Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jul 23, 2017

365 – Ἡ διπλωματία τοῦ ἑλληνικοῦ παγκοσμισμοῦ: «Ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει, τὸ μῖσος συρρικνώνει»

ἑλληνισμός


365 – Ἡ διπλωματία τοῦ ἑλληνικοῦ παγκοσμισμοῦ:
«Ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει, τὸ μῖσος συρρικνώνει»

Τὸ παραπάνω ἀπόφθεγμα τὸ εἶχα διδάξει στὸν φοιτητή μου, τὸν μετέπειτα ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν καὶ πρωθυπουργὸ τῆς Τουρκίας, Ἀχμὲτ Νταβούτογλου, στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Βοσπόρου στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ αὐτὸς τὸ ἐφήρμοσε ὡς διπλωματία «χωρὶς προβλήματα μὲ τοὺς γείτονες».

Ἡ ἀδελφότης τοῦ σούφη Φετουλλὰχ Γκυλέν, μὲ τὸν ὁποῖο συνηργαζόμουν ἐπὶ χρόνια στὸν Καναδᾶ, ἐβασίζετο καὶ αὐτὴ στὸ ἴδιο ἀπόφθεγμα, συνεργαζομένη μὲ ὅλες τὶς θρησκεῖες καὶ ἔχοντας, ἀπὸ τὸ 2003 μέχρι τὸ 2013, ἐπὶ μία δεκαετία, κατακτήσει ὅλα τὰ πόστα στὴν Τουρκία, τὴν Δικαιοσύνη, τὴν Παιδεία, τὴν ἀστυνομία, τὸν στρατό, μὲ πρώτους τὰ πνευματικά της τέκνα, τὸν Νταβούτογλου καὶ τὸν Ἔρντογαν.

Δυστυχῶς, τὸ τεράστιο αὐτὸ ἀνορθωτικὸ ἔργο ποὺ εἶχε ἐπιτύχει νὰ παραμερίσῃ τὸν κεμαλικὸ ἐπιθετικὸ ἐθνικισμὸ κατὰ τῆς Ἑλλάδος, ἐσωρίασθη ὡς τραπουλόχαρτα τὸ 2013, ὅταν ἡ Ἀμερικὴ ἔσπρωξε τὸν Γκυλὲν νὰ κατηγορήσῃ τὸ πνευματικό του παιδί, τὸν Ἔρντογαν, γιὰ διαφθορά, μὲ στόχο νὰ τὸν ἀπομακρύνῃ ἀπὸ τὴν ἐξουσία.

Τὸ λάθος ὑπῆρξε τεράστιο. Ὡς μαινόμενος ταῦρος, ὑπὸ τὰ κτυπήματα τοῦ ξίφους τοῦ ἀμερικανοῦ ταυρομάχου τοῦ πραξικοπήματος τοῦ 2016, ὁ Ἔρντογαν ἀντέδρασε καὶ κατεπάτησε τὴν ἀδελφότητα Γκυλέν καὶ σήμερα οἱ Μεγάλες Δυνάμεις, Ῥωσία καὶ Ἀμερική, προσπαθοῦν ἀπεγνωσμένως νὰ τὸν ἡρεμήσουν.


Στὸ ὀλίσθημα  τοῦ τούρκου Γκυλὲν δὲν ὑπέπεσε ὁ ἰρανὸς Γκυλέν, ὁ ἀγιατόλλας Χομεϊνί, στὴν κηδεία τοῦ ὁποίου στὴν Τεχεράνη εἶχα ἐπισήμως προσκληθῆ καὶ ἔκτοτε, στὴν δεκαετία τοῦ 1990 εἶχα ὀργανώσει τρία συνέδρια διαλόγου σιϊσμοῦ καὶ ὀρθοδοξίας στὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Τεχεράνη τοῦ ζωροαστρισμοῦ, χωρὶς νὰ ἀμελήσω τὴν συνεργασία μου μὲ τοὺς τούρκους ἀλεβῆδες, τοὺς ἑβραίους τοῦ Ἰσραήλ, καὶ μὲ τὴν Ἰνδία (ἀποκαλουμένη Νέα Ἑλλὰς ἀπὸ τοὺ ἀρχαίους γεωγράφους), στὴν ὁποία ὡς Βαϊσνάβος ἐγκατεστάθη μὲ τὴν ἰνδὴ σύζυγό του ὁ μεγαλύτερός μου υἱός, ἐνῷ ὁ νεώτερος ἐνυμφεύθη ἰρανὴ σιΐτισσα, οἰκογενείας βασιλικῶν πεποιθήσεων, καὶ ἡ νεώτερη κόρη μου ἰταλὸ ῥωμαιοκαθολικὸ πιστὸ χριστιανό, καλαβριακῆς προελεύσεως τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος. Παντοῦ καὶ πάντα, ὑπεράνω τῶν σχισμάτων καὶ τῶν κομμάτων, ἔβαζα τὴν διάδωση τοῦ συμπαντικοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ ἰδίως τῆς ἑλληνικῆς πολυτονικῆς παραδοσιακῆς γλώσσας.

Ἧλθε ὅμως σήμερα καὶ πάλι ἡ στιγμὴ τοῦ ἑλληνισμοῦ.  Ἐγώ, ἀπὸ ἡλικίας 12 ἐτῶν, παιδὶ τοῦ ἑλληνικοῦ ἐμφυλίου, ἐμεγάλωσα καὶ ἠγάπησα τὴν Γαλλία καὶ ἀφοσίωθηκα στὸν στρατηγὸ ντὲ Γκώλ καὶ σήμερα στὴν θηλυκὴ μετεμψύχωσή του, τὴν γαλάζια Μαρίν. Ἀργότερα, ἐνεκατεστάθην στὴν πρωτεύουσα τοῦ Καναδᾶ καὶ ὑπηρέτησα τὸν γαλλοκαναδικὸ ἐθνικισμὸ ἀλλὰ καὶ τὴν μεγάλη μορφὴ τοῦ Τρυντὼ τοῦ Πρεσβυτέρου, παράλληλα μὲ τὴν θέση μου στενοῦ φίλου στὸ Παρίσι τοῦ Καραμαλῆ τοῦ Πρεσβυτέρου καὶ ὡς πνευματικοῦ πατέρα στὴν Ἄγκυρα τοῦ προέδρου Τουργοὺτ Ὀζάλ.

Ἀπὸ τοὺς γονεῖς μου ποὺ εἷχα ἀφήσει στὴν Ἑλλάδα, ὡς ἀκραιφνεῖς κομμουνιστές, τὸν  πρύτανη τοῦ Πολυτεχνείου Νῖκο Κιτσίκη καὶ τὴν κομμουνίστρια ἀντάρτισσα Μπεάτα Κιτσίκη ποὺ τὸ 1939, ὡς ἐπίσημοι καλεσμένοι τοῦ Albert Speer στὴν Γερμανία ἀλλὰ καὶ δεχόμενοι τὸν ἀμέριστο θαυμασμὸ τοῦ κυβερνήτου Μεταξᾶ, παρὰ τὴν μακρόχρονη συνεργασία τους μὲ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο (ὁ ὁποῖος τὸ 1936, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ Μεταξᾶ ὡς πρωθυπουργοῦ, εἶχε γράψει ἀπὸ τὸ Παρίσι  τὸ περίφημό του «Ζήτω ὁ Βασιλεύς»)εἶχα διδαχθῆ τὸ ἀρχαιοελληνικὸ ἦθος. Αὐτοὶ εἶχαν ἀρνηθῆ νὰ συνεργασθοῦν μὲ τὸν  γερμανὸ κατακτητὴ καὶ εἶχαν προσχωρήσει στὸ ΕΑΜ, ἐνῷ τὸ 1947 ἡ μητέρα μου εἶχε καταδικασθῆ σὲ θάνατο ὡς κομμουνίστρια ἀπὸ στρατιωτικὸ δικαστήριο καὶ εἶχε ὑποστῆ ἀπάνθρωπους βασανισμοὺς χωρὶς ποτὲ νὰ ὑπογράψῃ δήλωση μετανοίας.  Ἄν καὶ ἄθεοι καὶ οἱ δύο, ὡς μαρξιστές-λενινιστές, μοῦ εἶχαν μάθει τὸ ἀπόφθεγμα, «ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει, τὸ μῖσος συρρικνώνει».

Βάσει τοῦ ἀποφθέγματος αὐτοῦ ἔγινα πιστὸς χριστιανὸς ὀρθόδοξος παλαιοημερολογιτικῶν τάσεων, ἐν μέσῳ τῶν φίλων μου Γάλλων ῥωμαιοκαθολικῶν καὶ τῶν ἀγγλικανῶν τῆς ἀγγλίδος, ἐπὶ 18 ὁλόκληρα χρόνια, συζύγου μου, καὶ μετά, μὲ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ μεγίστου φιλοσόφου Πλήθωνος, ἐνυμφέυθη ἀγρότισσα ἀπὸ τὸν αὐτοκρατορικὸ Μυστρᾶ καὶ ἀφωσιώθην στὸν πανελληνισμό.

Τὸ 1955, οἱ γονεῖς μου ἵδρυσαν στὴν Ἀθήνα τὸν ἑλληνοκινεζικὸ σύνδεσμο καὶ ἔγιναν στενοὶ φίλοι τοῦ προέδρου Μάο. Τότε, γιὰ πρώτη φορά, σὲ ἡλικία 23 ἐτῶν, τὸ μαοϊκὸ κράτος μὲ ἐκάλεσε ἐπισήμως στὴν Κίνα μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐξελιχθῶ σὲ σινολόγο καὶ καθηγητὴ κινεζικῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀττάβας, ἀλλὰ και νὰ ἐκδιωχθῶ ἀπὸ τὴν Σορβόννη  στὴν ἐξέγερση τοῦ Μάη 1968, ὡς δρῶν μαοϊκὸς καὶ συνεργάτης τῶν γάλλων ἀναρχικῶν.

Τὸ 2006-2008, τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἠθέλησε νὰ μὲ τιμήσῃ καὶ ἵδρυσε τὸ ΝΠΔΔ, «Ἵδρυμα Δημήτρη Κιτσίκη», ἀφορμὴ γιὰ τοὺς γνωστοὺς ἐθνοκαπήλους νὰ προσπαθήσουν λυσσωδῶς νὰ τὸ καταργήσουν, μὲ τὴν πρόφαση ὅτι εἶχε συσταθῆ ἀπὸ τὸν δημοφιλέστατο, τὸ 2006, δήμαρχο  Ζωγράφου, Ἰωάννη Καζᾶκο, πρώην χουντικὸ δήμαρχο τοῦ Παπαδοπούλου.

Ὡς ἀνέκαθεν αὐτοκρατορικός, συνεπῶς βασιλικὸς καὶ ὀρθόδοξος λαοκρατικός, πάντα ὡς κομμουνιστής, πότε δὲν ἐδέχθην νὰ καταδικάσω τὸ αὐθεντικὰ ἐπαναστατικὸ κίνημα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ κατεδίκασα τὴν συνωμοσία ἐναντίον  του ὡς δῆθεν ἐγκληματικὴ ὀργάνωση.

Τὸ 1919, ἡ ἰμπεριαλιστικὴ Δύση, ἐχρησιμοποίησε τὸ βενιζελικὸ ὅραμα τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος, παρὰ τὴν καταδίκη τοῦ ἐγχειρήματος ἀπὸ τὸν Μεταξᾶ, γιὰ νὰ ἐγκαταστήση στὶς ἀκτὲς τῆς Μικρασίας, δόρυ στὴν καρδιὰ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Αὐτὸ τὸ πρῶτο Ἰσραήλ (ὡς ὀρθόδοξο νέο Ίσραήλ τῆς Καινῆς Διαθήκης) κατέρρευσε σὲ τρία χρόνια καὶ τότε, σὲ μιὰ δεύτερη προσπάθεια, ἡ ἰμπεριαλιστικὴ Δύση  ἐχρησιμοποίησε τὸ 1948 τὸ δεύτερο Ἰσραήλ (τὸ ἑβραϊκὸ Ἰσραὴλ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης) ὡς δόρυ πάλι στὴν καρδιὰ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Καὶ αὐτὴν τὴν φορὰ ἐπέτυχε, ἕνα μάθημα γιὰ μᾶς, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι ἐχρησιμοποιήθη ἡ δομὴ τῶν μεσαιωνικῶν σταυροφοριῶν τοῦ λατινικοῦ κράτους τῆς Ἱερουσαλήμ, ὡς φρούριο κατὰ τῶν μουσουλμανικῶν πληθυσμῶν.

Σήμερα ἐνώπιον τῆς καταρρεύσεως τοῦ ἑλλαδισμοῦ, ζητῶ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ συμπαντικοῦ ἑλληνισμοῦ, μὲ βασικὸ ὅπλο τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, καὶ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ βασιλικοῦ λαοκρατικοῦ θεσμοῦ, τὴν καθιέρωση συμπαντικῆς διπλωματίας πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις τοῦ πλανήτου, χωρὶς ἀποκλεισμούς, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἀποφθέγματος, «ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει, τὸ μῖσος συρρικνώνει».

Δημήτρης Κιτσίκης                                                         23 Ἰουλίου 2017


12 comments:

 1. Διὰ τῆς ποινικοποίησης τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ τῆς ἀνασύρσεως, σύμφωνα μὲ τὸν Τάκη Φωτόπουλο, ἱδεολογικῶν φαντασμάτων, ποινικοποιεῖται τὸ μῖσος μὲ στόχο τὸ μῖσος πρὸς τὸν τύραννο νὰ μεταβληθῆι σὲ μῖσος πρὸς τοὺς Ἑβραίους.

  ReplyDelete
 2. Κύριε Κιτσικη, εσεις που γνωρίζεται τα γεγονότα από τα μέσα, ο Γκουλεν ως άνθρωπος της CIA εάν όντως τον φέρναν οι Αμερικανοί στην τουρκια μετά το πραξικόπημα κατά του Ερντογαν, θα είχε συμφωνήσει στη διάλυση της ανατολικής Τουρκίας και στη δημιουργία του κουρδικού κράτους, βάση των σχεδίων του R. Peters? Ο Ερντογαν φέρεται ως ταύρος, διότι υποστηρίζει πως δεν θα επιτρέψει ποτέ τη δημιουργία κουρδικού κράτους, γιατί δεν επιθυμεί την διάλυση της Τουρκίας όπως την ξέρουμε. Και φυσικά και ο τουρκικος λαός είναι με το μέρος του τουλάχιστον σε αυτό το θέμα της εδαφικής ακεραιότητας της Τουρκίας. Ποια η άποψη σας? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 3. Τὸ 1990-1993, τὴν ἐποχὴ ποὺ ἤμουν μὲ τὸν πρόεδρο Ὀζὰλ καὶ διαπραγματεύαμε τὴν αὐτονομία τοῦ Κουρδιστάν, ὅπως καὶ ἀργότερα μὲ τὶς διαπραγματεύσεις τοῦ Ἔρντογαν μὲ τοὺς Κούρδους, πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση, ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴ τοῦ Γκυλέν, ὄχι μόνον αὐτονομία δὲν ἐσήμαινε ἀνεξαρτησία, ἀλλὰ ἀντιθέτως μία προσπάθεια ἑνώσεως καὶ τῶν τεσσάρων τμημάτων τοῦ Κουρδιστάν (συριακοῦ, ἰρακινοῦ, ἰρανικοῦ μὲ τὸ τουρκικό) ὡς αύτόνομο ποὺ θὰ εἰσχωροῦσε σὲ ὁμοσπονδία μὲ τὴν Τουρκία, συνέφερε τῆν Ἄγκυρα ἀλλὰ καὶ τὴν Ἑλλάδα. Ἕνα ἀνεξάρτητο Κουρδιστὰν δεν συμφέρει μὲ τίποτα τὴν Ἑλλάδα. Οἱ Κοῦρδοι εἶναι ψευδοκομμουνιστές, καὶ στὴν οὐσία φανατικοὶ ἰσλαμιστὲς, καὶ συμπεριφέρονται σὰν τοὺς Ἀλβανοὺς τῆς Ἀνατολῆς.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μπορει να μην συμφερει την Ελλαδα το Κουρδισταν...περισσοτερο ομως δεν συμφερει την Ελλαδα μια ισχυρη Ισλαμιστικη Τουρκια με πυρηνικα και Οθωμανικες βλεψεις.

   Delete
  2. Κ. Δημήτρη, όταν λέτε οι Κούρδοι είναι ψευτοκομμουνιστες και στην ουσία φανατικοί ισλαμιστές, σε ποιους Κούρδους αναφέρεστε? Ως γνωστόν οι Κούρδοι είναι σε διάσπαση μεταξύ τους, ιδιαίτερα οι «φτωχοί» Κούρδοι των ανατολικών επαρχιών της Τουρκίας και της Συρίας, του Οτσαλαν που επηρεάστηκε από τον Μπουκσιν, οι «πλούσιοι» Κούρδοι του Ιράκ του Μπαρζανι, που είναι και φιλοαμερικανοι, και οι Κούρδοι του Ιραν που για την ώρα τους συμφέρει μια συμμαχία με τους πέρσες εναντίον του ΙΣΙΣ. Εσεις σε ποιους κούρδους αναφέρεστε όταν λέτε ότι είναι φανατικοί ισλαμιστές? Ολοι οι Κούρδοι ? Και υπονοείτε ότι ένα μεγάλο Κουρδιστάν που θα βγαίνει στη μεσόγειο θα είναι άκρως κακο για την Ελλάδα, διότι τι? Αναβαθμίζεται η άλλη μεριά του Αιγαίου και υποβαθμίζετε η δική μας? Κάνετε την a priori assumption, ότι εάν ποτέ φτιαχτεί τέτοιο Κουρδιστάν δεν θα επικρατήσει το αριστερο το φιλολαικο ας το πούμε σκέλος του Οτσαλαν ( που μάλλον δεν θα επικρατήσει ) αλλά οι φανατικοί Ισλαμιστές του Ιρακινού Κουρδιστάν? Η ότι με την επικράτηση των Κούρδων Ισλαμιστών στη μεσόγειο πάει περίπατο η Ελληνοτουρκική συνομοσπονδία γιατί θα κατατροπωθούνε οι Αλεβίδες της Τουρκίας με τους οποίους μπορούμε να τα βρούμε, όχι όμως και με τους ισλαμιστές? Φιλικά πάντα, Γιάννης

   Delete
 4. Ένας παλιόςJuly 23, 2017 at 12:57 PM

  Οι Σκιπιτάριοι είναι πολύ εύχρηστοι και χρήσιμοι πολεμιστές αρκεί να μπορείς να τους έχεις υπό την επιρροή σου, όπως τους είχανε οι Τούρκοι 400 χρόνια (ως Αρβανίτες και Τουρκαλβανούς) και όπως επιχειρούν οι ίδιοι να τους έχουν και σήμερα, μαζί δε, με τμήμα του βαθέος Αμερικανικού κράτους (CFR) ως όπλο κατά της Σερβίας. Η Σερβία εάν ενωθεί με το Μαυροβούνιο και με την Σέρπσκα, θα γίνει διπλάσια σε μέγεθος, σε πληθυσμό και σημαντικώς ισχυροτέρα σε δύναμη. Θα είναι το μεγαλύτερα εδαφικά και πιθανότατα ισχυρότερο κράτος στα Δυτικά Βαλκάνια, αποτελώντας δε, σημαντικότερο πάτημα της Ρωσίας στην περιοχή. Η Μεγάλη Αλβανία, δρα ως αντίβαρο σε έναν τέτοιο πιθανό σχεδιασμό. Εάν γίνει νέα Γιάλτα, με την μεριά της Αλβανίας θα πάνε Αμερικανοί και δευτερευόντως Τούρκοι, ενώ με της Σερβίας οι Ρώσοι.

  Το ακριβώς αντίστοιχο λαμβάνει χώρα στην Μέση Ανατολή με τους Κούρδους, οι οποίοι λειτουργούν ως καινούργιο αντίβαρο των ΗΠΑ στην περιοχή κατά του Σιιτικού τόξου με το οποίο συνεργάζεται στενά η Ρωσία και κατά της Τουρκίας η οποία ολοένα και περισσότερο ολισθαίνει προς την Ευρασία, δηλαδή την Ρωσία, ενώ από την άλλη ανταγωνίζεται ανοιχτά την Σαουδική Αραβία, σύμμαχο του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην περιοχή, για τα πρωτεία του Σουννιτικού Ισλάμ στην Μέση Ανατολή. Ένα Κουρδιστάν ορθώς συμφέρει τα μέγιστα το Ισραήλ, διότι ακρωτηριάζει 4 κράτη τα οποία θεωρεί απειλη, ήτοι την Τουρκία (λόγω Παλαιστινίων και Σουνιτικού Ισλάμ), το Ιράν (κύριος γεωπολιτικός του αντίπαλος) και δευτερευόντως τα πατήματα του Ιράν στην περιοχή, Ασαντική-Μπααθική Συρία και Σιιτικό πλέον Ιράκ. Φυλετικώς δε αφού δεν είναι Άραβες οι Κούρδοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να βιαιοπραγήσουν κατά ων Αράβων της περιοχής χάριν ιδρύσεως ανεξαρτήτου Κουρδιστάν.

  Ένα Κουρδιστάν που ακρωτηριάζει το πιο πλούσιο πετρελαϊκά τμήμα της Τουρκίας, μαζί με μία υποτιθέμενη Μεγάλη Αρμενία, δεν βλέπω κανέναν λόγο γιατί να μην συμφέρει την Ελλάδα. Ίσα-ίσα ο δρόμος ανοίγει για επέκταση ημών (οχι απαραίτητα με στρατιωτικό επεκτατικό τρόπο) προς την Ανατολική Αιγαιακή ακτή. Το Κουρδιστάν όντας πολύ μακρυά από το Αιγαίο και την Μικρασία-Ανατολία, στην Μεσοποταμία δεν μπορεί να αποτελεί κίνδυνο για εμάς, μονάχα είς ό, τι αφορά την Κύπρο διότι εάν επεκταθεί η Αφρίν στα Δυτικά θα εφάπτεται η ΑΟΖ της με την Κυπριακή.

  Πέραν αυτού, το άρθρο σας φέτος πριν μήνες γιατί δεν μας συμφέρει ένα ανεξάρτητο Κουρδιστάν, δεν απαντά στην ερώτηση μονάχα παραλληλίζει τον τρόπο ζωής και τον ψυχισμό, Κούρδων και Αλβανών.

  ReplyDelete
 5. Κύριε Κιτσικη, νομίζω πως κατανοούμε ποιο είναι το σχέδιο που διαπραγματευόσασταν εάν και δεν είμαστε σίγουρος πως όπως το περιγράφεται μπορεί να γίνει κατανοητο από την μεγάλη μάζα του κόσμου. Συνειδητά η ασυνείδητα αφήνεται κάποιες σημαντικότατες λεπτομεριες έξω από το θεσμικο πλαίσιο. Να εξηγήσω με την άδεια σας τι θέλω να πω. Η προϋπόθεση αυτής της ομοσπονδίας Τουρκίας- κουρδικού κράτους με τα τέσσερα μέρη του, είναι η καθαίρεση από την εξουσία του Ιραν των μουλάδων και την δημιουργία φιλο- αμερικανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη. Μόνο υπό αυτήν την προϋπόθεση μια τέτοια ομοσπονδία θα ήταν δυνατή. Έτσι σε γεωπολιτικο επίπεδο, οι Αγγλοσάξονες βάζουν στο χερι όλη την Μέση Ανατολή, μαζί και τα στενά του Βοσπόρου, αλλά και σε ιδεολογικο επίπεδο, γίνεται η διασταύρωση χριστιανισμου-εβραισμου αλλά και Ισλάμ light, όλα τα συστατικά που συμφέρουν τις ΗΠΑ ως ηγέτιδα δύναμη για την διαιωνηση της ηγεμονίας της. Η Ρωσία? Γιατί η Ρωσία να θέλει μια τέτοια ομοσπονδία? Φυσικά οι σχέσεις Ρωσίας και Περσίας μπορεί για την ώρα να είναι ψευτο φιλικές, εάν μου επιτρέπετε ο όρος, αλλά στην ουσία είναι ανταγωνιστικές δυνάμεις στα θέματα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Μια προσέγγιση Τεχεράνης- Ουάσιγκτον, με την πρώτη να προμηθεύει όλη την Ευρώπη με φυσικο αέριο, θέτει σε κίνδυνο θάνατο την οικονομία της Ρωσίας. Και η Κίνα? Η όλη σας σκέψη για την ομοσπονδία, στρέφεται κατάφορα εναντίον της Κίνας, φυσικά με το σκεπτικο πως είναι ανερχόμενη δύναμη και πως θα εξαγοράσει τους πάντες και τα πάντα. Οι Κινέζοι στην ιστορία τους των 5000 χρόνων και, αποσκοπούσαν σχεδόν πάντα σε εσωτερική ανάπτυξη πρωτίστως και πάνω από όλα. Ναι ήτανε ηγεμόνες, αλλά θεωρούσαν τους δυτικούς βάρβαρους, και προσπαθούσαν να τους αγνοούν όσο γίνεται, και εσεις το ξέρετε καλύτερα από τον οποιοδήποτε άλλον αυτό, ως καθηγητής Κινεζικής ιστορίας. Και στην περίπτωση που η τεράστια αυτή συμμαχία καταφέρεται εναντίον της Κίνας, πως εξηγείται εδώ το « η αγάπη επεκτείνει, το μισός συρρικνώνει» ? Εδώ πάμε πάλη στο κάποιος πρέπει να χάσει και κάποιος να κερδίσει γιατί έτσι είναι η ζωή? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 6. Η Δύναμις επεκτείνει,η αδυναμία συρρικνώνει.
  Λέγοντας ότι οι Κούρδοι (αρχαίοι Καρδούχοι),συμπεριφέρονται ως Αλβανοί της Ανατολής ,υπονοείτε κ.καθηγητά ότι οι Τούρκοι είναι τρόπον τινά οι Ελληνες της Ανατολής ;
  Η απόβασις-κατάληψις της Σμύρνης ήτο καθαρά εκβιασμός της ΑΝΤΑΝΤ κατά του Κεμαλ ώσπου αυτός να πεισθεί να δώσει γη και ύδωρ σ αυτήν.Απλά εχρησιμοποίησαν τον Ελληνικό στρατό ως εργαλείο πίεσης κατά των νεοτούρκων και όταν έπεσαν οι υπογραφές του ξεπουλήματος της Τουρκίας στους Δυτικούς,ο Ε.Στρατός απεχώρησε αφήνοντας στο έλεος των βαρβάρων τους πραγματικούς ιδιοκτήτες της Μικρασίας τους Έλληνικούς πληθυσμούς.
  Αυτό το ΈΓΚΛΗΜΑ κατά του Ελληνισμού ,αποδεικνύει ότι το προτεκτοράτον-Ελλάς,βλάπτει σοβαρώς την υγείαν του Εθνους και της Πατρίδος,καθώς από ιδρύσεώς του εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα και συρρικνώνει τον Ελληνισμό.
  Φανταστείτε τώρα αυτό το προτεκτοράτο να διαπραγματευτεί μελλοντική Ελληνοτουρκική συνομοσπονδία.

  ReplyDelete
 7. Το ενδιαφέρον σκάκι μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για το Κουρδιστάν. Το Κουρδιστάν είναι το μεγάλο ατού που έχουν οι Ρώσοι για να αποκόψουν την Κασπία και τον Περσικο από την Ευρώπη, αλλά εάν το παρακάνουν και προκαλέσουν χάος στην Τουρκία τότε οι Αμερικανοί θα πατήσουν πάνω σε αυτό το χάος και θα σπρώξουν ένα ανεξάρτητο Κουρδιστάν από την Τουρκία και το Ιράκ μέχρι τη Συρία και την μεσόγειο θάλασσα κάτι που δεν συμφέρει ούτε τους Ρώσους ούτε τους Τούρκους. Σε αυτή την περίπτωση οι Ρώσοι θα πρέπει να χτυπήσουν μαζί με τους Τούρκους τους Κούρδους και οι Κούρδοι θα είναι σύμμαχοι με τις ΗΠΑ. Ενώ τώρα υπάρχει εμφύλιος στο εσωτερικο των κούρδων ( χορεύουν τα βατράχια ανάμεσα στα βουβάλια ). Τους Ρώσους τους συμφέρει να ξεσηκώνονται οι κούρδοι τόσο-όσο. Ενώ τους Αμερικανούς τους συμφέρει 1. Είτε οι κούρδοι να κάθονται φρόνιμα και να μην δημιουργούν προβλήματα στους νατοικους διαδρόμους, 2. Η να τα παίξουν όλα για όλα, να φτιάξουν δηλαδή ένα ανεξάρτητο κράτος και να βγούνε στη μεσόγειο παρακάμπτοντας την Τουρκία και την Ρωσία. Αρα μπορεί να φαίνεται πως το μεγάλο ατού της Ρωσίας είναι το Κουρδιστάν, γιατί μπορεί να κόψει τους μουσουλμανικούς ενεργειακούς αγωγούς/διαδρόμους πχ Καταρ-Τουρκια Ευρώπη, Ιραν- Τουρκία -Ευρώπη, Τουρκμενισταν-Αζερμπαιτσαν-Τουρκια-Ευρωπη, αλλά εάν οι Ρώσοι το παρακάνουν και παίξουν τα χαρτιά τους λάθος, οι Αμερικανοί θα πατήσουν πάνω στο Κουρδιστάν και θα δημιουργήσουν έναν ανεξάρτητο διάδρομο και το Κουρδιστάν θα γυρίσει μπούμερανγκ για τους Ρώσους. Για αυτό το λογο Αμερικανοί και Ρώσοι υποστηρίζουν τους Κούρδους και τους προστατεύουν από τους Τούρκους αλλά ταυτόχρονα συγκρούονται για το ποιος θα έχει τον έλεγχο τους. Ο λογος είναι ότι και οι δύο χρειάζονται τους κούρδους αλλά ο καθένας για δικούς του λόγους. Οι Ρώσοι για να μπλοκάρουν τους μουσουλμανικούς ενεργειακούς αγωγούς/διαδρόμους προς τη μεσόγειο, η τουλάχιστον να τους έχουν υπο την επιρροή τους, και οι Αμερικανοί για να πατήσουν πάνω στους Κούρδους και να δημιουργήσουν ένα νέο διάδρομο εάν οι Ρώσοι τους μπλοκάρουν είτε με τους Κούρδους είτε με κάποιον άλλο τρόπο. Ισχύει αυτή η ανάλυση Κ. Δημήτρη, και εάν δεν είναι έτσι που ακριβώς πέφτει έξω κατά τη γνώμη σας? Φιλικά πάντα, Γιάννης.

  ReplyDelete
 8. Ὁ ἐθνικισμὸς εἶναι τὸ δηλητηριῶδες ἐμβόλιο τοῦ κεφαλαίου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. τό "κεφάλαιο",έχει δύο τρόπους έκφρασης...ό ένας είναι ό ιδιωτκός(Φιλελευθερισμός) καί ό άλλος ό κομματικός(Κομμουνισμός)!
   καί οί είναι απαράδεκτοι,από τήν Ορθόδοξη ΧΡιστιανική κοινωνιολογία,διότι έχουν τήν ίδια κεφαλή,δλδ τόν ανόητο Υλισμό,μέ πατέρα του τόν Μαμμωνά...

   Delete
 9. τελικά με το αεροπλάνο του καραμανλή το 74, υπήρχε μέσα ο γιωτόπουλος ή όχι?
  αν ξέρει κάποιος ας μας ενημερώσει

  ReplyDelete