῖοι εἶναι συμπαγῶς ὁργανωμένοι, ἑνῶι οἱ Παλαιστίνιοι ὄχι. Οἱ Παλαιστίνιοι εἶναι οἱ κατακτημένοι Ἑβραῖοι, ποὺ τὰ βρῆκαν μὲ τὸν Ἕλληνα κατακτητή τους ὅταν κατακτήθηκε ἁπὸ τοὺς Ῥωμαίους. Τὰ πράγματα παίζονται ἁλλὰ νομίζω πὼς ὁ Τρὰμπ μᾶλλον θὰ φάῃ τὴν χλαπάτσα ποὺ κυνηγάει.

  ReplyDelete
 23. Μάκη, βλέπε παραπάνω εἰκόνα τοῦ πληκτολογίου τοῦ Λίνουξ ποὺ ἀνήρτησα καὶ ποὺ σοῦ δείχνει ποῦ νὰ πατᾷς γιὰ τὴν χρήση πολυτονικοῦ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἐγκατέστησα τήν αὐτόματη διόρθωση τοῦ πολυτονικοῦ, μεγάλη μαγκιά μιλᾶμε!!!! Αὐτῷ τό κορόϊδο δουλεύει καί διορθώνει, κι᾿ ἐσὺ κάαααααααααααααθεσαι !!!!!!!!!!

   Delete
 24. Εἶναι προφανὲς πὼς ἡ λύση τῶν δύο κρατῶν εἶναι βλακεία, ἡ λύση τοῦ ἑνὸς κράτους ἁκόμα μεγαλύτερη, καὶ ἅρα ἔχουμε τὴν πραγματικότητα τὴν σημερινὴ ὅπου ὁ δυνατὸς ἑπιβάλλεται στὸν ἁδύνατο χωρὶς νὰ τὸν ἑξολοθρεύει τελείως. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ νοοτροπία τῆς κυρίας μπὲν Ἄμπα (ὄχι ἡ κυρία μπὲν Ἄμπα) ποὺ ἁναγνωρίζει τὸ κράτος. Φυσικὰ καὶ δὲν θα λυθῆι ποτὲ τὸ Παλαιστινιακὸ διότι δὲν εἶναι τὸ Παλαιστινιακό. Εἶναι ἕνα θεολογικὸ πρόβλημα ποὺ ἡ πολιτικὴ δὲν εἶναι παρὰ ἡ παράταση τῆς μή-λύσης του. Τὸ κράτος εἶναι ἡ ἄρνηση τῆς ἀνθρώπινης ὑπόστασης τοῦ Ἱησοῦ καὶ ἡ ἁντίδραση στὸ κράτος εἶναι ἡ ἄρνηση τῆς θείας φύσης τοῦ Ἱησοῦ. Ἔτσι, ὁ Τρὰμπ εἶναι Ὰρειανιστής. Ἑντοπίζει τὸ θεῖο ὄχι στὴν ἁνθρώπινη φύση ἁλλὰ στὴν ὑπαγωγή της στὸ θεῖον. Μὲ τὴν σειρά τους οἱ μουσουλμάνοι ἁρνοῦνται στὸν Ἱησοῦ τὴν θεῖκὴ οὑσία. Αὺτὴ ἡ περιοχὴ εἶναι ἡ κατεξοχὴν περιοχὴ τῶν θρησκευτικῶν συγκρούσεων. Τὸ δίδαγμα εἶναι ὅτι μόνο ἡ σύζευξη τῆς ὰνθρώπινης οὺσίας μὲ τὴν θεϊκὴ δίνει λύση στὸ πρόβλημα τοῦ κράτους καὶ ὅτι κατὰ συνέπειαν ἡ Ἑλλάδα πρέπει νὰ ἁναγνωρίσῃ τὴν Ὰνατολικὴ Ὶερουσαλὴμ σὰν πρωτεύουσα τοῦ Ισραὴλ καὶ τὴν Δυτικὴ σὰν πρωτεύουσα τῆς Παλαιστίνης. Αὺτὴ εἶναι ἡ σωστὴ σειρά.

  ReplyDelete
 25. Υγ. Ὁ Ῥωμηὸς γουστάρει νὰ ἔχει προβλήματα ὁ πλησίον του. Τοῦ λένε ὄτι οἱ δύο κοντινώτεροι σὲ αὺτὸν λαοί, Παλαιστίνιοι καὶ Ἑβραῖοι, ἁλληλοσφάζονται πενήντα χρόνια τώρα, καὶ ἀντὶ νὰ τοὺς βοηθήσηι νὰ τὰ βροῦνε κατηγορεῖ τοὺς Ὰμερικάνους. Ὁ Ῥωμηὸς θέλει νὰ ὑποφέρουν οἱ ἄλλοι γιὰ νὰ πάει στὴν ἑκκλησία νὰ βουρκώσῃ μιὰ φορὰ τὸ ἑξάμηνο. Μετὰ χλαπακιάζει καμιὰ δεκαριὰ σουβλάκια.

  ReplyDelete
 26. Εὖγε Μάκη! Ἡ ἐπιμονή σου πρὸς τὴν σωστὴ κατεύθυνση σὲ ξεχώρισε ἀπὸ τοὺς θλιβεροὺς ἕλληνες "θα"τζῆδες.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 27. Πολυτονία !!! φέρτε μου νά τή σκίσω σά χασέ ρέ παιδί μου μιλᾶμε !!!!Πνεύματα καί ὀξεῖες τά μασᾶμε !!!!

  ReplyDelete
 28. Μάκη, μιὰ συμβουλὴ ἀναξίου, μἠν βάλῃς αὐτόματο διορθωτή. Δίπλα στὸ ἐθνικιστικὸ παραλήρημα τῆς ἀξιεράστου μὲ ὅλον τὸν σεβασμὸ πρέσβειρας τοῦ Ἰσραήλ (ἐπειδὴ οἱ προπαπποῦδες μας ἦταν ἐδῶι ἔχουμε περισσότερα δικαιώματα ἀπὸ σᾶς ποὺ ἦταν ἡ γιαγιά σας) μᾶς προσφέρεται ἕνα προεθνικιστικὸ ἐπιχείρημα. Ἐμεῖς διασφαλίζουμε, λέει, τὸ ἀσφαλὲς προσκύνημα στοὺς Ἁγίους Τόπους. Αὐτὸ μᾶς πάει στὴν λατρεία τῶν λειψάνων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΄Ἔχεις ἀπόλυτο δίκιο ἀδερφέ...ἀλλά κουράστηκα νά κυνηγάω τίς δασεῖες τά πνεύματα τίς ψιλές, ἀγανάκτησα!!! Νά ζήσω κι᾿ἐγώ βρέ ἀμάν !! Ὅσῳ γιά τά ἄλλα, ὅσα λάθη καί νά γίνουν (ἄνθρωποι εἴμαστε ἄς μή τό ξεχνᾶς) ἀκόμα καί παραστρατήματα νά γίνουν, θάνε χίλιες φορές καλύτερα ἀπό τήν ξεφτίλα καί τόν κατήφορο στόν ὁποῖο μᾶς ἔφεραν αὐτά τά τρισάθλια τομάρια τοῦ κερατᾶ. Μᾶς στέρησαν ἀπὸ ὅτι σπουδαιότερο ὑπάρχει γιά ἕναν ἄνθρωπο....(Ἡ) Ἀξιοπρέπεια καί (ἡ) τιμή.
   Βαρέθηκα τόν γραικυλισμό. νΆ ΞΑΝΑΒΡΏ ΤΌΝ ΕΑΥΤΌ ΜΟΥ ΑΜΆΝ Ὅσοι Ἐργάζωνται σαφτό τό μονοπάτι (ἐλάχιστοι) εἶναι γιά μένα ἀδερφοὶ ....Καλύτερα μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωή ....τΕΡΜΑ

   Delete
  2. Καλά μιλᾶμε ἡ ρουφιάνα ἡ ζωή παίζει ὡραία παιχνίδια ....τήν ὥρα ποὺ ἔγραφα αὐτές τίς γραμμές (΄ρέ ἱστορικέ του μέλλοντος θά᾿χεις δουλειά μαῦρε μου) πέφτω κατατύχη τσάααακ Ερικ Ζεμουρ...ἔχω γιά δαῦτον τά ἴδια αἰσθήματα πόχω καί γιά τόν Δημήτρη...Διαφωνῶ σέ όλα μαζί του καί ἐκνευρίζωμαι μέ τά λεγόμενα του.ἀλλά τόν ἀγαπάω..κι ἄς ἔχει χίλια ἐλαττώματα γιατί τᾶ ζεῖ ὅσα μολογάει ....Εἶμαι ό Διογένης ἔχω βγεῖ ἔξω μέ τό φανάρι μου καί ψάχνω ἀνθρώπους ....Ή Μόνη διαφορά ὅτι ἕνεκα ποῦ ᾿μαι Βόρεια Γαλλία μου εἶναι δύσκολο νά ξεβρακωθῶ με το διαολόκρυο...μά ἁρπάξω και κανιά περιπλεμονία στην ήληκία μου...άσε βέβαια τήν ξεφτίλα είπαμε θέλει μαγγιά νά τσιτσιδωθεις σάν μπαλαρινα


   https://www.youtube.com/watch?v=rkJqCC-vQdg

   Delete
  3. Κατὰ κάποιον τρόπο ἡ ἔννοια τῆς Θείας Προνοίας ἀποκλείει ἐκείνη τοῦ λάθους. Τὸ ἴδιο ἰσχύει γιὰ τὴν μίμηση. Ἅρα λάθος καἰ μίμηση εἶναι κάτι ΑΛΛΟ, τί; Εἶναι ὁ διάβολος; Ὄχι, ἄν εἴμαστε ὀρθόδοξοι.

   Delete
 29. (Σημείωση. Ὁ ἑθνικισμὸς ἑρμηνεύεται ἱκανοποιητικὰ ΜΟΝΟ μὲ ὅρους ταξιικῆς σύγκρουσης. Ἑμένα μοῦ εἶναι ξένος (ὰντίθετα μὲ τὸν ὲθνισμό) διότι θεωρῶ δεδομένο τὸ ὅτι δὲν ἁναγνωρίζω κοινωνικά ἁνώτερο, ἅρα δὲν χρειάζομαι τὸν ἑθνικισμὸ γιά νὰ πάρω διαβατήριο εἱσόδου στὴν μπουρζουαζία. Στὴν περίπτωηση ὅμως τοῦ Ἱσραὴλ ἔχουμε συνδυασμὸ ἑθνικισμοῦ μὲ προεθνικιστικὲς συγκρούσεις ποὺ ἄν καὶ ταξικὲς ὲξεφράζοντο μὲ τὴν θρησκεία καὶ τὴν λατρεία, ὰκόμα καλύτερα. Καὶ βρίσκονται σὲ συνάρτηση λοιπὸν μὲ τὸν βασιλικὸ θεσμό,)

  ReplyDelete
 30. Σημ2. Τὸ παλαιστινιακὀ ὁφείλεται, φυσικά, στὀν Πρῶτο Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ τὴν Ἀντάντ. Ἡ Ἁντάντ ὑποσχέθηκε στοὺς Ἅραβες νὰ ξεσηκωθοῦν μέσωι τοῦ ἐθνικισμοῦ (καμία σχέση τότε ὁ μουσουλμανισμός ἥ μᾶλλον κάποια σχέση μόνο) κατὰ τῆς Ὁθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Κατόπιν (βλ. Λῶρενς τῆς Ἁραβίας) δἐν ἐπέτρεψαν ἤ δὲν μπόρεσε νἀ τοῦς ἐπιβληθῆι τὸ νἀ τηρήσουν τὴν ὑπόσχεση αὐτοδιάθεσης που εἶχαν δώσηι στοὺς ἀραβικοὺς λαούς. Τὸ κράτος τοῦ Ἱσραὴλ ἀντιστοιχεῖ στὴν ἐπιθυμία τῆς Ἀντάντ καὶ τῶν ἐπιγόνων αὐτῆς νἀ ἔχουν πόδι στἠν Μέση Ἀνατολή, γι αὐτὸ καὶ τὴν Ἱερουσαλὴμ σὰν πρωτεύουσα τοῦ Ἰσραὴλ τὴν ἀνεγνώρισε ὁ Τράμπ καὶ ὄχι λ.χ. ὁ πρόεδρος τῆς Αὐστραλίας. Οἱ Ἕλληνες ἔχουν τἠν φωλιά τους λερωμένη διότι ἡ περικεφαλαία Ἕλλην τοῦς ἐφορεθη ἀπὸ τοὐς προγόνος τῆς Ἁντάντ (καἰ τἠν Ἀμερικὴ βεβαίως) προκειμένου καὶ αὐτοὶ διὰ τοῦ ἐθνικισμοῦ νἀ ἀποκολληθοῦν ἀπὸ τὴν Ὁθωμανικἠ Αὐτοκρατορία. Ὅταν φορᾶμε τὴν περικεφαλαία τοῦ Κολοκοτρώνη (ποὺ τὴν εἶχαν σχεδιάσηι οἱ Ἄγγλοι γιὰ τὰ ἄτακτα στρατεύματα στἀ Ἑπτάνησα) μᾶς εἶναι ἀδύνατον νὰ καταλάβουμε τί συμβαίνει διότι πρόκειται γιὰ ζουρλομανδύα. Ὁ Ἑλληνισμὸς ἀπορροφήθηκε τελείως ἀπὸ τὸν χριστιανισμό. Ἑλληνισμὀς ἐκτὸς χριστιανισμοῦ ἤ κατὰ τοῦ χριστιανισμοῦ εἶναι ὀνειροφαντασίωση τῆς Δύσεως. Δἐν ὑπάρχει τέτοιο πρᾶγμα.

  ReplyDelete
 31. ...ὅπως ἡ βασιλεία, ἔτσι καὶ ὁ καπιταλισμὸς εἶναι ἐπιθετικὸς εἰς βάρος ἄλλων λαῶν. Δἐν μπορεῖς νὰ εἶσαι χριστιανὀς καὶ καπιταλιστὴς ἤ βασιλικός, καὶ τὰ τοῦ Καίσαρος σήμαιναν δῶστε τὀν κοινωνικὸ φόρο, τόσο ἁπλά. Ὁ ἑλληνοχριστιανισμὸς ὅπως καὶ ὁ ἑλληνισμὸς τοῦ 19ου αἰῶνος καὶ ὅπως ἡ Ἀμερικανικὴ ψύχωση μὲ τὸν περιόυσιο λαὸ (οἱ Προτεστάντες εἶχαν καἰ ἔχουν μανία μὲ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη) εἶναι μάταιη ἀπόπειρα ἀναμείξεως μουρουνόλαδου μὲ τὸ νερὸ τῆς κολυμπήθρας. Ἑἀν πράγματι ὁ μωαμεθανισμὸς καὶ ὁ ἰουδαϊσμὸς ἐπιτρέπουν στοὺς πιστούς τους τὀν ἱερὸ πόλεμο, τότε νὰ πᾶνε νἀ κουρεύονται, ἑκεῖ ποὺ πήγαν νὰ κουρευτοῦν οἱ ἀρχαίοι θεοὶ, στὸ τμῆμα τεντυμποϊσμοῦ τῆς ἀσφαλείας Κεντρικῆς Ἱερουσαλήμ, πλατεία τοῦ Ὅρους τῶν Ἐλαιῶν, ἀριθμὸς 1.

  ReplyDelete
 32. Κοιτᾶξτε πῶς δουλεύουν οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες. http://www.lifo.gr/guide/cultureblogs/magic-circus/3012
  (ἁκατάλληλο περιεχόμενο).

  ReplyDelete
 33. ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ ΣΚΑΤΑ

  ReplyDelete
 34. Δημοσιεύω κατ'ἐξαίρεσιν πιὸ πάνω μία ἀπὸ τὶς ἀσυναρτησίες τοῦ Anonymous καὶ τοῦ ὑπενθυμίζω ὅτι εἶχα συμφωνήσει, κατόπιν ἀπελπισμένης αἰτήσεώς του, στὴν ἀλληλογραφία ποὺ μοῦ ἔστειλε, νὰ ἀναστείλω τὴν δίωξη ποὺ εἶχα προχωρήσει ἐναντίον του γιὰ τὰ παλαιότερα σεξουαλικὰ παρατράγουδά του, ἐφ'ὅσον τὸν γνωρίζω κάλλιστα.Παρακαλῶ τοὺς σχολιαστὲς νὰ μὴν ἀναμιχθοῦν στὴν συζήτηση αὐτή. Ἐγὼ ἔχω ἀποθηκεύσει ὅλα τὰ προηγούμενα σχόλιά του στὸ ἐδῶ ἱστολόγιο μερικοὶ ἀπὸ ἐσᾶς τὰ ἐνθυμοῦνται) καὶ στὸν λογαριασμό μου στὸ facebook καὶ γνωρίζω τὴν συλλογὴ ποὺ ἔχει ἀποθηκεύσει σκληροῦ καὶ ἀνωμάλου πορνό.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συγνώμη Δημητρη .λάθος μου
   Προσπαθώ να αλλάξω και να γίνω καλύτερος άνθρωπος,αλλά καμια φορα ξαναγυρνάω στα παλιά
   Δεν θα ξαναγίνει στο υπόσχομαι...
   δεν είμαι άγιος και σφάλω

   Delete
  2. Ψυχιατρικές φυλακές Κορυδαλλού !!!

   Delete
 35. Δὲν θὰ σχολιάσω τὸ κοπρολογικὸ σχόλιο ἀλλὰ μία ἀκόμα πτυχὴ τῶν λεγομένων τῆς κυρίας Μπὲν Ἄμπα. Καἰ κείνη ἐπικαλεῖται τρόπον τινὰ τὴν θεία Πρόνοια. -Ἁφοῦ ξαναβρεθήκαμε ἐδῶι πρέπει νὰ παραμείνουμε. Συμφωνῶ.
  Κατὰ κάποιον τρόπο ὅμως τὸ Ἰσραὴλ εἶναι ἕνα ἡλεκτροφόρο συρματόπλεγμα γιὰ νὰ ἐμποδίσηι τὴν μετανάστευση ἀπὸ Άνατολὰς πρὸς Δυσμάς.

  ReplyDelete
 36. Υγ. Στὸ Ἰσραὴλ ὲγὼ δὲν βλέπω ἑβραϊσμό.Βλέπω τὴν φθοροποιὸ ἐπίδραση τοῦ Νῖτσε, ὁ ὁποῖος δὲν ἔκανε ἄλλη δουλειὰ ἁπὸ τὸ νὰ προπαγανδίζει τὸν συντηρητισμὸ τῆς πλειοψηφίας ἔναντι τῆς ἀριθμητικῆς μειοψηφίας. Ὁ Νῖτσε ταυτιζόταν μὲ τὸ κοινὸ τῆς ἀρένας.

  ReplyDelete
 37. ΥΓ3 πρός Μάκην καὶ πᾶντα ἑνδιαφερόμενον. Μιὰ καλὴ γραμματοσειρὰ γιὰ πολυτονικὸ εἶναι ἡ Ντιντὸ κλασσίκ (Κοραϊκὴ κάπως) διότι ἔχει πολὺ μεγάλους τόνους. https://www.youtube.com/watch?v=7MqrBauptrE

  ReplyDelete
  Replies
  1. ἔγινε μάγγα μου καί νά᾿σαι καλά !!!!.... (https://www.youtube.com/watch?v=7MqrBauptrE) ό παραπάνω σύνδεμος μᾶς βγάζει σέ Μπετόβεν !!! ἀμάν ἀδερφέ Κῶτσο μή μπλέκεις μέ «ξύδια» καί ἄλλα τέτοια ναρκωτικά .......https://www.youtube.com/watch?v=D13wd82k3uw χθές τὀ΄βαλα καί εἶναι φρέσκο μιλᾶμε !!!!

   Delete
  2. http://www.greekfontsociety.gr/typefaces/19th_century

   Delete
  3. Ἐξαιρετικός Ἱστότοπος, ἄκρως κατατοπιστικός μέ πολλά ἱστορικά στοιχεῖα καί πολύ πολύ καλαίσθητος !!!Ποιός εἶπε ὅτι στήν Ἑλλάδα δέν παράγουν ;

   Delete
 38. Κοιτάξτε πῶς ὁ Μότσαρτ προσπαθεῖ νὰ φτάσηι τὸν Θεὸ μέσα ἁπὸ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. https://www.youtube.com/watch?v=7MqrBauptrE
  7.30´

  ReplyDelete
 39. ...τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἄσχετο μὲ τὸ θέμα μας. Μόνον ὁ ἑλληνισμὸς ἁδελφωμένος μὲ τὸν Ἱησοῦ στὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νὰ σώσηι τὴν Παλαιστίνη. Ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι τὸ ὄχημα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Τὰ Εὑαγγέλια ε=ιναι γραμμένα στὰ ἑλληνικά.

  ReplyDelete
 40. Γράφει ὁ μεγάλος ἱστορικὸς Φίνλεὐ στὴν ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἑπαναδυάσεως, μτφ. Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, κεφ. Γ. "[...] ὁ γέρων [σημ. χωρικός, που εἶχε σφάξηι τοὺς ἑλληνικῆς κυρίως καταγωγῆς μουσουλμάνους, ἁφέντες, δούλους, γυναῖκες καὶ παιδιά] γαλήνιος βαδίζει νὰ ὸργώσῃ τοὺς ὰγρούς, τοὺς ὰνήκοντες ἄλλοτεν εὶς τὸν Ἁλήαγαν, χωρὶς τὸν παραμικρὸν στοχασμὸν ὅτι ὲρινὺς τιμωρὸς θὰ παρακολουθήσῃ τὸ βῆμα του. Τὸ ἔγκλημα ἦταν ἔγκλημα ἔθνους, καὶ ἄν προκαλεῖ τύψεις, αὔται θὰ εὑρίσκονται εἱς τοῦ ἔθνους μόνον τὴν συνείδησιν, καὶ μόνον δι ὲθνικῶν πράξεων δύναται νὰ ἑξιλεωθῆι".

  Ἔφτασε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου. Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι νὰ δώσουμε τὰ χέρια στὴν Ἱερουσαλήμ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἑὰν δὲν γίνηι σὲ αὑτὴν θὰ ἔχουμε πόλεμο, φοβᾶμαι. Τὰ μαχαίρια ἁκονίζονται. Δὲν ξέρω ἄν ἔχετε ἁντιληφθῆι πὼς ἡ λεγομένη κρίση εἶναι ἕνα εἶδος σταδιακῆς ἑπιστράτευσης.

   Delete
  2. Υγ. Κοιτᾶξτε (ἴσως αὐτὸ τὸν κο Ζαρατοῦστρα τὸν ἐνδιαφέρει περισσότερο ἀπὸ τὰ μυστικιστικὰ ποὺ τοῦ γράφω στὀ μπλόγκ του) οἱ Ἕλληνες εἶναι ἡ ἀστικὴ τάξη, ἱστορικά, τῆς ἑνιαίας περιοχῆς Ἑλλάδος-Τουρκίας. Δηλαδὴ ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ γαλλικὴ ἁστικὴ τάξη καὶ ἡ Τουρκία εἶναι τὀ προλεταριάτο καὶ ἡ ἀριστοκρατία μαζί. Ἡ ἀστικὴ ἐποχὴ εἶναι μιἀ ἱστορικὴ ἀνωμαλία. Δἐν μποροῦν οἱ κάτοικοι τῶν πόλεων νἀ ζοῦν ἐσαεῖ εἱς βάρος τῶν κατοίκων τῆς ὑπαίθρου. Τὀ ἅδικο σἀν κράτος τὀ ἔχουμε ἐμεῖς. Καὶ θὰ προσέθετα, τὸ ξέρουμε.

   Delete
  3. ...ἡ Ὀθωμανικὴ διοίκησις δὲν ἦτο πολὺ πιὸ διεφθαρμένη ἀπὀ τἠν γαλλικἠ πρἰν τἠν Ἐπανάσταση. Ὁ ντὲ Σἀντ (αὐτὸ τὸ κατάλαβε ὁ Πέτερ Βάις) μἐ τἀ ὄργιά του ἔδειξε σἐ τί βάθος ἀχρειότητας εἶχε φτάσηι. Ὁ δικός μας ὁ Ἐμπειρίκος, ζάμπλουτος γάρ, πῆρε ἀπὸ τὀν ντὲ Σἀντ τὴν ἠδονὴ καἰ ξέχασε τὸ ἄλγος, διότι ἡ Ἑλληνικἠ Ἑπανάστασις ὑπῆρξε κοινωνικὴ καἰ ὄχι ἐθνική. Ὁ Τοῦρκος εἶναι ὁ προλετάριός μας ποὺ στὸ ὄνομά του πήραμε τὰ ὅπλα καὶ πάλι αὐτὀν κατασφάξαμε. Οἱ δὲ ἐθνικιστὲς ἱεράρχες στὀν οἶκο τοῦ Κυρίου μέσα κάνουν θεατρικὸ κύρηγμα ὑπέρ τοῦ... Ὀλυμπίου ΔΙός, ἐδῶι καἰ χρόνια. Αὐτὸ τὸ πρᾶγμα δἐν προμηνήύει τιίποτα καλό.

   Delete
  4. Φυσικά.

   Για αυτό και δίχως την Ελληνοποίηση του Αρβανίτικου πληθυσμού της υπαίθρου το 1821, η Ελληνική αστική τάξη θα είχε καταλήξει σαν την αντίστοιχη Εβραϊκή το 1940.

   Δίχως τους Αρβανίτες το Ελληνικό κρατίδιο δεν θα μπορούσε να φτιαχθεί.

   Ακόμη και σήμερα σχεδόν σε όλες τις εκφάνσεις του πιο πολύ Αρβανίτικο Ρωμαίηκο παρά Μεσογειακό Ελληνικό είναι το κρατίδιο αυτό.

   Η φυλετική δε διαφορά Ελλήνων-ᾱστών-Μεσογειακών και Αρβανιτών-αγροτοκτηνοτρόφων/ἔπαρχιωτών-Διναρικών είναι εμφανέστατη καθ'όλη την ιστορία του κρατιδίου.

   Πάντοτε οι φιλελεύθερες Ιδέες-βλέπε Βενιζελικοί και Αριστεροί-είχαν ως εκρποσώπους τους την παλαιά αυτή Μεσογειακή Ελληνική αστική τάξη η οποία είχε ξεκάθαρη Ατλαντική κατεύθυνση. Αντιθέτως οι Συντηρητικές Ιδέες είχαν και έχουν εκπροσώπους τους απογόνους του Διναρικού Αρβανίτικου πληθυσμού, με κατεύθυνση χερσαία Ευρωπαϊκή, υπέρ της Γερμανίας.

   Τίποτε καινούριο δηλαδή.

   Delete
 41. Στην Ρωσσία σημερα - και μόνον εκεί, πουθενά αλλού- Αναγεννάται η Ελληνορθοδοξία.

  ReplyDelete
 42. ...ἐδῶι καὶ πολλὰ χρόνια μέσα στὀν οἶκο τοῦ Κυρίου πολλοὶ ἱεράρχες κάνουν κύρηγμα ὑπὲρ τοῦ Ὀλυμπίου Διός. Αὐτὸ δὲν προμηνύει τίποτε καλό. Ἡ Ὀθωμανικὴ διοίκηση δἐν ἦτο πολὺ πιὸ διεφθαρμένη ἀπότι ἡ γαλλικὴ τῶν Λουδοβίκων. Ὁ ντὲ Σὰντ (μπράβο Πέτερ Βάις) τὸ κατήγγειλε μὲ τὰ ὄργια ποὺ τοῦς βάζει νὰ κάνουν. Ὁ δικὸς μας ὁ Ἐμπειρῖκος (ζάμπλουτος γάρ) κράτησε μόνο τὴν ἠδονή, καὶ ἄφησε παράμερα τὸ ἄλγος. Γιατί; Διότι τὸ γουστάρει τὸ ἄλγος περισσότερο ἀπὸ τὴν ἠδονή. Ὁ ὀρθόδοξος, ὄταν τοῦ βάζουν τὴν ταμπέλα Ἕλλην (ὀμάδα Ε), μεταβάλλεται σὲ ἕνα αἱμοβόρο κτῆνος. Πόσοι ἱστορικοὶ σὰν τὸν Κιτσίκη ὑπάρχουν, καὶ σὰν τὸν πρόσφατα μακαρίτη Κρεμμυδᾶ, ποὺ νὰ ὁμολογοῦν τὰ ἐγκλήματα τῶν Ἑλλήνων; Ὁ δὲ ἀναθεωρητισμὸς μερικῶν εἶναι δυστυχῶς ὁ ἴδιος ἐθνικισμὸς διευρυμένος ὥστε νὰ ἀγκαλιάσηι τὴν ὑποκριτικὰ μεταμεληθείσα λεγομένη ἀριστερά. Μένει τὸ ΚΚΕ, ποὺ ὅμως δὲν μετανιώνει γιὰ τὸν ἐμφύλιο ποὺ τὸ ἴδιο προκάλεσε, ὄχι οἱ Ἅγγλοι βέβαια, καὶ ὁ λαὸς ποὺ στὰ ἔγκατα τῆς ψυχῆς του κρατᾷ τὀν πρῶτο χριστιανισμό.

  Ἀλλὰ 200 χρόνια μετὰ τὴν σφαγὴ τοὺς ὑπόλοιπους τοὐς συνέχει τὸ αἶμα. Ὁ ἐθνικισμὸς ζεῖ καὶ βασιλεύει. Μπράβο σου Γιῶργο Παπανδρέου, μπράβο σου, ποὺ δὲν ἀκολούθησες τὸν πατέρα σου.

  ReplyDelete
 43. Γιά ὅσους ἔχετε «οπεν οφισ » ἡ ἐγκατάστασις τοῦ πολυτονικοῦ εἶναι παιχνιδάκι ...ἁπλῶς μιά μικρή ἐπίσκεψη στίς ρυθμίσεις (του οπεν ὄχι του Λινουξ ) ὑπόθεση ἑνός τετάρτου τῆς ὥρας ....

  https://extensions.openoffice.org/en/project/greek-polytonic-spelling-checker

  https://el.wikisource.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1:%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C

  (᾿ντάξει σταματῆστε τά χειροκροτήματα ...εἴπαμε εἶμαι καί ὁ πρῶτος ἀλλὰ ἠρεμῆστε ὄχι κ᾿ἔτσι ρέ παιδί μου !!!ντάξει !!!

  ReplyDelete