Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Sep 19, 2017

374 – Γιατὶ ὁ Γιῶργος Παπανδρέου εἶχε δίκαιο καὶ γιατὶ μία ἑλληνικὴ φασιστικὴ κυβέρνηση εἶναι ἀναπόφευκτη

Ῥοβεσπιέρρος:  ἡ Τρομοκρατία καὶ ἡ Ἀρετή


374 – Γιατὶ ὁ Γιῶργος Παπανδρέου εἶχε δίκαιο καὶ γιατὶ μία ἑλληνικὴ φασιστικὴ κυβέρνηση εἶναι ἀναπόφευκτη

«On 31 October 2011, Papandreou announced his government's plans to hold a referendum on the acceptance of the terms of a eurozone bailout deal. The referendum was to be held in December 2011 or January 2012. However, following the insistence of EU leaders at the G20 summit in Cannes that the referendum should be on Greece's continued membership of the eurozone, and severe criticism of such a referendum by Greek Finance Minister Venizelos and within parliament, Papandreou scrapped the plan on 3 November 2011» (English Wikipedia).

Τὰ παραπάνω ἀποσιωπῶνται τελείως ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Βικιπαίδεια, ἀποδεικνύοντας ὅτι τὸ ἑλληνικὸ τμῆμα τῆς ὑψηλοτάτου ἐπιπέδου παγκοσμίας ἠλεκτρονικῆς ἐγκυκλοπαιδείας ἑκατοντάδων γλωσσῶν Wikipedia, ὅταν φθάνῃ στὰ χέρια ἑλλήνων διαχειριστῶν καταντᾷ ὡς συνήθως ἕρμαιο κομματισμοῦ, φθόνου, προσωπικῶν ἀντιδικιῶν ποὺ κατατρύχει ἀνέκαθεν τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.

μπακαλόγατος Ἕλλην ἐπιάσθη ἀπὸ μία καὶ μόνη φράση τοῦ «λεφτὰ ὑπάρχουν» γιὰ νὰ καταδικάσῃ τὸν Γιῶργο Παπανδρέου, ἀποκαλῶντας τον χαμηλῶν διανοητικῶν ἱκανοτήτως ἐπειδὴ ἦταν ἔντιμος (παρὰ τὶς πάμπολλες ἀναπόδεικτες κατηγορίες ἐναντίον του ἀπὸ τὸν γραικυλικὸ ὄχλο), ἐνώπιον τοῦ πλέον πονηροῦ λαοῦ τῆς γῆς, τοῦ ἐξυπνάκια Ἕλληνος, ποὺ καταβροχθίζει μὲ τὸ τσουβάλι τὴν προπαγάνδα τῶν βοθροκανάλων, παρουσιάζοντάς την ὡς ἰδική του γνώμη.

Ἐγώ, σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ 2010 καῖ τοῦ 2011, ἔγραψα ἄρθρα ὑπὲρ τοῦ ἔργου τοῦ Γιώργου Παπανδρέου, ποὺ ὄχι μόνον δὲν ἀπεκάλεσα ποτὲ Γιωργάκη «πέφτοντας ἀπὸ τὸ ποδήλατό του», ἀλλὰ Ῥοβεσπιέρρο, ποὺ θὰ κατέληγε στὴν λαιμητόμο.

Ἄν καὶ ἐπανειλημμένως πρόεδρος τῆς πλέον μισητῆς Διεθνοῦς, τῆς Σοσιαλδημοκρατικῆς Διεθνοῦς, ποὺ ἀπὸ τὸ 1890, τοῦ Ἐδουάρδου Μπέρνσταϊν μέχρι τὸν ἀμερικανὸ πρόεδρο Ὀμπάμα κατεπρόδωσε ὅλα τὰ σοσιαλιστικὰ ὄνειρα τῶν λαῶν τῆς γῆς, χρησιμοποιῶντας ὑπὲρ τοῦ καπιταλισμοῦ ὅλα τὰ ὑποκριτικὰ συνθήματα γιὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ δημοκρατία, Γιῶργος Παπανδρέου ἠκολούθησε τὸ τριτοκοσμικὸ ὄνειρο τοῦ πατέρα του Ἀνδρέα, ὄνειρο ποὺ προσεγειώθη μετὰ τὴν κατέρρευση τὸ 1989, τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ καὶ κατέληξε στὰ δύσοσμα ἕλη τῆς σοσιαλδημοκρατίας.

Τὸ πρόγραμμα τοῦ Γιώργου Παπανδρέου τὸ 2010  ἦταν ἐπαναστατικό, ἄν καὶ ὅπως καὶ τοῦ πατέρα του συνδεδεμένο μὲ τὰ ἀμερικανικὰ καὶ ὄχι  εὐρωγερμανικὰ συμφέροντα. Ἀμέσως ἔβαλε σὲ πράξη τὶς σωστὲς ἀπαιτήσεις τῶν Δυτικῶν γιὰ ἐκσυγχρονισμὸ τῆς ἀφρικανικῆς τύπου κλειστῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, δηλαδή, ἄνοιγμα τῶν κλειστῶν ἐπαγγελμάτων, δίωξη τῶν ἐργατοπατέρων καὶ δραστικὴ μείωση τοῦ παρασιτικοῦ δημοσίου μὲ ἀξιολόγηση, πάταξη τοῦ ἀστικοῦ κοινοβουλίου μὲ  μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν βουλευτῶν καὶ τῶν προνομίων τους, κατεδάφιση τῆς παρασιτικῆς δημοσίας παιδείας μὲ τὰ δηλητηριασμένα ἄνθη της τῆς παράλληλης παιδείας τῶν φροντιστηρίων, ἵδρυση ἰδιωτικῶν ξενόγλωσσων πανεπιστημίων καὶ ὑγιὴς ἄνθιση τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας εἰς βάρος τῆν δημοσίας γραφειοκρατίας.

Γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ ἐπαναστατικοῦ αὐτοῦ προγράμματος ποὺ σωστὰ ἀπήτει ἡ προηγμένη Δύση, ἦταν ἀπαραίτητο νὰ ἀντικαταστήσῃ τὴν ἀστικὴ δικτατορία τῶν κομμάτων μέσῳ Βουλῆς, μὲ λαοκρατία δημοψηφισμάτων καὶ στόχο τὴν ῤιζικὴ ἀλλαγὴ τοῦ Συντάγματος τοῦ Τούρκογλου Βενιζέλου καὶ ἀπ’εὐθείας ἐκλογὴ ἀπὸ τὸν λαό, τοῦ ἀνωτάτου ἄρχοντος, εἴτε τοῦ προέδρου τῆς Δημοκρατίας, εἴτε  τοῦ Βασιλέως. Ὅμως μὲ τὸ πραξικόπημα τῶν Καννῶν ποὺ ἐπραγματοποίησαν ἀπὸ κοινοῦ ὁ πρόεδρος τῆς Γαλλίας Σαρκοζὺ καὶ ὁ ὑπουργὸς Τούρκογλου (ποὺ συνεχίζει νὰ γελοιοποιῇ τὸ ὄνομα τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου) ὁ Γιῶργος Παπανδρέου ἀπεκαθηλώθη, ἀρνούμενος ἀπὸ δειλία νὰ ἀμυνθῇ.

Ἀπὸ τὸν Γεώργιο Παπαδόπουλο, στὸν Ἀνδρέα Παπανδρέου, τὸν Γιῶργο Παπανδρέου καὶ τώρα στὸν Ἀλέξη Τσίπρα, ὁ ἴδιος ταλαιπωρημένος λαὸς ἐλπίζει μήπως καὶ ἡ διαδοχὴ αὐτὴ τῶν ἐπιφανῶν ἀνδρῶν πατάξῃ τὴν ἀστικὴ δικτατορία τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ. Εἰς μάτην ὅμως!

Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀποτυχίας αὐτῆς ἀπὸ τὸ 1967 μέχρι σήμερα, ἀποτυχία γιὰ τὴν ὁποία εὐθύνεται πρωτίστως τὸ ἑλληνικὸ σύστημα καὶ ὄχι ἡ Δύση, ἡ ὁποία φυσικὸ εἶναι νὰ ἔχῃ μετατρέψη ἀπὸ τὸ 1821 τὴν Ἑλλάδα σὲ ἀποικία, ἐφ’ὅσον αὐτὴ κατοικεῖται ἀπὸ Γραικύλους καὶ ὄχι ἀπὸ ἐπαναστάτες (μὲ ἐξαίρεση τὴν κομμουνιστικὴ προσπάθεια τοῦ 1941-1949), ὁδηγεῖ ἀναποφεύκτως, ἀργὰ ἤ γρήγορα στὴν ἐπιβολὴ φασιστικοῦ ὁλοκληρωτικοῦ καθεστῶτος, μὲ ἤ χωρὶς βασιλέα, μὲ ἤ χωρὶς Χρυσῆ Αὐγή.

Ὁ Στάλιν δὲν ἔβαλε φυλακὴ ἕνα ἕκατομμύριο εὐκαταστάτων ἀγροτῶν κουλάκων. Τοὺς ἐξετέλεσε χωρὶς δίκη. Τὸ μελλοντικὸ ἑλληνικὸ φασιστικὸ καθεστὼς θὰ ἀνοίξῃ μὲ τὴν βία τὰ κλειστὰ ἐπαγγέλματα, χωρὶς νὰ ζητήσῃ τὴν γνώμη τῶν ταξιτζίδων. Θὰ τοὺς περικυκλώσῃ χωρὶς δίκη καὶ θὰ τοὺς ἐκτελέσῃ.


Δημήτρης Κιτσίκης                                             19 Σεπτεμβρίου 2017

22 comments:

 1. Γιάννης ΗλιάδηςSeptember 19, 2017 at 4:53 AM

  Κυριε Δημήτρη εάν υπάρχουν τώρα 80 μικροϊδιοκτήτες, μετά το άνοιγμα δεν θα υπάρχει ούτε ένας! Τα ταξί , τα κοινόχρηστα αυτά εργαλεία, θα περάσουν στα χέρια λίγων. Θα υπάρχουν λίγοι μεγαλοϊδιοκτήτες και όλοι οι άλλοι θα είναι μεροκαματιάρηδες! Το κόμιστρο θα είναι το ίδιο. Τι θα συμβεί; Το σημερινό καλό μεροκάματο του μικροϊδιοκτήτη ταξί, θα γίνει κέρδος του μεγαλοϊδιοκτήτη, του καπιταλιστή-ταξιτζή.

  Πως λέγεται αυτή η διαδικασία της συγκέντρωσης των κοινόχρηστων εργαλείων στα χέρια λίγων;

  Ο Καρλ Μαρξ την αποκάλεσε πρωταρχική συσσώρευση του Κεφαλαίου. Τι είναι το Κεφάλαιο; Το Κεφάλαιο είναι κοινωνική σχέση, το Κεφάλαιο δεν είναι χρήμα, είναι μια μορφή της Κυριαρχίας. Πρωταρχική συσσώρρευση σημαίνει ότι γενικεύτεται η σχέση Κυριαρχίας, η σχέση που εγκαθιδρύεται μεταξύ αυτού που κατέχει και διατάζει κι αυτού που δεν κατέχει και εκτελεί.

  Ναι είστε καλά

  Γιάννης (επάγγελμα ταξιτζής)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Θεωρητικὰ Γιάννη ἔχεις δίκαιο ἀλλὰ οἱ ἴδιοι οἱ ταξιτζῆδες μὲ τὴν ἀνεντιμότητά τους καὶ τὴν ἔλλειψη ἀνθρωπιᾶς, κατακλέβοντας ἰδίως τοὺς ξένους τουρίστες (ὁμιλῶ γιὰ τὴν μεγάλη πλειοψηφία διότι πάντα ὑπάρχουν ἐξαιρέσεις) ἐχαντάκωσαν πρὸ πολλοῦ τὸ ἐπάγγελμά τους καὶ πρέπει κάποτε νὰ πληρώσουν καὶ θὰ πληρώσουν. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Γιάννης ΗλιάδηςSeptember 19, 2017 at 10:44 AM

   Άσχετα με το άνοιγμα η όχι των επαγγελμάτων ,Εγώ ως ένας απλός και έντιμος άνθρωπος και επαγγελματίας συμφωνώ απολύτως στο παραπάνω σχόλιο!
   Να πληρώσουν,γιατί όπως λέτε η πλειοψηφία της κίτρινης φυλής είναι ανέντιμοι (όπως βλέπω και από τους "συναδέλφους" μου) , ...παλιονοοτροπιά βλέπεις !
   Τώρα αν την πληρώσουν και αυτοί που δεν φταίνε δεν πειράζει..αρκεί να φύγει η μούργα από το επάγγελμα!

   Delete
  3. Σωστότατος !!!! (φαρμακοποιοί, συμβολαιογράφοι, μεταφορές, κρουαζιέρα, λιμενικά, ταχυδρομικά με φάκελο, συνδικαλιστές, λουφαδόροι και διεφθαρμένοι δημόσιοι υπάλληλοι...) Θα υπάρξει δικαιοσύνη ;

   Delete
  4. Εῦγε Γιάννη! Σὲ ἀποδέχομαι. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  5. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 19, 2017 at 1:40 PM

   Η απόφαση της κυβέρνησης για άνοιγμα των ταξί δεν είναι βασισμένη στο κριτήριο της εντιμότητας η ανεντιμότητας των Ελλήνων ταξιτζήδων- εάν και σε μεγάλο βαθμό η ανεντιμότητα είναι αλήθεια. Τα κίνητρα της κυβέρνησης είναι η είσοδος στο επάγγελμα πάσης φύσης εταιριών του εσωτερικού ή του εξωτερικού να εισέλθουν χωρίς τον παραμικρό περιορισμό ως προς τον αριθμό των αδειών που θα μπορούν να έχουν στην κατοχή τους, η τιμή της άδειας ταξί στην πρωτεύουσα να «κατρακυλήσει» προς το μηδέν, αδιαφορώντας εάν χιλιάδες οικογένειες που έβαλαν υποθήκες σπίτια και άλλα περιουσιακά στοιχεία, μόνο και μόνο για να αγοράσουν πολύ ακριβά, μία ή δύο θέσεις εργασίας, σπρώχνονται τώρα στην απόγνωση. Η πολιτική είναι βασισμένη στην υπηρεσία ικανοποίησης της ακόρεστης δίψας του μεγάλου πολυεθνικού κεφαλαίου να κατασπαράξει τη μικρή και πολύ μικρή ιδιοκτησία. Εάν αυτή η άποψη είναι σωστή, Κ. Δημήτρη, ο φίλος ο Γιάννης πιο πάνω έχει στην πράξη δίκιο και όχι θεωρητικά. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

   Delete
 2. Ο ΓΑΠ (και παλι συγγνωμη για το αναγκαστικο ατονικο) ειναι το προτυπο του ηθοποιου που δεν υποκρινεται και βρισκεται στον αντιποδα του Κολοκοτρωνη και ολων των Νεοελληνων καμποτινων-
  Ο Κολοκοτρωνης χτιζει σιγα σιγα με πανουργια προσθετοντας το κρανος των Αγγλων με την φουντα στο κεφαλι του- Ο ΓΑΠ κανει το αντιθετο παραμενοντας στην θεση που βρισκεται και οπου ο Κολοκοτρωνης προσθετει φουντες ο ΓΑΠ τις αφαιρει μια-μια- Βλεποντάς τον απεξω νομιζεις οτι ειναι πονηρος βλαξ οπως τον αποκαλει ο Κολοκοτρωνεικος Καρμπελιας- Οταν ομως καποιος βρισκεται επι σκηνης και συμπεριφερεται κανονικα απεξω φαινεται σαν πολυ καλος ηθοποιος- αυτο ακριβως κανει ο ΓΑΠ- Ο ΓΑΠ ειναι συνεχιστης των Πελοποννησιων προκριτων της Επαναστασης σε αλλο πλαισιο και εχει βαληι φινεται σκοπο της ζωης του να ξεπλυνηι την οικογενεια του απο το μιασμα της διπροσωπιας-
  ολες δε οι αποφασεις του ηταν πολιτικα ορθες εχοντας ολες σαν κοινη συνισταμενη την αφαιρεση της πολιτικης εξουσιας απο τα χερια των Ελληνων που δεν μπορουν να κρατησουν την εξουσια ουτε για μια μερα χωρις να γινηι εμφυλιος πολεμος-

  ReplyDelete
 3. YΓ. Καθως ο ΓΑΠ συνεισεφερε σε δυο τομεις. Α Την ελληνορθοδοξη πολιτικη, με το να καταδειξηι πως μπορει κανεις να ηγεμονευει χωρις να εξουσιαζηι και χωρις να διαδιδηι την εξουσια Β Το ελληνορθοδοξο θεατρο, που ψαχνει απο τον καιρο του αντιπαπικου ΣΠΑΝΟΥ (αυτη ειναι η θεωρια μου) μια εκφραση του θεατρου που δεν ειναι ψεμα αλλα αυτοματη κινηση.... και εφοσον δεν μπορει να αναγορευθηι αγιος δια ζωσης ουτε ηρωας μετα Χριστον,
  προτεινω να αναγνωριστηι
  ο μονος δυνατος να αναμετρηθηι με τον Σουλτανο Ερντογαν και τον Ματωμενο Τσαρο Καγκεμπίτη Πουτιν
  ο ΓΑΠ
  σαν ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΓΑΠ.

  ReplyDelete
 4. Εδώ και ενα άρθρο σας απο το ιστολόγιο του Ζαραθούστρα επί του παραπάνω θέματος:

  http://katotokerdos.blogspot.com/2011/11/blog-post_13.html

  Πράγματι, εάν είχε εφαρμόσει ο Παπανδρέου όσο ήθελε τότε, κατά πρώτον η καυτή πατάτα θα ήταν στα χέρια των Ευρωκρατών και όχι στην δική μας και κατά δεύτερον σήμερον θα ήμασταν στο +5 αντί να είμαστε στο -10.

  Ευτυχώς τουλάχιστον οι πλειονότητα των τότε ΠΑΣΌΚΩΝ είχε ψηφίσει τον Παπανδρέου έναντι του Τούρκογλου στις εσωτερικές κομματικές εκλογές.

  Πάντως εγώ βλέπω περισσότερο διάλυση παρά εγκαθίδρυση Φασιστικού καθεστώτος. Ο Ελληνικός λαός πλέον δεν έχει ενεργεια για το τίποτα. Και δεν υπάρχει και καμία ισχυρή δύναμη να ανατρέψει τα τωρινά κόμματα παρότι τα θεμέλιά των είναι σαθρώτατα.

  ReplyDelete
 5. Ο Γιώργος Παπανδρέου (και κάθε Έλληνας πολιτικός της μεταπολίτευσης ) στο ίδιο μέγεθος με τον ένα και μοναδικό, τιτάνα "αδιάφθορο" Ροβεσπιέρο; Τόσα χρόνια δε κυβέρνησε κ αυτός μαζί με τη σοσιαλιστική συμμορία; δεν έχει προσωπικές ευθύνες ; Αλλά και να ήθελε να διορθώσει κάτι θα τον μπορούσε να υπερβεί τα κεκτημένα της κομματοκρατίας ;

  ReplyDelete
 6. O κος Κιτσικης παντοτε παταει τον καλο της λιμναζουσας σκεψης-
  Λοιπον- 1 Οποιος ειναι αντικοινοβουλευτικος και οχι κοινος απατεων να δηλωσηι με καποιον τροπο οτι δεν προκειται Ο ΙΔΙΟΣ να ξαναψηφισηι- Αλλιως ειναι απατεων-διπλος πρακτωρ-οππορτουνιστης σαν τους αριστερους ταχα μου φοιτητες που κατηγγειλαν τον ΑΣΕΠ και μετα δωσαν ολοι αφοτου απομακρυναν τους αλλους υποψηφιους τα καθαρματα-

  2- Η δημοκρατια ειναι το πιο ηπιο πολιτευμα- Απο κοινωνικη σκοπια και απο ταξικη σκοπια επισης απεδειχθη το μη χειρον βελτιστον- Η αποσαθρωση της ΕΣΣΔ απο την διαφθορα και επισης η παροιμιωδης διαφθορα της Χιτλερικης Γερμανιας (της φασιστικης Ιταλιας δεν γνωριζω) και της Οθωμανικης Αυτοκρατοριας το αποδεικνυουν για τα υπολοιπα πολιτευματα- Στην κατεχομενη Ελλαδα οι Ιταλοι απεδειχθησαν γουρουνια κλεφτοκοταδες και τα θυματα τους ηταν σαφως περισσοτερα αποτι των Γερμανων δια της πεινας-

  ΟΜΩΣ η χριστιανικη ηθικη ειναι εναντια στο κρατος (ο αναμαρτητος τον πρωτον λιθον βαλετω) και το μη χειρον βελτιστον γινεται το μη χειρον χειριστον σε καιρους κρισης οπως σημερα- τα επιχειρηματα κατα των ταξιτζηδων και των διεφθαρμενων εστιατορων κλπ κλπ ειναι προσχηματα για την καταλυση ορισμενων αρθρων του Συνταγματος πραγμα που εχω διαπιστωσηι εδωι και καιρο (απο το καλοκαιρι τουλαχιστον)- Το Δημοσιο και τα ματια μας- διοτι ο μαξιμαλισμος της χριστιανικης ηθικης οδηγει στον παραλογο μαξιμαλισμο της υπερβασης του κρατους ΔΙΑ του κρατους (κομμουνισμος φασισμος)- Η ιδεα αυτη ειναι τραγικα απατηλη και καθε φορα πληρωνεται με εκατομμυρια ανθρωπινα θυματα-

  Προσοχη στην υπομνηση του Παγκαλου οτι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστευει στον Κοινοβουλευτισμο-

  ReplyDelete
 7. YΓ...παρότι τα θεμέλιά των είναι σαθρώτατα. Διαβαστε ολοι Τζων Πετροπουλος- Πολιτικη και Συγκροτηση Κρατους στο Ελληνικο Βασιλειο εκδ- ΜΙΕΤ να σας ανοιξουν τα ματια- το κομματικο συστημα ειναι ο ιδιος ο ελληνικος λαος και πολυ καλα κανει! Πολιτικη για τον ελληνικο λαο ειναι η καθημερινη του επιβιωση- Αυτα τα νεομεταξικα συνθηματα κατα της κομματοκρατιας ειναι εξωθεν ορμωμενα αυτην τουλαχιστον την φορα και τεινουν να απαξιωσουν τις δημοκρατικες παραδοσεις του ελληνικου λαου δια της εντεχνης προβολης των αδυναμιων του- Δεν καταλαβαινω γιατι τα καρτελ ταξιτζηδων δεν θα ειναι πολυ περισσοτερο κλεφτες απο τους ταριφες- οπου εχουμε δηι στην Ελλαδα και την Γαλλια εισβολη ιδιωτικων μεγαλοεταιρειων ο κοσμος λαχταραει τον απατεωνα της γειτονιας οπως στην Ρωσσια λαχταρανε τον Πατερουλη- Οι τραπεζιτες και οι μεγαλοεπιχειρηματιες ειναι οι μεγαλυτεροι κλεφτες- και ο κοσμακης σπρωχνεται να βρηι το δικιο του στην μαφια- Η επαρση της εισοδηματικης νεοαστικης ταξης ειναι για εκτελεση ανευ δικης-

  Οποιος κερατας μιλαει για απιστια σε βαρος του Δημοσιου η εθνικου συμφεροντος η μπαγαποντιες των μικροεπιχειρηματιων η διαφορα τετοια χωρις να ζυγιαζει πρωτα την γλωσσα του με το φορολογικο καθεστως το εξοντωτικο να εκτελειται αμεσως ανευ δικης-με βαση την λογικη της βιας - οχι την δικη μου! Εγω πιστευω πως φταιει το κρατος εν γενει- ο κοσμος εξεγειρεται εναντι της αυθαιρεσιας εκεινου που κρινει και ζηταει απο τον κρινομενο να μην κρινει τον κριτη-

  ReplyDelete
 8. Υγ2- Η δυσαρμονια της κοινωνικης ζωης οφειλεται στην απουσια του κρατους τον κατακερματισμο του η στο κρατος το ιδιο; Εγω λεω στο ιδιο το κρατος και τοποθετω τον ΓΑΠ σε ενα ακρατικο πλαισιο- Παρομοια η μαφια των ταξιτζηδων οπως και η φοροδιαφυγη ειναι ΚΡΑΤΙΚΩΤΑΤΕΣ λειτουργιες- και οι δυο ειναι εμμεση επιδοτηση- Η μονη λυση για τον καθενα ειτε ειναι ταξιτζης οπως ο κος παραπανω ειτε ειναι διανοουμενος ειναι η προσωπικη αποσυνδεση απο το κρατος- Ανευ αυτης της απσσυνδεσεως δεν υπαρχει σωτηρια και δεν μπορει το κρατος να αποσυνδεσηι τους πολιτες του απο τον εαυτο του- ειναι απατη- κατα τον ιδιο τροπο που δεν κανει ΠΟΤΕ η εκκλησια τον πιστο αλλα παντοτε ο Θεος την εκκλησια-μην καλειτε τον Σατανα!!

  ReplyDelete
 9. Ο Θεοδωράτος στην τελευταία του εκπομπή, αναφερόμενος στο επικείμενο Κουρδιστάν (25:00-45:00) επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου ότι η Ελλάδα πρέπει να συμμαχήσει με Ισραήλ, (Αίγυπτο) και Κουρδιστάν υπό την πτερούγα των ΗΠΑ ώστε να βρει και πάλι μία σύγχρονη καινούρια "Μεγάλη Ιδέα" για τον Ελληνισμό.

  https://www.youtube.com/watch?v=9vfqi4qeKt4

  Πολλά πάντως συγχαρητήρια και στον Ensarioglu, ο οποίος έχει την πανέξυπνη για τα Τουρκικά συμφέροντα ιδεα, το επικείμενο Σουνιτικό Κουρδιστάν να τεθεί υπό την προστασία της Τουρκίας, ώστε πρώτον να αποτρέψει την δημιουργία Σιιτικού Ιρανικού τόξου μέχρι την Μεσόγειο, δεύτερον να στερήσει τις πλούσιες σε πετρέλαιο περιοχές του Βορείου Ιράκ από την Βαγδάτη, τρίτον να επεκτείνει την Τουρκική επιρροή είς βάρος της Ιρανικής και της Αραβικής στην Μέση Ανατολή και τέλος (αν και δεν το δηλώνει δημοσίως) να μην γίνει ένα νεογνό Κουρδισάν πάτημα του Ισραήλ στην περιοχή (η Βαγδάτη απεκάλεσε εχθές "Νέο Ισραήλ" το μελλοντικό Κουρδιστάν):

  "The problem is in our reaction. I find it hyperbolic,” Ensarioglu told the Haberturk newspaper about Ankara’s vigorous rejection of the Sep. 25 Kurdish vote.

  “We say we have reservations and sensitivities about Kirkuk. Okay, but are the Arabs in Kirkuk better friends to us than the Kurds? Why should Kirkuk’s joining the Kurdish region be a problem but not it remaining with the Arab [Iraq]?” He asked.

  Ensarioglu’s remarks came in defiance of a fiery official line by the government of President Recep Tayyip Erdogan which has called for a cancellation of the referendum.

  On Monday, the Turkish government staged a military drill right on the border with the Kurdistan Region in an apparent message of using force if necessary.

  “Is [Kurdistan Region’s President Masoud] Barzani who is challenging the US afraid of us?” The MP, himself a Kurd, asked rhetorically.

  The lawmaker representing the Kurdish province of Diyarbakir suggested Kirkuk joining Kurdistan was a much better option for Turkey given the region’s oil deals with Ankara and their benefits for both sides.

  Ensarioglu argued either Iran or Turkey would gain influence in Iraq and Syria in the post-Islamic State (IS) era.

  “The only entity that could stop Iran’s ambitions of creating a Shia bloc reaching the Mediterranean Sea is a Sunni Kurdistan,” he said, implying Turkey should also accept Syrian Kurds’ ambitions who have created a statelet in the north of the country.

  He also criticized the government rhetoric which he said was “increasingly ultra-nationalistic” and harming."

  Φυσικά και ευτυχώς για εμάς και το Ισραήλ, ουδείς τον άκουσε και ουδείς ασπάζεται την έξυπνη μεν, μη-Εθνικιστική δε, άποψή του.

  -http://www.kurdistan24.net/en/news/3e0af179-9442-42b4-b409-0825d9b9c1d0

  ReplyDelete
 10. Μιἀ καὶ ἀνεφέρθησαν οἱ ἐξωδικαστικὲς ἐκτελέσεις νὰ πῶι ὅτι τὸ μόνο σχῆμα ποὺ δένει μεταξύ τους τα στοιχεῖα ποὺ ἔχω ὑπόψιν μου εἶναι ὅτι 1) ἡ κατάληψη τῆς ἐξουσίας τὸ 1944 καὶ 2) ἡ δημιουργία Ἑλληνικῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τὸ 1946-47 ΔΕΝ ἦταν ἐντολὴ τοῦ ΚΚΣΕ πρὸς τὸ ΚΚΕ ἐνῶι 3) οἰ ἐξωδικαστικὲς ἑκτελέσεις ἀντιφρονούντων ἦταν.

  ReplyDelete
 11. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 12. http://mailchi.mp/ba4ed9c1a046/elnjzgz6n3-1455733?e=861d0ad226
  Βλέπε τὴν θετικὴ συμβολὴ τοῦ Γιώργου Παπανδρέου στὴν ἑλληνοτουρκικὴ φιλία, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν μόνιμη στάση τῶν τουρκοφάγων ἑλληνομογγόλων. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 13. Ἑν σχέσει μὲ τὴν δῆθεν ἀπελευθέρωση τῶν ἐπαγγελμάτων θὰ μὲ συγχωρήσουν οἱ ἀγαπητοὶ συνσχολιασταὶ νὰ τοὺς εἴπω ὅτι αὑταπατῶνται ἄν νομίζουν πὼς ἔχουμε νεκρανάσταση τοῦ θατσερισμοῦ ῥηγκανισμοῦ ἤ καὶ πινοτσετισμοῦ. Δυστυχῶς (!!!) ἔχουμε νεκρανάσταση τοῦ ναζισμοῦ μὲ τοὺς σημερινοὺς Χιτλερικοὺς νὰ ἀνδιαφέρονται μονάχα γιὰ τὰ βασικὰ ἁστικὰ κἐντρα καὶ τὶς βασικὲς ὁδικὲς ἀρτηρίες. Ἁκριβῶς ὅπως ἑπὶ Κατοχῆς ἡ ἐνδοχῶρα θὰ ἀφεθῆι νὰ σαπίσηι μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι μεταβἀλλεται σὲ ἀποικία Πρέζας ἀπὸ ἀποικία Χρέους. Τὰ νέα ταξί θὰ μεταφέρουν τοὺς ἀξιωματούχους τῶν ναζί μόνο στὶς κεντρικὲς ἀρτηρίες. Αὐτὸ σημαίνει βέβαια ὅτι μετὰ ἀπὸ κανὰ δυο χρόνια ῥημάγματος τῆς ἐνδοχώρας θὰ ἀναπτυχθῆι ἀντάρτικο ποὺ θὰ ἔχει ὅμως βάση τὴν Τουρκία, ἄρα θὰ ἔχουμε καὶ ἐδῶι ἰσλαμικὴ τρομοκρατία καὶ πάπαλα τὀ ἄσυλο τῆς Ὀρθοδοξίας. Οἱ Κυβερνήσεις μας μὲ τὴν ἀντιπολίτευση εἶναι Τσολάκγολου καὶ Ῥάλλης, καὶ ὁ καθένας τους ἔχει προστάτες καὶ πελάτες. Στὴν Σύρο γιὰ παράδειγμα οἱ μὲν θέλουν νὰ δώσουν τὸ Νεώριο στοὺς Κινέζους, οἱ δὲ στὸ Χόλυγουντ. Ὁμολογῶ ὅτι προτιμῶ τοὺς Κινέζους. Ὁ ΓΑΠ, τέλος, κατηγορεῖται σὰν ἀρχιναζὶ διότι τοῦ λένε, ἄν ἤσουν Ἕλληνας θὰ εἶχες αὐτοκρονήσηι σὰν τὸν Κορυζῆ. Ἑγὼ συμφωνῶ ὅτι ὀ μόνος μὴ προδότης εἶναι ὀ ΓΑΠ.

  ReplyDelete
 14. Πάντως πάνω που ομιλούμε περί "Ροβεσπιέρρων" δηλαδή επί της ουσίας Φιλελευθέρων Ιδεαλιστών-ο Ιδεαλισμός διαφέρει από την πρακτική εφαρμογή της Ιδεολογίας-καλό θα ήταν να αναφέρουμε τον Θάνο Τζήμερο.

  Ο Θάνος Τζήμερος θυμίζει εντόνως τους πρώτους ιδεαλιστές Φιλελευθέρους του 18ου και 19ου αιώνος. Μιλάει για Δικαιοσύνη, Αξιοκρατία, Πρόοδο, Ελευθερία του Ατόμου, Αλληλεγγύη, Ευνομία και Δημιουργικότητα, δίχως βεβαίως να καταλαβαίνει ότι το άρμα που διάλεξε για προώθηση των Ιδεών αυτών, αποτελεί επί της ουσίας το τέρας που κατασπαράζει τις περισσότερες εξ αυτών.

  Λέγει σε ένα άρθρο του:
  (https://www.paraskhnio.gr/mia-eyropi-i-kamia-eyropi/)

  "Για όσους είναι σταθερά προσανατολισμένοι στο μέλλον, δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρη πρόβλεψη: η Ευρώπη ή θα ενοποιηθεί ή θα πεθάνει. Σε λίγα χρόνια, ακόμα και η Γερμανία θα είναι ένα κρατίδιο σε σύγκριση με τις οικονομίες, όχι μόνο της Κίνας και των ΗΠΑ, αλλά της Ινδίας, της Βραζιλίας, του Μεξικού, της Ρωσίας, της Ινδονησίας. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον με τους πολυεθνικούς κολοσσούς να διαχειρίζονται κεφάλαια μεγαλύτερα από το ΑΕΠ πολλών κρατών και τη δυνατότητα να τα μετακινούν από τη μία άκρη της γης στην άλλη με ένα “κλικ”, χρειάζεται, περισσότερο από ποτέ, ένα ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΝΤΙΒΑΡΟ, αναλόγων διαστάσεων και εργαλείων!"

  Επί της ουσίας το πρόβλημα που θίγει, της απολύτου κυριαρχίας του πλέον παγκοσμιοποιημένου Κεφαλαίου είναι σωστό. Σωστή είναι επίσης η διαπίστωση ότι σε Εθνικό επίπεδο, δυστυχώς λίγα μέτρα δύνανται να λάβουν τα Έθνη-κράτη ιδίως εάν έχουν μετρίου ή μικρού επιπέδου οικονομία. Χρειάζονται μέτρα σε ανωτέρα κλίμακα ήτοι Παν-Εθνικά π.χ. αντίδραση από ΌΛΑ τα Έθνη-κράτη της Ευρώπης. Ακριβώς το ίδιο είχε διαπιστώσει και ο Alain de Benoist, σε άρθρο του "De-globalization" στο Geopolitica (https://www.geopolitica.ru/en/article/alain-de-benoist-de-globalization):

  " Globalization started from a unipolar moment, which is the one where the United States thought to lay the foundations of a “new American century,” the same moment where Francis Fukuyama ventured to announce “the end of history.” This moment didn't endure. The rising power of China and Russia, those powers emerging in other developing countries, demonstrates that we have clearly passed from a universum to a pluriversum, that is to say a multipolar world. The irony of history is that while the end of the USSR made globalization possible, it's rather the comeback of Russia that marks its decline! Evidently it's good news – or rather, it would be if Europe was a power itself, though today it's only an aggregation of weaknesses[...]It is all the more difficult to oppose globalization from a more restricted base. Isolated countries, for example, can hardly stand alone against the omnipotence of financial markets. That's also the reason why, taking into account the risks of retaliation (or “commercial war”), protectionism on the European continental scale would be more effective than a simple national protectionism – which is nevertheless better than no protectionism at all."

  Συνεπώς ο Τζήμερος διαπιστώνει σωστά εκ πρώτης όψεως το πρόβλημα του σημερινού καπιταλιστικού θηρίου.

  Λέγει δε παρακάτω:

  "Μπορεί να μην το έχουν συνειδητοποιήσει πολλοί, αλλά το τσουνάμι που προκάλεσε η κατάρρευση του “υπαρκτού σοσιαλισμού” έπληξε καίρια, απονευρώνοντας, και τον φέροντα οργανισμό του καπιταλισμού. Για αιώνες, ακόμα και στην πιο επιθετική ιμπεριαλιστική του περίοδο, ο καπιταλισμός στηρίζονταν στην παραγωγή. Σήμερα η παραγωγή έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας, ασύδοτος, αυτοτροφοδοτούμενος και τοξικά μοχλευμένος, έχει μετατοπίσει τόσο πολύ προς την πλευρά του το κέντρο βάρους του παγκόσμιου οικονομικού οικοδομήματος που, αν αφεθεί λίγο ακόμα ανεξέλεγκτος, θα το βυθίσει. Κανένα κράτος δεν μπορεί να τον τιθασεύσει. Χρειάζεται νέο, υπερεθνικό πλαίσιο, νέοι κανόνες του οικονομικού παιχνιδιού και, φυσικά, παγκόσμια ελεγκτικά όργανα με εξουσίες εκχωρημένες εκ των προτέρων από τα εθνικά κράτη."

  ReplyDelete
 15. Μετά όμως, κάνει το κλασσικό Φιλελεύθερο σφάλμα, όπως όλοι οι γνήσιοι Φιλελεύθεροι και προτείνει ως λύση στο πρόβλημα το ίδιο το τέρας του καπιταλιστικού Φιλελευθερισμού και μάλιστα ολοκληρωτικού συγκεντρωτικού τύπου, σαν μία Ομοσπονδιακή Ευρωπαϊκή Ένωση:

  "Όμως αυτό είναι το μεγάλο ταμπού των κρατών της Ευρώπης. Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ένα πανευρωπαϊκό σύστημα εξουσίας αντιμετωπίζεται περίπου ως εθνική μειοδοσία. Ανόητοι, κοντόφθαλμοι λαϊκιστές και πονηροί λαοπλάνοι υπεραμύνονται των “εθνικών προνομίων”, αποκρύπτοντας από το παραλοϊσμένο κοινό τους πως ο ανίσχυρος δεν έχει κανένα ουσιαστικό προνόμιο. Ο χρεοκοπημένος -κάτι που σε λίγα χρόνια θα είναι όλη η κατακερματισμένη Ευρώπη- δεν αποφασίζει για το μέλλον του! Δεν μπορεί να προασπίσει το έδαφός του, να θρέψει τους πολίτες του, να εμπνεύσει τις νέες γενιές! Δεν είναι σε θέση ούτε καν να δημιουργήσει νέες γενιές! Η Ευρώπη γίνεται από “γηραιά” ήπειρος, γηραλέα. Συγκριτικά: το 60% των Αράβων είναι κάτω των 30 ετών."

  Παρά τις σωστές λοιπόν διαπιστώσεις του, κανει δύο σημαντικά λάθη:

  ReplyDelete
 16. Πρώτον, η κατάρρευσις του Υπαρκτού Σοβιετικού Σοσιαλισμού, ενέτεινε την παγκοσμία κυριαρχια του Κεφαλαίου, ΔΕΝ την έπληξε. Μάλιστα η κατάρρευση του "Παραγωγικού Καπιταλισμού" χάριν της κυριαρχίας των Τραπεζών δηλσδή και του ατόφιου Κεφαλαίου στην πιο χρηματική του μορφή, αποτελεί πραγματικά θρίαμβο της Κεφαλαιο-κρατίας. Το Κεφάλαιο γεννά περισσότερο Κεφάλαιο από το...Κεφάλαιο! Δηλαδή ο Τζήμερος έχει μία κάπως εσφαλμένη εικόνα της φυσικής πορείας εξελίξεως του Καπιταλισμού. Ό,τι θα ήταν ο Κομμουνισμός για τον Σοσιαλισμό, το Imperium (Αυτοκρατορία) για τον Φασισμό, το Östlicher Lebensraum για τον Χιτλερικό Εθνικοσοσιαλισμό, είναι η Παγκοσμιοποίηση των Τραπεζών για τον Φιλελευθερισμό. Δηλαδή ο Τζήμερος μοιάζει να θέλει να "φρενάρει" τον Φιλελευθερισμό σε ένα ενδιάμεσο στάδιο ώστε να μην φτάσει στο σημερινό. Ιδίως η κριτική του για την σύγχρονη Φιλελεύθερη κοινωνία αποτελεί δείγμα τόσο του Ιδεαλισμού όσο και του Φιλελεύθερου Συντηρητισμού του (οι Συντηρητικοί Φιλελεύθεροι όπως γράφει και στην "Τέταρτη Πολιτική Θεωρία" ο Ντούγκιν επιθυμούν να μπει ένα "φρένο" στην συνεχή πορεία ανελίξεως του Φιλελευθερισμού ώστε να μην φτάσει στα (σημερινά) έσχατα). Λέγει δηλαδή:

  "Όμως, ο ρόλος της Ευρώπης δεν είναι μόνο του οικονομικά ισότιμου εταίρου των ισχυρών του μέλλοντος. Η Ευρώπη ως κοιτίδα της σκέψης, ως κατ’ εξοχήν πνευματικός χώρος, μπορεί να οδηγήσει ολόκληρο τον κόσμο σε μια καινούρια ιδεολογία ανάπτυξης. Χωρίς την καταναλωτική φρενίτιδα των τελευταίων δεκαετιών. Χωρίς τον κυνισμό των hedge funds. Χωρίς την εικονική πραγματικότητα του life style. Με οικολογική ευαισθησία, με ανάδειξη της συντροφικότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της αξίας του ελεύθερου χρόνου, του πλούτου της διαφορετικότητας, της καθιέρωσης της ανεκτικότητας, αλλά και της προστασίας αυτών των αξιών από κάθε δογματισμό, εγχώριο ή εισαγόμενο. Με αξιοποίηση της πληροφορικής για την εφαρμογή, μετά από 2500 χρόνια, της άμεσης δημοκρατίας. Μόνο μια Ευρώπη σίγουρη για το σφρίγος της -οικονομικό, πολιτιστικό, δημογραφικό- μπορεί να φιλοσοφήσει για τον κόσμο που έρχεται."

  Ο Τζήμερος δηλαδη νοητικά νοσταλγεί ή ποθεί έναν Φιλελευθερισμό της δεκαετίας του 1990, δίχως υπερβολικό εκφυλισμό (life-style), καταστροφή της οικογενείας (υπογεννητικότητα) ,hedge funds (κεφαλαιογεννή τραπεζική κεφαλαιοκρατία) και σοσιαλδημοκρατική πολιτιστική κυριαρχία (ανοιχτά σύνορα, εθνομηδενισμός, ανοχή στην ισλαμοποίηση).

  Δυστυχώς δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτά ΜΟΝΆΧΑ μία Εθνικιστική Ευρώπη δύναται να προσφέρει η οποία και θα εφαρμόσει σε Εθνικό επίπεδο Προστατευτισμό και θα θέσει όχι απλά "φρένο" αλλά μάχαιρα στην σημερινή φθίνουσα Φιλελεύθερη Ιδεολογία. Κάτι που επρότεινε και ο de Benoist:

  "It is all the more difficult to oppose globalization from a more restricted base. Isolated countries, for example, can hardly stand alone against the omnipotence of financial markets. That's also the reason why, taking into account the risks of retaliation (or “commercial war”), protectionism on the European continental scale would be more effective than a simple national protectionism – which is nevertheless better than no protectionism at all.

  The ideal would be to end up with self-reliant, relatively homogeneous “great spaces,” that would constitute several political, economic, and civilizational poles in relation to globalization today. Realism forces us to say that it is still far away. It's doubtlessly the route that will be eventually taken, but that will take time."

  Η προσωπικότης του Τζήμερου αποτελεί ενδιαφέρουσα περίπτωση...

  ReplyDelete
 17. Συγχαρητήρια στην Ισπανική κυβέρνηση που δεν αφήνει να Βαλκανοποιηθεί (Balkanization process) η γη της.

  Μία ανεξάρτητη Καταλονία θα αποτελεσει πάτημα των ΗΠΑ στην Μεσόγειο, θα θέσει περαιτέρω αδύναμα και άλλα Εθνοκράτη (π.χ. Γαλλία ή Ιταλία) με τοπικιστικά Κινήματα στα χέρια του παγκοσμίου κεφαλαίου καθώς τα μικρά Εθνοκράτη είναι τελείως ανίσχυρα. Τέλος μία Καταλανική ανεξαρτησία δύναται κάλλιστα να αποτελέσει και πρότυπο για τους Τούρκους-Μουσουλμάνους της Ξάνθης και όλη της Θράκης (Βουλγαρικής και Ελληνικής) με σκοπό την αποσχιση και δημιουργία νέου "Κοσόβου" στα Καταλονικά πρότυπα.

  ReplyDelete