Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jun 18, 2017

360 – Θρίαμβος τῆς ἀστικῆς δικτατορίας στὴν Γαλλία


Ἡ γαλάζια Μαρὶν ἐν μέσῳ τῶν ἀνθρακωρύχων τῆς βορείου Γαλλίας


360 – Θρίαμβος τῆς ἀστικῆς δικτατορίας στὴν Γαλλία

Στὶς 12 Ἰουνίου, τὴν ἑπομένη τοῦ πρώτου γύρου τῶν γαλλικῶν κοινοβουλευτικῶν ἐκλογῶν, τοῦ πλέον ἀντιδημοκρατικοῦ ἐκλογικοῦ συστήματος δύο γύρων τοῦ κόσμου, ἐσημείωσα στὸ Facebook, τὰ παρακάτω:

1 - Ὁ πρώην σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Hollande ποὺ ἐὰν ἦταν ὑποψήφιος  στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τοῦ 2017, θὰ ἔπαιρνε 3%, ἀπεφάσισε, γιὰ νὰ σώσῃ τὴν γαλλικὴ ἀστικὴ τάξη, ἐνώπιον τῆς φοβερῆς κρίσεως ποὺ μαστίζει τὴν γερμανικὴ Εὐρώπη, νὰ πουλήσῃ τὸ κόμμα του, τὸ «σοσιαλιστικό» (σοσιαλδημοκρατικό), τὸ κόμμα τῆς διαρκοῦς προδοσίας τοῦ σοσιαλισμοῦ ἀπὸ τὸ 1890 εἰς ὄφελος τῶν τραπεζῶν, στὸν Μακρόν, τὸν σοσιαλιστὴ ὑπουργό του Οἰκονομίας, καὶ ἔτσι, κατόπιν τῆς θριαμβευτικῆς ἐκλογῆς του μὲ δεξιὸ πρωθυπουργό (!), ἐπέρασε, μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Hollande, στὴν δεύτερη φάση τοῦ ἀστικοῦ πραξικοπήματος, τὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς δύο γύρων.

2 - Ἔτσι τὴν ἑπομένη τοῦ πρώτου γύρου ἔγραψα: «Χθές, στὴν Γαλλία ἐξελέγη ἡ Μαγικὴ Βουλή, ἡ Chambre introuvable, ὅπως εἶχε ὀνομασθῆ ἡ Βουλὴ τοῦ 1815, μετὰ τὴν πτώση τοῦ Ναπολέοντος, ποὺ ἦταν συγκροτημένη ἀπὸ 90% νέων ἀκραίων βασιλοφρόνων γενιτσάρων, ποὺ τελικὰ δὲν διήρκησε γιὰ πολύ. Τὸ ἀποτέλεσμα ἐφόβισε τὸν ἴδιο τὸν βασιλέα ποὺ ἐφρόντισε, μετὰ ἀπὸ μικρὸ χρονικὸ διάστημα νὰ τὴν ἀντικαταστήσῃ μὲ μία πιὸ μετριοπαθῆ Βουλή, γιὰ νὰ μὴ φανῇ τὸ εὔρος τῆς δικτατορικῆς ἀνωμαλίας.

Στὸ σημερινὸ δεύτερο γύρο τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν ἡ μακρονικὴ Μαγικὴ Βουλή, μὲ προσπάθεια τοῦ ἰδίου τοῦ Μακρόν-Ὁλλάντ, ἐμείωσε κάπως τὴν ἐξοργιστική της ὁμοφωνία.

Ἀπὸ σήμερα λοιπόν, ἡ Γαλλία εἰσέρχεται σὲ ἐπαναστατικὴ τροχιά, ὅπως καὶ τὸ 1815, ὅταν, κατόπιν δύο ἐπαναστάσεων, κατεδαφίσθη τὸ 1848 ἡ δικτατορία τοῦ τραπεζίτου βασιλέως-ἀστοῦ Λουδοβίκου-Φιλίππου, ὑπὸ τὴν δράση τῶν Βοναπαρτιστῶν.

Μὲ τὰ προσωρινὰ σημερινὰ ἀποτελέσματα τῆς τεραστίας ἀποχῆς τοῦ 56,6%, τῆς μεγαλυτέρας ἀποχῆς ἀπὸ τὸ 1958, ὅταν ἐπέστρεψε μὲ πραξικόπημα ὁ στρατηγὸς ντὲ Γκώλ, καὶ μὲ τὴν ἤδη ἀπόφαση νὰ συνεργασθῇ τὸ σύνολο τῶν κομμάτων τῆς ἀστικῆς τάξεως, ὅπως καὶ μὲ ἕνα ἀστικοποιημένο ΚΚΓ -ποὺ εἶχε ζητήσει νὰ ὑποστηριχθῆ ὁ Μακρόν(!)-  μὲ περίπου 11 ἕδρες (χρειάζονται 15 ἕδρες γιὰ συγκρότηση κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος) καὶ μὲ ἕνα συριζαίϊκο κόμμα τοῦ Mélenchon, 19 περίπου ἑδρῶν, τὸ μόνο ἐπαναστατικὸ κόμμα ποὺ ἐβγῆκε ἀπὸ τὰ βάθη τοῦ γαλλικοῦ προλεταριάτου, στὶς περιοχὲς τῶν ἀνθρακορύχων καὶ τῶν ἀγροτῶν, τὸ Front National, ἔλαβε, γιὰ πρώτη φορά, 8 περίπου ἕδρες καὶ ἐξελέγη βουλευτὴς ἡ γαλάζια Μαρίν, στὴν ἐργατικὴ περιοχὴ τῆς βορείου Γαλλίας, τῶν ἀνθρακωρυχείων τοῦ Nord Pas de Calais.

Χωρὶς ἴχνος ἀντισημιτισμοῦ, ἡ γυναικεία αὐτὴ μορφὴ τοῦ στρατηγοῦ ντὲ Γκώλ, ἡ Μαρὶν Λὲ Πέν, γνησία ὀπαδὸς τοῦ ἐργατικοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ γαλλικοῦ πατριωτισμοῦ τῆς συμβολικῆς ἡρωΐδος τοῦ Μεσαίωνος Ἰωάννας τῆς Λωρραίνης, ἀναδεικνύεται πλέον ἀπὸ σήμερα, ἡ μοναδικὴ ἐπαναστατικὴ δύναμη τῆς Γαλλίας, ποὺ σίγουρα, στὰ προσεχῆ χρόνια, θὰ ἀναλάβῃ τὰ ἡνία τῆς ἐξουσίας μέσῳ ἐπαναστατικῶν διαδικασιῶν, ποὺ θὰ ὁλοκληρώσουν τὴν κατεδάφιση τῆς γερμανικῆς Εὐρώπης τῶν τραπεζῶν.

Ὁ γαλλικὸς λαὸς τῶν μικροαστῶν δὲν διαφέρει ἀπὸ τοὺς μικροαστοὺς τῆς Εὐρώπης. Ἄν καὶ συναισθηματικὰ εἶναι κατὰ τοῦ εὐρώου καὶ ὑπὲρ τοῦ ἐθνικοῦ νομίσματος, δυσκολεύεται νὰ πάρῃ τὴν ἀπόφαση στὰ χέρια του καὶ νὰ ἐξέλθῃ βιαίως ἀπὸ τὴν φυλακὴ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ νομίσματος, τρομοκρατημένος ἀπὸ τὸν φόβο μήπως καὶ ἐξατμισθῇ ὁ μικρὸς του μισθὸς καὶ ἡ μικρή του σύνταξη. Ἀλλά, συνάμα, ἀπὸ ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης, εἶναι ὁ πλέον ἐπαναστατικός, μὲ πάμπολλες ἐπαναστάσεις ἀπὸ τὸ 1789, πολὺ περισσότερο γνήσιος ἐπαναστατικὸς φασιστὴς καὶ ἀπὸ τὴν Ἰταλία καὶ ἀπὸ τὴν Γερμανία τοῦ Μεσοπολέμου.

Στὴν σημερινὴ Γαλλία ὅπου δυστυχῶς -πολὺ περισσότερο ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸ πρώην ἡρωϊκὸ ΚΚΕ στὴν Ἑλλάδα-  τὸ πατριωτικὸ ΚΚΓ τοῦ Maurice Thorez τείνει πρὸς τὴν σοσιαλδημοκρατία, ἡ μόνη ἐπαναστατικὴ δύναμη ἀναδεικνύεται ὁ φασιστικὸς Μαρινισμός. Τὰ ἑπόμενα χρόνια, καὶ πάλι ἡ Γαλλία θὰ σηκώσῃ γιὰ ὅλη  τὴν Εὐρώπη τὴν μπαντιέρα ῥόσσα, τὸ Ἀβάντι Πόπολο τῆς Ἐπαναστάσεως.


Ἡ σημερινὴ ἡμέρα συνεπῶς μᾶς γεμίζει ἐλπίδα καὶ ἐνθουσιασμό.

Δημήτρης Κιτσίκης                     18 Ἰουνίου 201786 comments:

 1. "Μέσω επαναστατικών διαδικασιών", αρα μη-κοινοβουλευτικων, δηλαδή Φασιστική Επανάσταση;

  Να ετοιμάζω τα κουμπούρια Καθηγητά;;;

  ReplyDelete
 2. Βεβαίως, Κωνσταντινουπολίτη. Ἐπανἀσταση δὲν ἔγινε ποτέ, μὰ ποτέ, μὲ κοινοβουλευτισμό, τὸ ἀγαπημένο σύστημα τῆς ἀστικῆς δικτατορίας ποὺ τὸ ὀνομάζει δημοκρατία.Δύνασαι μὲν νὰ πάρῃς τὴν ἀρχὴ μέσῳ κοινοβουλευτικῆς πλειοψηφίας -ἄν καὶ πολὺ δύσκολα-ἀλλὰ πρέπει ἀμέσως μετὰ νὰ καταργήσῃς τὴν ἀστικὴ Βουλὴ καὶ νὰ ἐγκαθιδρύσῃς ὁλοκληρωτικὴ λαοκρατία γιὰ νὰ κάνῃς ἐπανάσταση.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άντε επιτέλους να δούμε μία Επανάσταση!

   Σας ευχαριστώ και περιμένω να σας δω και εσάς (εάν βέβαια δυνατόν) σε έναν καινούριο Φασιστικό Μάη του 2018...

   Delete
  2. Το εννοώ Καθηγητά.

   Εάν δεν έρθετε και εσείς εγώ δεν θα λάβω μέρος.

   Όχι να θυσιάζονται μονάχα οι νεαροί για την Επανάσταση, διότι μετά ποίος θα οικοδομήσει; Οι γέροι;;;

   Delete
 3. Κυριε Δημητρη τι είναι αυτά τα ανεκδιήγητα που λέτε ?
  Λαοκρατία=οχλοκρατία=κομμουνισμός δηλαδη Γκουλάγκ πεινά και απανθρωπιά!
  Ο ένας και μοναδικός Ηγετης θα κουμαντάρει τα πάντα και η μάζα θα χαίρετε με ψευτοεπαναστασεις και ενα κομμάτι ψωμι
  Η υφιστάμενη μορφή δημοκρατίας δεν είναι καν κοντά στα ανθρωπινά δικαιώματα και τις ελευθερίεςπου ειναι αναγκαίες ..(μόνο με πραγματική ελευθεριά θα έχεις και πραγματικό πολιτισμό πρόοδο και διαλκτικη) δηλαδη μεσα από τον πραγματικό φιλελευθερισμό
  Οχι νεοφιλελευθερισμο και κρατικιστικλη οικονομία που μονο κατ ονομα ειναι φιλελευθερισμός αλλά ελευθεριακή πολιτική οικονομία!\

  Τελος επαναστάσεις με κουμπούρια και αίμα γίνονται και στην κάθε τριτοκοσμική χώρα..δεν ειναι γνήσια επαναστατικά κινήματα αλλά απελπισμένη μάζα που ζητά αίμα και βαβούρα καθως οι ιδεες τους δεν εχουν κάτι το επαναστατικό παρα μόνο την εκδίκηση (η αγάπη ενώνει) μάλλον εδώ το σύνθημα σας το ξεχάσατε...μήπως εννοείτε επιλεκτική αγάπη?

  Ελπίζω να μην δούμε στην χωρα μας επαναστάσεις απελπισμένων

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η μεγαλύτερη αγάπη μεταξύ ανδρων κρύβεται στην συλλογική των δράση και δη μάχη κατά του κοινού εχθρού.

   Συνεπώς ναί!

   Η Αγάπη για τον Φασισμό μας ενώνει...

   Μόνον του ότι θα καθαρισθεί φυλετικώς σε μία Επανάσταση η Γαλλία μου αρκεί.

   αλλά και ποίος είπε ότι δεν δίνουμε εμείς "free hugs"???

   Delete
 4. Oἱ Γάλλοι θέλουνε ξύλο.

  ReplyDelete
 5. Νομίζω Ἀλέξη ὅτι ἀπὸ τοὺς δύο μας, ὁ πλέον οὐτοπιστὴς εἶσαι ἐσύ. Ἴσως καλὸ θὰ ἦτο νὰ ἐδιάβαζες τὸ κορυφαῖο ἔργο τοῦ γάλλου μαρξιστοῦ Roger Garaudy, La Liberté, Paris, Éditions Sociales, 1955.Ὡς ἱστορικὸς καὶ παρὰ ταῦτα ἄκρως οὐτοπιστής, γνωρίζω ὅτι ἀπὸ τὴν ἐποχη τῆς πτώσεως τοῦ Ἀδὰμ ἀπὸ τὸ Παράδεισο, ἐλευθερία δὲν ὑπάρχει, παρὰ μόνον βία καὶ αἷμα.Ὁ μέγιστος Σωκράτης κατεδίκαζε τὴν δημοκρατία καὶ ἐπροτίμει τὴν τυραννία (κατὰ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ ἔννοια) δηλαδὴ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζουμε σήμερα λαοκρατία. Μία ζωὴ διδάσκω ἰδεολογίες.Συνεπῶς δὲν λἐγω ἀνεκδιήγητα πράγματα ἐφ'ὅσον τὰ διηγοῦμαι 50 χρόνια τώρα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. ΛυκούργοςJune 19, 2017 at 1:08 AM

  Καλημέρα Δημήτρη
  γνωρίζεις γιά τον παρακάτω ὁδηγό πολυτονισμοῦ;
  http://thepolytonicproject.gr

  Λίγο καιρό ἔχω ποῦ χρησιμοποιῶ πολυτονικό( ἀκόμα μαθαίνω τους κανόνες) ἀλλά νομίζω ὅτι εἶναι πολύ καλό πρόγραμμα ἀφοῦ Πρῶτον ἔχει αὐτόματο διορθωτῇ καί δεύτερον καί νομίζω καί σημαντικότερο για τους περισσότερους εἶναι δωρεάν !
  ἀκόμα καί μετά ἀπό τις 90 ἡμέρες δοκιμῆς ποῦ λέει ἁπλῶς λαμβάνεις ἕναν κωδικό και πάλι δωρεάν στέλνοντας τους ἕνα email !
  Ἐπίσης ἔχει καί τους κανόνες του πολυτονικοῦ πατῶντας το εἰκονίδιο στο κάτω μέρος της ὀθόνης στην (taskbar)

  Ποία ἤ γνώμη σου ;


  ReplyDelete
  Replies
  1. Εὖγε, Λυκοῦργε! Εἶσαι πραγματικὸς Ἕλλην, ἴσως καὶ Σπαρτιάτης.Ἐγὼ δὲν χρειάζομαι εἰδικὸ πρόγραμμα, πρῶτον διότι ἔμαθα, μετὰ τὴν κυβερνητικὴ ἐπιβολὴ τοῦ μονοτονικοῦ, ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ τοὺς κανόνες τοῦ πολυτονισμοῦ μὲ τὴν βοήθεια μίας παλαιᾶς σχολικῆς γραμματικῆς, δεύτερον διότι τὸ Windows 7 professionnal ποὺ χρησιμοποιῶ ἔχει μεταξὺ τῶν ἑκατοντάδων γλωσσῶν ποὺ προσφέρει καὶ τὸ Greek polytonic ὡς καὶ τὸ Greek monotonic 220 καὶ εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ σχεδιάσῃς μόνος σου σὲ μιὰ κόλλα χαρτιοῦ τὴν θέση τῶν τόνων τοῦ πληκτρολογίου σου. Ὅσο γιὰ τὸν αὐτόματο διορθωτή, χρήσιμο εἶναι γιὰ τοὺς τεμπέληδες καὶ γιὰ ὅσους δὲν ἔχουν προσωπικὴ προτίμηση γιὰ τὸ ποῦ καὶ ποίους τόνους νὰ βάζουν (ἐγὼ δὲν χρησιμοποιῶ ποτὲ αὐτόματο διορθωτὴ σὲ καμμία ἀπὸ τὶς πολλὲς ξένες γλῶσσες ποὺ χρησιμοποιῶ). Ἐλπίζω νὰ διαβάσουν τὸ κείμενό σου ὅσοι, ναὶ μὲν ἐπανειλημμένως ἐκφράζουν τὴν ἐπιθυμία τους νὰ γράψουν πολυτονικἀ ἀλλὰ ποὺ στὴν πράξη ἀρέσκονται στὰ "θἀ"καὶ στά "θά", τεμπελοειδῶς, δῆθεν ἐπειδὴ "γράφουν" μὲ τάμπλετ, λίγο πολὺ σὰν τὸν Ὁλλανδὸ φίλο ποὺ κάθε ἡμέρα μοῦ δηλώνει ὅτι θὰ μάθῃ ἑλληνικὰ καὶ φυσικὰ ποτὲ δὲν μαθαίνει.
   Πάντως ἐγώ, δέχομαι εὐχαρίστως νὰ δημοσιεύσω σοβαρὰ κείμενἀ σας στὸ τριμηνιαῖο περιοδικό μου "Ἐνδιάμεση Περιοχή" ὑπὸ δύο προϋποθέσεις. 1) Νὰ χρησιμοποιεῖτε τὸ πλῆρες αὐθεντικό σας ὄνομα καὶ ποτὲ ψευδώνυμο καί 2) τὸ κείμενό σας νὰ εἶναι στὰ ἑλληνικά, δηλαδὴ στὰ πολυτονικά. Ἄς ἀφήσουμε λοιπὸν τὶς ἐθνικιστικὲς ἐξάρσεις καὶ ἄς γίνουμε Ἕλληνες, δηλαδὴ πολυτονιστές. Καὶ πάλι εὖγε Λυκοῦργε γιὰ τὴν προσπάθειά σου! Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Ἀνήρτησα τὴν παραπάνω ἀλληλογραφία μας στὸ Facebook,στὴν ὁμάδα "ὑποστηρίζω τὴν κίνηση πολιτῶν γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος". Ἐκεῖ συχνάζουν ἁπλοὶ Ἕλληνες,χωρὶς ἐθνικιστικὲς πομφόλυγες.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. Δύο σχολιαστές στο εδώ ιστολόγιο γράφουν πολυτονικά.

   Το αποτέλεσμα του πολυτονικού επί της σκέψεώς των...μηδαμινό.

   Το πολυτονικό είναι φολκλόρ τίποτε περισσότερο. Ο Σωκράτης ή ο Πλάτων ουδέποτε χρειάστηκαν πολυτονικό, μα ούτε καν γραπτή γλώσσα.

   Όλα ήσαν στον νού των.

   Ένας νεαρός δημιουργικότατος φιλόσοφος ή συγγραφεύς μονάχα χρόνο χάνει με το να μάθει το πολυτονικό. Αποτελεί μονάχα μία πολιτιστική κληρονομιά, με δυστυχώς πλέον μηδαμινή χρησιμότητα. Οι πολυτονικοί τόνοι δεν προφέρονται καν από όσους γράφουν σε πολυτονικό, δηλαδή η ιδία των η χρήσις αναιρείται από τους δήθεν υπερασπιστές του!

   Συνεπώς εάν επιμένετε στο πολυτονικό Καθηγητά καλό θα ήταν να αρχίσετε να αντιλαμβάνεστε και την πρακτική του εφαρμογή δηλαδή να προφέρετε αναλόγως τις λέξεις και τα εκάστοτε ρήματα με περισπωμένη ή βαρεία.

   Delete
  4. Εὰν ἡ παράδοση Κωνσταντινουπολίτη σοῦ εἶναι ἄχρηστη τότε ἄχρηστη εἶναι καὶ ἡ μητέρα σου.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  5. Παράδοση είναι και το ατονικό της πόλεως-κράτους, το οποίο όλως τυχαίως το ξεχνάτε πλήρως.

   Πέραν αυτού είπα ότι δεν έχει πρακτική χρησιμότητα. Η Παράδοση φυσικά και έχει πρακτική χρησιμότητα και Πνεύμα όταν υιοθετείται ορθά, δηλαδή είς ό,τι αφορά την θρησκεία όπως στο Ιράν όπου η θρησκευτική Παράδοση δεν αποτελεί φολκλόρ όπως έχει καταντήσει η Ορθοδοξία στο ελλαδιστάν με το κάθε ξέκωλλο στην Εκκλησία αλλά αποτελεί τρόπο ζωής.

   Ο τρόπος με τον οποίο θέλετε να προβληθεί το πολυτονικό είναι άψυχος και ορφανός. Όπως και σε ένα ορφανό εκ γενετής παιδί του οποίου η μάνα δυστυχώς δεν είναι παρά μία νοητή ανάμνηση έτσι και στο μονοτονικώς εκφωνηθέν πολυτονικό, η βραχείες και οι περισπωμένες είναι άψυχες. Οπότε εάν πράγματι θέλετε να επαναφερθεί το πολυτονικό, οφείλει αυτό να γίνει όχι με τρόπο ορφανό, αλλά έμψυχο και ζωντανό. Δηλαδή να επαναφερθεί και η αρχική των λέξεων φωνολογία η οποία δύναται κάλλιστα να αναστηθεί μέσω των πολυτονικών τόνων.

   Ειδάλλως δεν είναι Παράδοση αλλά Προτεσταντικό και Βαυαρέζικο φολκλόρ, σαν το Oktoberfest.

   Delete
  6. Και συνεπώς εάν δεν γίνει με τον παραπάνω τρόπο η εξάλειψή του είναι βεβαία.

   Delete
  7. Λυκούργος ΔελήςJune 19, 2017 at 8:05 AM

   Ἀπό ἐκεῖ μαθαίνω καὶ ῎γω "τὴν κίνηση πολιτῶν".

   Κωνσταντινουπολίτη Το πολυτονικό δέν εἶναι φολκλόρ διότι πᾶς με το ἐπιχείρημα της χρησιμότητας το ὁποῖο στο τέλος θὰ μας ὁδηγήσει στὸ νά λέμε φολκλόρ καὶ τἀ (ι η οι ει ωο αι ) κτλ κτλ καὶ να μείνουμε μόνο με τἀ η ο ε καὶ να χαθεῖ τελείως η ἱστορική συνέχεια.


   Delete
  8. Ποία ιστορική συνέχεια;

   Η Βυζαντινή γραφή νεκρή.

   Η τωρινή πιο πολύ ομοιάζει την αρχαία παρά την Ρωμαίηκη.

   Πέραν τούτου, θέμα χρόνου είναι ναι και η εξάλειψη των φωνηέντων αλλά και των συμφώνων, διότι απλούστατα είναι δυστυχώς νεκρά.

   Μονάχα μία αναβίωση της φωνολογίας των και της πραγματικής των χρήσεως και προελεύσεως θα τα σώσει. Όχι στείρες περισπωμένες και βραχείες....

   Delete
  9. Πέραν τούτου ένα αλφάβητο είναι μόνον για ρους Αρίστους.

   Οι λοιποί ήδη είναι αναλφάβητοι λόγω Greeklish.

   Το αλφάβητο και η γλώσσα δεν είναι για το πόπολο.

   Delete
  10. Το αποτέλεσμα του πολυτονικού επί της σκέψεώς των...μηδαμινό.
   Θἐλουμε λοιπὸν κι ἄλλη χώνεψη....

   Delete
  11. Tὸ πολυτονικὸ ἑπιβάλλει ἁργὴ γραφή, καὶ ὅποτε βιάζομαι γίνονται λάθη.
   Ὑπάρχει ὅμως λάθος; ΕΔΩ εἶναι τὸ Βυζάντιο.

   Delete
 7. YΓ. Κολλάω ἁπὀ τἠν προηγούμενη ἁνάρτηση ἕνα ἁπόσπασμα σχολίου τοῦ κου Ῥωμηοῦ.

  Όταν υπάρχει ο Ερντογάν, πως μπορεί να ισχυρίζεται κανείς ότι ο Γιούγκερ είναι ο συνεχιστής του Ιουστινιανού;


  Ὁ Γιοῦγκερ τοῦ Καρλομάγνου ἱσχυρίζεται πὼς εἶναι συνεχιστὴς καἰ οἱ Φραντσέζοι εἶναι μίξη Κελτορωμαίων καἰ Γερμανῶν. Οἱ Γάλλοι στἠν οὐσία τους εἶναι οὑλτρα-Παπιστές. Πέτυχαν ἁπὀ τὀν Πάπα ἀναγνώριση τοῦ αὑτοκεφάλου τους, τρόπον τινά, μἐ ἁντάλλαγμα την στήριξη τοῦ Παπα στἠν διαμάχη του μἐ τὀν Γερμανὀ Αὐτοκράτορα, ποὐ καλύπτει ἄν δἐν απατῶμαι τὀ δεύτερο ἤμισυ τοῦ λεγομένου Μεσαίωνος. Ἁπὸ κεῖ κατάγεται τὀ δικαιολογημένο ἑν πολλοῖς μῖσος τῶν Γερμανῶν κατὰ τῶν Γάλλων.

  Ἡ Βυζαντινὴ πολιτικὴ ἁκολουθεῖται πλέον νοερῶς, ὅπως και νοητὸς εἶναι ὁ Βυζαντινὸς Αὐτοκράτωρ μετὰ τἠ Ἅλωση. Οἱ μεταναστες ποὐ περνοῦν ἁπὀ μᾶς εἶναι τρόπον τινὰ λαοὶ ποὐ ἐπανακτοῦν τὴν Δυτικὴ Εὐρώπη μἐ τἠν προστασία τοῦ Αὐτοκράτορος καἰ κατἀ τῶν βαρβάρων.

  ReplyDelete
 8. Ἀφοῦ ἐπιμένετε νά ἀναδεικνύετε πολιτικά σκιάχτρα σέ δυνάμει ἐπαναστάτες, θά ἐπιμείνω καί ἐγώ ὅτι ὁ παραλληλισμός τῆς Λεπέν μέ τήν Ἰωάννα τῆς Λωραίνης καί τόν Στρατηγό ντέ Γκώλ εἶναι τουλάχιστον ἀτυχής.
  Ἡ κυρία ἀπεδείχθη πολιτικός κατιμᾶς, ἡ δέ προεκλογική τακτική της στίς προεδρικές ἐκλογές ἦταν βούτυρο στό ψωμί τοῦ Μακρόν. Ἐνῷ θά ἔπρεπε νά προβάλλει σάν στόχο τήν δημιουργία μιᾶς γαλλικῆς Εὐρώπης κόντρα στήν σημερινή γερμανική ( κάτι πού θά κολάκευε τόν εὐρωπαϊσμό ἀλλά κυρίως θά τόνωνε τήν ἐθνική ὑπερηφάνεια τῶν σωβινιστῶν Γάλλων, πετυχαίνοντας μέ ἕνα σμπάρο δυό τρυγόνια), προτίμησε ἠλιθίως νά προτείνει τήν ἔξοδο τῆς Γαλλίας ἀπό τήν ΕΕ, οὐσιαστικά ὡς χὠρας ἡττημένης. Ἐδῶ ὁ ἐκπρόσωπος μιᾶς τριτοκοσμικῆς κουτσουλιᾶς, ὁ Τσίπρας, διαλαλεῖ ὅτι παραμένει στήν ΕΕ γιά νά τήν ἀλλάξει, χωρίς νά ἔχει τίς στοιχειώδεις προϋποθέσεις σάν χώρα καί σάν λαός, καί ἡ μαντάμ Λεπέν πού ἐκπροσωπεῖ μιά χώρα ἱστορικά ἀπείρως ἰσχυρότερη παρουσιάζεται στόν λαό της ὡς φυγόμαχη, παραχωρῶντας τό ὅπλο στόν Μακρόν. Γιατί ἔτσι τήν ἔκριναν οἱ Γάλλοι... "Ἐμπρός Γαλλία" φώναζε ὁ τύπος -ἄσχετο πού θά τήν πάει τήν Γαλλία - καί σάρωσε....Θά μποροῦσε πολύ ἁπλά ἡ Λεπέν νά πουλήσει τό παραμύθι τῆς γαλλικῆς Εὐρώπης καί μετά νά τό γυρίσει ὅπως ἤθελε...

  Ἐνῷ δηλαδή γιά τόν Τσίπρα τό σωστό θά ἦταν νά ὑποστηρίξει γιά τήν Ἑλλάδα αὐτό πού πρότεινε ἡ Λεπέν γιά τήν Γαλλία ( ἔξοδο) , καί ἡ Λεπέν νά ὑποστηρίξει γιά τήν Γαλλία αὐτό πού πρότεινε ὁ Τσίπρας γιά τήν Ἑλλάδα ( ἀλλαγή τῆς Εὐρώπης ἀπό τά μέσα), ἔπραξαν καί οἱ 2 τό ἀνάποδο. Ἡ διαφορά ὅμως, ἐλαφρυντικό γιά τόν Τσίπρα καί ἐπιβαρυντικό γιά τήν Λεπέν, εἶναι τό μέγεθος καί ἡ δυναμική τῶν δύο χωρῶν-κοινωνιῶν...Εἴπαμε ὅμως τό πολιτικό κριτήριο τῆς κυρίας εἶαι ἐπιπέδου φασολιοῦ...

  Τό μόνο σίγουρο εἶναι ὅτι δέν θά σταματήσουν οἱ ἐπαναστάσεις. Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι πρέπει νά τούς ἀναζητοῦμε ὡς μεσσίες, πολύ δέ περισσότερο νά τούς ψάχνουμε ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχουν....Χωρίς νά εἶμαι οὔτε ἱστορικός, οὔτε ἐπαναστάτης, ἰσχυρίζομαι ὅτι κάτι τέτοιο - νά βαφτίζουμε δηλαδή τό κρέας ψάρι - μοῦ μοιάζει ἀντεπαναστατικό...

  ReplyDelete
 9. "Μόνον ἡ οὐτοπία γίνεται πραγματικότης. Ὁ ῥεαλισμὸς καταλήγει σὲ σκουπιδότοπο ψυχῶν. " Δ. Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η πραγματικότης προϋποθέτει Δημιουργία.

   και η Δημιουργία, μη-μετριότητα.

   Η μετριότης του Ελλαδιστάν...άπειρη εστί...

   Delete
  2. https://www.youtube.com/watch?v=g68mMzgExrg&t=307s

   Delete
 10. https://www.youtube.com/watch?v=UVvXu7-_fzU

  ΟΜΟΛΟΓΊΑ ΠΊΣΤΕΩΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΆ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Νομιζω λεει καποιες αληθειες ...αυτος οικονομικα πως τα βγαχει περα ;

   Delete
 11. https://www.youtube.com/watch?v=6Q3lNk1b-c4

  ΓΕΜΊΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΊΜΙΟ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΌ ΣΤΑΥΡΌ!

  ReplyDelete
 12. ΟΙ ΣΚΛΆΒΟΙ ΤΩΝ ΑΤΜ

  https://www.youtube.com/watch?v=vvazmtvqDSA

  ΣΑΤΑΝΟΕΒΡΑΙΟΜΆΓΑΖΑ...

  ReplyDelete
 13. ΙΕΡΆ ΠΑΡΆΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΊΑ ΕΛΕΥΘΕΡΏΤΡΙΑ 5.6.2017 ΠΆΤΡΙΟ ΕΟΡΤΟΛΌΓΙΟ!

  https://www.youtube.com/watch?v=BZ-9UcoRTsk

  ReplyDelete
 14. ΑΝΕΜΟΣΤΡΌΒΙΛΟΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΝΆΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΊΑΣ ΤΟΥ ΟΣΊΟΥ ΝΕΊΛΟΥ!

  https://www.youtube.com/watch?v=DK6oUkMiL5Y

  ReplyDelete
 15. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΊΑ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΑΧΡΉΜΑΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΉΣ!

  https://www.youtube.com/watch?v=6HEx5bO0JjU

  ReplyDelete
 16. Ο ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΌΝΟΣ ΠΡΟΚΌΠΗΣ ΠΑΥΛΌΠΟΥΛΟΣ ΑΠΈΛΑΣΕ ΤΟΝ Π. ΚΛΕΟΜΈΝΗ ΑΠΌ ΤΟ ΆΓΙΟ ΌΡΟΣ!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=sE26EL8Bqms
  ΙΟΥΔΑΊΟΙ ΤΑΛΜΟΥΔΙΣΤΈΣ ΡΌΤΣΙΛΝΤ.........

  ReplyDelete
 17. Ἔλαβα τὸ παρακάτω μήνυμα. Σημασία δὲν ἔχει τὸ τρολλάρισμα. Πάντως εἶναι πολυτονικὸ καὶ τὸ κείμενο αὐτὸ δὲν εἶναι οὔτε χυδαῖο, οὔτε ὑβριστικό. Δημήτρης Κιτσίκης.
  Ἰδού:
  "Ρέ Δημήτρη δέν εἶμαι Ἕλλην οὔτε Σπαρτιάτης στόν Μυστρᾶ ὅπως εἶπες.......... το τρολλ εἶμαι με πολλά ὀνόματα
  Από την ἀρχή ἐάν θυμᾶσαι ὠς Νομιάδης λολ και μετά με ἄπειρα ὀνόματα ἀλλά ποτέ το τρολλ με τις τσόντες αὐτό ἦταν ἄλλο κρυὄκωλο τρολλ ο χατζηγώγης; κάπως ἔτσι ἦταν το ὄνομα του ἐάν θυμᾶμαι
  Ἁπλῶς ἔχει πλάκα ὅταν ἔνα τρολλ λέει βλακεῖες και ἐσύ μου τις δημοσιεύεις ...ἀκόμα καί στό fb και ἀκόμα ποῖο πλάκα ὄταν τα πιστεύεις..ὅπως με τον Χίο ...ἀλλά τι να σου πώ...τσιμπᾶς εὔκολα ..
  Καλό εἶναι ὅμως το πολυτονικό ..θά το συνεχίσω κάτι ποῦ ο καί καλά ἐπαναστάτης Κωνπολίτης λόγῳ τεμπελιᾶς ποτέ του δέν θά μάθει...ποῦ ἔμπλεξες καί σῦ ..να ἔχεις ὠς πνευματικό σου Υἱό ἕναν δῆθεν!

  Ἐγώ θά σου ἔκανα μία ἐπανάσταση..ἐάν δέν ἤμουν τόσο Νιχιλιστής καί καταθλιπτικός..ἄν καί ὅλοι οι ἐπαναστάτες..ἔτσι εἶναι
  Ἄντε νά σαί καλά ..τα λέμε"

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  2. Αυτοί που μας δείχνουν το δρόμο δεν είναι σίγουρο ότι θα τον ακολουθήσουν ...

   Delete
  3. Και περίμενες από 80χρονο που είναι στη δύση της ζωής του να κάνετε "επανάσταση" από το εξωτερικό ... τι παλικάρια βγάζει το Ελλαδιστάν...μόλις ακουστεί το μπάμ από το ντουφέκι θα πάθετε ταχυκαρδία και πανικό ( όπως παθαίνω εγώ όταν ακούω το μπάμ )

   Delete
  4. Λίγα λόγια γιὰ τὸν “προσβεβλημένο” Κωνσταντινουπολίτη, ἡ κατάδηλη τεμπελιά του σὲ συνάρτηση μὲ τὴν κληρονομημένη οἰκονομικὴ εὐμάρεια (βλ. καὶ λεφτὰ τοῦ μπαμπᾶ), τοῦ εἶχαν δημιουργήσει ἔπαρση ἀντιστρόφως ἀνάλογη τοῦ γενικὰ χαμηλοῦ του δείκτη εὐφυΐας. Σχολίαζε καὶ εἶχε γνώμη ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ ἔχοντας ἁπλᾶ φυλλομετρήσει τὰ βιβλιαράκια τοῦ Πλεύρη καὶ κάποια ἄλλα παρεμφερῆ, ἐπιτιθέμενος ἀκόμη καὶ σὲ γηραιότερούς του μὲ ὕφος ὑπουργοῦ δημοσίας διοίκησης λατινοαμερικανικοῦ δικτατορικοῦ καθεστῶτος. Ἐπὶ τοῦ πρακτέου, τὸ μόνο ποὺ εἶχε νὰ ἐπιδείξῃ πέραν τῆς οἰκονομικῆς του “ἀνωτερότητας” ἦταν ἡ στενὴ (μέσῳ διαδικτύου βεβαίως) σχέση του μὲ τὸν Δ. Κιτσίκη. Πλέον τὸ μυξιάρικο ἀντράκι τοῦ πληκτρολογίου ποὺ ἔκανε καὶ ἐπαναστατικὲς συστάσεις στὸν καθηγητή, πλέον ἐπιτίθεται στὸν πρώην “μύστη” του, ὅπως τὸν ἀποκαλοῦσε, γιατὶ αὐτὸς, σὲ ἡλικία 80 ἐτῶν, δὲν δημιουργεῖ ἐπαναστατικὸ κίνημα.
   Καημένε Κωνσταντινουπολίτη ποὺ εἶδες τὸν ἀνθυπομέτριο ἑαυτό σου ὡς ἐπαναστατικὸ ἡγέτη, ἀναζήτησε πλέον νέο μαντρὶ ἢ μᾶλλον ἀκροάσου καλύτερα κάποιο ντερταμανετζίδικο μπουζουκοχασικλίδικο γυφτοτράγουδο ὥστε νὰ “στανιάρῃς” λιγάκι προτοῦ συνεχίσῃς τὴν “ἔνδοξη” πορεία σου.
   Μοῦ ἄρεσε πάντως ὅτι σὲ ἐνόχλησε τὸ περὶ τεμπελιᾶς ποὺ γράφτηκε παραπάνω... Γιατὶ δὲν μᾶς λὲς πόσες ὧρες ἔχεις δουλέψει στὴ ζωή σου , νὰ μᾶς κατατροπώσῃς; Ἤ νὰ σοῦ θυμίσω ὅτι ἔλεγες πὼς ἡ ἐργασία εἶναι ὑποχρέωσις τῆς πλέμπας καὶ ἄτομα ὅπως ἐσὺ(sic) εἶναι προορισμένα γιὰ νὰ ὁδηγοῦν τοὺς “γραικύλους”;

   Delete
  5. Ἁνώνυμε τράβα πνίξου. Ἥ βγάλε τἠν κουκούλα. θυμίζω ὅτι εἶχα γράψῃ στἀ ἀγγλικὰ ὅποιος πειράξῃ τὀν Κωνσταντινουπολίτη θἄχει νἀ κάνει μαζί μου. Τὸ γράφω τώρα στἀ ἑλληνικὰ καἰ ὅποιος ἀνακινεῖ θέμα χρημάτων νἀ δημοσιεύει πρῶτα τἠν φορολογική του δἠλωση. Ἁνάρτησέ την λοιπὸν καἰ τἀ λέμε. Δἐν εἶναι δυβνατὀν νἀ ἀνεχόμαστε τὀ ἐπίπεδο τῆς Αὐριανῆς καὶ τοῦ Μακελειοῦ σἐ τἐτοια ἱστολόγια, καἰ νἀ μετατρέπεται ἡ ἐλευθεροτυπία σὲ χαμαιτυπία.

   Delete
  6. Κωσταντή σε παρακαλώ να γυρίσεις πίσω στο Δαφνί οικειοθελώς ειδάλλως θα σου φορέσω ζουρλομανδύα με φίμωτρο...

   Delete
  7. Ἅλλαξες κουκούλα καὶ μετατράπηκες σἐ ἑνδυματολόγο. Ἕχεις εὑρηματικότητα στἰς πατσαβοῦρες....εἶπα. Οὔτε τρίχα ἁπὀ τὀ μαλλἰ τοῦ Κωνσταντινουπολίτη. Γγκεγκέουα;;

   Delete
 18. Πρόκειται περἰ προσηλυτισμοῦ τοῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος σἐ πολλἐς παραδόσεις εἶναι συμπαθητικός.

  ReplyDelete
 19. Μετά το πέρας και των βουλευτικών εκλογών νομίζω μπορεί να γίνει μια ψύχραιμη αποτίμηση του φαινομένου της φράγκικης πολιτικής σκηνής που καλείται Μαρίν Λεπέν.
  Το πρώτο που διαπιστώνει κανείς δια γυμνού οφθαλμού είναι η μεγάλη δημοφιλία της Μαρίν και το πολλαπλάσιο από το κόμμα της πολιτικό της εκτόπισμα. Στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών η Λεπέν έλαβε 7.679.493 ψήφους ενώ στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών ολόκληρο κόμμα της (όλοι μαζί οι υποψήφιοι βουλευτές της) έλαβε 2.990.454 ψήφους. Η ίδια ως υποψήφια βουλευτής έλαβε (στον α γύρο) στην εκλογική περιφέρεια που εξετέθη το 21% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους και το 46% των ψηφισάντων. Το Φρόντ Νασιονάλ έλαβε σε ολόκληρη τη Φραγκία το 13,20 % των ψηφισάντων. Με όση προσοχή και επιμέλεια κι αν διάλεξε την εκλογική περιφέρεια, που εξετέθη, τα νούμερα είναι συντριπτικά. Η προσωπική της επιρροή είναι τετραπλάσια του ποσοστού του κόμματός της και πρέπει να είναι η πρώτη σε ποσοστιαία προτίμηση των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων μεταξύ των βουλευτών του Φρόντ Νασιονάλ.
  Αν συγκριθούν δε αυτά τα στοιχεία με τα αντίστοιχα στοιχεία των Γκωλικών φανερώνουν ότι το Γκωλικό κόμμα πήγε καλύτερα από τον υποψήφιό του, ενώ το Φρόντ Νασιονάλ όχι.
  Αυτό σημαίνει ότι η Μαρίν είναι προσωπικότητα που υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια του κόμματος της και ότι το κόμμα της χωρίς αυτήν θα επιστρέψει στο περιθώριο της φράγκικης πολιτικής ( Μαλάμω τα κουμπούρια σου.... μπαμ και μπουμ οι κουμπουριές).
  Επομένως ουδέν ενδεχόμενο (ή κίνδυνος) φασιστικής επαναστάσεως υφίσταται. Αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός των ενθάδε (σφυροφερόντων) κουμπάρων του Ζαν Μαρί και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε των (δήθεν) προστατών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των υπέρμαχων της Ουρώπας των λαών και τρέχα γύρευε. Διότι κόμμα επαναστατικό και πλειοψηφικό δεν υπάρχει. Το συνέτριψε η λαϊκή αδιαφορία του α και του β γύρου των βουλευτικών εκλογών. Για την οποίαν καθόλου αμέτοχη δεν είναι η Μαρίν. Μάλλον γάντι της έρχεται για να μην πω ότι την προεκάλεσε. Διότι ανάμεσα στους δύο γύρους των προεδρικών εκλογών και μετά τα αποτελέσματα του β γύρου των προεδρικών εκλογών διάφορα τσουτσέκια του (Κων/πολίτικου) στυλ Μαρεσάλ και ξερό ψωμί, άρχισαν να της κουνιούνται και να προβάλλουν αξιώσεις να ηγηθούν του κόμματος της. Τους συνέτριψε. Κανείς πλέον στο Φρόντ Νασιονάλ δεν μπορεί να της κουνηθεί. Διότι απέδειξε ότι χωρίς αυτήν θα τους φάει όλους το σκοτάδι.

  ReplyDelete
 20. Πάμε τώρα στο γενικότερο φράγκικο πολιτικό σκηνικό. Η Μαρίν, που είναι πανέξυπνη, διεπίστωσε ορθώς ότι οι Φράγκοι θέλουν αυτό που προ εικοσαετίας και διέγνωσε ο Γεράσιμος Κακλαμάνης. Την καλοζωϊα τους και την ασφάλεια των συνόρων τους. Διότι το εγχείρημα του Μιτεράν να εγκλωβίσει την Γερμανία στο ουρώ, κατέληξε στο αντίθετο αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η Φραγκία από τους Γερμανούς στο ουρώ. Εδώ απεδείχθη η μαλακία του Μιτεράν να μην υποστηρίξει την συνθήκη ειρήνης και να προσέλθει σε (δήθεν) συνεννόηση με την Γερμανία (μαθημένος βλέπεις από το Βισύ) δια της συνθήκης δύο συν τέσσερις. Πούλησε όλα τα κράτη της Ουρώπας προκειμένου να τα βρει με την Γερμανία και την πάτησε (και εξ αυτού στην Ουρώπα οι μόνοι που εμπιστεύονται τις τύχες τους στον Ολάντ και στον Μακρόν είναι οι Γραικόφραγκοι με τα γνωστά αποτελέσματα). Μόνο μια συνθήκη ειρήνης θα μπορούσε να τακτοποιήσει την Γερμανία και γιαυτό ο μάγος της διπλωματίας Γκένσερ την απέφυγε, χαρίζοντας την ψευδαίσθηση στον Μιτεράν ότι θα εγκλωβίσει στο ουρώ την Γερμανία. Εδώ κολλάει και η ατζέντα 2010 του Σρέντερ (αντιγραφή της προηγούμενης κατά μια δεκαετία ορθής πολιτικής Μητσοτάκη 0+0=12%), που επέτρεψε στους Αλαμανούς να εγκλωβίσουν τους Φράγκους. Επομένως ορθά διαπιστώνει η Μαρίν ότι το ουρώ είναι η φυλακή των Φράγκων και όσο παραμένουν φυλακισμένοι και δεμένοι χειροπόδαρα στο ουρώ, τόσο θα επιδεινώνεται η κατάστασή τους. Και όσο επιδεινώνεται η κατάσταση για τους Φράγκους, τόσο θα φθείρεται η όποια κυβέρνηση βρίσκεται στη εξουσία. Αυτό φαίνεται και δια γυμνού οφθαλμού από την κατάληξη του Τσίπρα, του Ρέντσι, του Σαρκοζί, του Ολάντ κτλ. Πρέπει λοιπόν να αποτινάξει την γερμανική κυριαρχία. Διαπιστώνει όμως επίσης ορθώς ότι η φράγκικη κοινωνία δεν είναι σε θέση από αιώνες να αντιπαρατεθεί μόνη της με τους Αλαμανούς (οι Φράγκοι είναι γνωστοί πορκουάδες και οι Γερμανοί έχουν νικήσει στη μάχη δυόμισι φορές τους Φράγκους από την εποχή του Βίσμαρκ). Επιπλέον μεγάλο τμήμα της ιθυνούσης φράγκικης τάξεως τα έχει βρει με τους Αλαμανούς (από την εποχή του Βισύ) και δεν έχει καμία όρεξη να ρισκάρει την πιθανότητα οποιασδήποτε ρήξης. Πως μπορεί λοιπόν να λύσει τα δεσμά αυτά; Κυρίως με την βοήθεια της Ρωσσίας. Διότι το βάρος και την δύναμη στην Ευρώπη το έχει η Ρωσσία. Είναι γνωστός ο φόβος του Μέττερνιχ ότι αν ο Τσάρος ξεκινήσει εναντίον της Δύσεως δεν υπάρχει δύναμη που μπορεί να τον σταματήσει (όπως απέδειξε και το 1945 ο Στάλιν). Κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει (και σίγουρα η Μαρίν δεν το ξεχνά) ότι τους Αλαμανούς πολέμησε σχεδόν μόνος του ο ΝτεΓκώλ και που όταν έπειτα αυτός έκανε αντίσταση (στο Λονδίνο βέβαια) ο Μιτεράν ήταν στέλεχος της κυβερνήσεως του Βισύ και στο τέλος την Φραγκία την απελευθέρωσαν οι αγγλοαμερικανοί.

  ReplyDelete
 21. Η Μαρίν λοιπόν προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Και τίθεται εκ των πραγμάτων ενώπιον του υπαρκτού ενδεχομένου να εκλεγεί πρόεδρος της Φραγκίας (που ορθώς διέγνωσε ο καθηγητής Δ. Κιτσίκης). Μετρά τις δυνάμεις της (πράγμα που δεν έκαμε ο Τσίπρας) και διαπιστώνει ότι ούτως εχόντων των πραγμάτων (απροθυμία των Φράγκων για ρήξη, εσωτερικό πρόβλημα στο στρατόπεδό της, ανώριμες οι συνθήκες για έξοδο από το ουρώ, ίσως-ίσως και πεπονόφλουδα των Αλαμανών προκειμένου να μην χρεωθούν την διάλυση της ουρωζώνης, ενδεχόμενο διάσπασης της Φραγκίας) αν εκλεγεί, θα πρέπει να συμβιβαστεί. Αλλά αν συμβιβαστεί θα καταλήξει όπως ο Τσίπρας ή ο Ρέντζι ή ο Ολάντ. Και θα αναγκαστεί να θάψει με τα ίδια της τα χέρια την πολιτική απεγκλωβισμού της Φραγκίας από τους Αλαμανούς. Στο σημείο αυτό μπορούμε να συγκρίνουμε τις περιπέτειες του προέδρου Τράμπ με το βαθύ κράτος, παρ όλη την Ρεπουμπλικανική πλειοψηφία και στη Βουλή και στη Γερουσία. Ενώ ενδεχόμενο να ήλεγχε η Μαρίν το Γαλλικό Κοινοβούλιο δεν υπήρχε ούτε ένα στο εκατομμύριο. Άρα θα έπρεπε αν εξελέγετο, με μικρή διαφορά σίγουρα από τον Μακρόν, να συνυπάρξει με ένα εχθρικό κοινοβούλιο την ώρα που δεν ήλεγχε πλήρως το δικό της κόμμα. Η συνταγή της αποτυχίας (βλέπε κυβέρνηση Κ Μητσοτάκη 1990-1993).
  Άρα δεν πρέπει να εκλεγεί. Πρέπει να εκκαθαρίσει το στρατόπεδό της από τους καμπόσους και να ηγηθεί(στην θέση των Γκωλικών) της αντιμακρονικής αντιπολιτεύσεως, εκθέτοντας την ανικανότητα της φράγκικης δεξιάς και την ασυνεννοησία της φράγκικης αριστεράς. Και απέδειξε ότι είναι πραγματική ηγέτιδα διότι μπορεί να πει όχι στην (ναρκοθετημένη) εξουσία. Σκεφτείτε αν ο Τσίπρας είχε χάσει τις εκλογές του 2015 με μιά μονάδα διαφορά από τον Σαμαρά. Υπήρχε περίπτωση να περάσει ο Σαμαράς τα μνημόνια που πέρασε ο Τσίπρας; Η Μαρίν λοιπόν έκαμε τις κινήσεις εκείνες που την επέβαλλαν αδιαμφισβήτητη ηγέτιδα του αντιμακρονικού αγώνα ως αντιουρωπαϊκού στην ουσία αγώνα (σοβαρή μελλοντική υποθήκη, διότι το 35% των Φράγκων ετέθη εκ των πραγμάτων εναντίον του ουρώ στον β γύρο των προεδρικών εκλογών). Εάν η Μαρίν είχε πίσω της το 62% του γραικικού δημοψηφίσματος τότε ουρώ χαιρέτα μας τον πλάτανο και Νικολό καρτέρει. Θα το είχε διαλύσει το μαγαζί στο πιτς φυτίλι. Όμως πάει κόντρα στον καιρό και αυτό την τιμά. Άλλωστε όπως μας λέει και ο Θουκιδίδης αυτό είναι και το μεγαλύτερο προσόν ενός ηγέτη. Επέτυχε πλήρως τους στόχους της γιαυτό και του έδωσε να καταλάβει στο πιοτί και στο χορό το βράδυ... της ήττας της.
  Αυτό που απεδείχθη λοιπόν είναι ότι η Μαρίν διαθέτει, δημοφιλία, ευφυΐα, τσαγανό, έχει πολιτικό σκοπό και στόχο και ξέρει και πως θα τον πετύχει. Την απελευθέρωση της Φραγκίας από τα δεσμά του ουρώ. Μένει να δούμε αν τελικά θα τα καταφέρει. Να μην προτρέχει δε κανείς τόσο εύκολα να μακαρίζει τον Μακρόν διότι το παράδειγμα του δικού μας (;) του Τζέφρι είναι νωπό. Έσπευσε σαν να ήταν σχολιαρόπαιδο και άρπαξε την απασφαλισμένη χειροβομβίδα και του έσκασε στα χέρια. Είναι κανείς σίγουρος ότι δεν θα σκάσει η ουρωζώνη στα χέρια του Μακρόν; Όταν απέναντι υπάρχει ο Σόϊμπλε; Πιστεύει κανείς ότι θα υποστηρίξουν οι Αλαμανοί μιαν ουρωζώνη, που για να την διατηρήσουν αντί να κερδίζουν όπως σήμερα, θα πρέπει να πληρώνουν;

  ReplyDelete
 22. YΓ῎ Ἑμένα μἐ ἁπασχολεῖ τὀ ἑξῆς, ποὺ δἐν ἁφορᾶ τἰς θρησκευτικές, και πληθυσμιακὲς θεωρήσεις, ἁλλὰ τὸ κοσμικό. Θἀ σπάσω τἠν ἑρώτηση σἐ δύο κομμάτια.
  1ο) Μποροῦμε νἀ χωρίσουμε τὶς κοσμικἐς (μή-καθολικές, ἤ προτεστανικές) γαλλικές πολιτικὲς δυνάμεις στἀ στρατόπεδα τῶν κομμουνάρων, τῶν Ντρευφυζάρων καὶ τῶν Ἁντιντρεϋφυζάρων; Καἰ νἀ θεωρήσουμε πὼς ἁκόμα καἰ σήμερα ἡ Γαλλία πλέει στἀ ματωμένα ἁπόνερα τῆς Κομμούνας τῶν Παρισίων (1871);
  2) Ἁπὸ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 60, στἠν Γαλλία, τἀ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 70, στἠν Ἑλλάδα, συνηθίζονται ἄν δἐν κυριαρχοῦν στὀν δημόσιο λόγο κηρύγματα ἐκ πρώτης ὄψεως τοὑλάχιστον ἱλλεγκαλιστικά, ἑκφερόμενα ἁπὀ καθέδρας. Αὐτὸ εἶναι τὀ ἁντίθετο τῶν φασιστικῶν καθεστώτων, ὅπου γίνεται ἔκκληση στἠν ἑνότητα, τἠν πειθαρχία, τἠν ἑγρήγορση τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ ἔναντι τῶν διαλυτικῶν στοιχείων, καἰ νίκη τοῦ ἱντιβιντουαλισμοῦ, ἤ, ἁντιθέτως κεκαλυμμένη ὁμοιότητα μἐ τἀ φασιστικὰ καθεστῶτα;

  ReplyDelete
 23. Υγ2. Νἀ θυμίσω καἰ κάτι τελευταῖο. Στἠν Γαλλία, ὅπως καἰ στἠν Ἑλλάδα, ἡ ἑθνικὴ ἁντίσταση κατἀ τῶν Γερμανῶν ποὺ κατείχαν τἰς δύο χῶρες (τἠν πρώτη κατἀ τὀ ἥμισυ καἰ κάτι), συγχωνεύτηκε τροπον τινὰ μὲ τὰ παράνομα τότε ΚΚΓ καἰ ΚΚΕ. Ὅμως τὀ ΚΚΓ ἑνομιμοποιήθη ἀμέσως ἁπὸ τἠν ἁποκατάστση τῆς ἑθνικῆς κυριαρχίας, ἑνῶι τὀ ΚΚΕ ἑκυρήχθη παράνομο λίαν συντόμως (1947 νομίζω) καἰ ἑπανομιμοποιήθηκε τὀ 1974. Μήπως εἶναι αὑτὴ ἡ ἀπουσία... ἁπονομιμοποίησης τοῦ ΚΚΓ ποὐ τὀ καταδικαζει σἐ ἁντεπαναστατικὸ ῥόλο; Γιἀ μένα ἑπανάσταση στἠν εὑρεία τῆς ἔννοια εἶναι ἡ ἄρνηση προσωρινῆς ὑποταγῆς σἐ μιἀ προσωρινὴ ἁρχή, ἡ ἁπόφαση μόνο τὀ αἱώνιο νἀ τὀν νοιάζει κανείς, ἡ ἄρνηση τοῦ θεάτρου τῆς ἐξουσίας.

  ReplyDelete
 24. YΓ4. Στἠν οὐσία νομίζω πὼς ὅλα τἀ κινήματα μετἀ τἠν κομμοῦνα εἶναι τρόπον τινὰ νιτσεϊκά. Ἁπὀ ὅλα τους ἁναδυύεται ἕνα μῖσος πρὀς τἠν ἁδυναμία, πρὀς τἀ ὅρια ποὺ θέτει ἡ πραγματικότητα στὀ ὑποκείμενο. Οἱ ἀρχαῖοι ἁντίθετα τἀ σέβονταν. Κατἀ τὀν τροπο αὑτὸ ἡ Εὑρώπη μἐ τἠν Γαλλία πρώτη καἰ καλύτερη εἶναι παγιδευμένη καἰ θὰ παραμείνει παγιδευμένη, ὅσο παραμένει ἡ κατέχουσα τὀ κόπυράιτ τῆς Ἑπανάστασης. Τὀ κεντρικὸ σύνθημα τῆς Γαλλίας ἦταν πάντοτε, λένε πὼς δὲν μποροῦμε, μὰ θὰ τὸ κάνουμε. Ἣ ἀνθρωπότητα ὅμως ἔχει κουραστῆι νἀ πολεμάει διαρκῶς τὀν ἑαυτό της, καἰ γι αὑτὸ μισεῖ τὴν Γαλλία σἀν τὀ σύμβολο τοῦ πολὺ κακὸ γιὰ τὸ τίποτα.

  ReplyDelete
 25. Yγ5. Τὀ πρόβλημα στἠν ούσία του εἶναι πολιτιστικό καὶ η Γαλλία εἶναι βέβαια τὀ μοντέλο τῆς Δυτικῆς ἐκπαίδευσης, πολὐ περισσότερο ἁπὀ τἰς χῶρες Ἁγγλία, Ἱταλία, Γερμανία. Στὀ βάθος του εἶναι θρησκευτικό, διότι τὀ ἑκπαιδευτικὸ σύστημα πάντοτε ἁναπαράγει σὲ παραλλαγές τὀ κεντρικό δόγμα. Ἑ λοιπὸν τὸ κεντρικὸ δόγμα εἶναι ὀ Παπισμός. Ὁ Πάπας σἀν πρῶτος ὑποκριτής, ο Πᾶπας σἀν ἑξαρχων τοῦ χριστιανικοῦ διθυράμβου. Ὁ Πᾶπας σἀν μπουλουκτζῆς τοῦ χριστιανικοῦ θιάσου ποικιλιῶν. Ὁ Παπισμός μετατρέπει τἠν κοινωνία σἐ ἕνα μπουλοῦκι, ποὺ παίζει γιὰ ἕναν ἁόρατο θεατή. Ὅσο αὑτὴ ἡ συνθήκη (καἰ ὄχι ὁ θίασος) παραμένει ἡ ἴδια, ἡ Γαλλία δἐν εἶναι ἡγέτις τῆς Ἑπαναστάσεως ἁλλὰ τῆς Ἁντιμεταρρυθμίσεως. Ἡ Ἑπανάσταση εἶναι ἡ κατανοηση τῆς πραγματικῆς φύσεως τῆς ἴδιας τῆς ἁνθρώπινης ἁντίληψης. Ἡ ἀνθρώπινη ἁντίληψη ΕΙΝΑΙ ὁ Θεός. Δἐν ἀπευθύνεται στὀν Θεό.

  ReplyDelete
 26. Κύριε καθηγητά πόσα λεφτά χρειάζεστε για να βγάλετε δική σας εφημερίδα?

  ReplyDelete
 27. Ἀνακρίβεια τοῦ Κωνσταντινουπολίτη: "Μετά μου στείλατε και εσείς ενα πολύ ωραιο μέιλ ζητώντας μου ΛΕΦΤΑ για εφημερίδα και επαναστατική φυλλάδα! Εσείς ένας 82χρονος από εμένα έναν μόλις 21χρονο τότε".
  Ἔχω τὸ τριμηναῖο μου περιοδικὸ, "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ μπλόγκ) ποὺ ἐκδίδω ἀνελειπῶς ἀπὸ 1996 (τώρα θὰ κυκλοφορήσῃ τὸ τεῦχος 84) καὶ ποτὲ δὲν ἐσκέφθην νὰ βγάλω ἐφημερίδα. Ἐζήτησα ἀπὸ τὸν Κωνσταντινουπολίτη πληροφορίες γιὰ μία ἐνδεχομένη ἵδρυση ἀνατρεπτικῆς ἐφημερίδος, ἔχοντας ὑπ'ὄψιν τὸν φίλο μου Ἠσαΐα Κωνσταντινίδη, ποὺ ἐκτιμῶ ὡς πολὺ καλὸ δημοσιογράφο, μὲ σωστὲς ἰδέες, ἀλλὰ ποὺ δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ τὶς ἐκφράσῃ πλήρως στὸν στενὸ κορσὲ τῆς Ἐλεύθερης Ὥρας τοῦ Μιχαλόπουλου, ὅπου ἐργάζεται.Μάλιστα ἔγραψα στὸν Κωνσταντινίδη, ἐφ'ὅσον εἶναι βασιλικός, ὅπως εἶμαι καὶ ἐγώ, νὰ ἀπευθυνθῇ στὸν Βασιλέα, καὶ ἐκ μέρους μου, γιὰ χρηματοδότηση μίας τέτοιας ἐφημερίδος. Ἡ συνήθης πουστιὰ τοῦ Ἕλληνος μετέφερε ἀμέσως στὸν Μιχαλόπουλο,ὅτι Κιτσίκης καὶ Κωνσταντινίδης συνωμοτοῦν κατὰ τῆς Ἐλεύθερης Ὥρας, θέλοντας νὰ βγάλουν ἐφημερίδα. Φυσικά, ἡ ἐφημερίδα αὐτὴ δὲν θὰ ἀντεγωνίζετο τῆς Ἐλεύθερη Ὥρα αφοῦ καὶ ἡ τελευταία εἶναι ἐπίσης βασιλική.Ὁ Μιχαλόπουλος ἐφώναξε τὸν Κωνσταντινίδη και τον ἠπείλησε ὅτι θὰ τὸν ἀφήσῃ χωρὶς δουλειὰ ἐὰν δὲν παύσῃ ἀμέσως νὰ δημοσιεύῃ Κιτσίκη. Καὶ ὁ Κωνστνατινίδης ὑπεχρεώθη νὰ ὑπακούσῃ, κάτι ποὺ τὸ καταλαβαίνω ἄριστα. Ἐγὼ δὲν χρειάζομαι μισθὸ δημοσιογράφου γιὰ νὰ ἐπιζήσω. Ὁ Κωνσταντινίδης ὅμως τὸν χρειάζεται καὶ καλὰ ἔκαμε καὶ μὲ ἀπεχωρίσθη. Ἐγὼ παραμένω φίλος του.
  Ἡ στάση τοῦ Κωνσταντινουπολίτη εἶναι σαφῶς προβοκατορική. Χωρὶς ἴσως νὰ τὸ συνειδητοποιῇ, προσπαθεῖ νὰ μὲ ἐμπλέξῃ σὲ ἄνομες ἀντικυβερνητικὲς πράξεις ποὺ ἐὰν ἀκολουθοῦσα τὶς προτροπές του θὰ ἔμπαινα φυλακή. Ἐλπίζω νὰ μὴν τὸ κάνει ἐκ τοῦ πονηροῦ ἀλλὰ ἀπλῶς ἀπὸ ἀφέλεια. Μία ζωὴ δάσκαλος ἀσχολοῦμαι μὲ τοὺς νέους γι 'αὐτὸ καὶ τοὺς καταλαβαίνω καὶ τοὺς συγχωρῶ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
 28. Ὁ προβοκατορισμὀς εἶναι κοινωνικὸ φαινόμενο καἰ γιἀ τἠν ἁκρίβεια ταξικό. Ἡ ἄσχημή μου πείρα μοῦ λέει ὅτι ὁ ἁσυνείδητος προβοκάτωρ πρέπει νἀ ἁντιμετωπίζεται σἀν συνειδητὸς ἁνάλογα μἐ τἠν ἱδεολογία τοῦ ἁντιμετωπίζοντος. Διότι κατὰ τἄλλα τἀ ἁποτέλέσματα τῆς ἁσυνειδήτου συμπεριφορᾶς του εἶναι ἑξίσου ἄν ὄχι περισσότερο καταστροφικὰ ἁπὀ τοῦ πράκτορος.

  ReplyDelete
 29. YΓ. Κωνσταντινουπολίτη, καἰ σὺ εἶσαι συχνὰ ἀπόλυτος, λές στὀν ἄλλο ὅτι γράφει μποῦρδες, κ.λπ. κ.λπ. Τὀ νἀ μἠν διαγράφει ὁ κάτοχος τοῦ μπλὸγκ μυνήματα ποὺ στρέφονται ἑναντἰον σου σημαίνει ὅτι σἐ θεωρεῖ ἄξιο νἀ ἁπαντήσῃς.

  ReplyDelete
 30. ΥΓ2, Ἡ τσογλανιἀ τῶν Γάλλων προέρχεται ἁπὸ τὸν καθολικισμὀ, καἰ συγκεκριμένα τὀν παπισμό. Εἶναι ὁ παπισμὸς ἑκεῖνος ποὐ προσέφερε στὀ κράτος τους τὴν ἁσύλληπτη δύναμή του, ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Χλωδοβίκου. Ἕνα τέτοιο κράτος γίνεται φασιστικὸ ὡς ποὺ νὰ πῆις κύμινο.

  Ὑπάρχει μιὰ παράξενη ἁντιστροφή. Ὑπὲρ τῆς ΕΕ ἦταν τὀν μεσοπόλεμο οἱ φασίστες. Κάνω λάθος; Γιατἰ νἀ ἁλλάξῃ αὑτὸ;
  Διότι δἐν ἄλλαξε. Μέσωι τῆς σοσιαλδημοκρατίας καἰ τῆς λαϊκῆς δεξιᾶς οἱ ὑποδομἐς τῆς Εὐρωπης τοῦ Χίτλερ ἄλλαξαν πρόσημο καἰ ἁπέκτησαν τἠν κουκούλα τοῦ ἀτομικοῦ δικαιώματος, μετἀ ἁπὀ αὑτὴν τῆς ἁνάπτυξης καἰ τῆς δουλειᾶς γιὰ ὅλους. Ἡ ἱδεολογια εἶναι αὑτὸ ποὺ σοῦ ἑπιτρέπει νἀ κάνεις τἠ δουλειά σου. Καἰ ἡ δουλειὰ τοῦ ἀστικοῦ κράτους εἶναι νἀ ἀναπαράγεται εἱς βάρος τῶν προλεταρίων. Ἡ δἐ προβοκάτσια -ἡ ἁληθινή -εἶναι πάντοτε Ὁ ἐκβιασμός - ἤ προλετάριος, ἤ θὰ χάσῃς τἠν ψυχή σου ! Διάλεξε !

  ReplyDelete
 31. YΓ3. Ὁ Κωνσταντινουπολίτης εἶναι χρυσὀ παιδὶ ποὺ τὸ παίζει χρυσὴ νεολαία στἠν προσπάθειά του νἀ ἁπογαλακτισθῆι δίχως θυσία. Ἕτσι μοῦ φαίνεται.

  ReplyDelete
 32. YΓ4. Ἡ ἀνάρτηση θἀμποροῦσε νἀ μεταγραφῆι ὡς ἑξῆς. Ὑπάρχει ἐλπίδα στἠν πατρίδα τῶν ἑπαναστάσεων νἀ ξανασηκωθῆι ὄχι τὀ ἁστικὸ ἁλλὰ τὸ καθαυτὀ ἑργατικὸ κίνημα, αὑτὸ ποὐ θέλαν οἱ ἴδιοι οἱ ἐργάτες, καἰ ὄχι ἄλλες ἱδεολογίες ποὺ τὸ ἑπικαλοῦνται μὲν τὀ προδίδουν δέ;

  Ἱσχυρίζομαι πὼς καἰ νὰ ὑπῆρχε ἑλπίδα δἐν ὑπάρχει σκοπιμότης. Διότι ἡ θεση μου εἶναι ὅτι τὀ πρόβλημα εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἐργασία. Αὐτὸ τὸ ἔχει καταλάβῃ καἰ τὀ ἑργατικὸ κίνημα καἰ ὁ κόσμος ὅλος. Δἐν μπορεῖ ὅμως νἀ ξεπεράσῃ τὀ πρόβλημα διότι τὀ πρόβλημα εἶναι θρησκευτικὸ καθαρά. Γι αὐτὸ γράφω περἰ καθολικισμοῦ παραπάνω. Κατἀ τἠν γνώμη μου θέατρο (ὑπόδυση ῥόλου) καἰ ἑργασία ταὑτίζονται, καἰ ὁ καθολικισμὀς ἁναγνωρίζοντας τἀ πρωτεῑα τοῦ Πᾶπα θεμελιώνεται αὑτομάτως πάνω στἠν ἑργασία, τὀ ποίμνιο καὶ ὁ ἐξάρχων αὑτοῦ ὄντας ἑργάτες ἑξ ὁρισμοῦ. Διότι τὀ χριστιανικὸ ποίμνιο προσπαθῶντας διὰ τοῦ Πᾶπα νἀ φτάσῃ τὀ ἄνω διάζωμα ὅπου βρίσκονται οἱ Ἅγιοι, ἐργάζεται διαρκῶς νἀ ψηλώσῃ. Ὁ ἐργάτης λοιπὸν ποὺ θέλει νἀ ἁπαλλαγῆι ἁπὀ τἠν ἑργατιά του δἐν ἔχει ποῦ τἠν κεφαλὴν κλῖναι πνευματικῶς καἰ ἁναγκαστικὰ θἀ ψάΞῃ ἐντὸς τοῦ συστήματος τῆς Κολάσεως.

  ReplyDelete
 33. Γιατί ο Κωνσταντινουπολίτης διέγραψε τα μηνύματα που είχε αναρτήσει χθες;είπε ψέματα ή ντρέπεται για κάτι;

  βεροιεύς

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τι γιατί, τον καταδίκασες εις θάνατον, ευτυχώς ο καθηγητής διόρθωσε την κατάσταση, είδες η πείρα κ η σωφροσύνη του Κιτσίκη ; εγώ ελπίζω να επανέρθει ( δριμύτερος ) , πάντως τον συμπαθώ, είναι πατριώτης ο Κωνσταντινουπολίτης

   Delete
 34. K.πολίτη, μἠν κολώνεις. Ἑπανάφερε τἀ σχόλιά σου καἰ σπάστους τἀ μοῦτρα.

  ReplyDelete
 35. Σημ. Ἡ ἀρχὴ ἑναντίον τῆς ὁποίας ἑξεγείρεται ὁ ἐπαναστάτης δἐν εἶναι ποτὲ ἡ Ἁνωτάτη, πάντοτε δε εἶναι μιἀ ψεύτικη ἁρχὴ ποὺ ἱσχυρίζεται ὅτι λαμβάνει τἠν νομιμοποίησή της απὀ τἠν ἁνωτέρα. Ἕτσι σἐ κάθε ἑλληνικὸ δικαστήριο προεδρεύει ὁ Ἑσταυρωμένος.

  Πίσω ἁπὀ τὀ κοσμικὀ γαλλικὸ κράτος κρύβονται ὁ καθολικισμὀς καἰ ἡ γαλλικὴ μοναρχία.

  ReplyDelete
 36. Θα ήθελα να ζητήσω την κατανόηση της σεβαστής διαδικτυακής ομηγύρεως για το, εκτός θέματος, επόμενο σχόλιο μου. Αλλά με πιέζει το επίκαιρον του πράγματος.
  Όταν δίπλα στο Κρόνιο λόφο ανεγείρεται ναός του Διός, όταν ο ναός της παρθένου της ακροπόλεως των Αθηνών, γίνεται ναός της αειπαρθένου και στη συνέχεια τέμενος, όταν ο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης γίνεται από εκκλησιά, τέμενος και μετά πάλι εκκλησιά, η μετατροπή του ναού της του Θεού Σοφίας σε τέμενος, είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό και επόμενο, δεδομένης της πεποιθήσεως των θρησκευομένων της δικής μας Ανατολής, ότι η παρούσα θρησκεία τους είναι συνέχεια των προϋπαρξάντων θρησκειών και η λατρεία, είναι συνέχεια των προηγουμένων και ότι οι τόποι, που αρχαιόθεν ορίσθησαν ως τόποι λατρείας, πρέπει να μην αλλάζουν τον σκοπό της ιδρύσεώς τους (αφιέρωση) και να συνεχίζουν να αποτελούν τόπους λατρείας και προσευχής, ανεξαρτήτως θρησκείας ή ονόματος θεών. Αυτή υπήρξε η παράδοσις και η πρακτική της καθ ημάς Ανατολής. Σημειωτέον ότι δεν είναι μόνον η Ολύμπια θρησκεία του Διός και η ορθοδοξία ή το Ισλάμ ή ο Αλεβισμός ελληνικές ή ορθότερα ελληνίζουσες θρησκείες, παρότι (όπως και η εβραϊκή) έχουν καταγωγή αιγυπτιακή, αλλά προϋπήρξαν η θρησκεία του Κρόνου και η θρησκεία του Ουρανού και ποιός ξέρει πόσες άλλες προηγούμενες. Όλες δε οι νεώτερες θρησκείες επεκράτησαν μετά από σοβαρές διενέξεις, όπως πιστοποιεί η μυθολογία και η ιστορία. Παρά όμως τις διενέξεις, καμία νεώτερη θρησκεία δεν απέκοψε τον εαυτόν της από τις προηγούμενες, αλλά εθεώρησε εαυτήν ως συνέχεια των προηγουμένων και όταν ή όπου επεκράτησε, συνεχώνευσε προηγούμενες πρακτικές και έθιμα. Την ίδια τακτική ακολούθησε και ο παπισμός, γιαυτό άλλωστε και οι δυτικοί δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα Χριστούγεννα (λόγω της Dies Natalis Solis Invicti). Μόνον οι διαμαρτυρόμενοι (προτεστάντες) προκειμένου να αποτινάξουν την παπική εξουσία και αυθαιρεσία, αρνήθηκαν 1500 (τότε) χρόνια εκκλησιαστικής πορείας (εν αντιθέσει προς τους ορθοδόξους που αρνήθηκαν την υποταγή στον πάπα, χωρίς να αρνηθούν την εκκλησιαστική εμπειρία) και επέστρεψαν στην πρωτοχριστιανική περίοδο αναγορεύοντας (αυθαιρέτως) ως αυθεντική πηγή του χριστιανισμού την Αγία Γραφή. Αλλά όταν ανεκάλυψαν (με την επιστήμη), ότι η γραφή ήταν και αυτή προϊόν της εκκλησίας και δεν είχε αυτή καθεαυτή κάποια δυνατότητα αυθυπαρξίας, τότε... άρχισαν τα όργανα. Στην ουσία διελύθησαν. Και κατόπιν ανεκάλυψαν (δια της Ουνέσκο)... τα παγκόσμια μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Δηλαδή ένας χώρος αρχαιόθεν αφιερωμένος, ήτοι χώρος λατρείας (στον όποιο θεό) μετεβλήθη εις τόπον, όπου μπορεί να γίνονται τα πάντα (χοροί, συναυλίες, φωτογραφήσεις ενίοτε γυμνές βλ. Νέλλυς, ξεναγήσεις, ανασκαφές, συμπόσια, αναρτήσεις συνθημάτων, είσπραξη αλμυρών εισιτηρίων), εκτός της λατρείας, του σκοπού δηλαδή για τον οποίον ιδρύθηκαν.

  ReplyDelete
 37. Ο γραικοφραγκισμός λοιπόν εισήγαγε την τεκτονικών αυτών διαστάσεων καινοτομία και εκσυγχρονισμό στα καθ΄ημάς, απαγορεύοντας την άσκηση της λατρείας (δια της γραικοφραγκικής αρχαιολογικής υπηρεσίας) εις όλα τα θρησκευτικά μνημεία, ακόμα και της Ορθοδοξίας. Ο δε τότε Θηβών Ιερώνυμος (αρχιεπίσκοπος Αθηνών σήμερα) έσπασε κλοτσηδόν τα λουκέτα της αρχαιολογίας και απέδωσε την μονή του Οσίου Λουκά στην λατρεία, υποχρεώνοντας την γραικική αρχαιολογία, να αποδεχθεί την λειτουργία μοναστικής αδελφότητας εντός του μνημείου. Όπως επίσης όλοι γνωρίζουμε, τι παίζεται με την Ροτόντα της Θεσσαλονίκης. Είναι γνωστό άλλωστε, ότι στην ακρόπολη των Αθηνών μπορείς να κάνεις τα πάντα (ακόμα και καμάκι), εκτός από την προσευχή σου. Ο τουρκοφραγκισμός (κεμαλισμός) τέλος, προσελθών και αυτός στον ... πολιτισμό ως τελευταίος των Μοϊκανών, απηγόρευσε την δημόσια λατρεία στην Αγιασοφιά και την μετέβαλλε σε μουσείο. Και ενώ εντός του μνημείου μπορεί ο ... Βασίλειος Κωστέτσος, έμπλεος εθνικής υπερηφανείας, να αυτοφωτογραφίζεται ... με την φουστανέλλα, ο μουεζίνης που έκαμε μια προσευχή, έθεσε σε θανάσιμο κίνδυνο την παγκόσμιον πολιτιστικήν κληρονομιάν. Κινδυνεύει βεβαίως βεβαίως θανάσιμα ... ο (προτεστανικός) χριστιανισμός. Όχι βεβαίως η Ορθοδοξία , διότι στον Πατριάρχη επιτρέπει ο τύραννος να λειτουργεί σε άλλα μουσεία-μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς (την Παναγία Σουμελά, την βασιλική του Αγίου Νικολάου στα Μύρα της Λυκίας, στη Νίκαια της Βιθυνίας κτλ). Η γραικική αρχαιολογία όμως βγάζει την ψυχή του Άνθιμου, για να του επιτρέψει να κάμει μια λειτουργία το χρόνο στη Ροτόντα και απαγορεύει την τηλεοπτική της μετάδοση για να μην κινδυνεύσει (από την τηλεοπτική μετάδοση) ... το μνημείο.

  ReplyDelete
 38. Ἀπὸ ὅλα τὰ γραφειοκρατικὰ κατασκευάσματα τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου, τὸ πλέον ἀρνητικὸ εἶναι ἡ ἀρχαιολογικὴ ὑπηρεσία, ἡ ὁποία, ὄχι μόνον στρέφεται κατὰ τοῦ Ἕλληνος ἀγρότου, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν γένει θρησκευτικῶν παραδόσεων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ κυριολεκτικά σὰν τὸν Δράμαλη ἀφήνει ὀπίσω της ἔρημο. Π.χ. ἠ καστροπολιτεία τοῦ Μυστρᾶ ποὺ ἐθαναταώθη μόλις ἀνέλαβε τὸ ἔλεγχο ἡ ἀρχαιολογικὴ ὑπηρεσία.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 39. Εξαιρετικη ανάλυση! Μακάρι να επαλήθευθει, αν και για να είμαι ειλικρινής πιστεύω ότι η Λεπεν είναι η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος (η άλλη είναι ο Μακρον), οπότε θα συμφωνήσω μάλλον με τον Ζαρατουστρα.
  Μερικές ερωτήσεις κύριε καθηγητα:
  1. Γράψατε ότι υπάρχουν στοιχεία περί δολοφονίας του συντρόφου Στάλιν, έγινε από τους μετέπειτα μνηστηρες της εξουσίας ή πλήρωσε ξένη δύναμη σε δολάρια, λίρες, μάρκα για να τον βγάλει από τη μέση?
  2. Γράψατε επίσης ότι δεν φαίνεται να υπάρχει άλλος ηγέτης εκτός του Ερντογαν, αναρωτιέμαι αν ο Νταβουτογλου που έχει προσωρινά απομακρυνθει από τη σκηνή θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική.
  3. Ο τσαρος Πουτιν θέλει να επανέλθει στα σύνορα της Σοβιετικης ένωσης η πάει ακόμα παραπέρα και θεωρεί ότι ακόμα και η συμφωνία Μρεστ-Λιτοφσκ υπήρξε υοπτιμητικη-καταστροφικη για τη Ρωσία και θέλει να αποκαταστησει και αυτή την αδικία?
  4. Έχω συλλογιστει αρκετά πάνω στη θεωρία του κράτους του Αιγαίου και της νέας Γιαλτας και αναρωτιέμαι πως οι Αμερικανοί θα δώσουν στους Ρώσους τα κλειδιά του Βοσπορου και των Βαλκανίων συν της ανατολικής Ευρώπης, γιατί αυτά θα ζητήσει ο Τσαρος (δηλαδή αυτό που αποκαλεί ο συνάδελφος σας ο Halford Mackinder Heartland).
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αὐτὴ ἡ χρήση τῆς κουκούλας "Anonymous" εἶναι ἐκνευριστικὴ καὶ εἶναι φυσικὸ νὰ παραμείνω κουμπομένος. Παρακαλῶ νὰ ὑπογράφετε τὰ σχόλιά σας. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Κουκουλοφόροι είναι άλλοι...

   Delete
  3. D´accord!
   Νικολαος Δημητριου Τσεπες

   Delete
  4. Μόνο ὅσοι φακελώνουν εἶναι ἔναντι της ἀνωνυμίας το ὁποῖο καὶ εἶναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε καιρούς κυνηγητοῦ !
   Δηλαδή τώρα ποῦ ἔβαλα ἕνα ὄνομα ἄλλαξε κάτι? ή πρέπει νά βάζουμε ὅλα τα στοιχεῖα μας καὶ την ταυτότητα γιὰ ἕνα σχόλιο !

   Delete
  5. Συνέχεια .
   Καί ἐγώ φυσικό εἶναι να εἶμαι κουμπωμένος ὅταν μου ζητᾶνε τα στοιχεῖα μου γιά νὰ σχολιάσω !

   Delete
  6. Ἐπίσης γράφετε, "Γιὰ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ μεγάλο γεωπολιτικὸ παιχνίδι τοῦ κράτους τοῦ Αἰγαίου χρειάζεται ἡ σύσφιξη τῆς συμμαχίας Ῥωσίας-Ἀμερικῆς-‘Ισραὴλ καὶ Ἰράν (ὑπὸ διαφορετικὸ καθεστώς) κατὰ τῆς Κίνας, τοῦ ῥιζοσπαστισμοῦ τοῦ σουννιτικοῦ ἰσλαμισμοῦ καὶ τῆς Γερμανίας. Ἐπὶ πλέον χρειάζεται καὶ ἕνας ἕλλην Ἔρντογαν, ἕνας ἕλλην ἡγέτης. Ὁ Κιτσίκης εἶναι μὲν ὁ διανούμενος τοῦ σχεδίου. Γίνεται νὰ γίνῃ καὶ ὁ ἐκτελεστής του; Δύσκολα."
   Ποῖος ἄλλος ἐκτός απο ἐσᾶς δύναται να το πραγματοποιήσει? Ἐννοῶ οτι ἄλλος του δικοῦ σας διαμετρηματος ἡγέτης δεν νομίζω να υπαρχει... Ἔχετε ἀναφερθεῖ στον ΓΑΠ ἀρκετές φορές αλλα να με συμπαθᾶτε, μπορεῖ να κάμω λάθος ἀλλά ο συγκεκριμένος κύριος δεν μπορεῖ να προφέρει την λέξη ὄχι στις μεγάλες δυνάμεις.
   Και κατι τελευταῖο, εαν ἐπικρατήσει η Κίνα στον πλανητικό πυρηνικό πόλεμο, τι πιθανές ἐπιπτώσεις θα εχει αυτη η ἐξέλιξη για τον ἑλληνισμό?
   Εὐχαριστω εκ των προτέρων.
   Νικόλαος Τσεπες

   Delete
  7. Κύριε Κιτσικη, ἐγώ ἔκαμα τις ἐπερωτήσεις ως ανωνυμος και σεβάστηκα την ἀπαιτηση σας και προσυπέγραψα τα σχολια, συνεμορφώθην οπως και με την απαιτηση για πολυτονική. Δεν εἶμαι ουτε ο ανωνυμος που γραφεῖ σαρκαστικά στις 8:38 ΑΜ ουτε ο Ιωνας στις 10:48 κ 10:49, ελπιζω να προκυπτει αυτο και απο το ΙΡ address.
   Μετα τιμης
   Νικόλαος Τσέπες

   Delete
 40. Περἰ τῶν ὅσων λέει ὁ κος Ῥωμηός. Μπορεῖ νἀ ὑποστηριχθῆι σοβαρἀ ὅτι πάντοτε μόνο μία ἦταν ἡ θρησκεία, ὅτι τὴν ἑκράτησαν οἱ Ἑβραίοι μέχρι τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος, ὅτι ἑφανερωθη σἐ ὅλους τοὺς πιστοὐς ὁ Υιὸς τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν Γέννηση, ὅτι ἡ ἐπιστημονικὴ παραδοχὴ ἄλλων θρησκειῶν εἶναι σχετικιστικὸ παιχνιδάκι τοῦ μυαλοῦ, καἰ ὅτι οἱ ἀρχαιοελληνικὲς λατρεῖες μποροῦν νὰ ἁναχθοῦν σε λατρεία νεκρῶν (βλ. Εὐήμερος);

  ReplyDelete
 41. http://www.intratext.com/IXT/ENG0284/_P2.HTM
  That those are no gods whom the common people worship, is known from this. They were formerly kings, who on account of their royal memory subsequently began to be adored by their people even in death (Κυπριανός, περἰ ματαιότητος τῶν εἱδώλαων. Ἁγγλικὴ μετάφραση, δική μου ἁπὀ δεύτερο χέρι-
  ... ὅτι οἰ κοινοὶ ἄνθρωποι δὲν λατρεύουν θεούς, ἁλλὰ πρώην βασιλιάδες, ποὐ χάρη στἠν βασιλική τους ἁνάμνηση συνέχισαν καἰ νεκροἰ νἀ λατρεύονται. [ἔχει ἐνδιαφέρον τὀ κοινοί ἄνθρωποι. Ἑμεῖς σήμερα ἁπὀ τὀν καιρὀ τοῦ Τολστόη βλέπουμε τὀ ἁνάποδο. Οἱ κοινοὶ ἄνθρωποι εἶναι οἱ πιὀ χριστιανοί. Τί σημαίνει αὑτό; Ὅτι ὀ Θεος βρίσκεται ἑκεῖ ποὺ βρίσκεται ὁ πιὸ ἁδικημενος. Ἕχοντάς το διατυπώσῃ αὑτὸ ὁριστικὰ ἡ θρησκεία ἡ χριστιανική κατακτᾶ ἀναδρομικὰ καὶ τὀν ἁρχαῖο κόσμο, ἔτσι δἐν εἶναι;

  ReplyDelete
 42. Η ΕΒΡΑΙΌΔΟΥΛΗ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ ΣΥΝΈΛΑΒΕ ΤΟΝ ΠΆΤΕΡ ΚΛΕΟΜΈΝΗ!
  https://www.youtube.com/watch?v=KpYHsoZ06vE

  ReplyDelete
 43. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΊΑ ΈΞΩ ΑΠΌ ΤΟ ΣΚΑΤΟΚΆΝΑΛΟ ΤΟΥ ΣΚΆΙ
  https://www.youtube.com/watch?v=HsHp7ZQ1FSQ
  ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΑΜΕ ΤΟ ΤΊΜΙΟ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΌ ΣΤΑΥΡΌ!

  ReplyDelete
 44. Ἓὰν μπορούσαμε νἀ παραμείνουμε σἐ ἕνα πλαίσιο μοναρχίας, πολλἀ ἁπὸ τὰ προβλήματα ποὺ συναντᾶμε στἠν δυσκολία μας νὰ κατανοήσουμε διανοητικῶς τἠν μετάβαση ἁπὸ τὀν λεγόμενο παγανισμὸ καἰ καλύτερα πολυθεϊσμὸ στὀν χριστιανισμὸ θἀ λύνονταν. Γιἀ παράδειγμα, ἑκεῖ ποὺ ὁ κόσμος λάτρευε νεκρούς βασιλεῖς, λατρεύει πλέον τὀν βασιλέα τῶν Οὑρανῶν. Βλέπει ὅτι κάνει τἠν δουλειά πολὺ καλύτερα ἁπὸ τους ἄλλους καἰ τοῦς παρατάει, τόσο ἁπλά.

  Αὑτὸ ποὺ περιπλέκει τἀ πράγματα εἶναι ἡ ἁρχαία δημοκρατία ἁλλὰ καἰ ἡ διεκδίκησή τηςἁπὀ τὀ σημερινὸ ἁστικὸ κράτος ποὐ ὁ κος Κιτσίκης τὀ λέει ἁστικὴ δικτατορία. Παρόμοια, στἠν Γαλλία, ὁ Ἑρρῖκος ὁ Δ. πρίν μπῆι στὀ Παρίσι γίνεται Καθολικὸς ἀπὸ Προτεστάντης λέγοντας Paris vaut bien une messe (τὀ Παρίσι ἁξίζει τὀν κόπο νἀ γίνεις Καθολικός). Οἱ Γάλλοι τὀν Ἑρρῖκο ἁκόμα τὀν ἔχουν γιἀ καμάρι τους ! Σκεφτεῖτε ἑμᾶς π.χ. τὀν Βουλγαροκτόνο νἀ τὀν εἶχαμε νἀ λέει, δἐν πᾷ νὰ κουρεύεται ἡ εἱκονολατρία. Μἐ τίποτα δὲν θἀ μπορούσαμε νἀ ταὐτιστοῦμε μαζί του. Γι αὐτὸ καὶ προτιμᾶμε τὀν Βουλγαροκτόνο ἁπὸ τὸν Ἵσαυρο, λ.χ. καἰ οὐσιαστικὰ ὅλοι οἱ Ἕλληνες εἶναι μἐ αὑτὸν ποὺ εἶπε κάλλιο τούρκικο σαρίκι παρὰ Παπικὴ τιάρα.

  Πιστεύω λοιπὸν ὅτι γιἀ μιἀ σειρὰ ἁπὸ ζητήματα, λ.χ. ἡ ἁρχαία τραγῳδία, ποὺ ὅλο μὲ παλιούς βασιλιάδες ἔχει νἀ κάνει στὀπεριεχόμενό της, γίνονται πιὸ κατανοητὰ μἐ τὀ λεξιλόγιο τῆς μοναρχίας ἁπότι με διάφορες ἁφηρημένες βαβυλωνιακές ἔννοιες. Ἑὰν δηλαδὴ ἡ Ἑλλάδα ἡ ἀρχαία εἶχε να ἑπιδείξὴ Φαραῶ, δἐν θἀ ἔσπαγε τόσο πολὺτὸ κεφάλι του ὁ κοσμάκης νἀ καταλάβἡ τί σχέση εχει μἐ τοὐε ἁρχαίους.

  ReplyDelete
 45. Σημ. Πολλοὶ ἄνθρωποι ἔχουν δυσπραγία μἐ τὀ ἴδιο τους τὀ ὄνομα. 1) λόγωι τῆς ἑγγενοῦς αὑθαιρεσίας τῆς γλώσσας 2) λόγωι οἱκογενειακῶν θεμάτων 3) ποὺ μᾶς ἁφορᾷ.

  Πολλοὶ δὲν καταλαβαίνουν τὴν σημασία τοῦ τελευταίου βιβλίου τοῦ Βασίλη Κρεμμυδᾶ γιἀ τὀ 21. Ἡ Ἑλλάς εἶναι ἕνα εἶδος ἑμπορικῆς κοινοπραξίας. Τἀ ὁνόματά μας εἶναι ἀπὀ τὀν κατάλογο μἐ τοὐς μούτσους. Ἕμπνευση, γιἀ τἠν δημιουργία τῆς κοινοπραξίας, οἱ δραστηριότητες τῶν Γάλλων πρῶτες καἰ καλύτερες.

  ReplyDelete
 46. Ἡ ἔννοια τῆς πατρίδος, patrie, εἶναι ἄν δἐν ἀπατῶμαι ἁκριβῆς μετάφραση τοῦ γαλλικοῦ patrie. Πρόκειται γιἀ μιἀ ἔνωση ἑταίρων μἐ τἠν αὑστηρἀ ἑπιχειρηματικὴ ἔννοα του ὅρου. Καμ.ια σχέση νομίζω μὲ τὴν πάτρη τῶν ἁρχαίων. Ἡ πάτρα ἤ πάτρη τῶν ἀρχαίων, στὀ ἁμύνεσθαι περἰ πάτρης, σημαίνει τἀ πατρογονικά. Οἱ Ἕλληνες σἐ ἀντίθεση μἐ τοὐς Αἰγαιᾶτες καἰ τοὐς Κρῆτες, ἴσως, ἦταν πατριαρχικὴ κοινωνία. Εἶναι λαθροχειρία τοῦ ἁστισμοῦ ἡ ἁναδρομικὴ τὔτιση πατρίδος καἰ ἁρχαιας πάτρεως, διότι ὁ ἀστισμὀς εἶναι πατροκτονικός. Ὕπουλη καἰ καταστροφικὴ παραλλαγὴ τοῦ ἁστισμοῦ εἶναι ἡ φροϋδικὴ θεωρία, ἁπὸ τὰ χυδαιότερα κατασκευάσματα τῆς μπουρζουαζίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωνσταντή η πρόταση ''οι Ελληνες σε αντίθεση με τους Αιγαιάτες και τους Κρήτες ''είναι επιστημονικά απαράδεκτη .
   Παρεμπιπτόντως θα ήθελα να ενημερώσω τον ψευδοβεροιέα ότι οι ημέρες του ως τρολλ ετελείωσαν .

   ΥΓ τι θα κάνωμε τώρα δίχως Κωνστ/λίτη .Ητο κι αυτός μια λύση !

   Delete
  2. Βεροιέα νἀ διαβάζεις προσεκτικά, διότι προσέθεσα ἴσως. Το θέμα τῆς καταγωγῆς Ἑλλήνων, Κρητῶν καἰ Αἱγαιατῶν δἐν ἔχει λυθῆι διότι δἐν ἔχει λυθῆι καἰ τὀ ἱνδοευρωπαϊκό. Μέχρι πρόσφατα ἦταν κοινὸς τόπος νἀ θεωροῦν τοὐς Μυκηναίους Ἕλληνες καἰ Ἱνδοευρωπαίους, καἰ τοὐς Κρῆτες καἰ τοὐς Αἰγαιᾶτες μὴ ἑλληνικὰ φύλα. Νἀ προσθέσω καὶ κάτι. Ἕχει γίνει κοινὸς τὀπος στὀν λεγόμενο ἑθνικιστικὸ χῶρο νἀ παρουσιάζουν μἠ τεκμηριωμένες θέσεις σἀν ἁπλούστατες καἰ σίγουρες. Αὐτὸ εἶναι δεῖγμα καταπτωσης τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, ποὺ στὸ κάτω κάτω διέδωσε παντοῦ τὶς ἐπιστῆμες. Παρομοίως ἡ Ἑλλάδα ὅπως βλέπω ἔχει γεμίσῃ φυλλάδες ποὺ διαπιστώνουν στἠν σελίδα τίτλου κάθοδο τῆς Παναγίας ἑκ των συννέφων καἰ ἄπλωμα τοῦ φωτοστεφάνου της σἀν μαλλούρα περμανάντ γιἀ νἀ τἠν φωτοφραφίσουν οἱ ῥεπόρτερ. Δἐν καταλαβαίνω γιατἰ νἀ ξεφτιλιστοῦν οἱ πληγέντες ἁπὀ τἠν κρίση σἐ τέτοιο βαθμὀ ὥστε νἀ μεταβληθοῦν σἐ τρίτο γερμανικὸ ῥάιχ καἰ νἀ βγάλουν τον κο Κιτσίκη προφήτη.

   Delete
  3. Γιατί Βεροιέα μου, μπορεί να σταθεί λογικά (άσε το επιστημονικά) το ότι η πατρίς είναι μετάφραση στην ελληνική της πρωτογενούς (!) φράγκικης patrie (που βεβαίως προέρχεται από το λατινικό pater-patris); Ή το ότι η πατρίς, γεν. της πατρίδος, δεν έχει καμία σχέση με την πάτρη, ον. η πάτρη- γεν. της πάτρης, τη γη των πατέρων (την πατρίδα) στην ιωνική και αρχαία αιολική διάλεκτο, που χαρακτηριστικό της είναι ότι ανεβάζει τον τόνο γιαυτό και η γεν. (αμύνεσθαι περί ) της πάτρης ή την πάτρα, τη γη -γιαυτό και θηλυκό ως ουσιαστικοποιημένο (πλέον) επίθετο στη γη, των πατέρων στην αρχαία δωρική διάλεκτο;
   Ή το ότι η αναδρομική (;) ταύτιση της patrie του αστισμού με την πατρίδα είναι λαθροχειρία, επειδή η πατρίδα είναι η γη του πατρός και πατήρ είναι ο Βουρβώνος (το κράτος είμαι εγώ) και επειδή ο αστισμός είναι πατροκτόνος, αφού τον έστειλε το Βουρβόνο στον αγύριστο (δια της γκιλοτίνας), δεν μπορεί να επικαλείται το όνομα της πατρίδος;
   Τουλάχιστον ο ανάλογος του Βουρβόνου τελευταίος βασιλεύς των Αθηνών Κόδρος είχε την οξυδέρκεια και την ευπρέπεια και την αρχοντιά να πάει και να πεθάνει (υπέρ της Αθηναϊκής πατρίδος) στην μάχη και όχι να κάτσει σαν... την κότα κάτω από τη καρμανιόλα να του κόψουνε το λαιμό, ισχυριζόμενος ότι ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ. Αυτή είναι και η διαφορά χρονισμού και ήθους των Ελλήνων (με επικεφαλής τους βασιλείς των) και των ελληνιζόντων από τους Φράγκους. Οι Φράγκοι βρίσκονται δύο αιώνες και κάτι μετά τον θάνατο (στη μάχη και όχι στην γκιλοτίνα) του μυθικού τελευταίου βασιλέως των Αθηνών Κόδρου.
   Αν κάποτε το κατανοήσουμε αυτό, που πολύ αμφιβάλλω, τότε "πολλἀ ἁπὸ τὰ προβλήματα ποὺ συναντᾶμε στἠν δυσκολία μας νὰ κατανοήσουμε διανοητικῶς τἠν μετάβαση ἁπὸ τὀν λεγόμενο παγανισμὸ καἰ καλύτερα πολυθεϊσμὸ στὀν χριστιανισμὸ" δεν θα υπήρχαν.

   Delete
  4. Πατρίδα σημαίνει στρατιωτικὲς ὑποχρεώσεις ἔναντι ἑπαναστατικῆς κυβερνήσεως. Κάνω λάθος;

   Delete
  5. Ναι κάνεις λάθος.

   Delete
 47. ...Καἰ κάτι τελευταῖο γιἀ τὀν Κωνσταντινουπολίτη. Μάγκες, δἐν φτάνετε οὔτε στὀ νυχάκι του. Διότι ἔχει τὸ θάρρος νἀ μἠν παραδέχεται τἰς παραδεδεγμένες ἀξίες. Ἑμένα τἀ περί ἑλληνισμοῦ κ.τλ. μοῦ μυρίζουνε κάλλιο μἐ τὀν χωροφύλακα παρἀ στἠν ψειροῦ. Ὁ Κωνσταντινουπολίτης ἔχει θάρρος ποὺ ἐσεὶς δὲν ἔχετε. Δἐν εἶναι θέμα ψευδωνύμου, εἶναι θέμα ἑσωτερικῆς στάσεως τοῦ καθενός. Ἡ ἀνατίμηση τῶν παραδεδεγμένων ἀξιῶν εἶναι δεῖγμα ἀνθρώπου ποὺ θέλει νἀ ζήσῃ ἐλεύθερος. Νἀ τὀν ἔχετε γιἀ παράδειγμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οχι κωστανουλι...τα νευρα που έχει δεν είναι από αυτό..αλλά λόγω ηλικίας και κολλήματος!

   Delete