Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Mar 27, 2017

348 – Νῖκος Μπελογιάννης, ἥρως τοῦ ἑλληνοκεντρισμοῦ

Ἄγαλμα τοῦ ἥρωος Νίκου Μπελογιάννη στὴν Ἀμαλιάδα

1) Πρώτη συνέντευξη Κιτσίκη στὸ Leaders Web TV τοῦ Star
27 Μαρτίου 2017
https://youtu.be/IKpAA9oXI0c

2) Δεύτερη συνέντευξη Κιτσίκη στὸ Κεντρικὸ Δελτίο Εἰδήσεων τοῦ Star,
31 Μαρτίου 2017
http://www.star.gr/kosmos/364494/apokleistiko-sxedia-eksontwshs-toy-erntogan-epeksergazontoysan-oi-amerikanoi#.WN7Jww1v-tE.facebook


348 – Νῖκος Μπελογιάννης, ἥρως τοῦ ἑλληνοκεντρισμοῦ

Ὁ ἑλληνοκεντρισμὸς ἀντανακλᾷ μία πλανητικὴ ἀλήθεια ποὺ ἀσπάζεται σύσσωμη ἡ ἀνθρωπότης: ὅτι ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς εἶναι συμπαντικός. Ἀντιθέτως ὁ ἕλλην ἐθνικόφρων εἶναι τὸ προἱὸν τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου τοῦ ἀθλίου αὐτοῦ δυτικοϊμπεριαλιστικοῦ κατασκευάσματος τοῦ 1821 στὸ ὁποῖο ἀντεστάθη μὲ πεῖσμα ἐπὶ ἑκατὸ χρόνια ἡ φαναριωτικὴ ἑλληνικὴ ἀριστοκρατία, πεπεισμένη ὅτι τὸ πλατωνικὸ σύστημα διακυβερνήσεως τῶν ἀρίστων ἦταν τὸ μόνο ἄξιο γιὰ τὸν συμπαντικὸ ἑλληνισμὸ ἐνῷ ὁ ἀθηναϊσμὸς ἦταν ἕνα κράτος Καραγκιόζη. Διότι ποτὲ ὁ Ἕλλην δὲν ἐχώρεσε σὲ ἐθνοκράτος. Στὶς ἀνεξάρτητες πόλεις τῆς Ἀρχαιότητος ὁ Ἀλέξανδρος προσέθεσε τὴν Αὐτοκρατορία γινόμενος Πέρσης αὐτοκράτωρ, διάδοχος τοῦ Δαρείου καὶ ἐκτότε ὁ Ἕλλην παρέμεινε αὐτοκρατορικὸς ἐπὶ δυόμισυ χιλιετίες μέχρι τὸ 1923  καὶ τὴν πτώση τῆς ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως τῶν Φαναριωτῶν, ποὺ σὲ ὅλον τὸν ΙΘ΄αἰῶνα ἐξελληνίζετο ῥαγδαίως.

Ἀλλὰ ποῦ νὰ καταλάβῃ ὁ ἐθνικόφρων ἕλλην τοῦ κρατιδίου ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὸ 1821 εἶχε συνηθίσει ῥαγιᾶς τῶν Εὐρωπαίων καὶ μετεβίβαζε τὶς δουλικὲς ὑπηρεσίες του ὡς γερμανοτσολιᾶς, σὲ βρεταννοτσολιᾶ καὶ σὲ ἀμερικανοτσολιᾶ. Ὁ Μιχαλολιᾶκος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ὡς ἐπαναστάτης ἐθνικιστὴς κατεδίκασε τὴν ἐθνικοφροσύνη τοῦ 1944. Στόχος μας εἶναι νὰ τὸν πείσουμε νὰ ἀναβιβάσῃ τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ πατρίδα στὸν αὐτοκρατορικὸ ἑλληνοκεντρισμό.

Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμός μας δὲν ἑστιάζεται στὴν ἀνδρεϊκὴ ἀνεντιμότητα ποὺ ἰδιωποιήθηκε τοὺς ἀγῶνες τῶν κομμουνιστῶν παρουσιάζοντας τὸ ΠΑΣΟΚ ὡς συνεχιστῆ τοῦ ΕΑΜ – ΕΛΑΣ! Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς γιὰ τὴν πατριωτικὴ ἀδελφοσύνη τῶν Ἑλλήνων δὲν στοχεύει νὰ ἀφαιρέσῃ τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ ΚΚΕ πρὸς χάριν τῆς ἄλλης πλευρᾶς. Στοχεύει σὲ μία συμφωνία τῶν δύο ἐπαναστατικῶν κομμάτων ΚΚΕ καὶ Χρυσῆς Αὐγῆς, ὅσο καὶ αὐτὸ νὰ φαντάζεται οὐτοπικό.

Ὁ ἴδιος ὁ Νικόλαος Πλαστήρας ποὺ ἀπὸ τὴν Νίκαια τῆς Γαλλίας ἔστελνε τὸ 1941 μήνυμα στὴν Ἀθήνα νὰ συνεργασθῇ ἡ κατοχικὴ κυβέρνηση μὲ τοὺς Γερμανοὺς, ἦταν πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος ὅταν ἐξετελέσθη ὁ Μπελογιάννης, παρὰ τὴν παρέμβαση τοῦ στρατηγοῦ ντὲ  Γκώλ ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τοῦ κομμουνιστοῦ ἥρωος. Ὁ τότε ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Σπυρίδων εἶχε δηλώσει: «Ἔχω συγκλονισθῆ ἀπὸ τὸ ἠθικὸ μεγαλεῖο τοῦ Μπελογιάννη. Τὸν θεωρῶ ἀνώτερο καὶ ἀπὸ τῶν πρώτων χριστιανῶν, γιατὶ ὁ Μπελογιάννης δὲν πιστεύει ὅτι ὑπάρχει μέλλουσα ζωή».

Τὸ ἔγκλημα εἶναι τὸ ψωμοτύρι τῆς Ἱστορίας. Συνεπῶς κομμουνιστὲς ἀντάρτες καὶ έθνικόφρονες γερμανοτσολιάδες δὲν κρίνονται ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἑκατέρωθεν ἐγκλημάτων τους. Ἐπίσης, ὅπως πάντα, ὅπως σὲ ὅλες τὶς χῶρες, καὶ οἱ δύο μαχώμενες πλευρὲς ἑνὸς ἐμφυλίου πολέμου, ὑποστηρίζονται ὑλικὰ καὶ ἠθικὰ ἀπὸ ἐξωτερικὰ κράτη. Στὸν ἑλληνικὸ ἐμφύλιο οἱ ἐθνικόφρονες τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ὑπεστηρίζοντο ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, οἱ κομμουνιστὲς ἀπὸ τὴν Γιουγκοσλαυΐα καὶ τὴν Ἀλβανία. Τὸ ἑλληνικὸ ἀντιδραστικὸ ξενόδουλο κράτος τῶν Ἀθηνῶν δὲν εἶχε καμμία νομιμότητα γιὰ τοὺς ἐπαναστάτες. Συνεπῶς ὅσο συμμορῖτες ἦσαν οἱ κομμουνιστές, ἀλλο τόσο ἦσαν οἱ ἐθνικόφρονες.

Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ Νίκου Μπελογιάννη, ὁ Νῖκος Μπελογιάννης ὁ Νεώτερος, ἠμπορεῖ νὰ μὴν συμφωνῆ μὲ τὸ ΚΚΕ ὅπως δὲν συνεφώνη καὶ ἡ μητέρα του καὶ σύντροφος τοῦ ἥρωος, ἡ Ἔλλη Παππᾶ, δὲν δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ ὡς ἐπιχείρημα κατὰ τοῦ ΚΚΕ. Ὅσο γιὰ τὸν πρωθυπουργὸ Τσίπρα ποὺ συνεχίζει νὰ τιμᾷ τὴν μνήμην τοῦ Ἥρωος, ὁμολογεῖ ὁ ἴδιος ὅτι ἡ χώρα μας εὑρίσκεται σήμερα ὑπὸ κατοχὴ καὶ δηλώνει, ὡς κατοχικὸς πρωθυπουργός, ἀντάρτης!

Ὁ ἐπαναστατικὸς ὁλοκληρωτισμός, ποὺ μέχρι τὴν πτώση τῆς ΕΣΣΔ, τὸ 1991, εἶχε ἕδρα τὴν κομμουνιστικὴ Ῥωσία, σήμερα ἔχει ἕδρα τὴν φασιστικὴ τραμβικὴ Ἀμερική. Ἡ καθολικὴ ἐπανάσταση συνεχίζεται ἀκάθεκτη καὶ ἡ σκυτάλη ἐπέρασε ἀπὸ τὸν διεθνῆ κομμουνισμὸ στὸ διεθνῆ φασισμό. Τὸ ἀστικὸ κατεστημένο ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ τὰ κόμματα τῆς ἀστικῆς ἀντιπροσωπευτικῆς δημοκρατίας-δικτατορίας μέσῳ ἐκλογῶν, ἀπὸ τὴν ἄκρα ἄριστερὰ στὴν ἄκρα δεξιά, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν λαοκρατία (λαϊκισμό) τῆς ἀμέσου δημοκρατίας μέσῳ δημοψηφισμάτων τῶν ὁλοκληρωτικῶν (μὴ δικτατορικῶν) καθεστώτων.

Στὴν Ἑλλάδα τὰ παραπάνω εἶναι ψιλὰ γράμματα. Ὁ ἀποχαυνωμένος λαὸς ἀπὸς τοὺς περισπούδαστους οἰκονομολόγους ἀναμασᾷ λέξεις ποὺ δὲν καταλαβαίνει, ὅπως ἀξιολόγηση, πεινῶντας ἀλλὰ οἰκονομολογῶντας, παραλυμένος ἀπὸ τὸν προπαγανδιστικὸ βόθρο τῶν ΜΜΕ.

Ὅπως καὶ στὴν Κούβα τοῦ Κάστρο, ἐχρειάσθη χρόνος γιὰ νὰ δεχθῇ τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα τῆς Κούβας νὰ συνεργασθῇ μὲ τὸν ἐθνικιστὴ Κάστρο σὲ ἕναν κοινὸ ἀγῶνα κατὰ τοῦ δυτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, ἔτσι καὶ στὴν Ἑλλάδα θὰ χρειασθῇ χρόνος γιὰ νὰ δεχθοῦν νὰ συνεργασθοῦν ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ μὲ τὸ ΚΚΕ γιὰ τὴν ἐγκαθίδρυση μίας ὁλοκληρωτικῆς Ἑλλάδος.

Ἐν τῷ μεταξὺ ἀπεφάσισα νὰ διακόψω τὴν συνεργασία μου μὲ τὴν καθημερινὴ ἐφημερίδα «Ἐλεύθερη Ὥρα» ποὺ ἐπὶ 5 χρόνια, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι σήμερα, ἄρθρα μου  ἀνεδημοσιεύοντο σὲ αὐτήν. Αὐτὸ τὸ ἔκαμα -καὶ δὲν τὸ μετανοῶ- ἐπειδὴ ἤμουν πεσπεισμένος ὅτι μὲ τὴν τακτικὴ παρουσία τῶν ἄρθρων μου ἐπηρέαζα κάπως τὸ ἀκροδεξιό του κοινὸ ποὺ συνέχιζε καὶ συνεχίζει νὰ προβάλῃ ἀκροδεξιὲς κορῶνες ὅπως ἀντισιωνισμός, ἀντιμασονισμός, ἀντισημιτισμός, ἀντιτουρκισμός, ἀντιαλβανισμός, ἀντιαναρχισμός, ἀντικομμουνισμός, Μελιγαλᾶδες καὶ συμμοριτοπολέμους καὶ ἄλλα φαιδρά «ἀντί». Ὅσο καὶ νὰ θελήσῃ ἡ «Ἐλεύθερη Ὥρα» νὰ ἀναβαπτισθῇ σήμερα στὸν πουτινισμό, τὸν μαρινισμὸ καὶ τὸν τραμβισμό, ὁ ἐπαναστατικὸς ἐθνικομπολσεβικισμὸς ποὺ θριαμβεύει στὴν Ῥωσία καὶ τὴν Ἀμερική, θὰ ἀγνοήσῃ αὐτὴν τὴν  ἐφημερίδα τοῦ παρελθόντος μέχρι ποὺ νὰ παύσῃ νὰ κυκλοφορῇ. Ἄλλωστε, δὲν θὰ εἶναι ἡ μόνη.

Δημήτρης Κιτσίκης                                               27 Μαρτίου 2017
                                                                                                            

119 comments:

 1. Ὅποιος ἀπεργάζεται ἤ ἀκόμα χειρότερα συγκατανεύει σιωπηλὰ μὲ κουνήματα καὶ λυγίσματα ψευδοῦς ἐπαναστατικότητας σύγκρουση στὸ Αἰγαῖο μεταξὺ Ἑλλήνων, Τούρκων ἤ καὶ κριαριῶν καὶ κατσικιῶν ἀκόμα, τρόπος τοῦ λέγειν, εἶναι ἤδη τὸ πρῶτο θύμα (ἀπὸ τὸ ῥ. θύω)τῆς σύγκρουσης.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η σύγκρουση είναι μέρος της ζωής, συμβάν αναπόφευκτο και φυσικά προϋπάρχει της ομόνοιας, όπως το μίσος προϋπάρχει της αγάπης.

   Επίσης, ο νόμος της εντροπίας οδηγεί αναπόφευκτα σε μαρασμό αλλά και σε σύγκρουση. Μόνη εναλλακτική οδος η Πίστη.

   Delete
 2. Η Χρυσή Αυγή είναι η μόνη αμιγώς Πατριωτική Δύναμη στον Ελληνικό πολιτικό Χώρο και κάθε μερα ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει, διότι σε όλες μα όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, Ιταλία-Ισπανία-Πορτογαλία δεν υπάρχει ούτε ένα Εθνικιστικό Κίνημα μονάχα η Λέγκα του Βορά στην Βόρειο Ιταλία.

  Αντιθέτως στα Βαλκάνια, ο Εθνικισμός ανθεί και καλπάζει. Οι Βούλγαροι Εθνικιστές έλαβαν την τρίτη θέση-από την τέταρτη που είχαν- στις χθεσινές εκλογές λαμβάνοντας το 9,07%, αντικαθιστώντας έτσι το Τουρκικό κόμμα που την κατείχε και ρίχνοντάς το στην τέταρτη θέση.

  Βέβαια, άξια η Βουλγαρία διότι έχει 3-4 Εθνικιστικά κόμματα που κατήλθαν μαζί σε κοινό μέτωπο ονόματι "Ηνωμένοι Πατριώτες". Στην Ελλάδα δυστυχώς μονάχα η Χρυσή Αυγή υπάρχει, λοιποί εθνικόφρονες Καρατζαφέρηδες και Κρανιδιώτηδες καθόλου επαναστατικοί είναι όσο και να αντιγράφουν σαν μανιακοί το Λεπενικό Εθνικό Μέτωπο της Γαλλίας.

  ReplyDelete
 3. Ὅσο σουρεαλιστικό εἶναι νά δηλώνει ὁ Τσίπρας ἀντάρτης , ἄλλο τόσο καί ἀκόμα παραπάνω εἶναι νά παρουσιάζεται ὁ Μιχαλολιάκος ὡς ἐπαναστατης καί ὅτι ἔχει καταδικάσει τήν ἐθνικοφροσύνη. Μιά μικρή περιήγηση στήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στά θέματα μέ ἐτικέτα "Μπελογιάννης", ἀρκεῖ γιά νά πεισθεῖτε... Πῶς ἀλήθεια θά χαρακτηρισθεῖ ἡ ἐπίκληση σέ ἄρθρα τῆς ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, ὥστε νά ἐμπλουτισθεῖ ἡ ἐπιχειρηματολογία τοῦ κόμματος; Ἐκλεκτική συγγένεια ἤ ἐπί τό λαϊκώτερον " τό αἷμα νερὀ δἐν γίνεται" ;

  Γιά ὅποιον ἐνδιαφέρεται

  α) http://katotokerdos.blogspot.gr/2010/04/blog-post.html

  β) http://katotokerdos.blogspot.gr/2010/04/2.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν σε καταλαβαίνω.

   Δηλαδή ντε και καλά Επανασταστισμός συνεπάγεται Μαρξισμό-Λενινισμό;

   Ο Μπακούνιν, ο Προυντόν, ο Κροπότκιν δεν ήσαν Επαναστάτες;

   Ο Έβολα, οι φιλόσοφοι της Συντηρητικής Επαναστάσεως, ο Χίτλερ, ο Μουσολίνι, ο Στράσσερ, οι Φαλαγγιστές, ο Μόσλεϋ, δεν ήσαν επαναστάτες κατά του Διαφωτισμού, του χρήματος των αστών, του Κοινοβουλίου και του Φιλελευθερισμού;

   Delete
  2. Φυσικά καί ὁ ἐπαναστατισμός δέν συνεπάγεται ἀναγκαστικά μαρξισμό λενινισμό.Εἶπα ἐγώ κάτι τέτοιο; Γιά τά δέ ὀνόματα πού ἀνέφερες μπορεῖ καί νά ἦσαν ἐπαναστάτες. Δέν εἶναι αὐτό τό θέμα μου. Ἄν σέ μπέρδεψε ἡ ἀναφορά μου στήν ἐπίκληση τῆς ΧΑ στήν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ δές αὐτό

   http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/kathhmerinh-den-einai-paralogo-h-boulh-na-tima-ton-mpelogiannh-o-opoios-kat

   Ἔγραψα κάτι πολύ συγκεκριμένο σάν ἀντίδραση σέ κάποιες ἀτσούμπαλες - κατ' ἐμέ - φράσεις τοῦ ἄρθρου. Τά ἔχω γράψει πολλές φορές, τά γράφω ἄλλη μιά...Σώνει καί καλά νά ἐφαρμόζουμε δυτικές ὁρολογίες στήν καρδιά τῆς ἐνδιάμεσης περιοχῆς, σέ χώρους τελείως ξένους πρός φιλελευθερισμούς, φασισμούς, κομμουνισμούς, ἤ ἐθνικομπολσεβικισμούς...Τό ντέ καί καλά τέντωμα τῆς δικῆς μας πραγματικότητας τείνει σέ πολιτικά ἐκτρώματα. Κουμπώνομαι ὅταν ἀκούω γιά ἐπαναστατικότητα στύλ ΚΚΕ ἤ ΧΑ ἤ γιά φιλελευθερισμό καί σοσιαλδημοκρατία κολωνακιώτικη . Ἐπί πλέον μέ ἐνοχλεῖ ὅταν τό κρέμασμα ταμπέλας ( ἥρωας, προδότης, ἐπαναστάτης κ.λπ ) γίνεται μέ α λα κάρτ κριτήρια κάθε φορά, ἀνάλογα μέ τό πρόσωπο ...Θεωρῶ ὅτι ἄν ἐγώ ὁ ἴδιος ἀντιμετωπίζω καί περιγράφω τήν πραγματικότητα ὡς συνοθύλευμα ἡρώων καί προδοτῶν συντελεῖ στήν πνευματική μου ἀναπηρία καί γίνομαι βορά τῶν μνημονίων ἀπό μόνος μου χωρίς νά μοῦ φταίει τότε οὔτε ὁ Σημίτης οὔτε ὁ Σαμαρᾶς ἤ ὁ Τσίπρας, οὔτε ὁ κάθε Μπόμπολας κ.λπ. Τούς ἀθωώνω δηλαδή ἐμμέσως.

   Μέ δυό λόγια, μπορεῖ καί νά καταλήξω μέ κάποιο σκεπτικό νά προτιμῶ να βγεῖ ἡ Λεπέν ἀλλά δέν τήν βλεπω οὔτε σάν Ζάν ντ Ἄρκ οὔτε σάν θηλυκό ντέ Γκώλ...Πολύ δέ περισσότερο δέν βλέπω τόν ἐθνικισμό τῆς ΧΑ σάν τόν ἐθνικισμό τοῦ Κάστρο...

   Delete
  3. μικρος στρατιωτηςMarch 28, 2017 at 7:40 AM

   Επικαλεισαι τη μικροπολιτικη προπαγανδα καθε κομματος , η οποια ειναι κατα κανονα αμοραλιστικη, καιροσκοπικη και αποσκοπει στην ικανοποιηση των παθων του κοινου του ,για να κρινεις τους αποτερους ιδεολογικους και πολιτικους σκοπους του. Ειναι σα να κρινεις την ιδεολογια και τη πολιτικη των Σοβιετικων απ το τροπο που χρησιμοποιησαν τους αστους της δυσης η τους εθνικιστες του τριτου κοσμου.
   Το πως χρησιμοποιει το καθε κομμα τα ιστορικα γεγονοτα στο τομεα της δημαγωγιας εξαρταται μονο απο την αποψη του εκλογικου του κοινου για αυτα και οχι απ τη πραγματικη ιδεολογια και βλεψεις του κομματος.
   Οι κομμουνιστες χρησιμοποιησαν τους αστους οποτε τους χρησιμευσε και το αντιστροφο ,οι αστοι χρησιμοποιουν κομμουνιστες εναντιον φασιστων και ταναπαλιν οποτε τους βολευει και την ιδια πρακτικη εχουν και οι φασιστες οποτε τους βολευει .Το τι ειναι επανασταση ειναι ξεκαθαρο ,ειναι εξολοθρευση της αρχουσας ταξης και η αντικατασταση της απο καινουργια ,προφανως μονο οσοι εχουν τετοιους σκοπους θεωρουνται επαναστατες και φυσικα αυτο ειναι και το μοναδικο κριτηριο επαναστατικοτητας ,το αν καποιοι επικαλουνται το ενα η το αλλο αρθρο απ τη μια η την αλλη εφημεριδα ειναι παντελως αδιαφορο απ αυτην την αποψη και μονο συγγενεια δε δειχνει.

   Delete
  4. Δέν ἀναφέρομαι καθόλου σέ προπαγάνδα ἀλλά στήν ἰδεολογία τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Ἡ προπαγάνδα,
   η τακτική, ἡ χάραξη στρατηγικῆς ἀπαιτοῦν μυαλό καί πνευματικές ἱκανότητες, πράγματα πού σπανίζουν στόν ἑλλαδικό πολιτικό χῶρο. Αὐτό πού ἐσύ χαρακτηρίζεις προπαγάνδα, εἶναι σέ πιό μπρουτάλ ἔκδοση οἱ θέσεις τῆς ΝΔ. Τυχαῖο ; Δεν νομίζω. Στήν χθεσινή συζήτηση στήν Βουλή πάρε καί δές τί εἶπε ὁ νεοδημοκράτης Τασούλας καί ὁ χρυσαυγίτης Ἡλιοπουλος γιά τόν Μπελογιάννη. Ἄν ἡ- κατ’ ἐσέ προπαγάνδα – τῆς ΧΑ εἶναι τό κακέκτυπο της νεοδημοκρατικῆς θέσης, περιμένεις νά κερδίσεις ἐσύ τό ἐκλογικό σῶμα τῆς ΝΔ καί ὄχι αὐτή τό δικό σου; Ἀστεῖα πράγματα !!

   Στήν ἰδεολογικά ἀπαίδευτη Ἑλλάδα ( αὐτό δέν εἶναι ἀπαίτητα κακό ἀρκεῖ νά κατανοηθῆ ἡ σημασία του) οἱ δυτικές ἰδεολογίες φιλελευθερισμοῦ, φασισμοῦ, κομμουνισμοῦ παράγουν ἰδεολογικά ἐκτρώματα, τά ὁποῖα στήν πράξη εἶναι γιά γέλια καί γιά κλάμματα

   Ἰσχυρίζομαι ἐν τέλει τό πολύ ἁπλό, ὅτι ἡ μοναδική καί ἀτόφια ἰδεολογία τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς δέν εἶναι ὁ φασισμός, δέν εἶναι ὁ ἐθνικισμός. Εἶναι ἡ ἐθνικοφροσύνη.

   Φυσικά ἐσύ μπορεῖ νά ἔχεις διαφορετική ἀντίληψη τῆς πραγματικότητας. Γιά μένα εἶναι τελείως λανθασμένη...

   Delete
  5. Η Χρυσή Αυγή είναι Εθνικοσοσιαλιστική στον πυρήνα της με Εθνικιστικό μανδύα.

   Βλέπει συνεπώς ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΚΡΑΤΟΥΣ σε μία Φυλετική Λευκή Ευρώπη σαν εκείνη που οραματίζονται ΟΛΟΙ οι Εθνικοσοσιαλιστές.

   Η διαφορά είναι ότι το πολιτισμικό σύνολο είναι ισχυρώτερο γενικά του φυλετικού. Δηλαδή προτιμώτερα μακροπρόθεσμα μία Ορθόδοξη Ένωση παρά μία παν-Ευρωπαϊκή μόνον επί τή βάσει της φυλής.

   Αλλά στο τώρα, η Χρυσή Αυγή θα ωφελήσει πολύ την Ελλάδα εάν κυβερνήσει και φυσικά φυλετικά καθώς θα αποπειραθεί Βαλκάνιες τάσεις να τις αλλάξει προς το Ελληνικώτερο.

   Delete
  6. "Ἄν ἡ- κατ’ ἐσέ προπαγάνδα – τῆς ΧΑ εἶναι τό κακέκτυπο της νεοδημοκρατικῆς θέσης, περιμένεις νά κερδίσεις ἐσύ τό ἐκλογικό σῶμα τῆς ΝΔ καί ὄχι αὐτή τό δικό σου; Ἀστεῖα πράγματα !!"

   Πάρα πάρα πολύ σωστή παρατήρηση Ζαραθούστρα! Εύγε!

   Απαγορεύεται ο Φασισμός και ο Εθνικοσοσιαλισμός να ρέπουν προς την αστική Ακροδεξιά διότι έτσι ακριβώς χάνουν και δεν κερδίζουν. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου.

   Delete
  7. Η Εθνικοφροσύνη με τον Εθνικοσοσιαλισμό είναι ανόμοια τελείως.

   Ο αντικομμουνισμός της Χρυσής Αυγής προέρχεται από το Χιτλερικό αντικομμουνιστικό μένος αλλά και ως αντίδραση στον όλεθρο πολέμου και λάσπης από το ΚΚΕ προς το πρόσωπό της.

   Delete
  8. μικρος στρατιωτηςMarch 30, 2017 at 7:49 AM

   Ζαρατουστρα προφανως δεν αναφερεσαι σε ιδεολογια στην αναρτηση σου, αναφερεσαι σε αναδημοσιευση αρθρων τα οποια συναισθηματολογουν και χαρακτηριζουν ,ειτε επιτυχημενη ειτε αποτυχημενη δε παυει να ναι προπαγανδα και οχι ιδεολογικη θεση,ιδεολογικη θεση θα ηταν μια προταση για τη πολιτεια, οτι προυποθετει αυτη και το χαρακτηρα τους.
   Εικαζω απ τα λεγομενα σου οτι εσυ θεωρεις οτι η χρυση αυγη στερειται τετοιας θεσης,εαν αυτο ισχυει τοτε οντως εχουμε διαφορετικη αντιληψη .
   Το γεγονος οτι το ελληνικο κοινο ειναι απαιδευτο οδηγει στο συμπερασμα οτι η δημαγωγια πρεπει να ναι αναλογη ,δηλ δημαγωγια που απευθυνεται σε απαιδευτους.
   Το εκλογικο σωμα δεν κερδιζεται με εκλεπτυσμενες ρητορειες ουτε με ιδεολογικες κατηχησεις.
   Κερδιζεται μονο αμα το αγορασεις μεσω της διαφθορας και σε αλλη περιπτωση μονο αμα καταφερει καποιος και το στρατευσει.
   Οταν ο εκποιουμενος εθνικος πλουτος στερεψει οταν τα ευρωπαικα κονδυλια παψουν και οταν οι εκλογικοι πελατες χασουν αυτη τους την ιδιοτητα, τοτε ετοιμασου για μεγαλες εκπληξεις και για πολυ αστεια πραγματα.

   Delete
  9. Η Δημαγωγία είναι απλά η τέχνη του να χειραγωγείς τις μάζες. Συνεπώς δεν δύναται να αξιολογηθεί ως καλή ή κακή καθώς αποτελεί απλά μέθοδο με τον ίδιο τρόπο που από το 1945 και έπειτα η μελέτης της Προπαγάνδας μετονομάσθηκε σε "Διεθνείς Σχέσεις"(International Relations) και "Δημόσιες Σχέσεις και Μίντια"(Media and Public Relations).

   Delete
  10. Παιδιἀ τὁ ἑλληνικὀ κράτος εἶναι προκάλυμμα τοῦ κατεξοχὴν χριστιανικοῦ ἔθνους τοῦ κόσμου. Ἁπὸ κεῖ ξεκινῇστε γιἀ νἀ τοποθετήσετε τἀ κόμματα καἰ ὄχι ἀπὸ τἰς ἕδρες τῆς Γαλλικῆς Ἑθνοσυνέλευσης.

   Delete
  11. Λάθος.

   Κατ'εξοχήν Χριστιανοί πλέον είναι οι Ρώσοι και οι Πολωνοί.

   Delete
 4. Καθηγητά όταν λέτε για σύμπραξη ΚΚΕ και Χ.Α. αυτά τα έχετε διαβάσει:

  http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/to-kke-apokalei-jana-to-kk-twn-skopiwn-ws...-kommounistiko-komma-makedonias

  ReplyDelete
 5. YΓ μοναδικό. Ἡ Δύση εἶναι ἡ θυσία γιὰ τὸ χρῆμα καὶ ἡ θυσία αὺτὴ προκαλεῖ ἑκατόμβες κατὰ σειρᾳν σὲ ἁλυσιδωτὴ ἀντίδραση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έγραψες!

   Πολύ πολύ σωστός!

   Εγώ θα έλεγα ότι όχι απλά το χρήμα, αλλά η δουλικότης και η μηχανοποίηση του ανθρώπου μέσω του καταναλωτισμού χάριν του χρήματος κάνοντάς τον νωθρό έχει ταράξει την Κοσμική Ισορροπία, και συνεπώς είναι άκρως αφελείς οι αστοί όταν απορούν γιατί εγεννήθη ένας Χίτλερ.

   Την δίψα για τον Υπεράνθρωπο την τρέφει η απόλυτη μετριότης του μαζάνθρωπου.

   Delete
  2. Δράση-αντίδραση δηλαδή.

   Delete
  3. Περίπου. Μόνο ποὺ αὑτὸ ποὺ προσπαθῶ νὰ ἑξηγήσω εἶναι ὅτι ἡ πραγματικότητα λειτουργεῖ σὰν πειρασμός. Δηλαδὴ τὸ παιχνίδι εἶναι Λαμά Σαβαχθανί - γιατί μέ ἑγκατέλειψες - καὶ τὸ χρῆμα, ἡ ἁνάγκη δηλαδή, προσπαθεῖ νὰ διευρύνει τὸ χάσμα ἁνάμεσα σὲ σένα καὶ τὸν Θεό. Γιατί σοῦ λέει, κοῖτα πόσα σοῦ λείπουν. Αὑτὸ, ἐκεῖνο κ.λπ. κλ.π.

   Delete
  4. Με απλά λόγια δηλαδή, όσο μία κοινωνία καταστέλλει βίαια τα φυσικά ανθρώπινα ένστικτα της βίας, της δράσεως, της ιεραρχίας και της σκέψεως, τόσο θα υπάρχει αυξανόμενη αντίδραση μελλοντικά από την κοινωνία αυτή.

   Η νίκη του Φιλελευθερισμού έδειξε ότι αφότου κατόρθωσε να νικήσει στρατιωτικά τον Φασισμό και οικονομικά τον Κομμουνισμό, καταστέλλοντας έτσι τα φυσικά ανθρώπινα ένστικτα που ενσαρκώνονται σε ένα Ολοκληρωτικό καθεστώς, οδήγησε τις κοινωνίες του στον θάνατο.

   Αντιθέτως, το Ισλάμ που ασπάζεται στον μέγιστο βαθμό τα παραπάνω "βάρβαρα" ένστικτα, κερδίζει συνεχώ; έδαφος και καλπάζει πληθυσμιακά.

   Ο ίδιος ο Ντούγκιν άλλωστε παραδέχεται-και σωστά-ότι θέμα χρόνου είναι σε κάθε "πολιτισμένη" (sic) κοινωνία, τα ένστικτα αυτά να απελευθερωθούν.

   Το φανατικό μίσος των αντιφασιστών κατά κάθε υγιούς ανθρωπίνης εκφράσεως αποτελεί αντίστροφη εκδήλωση αυτών των ενστίκτων.

   Delete
 6. Και κατι αλλο, νομίζετε ότι όλοι στο σημερινό ΚΚΕ είναι...επαναστάτες;

  Πιο πολύ ομοιάζουν τον Χρουτσώβ παρά τον Λένιν ή τον Στάλιν.

  Το ότι έχουν πάντοτε επίκαιρες θέσεις είς ό,τι αφορά τον καπιταλισμό, αυτό οφείλεται όχι στην κριτική των σκέψη αλλά στο ότι η κριτική των Μάρξ, Λένιν και Τρότσκυ για τον καπιταλισμό είναι πάντοτε επίκαιρη όσα χρόνια και να περάσουν εφόσον συνεχίζει το σύστημα αυτό να υφίσταται.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μήπως ήταν επαναστάτες οι ορδές των κατσαπλιάδων που εκτέλεσαν ακόμη και τα ανήλικα τέκνα του Τσάρου Νικολάου;
   Πεινασμένα ζόμπι που εξωράισαν την παλιανθρωπιά τους με το μανδύα του επαναστάτη .

   Βεροιεύς

   Delete
  2. Όπως γίνεται σε κάθε επανάσταση, εξαπολύεται το ανθρώπινο Κτήνος που κρύβει ο κάθε άνθρωπος μέσα ρου.

   Δεν λες κάτι καινούριο.

   Delete
 7. Τὸ κουμποῦρι τοῦ Μπελογιάννη μαζὶ μὲ τὸν γκρὰ τοῦ Μπαρμπα-Γιώργου τοῦ συμμοριτοφάγου μὴν συναδελφωθοῦνε σὲ νέα 21-22 καθότι πλησιάζει ἡ 100-200ετηρίς.

  ReplyDelete
 8. Nὰ τὰ ποῦμε τώρα σταράτα. Ἡ μόνη δυνατότητα νὰ ἁπελευθερθῆ ὁ ἄνθρωπος εἶναι τὸ πνεῦμα του νὰ καταληφθῆι ἁπὸ μιὰ θεότητα. Τὰ κόμματα ΚΚΕ περιλαμβανομένου εἶναι ὁργανωμένοι σύλλογοι νευρώσεων. Ἑπιπλέον δὲν δικαοῦνται νὰ ὀνομάζονται ὄχι ἑπαναστατικά, ἐπαναστατικᾳ εἶναι, καθότι τὸ ἁστικὸ κράτος εἶναι ἐπαναστατικό, ἁλλὰ κόμματα τοῦ Ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου. Εἶναι σύλλογοι ποὺ ἔχουν σχηματίσῃ μιὰ δοσιλογικὴ κυβέρνηση ποὺ ἔχει σὰν ἁποστολή της τὴν διάσωση τῶν περιουσιῶν ντόπιων καὶ ξένων ἁπὸ τὸ τεράστιο οἱκονομικὸ κράχ ποὺ ἔχει ξεσπάσηι. Ἑπειδὴ ὁ Ἕλληνας κοιτάει τὸ τομάρι του κάνει οὑρὲς πίσω ἁπὸ τὰ κόμματα. Πολὺ καλά κάνει ἁλλὰ μὴν δίνουμε κανένα μεταφυσικὸ περιεχόμενο ποὺ νὰ ξεπερνάει τὸ μεταφυσικὸν τῆς ἑπιβίωσης στὸν ἑλληνικὸ πολιτικὸ σχηματισμό. Μεταφυσικὸ σημαίνει πέρα ἀπὸ τὸν θάνατο.

  Ἑγῲ προτιμῶ χίλιες φορὲς τὰ κόμματα νὰ μὴν εἶναι ἑπαναστατικᾳ διότι ἑπαναστατισμὸς στὴν Ἑλλάδα σημαίνει κάνω τὸν νταή ὄταν μὲ παίρνει κι ὄταν δὲν μὲ παίρνει φιλάω κατουρημένες ποδιές. Δὲν μοῦ ἁρέσει ἡ ἑπαναστατικότης τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους οὔτε τὰ διάφορα λησταρχικά, ποὺ ὑμνοῦν τὸν Βελουιώτη σὰν Νταβέλη καὶ τὸν Μπελογιάννη σὰν Γιαγκοῦλα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Μόνος ανιδιοτελής Επαναστάτης που εγώ γνωρίζω είναι ο Ιησούς Χριστός.

   Ιδιοτελείς επαναστάτες ;Εκατομύρια !!

   Επανάσταση είναι η Θυσία του Εγώ στο Βωμό του Εμείς.
   Ποτέ ιστορικά δεν συνέβη κάτι τέτοιο.
   Ας τους ονομάζουμε λοιπόν ''Ανατροπείς''αντί για επαναστάτες ,μιας και η λέξη επανάσταση εμπεριέχει την την έννοια της Ανάστασης,η οποία είναι ιεροσυλία να χρησιμοποιείται για τις εκάστοτε πολιτικές-κοινωνικές ανακατατάξεις-αλλαγές που λαμβάνουν χώρα εις το ,των ατελών θνητών,πεδίον.

   Βεροιεύς

   Delete
  2. Ἡ θυσία εἶναι καθεστώς, ὄχι ἁνάσταση, δυστυχῶς.

   Delete
 9. Σημ. Ὅπως εἶναι γνωστὸ τοῖς πᾶσι τοῖς παροικοῦσι τὴν νεοελληνικὴν χαρτοῦρα, ἡ ληστεία χρησιμοποιήθηκε σὰν μέσο κοινωνικῆς ἑκτόνωσης. Ὄταν μάλιστα βγαίνει ὁ πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος καὶ λέει ὅτι ὁ Μπελογιάννης ἁγωνίστηκε γιὰ τὴ Δημοκρατία, αὑτὸ σημαίνει μᾶλλον ἐξαγγελία νέων μέτρων κατὰ τῶν ἑργαζομένων.

  ReplyDelete
 10. Δημητρης Μπάτσης συγγραφέας του βιβλίου ''Η βαρειά βιομηχανία της Ελλάδας''.
  Εκεί αποκαλύπτει τη σύμβαση Κούπερ ,με την οποία η Ελλάς παραχωρεί τα δικαιώματα εκμετάλευςης του υπεδάφους της στις ΗΠΑ για εβδομήντα χρόνια.
  Εκτελέστηκε μαζί με τον Μπελογιάννη .Κάποιοι υπαστηρίζουν ότι τους πούλησε αμφότερους το κόμμα.
  Αν γνωρίζετε κάτι παρακαλώ αναφέρετέ το.

  Βεροιεύς

  ReplyDelete
 11. Τι να το κανει η ΧΑ το τιποτένιο ποσοστό των κουμμουνιών Δημητρη?
  Το μονο που χρειάζεται ειναι να κερδίσει την ψήφο των ζητωπατριωτων και των δεξιουλιδων ..ποσοστό αρκετό για να γίνει κυβέρνηση ..
  Αλλά αυτοί της ΧΑ δεν ειναι ούτε καθαρά επαναστατικό ούτε και καθαρά κοινοβουλευτικο κίνημα ώστε να ξεγελάσει και να πάρει ψήφους !

  ReplyDelete
 12. Τέλος, Ζαρατοῦστρα, καἰ δἐν λέω ὅτι εἴπατε κάτι ἑναντια σἐ ὑτὸ ποὺ θὰ πῶι ἁλλὰ σᾶς τὀ ἁπευθύνω. Ἡ ἀστικὴ τάξη τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ πλεόν πωρωμένη τῆς ὑφηλίου διότι τἀ ἑργαλεῖα της ἔχουν καλλιεργηθῆι σἐ ὅλην τἠν διάρκεια τῶν βυζαντινῶν καἰ τουρκοκρατουμενων αἱώνων ἑνάντια σἐ ἕναν πληθυσμό χριστιανικὀ ποὐ ἡ θρησκεία του τοῦ ἁπαγορεύει νἀ τἠν στήσῃι στὀν τοῖχο. ἍΝ κάποιος θἀ ἔπρεπε νἀ στηθῆι στὀν τοῖχο παγκοσμίως εἶναι ἡ ἑλληνικη ἁστικὴ τάξη, ἁλλὰ δὲν μποροῦμε νἀ τὀ ποῦμε διότι εἴμεθα χριστιανοί. Ἔχει δίκιο λοιπὸν ὀ Κος Κιτσίκης νἀ μἠν παρασέρνεται ἁπὸ τὰ προβοκατόρικα έπιχειρήματα, ΚΚΕ Χρυσἠ Αὐγή ἁφοῦ εἶστε ἑπαναστατικὰ γιατί δἐν βγαίνετε στὀ κλαρί, πιθανὀν διότι θυμᾶται ὅτι ἔτσι ἁκριβῶς μἐ τἰς πλάτες τῶν Ἁγγλοαμερικάνων σφάξανε οἱ Κολονακιῶτες τἠν μισἠ Ἑλλάδα. Μἐ ἕνα πρόσθετο ἁμαρτημα, ὄτι τουλάχιστον οἱ Γάλλοι ποὐ τουφεκίσανε τους κομμουνάρους κάτι ὑπερασπίζονταν κι αὑτοί, καἰ τὀ δηλώσανε εὑθέως, ὅτι ὁφείλουν οἱ ἐργατες νἀ τουφεικσθοῦν. Τὀ Κολωνάκι τί ἔχει νἀ ἑπιδείξῃ σἀν ἁστική ταξη ;Τίποτα. ὅχι πὼς αὐτὸ βγάζει λάδι τοὐς Γάλλους ἀστούς. Ἁλλὰ ἡ ἑλληνικἠ ἀστικὴ ταξη καἰ ἑννοῶ συγκεκριμένα τοὐς ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ἔχε ἑργαλεία ψυχικῆς ἐξόντωσης πάρπα πολὺ φίνα καἰ ὕπουλα, τἀ ὁποῖα ἐνδέχεται νἀ τἀ ἕχω δοκιμάσῃ. Πρόκειται γιἀ psycho killers, κανονικότατους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σύμφωνοι, ἀλλά γιατί μοῦ τὀ ἀπευθύνεις; Ἔχω λυώσει τό πληκτρολόγιο νά γράφω στό ἱστολόγιό μου ( μέ ὁδηγό τά γραπτά τοῦ Γερασίμου Κακλαμάνη) γιά τήν ἑλλαδική ἀστική τάξη ὡς σκέτη λέρα

   Delete
  2. Σἀν νἀ συζητᾶμε στὀ salon de Monsieur Kitsikis καἰ νἀ ὁμιλῶ εἱς τἠν ὁμύγηριν κοιτῶντας ἑσᾶς.

   Delete
 13. Υγ Στὀν Ζαρατοῦστρα. Ἑπειδὴ ἡ ἑλληνικὴ ἁστικὴ ταξη εἶναι οὐσιαστικἀ ἕνα διεστραμμένο ἱερατεῖο, καἰ μάλιστα χριστιανικό, ἔχω πειστῆι ὅτι ὁ μόνος τρόπος νἀ ἑξουσετερωθῆι (εἶναι πολυ δύσκολο) εἶναι διἀ τῆς ἐπαφῆς μἐ τἠν θεότητα.

  ReplyDelete
 14. Υγ2. Ἡ ἐξόντωση ἥ ἁλλιῶς εἱπωμένο, ἡ μετατροπὴ τῆς ἁστικῆς τάξης τῆς Ἑλλάδας σἐ αἰσχύλειες εὑμενίδες χωρἰς θυσία συμφιλιωτικὴ ἐκ μέρους τοῦ Ὁρέστη εἶναι ἑπιτακτικὴ ἁνἀγκη τῆς παγκοσμίου ἱστορίας. Μακάρι νἀ μἠν χρειαστῆι Ὁρέστης ἁλλὰ Μελάμπους (καθαρτήριος μάγος). Πάντως τὀ ῥολόι τῆς ἱστορίας χτυπᾶ πένθιμα φλαἰ προειδοποιητικὰ γιἀ τοὐς δολοφόνους τοῦ ψυχικοῦ Κολωνακίου.

  ReplyDelete
 15. Γιατί εδολοφονήθη ο Μπελογιάννης; Για τους ασυρμάτους; Για κατασκοπεία; Για αντεθνική δράση; Όχι βεβαίως. Και γιατί όχι. Γιατί άλλοι (οι περισσότεροι) με πλουσιότερη δράση, με διαπιστωμένα εγκλήματα (σύμφωνα με το καθεστώς) την έβγαλαν μπέικα στη Μακρόνησο. Ο Μπελογιάννης όμως εδολοφονήθη στυγνά. Ημέρα Κυριακή (ξημερώματα). Γιατί;
  Ο Μπελογιάννης εδολοφονήθη για το έργο του " ΤΟ ΞΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ", όπου αποδεικνύει (με στοιχεία) τα εγκλήματα της δυναστείας των Ντεγκραίτσια, των προστατών, των πολιτικάντηδων του Γραικοφραγκισμού και της Εθνοτράπεζας με βασικό μέτοχο της την (κρατική) εγκληματική οργάνωση που αυτοαποκαλείται Εκκλησία της Ελλάδος. Γιαυτό και ο (ανεκδιήγητος) Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων (πρόεδρος του Βορειοηπειρωτικού και του Κυπριακού Αγώνος, εάν έζη δε θα ήτο και πρόεδρος του Μακεδονικού Αγώνος) αναφέρεται στην μέλλουσα ζωή γιατί στην παρούσα αυτός και οι ρέστοι του σιναφιού του (ελληνοχριστιανικού πολιτισμού) είναι οι κύριοι κάτοχοι των ομολογιών του εξωτερικού χρέους της Γραικίας( Α. Ανδρέαδης).
  Μετά την εξόντωση Μπελογιάννη έχουμε οικονομολόγους του ύψους... ενός Στουρνάρα και οικονομολογούντας του μεγέθους ... ενός Μπάμπη Παπαδημητρίου.
  Η πολιτική(και η οικονομική) σκέψις του αειμνήστου Μπελογιάννη είναι συνέχεια της σκέψης του Αριστοτέλους (αδιανόητο να "τίκτει" το χρήμα), του Μ. Βασιλείου, του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Φωτίου, του Γρηγορίου Παλαμά, του Γενναδίου Σχολαρίου, του Γρηγορίου του Ε΄(Πατρική Διδασκαλία :" θα σας γυμνώσουν από κάθε επίγειο πλούτο") και του (περιέργως) νεοτάτου αποθανόντος μεγάλου δημοσιολόγου Ανδρέου Ανδρεάδου. Η συνέχεια της πολιτικής σκέψης του Μπελογιάννη δεν βρίσκεται στο ΚΚΕ (κόμμα των σιτιζομένων από τον δημόσιο κορβανά (κυρίως) εκπαιδευτικών και των επιδοτουμένων δίκην Ινδιάνων (Δ. Κιτσίκης).... αγροτών), ούτε βέβαια στη Χρυσή Αυγή (κόμμα που πλειοψηφεί (συντριπτικά) στα αστυνομικά και στρατιωτικά εκλογικά τμήματα), βρίσκεται στον (καταδικασθέντα εις εικοσαετή φυλάκιση) ηγούμενο της Εσφιγμένου Μεθόδιο, ο οποίος εδήλωσε δημοσίως (συνέντευξη στον Άλφα) ότι δεν θέλει τα κονδύλια της Ουροπαϊκής Ενώσεως διότι συνεπάγονται δεσμεύσεις τις οποίες αρνείται να αναλάβει και ερμήνευσε ορθώς (ο μόνος) την προφητεία περί του αριθμού του θηρίου και του χαράγματος ως αναφερομένη στην κατάργηση (της ελευθερίας) των μετρητών (χρημάτων) και στην δουλεία της υποχρεωτικής χρήσης των καρτών. Οι ρέστοι διαδηλώνουν για τις.... ταυτότητες (Xριστόδουλος), για..... λεφτά για την παιδεία και ...επιδοτήσεις για την γεωργία (ΚΚΕ), για το... τζαμί και τους (χοντροκέφαλους)Τούρκους(Χρυσή Αυγή)... και τράμπα-τραμπαλίζομαι πέφτω και τσακίζομαι..... εξοφλώντας εις ουρώ (στο ακέραιο) τα ομόλογα της υποταγής.
  Υ.Σ. Όπως παρατηρείτε από τις αναφορές μου απουσιάζουν όλοι οι διανοητές της ... ενδιάμεσης περιοχής όπως ο Μπακούνιν, ο Προυντόν, ο Κροπότκιν, ο Έβολα, οι φιλόσοφοι της Συντηρητικής Επαναστάσεως, ο Χίτλερ, ο Μουσολίνι, ο Στράσσερ, οι Φαλαγγιστές, ο Μόσλεϋ κτλ

  ReplyDelete
  Replies
  1. ''εγκληματική οργάνωση που αυτοαποκαλείται Εκκλησία της Ελλάδος''.
   Παλαιά τους τέχνη κόσκινο Ρωμηέ !
   Τόσους αιώνες κώλος και βρακι με Αυτοκράτορες και Σουλτάνους,θ 'άφηναν έναν άθεο που τους ξεμπροστιάζει ατιμώρητο;
   Δεν το΄καναν αυτοί όμως παρότι το ευχαριστήθηκαν.

   Η σύμβαση ΚΟΥΠΕΡ τους έφαγε με τις ευλογίες της τότε ηγεσίας του ΚΚΕ και του αρχιπροδότη Ζαχαριάδη.Αυτό υποστηρίζει ο στρατηγός Γ.Αυφαντης που έφαγε με το κουταλάκι τα γεγονότα της μεταπολεμικής Ελλάδος.
   Βέβαια θα ήθελα να μάθω και τη θέση του κ Κιτσίκη επ'αυτού.

   Βεροιεύς

   Delete
  2. Ἀκριβῶς, μά ἀκριβῶς ἔτσι !!!

   Delete
  3. Ἀνωτέρω ἀναφέρομαι στό σχόλιο τοῦ Ρωμηοῦ...

   Delete
  4. Ρωμηέ το να βάλεις κατά των πάντων ως και καλά "υπεράνω" των κοινών θνητών συγκρούσεων οδηγεί στο απολιτίκ τίποτα.

   Το να αγνοείς τις σημαντικότερες μορφές του Ελληνοκεντρισμού επιδεινώνει την θέση σου. Η Ελληνική Πολιτισμική Οικουμένη είχε έδρα από καιρό εντός της Ευρώπης, την Ρωσία ως κέντρο της Σλαυικής Ορθοδοξίας και την Γερμανία ως πόλο της Αρχαιολατρείας και του Ρομαντισμού. Ο Φασισμός, ο Εθνικοσοσιαλισμός και η Ορθοδοξία αποτελεί Ελληνικότατες Ιδέες της Ελληνικής Πολιτισμικής Οικουμένης η οποία σήμερον έχει φύγει και από τα βιολογικά και από το κρατικά όρια του ελληνοφώνου αυτού κρατιδίου που θυμίζει πρώην Οθωμανική επαρχία. Για αυτό και επιμένω στην σύνθεση Εθνικοσοσιαλισμού και Ορθοδοξίας ως δύο όψεις του ιδίου Ελληνικού σώματος.

   Συνεπώς η άγνοιά σου για τις παραπάνω μορφές αποτελεί απόδειξη της απολιτίκ αερολογίας σου και θλιβερό παράδειγμα πλαγίας επιθέσεως κατά των λεγομένων μου.

   Delete
  5. Για αυτό και επιμένω ότι θεολογικά ο Χίτλερ οφείλει να λατρεύεται ως νέος Προφήτης πλάι στον Ιησού.

   Delete
  6. Υ.Γ. Μετά την πτώση της Ρομαντικής Γερμανίας του Χίτλερ, έμεινε πλέον ύστερα από την πτώση της ΕΣΣΔ μονάχα η Πουτινική Ρωσία ως κέντρο της Ελληνικής Χριστιανικής σκέψεως και ευτυχώς αναδείχθηκε στις ΗΠΑ ο Τράμπ και ο φυλετιστής μελετητής του Έβολα, Στήβ Μπάννον. Μάλιστα επειδή ανέφερες περιφρονητικά τον Έβολα, ο Μπάννον βασίζει μία ολόκληρη ανάλυση της σημερινής κρίσεως στα λεγόμενα και γραφόμενα του Ιουλίου Έβολα:

   https://www.youtube.com/watch?v=7nTd2ZAX_tc

   https://www.youtube.com/watch?v=s3Nw7o5Cob0

   Η Ρωμηοσύνη που συνεχώς την αναφέρεις σήμερον κείτεται τελείως ευνουχισμένη και αδύναμη να στυλώσει τα πόδια όσο και να φωνάζουν μερικοί "Ορθοδοξία ή Θάνατος". Εάν δεν κοιτάξει να πολιτικοποιηθεί στα πρότυπα της Χεζμπολλάχ ή των Σουνιτών με στρατιωτική πτέρυγα όπως έκανε τους πρώτους αιώνες με τους παραβολάνους, θα σβήσει αναπόφευκτα πληθυσμιακά και μόνον, ενώ θα επισκιασθεί ακόμη περισσότερο από τον Λατινοαμερικανικό Καθολικισμό και την ραγδαια εξάπλωση στην Αφρική και την Ασία του Προτεσταντισμού. Την κατάσταση κάπως σώζει η Ρωσία και άτομα με Χριστιανική αντιδραστική σκέψη σαν τον Ντούγκιν. Κατά τα άλλα και η Ρωσία εάν συνεχίζει να ακροβατεί μεταξύ αντιδραστισμού και Φιλελευθερισμού, πληθυσμιακά και μόνον θα εξισλαμισθεί δίχως να πέσει μία σφαίρα.

   Άσε λοιπόν όλο τις σοφιστείες και τις αερολογίες και ανέλαβε δράση. Δράση δίχως όπλο και βία ΔΕΝ γίνεται.

   Delete
  7. Ώρες-ώρες όπως φέρεσθε δυστυχώς η μεγάλη πλειοψηφία των Ορθοδόξων αρχίζω να πιστεύω περισσότερο στην ενεργητική και αντιδραστική δύναμη του αρχαιολατρικού παγανισμού παρά στον Χριστιανισμό.

   Με το να σταυροκοπιέσαι και να διαβάζεις 300 φορές τα λόγια των Αγίων δίχως δράση, δεν αλλάζεις έτσι την κοινωνία.

   Πέραν αυτού επειδή βάλεις κατά της Χρυσής Αυγής σε πληροφορώ ότι η μοναδική ελπίδα διασώσεως ρου Χριστιανισμού στην Ελλάδα είναι μία κυβέρνηση της Χρυσής Αυγής η οποία να και με αντι-Χριστιανική αρχαιολατρικό πυρήνα, χάριν της κοινωνικής συνοχής κι της Ρωμαίηκης πολιτισμικής κληρονομιάς και ταυτότητος θα στηρίξει τα μέγιστα την Εκκλησία. Εάν περιμένεις από τον Κούλη ή όποιον άλλο να πράξει κάτι, το αποτέλεσμα θα είναι να γεμίσει η Ελλάδα τζαμιά και μουσουλμάνους.

   Delete
  8. Βεροιέα εγκληματική οργάνωση χαρακτηρίζω την αυτοαποκαλούμενη εκκλησία της Ελλάδος ακριβώς γιατί είναι κρατική και το έγκλημά της είναι το αυτό με το έγκλημα του Γραικοφραγκικού κράτους και κατά συνέπειαν και του γραικοφραγκικού εθνικού στρατού. Δηλαδή η διάρρηξη της συνεργασίας με τον Σουλτάνο ήτοι της φυσικής (καθότι διάδοχοι και συνεχιστές του ενός ελληνίζοντος πολιτισμού της ενδιάμεσης περιοχής) συνεργίας Ισλάμ-Ορθοδοξίας. Τώρα τι να πει (για αυτά) κι ο κακομοίρης ο στρατηγός (ούτε που του περνάνε από το μυαλό). Το ίδιο σύστημα (κολοκοτρώνω... κολοκοτρώνεις... κολοκοτρώνει)δεν υπηρετούσε με το αζημίωτο και αυτός. Να θίξει το βασιλέα του (που πλούτισε από τα ομόλογα του χρέους) ή τους Γραικόφραγκους πολιτικάντηδες ή τον Εθνικό στρατό (που δεν άφησε λίθο επί λίθου). Καταπίνει τα εγκλήματα του ξένου κεφαλαίου και των Γραικόφραγκων επί διακόσια χρόνια, τη συνεργεία του στέμματος των Ντεγκραίτσια, των εθνικών πολιτικάντιδων, του εθνικού στρατού, της βασιλικής χωροφυλακής (κ(α)λόπαιδα της Φρειδερίκης), του εθνικού κρατικού μηχανισμού (που σκοπεί στην φυσική εξόντωση των Ελλήνων) , της Εθνοτράπεζας (που σκοπεί στην οικονομική εξόντωση των Ελλήνων και στην διάλυση της εκτός Γραικίας ελληνικής αστικής τάξης), της εθνικής παιδείας (που σκοπεί στην πνευματική εξόντωση των Ελλήνων) και της προτεσταντικής βασιλικής εκκλησίας (που σκοπεί στην διάλυση της ενότητος του πολιτισμού της ενδιάμεσης περιοχής) και βρίσκει κι αυτός έναν .... προδότη (το Ζαχαριάδη) και μια σύμβαση(λες και είναι η μόνη) και... καθαρίζει. Και συ (που τα έχεις καταπιεί και καλοχωνέψει όλα αυτά) εθνικώς και αρχαιοελληνικώς (τουτέστιν γραικοφραγκικώς και ουρωγραικικώς)σκεπτόμενος έρχεσαι και μας λές ... να λάβει θέση και ο κ. Κιτσίκης. Ευτυχώς (για όλους μας) αυτός ασχολείται με σοβαρά θέματα.

   Τέλος εάν υπάρχει ένας άνδρας (με όρχεις) σε αυτή την ιστορία (του Μπελογιάννη) αυτός είναι ο Γεώργιος Παπαδόπουλος (που επιπροσθέτως εξαπέστειλε τον Ντεγραίτσια ... από χωρίου εις χωρίον, δηλαδή στον (όντως) αγύριστο (άχρι του νυν). Αυτός είναι ο μόνος που ψήφισε εναντίον της εκτελέσεως Μπελογιάννη στο έκτακτο στρατοδικείο στο οποίο ήταν μέλος. Και ο Ανδρέας Ιωσήφ που παρητήθη από υπουργός του Πλαστήρα εξ αιτίας της εκτελέσεως Μπελογιάννη(και τον έφαγε το σκοτάδι).

   Delete
  9. Φίλε μου (τέως) Κωνσταντινουπολίτη δεν επιτίθεμαι πλαγίως εναντίον των λεγομένων σου. Ποιός λόγος υπάρχει για να επιτίθεται κάποιος στα λεγόμενά σου;

   Παγανιστής ήσουνα και είσαι, μην αυταπατάσαι ότι είσαι χριστιανός και μάλιστα Ορθόδοξος (το ανώτερο στάδιο του Χριστιανισμού). Εκείνο που πρέπει να βρεις είναι αν είσαι του αρχαιολατρικού παγανισμού (τι είναι τούτο πάλι;) ή του Θωρ και του Όντιν;

   Η Γραικία (από τα Χανιά μέχρι την Αλεξανδρούπολη μηδέ των Αθηνών εξαιρουμένων) είναι ήδη γεμάτη τεμένη και ιερούς τόπους-τουμπέδες (των Ελλήνων το γένος) Αγίων του Ισλάμ (πρόσφατα κάηκε ένα, το τέμενος Βαγιαζήτ), όπως βεβαίως και Συναγωγές και δεν έπαθε τίποτε η Εκκλησία (του Χριστού όχι της ελλάδος). Δεν υπάρχει λόγος συνεπώς να γίνει κυβέρνηση Χρυσής Αυγής.Τι θα αποτρέψει δηλαδή, κάτι που ήδη υπάρχει κατά τρόπον αριστοτεχνικόν(Γ. Κακλαμάνης) από αιώνων; Χρησιμότερη θα αποβεί επιτελώντας το έργον που καλώς γνωρίζει, ήτοι να τηρεί την τάξιν ....εις τας ζωοπανηγύρεις

   Αφού τέλος επιμένεις στην "στην σύνθεση Εθνικοσοσιαλισμού και Ορθοδοξίας ως δύο όψεις του ιδίου Ελληνικού σώματος" και ότι "Η Ελληνική Πολιτισμική Οικουμένη είχε έδρα από καιρό εντός της Ευρώπης, την Ρωσία ως κέντρο της Σλαυικής Ορθοδοξίας και την Γερμανία ως πόλο της Αρχαιολατρείας και του Ρομαντισμού" πρέπει να μετονομαστείς σε Ρωσο-μπερλιν-έλλην (Ρωσομπερλινέλλην), αφού η Κωνταντινούπολις είναι η πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και περιποιεί τιμή για μας αν (ακόμα) θυμίζουμε επαρχία της.
   Άντε βρε μπαγάσα (τούρκικο αυτό) ΡΩΣΟΜΠΕΡΛΙΝΕΛΛΗΝΑ με τις υγείες σου! Να χαίρεσαι το (καινούργιο) όνομά σου
   Α και ο καθηγητής να μετονομάσει την ιστοσελίδα σε ΡΩΣΟΜΠΕΡΛΙΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ. Τι θα ασχολούμαστε τώρα με ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ και άλλες τέτοιες ... μπαρούφες όπως ας πούμε Ρωμηοσύνη. Προτιμότερον να ανάψουμε μια λαμπάδα στον... Αδόλφο (για να μας γλυτώσει).

   Delete
  10. Ζαρατούστρα μου οι απόψεις που διατυπώνω για το Γραικοφράγκικο κράτος και το παράρτημά του (εκκλησία της ελλάδος) δεν είναι δικές μου είναι του Κακλαμάνη και του Κιτσίκη. Απλώς αντί να χρησιμοποιώ τον όρο ελλαδικό κράτος (Κακλαμάνης) ή τον όρο Γραικύλοι (Κιτσίκης, Κακλαμάνης) χρησιμοποιώ τους όρους Γραικοφράγκικο κράτος και Γραικόφραγκοι ως σαφέστερα ορίζοντες την ουσία του κράτους και των πολιτών που σκοπεί να δημιουργήσει και δημιουργεί, σύμφωνα με τις επιδιώξεις του πνευματικού των πατρός Αδαμαντίου Κοραή (δεν υπάρχουν Γραικοί και Γάλλοι αλλά εν έθνος Γραικογάλλοι (ήτοι μπάσταρδοι). Και αντί του Γάλλοι χρησιμοποιώ το Φράγκοι γιατί σέβομαι το ότι οι άνθρωποι αυτοί επέλεξαν να λέγονται ελεύθεροι (φράγκοι) και όχι πεπεινοί (γάλλοι). Ενίοτε δε χρησιμοποιώ και τον όρο Ουρώγραικοι, που αναφέρεται στην Ουρωπαϊκή ολοκλήρωση, χωρίς να αναιρεί τον όρο Γραικόφραγκοι, διότι στην ουσία εξάρτημα της φράγκικης πολιτικής είμαστε και εντός της Ουρώπας, για το έηχον (και ακουστικά δηλωτικόν) της ουσίας των πραγμάτων της Ενώσεως. Δηλαδή αυτό το έκτρωμα δεν μπορεί ονομάζεται ποθητή (από θεούς και ανθρώπους) όμορφη κοπέλα με μεγάλα μάτια (Ευρώπη), αλλά γριά κατουρλού (Ουρώ-πα), που ούτε να τη φτύσεις δεν καταδέχεσαι. Και σ΄αυτό έρχεται γάντι το ότι στα Φράγκικα (αυτό το έκτρωμα) ονομάζεται Ουρώπα. Το δε νόμισμά του ... ουρώ (όνομα και πράγμα). Ήτοι άξιον .... για (κατ)ούρημα.

   Delete
  11. Δεν είναι τυχαίο Ρωμηέ το ότι έπαυσε η Πόλη να αποτελεί κέντρο της Ρωμηοσύνης ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνος όταν η Οθωμανία άρχισε να παρεκτρέπει προς τον παν-Ισλαμισμό.

   Δεν θέλω πλέον να δέχομαι δήθεν Βυζαντινες Αυτοκρατορίες με σουλτάνους και Οθωμανικά λάβαρα, όλα Αραβιστί και όχι Ελληνιστί. Οι πάντες γνωρίζουν ότι η Ρωσική Αυτοκρατορία υπηρξε το νέο Βυζάντιο. Αρκεί να διαβάσεις τα λεγόμενα ενός Ρωμηού, του Καποδίστρια από το νέο αυτό Βυζάντιο για την Οθωμανία αλλά και τους κλεφταρματωλούς. Να δεις πόση μεγάλη "συμπάθεια" έτρεφε για τους Τούρκους και τους αρματωλούς.

   Η Ενδιάμεση Περιοχή έχει σήμερον ως πολιτισμική της έδρα την Ρωσία και συνεπώς την Ορθοδοξία. Η Πόλη αποτελεί ανενεργό και εξισλαμιθέν πρώην πολιτισμικό κέντρο παρότι η γεωστρατηγική της αξία είναι αιώνια.

   Το να αγνοείς τα Ελληνικότερα καθεστώτα των Μοντέρνων Καιρών ήτοι τα Μοναρχικά Γερμανικά, τα Φασιστικά και την Εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία, τα οποία ενσαρκώθηκαν επί των θεμελίων της αρχαίας Ρώμης και Σπάρτης, αποτελεί ιεροσυλία.

   Τα τζαμιά της Ελλάδος διατηρούνται μονάχα λόγω γραφικότητος και χάριν του τουρισμού από την Δύση. Δεν λειτουργούν! Εν αντιθέσει με τα καινούρια τζαμιά της Ελλάδος στον Αλ-Μποτανίκ.

   Εν τέλει, δικαιώνομαι μεγίστως να λέω ότι οι σημερινοί Χριστιανοί ελλαδίτες δικαιολογούν την άκρως παθητικοί των στάση μέσω του Χριστιανικού δόγματος, αγνοώντας και πώς ήρθε στην εξουσία ο Χριστιανισμός(Parabolani SS) αλλά και την ανάγκη στην σημερινή εποχή στρατιωτικοποιήσεως και πολιτικοποιήσεως της θρησκείας, όπως επιτυχέστατα έπραξε το Ιράν. Συνεπώς, επιμένω ότι ένας "βάρβαρος" φουλ αντι-αστικός (νεο)-παγανιστικός Ελληνισμός θα κάνει πολύ καλό στο πληγωμένο και ετοιμοθάνατο κορμί της Ελλάδος του σήμερα.

   Εάν δεν λέτε η πλειονότητα των Χριστιανών να ξυπνήσετε υπάρχει και η αρχαία οδός, η Σπαρτιατική με πανίσχυρο επίσης μεταφυσικό παράγοντα.

   Delete
  12. Δες πώς ήταν η Πόλη πριν την Άλωση και πώς έγινε μετά από 550 χρόνια κατοχής από το Ισλάμ:

   http://www.pronews.gr/portal/20170329/genika/istoria/70/deos-deite-pos-itan-i-konstantinoypoli-prin-tin-alosi-foto

   Καμία σχέση με μετά! Μα καμία απολύτως.

   Delete
  13. Όσο για τον Αδόλφο αποτελεί μία τεραστία, τιτάνια προσωπικότητα θα έλεγα, η οποία μονάχα με τον Παμμέγιστο και τον Οκταβιανό δύναται να συγκριθεί, μεταφυσικά και με τον Ιησού Χριστό.

   Είσαι πολύ μικρός για να κρίνεις τον Αδόλφο Χίτλερ μην έχοντας καν καταλάβει τον άθλο του ενάντια σε ό,τι πιο σάπιο ξέρασε ποτέ αυτός ο κόσμος. Δεν υπάρχει Καλό και Κακό για τον Χίτλερ ούτε και για κανέναν Ήρωα. Δεν έχει σημασία το (υποθετικό) αποτέλεσμα αλλά ο Άθλος.

   Delete
  14. Τέλος περί της Ρομαντικής και Εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας εάν λέμε τώρα και είσαι και κοτζάμ άνδρας 40άρης, διάβαζες ένα έστω ένα βιβλίο του Καθηγητού όπου αναλύει τον Εθνικοσοσιαλισμό θα έβλεπες ότι ο Ιδεατός και Πολιτισμικός Χώρος του Εθνικοσοσιαλισμού ΔΕΝ είναι η Δύση αλλά η Ενδιάμεση Περιοχή εξού και η Ινδο-Γερμανική θεώρηση.

   Αλλά βέβαια, οι μπαρούφες για...κατουρήματα(!!) να λέγονται πολλές δίχως καμμία ουσία. Μετά είναι να μην σε χαρακτηρίσω στόκο όταν σχολιάζεις στο ιστολόγιο ενός ανθρώπου του οποίου ουδένα βιβλίο του έχεις διαβάσει, ενώ εγώ τα έχω αποκτήσει και μελετήσει όλα πλην της συγκριτικής Ιστορίας Ελλάδος-Κίνας;;;;

   Delete
  15. Και είμαι και μόλις 21 ετών εν αντιθέσει με εσένα...

   Delete
  16. Εάν δεν είναι σοβαρό θέμα η εκχώρηση του ορυκτου πλούτου μιας χώρας,μυστικά και συνομωτικά,σε μια άλλη,για εβδομήντα χρόνια και ανευ ανταλλαγμάτων,τότε εχεις δίκαιο Ρωμηέ.

   Βεροιεύς

   ΥΓ Ας μην αναρωτιώμαστε λοιπόν γιατί ο βίος μας εγινε αβίωτος.

   Delete
  17. Οπότε σύμφωνα με το Ρωμηό,ο όρος Ουροπέος εξηγεί απόλυτα την εκτονωτική λειτουργεία του Πέους.
   Όχι όμως την αναπαραγωγική,που είναι το ΄σημαντικότερον.
   Πέος:Εκ του Σπέος που σημαίνει Σπήλαιο.Δηλαδή αυτό που εισέρχεται εις σπήλαιον τρόπον τινά.
   Να γιατί πρέπει να εγκαταλείψουμε την Ουροπε'ι'κήν Ενωσην και την Ουροζώνην.

   Βεροιεύς

   Delete
  18. μικρος στρατιωτηςMarch 30, 2017 at 8:49 AM

   Το υστερογραφο ειναι απολυτως ευστοχο ,δεον θα ηταν μια οργανωση της υλης των διανοητων της ενδιαμεσης περιοχης καθως και η επισημανση των κοινων τους χαρακτηριστικων προς ενημερωση.
   Αυτο θα ηταν το πιο αποφασιστικο βημα ,εγω προσωπικα ως δυτικοθρεμενος γνωριζω μονο τον Καθηγητη και τον Ρωμανιδη ,οι οποιοι εκφραζουν αποψεις που καταρριπτουν τον φραγκικο μυθο και αποδιδουν ταυτοτητα και ιστορικοτητα στον ευρυτερο χωρο μας.
   Γεγονος παντως ειναι οτι λογο αποσιωπησης του εντοπιου πολιτισμου αναγκαστηκα οι ανθρωποι θα βρουν ερεισματα αλλου, δυτικιζουσα ιδεολογια ομως δε σημαινει αναγκαστηκα συνταξη με τη δυση.

   Delete
  19. Μικρέ Στρατιώτη, ο Φασισμός και κυρίως ο Εθνικοσοσιαλισμός είναι τέρμα αντι-Δυτικές θεωρήσεις, ο δε τελευταίος πιο πολύ από τον πρώτο.

   Το ότι ο Εθνικοσοσιαλισμός έχει αντιχριστιανική χροιά αυτό οφείλεται στην άκρως σάπια φύση του Χριστιανισμού στην Δύση από το 1054 και έπειτα είτε μέσω του Καθολικού Ιμπεριαλισμού είτε μέσω της Προτεσταντικής Κεφαλαιοκρατίας. Άρα ορθώς αντιτίθεται σε τέτοιες σάπιες θεωρήσεις, οι οποίες όμως ουδεμία σχέση με τον Ελληνωρθόδοξο Πολιτισμό έχουν, ίσα-ίσα αποτελούν αντίθετά του.

   Delete
  20. μικρος στρατιωτηςMarch 31, 2017 at 7:13 AM

   Δε μπορω να καταλαβω για ποιο λογο για να δρασει καποιος υπερ της ορθοδοξιας θα πρεπει να ναι κατ αναγκη χριστιανος.
   Εγω παροτι δεν εκκλησιαζομαι ουτε δυναμαι να δηλωσω ορθοδοξος ,παρα μονο στους τυπους, ειμαι απολυτα πεποισμενος για το οφελιμο της ορθοδοξιας καθως και για την ανωτεροτητα του ορθοδοξου στοιχειου εναντι του πολιτικου.
   Εαν δεχτουμε την ανωτεροτητα της ορθοδοξιας εναντι της πολιτικης τοτε πρεπει να δεχτουμε και την μονομερη εξαρτηση της δευτερης απο τη πρωτη ως μονη πιθανοτητα ,δηλ ο πολιτικος λογος δε μπορει να στερει το δικαιωμα στην ορθοδοξια απο καποιον λογο ιδεολογικης διαφορας ,μονο η ιδια μπορει.
   Η ορθοδοξια εχει το δικαιωμα να κρινει τα της πολιτικης ,η πολιτικη ομως δεν εχει κανενα δικαιωμα να κρινει τα της ορθοδοξιας.

   Delete
  21. Πολύ σωστά μικρέ στρατιώτη.

   Παρότι δηλώνω Χριστιανός Ορθόδοξος και φανατικός λάτρης της Ρωμανίας έχοντας μάλιστα εκφέρει ουκ ολίγες φορές αιρετικότατες απόψεις στον Χώρο υπερασπιζόμενός της, ομολογώ ότι γύρω μου ο Χριστιανισμός είναι κάτι το νεκρό, φυτοζωεί στην καλλιτέρα των περιπτώσεων είς ό,τι αφορά την Ελλάδα αν και στην Κύπρο όταν πήγα η κατάσταση είναι γενικά καλλίτερη λόγω Μεσανατολίτικης θέσεως, όσο μακρύτερα της Δύσεως του κέντρου του αθεϊσμού τόσο το καλλίτερο. Η σχέση μου συνεπώς με τον Θεό είναι άκρως προσωπική αφού πλέον δεν δύναμαι να ζήσω ούτε το παραμικρό μυστήριο στην Εκκλησία η οποία τις ημέρες του Πάσχα-δίχως καμία υπερβολή-πολύ περισσότερο θυμίζει μπουζουκτσίδικο και σκυλάδικο επί της Εθνικής Οδού παρά κατανυστική Ορθόδοξη Εκκλησία, η σύμπεριφορά δε των γραικύλων μεγίστως συμβάλλει στην χειρίστη αυτή εικόνα καθώς οι περισσότεροι και οι περισσότερες τις Άγιες Ημέρες πάνε για να πάρουν μάτι και να κουτσομπολεύσουν στην Εκκλησία, μη δίδοντας καμία σημασία ή σεβασμό στα Μυστήρια. Άσε που όταν βγαίνει το Άγιο Φως πέφτουν όλοι σαν τις ακρίδες λες και μοιράζει ο ιερέας χρήματα! Πώς ποτέ δεν καίγεται κανείς θαύμα είναι.

   Καμία λοιπόν σχέση με τους μουσουλμάνους αλλά ούτε καν τους Καθολικούς ή τους Προτεστάντες οι οποίοι στις Εκκλησίες και τα Τζαμιά των είναι στρατιώτες και μπράβο τους!

   Συνεπώς η Ορθοδοξία εάν είχε εν Ελλάδι να σωθεί πρέπει να Χεζμπολλαχοποιηθεί μέχρι τον μέγιστο βαθμό, ή επιτέλους να πάψει αυτό το γλύψιμο στο καθεστώς των αστών και τα φιλανθρωπικά της έργα προς προσυλητισμό του κάθε κάφρου ύ γύφτου είς βάρος του Εθνικού και φύλετικού κορμοθ, δίδοντας την θέση της σε μία αρχαιολατρική νέα Ελληνική θρησκεία μακρυά όμως απο τα νεο-παγανιστικά τσίρκα με τα αγαλματίδια του Διός, επικεντρωμένη στην προγονολατρεία της Φυλής, την Ηρωλατρεία και την αρχαία Ελληνικη Φιλοσοφία.

   Άλλη ατραπός δεν υφίσταται, μονάχα η Ισλαμική. Αυτή η ψευτο-Χριστιανική, χριστιανόπληκτη υπο-κουλτούρα πρέπει επιτέλους να πάψει. Διότι δρα απολύτως συντονισμένη με το εθνοκτόνο καθεστώς των αστών προβάλλοντας την Εθνική, φυλετική και Ηρωική Πίστη ως κάτι το σατανικό και την παθητικοτητα ως....ευλογία! Μακρυά λοιπόν από τέτοιου είδους ηθικιστικές ψευδο-δοξασίες.

   Delete
 16. Νομίζω ὅτι τό τελευταῖο μου αὑτὸ σχόλιο πρέπει νἀ προστεθῆι στἠν διεθνἠ σοσιαλιστικὴ βιβλιογραφία. Ἑνῶι οἱ περισσότερες ἁστικἐς τάξεις τοῦ κόσμου χρησιμοποιοῦν σἀν ψυχικό τους ὅπλο τὀ κόλπο πατάτα, ποὐ εἶναι ἡ αὐτοἀκύρωση ἁνθρωπίνων συναισθημάτων μπροστά σἐ συνάνθρωπο, προκειμένου ὁ τελευταῖος νἀ μείνει μπουκάλα, ἡ ἑλληνικἠ ἁστικὴ τάξη χρησιμοποιεῖ ἕνα περίτεχνο, βυζαντινότροπο δολοφονικὸ ψυχικὸ ὅπλο ποὔ μόνο μἐ τἠν ἁκρίβεια τῆς γαλλικῆς μπορεῖ νἀ περιγραφῆι. Πρόκειται γιἀ αὐτὸ που θἀ μποροῦσε να ὁνομαστῆι déviation. Εἶναι κάτι φοβερά ὕπουλο καἰ ἔγκειται στἠν ἐπίθεση ἐναντίον σἐ ψυχικές προσδοκίες ποὐ νιώθει τὀ ὑποκείμενο ὄτι ΚΑΠΟΙΟΣ τοῦ τῖς προσφέρει, ἁλλὰ δὲν μπορεῖ νἀ τὀ ἁποδείξῃ. Ξαφνικἀ ἐμφανίζεται ὁ ἕλληνας ἁστὸς ποὐ βγῆκε παγανιὰ γιἀ εἴλωτες, καί ζητᾶ concrétisation des garanties psychiques. Μή ἔχοντας νἀ δώσει ὑλικά, ἁπτἀ δειγματα τῶν ἐγγυήσεων ποὐ ἔχει λάβῃ ἀπὸ μιὰ ἑσωτερικη φωνή, τὀ θύμα βουβαίνεται καἰ τότε ὁ δολοφόνος στρίβει τὀ μαχαῖρι μέσα στἠν πληγή ἀπομακρυνόμενος ἁπὀ τὀ θύμα. Λαϊκιστἰ αὑτὸ λέγεται σοῦ βγάζω τἠν Παναγία.

  Κάτι τέτοιο νομίζω πως ἔπαθε ὁ κόσμος στἀ Δεκεμβριανά καἰ τὀ δύσκολο εἶναι ὅτι ἡ πράξη αὐτὴ εἶναι τόσο συνειδητὰ δολοφονικὴ που δἐν τἠν χωρᾶ ὁ νοῦς τοῦ ἁνθρώπου. Ἡ ἑρμηνεία της ἁπαιτεῖ τἠν θεράπευσή της. Εἶναι ὅπλο τῆς ἑλληνικῆς ἁστικῆς τάξης.

  ReplyDelete
 17. ..Αὐτὸ δὲ ποὺ εἶναι χαρακτηριστικὰ βυζαντινὸ στὸ δικό μας σύστημα ἀναπαραγωγῆς τῆς ἁστικῆς τάξης εἶναι ὅτι ὁ φονιᾶς εἶναι ἑπώνυμος. Δἐν εἶναι μιὰ προσωποποιημένη συλλογικότητα. Στἀ Δεκεμβριανὰ ὁ φονιᾶς λεγόταν ΓεώργιοςνΠαπανδρέου, αὐτὸς ποὺ εἶπε ὅτι πιστεύει καἰ στἠ λαοκρατία. Δηλ. τὀ πῆρε ἑπάνω του, σἀν τὀν Ιβὰν τὸν τρομερό, ἔμπηξε τὀ μαχαῖρι καἰ ἔφυγε καἰ μὴν τὸν εἴδατε τὀν Παναῆ. Ἁντιθετα τὀ τότε ΚΚΕ γιἀ παράδειγμα δἐν μπορεῖς νὰ πῆς ποιός εἶναι ἁρχηγός. Αὐτὸ τὸ βγάλσιμο τῆς Παναγίας εἶναι ἕνα παμπάλαιο, πάρα πολύ ἀποτελεσματικὸ μέσο ἑξόντωσης προφυλακτικῆς πολλές φορές πιθανῶν ἱδεολογικῶν ἀντιπάλων τῆς ἄρχουσας τάξης σἐ μιὰν ἑλληνοχριστιανικὴ κοινόιτητα, καἰ σᾶς ὑπογράφω ὅτι πάρα πολλὰ παιδιὰ ποὐ βρίσκονται στἀ ναρκωτικὰ καἰ τἰς φυλακἐς εἶναι θύματα αὐτοῦ τοῦ δολοφονικοῦ ἑργαλείου. Ἑγὼ ἔχω ὁρκιστῆι νἀ θεραπεύσω τὀ κακό εἰρηνικά.

  ReplyDelete
 18. Φοβερό:

  https://ethnikismos.net/2017/03/28/%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84/

  ReplyDelete
 19. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 20. Έτσι δεν ήθελε η Φιλελεύθερη Δύση και μία Φυλετική Ένωση υπό τον Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό αντιφιλελεύθερο πυρήνα του Μεσοπολέμου. Αυτό οδήγησε στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.

  Άρα, εδώ βλέπουμε το Εθνοκράτος και τον Εθνικισμό φιλελεύθερου τύπου, να δρα υπέρ των συμφεροντων του διεθνούς Κεφαλαίου, τεμαχίζοντας τα Έθνη μην αφήνοντας χώρο σε ομόδοξα(π.χ. θρησκευτικά) ή ομόαιαμα(φυλετικά) σύνολα να λαβουν χώρα και να το αμφισβητήσουν.

  ReplyDelete
 21. Πάντως η ΕΣΣΔ εάν είχε κατορθώσει αντί να εκπέσει προς την σοσιαλδημοκρατία, να βαδίσει τον δρόμο της Ορθοδοξίας, μετατρεπόμενη έτσι σε ένα Ορθόδοξο Imperium, θα είχε σίγουρα καταφέρει να επιβιώσει, διότι η κρατική της δομή υπήρξε τεραστία αλλά δυστυχώς άψυχη, όντας υλιστική. Δίχως την πολιτική θρησκεία του Σταλινισμού, όπως απεδείχθη δεν κατόρθωσε να επιβιώσει ούτε για 100 χρόνια καθώς εντός της οι διάφορες διασπαστικές Εθνικο-θρησκευτικές τάσεις γρήγορα την διαμέλισαν.

  Βέβαια υπήρχε το πρόβλημα των μη-Ορθοδόξων πληθυσμών της, ήτοι των Πολωνών, Ούγγρων και Ανατολικογερμανών. Εάν υποθέσουμε μία Ορθοδοξοποίησή της, δηλαδή να μην αφεθεί το θρησκευτικό χαρτί της Παραδόσεως στα χέρια των Φιλελευθέρων, τότε και τα Καθολικά εδάφη να απεσχίζοντο, τα υπόλοιπα Ορθόδοξα σίγουρα θα κρατούνταν ενωμένα. Σήμερα, υπό Ρωσική αιγίδα δύναται κάλλιστα να αναγεννηθεί μία Ορθόδοξη και Συντηρητική, αντιφιλελεύθερη Ανατολικοευρωπαϊκή Ένωση τύπου ΕΣΣΔ. Οι αυτοκέφαλες εκκλησίες κάθε κράτους σε Ρουμανία, Σερβία, Λευκορωσία, Ουκρανία και λοιπές χώρες θα ανελάμβαναν ρόλο αντίστοιχο των Κομμουνιστικών Κομμάτων σε κάθε μία Ορθόδοξη Πολιτεία/Δημοκρατία.

  Το περίεργο είναι πως αυτό δεν λαμβάνει χώρα ιδίως με έναν Πούτιν στην εξουσία. Η εξήγηση μάλλον κείτεται στο ότι η Ρωσία δεν έχει τόση μεγάλη δύναμη ώστε να κοντραρισθεί ευθέως με τον Φιλελεύθερο Δυτικο-Ατλαντικό παράγοντα ο οποίος χρησιμοποιεί κάθε είδους φιλο-Δυτικά Εθνικιστικά, Εθνικοσοσιαλιστικά και Φιλελεύθερα στοιχεία ακριβώς για να μην λάβει χώρα μία τέτοια Ένωση, ώστε να παραμείνει επ'αόριστον η Ανατολική Ορθόδοξη Ευρώπη τεμαχισμένη σε μικρά αδύναμα κρατίδια, αποτελώντας έτσι νεο-αποικίες της κεφαλαιοκρατικής Δύσεως.

  ReplyDelete
 22. Και εδώ κολλά η Ελληνοτουρκική Κιτσίκια Συνομοσπονδία, διότι λογω Σλαυισμού ο Ελληνισμος σε μία τέοια Ορθόδοξη Ένωση κινδυενεύει να αφανισθεί, οντας μακρυά από το πολιτισμικό και Αυτοκρατορικό του κέντρο, την Πόλη και την Μικρά Ασία.

  Οπότε η Συνομοσπονδία μέσω της Ορθοδοξίας κρατά το Φανάρι Ελληνικό και επεκτείνει και πάλι την Ορθοδοξία με κάποιο τροπο στην Μικρά Ασία, ώσθε να επιστρέψει ο Ελληνισμός στο Αυτοκρατορικό και βιολογικο του χώρο, την Πόλη και την Μικρασία.

  Εμείς Καθηγητά οι Εθνικιστές που στο σχέδιο αυτο λέμε προσάρτηση της Πόλεως και των Μικρασιατικών Παραλίων, υπό την καθοδήγηση ενός Φασιστικού Μεταξικού καθεστώτος, γιατί έχουμε άδικο αφού και στις δύο περιπτώσεις ο στοχος είναι ο ίδιος: η πορεία του Ελληνισμού προς τον Ανατολικο του πνεύμονα, οι πρακτικές και οι μέθοδοι διαφέρουν.

  ReplyDelete
 23. Και φυσικά εσείς λετε με σκοπό μέσω του Αλεβισμού να αναβαπτισθούν στον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία οι εξισλαμιθέντες και εκτουρκισμένοι Μικρασιάτες, να τονισθεί το κοινό Βυζαντινο-Οθωμανικό παρελθόν των δύο λαών ώστε να μην πέσει η Μικρά Ασία στο Σουνιτικό ριζοσπαστικό Ισλάμ.

  Με τον Ερντογάν όμως έπεσε, ό,τι τζιχαδιστής υπάρχει στην Συρία έχει 100% στήριξη από την Ερντογανική Τουρκία. Και με αυτούς θέλετε Συνομοσπονδία ώστε να...επαναφερθεί η Ορθοδοξία στην Μικρασία; Μα ειναι δυνατόν;;; Τωρα είναι που πρέπει να είμαστε 1000% Εθνικιστές.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτή είναι ακριβώς και η δική μου απορία Κωνστ/λίτη.
   Τώρα που διαλύεται το ''Τουρκικό'' μόρφωμα και η Δρύς πίπτει επι του εδάφους,διατι να μην ξυλευθώμεν παρα να περιμένωμεν την Δρύν να μας αγαπήσει πρώτα ;

   Βεροιεύς

   Delete
  2. Δεν διαλύεται, Αραβοποιείται απλώς ταχύτατα μέσω του Γουαχαμπισμού.

   Συνεπώς επιβαλλόμενη είναι η τάχυστη Επανελλήνιση ακόμη και με τρόπο μη-Χριστιανικό μέσω μίας Σπαρτιατικής Ιδεολογίας σαν τον Εθνικοσοσιαλισμό, του ελλαδικού πτώματος μπας και νεκρανασταθεί ώστε να ζήσει και πάλι.

   Delete
  3. Ο ίδιος ο Ερντογάν είναι ένας Γουαχαμπιστής ο οποίος ελάχιστα διαφέρει και εάν διαφέρει στην τελική από τους ηγέτες της Hayat Tahrir al-Sham (al-Nusra), Ahrar al-Sham, ISIS και την Σαουδαραβία.

   Όπως προείπα συνεπώς, η Αραβοποίηση της Τουρκίας έχει λάβει γοργούς ρυθμούς και εάν κερδίσει το δημοψήφισμα ο Ερντογάν θα ενταθεί στον μέγιστο βαθμό, ερμηνεύοντας έτσι και την Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά το δοκούν, παρουσιάζοντάς την ως ένα Ισλαμικό Χαλιφάτο...

   βέβαια από το 1800 και έπειτα δεν ήταν πολύ μακρυά από αυτό το "όραμα".

   Delete
  4. Ειδικά τώρα η Τουρκία προσέθεσε επιπλέον εδάφη με αμιγώς Γουχαμπιστικό Αραβικό (και όχι Τουρκικό) πληθυσμό, στο τρίγωνο Αζάζ-Τζαράμπουλους-Αλ-Μπάμπ. Το κομμάτι αυτό δεν θα εκτουρκισθεί προφανώς αλλά θα αποτελεί πύλη διεισδύσεως του Αραβικού Ισλάμ στην Τουρκία. Ήδη στήνεται καθεστώς Ισλαμικό εκεί, με την συμμετοχή πλήθους Τούρκων Γουχαμπιστών.

   Delete
 24. Για τα γεγονότα στο Παρίσι φαίνεται η Κίνα να μπαίνει στο παιχνίδι των εγχρωμων επαναστάσεων επειδή θέλει να διατηρηθεί η Ε.Ε.;;;;

  ReplyDelete
  Replies
  1. μικρος στρατιωτηςMarch 30, 2017 at 8:18 AM

   Δεν αποκλειεται, επι της ουσιας η συγκρουση Η.Π.Α. ΕΕ υποκρυπτει την αμερικανοκινεζικη συγκρουση. Η συνδεση Γερμανιας Κινας εχει λαβει στρατηγικο χαρακτηρα τα τελευταια χρονια. Η παγκοσμιοποιηση εξελιχθηκε σ ενα καταμερισμο εργασιας που οι κυριοι ευνοημενοι ειναι αυτες οι δυο χωρες και για αυτο θα λαβει τελος δινοντας ενδεχομενως τη θεση της σε μια αλλη.

   Delete
  2. Ακριβώς αυτό σκέφτηκα και εγώ μικρέ στρατιώτη, ακριβως αυτό.

   Πάντως το όλο παγκόσμιο σύστημα είναι εξαιρετικά εύθραυστο τελικά, αρκεί ένας Εθνικισμός ακόμη και με την μορφή απλού προστατευτισμού για να παγώσει και ύστερα να διαλυθεί.

   Έτσι εξηγείται αρίστως το αφάνταστο και απύθμενο μίσος για κάθε τι Εθνικό, Παραδοσιακό και μη-παγκοσμιοποιητικό από τους Φιλελεύθερους. Διότι το σύστημά τους ευκόλως διαλύεται.

   Delete
  3. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μία χώρα σαν τις ΗΠΑ, την Ρωσία ή την Γαλλία, δηλαδή με ισχύ μεγαλυτέρα αυτής της Βορείου Κορέας και του Ιράν, που θεωρούνται αιρετικά κράτη από το παγκόσμιο κατεστημένο.

   Delete
  4. μικρος στρατιωτηςMarch 31, 2017 at 6:00 AM

   Η ισχυς του παγκοσμιου συστηματος βασιζοταν στον ελεγχο του χρηματος, ομως ελεγχος του χρηματος χωρις ελεγχο των πορων δε μπορει να ειναι μακροπροθεσμος και ελεγχος των πορων χωρις στρατιωτικη υπεροχη ειναι αδυνατος,διοτι η ζητηση του χρηματος εξαρταται απ την αξιολογηση αυτων των πορων απο τους δρωντες.
   Καθε προιον εχει τη στρατηγικη του αξια και αυτη ουσιαστικα ειναι η αδηλωτη οικονομικη θεση και του φασισμου και του μιλιταρισμου γενικοτερα και επισης η μια και μονη πραγματικοτητα που απανταται συνεχεια,στον αντιποδα ο μαρξισμος και ο καπιταλισμος θεωρουν την οικονομια ως κατι αφηρημενο και πρωταρχικο ,και τετοιες αποψεις φυσικα ευνοησαν τους τραπεζιτες κατα τον 19 και 20 αιωνα και τα ευρωπαικα ψευδοκρατη σημερα ως χρησιμους ηλιθιους της κινεζικης επεκτασης.
   Οι φιλελευθεροι στερουνται αποψεων οταν τους γινονται ερωτηματα τετοιου ειδους και το μονο που κανουν ειναι απλως να βρισκονται συνεχεια εκτος θεματος στα μειζονα οικονομικα ερωτηματα, για αυτο γινονται εργαλεια ειτε απατεωνων (τραπεζιτες) ειτε ολοκληρωτικων (Λενιν,Ευρωπαικο ψευδοκρατος,Κινα κτλπ).
   Το παγκοσμιο συστημα ειναι οπωσδηποτε ευθραστο και γινεται ακομα πιο ευθραστο οταν οι ταγοι του διακατεχονται απο ψευδεις ιδεες ,δηλ πλεον η φιλελευθερη προπαγανδα στρεφεται εναντιον του φιλελευθερισμου ,ο φιλελευθερισμος επενδυσε τεραστια ποσα σε μια προπαγανδα ,η οποια με μια λογοκρισια και μια απαντηση απ τον εχθρο απλως εξανεμιζεται συν του οτι οι δημοκρατες φιλελευθεροι εχουν παγιδευτει στα ιδια τους τα ψευδη.
   Οντως οποιαδηποτε εθνικη και συλλογικη ταυτοτητα καταργει εκ των πραγματων τον φιλελευθερισμο και τον ατομικισμο και με τη σειρα της δημιουργει τις προυποθεσεις της ισχυος (παιδεια,στρατος,μεγαλες δομες...) τις οποιες ο φιλελευθερισμος στην εξελιξη του καταργει.


   Delete
  5. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  6. Μικρέ Στρατιώτη, η συμμαχία τραπεζών-πολυεθνικών-Στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος, οφείλεται ακριβώς στην συνεργασία των τριών ώστε να ελέγχουν το χρήμα, τους πόρους και την στρατιωτική υπεροχή. Έτσι δρα το Κεφάλαιο.

   Η Οικονομία μαζί με την Ελευθερία του να εκφυλίζεσαι και την Τεχνολογία, αποτελεί μία εκ των τριών θεοτήτων της πολιτικής θρησκείας του Φιλελευθερισμού. Οι σημερινοί σοσιαλδημοκράτες Φιλελεύθεροι με ζήλο αντίστοιχο του ISIS πολεμούν κάθε αντίθετη άποψη, κρίνοντάς την αιρετική. Η Οικονομία αποτελεί αυτοσκοπό, λατρεύεται κανονικότατα ως Θεότητα στον Φιλελευθερισμό μόνον προσωποποίησή της ακόμη δεν έχει γίνει! Αντιθέτως, στον Φασισμό αποτελεί ένα απλώς μέσον προβολής και εκπληρώσεως των συμφερόντων του Έθνους όπως και στον Εθνικοσοσιαλισμό των συμφεροντων επιβιώσεως και επεκτάσεως της Φυλής. Αντιστοίχως, οι εξυπνότατοι Σαουδάραβες την χρησιμοποιούν όχι ως αυτοσκοπό, καθώς αυτό θα εσημαινε το τέλος των, αλλά ως μέσον επεκτάσεως και ενδυναμώσεως του Γουαχαμπισμού, έχοντας δαπανήσει συνολικά 250$ δις δολάρια για την προώθησή του πάντού στην Οικουμένη.

   Δυστυχώς ο Λενινιστικός και Τροτσκυστικός Κομμουνισμός απλώς αντιστρέφουν την καπιταλιστική ιεροτελεστία, δίχως δυστυχώς να γκρεμίζουν την ψευδή αυτή θεότητα, όπως έπραξαν τα Φασιστικά και Εθνικοσοσιαλιστικά κράτη και όπως πράττουν σημερον τα Θεοκρατικά σε Ιράν και Σ.Αραβία. Βέβαια, ο Στάλιν ως γνήσιος Εθνικομπολσεβίκος κατόρθωσε να εφαρμόσει σοσιαλιστικό μοντέλο δίνοντας τέλος στον Λενινιστικο κρατικο καπιταλισμό της Νέας Οικονομικής Πολιτικής, ο οποίος είχε ως συνέπεια την εμφάνιση σαφών μικροαστικών τάσεων και συμπεριφορών στο εσωτερικο της νεογνής τότε ΕΣΣΔ.

   Ναί, πέφτει εύκολα. Εγνώριζα και πριν τον Τράμπ ότι ήτο εύθραυστο, αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι είναι τόσο εύθραυστο και χαίρομαι συνεπώς πολύ για αυτό, διότι τελικά ο Φιλελευθερισμός αποτελεί αδύναμο αντίπαλο στην τελική, παρότι...μπαμπέσικο δηλαδή πονηρό. Μην ξεχνάς ότι όλες οι Δυτικές αστικές δημοκρατίες πέσανε σαν τραπουλόχαρτα μπροστά στην ισχύ του Φασισμού, ενώ η Σοβιετική Ένωση σε μία ευθύ μη-πυρηνική σύγκρουση σίγουρα θα είχε το πάνω χέρι λόγω όπλων, αριθμών και εκτάσεως, εκεί που έχασε ήταν στον οικονομικό πόλεμο και την απο-ολοκληρωτικοποίησή της την μετά-Στάλιν εποχή. Ο Φασισμός δε, δεν έχασε από τον Φιλελευθερισμό-τον οποίον και τσάκισε εξ'ου και ο σημερινος φόβος των αστών για τον Φασισμό-αλλά από τον ολοκληρωτικό Σταλινικό Εθνικομπολσεβικισμό.

   Delete
  7. Δὲν ὐφίσταται ἕλεγχος, ἡ ὑπόστασή του εἶναι πρὀς εἴδωλον (εἰκόνα) θυσία.

   Delete
 25. γνωρίζοντας την Έλλη Παπά και τον γιο της σε ένα διαμέρισμα κοντά στο γουδί, κατάλαβα ένα πράγμα: ότι δυστηχώς έγιναν όργανα ένος σχεδίου που είτε δεν το ήξεραν είτε ήταν μερικώς ενημερωμένοι...το σίγουρο είναι ότι θα περίμενα με την νόηση που κατείχαν να λειτουργούσαν υπέρ της ΧΏΡΑΣ και να φυλάταν ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ... το γιο του έδωσαν σύνταξη από τα 45 και έγινε και αυτός δημόσιος υπάλληλος του ελληνικού ...για την ίδια με τις απόψεις της θεωρώ ότι χάθηκε στα σκονισμένα συρτάρια της πρώην σοβιετικής ένωσης (και ευτηχώς έτσι πάρα δολοφονημένη όπως ο ζαχ στη σιβηρία)...Συμπέρασμα:: διπλό:: οι δοσίλογοι του 1940 και τα παιδιά τους της αριστερής μπουρζουαζίας και τις ευλογίες της CIA κυβερνούν την ελλάδα και έχουν φτάσει το λάο σε αυτά τα χάλια...

  ReplyDelete
 26. ..εγινε μια μερα σαν σημερα και βρεθηκα με την επιστηθια φιλη μου [μαρια μουλατσιωτη..απο την καλαματα] ,,στην ταβερνα του κορω-πιοτη...[εγω ειμαι απο την ηπειρο ]
  ...τερμα αρτεμωνος..στην δαφνη..πανω απο 60 χρονια ταβερνιαρης ..89 χρονων σημερα..
  και ναναι καλα το σαββατιανο του...οταν συναντιουνται επιστηθιοι.."ερχονται"..οι κουβεντες..
  ..και μιλαγαμαν για τα τεκταινομενα..κατα την κηδεια του ζαχαριαδη στο πρωτο ..περιπου 88 με 89
  ...οτι ξεσπασε τσακωμος..{ μπουνιδι}για το τι προκυρηξεις..θα αφεθουν να συντροφευσουν το σαββανο του
  ...ειπαμε χωρις ναμαστε κουκουεδες..οτι αλλο "κομμα".. σαν το καπα καπα...δεν θα ματαδουμε !!
  ..μετα εγω της ειπα για τον πατερα [γιωργο] ενος αλλου επιστηθιου φιλου μου [του γνωστου καραγκιοζοπαιχτη και
  φιλομαθη και ποιητη]...του γιαννη του βολτσιδη απο την κομοτηνη]...μου ειπε ...οτι..
  σπυρο..!!..η παλη των γενεων υπαρχει...τα "αλλα" επονται...θυμαμαι την ματια του..!!
  ..μετα αναφερθηκαμε σε μια δηλωση [σικ..για ζαρατουστρα και κωνσταντη]του μικη του θεοδωρακη
  οτι ο ελληνας αν νοιωσει τοιχο ...θα γινει ηρωας η ραγιας
  και της ειπα...μπα για την φαση του μιλαει...που ειναι κοντα στο σαββανο..και τον πιανει συνκρυο
  και οσο ναναι..ανυσηχει για την στιγμη..
  ...αλλα ομως δεν ειναι ετσι οι ελληνες..οι ελληνες δεν εχουν ονομα !!.και θανατο δεν λογουνε
  ουτε και την ζωη λογουνε...παρα μοναχα τον ερωτα
  τον γυιο της πενιας και του πλουτου !!

  ReplyDelete
 27. Ἑπιτρέψτε μου νἀ ἑπαναφέρω τὀ θέμα κάπως ῥομαντικά. Ἡ ἑλληνικἠ ἁστικἠ τάξη εἷναι διπλὰ ἑγκληματικὴ διότι δἐν ἑγκληματεῖ μόνο ὡς ἁστικὴ τάξη, ἑγκληματεῖ καἰ ὡς προδότις τῆς τάξης ποὐ ἔχει ὁριστῆι για νὰ φυλάει τὀ Γκράαλ τῆς Ὁρθοδοξίας.

  Τὀ ὀρθόδοξο Γκράαλ ἔγκειται στἠν ἔννοια τῆς θείας οἱκονομίας. Ἡ θεία Πρόνοια ἐκδηλένεται σἐ κάθε στιγμή, δηλαδή δὲν ὑπάρχει ἱδέα, παράσταση, συμβάν, σκέψη, ποὐ νἀ μην τὀ συνοδεύει, σἀν τζίντερ ροῦτ. Αὐτὸ εἶναι τὀ Γκράαλ καἰ κανονικἀ ἡ ἑλληνικἠ ἁστικὴ τάξη θἀ ἔπρεπε νἀ τὀ φυλάει ὅντας ἡ Ἁδελφότης τῆς Θείας προνοίας στἠν ἑποχὴ τοῦ Καπιταλισμοῦ. Ἅν οἱ καιροὶ ἦταν φεουδαρχικοὶ θὰ ἦταν μοναστικὸ τάγμα, ἄν ἦταν ἀρχαιοελληνικοὶ θἀ ἦταν Δελφικὴ Ἀμφικτυονία, στὀ μελλον θἀ φορᾷ στολὴ ἁστροναύτη ἤ φουστίτσα ἁπὸ φύλλα δέντρου, ἁναλόγως τῶν πλανητικῶν ἑξελίξεων.

  Ἡ ἀστικὴ ταξη προδίδει λατρεύονας τὀν Σατανᾶ καἰ ἁπλῶνοντας ἕνα τεράστιο δικτυο ἁγκαθωτῶν συρμάτων λεγομένων νεύρωση γύρω ἁπὀ τἠν εἱκόνα τοῦ Σατανᾶ ποὐ λατρεύει ἡ ἴδια. Ἡ ἑλληνικὴ ἁστικὴ τάξη ἁφήνει τἠν ξένη ἁστικἠ τάξη νἀ τοποθευεῖ τἀ σύρματα ἑντὀς τῶν ὁποίων συγκεντρώνεται γιἀ νἀ κολατσίσῃ καἰ νἀ ἑκθέσῃ τἀ κατορθώματά της στοὐς ὑπόλοιπους συνδιαβόλους, καἰ βγαίνει ἔξω τἀ βράδια γιἀ νἀ ῥουφήξῃ αἵμα.

  ReplyDelete
 28. ....Ἡ δἐ διχογνωμία πρὀ τῆς Ἑπαναστάσεως ἁναμεσα στοὐς Φαναριῶτες (π.χ.τὀν Καταρτζῆ) καἰ τοὐς Φαναριῶτες ἤ μἠ ὀπαδοὐς τῆς Ἁστικῆς Ἑπαναστάσεως ὑποκρύπτει μιἀ διάιρεση ἡθικῆς τάξεως στοὐς κόλπους τῆς ὁρθοδόξου Αδελφότητος τῆς Θείας Προνοίας. Οἱ ἀστοἰ τὀ παίζανε Ἱντιάνα Τζόουνς γιὰ νὰ κρύψουνε τἠ λαχτάρα τους γιἀ χρῆμα, δύναμη, σέξ καἰ μἐ τἀ δύο φύλα, καἰ οἱ διεφθαρμένοι Τουρκολάγνοι ἐπίσης. Ἡ διαίρεση εἶναι ὁ Σατανᾶς και αὐτὸ τὸ εἶχαν καταλάβει οἱ Ἕλληνες πρἰν τὀν Χριστό, ὁ Ζήνων λ.χ.

  ReplyDelete
 29. Υγ2. Ἡ παρακαταθήκη γιἀ τἠν ὁποία κανω λόγο δἐν ἀφορᾷ τὀ ζεύγος ἥρωος καἰ ἁντι-ἥρωος, ἁλλἀ κάτι πολὐ πιὀ ἑκλεπτυσμένο. Αὐτῆς τῆς ἑκλεπτύνσεως ἔπρεπε ἡ Ἑλλὰς νἀ εἶναι θεματοφύλαξ καἰ ὄχι μιᾶς αὐτοκρατορίας ὅπως τἠν φανταζόντανε ὀ Κάιζερ.

  ReplyDelete
 30. Υγ3. Μἐ τὀν ὅρο ἑκλέπτυνση δἐν ἑννοῶ τἠν ἀρχοντιά τοῦ ῥωμηοῦ στἠν ὁποῖα ἁναφέρεται ἑνίοτε ὁ κος Χ. Γιανναρᾶς, ποὐ ἑμένα μοῦ φαίνεαι συνήθως σἀν κοτζαμπασέικη στρατηγικὴ συνδυασμένη μἐ κήρυγμα στρατιωτικοῦ ἑφημερίου τῶν Βορείων Προαστίων, ἁλλὰ μιἄ ζωἠ χωρίς ἑξωτερικές ὑποχρεώσεις καἰ συνεπῶς ἁταξική.

  ReplyDelete
 31. Εγώ πάλι με το φτωχό μου το μυαλό ,λέω πως ο Μπελογιάννης δεν ήταν Ηρωας.
  Ηρωα θα έλεγα,έναν απλό ανώνυμο,ρομαντικό,ιδεολόγο αριστερό μη ενημερωμένο,που δίνει τη ζωή του ,οραματιζόμενος μια καλύτερη κοινωνία.
  Ο Μπελογάννης όμως εγνώριζε και τις δολοφονίες και τις εκτοπίσεις και τα βασανιστήρια και την πείνα που υπέστησαν οι Αντιφρονούντες όμως και οι Αντισταλινικοί ομο'ι'δεάτες του σε όλες τις ανατολικές χώρες.
  Αν ήταν Ηρωας θα είχε φύγει τρέχοντας από το ΚΚΕ.

  Βεροιεύς

  ReplyDelete
 32. πριν μερικους μηνες..παρευρεθην..σε μια "πολιτικη κηδεια"..ενος νεου [ απο μια γνωστη μου οικογενεια
  ..τρεις γεννιες κομμουνιστων]..του αγωνιστη.. Σωτηρη Μανουση..γυιο του Γιαννη Μανουση..
  παιδι καλοπροαιτετο..και δικαιο..
  οπου του συνεβει ...ενας τραγικος θανατος ..και ..πριν ξεψυχησει
  ..ειπωθηκε απο παροντες φιλους του..οτι ..αστειευονταν !!!..και τους εκανε να γελανε..!!
  η κηδεια εγινε στο Ροδοτοπι [αρχαια πασσαρων]..πολυ κοσμος..κοκκινα λαβαρα παντου [μιας και η πλειψηφια των κατοικων του χωριου ειναι κκε]....
  δεν κυλησε δακρυ..αποντες [εννοειτα]..οι παππαδες..καιστον επικηδειο..επικρατουσε συχνη αναφορα στις θεσεις του κκε.....
  και σε μια στιγμη..μουρθε η σκεψη....που βρισκομαι !?!?..σε ποια εποχη?..σε ποια χωρα?
  ..μετα την κηδεια στο καφενειο..πινοντας το τοπικο τσιπουρο ..σε ενα τραπεζι γυρω..πιασαμε κουβεντα
  ..εκει καπου βρεθηκα να μιλω..με εναν φιλο του εκλειποντος...και μου ειπε ..οτι..
  οταν διαβαζει προκυρηξεις , εφημεριδες..φυλλαδια...τα βρισκει σωστα στην ορθογραφια ..στο συντακτικο
  ολα ωραια και καλα...ομως δεν καταλαβαινει κατι .....οτι ζαλιζεται

  ReplyDelete
 33. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΤΑΣ.

  Μἠ βγάζετε λάδι τἠν ὁρθόδοξη ἑκκλησία ἁναμειγνύοντας ἐθνικισμὸ μὲ χριστιανισμό, ποὐ εἶναι σἀν τὀ βιτριόλι μἐ τὀ ἁνθόνερο. Δἐν εἷναι εὑχέλαιο αὐτὸ τὀ λάδι ἁλλὰ Χρήστου Λαδᾶ. Μεταφέρω ἕνα ἁπόσπασμα σχολίου μου ἁπὀ ἁλλοῦ.

  Λένε οἱ δημοσιοκάφροι. Παιδιά, ξαχάστε τὶς ταξικές ἀναλύσεις περὶ ἀνισοτήτων διότι εἴμεθα χριστεπώνυμο πλήρωμα. Τί γκρινάζετε γιὰ τὰ στασίδια στὴν ἑκκλησία, ἀφοῦ ὅλοι μπαίνετε μέσα πλὴν τῶν ἀφωρισμένων. Καὶ τὶ γκρινιάζετε ἄν συνεργαζόμεθα μετὰ τῶν ἀσεβῶν. Σημασία ἔχει ποὺ ἀνήκομεν εἱς τὴν κιβωτὸν τῆς σωτηρίας. Ἡ δὲ σωτηρία θὰ ἔλθῃ μετὰ θάνατον καὶ στὴν Δευτέρα παρουσία. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ ἐκκλησία εἶναι ἡ κολυμπήθρα τοῦ βυζαντινοτουρκολεβαντινοἀστοῦ.

  ReplyDelete
 34. YΓ Παρεμπιπτόντως ἥρωας σήμερα εἶναι ὁ βυζαντινίζων ἐκτελεστὴς ποὐ ἁνέφερα παραπάνω.

  ReplyDelete
 35. Ἀγαπητὲ Ἀριέλ, ὡς Ἕλλην καὶ παραδοσιακὸς ὀρθόδοξος χριστιανός, φίλος τῶν χριστιανῶν ΓΟΧ παλαιοημερολογιτῶν ποὺ πιστεύει στὴν ταύτιση τῆς πολιτισμικῆς πορείας τοῦ ἑλληνισμοῦ μὲ τὸν ἑβραϊσμό, τόσο στὴν πρὸ Χριστοῦ ἐποχὴ ὅσο καὶ στὴν μετὰ Χριστόν ἐποχή, ἤμουν εἶμαι καὶ θὰ εἶμαι πάντα στὸ πλευρὀ ἀναδείξεως τοῦ ἑβραϊκοῦ στοιχείου στὴν Ἑλλάδα. Πέραν τοῦ περιοδικοῦ τοῦ ΚΙΣ, "Χρονικά", καλὸ θὰ ἦταν ὰ ὑπάρξῃ ἕνα περιοδικὸ ὑποστηρίξεως τῆς κοινῆς μοίρας ἑλληνισμοῦ καὶ ἑβραϊσμοῦ, περιοδικὸ στὸ ὁποῖο εἶμαι ἔτοιμος νὰ συμβάλω πνευματικά. Καὶ μία συμβουλή, Ἀριέλ. Μὴ σπαταλᾶς τὴν ἐνέργεια σου γιὰ ἄλλους στόχους, ὅπως στὴν καταπολέμηση τῆς κομμουνιστικῆς ἰδεολογίας. Μὴν εἶσαι ἰδεολογικὰ διχαστικός. Πρωτεύει ὁ ἀγὼν κατὰ τοῦ ἀντισημιτισμοῦ, κατὰ τοῦ ἀντισιωνισμοῦ κατὰ τῶν ἐχθρῶν τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ καὶ ὑπὲρ τῶν συμφερόντων τοῦ ἑλληνοκεντρισμοῦ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 36. Μοῦ γράφει σχολιαστής:"Καθηγητά καλησπέρα, διαβάζοντας περί των ολοκληρωτικών καθεστώτων του προηγούμενου αιώνος είδα ότι το 1974 την χρονιά δηλαδή που έπεσε η Ελληνική Χούντα, έπεσε και το Εστάντο Νόβο της Πορτογαλίας και αμέσως ένα χρόνο μετά (1975) το καθεστώς Φράνκο στην Ισπανία.
  Παρότι ο Φράνκο είχε διαφορές ως γνήσιος ακροδεξιός δικτάτωρ από το Εστάντο Νόβο και τους Συνταγματάρχες, υπάρχει μήπως καμία σύνδεση όλων αυτών; Διότι και στην περίπτωση Φράνκο ναι μεν είχαμε ακροδεξιά δικτατορία αστική αλλά τουλάχιστον εάν δεν σφάλλω, κοινοβούλιο δεν υπήρχε.
  Υπάρχει λοιπόν καμία σύνδεση ολων, γιατί πέσανε την ιδια χρονιά; Ήταν τυχαίο ή σκόπιμο για να επανελθουν τα Κοινοβούλια;"
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μᾶλλον τυχαῖο.Ὅσο γιὰ τὸν Παπαδόπουλο, ὁ ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν του, ὁ καθηγητὴς Δημήτρης Τσάκωνας, στενώτατος φίλος μου, ἀπὸ τοὺς πρωτεργάτες τοῦ ἑλληνοτουρκισμοῦ καὶ τῆς ἑλληνοϊσραηλινῆς συμμαχίας, μοῦ ἔλεγε πὼς πολὺ γρήγορα ὁ Παπαδόπουλος ἀπὸ ὁλοκληρωτικὸς ἐπαναστάτης ἐπέρασε στὴν ὑπεράσπιση τοῦ ἀστικοῦ κατεστημένου. Ὅσο γιὰ τὸν ὑποστηρικτὴ τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ἑβραιόφιλο ταξίαρχο Δημήτρη Ἰωαννίδη, τοῦ ὁποίου ὁ Τσάκωνας ὑπῆρξε ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ, αὐτὸς ἔπεσε θῦμα τῶν γεωπολιτικῶν σχεδίων τοῦ Κίσσιγκερ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 37. Έφτασε ο...Μίλο Γιαννόπουλος να αποτελεί χαρακτηριστικο παράδειγμα πολιτικού αντιστασιακού και...Συντηρητικού(!!) στην Δύση!

  Η μπόχα του Δυτικού κόσμου είναι απίστευτη!

  Οι τελευταίοι πραγματικοί Επαναστάτες ήσαν αυτοί:

  https://www.youtube.com/watch?v=pdwRbgFAS80

  και σήμερα καταντησαμε σε αυτόν:

  http://www.breitbart.com/milo/2016/09/21/full-photos-milo-appears-louisiana-state-drag-queen-ivana-wall/

  Μόνο Φασισμός!

  ReplyDelete
 38. Ὅσοι ὑποστηρίζουν ἑλληνοκεντρικἐς θέσεις καἰ ὅσοι ὑποστηρίζουν ῥωμέηκες θέσεις νἀ ἑξηγηθοῦν πρὀς ἀποφυγὴν παρεξηγήσεων. Σκέτες, ἁμφότερες βρωμᾶνε ὑστερικὸ κολωνακιώτικο δικτατορισμό.

  Ξεκαθαρίζω τἠν δική μου θέση. Ὁ χριστιανισμὸς σφράγισε ἑξ οὐρανοῦ πέντε αἱῶνες ἑλληνικῶν ἁναζητήσεων. Ἡ ῥωμηοσύνη δὲν ὑφίσταται. Οἱ ὁθωμανοὶ εἶναι διάδοχοι τῶν Ῥωμαίων. Οἱ Ἕλληνες εἶναι τἀ τοῦ Θεοῦ, οἱ Ρωμαῖοι τὰ τοῦ Καίσαρος. Συνεπῶς οἱ Ἕλληνες τἠν πολιτικὴ μόνον σἀν ἐπἰ μέρους θεολογικὴ ἐνασχόληση τὴν ἁντιμετωπίζουν. Ἡ φαντασιωσικὴ ἀναβίωση τῆς πόλης κράτους εἶναι φράγκικη ἑφεύρεση ἁπολυταρχικοῦ, μασωνικοῦ, φασιστικοῦ ἤ καἰ καπιταλιστικοῦ τύπου. Δἐν ἔχει καμία σχέση μἐ τἠν πραγματικὴ ἀρχαιοελληνικὴ κληρονομιά, ἡ ὁποία ἔχει ἁπορροφηθῇ τελείως, χωρἰς νἀ αφήσῃ ἕνα σκουπιδάκι, ἁπὸ τὴν χριστιανικὴ θεολογία.

  ReplyDelete
 39. Μένει ἡ κληρονομιὰ τοῦ Μεγαλέξαντρου. Ἐκεῖ πράγματι ὑπάρχει ἕνα ῥεῦμα λαϊκοῦ ἑθνικισμοῦ, ποὺ σἐ ὅλους ἁναξεραίτως τοὐς λαοὐς ἁπὀ τοὐς Κελτικῆς καταγωγῆς ὡς τοὺς Ἱνδούς βρίσκει πάτημα ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ (ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΡΙΖΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΩΝ) στὸ πρόσωπο τοῦ Μακεδόνα στρατηλάτη. Ἑκεῖ εἶναι θέμα θεολογικῆς ἀποφάσεως. Ἑγὠ ὅπως ὁ Τολστόη γιἀ τὀν Ναπολέοντα γιἀ τὀν Μεγαλέξαντρο ἔχω νἀ πῶ τα ἑξῆς. Δἑν εἶναι τὀ φουσάτο ποὐ κάνει τὀν στρατηγὀ οὔτε ὁ στρατηγὀς ποὐ ἔλκει τὀ φουσάτο ἁλλὰ ὁ φόβος τοῦ θανάτου ποὐ σχηματίζει τἠν ἱεραρχία τοῦ θανάτου. Ὁ φόβος αὐτὸς λέγεται Διαβολος καἰ ὁ μόνος τρόπος ἕνας χριστιανός να τὀν ἁντιμετωπίσῃ εἶναι νά τὀν σεβαστῆι.

  Ἁλλὰ ὄχι νἀ τὀν προσκυνήσῃ. Δἐν δικαιοῦμαι νἀ χαστουκίσω ἕναν πρακτορίσκο τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καἰ ἕναν ἁποτυχημένο ἡθοποιὀ ποὺ τὀ παίζει πατριάρχης τῶν ἡλιθίων ποὐ ἔρχονται νἀ οὑρἠσουν μέσα στἠν κολυμπήθρα ποὐ βαπτίζω τὀ παιδί μου. Διότι στὀν χριστιανισμὀ δἐ ὑπάρχουν δικαιώματα καἰ ὑποχρεώσεις. Δἐν ὑπάρχει κοινωνικο συμβόλαιο. Δικαιοῦμαι ὅμως νἀ διαχωρίσω τὀν Θεό ἁπὀ τὀν Καίσαρα. Ὁ Καῖσαρ εἶναι εἴδωλο. Τελεία καἰ παῦλα.

  ReplyDelete
 40. Υγ2. Εἶναι πιθανὀν ὁ μεσσιανισμὀς δια τῆς λατρειάς τοῦ Διονύσου, λ.χ., νἀ ὑπῆρχε καἰ στἰς ἑλληνικἐς πόλεις-κράτη. Ὁ Ἱησοῦς ἁποποιήθηκε κατἐμέ τὀν ῥόλο τοῦ Μεσσία, καἰ ἁπόδειξη εἶναι ὅτι σταυρώθηκε σἀν τὀν χειρότερο καἰ ταπεινώτερο εγκληματία. Ἁντἰ νἀ εἶναι ὁ Διόνυσος τράβηξε αὑτὰ ποὐ τραβοῦσε ὁ Πενθεύς. Ὁ μεσσιανισμος εἶναι ἵσως συστατικὸ τῆς Ἁθηναϊκῆς δημοκρατίας. Στὀν Χριστιανισμὀ ὁ Μεσσίας εἶμαστε ἐμείς, ἤδη κατοικεῖ ἐντός μας καἰ μᾶς ζητᾷ νἀ τὀν φιλοξενήσουμε. Ἡ πολιτικὴ ἐφόσον δἐν ἔχουμε λύσῃ τὀ πρόβλημα τῆς φιλοξενίας τοῦ Μεσσία εἶναι κουτοπονηριὰ ἕναντι τοῦ ξένου μας. Τοῦ λέμε κάτσε ἑκεί πέρα χωρίς νἀ τὀν διώξουμε ἤ νἀ τὀν δεχτοῦμε ἑπισήμως. Δἐν μποροῦμε νἀ μιλᾶμε γιἀ πολιτική προτοῦ πάρῃ ὁ ξένος μας τἠν θεση ποὐ τοῦ ἁρμόζει. Εἶναι πολιτικὴ τοῦ κώλου.

  ReplyDelete
 41. Τέλος οἱ ἐκτελέσεις ποὐ διέταξε ὁ ἴδιος ὁ Μπελογιάννης ἁνήκουν σἐ ἕνα ῥεῦμα πρωτόγονου λαϊκοῦ μανιχαϊσμοῦ, τελείως ἀποκρουστικοῦ.

  ReplyDelete
 42. https://www.youtube.com/watch?v=FbT4RGxy3zg&t=5

  ReplyDelete
 43. μπελογιάννειος αλήθειες...\\
  https://www.youtube.com/watch?v=0dzgy64SU5k

  ReplyDelete
 44. Καὶ ὁ Κολοκοτρώνης ὑπῆρξε σφαγεὺς ὅπως τὸ ἐξιστορεῖ ὁ ἴδιος στὰ Ἀπομνημονεύματά του στὴν ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς, ἀλλὰ ὑπῆρξε Κολοκοτρώνης. Τὸ ΚΚΕ στὴν διάρκεια τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος κατὰ τῶν Γερμανῶν καὶ Ἀγλοσαξώνων ὑπῆρξε σφαγεύς, ἀλλὰ ὑπῆρξε Μπελογιάννης. Οἱ ἐθνικόφρονες δὲν ὑπῆρξαν μόνον σφαγεῖς, κάτι φυσικό. Ὑπῆρξαν προδότες τῆς πατρίδος μας, δωσίλογοι τῶν Γερμανῶν καὶ τῶν Ἀγγλοσαξώνων.Οἱ Κολοκοτρώνηδες καὶ οἱ Μπελογιάννηδες ὑπῆρξαν ἥρωες καὶ πατριῶτες. Οἱ Ῥάλληδες καὶ οἱ Τσίπρηδες ὑπῆρξαν ἁπλῶς προδότες. Ἡ Ἱστορία πάντα δικαιώνει τὴν ἀλήθεια, ὄχι τὸ ψεῦδος.Δικαιώνει τὸ ΚΚΕ, ὄχι τοὺς Ῥάλληδες.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 45. μα πως δικαίωνει το ΚΚΕ, ??αφού ο ίδιος ο ΖΑΧ τους πούλησε όλους,...ο μπελογιάννης ήταν ένας ευγενικός τσαουσέσκου και ήθελε να κάνει την ελλάδα μια ρουμάνικη επαρχία της ΕΣΣΔ. Ο Κολοκοτρώνης ήταν πραγματικός ήρωας!!!
  Υγ. για τα άλλα που γραφετε συμφωνω.

  ReplyDelete
 46. H μετριότης μου κ.Καθηγητά ,θεωρώ ότι Κολοκοτρώνης και Μπελογιάννης δεν παρουσιάζουν κανέν κοινόν ή παρόμοιον στοιχείον μεταξύ των.
  Ο Κολοκοτρώνης επολέμησε εναντίον ξένου κατακτητού.Πάντοτε ηρνείτο να βάψει τα χέρια του με αίμα Ελληνικόν,ακόμη και όταν θα ημπορούσε να εκδικηθεί για τά τόσα δεινά που υπέφερε ο Ιδιος αλλα και η Πατρίς ,εκ των Φαναριωτών.
  Ο Κολοκοτρώνης ΑΦΩΡΊΣΘΕΙ (αυτό είναι ο ορισμός της ξεφτίλας)απ το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξ αιτίας της πατριωτικής του Δράσης.
  Ο Μπελογιάννης αντίθετα έβαψε και θα έβαφε τα χέρια του με αίμα Ελλήνων πιστός όχι στην Πατρίδα αλλά στο Κόμμα ,στο Δόγμα.
  Αν το Πατριαρχείο δεν έχει αποκαταστήσει ακόμη(δεν γνωρίζω αν τόχει πράξει ήδη)την Αδικία αύτή εναντίον του Γέρου του Μορέως,συνεχίζει να είναι συνεργάτης του Κατακτητού και έτσι θα μείνει εις την μνήμην των σκεπτόμενων Ελλήνων.

  Βεροιεύς.

  ReplyDelete
 47. ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ καὶ ΙΔΕΟΛΟΓΟΙ: Ιδεολόγοι διανοούμενοι σὲ πολλὲς χῶρες, ὅπως στὴν Γαλλία, ὑποστηρικτὲς τοῦ φασιστικοῦ ὁράματος ὑπεστήριξαν τὶς κατοχικὲς δυνάμεις στὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ὅπως φερ'εἰπεῖν στὴν Γαλλία τοῦ Βισύ. Τὸ ἀντίστοιχο θὰ εἶχε συμβῆ ἐὰν οἱ κατοχικὲς δυνάμεις ἦσαν οἱ σοβιετικές. Π.χ. ὁ στρατηγὸς ντὲ Γκὼλ ἦταν φασιστὴς, θαυμαστὴς τοῦ Χίτλερ καὶ ἐντόνως Γερμανόφιλος, ὅπως ὁ δάσκαλός του ὁ στατάρχης Πεταίν. Ἀλλὰ ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ ἰδεολογικὸς ἀδελφός του κατακτοῦσε τὸ σπίτι του, τὴν πατρίδα του, τὴν Γαλλία, ὑπεχρεώθη νὰ κάνη ἀγῶνα μέχρι ἐσχάτων γιὰ νὰ τὸν ἐκδιώξῃ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ανάλογοι περίπτωση με τον Μεταξά και τους Μεταξικούς.

   Delete
  2. *Ανάλογη

   Delete
 48. Δεν γνωρίζω εάν έχει υπάρξει πιο σάπιο και γλοιώδες κατεστημένο των μίντια από ότι το Ελληνικό:

  https://www.youtube.com/watch?v=x7vPHRgxKNU

  Τολμούν και μιλούν τα τούβλα και οι πόρνες της γραικυλικής τηλεοράσεως για Φασισμό! Ιεροσυλία μέχρις εσχάτων!

  ReplyDelete
  Replies
  1. ''Είναι πολλά τα λεφτά 'Αρη''έλεγε ο αείμνηστος Σπύρος Καλογήρου αν ενθυμούμαι σωστά στη ''Λόλα'',Κωνστ/λίτη.
   Αυτός είναι ο τέταρτος πυλώνας της ''Δημοκρατίας''στην Ελλάδα.Αναίσχυντοι,αργυρώνητοι παπαγάλοι,εναρμονισμένοι πλήρως με τους τρείς πρώτους πυλώνες.

   Βεροιεύς

   Delete
 49. Σφαγέας (ἐκδορεύς) ὑπῆρξε καἰ ὁ Βαμβακάρης. Δἐν μᾶς ἐνδιαφέρει ὁ θεατὴς ποὐ ἁναγορεύει τὀν στἀρ ὡς στἀρ ἑπειδὴ ἔτσι συντάσσεται ὀππορτουνιστικὰ μετἀ τῆς πλειοψηφίας τῶν χειροκροτητῶν. Μᾶς ἑνδιαφέρει ὁ Κολοκοτρώνης προτοῦ γίνῃ Κολοκοτρώνης, ὅταν ὅλοι τὸν θεωροῦσαν ἁπλὸ ληστή, βιαστἠ καἰ ἁνυποληπτο ἄτομο, διότι αὐτὸς εἴμαστε ἑμείς.

  Διότι ὁ Κολοκοτρώνης π.χ. δἐν σκότωνε τοὐς ἁντιπάλους του (ὄταν δἐν χρειάζόταν). Τί ἔκανε τὀν Κανέλλο Δεληγιάννη νἀ δώσῃ τἠν ἑξουσία στὀν πρώην μπράβο του καἰ ὅ ἴδιος νἀ περιπέσῃ στἠν σχετικἠ ἁφάνεια ;; Τὀ ὅτι ὁ Κολοκοτρώνης εἶχε "ῥεῦμα"; Τὁ ὅτι εἶχε ἱκανότητες ; Τὀ ὅτι εῑχε μεγαλεῖο ; Τὀ ὅτι τὰ τοῦ πολέμου τοῦ πέφτανε του Κανέλλου βαριὰ καἰ ὅτι ὁ Κολοκοτρώνης εἶχε πείρα στἀ πολεμικά ; Ὅλοι τοῦ λέγανε, τοῦ Κανέλλου, μετἀ τἠν ¨αναγόρευση τοῦ Κολοκοτρώνη σἐ ἁρχηγὸ θα βαρᾷς τὀ κεφάλι σου στὀν τοῖχο, διότι τοῦ Κολοκοτρώνη τἠν καρδιὰ την ξέρουμε, και εἶναι ἀχάριστος.

  Νομίζω πὠς ὁ Κολοκοτρώνης, ὅπως ὁ Τράμπ, ὅπως ὁ Βαμβακάρης, ἦταν ἄνθρωπος τοῦ λαοῦ. Αὐτὸ τὀν κάνει Κολοκοτρώνη. Εἶναι δηλαδὴ ὁ ἠθοποιὸς ποὐ επί σκηνῆς ξαφνικὰ ξεσηκώνει τοὐς τζαμπατζῆδες καἰ τοὐς εὐρισκομένους στὀ πατάρι, ἤ κοτέτσι, ἤ παράδεισο. Καἰ ἁλλάζει τἠν πλειοψηφία στὀ κοινό.

  ReplyDelete
 50. Ὁ Κολοκοτρώνης τοῦς ἔδωσε περηφάνια, κι ἄς ἦταν ὁ ἴδιος ἁσυνεπῆς καἰ ῥαδιοῦργος καἰ βίαιος. Μπροστὰ στοὺς Τούρκους καἰ Ἕλληνες αξιωματούχους πέφτανε κάω καἰ προσκυνάγανε, ἤ φιλούσανε τὀ χέρι. Ἕστω καἰ μὲ πονηριἀ καἰ ἰδιοτέλεια ὁ Κολοκοτρώνης τοὐς σήκωσε απὀ χάμω. Γι αὐτὸ τὸν αγαπᾶνε μέχρι σήμερα οἱ Μωραϊτες ὅπως ἁγαποῦσαν στἠν ἁραιότητα τὀν Ἡρακλῆ.

  Ἑμεἰς ὅμωςδἐν θέλουμε αὐτὸ. Θέλουμε νἁγιάσουμε.

  ReplyDelete
 51. Παρεμπιπτόντως, ὁ Κολοκοτρώνης ἦταν ἔχω ἁκούσῃ ἁλβανικῆς καταγωγῆς. Ὁ Καραϊσκάκης οἱ αὐτόπτες λένε ὅτι ἕρρεε μᾶλλον τσιγγάνικο αἵμα στἰς φλέβες του. Ἕλληνας πάει να πἦ ἑν πολλοῖς ἀστός. Ἁστὀς πάει νἀ πῇ τὀν καιρὀ ἑκεῖνο ἁπροσκύνητος.

  ReplyDelete
 52. ..δυστυχῶς ὅμως γιἀ να παραμείνῃ ἀστὀς ὁ ἑξεγερμένος πρέπει ἁπὸ Κολοκοτρώνης νἀ γίνῃ Φόρντ. Ἁστὸς χωρίς βιομηχανία ξαναγίνεται λήσταρχος. Κι ἐκεὶ ὀ Ἕλληνας τἠν πάτησε. Διότι δἐν εἶχε κεφαλαιακὴ ἑπάρκεια. Ἕπρεπε να ἑνωθοῦν ὄχι ὁ Κράους, ὁ Φίσερ, ὁ Κράπφτ, ἀλλἀ ὁ Κολοκοτώνης, ὁ Μαχμοὺτ καἰ ὁ Μωυσῆς καἰ νἀ κάνουνε τράστ. Ἁλλιῶς δἐν γίνεται. Δἐν ὑπάρχει καπιταλισμὸς χωρἰς βιομηχανία, ἁπλὰ φοργκέτ ιτ. Καἰ μἐ τἠ σειρά τους ὁ Πέτρος, ὁ Γιόχαν κι ὁ Φρἀντς βρέθηκαν νἀ τοῦς κυνηγάει ὁ Κολοκοτρώνης νἀ τοῦς κόψῃ τἀ κεφάλια.

  ReplyDelete
 53. Ὁ μακαρίτης μαρξιστἠς Χόμπσμπαουμ χαρακτηρίζει ἀμείλικτα τὀν Κολοκοτρώνη. Λήστής καἰ ζωέμπορας. Ἑ γιἀ νἀ δεσῃ τὀ πρᾶγμα ὁ Κολοκοτρώνης πρέπει νἀ κάνει ἑπιχείρηση κόρν-μπῆφ μἐ ὑποκατάστημα στἠν Ἁνατολία. Καἰ ὅμως ὅταν ἕκανε τἠν πρώτη ἑμπορικὴ συνθήκη μἐ τἠν Πύλη ὀ Ζωγράφος, τὀν ἁναθεματίσανε. Διότι τὀ ἱδεολογικὸ τὀ θρησκευτικὸ καἰ τὀ κοινωνικὀ ἑπρυτάνευε. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἕνα μισοσβησμένο τσουκάλι θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ. Αὐτὸοἱ πολιτικάντησε τὀ ξέρουν πάρα πολὺ καλά.

  ReplyDelete
 54. Ὁ ἐθνικισμὸς εἶναι ἡ καταβαράθρωση τοῦ πλανητικοῦ ἑλληνοκεντρισμοῦ. Ποῖος γνωρίζει καὶ θὰ γνωρίσῃ ποτέ, ἐκτὸς Κοσσυφοπεδίου, τοὺς Κοσοβάρους ἐθνικιστές; Ποῖος γνωρίζει σήμερα, ἐκτὸς Ἑλλάδος, τὸν Κολοκοτρώνη; Ἀλλὰ τὸν Μπελογιάννη τὸν γνωρίζει ὅλη ἡ Εὐρώπη ὡς ἥρωα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 55. ΒεροιεύςApril 2, 2017 at 7:08 AM

  ''Ευτυχώς ηττηθήκαμε Σύντροφοι''
  Τάκης Λαζαρίδης ,αυτός είναι Αριστερός Ηρωας !

  Βεροιεύς

  ReplyDelete
 56. Καθηγητά ο Εθνικισμός σήμερα είναι πιο πολύ ταυτοτηκός, πνευματικός και πολιτισμικός παρά εδαφικός. Σε μία εποχή όπου όλα τα φυσικά σύνολα και δη τα Έθνη ως βιολογικές και πολιτισμικές ομάδες φανατικά πολεμούνται από το διεθνές κεφαλαιακό κατεστημένο, ο Εθνικισμός είναι η εκ φύσεως άμυνα ενός Λαού, τα λευκά του αιμοσφαίρια.

  ReplyDelete
 57. Γιὰ οἱονδήποτε ἀντικειμενικὸ παρατηρητή, ἐξοργιστικὴ εἶναι ἡ θέση τῶν ἑλληνικῶν ΜΜΕ ὡς πρὸς τὴν Χρυσῆ Αὐγή. Ὅταν ἐδολοφονήθη ὁ Φύσσας καὶ μετὰ ἐδολοφονήθησαν δύο χρυσαυγῖτες, τὰ ΜΜΕ ἐπικεντρώθησαν στὸν Φύσσα καὶ ἀγνόησαν (μαζὶ μὲ τὴν κυβέρνηση καὶ τὴν δικαιοσύνη) τελείως τοὺς δολοφονημένους χρυσαυγῖτες. Τώρα ἐπικεντρώνονται στὸν ἄγριο ξυλοδαρμὸ φοιτητοῦ ἀπὸ χρυσαυγῖτες καὶ ὑποβαθμίζουν τὴν βίαιη ἐπίθεση κουκουλοφόρων (ποὺ τρέχουν ἀνενόχλητοι) κατὰ τῶν γραφείων τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς μονομεροῦς αὐτῆς θἐσεως εἶναι νὰ κάνουν τοὺς χρυσαυγῖτες συμπαθεῖς στὸ κοινό. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 58. Αφιερωμένο στην προ ημερών επέτειο θανάτου το Λεόν Ντεγκρέλλ!

  https://www.youtube.com/watch?v=He1w4JyUwMs

  Τα λόγια του άκρως προφητικά και σοφά! Εάν ο Χίτλερ ήτο Προφήτης, ο Λεόν Ντεγκρέλλ υπήρξε σίγουρα Άγιος του Εθνικοσοσιαλισμού!

  ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

  ReplyDelete
 59. Αὑτὸ θέλουν. Τὸ εἶχα καταλάβῃ έδῶι καἰ τόσα χρόνια, ἑν μέσωι ὑποκριτῶν Συριζαιων. Θέλουν νἀ εἶναι ἡθικοὶ αὐτουργοὶ καἰ νἀ δίδουν ἑντολές χωρις ἁποδεικτικὰ στοιχεῖα τὶς ὁποῖες νἀ ἑκτελοῦν οἱ σταρατευμένοι προλετάριοι ποὺ στελεχώνουν τἀ ἔννομα καἰ μἠ σώματα ἁσφαλείας.

  ReplyDelete
 60. Οἱ σοσιαλδημοκρατικοαυτοὶ εἷναι γκάνγκστερς. Αὐτὸ τὸ πράγμα ἔχει περάσῃ παντοῦ, καἰ μέσα στἰς οἱκογένειες ἁκόμα. Γι αὐτὸ μιλάω γιἀ Τέταρτο Ῥάιχ ἁνφερόμενος στἠν μαφιόζικη (καὶ μόνον) πλευρὰ τοῦ χιτλερικοῦ καθεστῶτος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το Τρίτο Ράιχ δεν υπήρξε μαφία. Η Ιταλική μαφία εν αντιθέσει έδρασε με την πλήρη χρηματική υποστήριξη των Συμμάχων κατά του Ιταλικού Φασισμού.

   Delete
 61. Συνεργασία μεταξύ Χ.Α - ΚΚΕ δεν την βλέπω απλά ως ουτοπιστική αλλά και παράλογη. Η Χ.Α θέλει να βάλει τα γρανάζια της Ελλάδας σε λειτουργία. Θέλει εθνική παραγωγή, την οποία οι κομμουνιστές στραγγάλισαν όλα αυτά τα χρόνια με τις απεργίες και τον συνδικαλισμό τους. Η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο Πέραμα είναι τρανταχτό παράδειγμα για το τι μας έχει στοιχίσει το ΚΚΕ στη ναυτιλία που είναι απ τους κύριους πυλώνες της εθνικής μας οικονομίας. Εκτός αυτού όμως δεν έχει δύναμη εκλογική. Μια συνεργασία με την Ζωή Κωνσταν. που είναι περισσότερο "άντρας" απο κάποιους αριστερούς, θα ήταν λιγότερο ουτοπιστική. Με βάση όμως το ποσοστό αποχής στις τελευταίες εκλογές, πιστεύω πως η Χ.Α δεν έχει ανάγκη συνεργασίας με κανέναν. Αρκεί μόνο ο κόσμος να το πάρει απόφαση.

  ReplyDelete