Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Dec 12, 2017

394 -Ἡ sexinquisition: Ὁ φεμινισμὸς σὲ φάση ἀποσυνθέσεως

Ισότης καὶ παραφθορά

394 -Ἡ sexinquisition: Ὁ φεμινισμὸς σὲ φάση ἀποσυνθέσεως

Ἡ ἰδεολογία τοῦ φεμινισμοῦ ἐνεφανίσθη στὴν Δύσι, τὴν μητέρα ὅλων τῶν ἰδεολογιῶν σὲ ἀντιπαράθεση μὲ τὴν Ἀνατολή, ποὺ εἶναι μητέρα τῶν θρησκειῶν. Ἡ ἰδεολογία εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ παροδική, ἐφ’ὅσον προσπαθεῖ νὰ ἀντικαταστήση τὴν ἀνθρώπινη ἀνάγκη γιὰ θρησκεία.

Οἱ ἰδεολογίες  βασίζονται στὴν σχετικότητα τῆς δικαιοσύνης σὲ σχέσι μὲ τὴν ἀγάπη ποὺ ὑποτάσσει,  ὡς βάσι τῶν θρησκειῶν. Ἡ δικαιοσύνη  ἐξοντώνει καὶ ἀποδομεῖ σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ μυστήριο τῆς ἀγάπης ποὺ οἰκοδομεῖ καὶ λουλουδιάζει.

Ὅταν ὁ χρόνος τῆς ἰδεολογίας ἐξαντλεῖται στὴν παρακμή, ἡ θρησκεία ἐπιστρέφει γιὰ νὰ πληρώσῃ τὸ κενὸ ποὺ ἐδημιούργησε στὸν ἄνθρωπο τὸ πέρασμα τῆς ἰδεολογίας.

Ἡ γυνὴ εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἔκφραση τῆς ζωῆς ποὺ ἀγιάζεται μέσῳ τοῦ προσώπου τῆς Παναγίας. Ὅταν ἡ βάρβαρη ἀπνευμάτιστη Δύσι τὴν παρασύρει στὴν ὁδὸ τῆς ὑλικῆς ἐπιτυχίας καὶ στὴν ἔρημο τοῦ ἰσοτισμοῦ τῆς δίδει παροδικὴ ἰσχὺ προτοῦ τὴν καταποντίσει στὰ τάρταρα τῆς άνυποληψίας.

Σήμερα ἦλθε στὴν Δύσι ἡ ὥρα τοῦ καταποντισμοῦ της. Περιβαλλομένη ἀπὸ τὴν ἐγκεφαλικὴ ἔρημο τοῦ φεμινισμοῦ χρησιμοποιεῖται στὴν Ἀμερική, στὸν ἐμφύλιο πόλεμο μεταξὺ τοῦ Τραμβίου καὶ τοῦ κλιντονικοῦ Ὀμπάμα, κατασκευάζοντας καθημερινὰ προπαγανδιστικὲς τρακατροῦκες στὰ ἐργαστήρια τῆς sexinquisition, τῆς σεξουαλικῆς ἱερᾶς ἐξετάσεως γιὰ τὴν ἀποδόμησι τοῦ πολιτικοῦ ἀντιπάλου. Μία ἀνδρικὴ ματιά, ἕνα ἀνδρικὸ ἄγγιγμα τοῦ ἀνίερου ἀπλήστου γιὰ χρήματα χεριοῦ της χρησιμοποιοῦνται  ὡς ὅπλα ἐπικρατήσεως.

Τὸ sexinquisition βοᾷ ὡς πολεμικὴ ἰαχὴ διχασμοῦ τῶν φύλων, καταπνίξεως τῆς παιδικῆς ἀγνότητος, στειρώσεως τῶν θείων παρορμήσεων, πολλαπλῶν ἐκτρώσεων ποὺ στὸ ὄνομα τῆς ἐλευθερίας τῶν γυναικῶν βάζουν τέρμα στὴν ζωὴ τῶν ἄλλων. Μπουλούκια γυναικῶν συνασπίζονται γιὰ νὰ ἀρπάξουν τὸ πορτοφόλι  εὐκαταστάτων ἀνδρῶν διατεινόμενες, δεκάδες χρόνια μετὰ τὸ ὑποτιθέμενο συμβάν, ὅτι ὑπέστησαν ἐπίθεση ἁπλοῦ ἀγγίγματος.

Ὁ φεμινισμὸς φθάνει σήμερα αὐτοκαταστρεφόμενος στὸ τελευταῖο στάδιο τῆς καταστρεπτικῆς πορείας του. Ἀπέναντί του ὀρθώνεται  ἡ καλύπτρα ὡς μπούρκα, ὡς μαντήλα, ὡς φερετζέ, ὡς πέπλο, ποὺ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὶς κόρες τῶν φεμινιστριῶν, τὶς φοιτήτριες τῶν δυτικῶν πανεπιστημίων καὶ τῶν τζιχαδιστριῶν, τὶς μαῦρες χῆρες ποὺ ἀνατινάζονται στὴν αἰωνία ζωὴ καὶ βροντοφωνάζουν ὄχι στὴν γαλλίδα φεμινίστρια Simone de Beauvoir προπαγανδίστρια τοῦ ἐλευθέρου ἔρωτος, τῆς ἀγαμίας, τοῦ λεσβιανισμοῦ, τῶν ἐκτρώσεων, τοῦ ἀντιανδρισμοῦ. Ἡ φύσις ἐκδικεῖται καὶ ἡ ζωὴ ἐπιστρέφει, πάντα μὲ αἶμα.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 12 Δεκεμβρίου 2017

25 comments:

 1. 1) Ἡ ἱδεολογία εἶναι τὸ χρεώv ἐστι, τὀ πρέπει τοῦ Παρμενίδη, ποὐ εἶναι ἡ βάση τῆς ἐργασίας. 2) Ἡ φεμινίστρια εἶναι γκόμενα τοῦ ἱεροκήρυκος καὶ μαζὶ καταφέρονται κατὰ τῶν πορνῶν, γιὰ νὰ τοῦς πάρουν τὸ εἰσόδημα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το δεύτερο θα έσκιζε ως θεατρική κωμωδία...

   σκέψου το...

   Delete
 2. Γιαννης ΑποστολοπουλοςDecember 13, 2017 at 12:04 AM

  Κ. Δημήτρη, με όλο το σεβασμό, θα μας επιτρέψετε να συμφωνήσουμε εν μέρη και μόνο εν μέρη με το άρθρο σας. Αναμφισβήτητα κάποια από αυτά που αναφέρετε είναι σωστά, παντα κατά τη γνωμη μας……… « Μία ἀνδρικὴ ματιά, ἕνα ἀνδρικὸ ἄγγιγμα τοῦ ἀνίερου ἀπλήστου γιὰ χρήματα χεριοῦ της χρησιμοποιοῦνται ὡς ὅπλα ἐπικρατήσεως……….οπως επισης και αυτό που λετε….. « Μπουλούκια γυναικῶν συνασπίζονται γιὰ νὰ ἀρπάξουν τὸ πορτοφόλι εὐκαταστάτων ἀνδρῶν διατεινόμενες, δεκάδες χρόνια μετὰ τὸ ὑποτιθέμενο συμβάν, ὅτι ὑπέστησαν ἐπίθεση ἁπλοῦ ἀγγίγματος…….». Πρέπει όμως να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι η αμερικανική κοινωνία είναι άκρως σεξιστική, και παρόλο που συμφωνούμε με αυτά που λέτε για τη συμπεριφορά των γυναικών στα βαριά πορτοφόλια, υπάρχουν και άνδρες άκρως σεξιστές που λόγω έλλειψης σεβασμού στο γυναικείο φυλο και λόγω της επιτυχημένης καριέρας και καταξίωσης στην κοινωνία τους, νιώθουν άτρωτοι και υπεράνω του νόμου. Στην ουσία είναι μια άρρωστη κοινωνία και από τις δυο μεριές, κατά την γνώμη μας. Και συνεχίζετε «πολλαπλῶν ἐκτρώσεων ποὺ στὸ ὄνομα τῆς ἐλευθερίας τῶν γυναικῶν βάζουν τέρμα στην ζωή τῶν ἄλλων». Μα στο βαθμό που κάποιος υποστηρίζει την ανθρώπινη ζωή, έστω και σε εμβρυακο επίπεδο, τι θα πρέπει να κάνει για αυτούς που είναι είδη εν τη ζων και το κράτος τους κόβει και την όποια κολοβωμένη ιατρική περίθαλψη τους παρέχει. Ο Paul Ryan και οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμβιου στις ΗΠΑ θα ιδιωτικοποιήσουν το σύστημα υγείας, το Medicare θα δίνουν κουπόνια στους Αμερικανούς γέροντες κάποιου ποσού, για να βρουν ιδιωτική κάλυψη. Εδώ τα σχέδια του Τραμβιου πως συμβάλουν στο τέρμα της ζωής των αλλων που είναι είδη εν τη ζωή, και όχι ακόμα στην μήτρα της γυναίκας? Και συνεχίζετε « Ἀπέναντί του ὀρθώνεται ἡ καλύπτρα ὡς μπούρκα, ὡς μαντήλα, ὡς φερετζέ, ὡς πέπλο, ποὺ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὶς κόρες τῶν φεμινιστριῶν, τὶς φοιτήτριες τῶν δυτικῶν πανεπιστημίων καὶ τῶν τζιχαδιστριῶν, τὶς μαῦρες χῆρες ποὺ ἀνατινάζονται στὴν αἰωνία ζωὴ…….». Είναι στα αληθεια αυτή η λύση του προβλήματος? Στο ένα ακρο του αμοραλιστικου νεοφιλελεύθερου κολωνακιοτικου – για να χρησιμοποιήσουμε και δικές σας εκφράσεις- φεμινισμού, να παραθέτει κανείς την καλύπτρα και τις μαύρες χήρες που ανατινάζονται? Και πως αυτές που ανατινάζονται όπως εσεις γράψατε, επιβεβαιώνουν την αμέσως επόμενη φράση σας, «καὶ ἡ ζωὴ ἐπιστρέφει, πάντα μὲ αἶμα». Ποια ζωή επιστρέφει όταν οι ίδιες ανατινάζονται? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "...η αμερικανική κοινωνία είναι άκρως σεξιστική, και παρόλο που συμφωνούμε με αυτά που λέτε για τη συμπεριφορά των γυναικών στα βαριά πορτοφόλια, υπάρχουν και άνδρες άκρως σεξιστές που λόγω έλλειψης σεβασμού στο γυναικείο φυλο και λόγω της επιτυχημένης καριέρας και καταξίωσης στην κοινωνία τους, νιώθουν άτρωτοι και υπεράνω του νόμου. Στην ουσία είναι μια άρρωστη κοινωνία και από τις δυο μεριές, κατά την γνώμη μας...."Πως εφτασες σε αυτο το συμπερασμα ;Η ελληνικη κοινωνια ειναι πολυ πιο σεξιστικη και αρρωστη απο την αμερικανικη.

   Delete
  2. μικρος στρατιωτηςDecember 13, 2017 at 6:28 AM

   O ορος σεξισμος οπως επισης και ομοφοβια και παρομοια προπαγανδιστικα κατασκευασματα ειναι προσβολη προς τον ανθρωπινο πολιτισμο.
   Οι μαυρες χηρες ειναι ηρωικοι ανθρωποι ,οι φεμινιστριες ειναι υλιστικοποιημενοι υπανθρωποι,οι δευτερες ειναι η ασθενεια ,οι πρωτες η θεραπεια.
   Μακαρι οι Ελληνιδες να γινουν ηρωικοι ανθρωποι οπως και οι Ελληνες.

   Delete
  3. Μικρέ Στρατιώτη,

   το μοναδικό σωστό ουσιώδες σχόλιο που διάβασα είναι το δικό σου.

   Ο κύριος Αποστολόπουλος κουράζει αφάνταστα τους συνσχολιαστές του με την φλυαρία του και την παντελή έλλειψη λακωνικότητος στον λόγο του όπως και με την άκρως ξύλινη γλώσσα που χρησιμοποιεί με κερασάκι το "φιλικά".

   Η θέση της γυναικός σχετίζεται με τον πολιτιστικό και τον φυλετικό παράγοντα σε ένα σύνολο.

   Οι φαινότυποι που προσδίδουν τις ψυχικές προδιαθέσεις στην Ελλάδα, ως επί το πλείστον ανήκοντες στην Βαλκανική και Ανατολίτικη οικογένεια ανθρωπίνων φυλών, εκ φύσεως δεν θεωρούν τις γυναίκες κάτι άξιον σεβασμού. Συνεπώς όση φεμινίλα και να πέσει αποτέλεσνα μηδέν. Αυτό βέβαια είναι κάτι θετικό στην τελική.

   Delete
  4. "Ποια ζωή επιστρέφει όταν οι ίδιες ανατινάζονται?"

   Σχόλιο μωρού παιδιού...

   Μονάχα όσοι αντικρίζουν τον Θάνατο κατάματα, έτοιμοι να τον δεχθούν και να τον βιώσουνμ ζουν πραγματικά και όχι όσοι μένουν κλεισμένοι στα καβούκια τους.

   Delete
  5. Γιαννης ΑποστολοπουλοςDecember 13, 2017 at 11:12 AM

   Απάντηση στον Γρηγόριο Τσελεπη December 13, 2017 at 5:39 AM
   Με ρωτάς πως έφτασα σε αυτό το συμπέρασμα. Δεν είναι δικο μου συμπέρασμα. Παραθέτω μερικά παραδείγματα πιο κάτω, με ημερομηνίες. Επιπρόσθετα, γράφεις «η Ελληνική κοινωνία είναι πολύ πιο σεξιστική και άρρωστη από την Αμερικανική». Δεν περνω θέση σε αυτό το σημείο. Μπορεί να εχεις δίκιο, μπορεί να μην εχεις. Προφανώς για να υποστηρίζεις κάτι τέτοιο πρέπει να εχεις κάποια στοιχεία στα οποία βασίστηκες για να φτάσεις σε αυτό το συμπέρασμα, κάποια αποτελέσματα μιας μελέτης η έρευνας που να αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Προσωπικά δεν έκανα σύγκριση στο σχόλιο μου μεταξύ της Ελληνικής και της Αμερικανικής κοινωνίας για το ποια είναι πιο σεξιστική, απλώς είπα πως η Αμερικανική κοινωνία είναι άκρως σεξιστική. Δεν νομίζω να έκανα στο σχόλιο μου πουθενά σύγκριση της μιας κοινωνίας με την άλλη.

   Παράδειγμα Πρώτο
   'Ένορκος ονομάζετε ο απλός πολίτης ο οποίος συμμετέχει σε δικαστήριο ως λαϊκός δικαστής. Το δικαστήριο, στο οποίο συμμετέχουν ένορκοι, ονομάζεται ορκωτό δικαστήριο. Αν η απόφαση λαμβάνεται μόνο από ενόρκους, το δικαστήριο ονομάζεται αμιγές, ενώ αν η απόφαση λαμβάνεται από κοινού από δικαστές και ενόρκους, ονομάζεται μικτό. Οι γυναίκες στις ΗΠΑ απεκτήσανε το δικαίωμα να συμμετέχουν ως ένορκοι στα αμερικανικά δικαστήρια μόλις το 1975 ( !! ) μετά από απόφαση του Αμερικάνικου Αρείου πάγου με την υπόθεση- Taylor εναντίων του κρατιδίου της Λουϊζιάνα-, 419 US 522 (1975) . Ο νομος υπήρξε ορόσημο του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου οι γυναίκες δεν μπορούσαν πλέον να αποκλεισθούν από την αίθουσα ή την κριτική επιτροπή ενόρκων. Το δικαστήριο ανέτρεψε την υπόθεση του -Hoyt εναντίον του κρατιδίου της Φλόριντα- υπόθεση του 1961 που είχε επιτρέψει μια τέτοια πρακτική ενάντια των γυναικών.
   Παράδειγμα Δεύτερο
   Η απαγόρευση των γυναικών από την άσκηση του επαγγέλματος της δικηγορίας απαγορεύτηκε στις ΗΠΑ μόλις το 1971.
   Παράδειγμα Τρίτο
   Το τέλος της νόμιμης υποταγής μιας συζύγου στον σύζυγό της: Kirchberg κατά Feenstra, 450 US 455 μόλις το (1981), υπόθεση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία το Δικαστήριο έκρινε έναν επικεφαλής και κύριο νόμο του κρατιδίου της Λουϊζιάνα, ο οποίος έδινε τον έλεγχο ολόκληρης της συζυγικής περιουσίας στον σύζυγο, αντισυνταγματικο.
   Παράδειγμα Τέταρτο
   Η υπόθεση Roe v. Wade είναι μια απόφαση ορόσημο που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών μόλις το 1973 ( !!! ) σχετικά με το ζήτημα της συνταγματικότητας των νόμων που ποινικοποιουσαν ή περιορίζανε την πρόσβαση στις αμβλώσεις. Δηλαδή πριν το 1973, μια γυναίκα που έπεφτε θυμα βιασμού και κυοφορούσε, δεν είχε επιλογή παρα να κρατήσει το παιδί θέλει δεν θέλει και να φτάσει σε τοκετό με όποια επιβάρυνση αυτό συνεπάγεται.( ψυχική, πνευματική, συναισθηματική, υπαρξιακή, οικονομική, κοκ ).

   Delete
  6. Γιαννης ΑποστολοπουλοςDecember 13, 2017 at 11:32 AM

   Απάντηση στον μικρο στρατιώτη December 13, 2017 at 6:28 AM
   Δηλαδή οι δυο επιλογές που μας έχουν απομείνει είναι, η οι φεμινίστριες, η οι μαύρες χήρες. Αυτό μοιάζει με την καμήλα που την ρώτησαν « τη σου αρέσει περισσότερο η ανηφόρα η η κατηφόρα, και εκείνη απάντησε, χάθηκε ο ίσιος δρόμος. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

   Delete
  7. Κάνετε λάθος κύριοι, Ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι μητριαρχική σὲ τεράστιο βαθμό. Ἔλεος! Ἡ συνεισφορὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ (ἡ μόνη!) στὸν χριστιανισμὸ εἶναι τὸ θυληκὸ στοιχεῖο.

   Delete
  8. Δεν ειμαι ουτε ειδικος ουτε επιστημονας, ημουν USA για εξι μηνες.Οσο τους εζησα μου αρεσε η συμπεριφορα τους.Ουτε επιδειξη, ουτε δηθεν, ευγενικοι,ησυχοι, απονηρευτοι, οι γυναικες σε καμια περιπτωση σε αυτο το χαλι συμπεριφορας και σεξουαλικοτητας των ελληνιδων.Η τηλεοραση απαγορευοταν να δειχνει οτιδηποτε σεξιστικο, ουτε στηθοδεσμο διαφημιση. Η κοινωνια τους μου αρεσε συγκριτικα με τη δικη μας.

   Delete
  9. Τότε γιατὶ βομβαρδίζουν τἠν ὑφήλιο μὲ ταινίεςσὲξ καὶ βίας;;

   Delete
  10. Γρηγόρη πολύ σωστή η παρατήρησή σου.

   Έτσι είναι διότι εν αντιθέσει με την ρουσφετολογική Οθωμανική παράδοση των Βαλκανίων, του ελλαδιστάν και της Ανατολίας, οι ΗΠΑ βασίζονται στην ελευθερία του ατόμου και τον σεβασμό στις επιλογές του σε βαθμό αναρχικό μάλιστα. Δεν είναι τυχαίο ότι το ελευθεριακό κίνημα (libertarianism) έχει συμμαχήσει με τους Φασιστές-Εθνικιστές και Συντηρητικούς στις ΗΠΑ κατά των κρατιστών Δημοκρατών και Φιλελευθέρων. Για αυτό και αποτελούν το μοναδικό Έθνος στον Δυτικό κόσμο που εξέλεξε Εθνικιστή πρόεδρο εν αντιθέσει με την "ετατική" Γαλλική παράδοση που εξέλεξε κρατιστή διεθνιστή.

   Το ότι δεν επιδεικνύονται, δεν ζηλεύουν και δεν έχουν πονηριά οφείλεται στο Κρομανοειδές φυλετικό υπόστρωμα των ΗΠΑ. Παρόμοιες συμπεριφορές παρατηρούνται και στους λαούς της Βορείου Ευρώπης. Φυσικά καμία σχέση με τον μέσο Διναρικό Αρβανιταρά Βαλκάνιο τσιφτετέλληνα πονηρό συμφεροντολόγο και φιλάργυρο επιδειξία.

   Delete
  11. μικρος στρατιωτηςDecember 15, 2017 at 2:47 AM

   1ον χαιρετισματα στον παλιο 2ον Απαντηση προς κο Αποστολοπουλο ,ναι εδω που φτασαμε μονο αυτα μας εχουν μεινει ,ειτε θα γινουμε ηρωες ειτε σκουλικια, ειτε ανηφορα ειτε γκρεμος.

   Delete
 3. Πάρα ΜΆ παρα πολύ λεπτό τό θέμα καί τά συμφέροντα πολλά...οί δέ άντίπαλοι παμπόνηροι ίσχυροί καί κυρίως άδίστακτοι, έχουν άρχίσει τώρα λίγο τελευταία νά χάνουν δύναμη καί φιαφτό γένωνατι έπιθετικοί.
  Τὲτοιος τρόπος προσέγγισης είναι πρωτόγονος καί άναποτελεσματικός. Σε μιά δέ κοινωνία όπου έχει αποδεχτεί πλέον σάν μόντους βιβέντι, κατανάλωση ευδαιμονία ύλισμό καί αθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή καταναλωτικά αθρώπινα δικαιώματα όλα αυτά φαντάζουν πλέον τελείως έξωπραγματικά.
  Δέν λέω ότι αυτά πού περιγράφεται είναι άναληθή. Έγώ προσωπικά σέ γενικές γραμμές συμφωνώ μαζί σας αλλά αυτό δέν λέει τίποτα.

  ReplyDelete
 4. Πάντως πρέπει νά συν πλήρώσω ότι όλα όσα γράφετε είναι τραγικά Αληθή !!!! Άπελπισμένα αισιόδοξος έγώ ύπερμετρα αισιόδοξος έσείς ...ή άλήθεια είναι πάντοτε καλή; όπως κι΄άν λέγεται; έρωτήσεις χωρία άπάντηση ...

  ReplyDelete
 5. Tὰ δικαιώματα τῶν γυναικῶν, τῶν ζώων καὶ τῶν ὁμοφυλοφίλων εῗναι οἱ ὑποχρεώσεις τῶν γυναικῶν, τῶν ζώων καὶ τῶν ὁμοφυλοφίλων. Ἔτσι λύνεται ἡ ἀντίφαση. Παρόμοια τὰ δικαιώματα τοῦ πολίτου καὶ τοῦ ἁνθρώπου. Ἑπὶ ἀστικοῦ καθεστῶτος (γειά σου Κάρολε) ὁ λαὸς ἔχει περισσότερες ὑποχρεώσεις. Ὁ ἁστὸς ἔχει γλῶσσα διχαλωτή. Γιὰ κάθε φεμινίστρια ὑπάρχουν 10.000 μὴ καταγεγραμμένες πόρνες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το αντίθετο Κωσταντή.

   Ο αστισμός θέλει μονάχα δικαιώματα και καμμία υποχρέωση.

   Ενώ κανονικά το αντίθετο όφειλε να ισχύει.

   Delete
  2. Τὸ δικαίωμα εἶναι ὑποχρέωση βρὲ λουλοῦκο μου. Μόνο ὁ Θεὸς καὶ ἡ μαμὰ (Παναγία) στὰ δίνουνε τζάμπα.

   Delete
  3. Λες ασυναρτησίες.

   Το ακριβώς αντίθετο.

   Όσο μένεις στην Εσπερία ξεκουτιάνεις!

   Delete
 6. Γιαννης ΑποστολοπουλοςDecember 13, 2017 at 5:45 AM

  The greatest single cause of atheism in the world today is Christians who acknowledge Jesus with their lips and walk out the door and deny Him by their lifestyle. That is what an unbelieving world simply finds unbelievable. «Η μεγαλύτερη αιτία του αθεϊσμού στον κόσμο σήμερα είναι οι Χριστιανοί που αναγνωρίζουν τον Ιησού με τα χείλη τους και αποχωρούν από την πόρτα και τον αρνούνται με τον τρόπο ζωής τους. Αυτό είναι που ένας απιστoς κόσμος απλά βρίσκει απίστευτο.» Brennan, Manning. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 7. Μπράβο Γιάννη Ἁποστολόπουλε. Εἶναι οἱ Χριστιανοὶ ποὺ δὲν θέλουν τὸν Χριστὸ οἱ ἑγκληματίες. Δὲν θέλουν νὰ χάσουν τὰ προνόμιά τους.

  ReplyDelete
 8. ΧΑΝΟΥΚΑ 12-20 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2017

  Ὡς Ἕλλην ὀρθόδοξος χριστιανός, γνωρίζοντας ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς ἐξαπλοῦται ὡς πολιτισμός, ὄχι μὲ τὴν βία ἀλλὰ μὲ τὸ φῶ ς τῆς ἀληθείας, χαιρετῶ τὸν ἑβραϊκὸ λαό, ὁ ὁποῖος ἐφέτος, μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση, καὶ μετὰ ἀπὸ χιλιάδες χρόνια, τῆς εὐχῆς "καὶ τοῦ χρόνου στὴν Ἱερουσαλήμ", βλέπει ἐπιτέλους τὴν ἀνακύρυξη καὶ ἀπὸ τῆς ΗΠΑ ὡς πρωτευούσης τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ, ὁλοκλήρου τῆς Ἱερουσαλήμ. Ἔτσι ἐφέτος μὲ εἰδικὴ χαρὰ ὁ ἑβραϊκὸς λαὸς ἐνεκενίασε χθές, 12 Δεκεμβρίου καὶ γιὰ 8 ἡμέρες, τὴν ἐτησία ἑορτή του τοῦ φωτός, ποὺ σημειώνει, τὴν ἄρνηση τῶν τότε ἀγωνιστῶν τους Μακκαβέων νὰ ἀφομοιωθοῦν στὴν ἑλληνικὴ κουλτούρα τοῦ ἕλληνος ἡγεμόνος Ἀντιόχου Δ΄ Σελευκιδῶν ποὺ εἶχε τὸ θράσος νὰ κλείσῃ τὸν δεύτερο Ἱερὸ Ναὸ τῶν ἑβραίων στὴν Ἱερουσαλήμ.Εὔχομαι, στὸ μέλλον, Ἕλληνες καὶ Ἑβραῖοι, Ἑλλὰς καὶ Ἰσραήλ, νὰ πορευθοῦν στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ στὴν Διασπορά, ὡς μία γροθιά γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῶν ἀμοιβαίων συμφερόντων τῶν δύο λαῶν.Δημήτρης Κιτσίκης

  Μὲ τὴν εὐκαιρία, στὸν λογαριασμό μου στὸ facebook, ἀνήρτησα κηροπήγιο μενόρα γιὰ τὴν Χάνουκα, ἑννεάφωτο.Γιὰ ὅλον τὸ χρόνο χρησιμοποιεῖται ἡ τυπικὴ ἑπτάφωτη μενόρα ποὺ ἔχω προβάλει στὰ βιβλία μου ποιημάτων

  ReplyDelete
 9. Ματθαῖος 4:
  8 παλιν παραλαμβανει αυτον ο διαβολος εις ορος υψηλον λιαν και δεικνυσιν αυτω πασας τας βασιλειας του κοσμου και την δοξαν αυτων

  9 και λεγει αυτω ταυτα παντα σοι δωσω εαν πεσων προσκυνησης μοι

  10 τοτε λεγει αυτω ο ιησους υπαγε σατανα γεγραπται γαρ κυριον τον θεον σου προσκυνησεις και αυτω μονω λατρευσεις

  11 τοτε αφιησιν αυτον ο διαβολος και ιδου αγγελοι προσηλθον και διηκονουν αυτω

  Ἁπλὰ τὰ πράγματα καὶ περὶ αὑτοῦ πρόκειται. Ὁ διάβολος παίρνει μορφὴ γυναίκας,

  ReplyDelete