Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Mar 11, 2017

345 – Τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ πλανητικὴ ἀναμέτρηση ΗΠΑ-Κίνας, μετὰ τὸ 2026

Ἡ σιδηροδρομικὴ ὁδὸς τῆς μετάξης, Κίνας-'Ισπανίας, ποῦ ἐνεκενιάσθη τὸ 2017

Εἰσαγωγικὸ σημείωμα:Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀποδεικνύει τὴν ἐσχάτη προδοσία τοῦ ἕλληνος δωσιλόγου τῆς σημερινῆς γερμανικῆς κατοχῆς στὴν Ἀθήνα, Ἀλέξη Τσίπρα ποὺ ὅπως καὶ γιὰ τὸν  κατοχικὸ πρωθυπουργὸ τοῦ 1944, Ἰωάννη Ῥάλλη, ἐπιβάλλεται νὰ πεθάνῃ στὴν φυλακή, ἐφ'ὅσον ἡ ἑλληνικὴ δικαιοσύνη δὲν ἐπαναφέρῃ, εἰδικὰ γι'αὐτόν, τὴν ποινὴ τοῦ θανάτου.

Σὲ ὅλη τὴν ἱστορία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ σοσιαλισμοῦ, ἀπὸ τὸν ΙΘ΄ αἰῶνα μέχρι σήμερα, οὐδεὶς πρωθυπουργὸς ὑπῆρξε μεγαλύτερος προδότης τῶν ὁραμάτων τῆς ἐργατικῆς τάξεως καὶ τοῦ λαοῦ του, ἀπὸ τὸν Τσίπρα. Ἡ παραδειγματική του τιμωρία ἐπιβάλλεται.

(Ὑπενθύμιση τῆς Βικιπαιδείας): "Με την απελευθέρωση, ο Ιωάννης Ράλλης συνελήφθη και δικάστηκε για εθνική αναξιότητα (προδοσία) . Στην δίκη του, (Φεβρουάριος 1945) συνήγοροί του ήταν ο γιος του και μετέπειτα πρωθυπουργός της Ελλάδας, Γεώργιος Ράλλης, και ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, πατέρας του μετέπειτα πολιτικού Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι συνήγοροι ισχυρίσθηκαν ότι «ο Ιωάννης Ράλλης προσέφερε τεράστιες εθνικές υπηρεσίες κατά την κατοχή ενόσω ήταν πρωθυπουργός με το να αποσοβήσει τον λιμό των Ελλήνων, δίδοντας καθημερινά ένα μισθό, ενώ έσωσε επίσης πολλούς πατριώτες από το εκτελεστικό απόσπασμα των Γερμανών και ακόμη διευκολύνοντας τη διαφυγή πολλών πολιτικών και σημαινόντων πολιτών στη Μέση Ανατολή». Ωστόσο, το προεδρείο δεν πείστηκε και τελικά, ο Ιωάννης Ράλλης καταδικάστηκε σε ισόβια δεσμά.Πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα, στη φυλακή, στις 26 Οκτωβρίου του 1946. Έναν χρόνο μετά, ο γιος του εξέδωσε ένα βιβλίο απολογητικό για τις επιλογές του πατέρα του".)

345 – Τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ πλανητικὴ ἀναμέτρηση ΗΠΑ-Κίνας, μετὰ τὸ 2026

Ἡ ἄνοδος στὴν ἐξουσία τοῦ τυράννου (κατὰ τὸν ἀρχαιοελληνικὸ ὁρισμό) Δονάλδου Τραμβίου τοῦ Μεγαλοπρεποῦς, καθορίζει  ἐξ ἀρχῆς τὴν πολεμικὴ πορεία τῶν ΗΠΑ πρὸς ἕναν ἐξοντωτικὸ πόλεμο, πρῶτα κατὰ τοῦ ISIS Daesh καὶ μετὰ κατὰ τῆς Κίνας. Ἡ ἄμεση πρωτοβουλία τοῦ νέου προέδρου ἦταν νὰ αὐξήσῃ τὸν πολεμικό του προϋπολογισμό, κατὰ 10% καὶ εἰς ἀπάντησιν ἡ θιγομένη ἀπὸ τὸ μέτρο αὐτὸ Κίνα, νὰ αὐξήσῃ τὸν πολεμικό της προϋπολογισμὸ κατὰ  7%.

Συνάμα, ὁ Τράμβιος δὲν διέλυσε τὰ προεκλογικά του γραφεῖα στὸν πύργο Trump, δίδοντάς τους μία νέα ἀποστολή: τὴν ἐξασφάλιση τῆς ἐπανεκλογῆς του. Πεπεισμένος ὅτι κατέχει θεϊκὴ ἐντολὴ (“I am just the Messengerof God, ἐδήλωσε), ὁ Τράμβιος, μόλις ὀρκίσθη πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, στὶς 20 Ἰανουαρίου 2017, ἔθεσε ἐπισήμως ὑποψηφιότητα γιὰ τὶς ἑπόμενες προεδρικὲς ἐκλογὲς γιὰ τὴν ἐπανεκλογή του τὸ 2020! Ἐκράτησε τὰ ἐκλογικά του γραφεῖα ἀνοικτὰ γιὰ τὴν προετοιμασία τῆς προεκλογικῆς του ἐκστρατείας τοῦ 2020, στὸ Trump Tower, τῆς Νέας Ὑόρκης. Ἤδη, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2017, τὰ  γραφεῖα αὐτὰ περιελάμβαναν περὶ τὰ δέκα ἄτομα ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ ἐκλογολόγου Michael Glassner καὶ ἤδη τὴν 1η Φεβρουαρίου οἱ προεκλογικὲς δωρεὲς ἀνήρχοντο σὲ ἐπάνω ἀπὸ ἑπτὰ ἑκατομμύρια δολλάρια. Ἡ πρώτη προεκλογικὴ συγκέντρωση γιὰ τὸ 2020, ἔγινε στὶς 18 Φεβρουαρίου 2017, στὴν Μελβούρνη τῆς Φλώριδας μὲ συμμετοχὴ 9.000 ὑποστηρικτῶν του καὶ μὲ τὴν σύζυγό του Μελανία νὰ ἀπαγγέλλῃ τὴν κυριακὴ προσευχὴ τοῦ Χριστοῦ.

Χαρακτηριστικὸ τῶν προθέσεων τοῦ Τραμβίου νὰ παραμείνῃ στὴν ἐξουσία ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο, πέραν τῶν ὀκτὼ ἐτῶν ποὺ τοῦ ἐπιτρέπει τὸ ἀμερικανικὸ σύνταγμα, εἶναι ἡ ἐπανειλημμένη ἀναφορὰ ποὺ ἔκαμε στὶς ὁμιλίες του στὰ 250 χρόνια τοῦ ἀμερικανικοῦ κράτους, 1776-2026, ἀφήνοντας νὰ ἐννοηθῇ ὅτι θὰ ἐορτασθοῦν ὑπὸ τὴν προεδρία του. Ἐπειδὴ δέ, προβλέπεται ἡ τελικὴ πολεμικὴ ἀναμέτρηση τῶν ΗΠΑ μὲ τὴν Κίνα νὰ γίνῃ γύρω στὸ 2030, λογικὸ εἶναι νὰ θέλῃ νὰ παραμείνῃ στὴν  ἐξουσία καὶ πέραν τοῦ συνταγματικῶς ἐπιτρεπτοῦ ὁρίου τοῦ Ἰανουαρίου 2025 (κατὰ τὴ 22η τροποποίηση τοῦ  ἀμερικανικοῦ Συντάγματος τοῦ 1947), κάτι ποὺ θὰ ἠδύνατο νὰ πραγματοποιήσῃ εὐκόλως μόνον λόγῳ πολέμου, ὅπως αὐτὸ εἶχε γίνει μὲ τὸν Ῥοῦσβελτ.

Στὴν διεθνῆ πολιτικὴ μετρᾷ ἀποκλειστικὰ ἡ ἰσχὺς τοῦ κάθε κράτους καὶ τὸ κράτος τοῦ Κοσσυφοπεδίου δὲν ἔχει τὴν παραμικρὴ ἰσχὺ γιὰ νὰ κινηθῇ στὴν διεθνῆ πολιτική. Ἐπειδὴ ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἀπὸ τὸ 1821 ἕνα περίπου Κοσσυφοπέδιο δὲν δύναται νὰ ἔχῃ τὴν παραμικρὴ ἐπιρροὴ ἐπὶ τῶν διεθνῶν σχέσεων. Τότε οἱ μεγάλες ἀγγλογαλλικὲς δυνάμεις, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποδυνάμωση τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, τὴν εἶχαν ἀποσχίσει ἀπὸ τὸν ὀθωμανικὸ κορμό, πουλῶντας  στοὺς ἀγρότες Ῥωμαίους-Ῥωμηοὺς τοῦ Μωριά τὸ ψευδὲς ὅραμα ὅτι ἦσαν ἀρχαῖοι Ἕλληνες, ἀλλὰ προσθέτοντας τὸ μεγαλεῖο τοῦ πούτσου τοῦ Καραϊσκάκη, ἐναντίον τῶν Καραθεοδωρήδων τοῦ Φαναρίου.

Ἔτσι  τὸ Greek State μετετράπει σὲ Hellenic State. Μᾶς ἐφούσκωσαν δὲ ὡς βάτραχο κατὰ τῆς Ὀθωμανίας ἕως ποὺ κατέστρεψαν τὴν Αὐτοκρατορία. Μετὰ ὅμως τὸ 1923, ὅταν ἡ Ἑλλὰς τοῦ 1928 εἶχε φθάσει νὰ ἔχῃ πληθυσμὸ 6.204.864 (ἀντί τῶν 752.077 κατοίκων τὸ 1838), ἡ Τουρκία δὲν εἶχε πλέον παρὰ μόνον 13.711.000, ἔχοντας χάσει τὸ σύνολο τῆς ἀστικῆς ῥωμαϊκῆς τάξεώς της. Μὲ τὴν διαφορὰ ὅμως ὅτι ἐνῷ μέχρι τότε ἡ λέξη Τοῦρκος γιὰ τοὺς Τούρκους ἦταν ὄνειδος καὶ τὸ ὄνομα γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ σουλτᾶνος ὑπερηφανεύετο ἦταν Ῥωμαῖος, ὁ Κεμὰλ τοὺς εἶχε πείσει ὅτι «πόσο εὐτυχὴς εἶναι αὐτὸς ποὺ λέγεται Τοῦρκος».

Ὁ Βενιζέλος εἶχε καταλάβει τὸ λάθος του, αὐτὸς ποὺ ἤθελε νὰ τὸ παίξῃ δυτικὴ ἀστικὴ δύναμη, χάνοντας τὴν Μικρασία καὶ ἔγινε φίλος τοῦ Κεμάλ προτείνοντάς τον γιὰ τὸ Νομπὲλ Εἰρήνης καὶ τὸ 1936, μετὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση τοῦ 1929, ἀνεφώνησε τὸ «ζήτω ὁ Βασιλεὺς», ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπιλέξει τὸν Μεταξᾶ, μὲ τὸ μεγαλεπίβολο ἐφικτὸ ὄνειρό του δημιουργίας τρίτου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Ἀλλὰ δὲν ἐπρόφθασε διότι ἐδολοφονήθη ἀπὸ τὴν μεγάλη δύναμη, ἐνῷ ἡ Τουρκία, χάρη στὸ μονοκομματικὸ κράτος τοῦ Κεμὰλ οἰκοδομοῦσε ἐκ τοῦ μηδενὸς τουρκικὴ ἀστικὴ τάξη ποὺ εἶχε τὴν ἐπιτηδειότητα νὰ παραμείνῃ οὐδέτερη κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου.

Μετὰ τὸ 1945, ἡ Τουρκία σταδιακά, ἀκολουθῶντας τὴν βυζαντινωθωμανικὴ ῥωμέϊκη πεῖρα τῆς πρώην Αὐτοκρατορίας, ἔφθασε νὰ γίνη σημαντικὴ δύναμις, μὲ σημερινὸ πληθυσμὸ 80 ἑκατομμυρίων κατοίκων, ἔναντι τῶν μόλις 11 ἑκατομμυρίων κατοίκων τῆς Ἑλλάδος (1 πρὸς 8, σήμερα μὲ τὴν Τουρκία, ἀντί τοῦ 1 πρὸς 2, τὸ 1928), μὲ σφριγηλὴ τουρκικὴ  ἀστικὴ τάξη ἔναντι τῆς κατεστραμένης ἀστικῆς τάξεως τῆς Ἑλλάδος.

Καὶ ἐρωτῶ: Ἐφ’ὅσον ὁ ἀμερικανὸς πρόεδρος ἔχει ὡς ἀποκλειστικὸ στόχο τὸν πόλεμο μέχρι ἐσχάτων μὲ τὴν Κίνα ποὺ ὑποχρεωτικὰ θὰ διεξαχθῇ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ποῖο ἀρραγὲς μέτωπο ὑποχρεοῦται νὰ οἰκοδομήσῃ κατὰ τῆς Κίνας; Ἀπάντηση: Μέτωπο μὲ τὴν Ῥωσία, τὴν Τουρκία καὶ τὸ Ἰσραήλ. Χρειάζεται καὶ τὸ Ἰράν, ποὺ κατόπιν μελλοντικῆς ἀλλαγῆς ἐσωτερικοῦ καθεστῶτος, γιὰ νὰ τὸ προσαρτήσῃ χρειάζεται, πέραν τῆς ἀρωγῆς τῆς Ῥωσίας καὶ τὴν ἀρωγὴ τῆς Τουρκίας.

Ποῖα ἀνταλλάγματα πρέπει νὰ δώσῃ στοὺς τρεῖς αὐτοὺς συμάχους; Ἀπάντηση: 1) Στὴν Ῥωσία τὴν ἐποπτεία τῆς Ὀρθοδοξίας στὸν χῶρο τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς, ὅπως τοῦ χριστιανισμοῦ τοῦ Φαναρίου, τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς, τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. 2) Στὸ Ἰσραήλ, τὴν συγκυριαρχία στὴν ἐκμετάλλευση τῶν ὑδρογονανθράκων. 3) Στὴν Τουρκία, τὸν ἔλεγχο τοῦ Αἰγαίου μέσῳ συνεργασίας  μὲ μία βασιλικὴ καὶ μεταξικὴ Ἑλλάδα καὶ μία ἑλληνοτουρκικὴ  συνομοσπονδία στὴν Κύπρο.
Ἐὰν ὁ Ἔρντογαν κερδίσῃ τὸ δημοψήφισμα, ὁ Τράμβιος δὲν ἔχει κανέναν λόγο νὰ ἐπαναλάβη τὴν προσπάθεια τοῦ προκατόχου του Ὀμπάμα νὰ τὸν ἀνατρέψῃ καὶ νὰ τὸν δολοφονήσῃ, ἐφ’ὅσον χρειάζεται ἕναν ἀρχαιοελληνικοῦ τύπου τύραννο στὴν κεφαλὴ τῆς Τουρκίας κατὰ τῆς Κίνας.

Ὅσο γιὰ τὴν Ἑλλαδίτσα μας, μετὰ τὸν θρίαμβο τοῦ φασισμοῦ στὴν δυτικὴ Εὐρώπη, θὰ τεθῇ ὑπὸ τὴν προστασία τῆς θαυμαστρίας τοῦ ἑλληνισμοῦ, τῆς γκωλλικῆς Μαρὶν Λὲ Πέν, καὶ τοῦ ἐπίσης θαυμαστοῦ τῆς βυζαντινωθωμανικῆς αὐτοκρατορίας Ἔρντογαν σὲ ἕναν αὐτοκρατορικὸ ἐξελληνισμὸ τῆς Τουρκίας μέσῳ ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας. Τότε μόνον ἴσω ἐμφανισθῇ, δίπλα στὸν βασιλέα, ἕνας Μεταξᾶς γιὰ νὰ συνεχίσῃ τὴν οἰκοδόμηση τοῦ τρίτου πολιτισμοῦ ποὺ διεκόπη αἰφνιδίως τὸ 1941.

Δημήτρης Κιτσίκης                                                 11 Μαρτίου 2017

127 comments:

 1. Τέλεια η ανάλυσή σας για μία ακόμη φορά και άκρως λογικά τα όσα λέτε για την Τουρκία και την Ελλάδα.

  Πραγματικά η επαναπροσάρτηση της Τουρκίας στην Ελληνική πολιτισμική Οικουμένη, εν συνεργασία με τις Μικρασιατικές και όχι Τουρκικές ρίζες της περιοχής, δύναται να αναβιώσει μία Ρωμαίηκη παράδοση ή τουλάχιστον μία συνεργασία Ορθοδοξίας-Ερντογάν προς το συμφέρον της πρώτης λόγω Ρωσικής προστασίας.

  Το θέμα είναι με το παν-Ισλαμικό Ερντιγανικό όνειρο, τί γίνεται Καθηγητα; Ο Ερντογάν ανοιχτά στηρίζει στην Βόρεια Συρία πλήθος Γουχαμπιστικών συμμοριών οι οποίες ελαχίστως διαφέρουν από το DAESH στο πώς φέρονται στους Χριστιανούς της Μέσης Ανατολής.

  Εγώ ως Έλλην, ελπίζω να χάσει το δημοψήφισμα και να δολοφονηθεί, διότι ειδάλλως τίποτε δεν τον σταματά από το να προσαρτήσει μέρος της Ελλάδος ως παλαιού τύπου Οθωμανικη επαρχία. Και το κρατίδιο διαλύθηκε ολοκληρωτικά με έναν μελλοντικό πόλεμο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Λοιπὁν Κωνσταντινουπολίτη, βρὲς τὰ Ἁπομνημονεύματα τοῦ Κανέλλου Δεληγιάννη ὅπου περιγράφει στὴν ἁρχή τους πῶς οἱ Πελοποννήσιοι οἱκειοθελῶς καὶ ἑπισήμως παρέδοσαν τὸν Μοριὰ στοὺς Τούρκους γιὰ νὰ γλιτώσουν ἁπὸ τοὺς Βενετσιάνους, πράγμα ποὺ συνέβη λίγο πολὺ σὲ πολλές ἄλλες ἑπαρχίες, καὶ αὑτὸ διότι οἱ Τοῦρκοι ἁφῆναν στοὺς Χριστιανοὺς πολλὰ προνόμια, πλήρη ἄσκηση τῶν θρησκευτικῶν τους καθηκόντων, δηλ. τὴν μισὴ βυζαντινὴ αὑτοκρατορία, καὶ τοπικὴ αὑτονομία μὲ δημοκρατικὰ στοιχεῖα (ῥαγιὰ ἱμπαρέτ).

   Delete
  2. Το ξέρω ήδη αυτό.

   Μην μου κάνεις μάθημα Ρωμαίηκης ιστορίας, θα χάσεις...

   Delete
  3. Ξεχνάς ότι άλλο Οθωμανία μιλλετικού τύπου και άλλο συγκυβέρνηση Παν-Τουρκισμού, Παν-Τουρανισμού, Παν-Ισλαμισμού και Γουαχαμπισμπού στο πρόσωπο του Έρντογαν.

   Delete
  4. Ὅχι ἀκριβῶς. Διότι ὁ θρονος παραμένει ὁ ἴδιος, ἁνεξαρτήτως τοῦ ποιὀς κάθεται πάνω. Αὐτὴ ἦταν ἄν θἐς ἡ ἀπώτερη αἱτία ποὺ εἴλκετο ὁ Μωριὰς ἁπὸ τὴν Πύλη. Τὀ πράγμα ξεκινάει ἁπὸ τὴ ἑλληνιστικὴ ἑποχή. Φτιάχτηκε μιἀ δομὴ ποὺ βαστάει ἁκόμα καἰ θὰ βαστάει. Ὅπως δηλαδὴ μεταδίδεται ἡ γλῶσσα, μεταδίδονται τρόπον τινὰ καἰ οἱ γεωγραφικές δομές.

   Delete
 2. κ.Καθηγητά,η ταπεινή μου γνώμη είναι,ότι την ''ρίχνετε'' τη Ρωσία στη μοιρασιά.

  Το Κουρδιστάν;

  Οι Τούρκοι δεν είναι ογδόντα εκατομμύρια όπως λέτε.Ο πληθυσμός της Τουρκίας είναι τόσο .
  Κανείς νομίζω δεν θέλει μια ισχυρή συνομοσπονδία Ελλάδος -Τουρκίας,ιδιαίτερα οι Ρώσοι.
  Όι Ρώσοι θέλουν τα στενά της Πόλης δικά τους. Την Τουρκία θα την διαμελίσουν σε συμφωνία με τους Αμερικανούς.Τα στενά θα τα χάσουν οι Τούρκοι,καθώς και μεγάλα κομμάτια υπερ Κουρδιστάν,Αρμενίας,Ελλάδος.΄
  Θα ηταν ντροπή για τον Πούτιν η ύπαρξη ισχυρής Τουρκίας μέσα στην αυλή του,ειδικά την εποχή που θα αλλάζει ο παγκόσμιος χάρτης.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Θα τεμαχίσουν την περιοχή ώστε να είναι 3 φορές δυσκολότερος ο έλεγχός της!

   Σπουργίτι είσαι!

   Μονάχα εάν χάσει ο Ερντογάν και οδηγηθεί η Τουρκία σε εμφύλιο με τις πλάτες της Ε.Ε. έχουμε κάποια ελπίδα από το χάος.

   Ας προσευχηθούμε να χάσει.

   Delete
  2. Θα μπορούσα να σε χαρακτηρίσω αναλόγως Κων/λιτη όμως δεν θα το κάνω.
   Γράφεις ¨:''θα τεμαχίσουν την περιοχή ώστε να είναι 3 φορές δυσκολότερος ο έλεγχός της;''

   Εχεις ακούσει ποτέ το ''Διαίρει και βασίλευε'';

   Βεροιεύς.

   Delete
  3. Κι εγώ βεβαίως εύχομαι να χάσει στο δημοψήφισμα ο ''σουλτάνος''.
   Διαβλέπω δε,το πολιτικό ,ίσως και βιολογικό του τέλος,διότι το ''επαιξε''σε δύο ταμπλώ και αυτό ,αργά ή γρήγορα πληρώνεται .
   Δεν μπορεί ένας ηγέτης μικρής χώρας να ''χαλάει την πιάτσα''.
   Ο εμφύλιος πού αναφέρεις ,πράγματι μας συμφέρει.
   Πρωτίστως όμως συμφέρει τη Ρωσία όπως έγραψα παραπάνω,και μου απάντησες αντιφατικά.

   Βεροιεύς

   Delete
  4. Διαίρει και βασίλευε εφόσον δεν υφίσταται στην περιοχή άλλη δύναμη ικανή για ανάλογη πολιτική-υφίσταται η Κίνα-και εφόσον θέλεις ισχυρή πολιτική οντότητα ως φράγμα στην προς Δυσμάς Σινική επέκταση, η οποία στην περίπτωσή μας είναι η Τουρκία.

   Κράτη υποτελή, vassal states, δεν έχουν ισχύ για κάτι τέτοιο. Όμως ο Ερντογάν είναι αυθόρμητος και έχει Σουλτανική έπαρση η οποία εάν χάσει το δημοψήφισμα-που το πιστεύω λόγω εναντιώσεως της μεγαλοαστικής τάξεως στην Δυτική Μικρά Ασία και την Πόλη-δεν θα του βγει σε καλό. Η Ε.Ε. κάτι μου λέει ότι σχεδιάζει την ανατροπή του με τους μεγαλοαστικούς και τους εναπομείναντες Κεμαλικούς θύλακες στον στρατό.

   Delete
  5. Σε μια ποιο παλια συνευντευξη του στο ραδιο 9.84 ο κ Κιτσικης ελεγε οτι το Κουρδισταν ειναι "τελειωμενη υποθεσης"και ο Ερτογαν θα εκτελεστει.
   Τωρα τι εχει αλλαξει και μας λεει οτι ο Ερτογαν θα επιβιωσει και η υποθεσης Κουρδισταν αναβαλετε επ αοριστον;

   Delete
  6. Αὐτὸ ποὺ ἄλλαξε τὸν Νοέμβριο τοῦ 2016 εἶναι ἡ ἐκλογῆ τοῦ Donald Trump. Ὁ Ὀμπάμα εἶχε ὀργανώσει τὸ πραξικόπημα γιὰ τὴν δολοφονία τοῦ Ἔρντογαν ἀλλὰ ἀπέτυχε. Ἡ Κλίντον θὰ εἶχε συνεχίσει τὴν πολιτικὴ Ὀμπάμα. Τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὸ Κουρδιστάν ποὺ προωθεῖτο ἀπὸ Ὀμπάμα καὶ Χίλλαρυ. Σήμερα ὑπάρχει συμμαχία Τραμβίου - Πούτιν - Ἔρντογαν. Περιμένουμε ὅμως τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος της 16 Ἀπριλίου. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  7. Καθηγητά έχετε υπόψιν σας ότι η Τουρκική οικονομία είναι σμπαράλια;

   Όσο και να φωνάζει τον Αλλάχ ο Σουλτάνος, η μισή Τουρκία βρίσκεται υπό διωγμό και δεν έχει να φάει. Και προκειται κυρίως για την αστική Τουρκία η οποία συνεχώς βλέπει την λίρα σε ελεύθερη πτώση. Σε αυτό προστίθενται και οι Κούρδοι το άλλο 1/3 της Τουρκίας. Κεμαλικοί και Κούρδοι, αμφότεροι αντι-Ερντογανικοί αποτελούν τα 2/3 της Τουρκίας.

   Συγγνώμιν αλλά οικονομικώς ούτε ο Πούτιν ούτε ο Ερντογάν στέκει καλά. Δεν είναι να απορεί κανείς που έχουν στενές επαφές. Η Ρωσική οικονομία είναι ωρολογιακή βόμβα στα χέρια του Πούτιν. Παρά την επίδειξη ισχύος στην Συρία, η μονολιθική Ρωσική οικονομία υπερβασισμένη στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ελάχιστο χώρο για μανούβρες έχει. Οι Δυτικές κυρώσεις την πλήξανε σφοδρά.

   Ο Ερντογάν δε, είναι σε πολύ χειρότερο επίπεδο οικονομικά.

   Αυτά τα έχετε λάβει υπόψιν σας;

   Εγώ απορώ πώς αντέχει τόσο ο Ερντογάν στην εξουσία.

   Delete
  8. Ῥε παιδιὰ ξυπνῆστε. Ἔχουμε κρὰχ ἁπὸ τὸ 2008 περίπου. Δὲν φαίνεται διότι σκάει σὲ συνθῆκες αὑτονομημένου τραπεζικοῦ καπιταλισμοῦ, ὁπότε δὲν σπᾶνε οἱ ἐπιχειρήσεις νὰ γίνουνε κομμάτια ὀπως τὸ 1929 ἁλλὰ γίνονται ἄλλα πράγματα, ποὺ ἔγκεινται σὲ συρρίκνωση τοῦ φεουδαρχικοποιημένου ἐκδοτικοῦ συστήματος παροχῶν μέσωι δανείων καὶ γραμματίων.

   Delete
  9. Η απάντηση στην ερώτησή μου βρίσκεται εντός της σκεψεώς μου.

   Ναι μεν η οικονομία, αλλά όχι μόνον η οικονομία.

   Delete
 3. Κατι καλυτερο όμως ειναι η δολοφονια των Τραμπ Λεπεν Ερτογαν..και η νίκη του Σόρος έναντι των αποτυχημενων επαναστατών...καθώς ο καθε αποτυχημενος το ρίχνει στην επανασταση !
  Εαν η Αθήνα βοηθήσει τον Σόρος τότε από Κολονάκι μέχρι και Μύκονος θα έρθει η οικονομική ευημερία !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χαχα, τί'ν τούτο;

   Καινούριος γελωτοποιός Καθηγητά;

   Καινούρια μαργιονέτα;

   Καλορίζικη εύχομαι!

   Delete
  2. Τόσο καιρό είχαμε εσένα ως γελωτοποιό Κων/πολιτη,με την αμάθεια σου!

   Delete
  3. Αυτό το ''τόσο καιρό είχαμε εσένα ως γελωτοποιό,κλπ..'' δεν είναι σχόλιο δικό μου.
   Άλλος το εγραψε,αλλά νομίζω ότι δεν έχει και πολύ άδικο,καθως ο Κων/λίτης είναι πάντοτε εριστικός,απαξιωτικός,και συχνά υβριστικός προς τους διαφωνούντες.

   βεροιεύς.

   Delete
  4. Διονύσιε αν η ''πολιτική'' Σόρος ,βλέπε Παγκοσμιοποίηση,επικρατήσει τελικά,θα γίνουμε όλοι Δούλοι του 1% που ήδη κυβερνά μεγάλο μέρος του πλανήτη.
   Απρόσωπα,άχρωμα,άβουλα,ελεεινά ,πεινασμένα,αμόρφωτα ανθρωποειδή ,που θα γεννάμε μόνον σκλάβους αναλώσιμους ανα πάσα στιγμή και κατά την κρίση του 1% που θα ελέγχει απόλυτα την ζωή μας.

   Αυτό ονειρεύεσαι για το μέλλον των παιδιών σου;Θέλεις να γίνουν ''ανταλλακτικά'',
   στο ''ΣΑΛΑΜΟΠΟΙΕΙΟΝ ΣΟΡΟΣ &ΣΙΑ'';

   βεροιεύς.

   Delete
  5. Τρομερή αμάθεια! Έχεις δίκαιο ρε!

   Είμαι ο μοναδικος στο ιστολόγιο του Δημήτρη Κιτσίκη που έχει διαβάσει όλα τα βιβλία του και συνεπώς είμαι ο μοναδικός που δύναται να εκφερει λόγο και άποψη για τα γραφόμενά του, εν αντιθέσει με εσάς που δεν έχετε διαβάσει ,ως τρόλλ που είσθε αλλάζοντας συνεχώς ονόματα, κανένα βιβλίο του Καθηγητού, ούτε καν πειρατευμένο σε ψηφιακή μορφή!

   Συνεπώς τρολλέα, άσε για άλλα ιστολόγια τις εξυπνάδες, τους αρχαιοελληνικούς παγανισμούς σου και τις μανάβικες αντι-Χριστιανικές σου αναλύσεις.

   Delete
 4. TRVMPIUS IMPERATOR REX GRAECORUM.

  ReplyDelete
 5. Στέφανος ΧίοςMarch 11, 2017 at 3:15 PM

  Πρός Δημήτρη Κιτσίκη

  Δημήτρη πρόσφατα αναφέρθηκες στην εφημερίδα μου με ειδεχθής χαρακτηρισμούς αποκαλώντας την "κωλοεφημερίδα"
  Και σε ρωτάω με τι δικαίωμα εσύ βρίζεις μια εφημερίδα και ένα site τεράστιας δημοτικότητας όταν το blog σου έχει ελάχιστους αναγνώστες.
  Τόσα εκατομμύρια Ελληνες μας εμπιστέυονται για την ενημέρωση τους καθημερινά και μας στηρίζουν.
  Εγώ προσωπικά τα έβαλα με το σύστημα και μου έκαναν μηνύσεις όταν εσύ απλώς μιλάς δίχως να κάνεις το παραμικρό .

  Μιας και ξεκίνησες όλο αυτό το επεισόδιο θα ήθελα να σε καλέσω στην εκπομπή μου στο Μακελειό live για να τα πεις αυτά εκεί και όλες τις φιλοτουρκικές και μασονικές ανθελληνικές απόψεις σου εάν έχεις τα κότσια για να μην πω τίποτα άλλο!
  Ελπίζω να μην φιμώσεις την άποψη μου από τα σχόλια με φασιστικό τρόπο

  Επικοινώνησε μαζί μου στο makeleio.xios@gmail.com ή στο 694 635 77 33

  Στέφανος Χίος

  ReplyDelete
  Replies
  1. καλά μεγάλε μιλάμε γιά τόοοοοο επιχείρημα "μάς ακούν καί μάς διαβάζουν πολλοί" όσο δέ για τό ύφος το τσαμπουκαλίδικο ....Αυτό πάντως BBC ντεν τυμίζει . θυμίζει όμως απόλυτα Ελληνική δημοσιογραφία και μάλιστα στις καλύτερες έποχές της , Κουρής, Ανδρέας, Μιμή, Χερφιλντ, Τήν συνέχεια βέβαια και τήν κατάληξη ....τήν ξέρουμε ...τώρα άν κι εσείς τήν ξέρετε ...ε κάντε τό κουμάντο σας ...

   Delete
  2. Εχεις δίκαιο Μάκη,χαμηλό επιπεδο δημοσιογραφίας,με ρόζ αποχρώσεις έντονες,μόνο και μόνο να πουλήσει στον όχλο.
   Απ τον τιτλο καταλαβαίνεις ότι εκβιάζει το κουτσομπολίστικο ενδιαφέρον των ανεγκέφαλων.
   Πόσο σοβαρή μπορεί να θεωρηθεί μια εφημερίδα που ονομάζεται π.χ ''ΣΦΑΓΗ'';

   ΒΕΡΟΙΕΎΣ.

   Delete
 6. Πρὸς Στέφανο Χίο,

  Ἡ δημοσιογραφία σας ἀνάγεται στὴν κατηγορία ποὺ ἀνέπτυξαν οἱ περίφημοι ἀμερικανοὶ δημοσιογράφοι Joseph Pulitzer (1847-1911) καὶ William Randolph Hearst (1863-1951), οἱ ὁποῖοι καὶ ἔγιναν πάμπλουτοι. Ἐγὼ δὲν εἶμαι οὔτε δημοσιογράφος οὔτε πολιτικός. Συνεπῶς δὲν προσπαθῶ νὰ ἐπιτύχω στὸν τομέα αὐτό, οὔτε δημοσιογραφικά, οὔτε χρηματικά. Μακάρι γιὰ σᾶς νὰ ἐπιτύχετε στὸν βαθμὸ ποὺ ἐπέτυχαν οἱ Πούλιτζερ καὶ Χέρτζ.

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 7. Ἐπειδὴ ἀνεφέρθησαν παραπάνω διάφορα περὶ ἀνθελληνικῶν φιλοτουρκικῶν καὶ μασωνικῶν ἀπόψεων, θὰ ἤθελα νὰ ξεκαθαρίσω τἀ ἑξῆς, τὰ ὁποῖα κάποιος μὲ μέση παιδεία (δηλ. ἀναγνωστικὲς ἰκανότητες) μπορεῖ εὔκολα νἀ διασταυρώσῃ. Νὰ σημειωθῇ δε ὅτι ἄν πράγματι κυριαρχήσουν φασιστικὲς ἰδέες σὲ Εὐρώπη καἰ Ἀμερική, αὐτἐς ἀργὰ ἤ γρήγορα, ὅπως κάθε μυθοπλαστικὴ ἱστορικὴ χρήση, θὰ περάσουν ἀπὸ τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα. Πᾶμε λοιπὸν στὰ καίρια σημεῖα.

  1) Ἡ ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία καὶ ὅχι ἡ ῥωσική, οὔτε ἡ Ἁγία Ῥωμαϊκή, οὔτε τοῦ Καρλομάγνου, οὔτε ἡ Ἀναγέννηση, οὔτε ὁ Διαφωτισμός, οὔτε βεβαίως ὁ καπιταλισμὸς ὁ ἐκπεφρασμένος διὰ τῶν ἐθνικῶν κρατῶν εἶναι ἄν ὅχι τὀ μοναδικό, τοὐλάχιστον τὀ κυριώτερο σκεῦος τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἁπὸ τὸ 1453 μέχρι τἠν κατάλυσή της, περἰ τὀ 1920-22. Καὶ γιατί, διότι ἐντός της συνεχίστηκε ἡ μετάδοση τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας, εἴτε ἑλληνικὴ λεγόταν αὐτή καθημερινά, εἴτε ῥωμέηκια, ὡς μητρικῆς γλώσσας, ἀπὸ μητέρα σὲ τέκνα. Ὁ δἐ ὅρος ἑλληνισμὸς μὲ τὴν σημερινή του χρήση εἶναι δημιούργημα ἑν πολλοῖς τοῦ Γερμανοῦ ἱστορικοῦ Ντρόυζεν, καὶ ἀναφέρεται σὲ μιἀ γλωσσικὴ κατὰ βάσιν κοινότητα, δευτερευόντως δὲ πολιτική.

  2) Καὶ πολιτικὴ νἀ εἶναι ἡ κοινότητα στὴν ὁποῖα ἀναφέρεται ἡ ἱστορικῶς πρόσφατη ἔννοια τοῦ ἑλληνισμοῦ, αὐτὴ εἶναι τὸ μοναρχικὸ πολίτευμα, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει λατρεία τοῦ ἡγεμονος, κατὰ τὰ περσικὰ καὶ αἰγυπτιακὰ πρότυπα. Τὰ ἑλληνιστικὰ βασίλεια, ἡ ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία, ἡ χριστιανικὴ «βασιλεία ῥωμαίων» καἰ ἡ ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία ἁνήκουν στὸ ἑλληνιστικὸ πολιτειακὸ πρότυπο, ἄσχετα ἅν στὸν χριστιανισμὸ καὶ τὸν μωαμεθανισμὀ ὁ ἡγεμὼν ταπεινώνεται ὁ ἵδιος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τοῦ Προφήτου ἤ τοῦ Θεανθρώπου. Ἑὰν λοιπὸν δὲν δεχόμαστε ὅτι ἡ ἀρχαία Ἑλλάδα τελείωσε στἠν μάχη τῆς Χαιρωνείας, τὸν 4ο αἰῶνα πρὸ Χριστοῦ, αλλὰ συνεχίστηκε ὡς σήμερα, εἵμαστε ἀναγκασμένοι νὰ ἐντάξουμε τἠν ὀθωμανικὴ αὑτοκρατορία στἠν ἱστορια τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τοὐλάχιστον ὅσο τὴν ῥωμαϊκὴ περίοδο. Μὲ ἐξαίρεση τοὐς Ἑπτανησίους, λίγοι σημερινοὶ Ἕλληνες πολῖτες δὲν κατάγονται ἅμεσα ἀπὸ ὁθωμανοὺς ὑπηκόους.

  ReplyDelete
 8. 3) Οἱ ὀθωμανοὶ ὑπήκοοι δὲν βρίσκονταν σἐ κατάσταση μονίμου ἐξεγέρσεως κατἀ τοῦ μωαμεθανοῦ αὐτοκράτορος, δηλαδὴ τοῦ Σουλτάνου, ἁλλὰ εἶχαν θεσμικὰ κατἀ πλειοψηφία ἀπόλυτο σχεδὸν ἁποδεχτῆι ἑν τοῖς πράγμασι τὴν κυριαρχία του. Ἐπλήρωναν τοὺς φόρους τους, συμμετεῖχαν στοὐς πολέμους του καὶ συνεβίωναν κατὰ τὸ μᾶλλον ἤ ἦττον μἐ μουσουλμάνους, ἑβραίους καἰ ἅλλες ἑθνικότητες ἑντὀς τής βασιλείας τοῦ Σουλτάνου.

  4) Οἱ ἄραβες δἐν ἦσαν ἁγροίκοι, ἁλλὰ συμμετεῖχαν στἠν ὀθωμανικἠ αὑτὴ αὑτοκρατορία, ἔχοντας διαμορφώσσῃ παλαιότερα οἱ ἴδιοι τἰς πολιτισμικές της βάσεις τὴν ἑποχὴ τῶν κραταιῶν χαλιφάτων τους, καὶ σὲ αὐτοὺς ὀφείλεται μέγα μέρος τῆς ὅποιας ἀρχαιογνωσίας κατέχουν σήμερα οἱ δυτικοεὐρωπαῖοι, δηλαδὴ σὲ διανοουμένους τῆς ὁλκῆς τοῦ Ἀβικέννα καἰ τοῦ Ἀβερρόη,στὸ ὄνομα τῶν ὁποίων οἱ λόγιοι τοῦ Μεσαίωνα καὶ τῆς Ἀναγέννησης ἔπιναν νεράκι τοῦ Θεοῦ ἁπὸ τὸ πηγάδι ἤ τὴν στέρνα. Μέχρι τῆς πτὠσεως τῆς Κωνσταντιινουπόλεως ὑπῆρχε ἀδιάπτωτος καλλιέργεια τῆς ἁρχαίας γραμματείας στὴν ἀνατολικὴ ῥωμαϊκἠ αὐτοκρατορία. Μἐ τἠν πτώση της Πόλης δὲν χάθηκε τελείως, ἁλλὰ ἑπρώτευσε, ὅπως ἦταν φυσικό, ἡ ἐκκλησιαστικὴ παιδεία, ποὐ καἰ αὑτὴ γίνόταν στὰ ἑλληνικά. Οἱ Τοῦρκοι οὑδέποτε παρεμπόδισαν τὴν χριστιανικὴ παιδεία.

  ReplyDelete

 9. 7) Ἡ πρόκριση τῆς ἁρχαιοελληνικῆς παιδείας ἔναντι τῆς χριστιανικῆς ἄρχισε μόλις τὴν Ἀναγέννηση.

  8) Ἡ πρόκριση τοῦ πολιτικοῦ χαρακτῆρα τὴς άρχαίας Ἑλλάδος ἔναντι τοῦ ποιητικοῦ, ἑπιστημονικοῦ, καλλιτεχνικοῦ ἤ φιλοσοφικοῦ γενικεύτηκε μόνο μὲ τὸν Ευρωπαϊκὸ Διαφωτισμὸ καὶ εἶναι ἄμεσα συνυφασμένη μὲ τὶς μασωνικές στοές τῆς Εὐρώπης, ποὺ ἦταν χῶρος συζήτηης καἰ ἀνταλλαγῆς ἀντιμοναρχικῶν ἀπόψεων.

  9) Καταλύτης γιἀ τἠν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση ἦταν ἡ Γαλλική, καὶ οἱ ἐκστρατεῖες τοῦ Ναπολέοντα. Εἶναι ἀδιανόητη ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση χωρὶς τἠν Γαλλική.

  9) Σύμφωνα μὲ τὸ σύνολο τῶν μαρτυριῶν ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία ποὺ προετοίμασε τἠν Ἑλληνικἠ Ἐπανασταση ἦταν τεκτονικῆς ἐμπνεύσεως ἄμα τε καὶ δομῆς, δηλαδὴ μασωνικῆς. Δὐσκολα μπορεῖ νὰ εἶναι κανεὶς ἁντιμασῶνος καἰ ὑπέρ της Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ταὐτόχρονα. Ἑξάλλου καἰ οἱ γιακωβῖνοι εἶχαν σἀν πρότυπό τους τὶς μασωνικές στοές. Ὁ Ναπολέων στἀ νιάτα του ἦταν γιακωβῖνος καἰ φίλος του ἀδελφοῦ τοῦ Ῥοβεσπιέρρου.

  ReplyDelete
 10. 10) Ἕγκριτος εἶναι καθηγητὴς ἤ δημοσιογράφος ποὐ μεταδίδει ἑπαληθεύσιμα καἰ διαψεύσιμα στοιχεῖα. Στὴν ἀντίθετη περίπτωση μπορεῖ νὰ εἶναι καλὸς ποιητής, δηλ. στιχουργὸς ἤ σκηνοθέτης ἤ καἰ ἡθοποιός αὐτοσχεδιαστής, ἀλλὰ ὄχι ἔγκριτος δημοσιογράφος ἤ καθηγητής.

  ReplyDelete
  Replies
  1. μικρος στρατιωτηςMarch 12, 2017 at 11:34 AM

   Σωστα και τα δεκα σημεια ,εχω επισης την αποψη οτι απ τα βασικα εμποδια για την συνοχη της ενδιαμεσης περιοχης ειναι οι θεωριες του ανθελληνισμου ,του αντιτουρκισμου και του αντισημιτισμου .
   Αυτες οι θεωριες ειναι καθαρα προπαγανδιστικα κατασκευασματα που κατα κυριο λογο εξυπηρετουσαν τη δυση,για παραδειγμα με τον ιδιο τροπο που συνταχθηκε στην Ελλαδα ο αντισημιτισμος ,συνταχθηκε και και ο ανθελληνισμος στην ιουδαικη εκπαιδευση ,και θα μπορουσαν να συνταχθουν οποιοιδηποτε αντιεθνισμοι μεταξυ εθνων με κοινη ιστορια ,αντιπαραθεσεις και εχθρες παντα θα υπαρχουν .
   Επισης πρεπει να τονιστει οτι υπαρχουν δυο ελληνικοι εθνικισμοι και μαλλον το ιδιο ισχυει και για τους Τουρκους .
   Υπαρχει ο τυφλος εθνικισμος πρωην οργανο της μασονιας και της Αγγλιας και ο εθνικισμος του Γιαννοπουλου και του Δραγουμη ,που επι της ουσιας ειναι ρωμαιικος .Εμεις πρεπει να δωσουμε βαρος στο δευτερο .
   Η ελληνοτουρκικη ενωση περναει απ το δρομο των φιλικων εθνικισμων Ελλαδος ,Τουρκιας και μονο εκ των ανω ,δηλαδη μονο με τη συνεργια των πολιτικων και πνευματικων ηγεσιων και οχι με την αμεση προπαγανδα ελληνοτουρκικης φιλιας (η οποια θα μειωσει το εθνικο φρνημα, θα τροφοδοτησει αριστεριστικη προπαγανδα και διεθνιστικη μειξη) ,οπως το προσπαθησε ο Βενιζελος .
   Κοινος εχθρος Ελλαδος ,Τουρκιας ,Ισραηλ ειναι ο διεθνιστικος καπιταλισμος και τα οργανα του η δυση και οι και το δυτικοποιημενο Ισλαμ .
   Τωρα που οι ΗΠΑ επιστρεφουν στο παιγνιο της δυναμης και θα στειλουν στον αγυριστο τους εκφυλους και ναρκομανεις ψευδοηγετες της ΕΕ, ειναι η μεγαλη ευκαιρια της απελευθερωσης μας .

   Delete
  2. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  3. Οι Ιδέες μου αποτελούν δηλαδή μία μίξη Εθνικοσοσιαλισμού και Ρωμαίηκης Παραδόσεως.

   Πιστεύω ότι αυτά τα δύο στοιχεία είναι πανίσχυρα και δύνανται κάλλιστα να αποτελέσουν τους δύο πυλώνες που θα στηρίξουν έναν σύγχρονο Ελληνικό πολιτισμό.

   Κάθε τι αρχαίο σε οδηγεί στον Εθνικοσοσιαλισμό και τον Φασισμό εντός της Μοντερνικότητος.

   Κάθε τι Ρωμαίηκο, στον Ορθόδοξο Φονταμεταλισμό.

   Ίσως φαίνεται περίεργο αλλά βρίσκω την συνεργασία Αγκυλωτού και Ρωμαίηκου Σταυρού, πανίσχυρη, πλανητικής ισχύος, από τις ΗΠΑ μέχρι την Ινδία και το Θιβέτ.

   Delete
  4. Συνεργασία και σύνθεση.

   Delete
  5. Στα σημεία 3 και 4 ωραιοποιείς πολύ το Ισλάμ Κωνσταντή.
   Το ισλάμ επεβλήθει με σφαγές,γενοκτονίες και τρόμο.Ηταν και είναι κατσαπλιάδες,άρπαγες,σκοταδιστές,απάνθρωποι φανατικοί δολοφόνοι ανθρώπων ,ιδεών,επιστημών.
   Οι σημερινοί τζιχαντιστές είναι το πραγματικό πρόσωπο του Ισλάμ διαχρονικά και κατά κανόνα.
   Οι ναζί τους οποίους κατηγορούμε ,είναι πρόσκοποι συγκρινόμενοι με τους Ισλαμιστές.

   ΒΕΡΟΙΕΎς

   Delete
  6. Ὁ ἐθνικισμὸς εἶναι ἕνα εἶδος λατρείας τοῦ ἑγώ.

   Delete
  7. Ζήτω Εγώ!

   https://www.youtube.com/watch?v=yXC6b-_MnU8

   https://www.youtube.com/watch?v=plgg9sSLRvQ

   Στίχοι:

   I am the King, I am the leader of battle and war
   I am the Legion, I am the bringer of light
   I am the torch, I am the love, I am your sin
   Come to me, kneel down for me, one more time

   I am the Emperor of the Sun, I am the first and the last
   I am the New World Order to come, I am the first and the last
   My Kingdom's rising, your world is dying
   Within a blink of an eye
   I am the Emperor of the Sun, I am the only one

   I am the King, I am the leader of Heaven and Earth
   I am the warfare, I am the bringer of hate
   I am the knife, I am the sword, I am your sin
   Come to me, kneel down for me, one more time

   I am the Emperor of the Sun, I am the first and the last
   I am the New World Order to come, I am the first and the last
   My Kingdom's rising, your world is dying
   Within a blink of an eye
   I am the Emperor of the Sun, I am the only one

   I am the King, I am the leader of Heaven and Hell
   I am the Saviour, I am the bringer of death
   I am divine, I am the Fire, I am your God!
   Come to me, kneel down for me, one more time

   I am the Emperor of the Sun, I am the first and the last
   I am the New World Order to come, I am the first and the last
   My Kingdom's rising, your world is dying
   Within a blink of an eye
   I am the Emperor of the Sun, I am the only one

   I am the Emperor of the Sun
   I am the Emperor of the Sun
   I am the Emperor of the Sun
   I am the only one!

   ΑΚΡΙΒΏΣ! ΖΗΤΩ ΕΓΏ!

   Delete
  8. Ἐ ὄχι, δά. Ζήτω ἐγώ. Ὄχι ἐγώ.

   Delete
  9. μικρος στρατιωτηςMarch 13, 2017 at 3:30 PM

   Κωνσταντινουπολιτη που αρθρογραφεις;

   Delete
  10. Γι αὐτοὺς ποὺ γνωρίζουν γαλλικά, κείμενό μου, ἐπὶ τοῦ ἰδίου θέματος τοῦ ἥρωος:

   J’ai finalement pu voir le documentaire "The Most Powerful Man in the World",du 13 mars 2017, de CNN, sur Poutine dans You Tube et je l’ai même conservé. Il est très bon dans la mesure où il explique l’importance du héros dans l’histoire. La plus grande duperie de tous les temps dans l’arsenal de la propagande est la démocratie. Depuis Alexandre le Grand, depuis Jésus, c’est le héros qui fait l’histoire. Pas le peuple. Mais le héros a besoin d’une armée pour réussir et il a donc besoin du peuple. Hillary Clinton, la démocrate, avait dit : «Un agent secret n’a pas d’âme. Poutine n’a pas d’âme». Faux. Le héros est porté par l’Esprit qui peut être l’ Esprit Saint ou le Diable. A nous de choisir. Hitler, le mystique, était-il Vishnou (Dieu), comme le pensait Savitri Devi, ou Kali (Diable)? La question se pose aussi pour Poutine, l’Orthodoxe.
   Dimitri Kitsikis

   Delete
  11. Πολύ σωστά βρίσκω τα λεγόμενά σας Καθηγητά.

   (Διάβασα το σχόλιό σας με μετάφραση google)

   Η έννοια βέβαια του Καλού και του Κακού είναι πάντα σχετική.

   Το τελικό δίλημμα μπορούμε να πούμε, εάν κρίνουμε από την περίπτωση του Χίτλερ και του Ιησού, είναι το εξής:

   Θυσιάζεις ή Θυσιάζεσαι για να διώξεις την σήψη και την παρακμή από τον κόσμο;

   Πώς πολεμάς δηλαδή την εντροπία; Με δράση(Χίτλερ) ή με αυταπάρνηση(Ιησούς);

   Delete
  12. Ο Φιλελεύθερος Εθνικισμός του Βενιζέλου χάριν της οικονομικής επεκτάσεως της αστικής τάξης και ο Φασιστικός Ρομαντικός Εθνικισμός τύποις Μεταξά χάριν της Εθνικής ομοιογένειας, της πολιτισμικής συνοχής και του κοινού βιο-πνευματικού Οράματος, έχουν τεράστιες διαφορές.

   Ο ένας αποτελεί μερος του Διαφωτισμού, εργαλείο του Κεφαλαίου και των αστών, ο αλλος το αντίθετο ακριβώς.

   Είχα κάνει και παλαιότερα σχόλιο. Δες την διαφορά αγγλιστί μεταξύ:

   Civic Nationalism και Ethnic Nationalism

   ο δικός μου Εθνικισμός δεν είναι απλά Φασιστικών(Εθνικών+Σοσιαλιστικών), Ρομαντικών, Αντι-διαφωτιστικών αλλά και φυλετικών βάσεων διότι η μελέτη του Εθνικοσοσιαλισμού μου έμαθε την σημασία του φαινοτύπου ή των φαινοτύπων που κατοικούν τα Πάτρια εδάφη. Η πολιτισμική Οικουμένη γεννάται από την βιολογική κοινότητα. Συνεπώς όταν κατοικούν Βαλκάνιοι φαινότυποι στην Ελλάδα, είναι αδύνατον να γεννηθεί ή έστω να ακολουθηθεί πιστά ο Ελληνικός Πολιτισμός ή να έχεις μία κοινωνία η οποία να μην θυμίζει τίποτε Ελληνικό αλλά Βαλκάνιο.

   Η διαφορά του "πούτσου του Κολοκοτρώνη" με την ευγένεια των Φαναριωτών, συγγνώμιν αλλά είναι αμιγώς φυλετική.

   Η Ιστορία μας δείχνει ότι Εθνο-Φιλελευθερισμοί Βενιζελικοί απέτυχαν. Εν αντιθέσει Εθνικισμός Φασιστικού Μεταξικού τύπου παρότι βραχύβιος είχε τεράστια επιτυχία!

   Ο δρόμος είναι αυτός συνεπώς.

   Όμως, οι Έλληνες εχουν ανάγκη την Εθνική τους ολοκλήρωση. Δίχως να επιτευχθεί αυτή, δίχως να έχουμε ανακτήσει τον Μικρασιατικό μας πνεύμονα, δεν δυνάμεθα μακροπρόθεσμα να επαναφέρουμε την Ελληνική κρατική και πολιτισμική ισχύ.

   Ο στόχος μου είναι να κάνω τους σημερινούς γραικύλους, Έλληνες και ύστερα όταν θα είναι ψυχή τε και σώματι ολοκληρωμένοι, να τους επαναφέρω στην Ρωμηοσύνη, με κέντρο την Πόλη. Έτσι η Ελληνική Πολιτισμική Οικουμένη πατώντας σε μία ομοιογενή και ατόφια Ελληνική βιολογική κοινότητα θα λάμψει σε πλανητικό επίπεδο και πάλι!

   Delete
 11. Ἑγὼ θἀ πρότεινα νἀ πάει ὁ κος Κιτσίκης νἀ μιλήσῃ στἠν ἐκπομπὴ τοῦ κου Χίου, ἐφόσον τοῦ δοθοῦν ἐγγυήσεις ὅτι 1)θἀ προσκληθῆι μὲ τὴν καθηγητική του ἰδιότητα. 2) Θἀ τοῦ δοθῇ ἑλάχιστος χρόνος ὁμιλιας χωρίς διακοπὴ γιὰ διαφημίσεις ἤ ἄλλη διακοπή 3) Θἀ γνωρίζῃ τὀ θέμα ποὐ θἀ ἁναπτύξῃ κατἀ τὀν ἑλάχιστο αὑτὀ χρόνο ἐκ τῶν προτέρων. Ὅλοι οἱ σημερινοἰ Ἕλληνες ἔχουν μιἀν ἁπορία. 1) Ἧταν οἱ Ἕλληνες σύμφωνοι μἐ τἠν ἐπανάσταση, ποὐ πλησιάζουν τἀ 200 χρόνια της ;2)Γιατἰ δἐν μπόρεσε ἡ Ἑπανάσταση νἀ φτιάξἠ ἕνα κράτος που νἀ μπορεῖ νἀ ἀναπληρώσῃ τὴν ὁθωμανικἠ Αὑτοκρατορία.

  Ἑγὼ ξέρω τὀ ἑξῆς σκόρπιο γιἀ τὀ 1. Ναἰ, παρόλο ποὐ οἱ μυήσεις στἠν μασωνικοῦ τύπου και συμβολισμοῦ Φιλικὴ Ἐταιρεία προχωροῦσαν ἁθρόα, σχεδόν δε ἀπροκάλυπτα, ἐλάχιστοι Ῥωμηοὶ ὑπήκοοι κατήγγειλαν τἠν συνωμοσία στἰς ὁθωμανικες ἀρχές, καἰ τἠν ἐκάλυψαν ἀπὀ τὀν μικρότερο ὡς τὀν μεγαλύτερο. Ὁ δἐ Πατριάρχης Γρηγόριος Ε ἀπαγχονίστηκε μἐ αὐτὸ κυρίως τὸ σκεπτικό, ὅτι ἡ συνωμοσία ἔγινε ἑν γνώσει του. Ἅρα εἶναι μῦθος ὅτι ἡ ἐπανάσταση δἐν ἔχαιρε τῆς ἁποδοχῆς των περισσοτέρων Ῥαγιάδων ποὐ εἶχε περιέλθῃ σἐ γνώση τους ἠ ὕπαρξη συνωμοτικῆς ἀπελευθερωτικῆς ὀργανώσεως.

  Τὀ 2) Εἶναι ἡ κατεξοχήν...σπεσιαλιτἐ τοῦ κου Κιτσίκη. Δἐν φταίει ὄμως ὁ ἐπιστήμων γιἀ τὴν συμπεριφορὰ τῶν μικροβίων ποὺ παρατηρεῖ. Δηλαδὴ ἄν τὀ σύγχρονο ἑλληνικὸ κράτος ἔχει προβλήματα, δἐν εἶναι ὁπωσδήπορτε ἀνθέλλην αὑτὸς ποὺ τὰ διαπιστώνει. Δουλειά τοῦ ἐπιστήμονος εἶναι λ.χ. νὰ ἑξηγήσῃ στὸ κοινὸ γιατι ὁ ἐνθουσιασμὸς δὲν ἤρκεσε στὀ νὰ φτιαχτεῖ κράτος ἀντάξιο τῶν προσδοκιῶν,καὶ του δημοσιογράφου δουλειά δὲν εἶναι νὰ κολακεύει τἀ πρωτόγονα ἔνστικτα τοῦ κοινοῦ, ποὺ θέλει νἀ ἁκούει μόνο ὅ,τι τὸ εὐχαριστεῖ προσωρινά, ἀλλὰ νἀ παιδεύει τὀ κοινὸ στἠν ψυχραιμία τοῦ νὰ παρατηρεῖ τις δυσάρεστες ἀλλὰ ἀναγκαῖες λεπτομέρειες τῆς ἐκθεσης τῶν πορισμάτων του ποιητοῦ. Ἅν γιἀ παράδειγμα, τἀ Μεγάλα Διονύσια τῆς Ἀθήνας δἐν ἑδιέποντο ἁπὸ κάποιον αὑστηρὸ κανονισμό, θἀ ῆταν δύσκολο νἀ ἐκθέσουν διἀ τῶν ἔργων τους οι τραγικοὶ καἰ κωμικοὶ ποιητές τὶς μεγάλες ἁλήθεις ποὺ περικλείουν οἱ τραγῳδίες καὶ κωμῳδίες τους. Δουλειά του δημοσιογράφου εἶναι λοιπὸν αὐτὴ τοῦ ἐπωνύμου ἄρχοντος, ποὺ ἦταν ἐπιφορτισμένος μὲ τὴν σωστὴ καἰ παιδευτικὴ ἁποστολὴ τῶν ἑορτῶν. Εἶναι λειτούργημα ἡ δημοσιογραφία, ὄχι θεατρωνισμός.

  ReplyDelete
 12. Πολλά συγχαρητήρια στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν!

  Με τις ενέργειές του εναντίον της Ολλανδίας και με τα αίσχη που πράξανε για μία ακόμη φορά οι Τούρκοι στο εξωτερικό, την Ολλανδία, ο Βίλντερς μόλις κέρδισε 5 μονάδες!

  Δώσε φόρα στον Εθνικισμό Ερντογάν με την τρέλα σου!

  http://www.pronews.gr/portal/20170312/world/diethnis-politiki/39/nyhta-tromoy-polemos-toyrkias-ollandias-fovoi-oti-ayto-einai

  Είναι δυνατόν να μην βγει ο Βίλντερς μετά από όσα έλαβαν χώρα μεταξύ Τούρκων και Ολλανδικής αστυνομίας;

  ReplyDelete
 13. Εγώ έχω να ω μονάχα ότι σήμερον η Χρυσή Αυγή θα ήταν κυβέρνηση και ως Εθνικιστικής φύσεως με Εθνικοσοσιαλιστικές φυλετικές τάσεις, θα είχε ωφελήσει πολύ την πατρίδα μας, εάν δεν είχε γίνει εύκολος στόχος του Εβραϊκού λόμπυ στις ΗΠΑ λόγω του Μεσοπολεμικού Εθνικοσοσιαλιστικού ανθεβραϊσμού της.

  Αυτό απεδείχθη η Αχίλλειος πτέρνα της που την καταβαράθρωσε από την δεύτερη(15-20% Φθινοπωρο 2013), στην τρίτη θέση(8-10%) τρία χρόνια μετά, διαιωνίζοντας τις δωσιλογικές κυβερνήσεις στο Ελληνικό κρατίδιο.

  Κρίμα και πάλι κρίμα!

  ReplyDelete
 14. Συνεπώς μπορεί να πουλάνε οι σιωνιστικές-μασονικές-εβραϊκές συνωμοσιολογίες, όμως δεν βοηθούν καθολου τον Ελληνισμό γεωπολιτικά και την εγκαθίδρυση Εθνικής Πολιτείας στην Ελλάδα της απολύτου σημερινής παρακμής.

  Τόσο απλά.

  ReplyDelete
 15. Όσο για τον αντικομμουνισμό, αυτός οφείλει να έρθει σε δεύτερη μοίρα.

  Διότι πρώτον η σημερινή δικτατορία που πεθαίνει την Ελλάδα δεν είναι σοβιετικού εργατικού τύπου αλλά αστικού Φιλελευθέρου. Συνεπώς τα βέλη πρέπει να κατευθυνθούν κατά των αστών φιλελευθέρων και όχι κατά των εργατών που αποτελούν και μέρος του Λαϊκού Εθνικισμού.

  Δεύτερον, ο Κομμουνισμός είναι νεκρός, οπότε με το να πολεμάς ένα πτώμα, το νεκρανασταίνεις κάνοντας έτσι την ζωή δυσκολότερη επιτιθέμενος σε δύο μέτωπα, ένα υπαρκτό(Φιλελευθερισμός) και ένα νεκροζώντανο(Κομμουνισμός).

  Συνεπώς, όποια Πατριωτική φωνή απωλέσει τον ανθεβραϊσμό και ξεχάσει ότι ύπάρχει το Κομμουνιστικό πτώμα, είναι σίγουρο ότι θα κυβερνήσει μελλοντικά την Ελλάδα, βγάζοντάς την από την σημερινή φοβερή παρακμή, δίδοντάς της ένα υγιές Εθνικό καθεστώς και Όραμα.

  ReplyDelete
 16. Για τον φίλο Στέφανο Χίο, τα παραπάνω.

  ReplyDelete
 17. Τὸ ζήτημα τῆς δημοσιογραφίας τὅχει πραγματευτῇ ὁ μέγιστος θεατρικὸς συγγραφέας Ἑρρῖκος Ἴψεν στὸ δράμα του Ἕνας Ἑχθρὸς τοῦ λαοῦ. Ὁ γιατρὸς Στόκμαν ποὺ ἁγαπᾶ τὸν λαὸ γυρίζει ἁπὸ τὸ τυπογραφεῖο, ὅπου ἔχει πάει νὰ καταγγείλῃ ἀφελέστατα τὴν μόλυνση τῶν νερῶν τῆς λουτροπόλεῶς του, παραξενεμένος. Σύντομα ἡ φυλλάδα τὸν βγάζει ἐχθρὸ τοῦ λαοῦ. Κι ὁ ἴδιος ἀποδέχεται τὸν χαρακτηρισμό. Μισῶ τὸν λαό, λέει, μὲ τὸ σπίτι του περικυκλωμένο, εἶμαι ἕνας ἐχθρὸς τοῦ λαοῦ ! Τὸ γεγονὸς ὅτι μετᾳ ἁπό αὑτὸ τὸ ἔργο βγαίνουν ἁκόμα ἐφημερίδες καὶ γράφονται ἁκόμα θεατρικά ἔργα δείχνει τὴν ματαιότητα τῆς ἱδέας τῆς πρόοδου, ποὺ κηρύσσει ὁ προφήτης Τρὰμπ ἁπὸ τὸν οὑρανοξύστη του, προστιθέμενος στὴν ἁτελείωτη σειρὰ τῶν προφητῶν τοῦ καπιταλισμοῦ. Θυμίζει τὸν Νέρωνα πρὸ τῆς καιομένης Ῥώμης, πράγμα μᾶλλον ἐπικίνδυνο γιὰ τὸν ἴδιο. Ἀλλὰ μήπως εἶναι δὰ κανείς ἁσφαλής ;

  ReplyDelete
 18. Φόρτσα Βίλντερς!

  Όπως τα λες μαζί σου!

  Κρίμα και πάλι κρίμα για το μέσο επίπεδο των γραικύλων στην Ελλάδα και το βοθροκατεστημένου των μίντια και των κατοχικών κυβερνήσεων!

  Εάν η Ελλάδα είχε Εθνική πολιτική και ήτο χώρα-υπόδειγμα, λόγω του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού, θα είχαμε όλη την Λευκή Δύση στο πλευρό μας και μαζί και την Ρωσία και το Ισραήλ! Τους Τούρκους τέτοια ιστορία που έχουν όλοι τους απεχθάνονται ειδικά τώρα με την άνοδο του Εθνικισμού στην Ευρώπη!

  https://www.youtube.com/watch?v=2SagtnlJNy8

  Κοιτάξτε εδώ τα σχόλια και δείτε:

  https://www.youtube.com/watch?v=wsDdAruq00E

  Κρίμα. Αντί να είμαστε υπόδειγμα Λευκής και Χριστιανικής κοινωνίας να έχουμε καταντήσει καρπαζοεισπράκτορες των Δυτικών και των Τούρκων!

  ReplyDelete
 19. Συνέχισε έτσι Ερντογάν!

  Έτσι, θα χάσεις σίγουρα το δημοψήφισμα. Βάλε πόσοι Τουρκαλάδες δουλεύουν ως ντονεροποιοί ή ως υπάλληλοι στην Δύση, οι οποίοι με τέτοια που κάνεις δίνουν βορά στους Εθνικιστές των Δυτικών αυτών χωρών. Εάν συνεχίσεις έτσι, οι Τούρκοι του εξωτερικού από φόβο μην πάθουν πογκρόμ, κοινωνική κατακραυγή ή απέλαση και χάσουν τις δουλειές τους, θα ψηφίσουν κατά εσού στο δημοψήφισμα.

  Επιτέλους οι ψευτομαγκιές έχουν και τα όριά τους. Έχω βαρεθεί να ζω υπό τον φόβο του κάθε ντονεροποιού Τούρκου!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πάρτον τηλέφωνο νἀ τοῦ τὰ πῆς. Δἐν εἶναι κατάσταση αὑτὴ μὲ τοὐς Τουρκαλάδες. Ἑμεἰς εἴμαστε ἁπόγονοι τοῦ Θεμιστοκλέα καἰ γι αὐτὸ δικαιούμαστε νἀ μᾶς δώσουν σοκοφρέτα οἱ ἁπόγονοι τῶν Βησιγότθων. Πἐς τοῦ Ἐρντογἀν νὰ πάρῃ τὴ γιοῦρτα του (λυόμενη σκηνή) καἰ να ἐπιστρέψῃ στἀ Ἁλταϊκά Βουνά. Ἕτσι ἐμεἰς θἀ περάσουμε στἠν ἄδεια Μικρασία, καἰ θἀ ξαναφτιάξουμε τἠν Βυζαντινἠ Αὐτοκρατορία. Μἐ τοὐς Κούρδους, δέ, ἀρκετά. Μᾶς κάνανε τη δουλειά μας ἁλλὰ τώρα θἀ ὑπαχθοῦν εἰς τἠν Αὐτοκρατορικὴν βούλησιν, ἀλλιῶς μαχαῖρι. Ἁνεξιθρησκίες καἰ τέτοια κομμένα. Στέμμα Βασιλεία ῥωμαίων, καἰ ὁρθοδοξία. Βέβαια πῶς θἀ τἀ βγάλουμε πέρα μἀ δόρυ καἰ ἱερὸν πῦρ - ἐ θἀ μὰς συντρεξῃ ὁ Ἁρχάγγελος Μιχαήλ μὲ τὴν ῥομφαῖα.

   Σᾶς ἑρωτῶ γιἀ νὰ ξυπνήσετε ἑπιτέλους. Ποιός ἁπο μᾶς θὰ γίνἡ Αὐτοκράτορας γιἀ νἀ τὀν θέλουν ὅλοι ; Για ἁπαντῆστε μου. Ἕτσι θἀ ἁρχίσετε νἀ καταλαβαίνετε μέσα στὀ κρανίο σας γιατἰ ἔγιναν οἱ Ἑπαναστάσεις.

   Delete
  2. Θέλω να επιστρέψει η Λευκή φυλή στα εδάφη της Μικράς Ασίας και να λάμψει πάλι το Ελληνικό μεγαλείο. Έχω βαρεθεί το κάθε κτήνος του Ισλάμ να απειλεί την ανωτέρα φυλή της Γης.

   Και σε ερωτώ ποία η συμβολή της συγχρόνου Τουρκίας στην Ανθρωπότητα πλην του Ισλαμισμού και του Παντουρκισμού/ΠανΤουρανισμού;

   Καμία.

   Ο Ελληνισμός δεν δύναται να ολοκληρωθεί όσον:

   α) Αποτελεί Βαλκάνιο πληθυσμό.

   β) Η Τουρκική Ισλαμική Οικουμένη του έχει πάρει τον δεύτερό του πνεύμονα, την Μικρά Ασία και τώρα απειλεί να βλάψει και τον πρώτο.

   Υ.Γ. Οι Τούρκοι οι σημερινοί καμία σχέση με τις πολεμικές Τουρκικές Ασιατικές φυλές δεν έχουν. Ούτε καν πολιτισμική. Οι Μικρασιάτες της Κεντρικής Ανατολίας ουδέποτε ήσαν πολεμικοί ως πληθυσμοί και ουδέποτε ανέπτυξαν αξιόλογο πολιτισμό. Η καρδιά της σημερινής "Τουρκίας" δεν είναι τυχαίο ότι κτυπά γύρω από το Αιγαίο!

   Delete
  3. Εάν εσύ ως αστός σοσιαλδημοκράτης δεν νιώθεις το Αίμα της Φυλής σου και των Προγόνων σου να σε καλεί, δικό σου φταίξιμο.

   Αλλα πάψε να χλευάζεις όσους το νιώθουν!

   Έχουμε ανεχτεί πολύ καιρό τους νέγρους, τους Άραβες και τους Αρμενοειδείς της Μικράς Ασίας πυ νομίζουν ότι κατάγονται από το Τουράν και το Εργκενεκόν!!

   Εάν δεν ήσαν Βαλκάνο-Ανατολίτες οι σημερινοί Έλληνες κατά το 1/3 μην πω το ήμισυ, αυτά δεν θα συνέβαιναν. Δεν μπορώ να σωπώ άλλο. Τα πράγματα οφείλουν να λεχθούν ως έχουν.

   Βγαίνει ο Κούλης και λέγει:

   "Μην προκαλούμε την Τουρκία!"

   Σοβαρά;

   Delete
  4. Ἑ πήγαινε λοιπὸν ἁπέναντι καὶ διώξτους.

   Delete
  5. Θα πάω αλλά μονάχα όταν έχω αφήσει πίσω μου άτομα όχι σαν κι εσένα, για να συνεχίσουν το έργο μου.

   Delete
  6. Χαίρομαι.

   Delete
 20. Μεταφέρω ἐδῶι κάτω μιἀ συζήτηση μὲ τὸν μικρὀ στρατιώτη παραπάνω ποὺ ἑντάσσεται στο γενικό μας θέμα, πιστεύω. Ὁ ἐθνικισμὀς εἶναι ἕνας σἐ ὅλες τἰς ἑποχές. Πιθανὸν στἠν Ἑλλάδα ὑπάρχει ἀπὸ τὸ Βυζάντιο. Πάντα ὁ ἑθνικισμὀς εἶναι μοντέρνος, γι αὐτὸ καὶ ἁντιἑκκλησιαστικός σχεδὸν πάντα ἄν ὄχι πάντα. Δἐν ἔχει διαφορἀ ὁ ἐθνικισμὀς τοῦ Γιαννόπουλου τοῦ μακαρίτη ἁπ τὀν εθνικσμὸ τοῦ Ναπολέοντα. Ὁ ἑθνικισμὸς παντοῦ καἰ πάντα εἶναι μιἀ φαντασίωση δύναμης ποὐ φτάνει ὡς τἠν ἁπελπισμένη ἁθανασία καἰ ἁντιστοιχεῖ στἠν προέκταση τοῦ σώματος τοῦ ἁνθρώπου μἐ τἀ ἑργαλεῖα (ῥόπαλα,τόξα,πιστόλια). Ἡ ὁπλοκατοχὴ εἶναι βασικὀ συστατικὸ τοῦ ἘΘΝΙΚΙΣΜΟΥ. Τὀ θἔμα ἄν ὁ Γιαννόπουλοςἦταν ἤ ὄχι ΕΛΑΣίτης ὑποκρύπτει ἑνδεχομένως, ,στὀ φαντσιακό, τἀ πιστόλια ποὺ διατηροῦσε ἤ ὄχι ὁ μακαρίτης ὁ Ε. Γιαννόπουλος σπίτι του. Ἡ ἰδέα εἶναι αὑτὴ τοῦ μικροϊδιοκτήτη, ποὺ τὸ πιστόλι του εἶναι ΔΙΚΟ του, δἐν εἶναι ἁπλῶς ὑπηρεσιακό. Ἡ ἄλωση τῆς Βαστίλλης ἔγινε ἁφότου ὁ Κάμιλλος Ντεμουλέν ἁνεβασμένος σἐ ἕνα τραπέζι, μἐ τὀ πιστόλι στὀ χέρι, κἀλεσε τὀν λαὀ τοῦ Παρισιοῦ νἀ ὁπλιστῆι λεηλατῶντας τἰς βασιλικές ἁποθῆκες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν λες κάτι καινούριο.

   Ο Εθνικισμός δεν είναι ο ίδιος, υπάρχει τεραστία διαφορά Φιλελεύθερου Εθνικισμού και Φασιστικού Εθνικισμού. Όπως υπάρχει και διαφορά Εθνο-Κομμουνισμού δηλαδή Εθνικιστικού Κομμουνισμού.

   Η Βόρειος Κορεα αποτελεί το πιο καθαρό παράδειγμα Εθνικομπολσεβικισμού, τα σύμβολα και οι αρχές Γιούρχε ουδεμία σχέση με τις Τροτσκυστικές ασυναρτησίες του 1919 έχουν, αποτελούν Φασιστικές βάσεις.

   Είμαι σίγουρος ότι ο Μάο εάν είχε νικήσει ο Χίτλερ θα είχε ασπασθεί τον Εθνικοσοσιαλισμό. Μέχρι και τα ίδια χρώματα, μαύρο-άσπρο-κόκκινο είχε η πρώτη Μαοϊκή σημαία.

   Εγώ επί τή βάσει αυτού, δεν καταλαβαίνω γιατί ο Καθηγητής γράφει στο Τρίτο Μάτι ότι ο Χίτλερ υπήρξε μαθητής του Στάλιν. Το αντίθετο συνέβη στα πάντα σχεδόν. Ο Στάλιν μαθητής του Φύρερ.

   Τέλος, Κωσταντή κάθε επαναστατική ιδεολογία πάντοτε χρειάζεται όπλο, δεν λές κάτι καινούριο!

   Ειδικά οι Φιλελέδες λατρεύουν την λέξη "Radical" εννοώντας βέβαια αστικό ριζοσπαστικό.

   Delete
  2. Στις ιδέες τους, απαντούμε με Góldofaf:

   https://www.youtube.com/watch?v=7VvV2nyN6-I

   Delete
  3. Πρέπει να αντιληφθείς ότι ο αστός φταίει για όλα.

   Πρέπει να διαλύσουμε τον αστό.

   Ο αστός δημιουργεί στην νεολαία υπαρξιακή κρίση. Σκοπεύω να θίξω ενδελεχώς το θέμα αυτό. Η αστική νεολαία μέσα στον ωκεανό νιχιλισμού ηδονίζεται μπας και μπορέσει να ξεχασει την απόλυτη ανυπαρξία της. Ο αναρχισμός, γνήσιο τέκνο του αστισμού, προβάλει στην τέχνη του έναν τεράστιο νιχιλισμό. Γιατί; Διότι απαρνήθηκε την ύπαιθρο και ησπάσθη το άστυ.

   Εμείς λοιπόν, για να μην πάθουμε υπαρξιακή κρίση, τί κάνουμε; Δεν το ρίχνουμε στον καταναλωτισμό, το νιχιλιστικό ναρκωτικό αυτό των αστών, μήτε περιμένουμε να δουλέψουμε για να μας "φύγει" η υπαρξιακή κρίση αντικαθιστώντας την Πίστη στην Φυλή, την Πατρίδα, την Θρησκεία και την Οικογένεια με την πίστη στην Εταιρεία!

   Όχι! Ασπαζόμαστε τον Φασισμό και όσα στοιχεία μπορούμε από τον Εθνικοσοσιαλισμό. Σπάμε την καταρμένη αστική φυλακή και περιφρονούμε με βλέμμα ειρωνικό τους αστούς κάθε μέρα γύρω μας.

   Εάν δεν ήμασταν φυλετισταί, θα συμμαχούσαμε με την πλήρως αντι-αστική Ισλαμική ιδεολογία όπως επράξαμε το 1940 κατά των Δυτικών αστικοφιλελευθέρων αποικιοκρατών.

   Εταιρείες, τότε, εταιρείες, και τώρα, οι Φιλελεύθεροι. Η εταιρεία ο ορισμός της αποικιοκρατίας!

   Delete
  4. Ο μικρός στρατιώτης το έχει πιάσει το νόημα.

   Εσύ γιατί αρνείσαι λόγω κουλτουριαραίας αστικής σοσιαλ-δημοκρατίας Κωσταντή;

   Άνοιξε τις πύλες στον αντι-αστισμό. Άνοιξε τις πύλες στην Τρίτη Θέση.

   Delete
  5. Δεν εἶμαι ἁντἰ ἁλλὰ μαζί.

   Delete
 21. Αὐτὸ ποὺ ἑδὦ μέσα ξεσκίζομαι νἀ δώσω νἀ καταλάβουμε χρόνια τώρα εἶναι τὀ ἑξῆς. Ἡ ἀστικὴ δημοκρατία βασίζεται στὀν ὁπλισμένο λαό,ἡ μοναρχία στὀν ἁφοπλισμένο λαό. Ὁ βυζαντινὸς στρατιώτης πιάνει τὀ δόρυ του κι αὐτὸ εἶναι, ἄς ποῦμε, τοῦ βασιλέως. Ὁ Κωνσταντίνος Κανάρης βγάζει τὀ δικο του πιστόλι ἀπὸ τὀ σεντοῦκι του κι εἶναι δικό του, ὄχι τοῦ σουλτάνου, κανενός.

  Ἑ λοιπὸν τοῦ Κανάρη τὸ πιστόλι ποὺ ειναι δικότου εἶναι στἠν πραγματικὀτητα τοῦ ἁκέφαλου βασιλέως. Ὁ ἐθνικισμὀς δηλαδὴ φτιάχνει ἕνα δίκτυο ἐξίσου μοναρχικὸ μὲ τῆς μοναρχίας. Ἅν τὀ καταλάβουμε αὐτὸ θὰ καταλάβουμε καὶ τὶ συμβαίνει στἠν Ἑλλάδα, καἰ ἡ ἀντιπαράθεση μεταξὺ κων Κιτσίκη καἰ Χϊου παραπάνω ἔχει ἄμεση σχέση, κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη, μὲ τὴν διαφορὰ μοναρχίας καἰ ἑθνικισμοῦ. Ξιἀμένα εἶναιὁἴδιος πύργος τῆς Βαβέλ, τὸ ἴδιο Ζιγκουράτ, ἡ ἴδια πυραμίδα. Ἡ μοναρχία τἠν στήνει ἁπο τἀ κάτω, κι ὁ ἐθνικισμὸς ἁπὀ τὰ πάνω. Ὁ ἐθνικιστὴς νομίζει πὼς αὑτὸς εἶναι ὁ Φαραώ. Ὁ μοναρχικὸς νομίζει πὼς δὲν εἶναι αὑτὸς ὁ Φαραώ, πὼς εἶναι ἀρχιτέκτονας στἠν ὑπηρεσία τοῦ Φαραῶ. Φαραῶ σημαίνει μεγάλο σπίτι.

  ReplyDelete
 22. Υγ. Μιἀ σημείωση γιὰ τοὺς Ὁμπάμα, Κλίντον κ.λπ. σοσιαλδημοκράτες. Ή ψυχολογία τους (ἔχουν πάρα πολλοὐς ὁπαδοὺς παγκοσμίως) εἶναι αὑτὴ τοῦ χαφιἐ (καταδότη) ποὺ θέλει νἀ λάβῃ τίτλους ευγενείας (anoblissement). Γι αὐτὸ τοῦς μισεῖ ὅλος ὁ κόσμος.

  ReplyDelete
 23. ΥΓ2. Ὁ ἐθνικισμὸς εἶναι τρομερὸ πράγμα. Δεῖτε τί ἔγινε στὴν Γιουγκοσλαβία. Προτιμῶ ποὺ λέει ὁ λόγος χίλιες φορὲς φασισμὸ ἁπὸ ἐθνικισμό. Πολῦ φοβᾶμαι ὅτι ὁ Τρὰμπ εἶναι τὸ πρῶτο. Ὸ ἐθνικισμὸς καίει τὰ χλωρὰ μαζί μὲ τά... χλωρά. Χιροσίμα, Ναγκασάκι, Δρέσδη. Ἐπίσης εἶναι τάτσι μῆτσι κῶτσι μὲ τὸν καπιταλισμό.

  ReplyDelete
 24. Πιὸ πάνω σχολιασμός: "Το ισλάμ επεβλήθει με σφαγές,γενοκτονίες και τρόμο".

  Ἀπάντηση: δὲν φταίει ἡ θρησκεία, φταίει ἡ κοινωνία. Ὁ ρωμαιοκαθολικὸς χριστιανισμὸς τῶν Σταυροφόρων ἦταν ἐξ'ἴσου βάρβαρος ὅπως κάποιο σουννιτικὸ μουσουλμανικὸ ἀραβικὸ Ἰσλάμ. Ἀλλὰ ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία δὲν ὑπῆρξε ποτὲ πραγματικὰ μουσουλμανική, οἱ Ἰρανοὶ δὲν ἦσαν σουννῖτες ἀλλὰ σιῖτες καὶ οἱ σουφῖδες ἦσαν αἱρετικοὶ, ὡς μοναχοί. Τὸ ἴδιο μὲ τὸν ἐθνικισμό. Ὁ ἰσότιμος ἐθνικισμὸς δὲν εἶναι δολοφονικός. Ὁ σωβινιστικὸς ἐθνικισμὸς ὅπως ὁ σταυροφορικὸς χριστιανισμὸς ἤ ἰσλαμισμὸς εἶναι. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο ισότιμος Εθνικισμός είναι ένας μύθος.

   Πάντοτε θα ύπάρχουν ανώτερα και κατώτερα Έθνη, όπως υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες φυλές.

   Τίποτε δεν σταματά τον ισχυρώτερο από το να επιβληθεί επί του ασθενεστέρου. Εσείς ως Γεωπολιτικός το ξέρετε πολύ καλά πόσο μετρά η ισχύ στην διεθνή σκακιέρα.

   Το Ντουγκινικό Imperium αποτελεί μία άριστη δικαιολογία επεκτάσεως του Ρωσικού Εθνικισμού επί των ασθενεστέρων γύρω κρατών. Έτσι έπραξε η Σταλινική ΕΣΣΔ με την Σοβιετική Σοσιαλιστική Ουτοπία και έτσι έπραξε το Τρίτο Ράιχ με την Φυλετική Σοσιαλιστική Ουτοπία.

   Delete
  2. Τίποτα δὲν σταματᾷ τὸν ἱσχυρότερο ἁπὸ τὸ νὰ συντριβῇ, καθὼς ὑπάρχει ἁκόμα ἱσχυρότερος ποὺ τὸν κάνει λυώμα.

   Delete
  3. Μπορείς να απαντάς με επιχειρήματα και να μην βγάζεις κραυγές χωρίς νόημα.

   Delete
  4. Προφανώς.

   Κάτι που δεν ξέρουμε;

   Υ.Γ. Η έννοια του ισχυρού είναι και σχετική.

   Delete
  5. :E μιὰ ζωὴ ψάχνουμε νὰ βροῦμε κάτι ἀπόλυτο.

   Delete
  6. Ορθόν

   Delete
 25. Αχαχαχα!!

  https://www.youtube.com/watch?v=4uDyMhXz32I

  Στόκοι!

  ReplyDelete
 26. Ἑὰν μὲ τὸν ὅρο ἱσότιμος ἑθνικισμὸς ἑννοοῦμε μιὰν ἐσωτερικὴ πορεῖα που δὲν εἷναι ἁκυρωτικὴ τοῦ ἐσωτερικοῦ μας ἑθνικοῦ ὑποκειμένου, μιὰ πορεία ποὐ δὲν περιέχει δηλαδὴ τἠν ἁυτοἁκύρωση, τὀτε ναἰ, ὁ ἁντεθνικισμὸς εἷναι τρόπον τινὰ τυραννία.

  Ὡστόσο ἡ θέσμιση τοῦ ἑσωτερικοῦ αὑτοῦ ὑποκειμένου, ἡ παγίωσή του σἐ μιἀ τελεσίδικη μορφή, εἶναι αὑτὸ ποὺ λέω ἑθνικισμό. Δηλαδὴ ἡ σύζευξη ἁντιμοναρχισμοῦ καἰ κράτους. Αὐτὸ λέω ἑγὼ παραπάνω ἑθνικισμό.

  ReplyDelete
 27. Υγ. Ὁ ἀντιμοναρχισμὸς εἶναι κάτι πολὺ ἁπλό. Δἐν δέχεσαι κανέναν πάνω ἁπὀ τὀ κεφάλι σου, ἄρα δἐν δέχεσαι βασιλιά. Ὑπακοῦς στὀν ἁξιωματικό ἁλλὰ τὀ κάνεις ἑπειδὴ εἶναι ἁντιμοναρχικός. Αὐτὸ ἔγινε τὀ 1776, τὀ 1821 καἰ τὀ 1789.

  ReplyDelete
 28. ....τὸ δύσκολο εἶναι νὰ μὴν ὑπακοῦς στὸ χρῆμα....

  ReplyDelete
 29. Yγ2. Εἶπε λοιπὸν ἕνας Ἑλληνορθόδοξος ἑθνικιστής."Ἑὰν θέλουμε μιὰ πολιτισμικὴ γραμμὴ ποὺ νὰ διασώζει τἠν πορεία τοῦ ἑλληνισμοῦ ἁνὰ τοὺς αἱωνες, αὐτὴ περνάει ἁπὸ τὴν Τουρκία ἁπαραιτήτως. Δεύτερη ἕρχεται ἡ Γαλλία καἰ τρίτες οἱ γερμανικές χῶρες. Οἱ Ἁγγλοσάξωνες παρὰ τὰ ἑπιμέρους ἑπιτεύγματά τους ἔχουν ῥημάξῃ τὴν ἁνθρωπότητα σἐ ὅλα τἀ επίπεδα, καἰ εἶναι τοὐλάχιστον ἁστεῖο νἀ κατηγοροῦνται οἱ Ἅραβες γιἀ ἔλλειψη πολιτισμοῦ τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ ΗΠΑ ῥίξανε δύο ἁτομικὲς βόμβες γιἀ νἀ μἠ μιλήσουμε για τοὐς βομβαδισμοῦς τῆς Γερμανίας. Γιἀ τὸ μέσο πολιτισμικὸ ἑπίπεδο κατόπιν ἑπελάσεῶς τους δὲν χρειάζεται νἀ σχολιάσω. Ὅσο γιἀ τἠν Ῥωσσία, κάτω τἀ ξερά της ἁπὸ τὴν ὀρθοδοξία. Θέλουμε ἕνα εἷδος εἱρηνικῆς συνομοσπονδίας μἐ τἤν Τουρκία καὶ τὸ Ἱσραήλ, ποὺ θὰ συνδυάζει τὶς ἁρετές τῆς μοναρχίας καἰ τῆς δημοκρατίας, καἰ ἀὑτὀ εἷναι τὸ παλαιὸ σύστημα τῶν μιλλιἐτ μὲ τοπικὴ αὐτοδιοίκηση ποὺ θἀ καταλήγει ὅχι σὲ ἕναν Σουλτανο ἁλλὰ ἕνα διακοινοτικό συμβούλιο χωρις πολιτικὲς ἁρμοδιότητες, ἀλλὰ φερεφωνία".(σημ. δηλαδή δὲν θἀ διατάζουν, θὰ μιλᾶνε). Νόμισμα θἀ ἕχουμε κοινό, δἐν θἄχουμε οὔτε ἁστυνομία, οὔτε στρατό, καἰ ἡ ὑποχρεωτικὴ ἐκπαίδευση θὰ ξεκινάει ἁπὸ τὴ Βίβλο καἰ τὀ Κοράνι. Ὅλα τἀ παιδιά, ἁγόρια καἰ κορίτσια, θὰ μαθαίνουν ὑποχρεωτικὰ ἑλληνικά, τουρκικὰ καἰ ἑβραῖκά ἤ ἁραβικά (γλῶσσα ἑπιλογῆς)".

  ReplyDelete
 30. YΓ4. Ὑπενθυμίζω τἀ βασικὰ προβλήματα ποὺ ἁντιμετωπίζει κάποιος ποὺ θέλει νἀ φτιάξηι κράτος. 1) ἡ ἄποψη κάποιων ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν δύναται νὰ φτιάξηι τίποτα ἁπολύτως. Αὐτὴ ἡ ἄποψη ἦταν διάχυτη στὀ Βυζάντιο καἰ κραταιὰ τρόπον τινὰ ἑπὶ χίλια χρόνια. Διάφοροι βυζαντινολόγοι και θεατρολόγοι λένε ὅτι οἱ βυζαντινοὶ καλλιτέχνες δἐν ὑπέγραφαν τἀ ἔργα τους ἑπιδὴ ἦταν λέει ὑποταγμένοι στἠν κοινότητα, τἠν κοινωνία. Ὑποψιάζομαι ὅτι λένε ἁθλιότητες. Πολὺ ἁπλὰ οἱ θεολόγοι εἶχαν καταλήξει στὀ ἴδιο συμπέρασμα μὲ ἕναν κοινὸ θνητὸ ὅτι δἐν φιάχνει ὁ ἄνθρωπος, ἀφοῦ τὰ ὑλικὰ τὰ βρίσκει.

  2) Ὅτι μπορεῖ νὰ φτιάξηι κράτος στἠ φαντασία του κι αὐτὸ λέγεται μῦθος. Ὅμως ο μῦθος δἐν φτάνει, δἐν εἶναι ποτὲ τελειώς ἱκανοποιητικός, γι αὐτὸ ὁ φασισμός ποὺ ἁπότι φαίνεται, βασίζεται στὀν μῦθο, περιέχει ἕνα πάρα πολὐ χοντρὀ ψέμα, αὐτὸ τῆς αὑτοεξαπάτησης.

  3) ὅτι στἠν πραγματικότητα κανεἰς δὲν πληρώνει φόρους οὔτε ὑπακούει οἱκείαι βουλήσει ἁλλὰ τρόπον τινὰ αὐτὸ συμβαίνει ἀπὸ μόνο του. Οἱ καπνιστὲς π.χ,. πῶς πληρώνουν φόρο καπνοῦ βαρύτατο ἤ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς πῶς γδύνετισημερα ἁπὸ τὰ ὑπάρχοντά του καἰ τὀ μέλλον τῶν παιδιῶν καἰ ἑγγονῶν του ; Ἕτσι πληρώνονται οἱ φόροι.

  ReplyDelete
 31. Yγ5. ἅν τὀ καλοσκεφτῆιτε τὀ ἑλληνικὸ κράτος εἶναι φασιστικοῦ τύπου. Βασίζεται σἐ δύο μύθους, τοῦ Βυζαντίου καἰ τῆς ἀρχαιότητος, καἰ δἐν ἔχει καμία ἄλλη νομιμοποίηση πλέον. Δἐν ἔχει κἄν ἑπαρκὲς ἁστικὸ κεφάλαιο, ὅπως πολὺ καλὰ τὰ λέει ἡ ἁνάρτηση, ὤστε νἆναι ἑθνικιστικό-καπιταλιστικό. Τὸ κοινωνικό του κεφάλαιο σκορπιέται στοὐς τέσσερεις ἀνέμους ἤ τὀ ἁπορροφᾶ ἡ μέλλουσα Ὁθωμανικὴ Αὐτοκρατορία. Ὅσο γιἀ τὀν Ἕρντογὰν σᾶς πληροφορῶ ὅτι ἴσως εἷναι ἑγκληματίας σὰν ἁρχηγὸς κράτους, ἁλλὰ θἀ ἁποδειχτῆι ἡ μεγαλύτερη πολιτικη προσωπικότητα τῶν καιρῶν μας, πιὸ πολὺ ἴσως κι ἁπὸ τὸν Ποῦτιν. Φτιάχνει ἁστικὴ τάξη ποὺ νὰ στηρίζει τἠν μοναρχία, ὅπως στἠν Γαλλία τῶν Λουδοβίκων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ο Ερτνογαν ειναι Ελληνας στην καταγωγη
   κριμα ομως που δεν το ξερει και μαχεται για το καλό των εχθρών μας

   Delete
  2. Τα σχολιάκια σου στο φυλετικά που κελαηδούσες και έβριζες τον διαχειριστή του εδώ ιστολογίου, λέγιντας μάλιστα τί χαζός που είναι και απάντησε στον ανώνυμο "Στέφανο Χίο", δεν έχουν περάσει απαρατήρητα, τρολλέα!

   Delete
 32. Πωπωπωπωπω!!!!

  Τί βλέπουνε τα μάτια μου!

  Ναζιστές στον Συριακό Στρατό!

  http://syria.liveuamap.com/en/2017/14-march-more-photos-of-5th-corps-of-syrian-armed-forces

  Πέραν της πλάκας, αυτός είναι Στρατός! Χαιρετισμός της Τιμής και της Νίκης στον Μπααθιστικό Φασιστικό Στρατό του Άσαντ!

  Και πώς πολεμάται ο Συριακός Εθνικισμός; Μέσω του ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΟΥ γουαχαμπιστικού Τζιχαδισμού. Σαν την μεραρχία του Σουλτάνου Μουράντ και τις λεγεώνες του...Αλπαρασλάν, ως σημαντικά μέρη της "Συριακής" αντιπολιτεύσεως...

  Πολλά συγχαρητήρια για τον χαιρετισμό! Η φωτογραφία άξια ευφημισμού!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι Ελληνες δεν ειμαστε ναζι....αυτα ειναι ναζιστικα
   ο κολωκωτρώνης δεν ηταν ναζι που μας ελευθερωσε απο τους τούρκους

   Delete
  2. Ξέρεις τί σημαίνει η λέξις "ναζί" τρολλέα;

   Delete
 33. Συγκρίνετε τώρα την παραπάνω φωτογραφία, με το παρακάτω βίντεο από την εκπομπή "Μακελειό", το οποίο μάλιστα ανέβηκε σε Εθνικιστικό κανάλι!!

  https://www.youtube.com/watch?v=dqnmi7SQhKQ

  Σοβαρά μετά απορούμε οι Εθνικιστές γιατί κόπηκε η φόρα; Απορούμε γιατί η ΝΔ θα κυβερνήσει πάλι;

  Συγκρίνετε το παραπάνω βίντεο με την ομιλία του Γεωργιάδη και του Φίλη στην ΟΝΝΕΔ Νέας Σμύρνης:

  https://www.youtube.com/watch?v=prFGl5t1mH4

  Παρότι διαφωνώ καθέτως και οριζοντίως με κάθε ΝεοΔημοκράτη και Φιλελεύθερο, όταν τα Εθνικιστικά κανάλια ανεβάζουν βίντεο με θέμα "Πορνομετανάστης στην Ρωσία" και ποτέ καμία ιδεολογική, φιλοσοφική ή γεωπολιτική ανάλυση, ενώ τα Δεξιά Φιλελεύθερα ανεβάζουν ομιλίες με θέμα την Ελληνοτουρκική γεωπολιτική, τους Εθνικούς κινδύνους και την εσωτερική κατάσταση στην Ερντογανική Τουρκία, αναφερόμενοι και στον Τουρκικό στρατό, δυστυχώς και το τονίζω, δυστυχώς το Εθνικιστικό κίνημα φαίνεται για τα κλάματα εν σχέσει με το Αστικοδεξιό.

  Μετά είναι να απορεί κανείς που ο Θεοδωράτος γράφει στο Liberal, παρότι οι Ιδέες του ανήκουν στον Φασισμό-και μπράβο του-και όχι στον Πολιτικό Φιλελευθερισμό;

  Γιατί τόση κατάντια ρε παιδιά;;;;

  ReplyDelete
 34. Αλλος ένα ποημα μου η οπως το λέω τα ατο-πηματα μου


  Θάνατος είναι οι κάργες που χτυπιούνται

  στους μαύρους τοίχους και τα κεραμίδια,

  θάνατος οι γυναίκες, που αγαπιούνται

  καθώς να καθαρίζουνε κρεμμύδια.

  Θάνατος οι λεροί, ασήμαντοι δρόμοι

  με τα λαμπρά, μεγάλα ονόματά τους,

  ο ελαιώνας, γύρω η θάλασσα, κι ακόμη

  ο ήλιος, θάνατος μες στους θανάτους.

  Θάνατος ο αστυνόμος που διπλώνει

  για να ζυγίσει μια ''ελλιπή'' μερίδα,

  θάνατος τα ζουμπούλια στο μπαλκόνι,

  κι ο δάσκαλος με την εφημερίδα.

  Βάσις, Φρουρά, Εξηκονταρχία Πρεβέζης.

  Την Κυριακή θ' ακούσουμε την μπάντα.

  Επήρα ένα βιβλιάριο Τραπέζης

  πρώτη κατάθεσις δραχμαί τριάντα.

  Περπατώντας αργά στην προκυμαία,

  ''Υπάρχω;'' λες, κ' ύστερα ''δεν υπάρχεις!''

  Φτάνει το πλοίο. Υψωμένη σημαία.

  Ίσως έρχεται ο Κύριος Νομάρχης.

  Αν τουλάχιστον, μέσα στους ανθρώπους

  αυτούς, ένας επέθαινε από αηδία...

  Σιωπηλοί, θλιμμένοι, με σεμνούς τρόπους,

  θα διασκεδάζαμε όλοι στην κηδεία.

  ReplyDelete
 35. Κυριε Κιτσικη

  ποια η σχεση του Σορος με τους Ιησουιτες καιτις βασιλικες οικογενειες

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φίλε που εμφανίζεσαι ως Βεροιεύς ,παρακαλώ,βρές καποιο άλλο ψευδώνυμο .
   Το ποιημα του Καρυωτάκη δεν το δημοσίευσα εγώ.
   ΟΥΤΕ ΤΗΝ ερώτηση για τον ΣΟΡΟΣ.
   ουτε το σχετικό με τον ορθογραφικά αδικηθέντα Κολοκοτρώνη.

   Βεροιεύς.

   Delete
 36. Δονάλδος Τραμβίος ο ΜεγαλοπρεπήςMarch 14, 2017 at 5:56 PM

  γεια σου ρε Δημητρη αλάνι

  ReplyDelete
 37. Συμφωνώ απόλυτα κ καθηγητά ότι αυτός ο σιχαμένος προδότης Τσίπρας πρέπει να εκτελεσθεί.
  Όχι μόνον δεν έσχισε τα μνημόνια όπως έταζε ο ελεεινός,αλλά ξεπούλησε και ότι είχε απομείνει,απ'τούς προηγούμενους προδότες πρωθυπουργούς.Και χίλιες μύριες προδοσίες καθημερινά,εναντίον του Εθνους απ τον συρφετό του συριζα.

  Υπενθυμίζω ακόμη ότι το θεμα του κατοχικού Δανείου και των πολεμικών αποζημιώσεων ,έντεχνα εθάφτη και απ τον τύπο και απ 'όλα τα κόμματα.
  Γιατι;
  ΓΙΑΤΙ ΕΝΩ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟς ΛΑΟΣ ΥΠΟΦΈΡΕΙ ΕΜΕΙς ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥς ΑΠΑΤΕΩΝΕς ΓΕΡΜΑΝΟΥς 400-500 ΔΙς ,ΠΟΥ ΘΑ ΜΑς ΚΑΘΙΣΤΟΎΣΑΝ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΔΙΧΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΧΡΕΟς;;;;;;
  Λοιπον. Γουδί σε ολους που διατέλεσαν πρωθυπουργοί μετά την μεταπολίτευση,συμπεριλαμβανομένου του αρχαιοκάπηλου .

  ΟΣΟ ΔΕΝ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΙς ΠΟΛΕΜΙΚΕς ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙς ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕς ΚΑΙ ΔΟΥΛΟΙ.

  βεροιευς

  ReplyDelete
  Replies
  1. ὁ ἀμπαρούτιστος τὸ πρῶτο μπαροῦτι ἀναυσάτω.

   Delete
 38. ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Βεβαίως.

   α) Οι Διεθνείς Ταξιαρχίες των Κομμουνιστικών και μερικών αναρχο-σοσιαλιστών.
   β) Τα Βάφφεν Ες-Ες
   γ) Οι Τζιχαδιστές του Ισλαμικού Κράτους και η Μουσουλμανική Αδερφότητα
   δ) Οι παν-Αραβικές Ταξιαρχίες Μπαάθ

   Delete
  2. Είμαι σίγουρος ότι θα βρεις και άλλα παραδείγματα.

   Οι Σταυροφορίες υπήρξαν επίσης, ένα είδους διεθνούς Καθολικού Στρατού.

   Delete
 39. ,,,καὶ περεμπιπτόντως ὁ Τρὰμπ εἶναι ἐν μέρει ἐπιλογὴ τοῦ κατεστημένου. Στὴν πραγματικότητα ὁ ἐθνικισμὸς εἶναι διεθνιστικός, ὅπως φαίνεται καὶ σήμερα καὶ ἀπὸ τὴν ἱστορία.

  ReplyDelete
 40. Νὰ προτείνω τέλος κάτι τὸ φαινομενικὰ ἄσχετο. Ἡ δύση προβάλλει πάνω στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα τὸ κλασσικιστικό της πρότυπο. Αὐτό δε τὸ κάνει σὰν αἱσθητικὴ κυριαρχία τῆς συμμαχίας αὐλῶν καὶ ἀστῶν ἐπί τοῦ δικοῦ της μεσαίωνα. Στὴν πραγματικότητα ὁ δικός της μεσαίωνας ἦταν ἡ κυριαρχία τοῦ Βυζαντίου καὶ οἱ σχέσεις Βυζαντίου καὶ Κίνας ἦταν τὸ νο 1, τρόπον τινά εἶναι καὶ σήμερα νο 1. Προτείνω, κάθε φορὰ που βλέπετε ἁρχαῖο ἤ βυζαντινὸ κείμενο, δεῖτε το σὰν μεσαιωνικό κείμενο γιὰ νὰ ἀσκηθεῖτε στὴν σχετικοποίηση τῆς κλασσικιστικῆς προκατάληψης, ἠ ἀρχαιότητα ἦταν πιὸ μεσαιωνική ἀπότι νομίζουμε. Συνδέουμε τὸ στρογγυλό (ἀρχαῖα θέατρα, τροῦλλος) καὶ τὸ φωτειν μὲ τὴν ἀναγέννηση, τὸ μακρουλὸ καὶ σκοτεινὸ μὲ τὸν μεσαίωνα. Πρόκειται γιὰ δυαδικό εὐνουχισμό. Ἀσκηθεῖτε στὸ νὰ ἀνακατεύετε τὰ αἰσθητικά πρότυπα. Προσπαθῆστε νὰ βλέπετε μιὰ τραγὠδία σὰν μυστήριο καί μιᾳ ἐφημερίδα σὰν χειρόγραφο.

  ReplyDelete
 41. Λίγοι ἔχουν καταλάβῃ ὅτι ὁ κος Κιτσίκης μιλάει μἐ ἁκρίβεια. Δἐν εἶχε πῆι θὰ βηγῆι ὁ Βίλντερς, εἶχε πῆι θὰ δοῦμε.Ἑγὼ ἁκόμα ἑπιμένω στὀ σχῆμα μου. Οἱ σημερινοὶ φασίστες εἶνα οἱ χθεσινοὶ Σύμμαχοι τοῦ Β. Παγκοσμίου πολέμου.

  ReplyDelete
 42. ...ἡ δἐ συνεισφορἀ τοῦ Καρόλου Μὰρξ στἠν κατανόηση της ἱστορίας ὡς ζῶντος φαινομένου εἶναι τριπλὴ ¨ἁπόσα ἔχω κατάλάβηι χύμα. Πρῶτον, κρατάει τὀ σωτηριολογικὀ σχῆμα τοῦ χριστιανισμοῦ τοῦ ἐπισήμου -"΄ολα κοινωνικῶς βαίνουν καλῶς. Δεύτερον, λέει. Παιδιά, μἐ τἠν ἐπανάσταση τἠν διπλή, βιομηχανικὴ και πολιτική, δέν ἔχουμε πλεον βασιλεία. Τεράστια κοσμογονία ἀπὸ τό 1789. Ὡστόσο ἔχουμε ἕνα προτσές, ποὐ ἀνήκει σἐ μιἀ νέα κοινωνία, τἠν καπιταλιστική. Πάρτε το χαμπάρι. Νέα κοινωνία ζοῦμε. Τρίτον ἡ νέα αϋτὴ κοινωνία δέν βαζίζεται στὀ ἐλεύθερο έμπόριο, ξυπνῆστε ἐπιτέλους. Βασίζεται στἠν βιομηχανία.

  Ἐφαρμογή. Ἐμεἰς γίναμε ἡ Εὐρώπη τοῦ Χίτλερ. Μεγαλώσαμε σἀν master race τἠν ὥρα ποὺ τὴ δουλειὰ τἠν κάνανε οἱ Κινέζοι. Τώρα ἦρθε ἡ ὥρα τὀ ἑργατικὸ μυρμῆγκι νἀ φάῃ κάτι τίς καἰ τὀ τζιτζίκι νἀ ψοφήσηι. Τὀ τζιτζίκι ἦταν τἀ ἐκφυλισμένα ναζιστικὰ στρατεύματα.

  Τὀ Ἰσλάμ εἶναι οἱ γκάσταρμπάιτερ. Οἱ Κινέζοι εἶναι ἡ βαριὰ βιομηχανία. Ὁ Τρἀμπ βρίσκεται στὴν θεση τοῦ Ῥοῦσβελτ. Ἅν ἐξοντώσηι τὸν ἑμπορικὸ ἁνταγωνιστή, ποιὸς θὰ κάνει τἠ δουλειά ; Ὁ ἐμπορικὸς ἀνταγωνιστἠς εἶναι καἰ ὁ προλετάριος. Πῶς θἀ ξεχωρίσῃ ὁ Τρὰμπ τὸν προλετάριο ἀπὸ τὸν πονηρὸ κομμουνιστή ; Προλετάριοι ὅλων τῶν χωρῶν ἐνωθῇτε !

  ReplyDelete
 43. Στἠν σύλληψη τοῦ Μάρξ, ὁ καπιταλισμὀς γιὰ πρώτη φορὰ δημιουργεῖ τἠν παγκόσμια κοινωνία. Στἠν βάση τῆς νέας παγκόσμιας κοινωνίας, ὁ συλλογικὸς παραγωγός, ἡ ἐργατικὴ τάξη δηλαδή, εἶναι τὀ σωτηριολογικὸ ὑποκείμενο της Ἱστορίας. Ἑ ἡ ἔννοια τῆς κοινωνίας σἀν ὁργανισμοῦ σωτηρίας εἶναι, ἅν δἐν ¨απατῶμαι, τὀ Βυζάντιο.

  ReplyDelete
 44. Κάτι τελευταῖο. Ἕχω πειστῆι ὅτι τὀ μονοτονικὸ σὰν ἐπιβεβλημένη ἁντεπιστημονικὴ κίνηση ἦταν ἔγκλημα ἑξόντωσης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ἡ συνέχεια τῆς ὁποίας ἁπὸ τἠν ἀρχαιότητα μπορεῖ πλέον νὰ σχεδιαστῆι μἐ ἑπιστημονικἠ ἀκρίβεια. Πολὺ ἁπλὰ τὀ πολυτονικὸ εἶναι ὁ ὁδηγὸς γιὰ τἠν ἁρχαία προφορά, χρησιμεὐει καἰ στἠν νέα, καἰ εἶναι γερμανοφυλετιστικοῦ τύπου ἡ ἑπιβολὴ τοῦ μονοτονικοῦ καἰ ὄχι φιλελεύθερη, ἄν καἰ στἠν διάδοση τοῦ φιλελευθερισμοῦ τὀν 18ο αἰ. μποροῦν νἀ ἀνιχνευθοῦν τἀ σπέρματα τοῦ μετέπειτα βάρβαρου volkisch φυλετισμοῦ.

  Ἡ κεντρικὴ ἱδέα ποὺ διαδίδεται ἑκείνην τὴν ἄθλια περίοδο εἶναι ὄτι ἡ ἀνθρωπότητα διἀ τῆς ἀστικῆς πρωτοπορίας ἔκανε ἕνα ἄλμα πρὸς τὰ ἑμπρός. Τὀ κάψιμο τῆς βιβλιοθήκης τῆς Ἁλεξάνδρειας (ποὺ εἶναι ἑν μέρει μῦθος) ὠχριᾶ μπροστὰ στἠν πολιτισμικὴ βαρβαρότητα τοῦ "νέου ἁνθρώπου" ποὺ γεννιέται μὲ τὴν Γαλλικὴ ¨Επανάσταση καἰ νομίζει ὅτι κάποιος εἶναι ἑπειδὴ προσβάλλει ἁναίσχυντα τἀ θεία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η επιβολή του μονοτονικού,είναι μία απ τις πολλές εχθρικές ,προδοτικές πράξεις ενάντια στο Ελληνικό πνεύμα.
   Η κατάργηση ,ουσιαστικά,του μαθήματος της Ιστορίας.
   Των αρχαίων Ελληνικών.
   Η εγκατάλειψη εκατοντάδων αρχαιολογικών χώρων ,έρμαια των αρχαιοκαπήλων και της Φύσης.
   Γενικα η ,με ύπουλο όμως μεθοδικό τρόπο,επιβολή του ''εύκολου'',του΄''ευχάριστου'',του ''χαβαλεδιάρικου'',του ''λαικού'',του ''ωχ-αδερφισμου'',του ''κούλ'',του''αντιηρωικού'',του ΧΥΔΑΙΟΥ τελικά,στο υποσυνείδητο της νεολαίας.

   Αυτόν τον Εκχυδα'ι'σμο του,πληρώνει ο νεοέλληνας και θα συνεχίσει να τον πληρώνει αν δεν αλλάξει μυαλά.

   Βεροιεύς

   Delete
  2. Επιτέλους! Μία φορά που μίλησες σωστά και σεβάσμια ως προς τα Θεία!

   Πάντως μία σχέση φυλετισμού και ατονικού εγώ θα έλεγα υφίσταται. Ο φυλετισμός ψάχνει το αρχαιότερο και κατ'αυτόν το πιο ατόφιο. Συνεπώς, δεν είναι να απορεί κανείς που οι Έλληνες φυλετιστές όχι μονάχα δέχονται το μονοτονικό-σαν τον Πλεύρη-αλλά δείχνουν συμπάθεια μεγάλη και στο αρχαιοελληνικό ατονικό! Μάλιστα ο Πλεύρης-και είναι ενδιαφέρουσα η θέση του-δέχεται το μονοτονικό διότι όπως λέγει οι αρχαίοι Έλληνες δεν έγραφαν με τόνους αλλά τους εννοούσαν!

   Είναι σίγουρο ότι το πολυτονικό έχει Ρωμαίηκες, δευτερευόντως Ελληνιστικές, και όχι τόσο Ελληνικές ρίζες. Διότι το πολυτονικό αποκτά τεραστία σημασία ως συνδετικός κρίκος λόγω της Ρωμανίας και της Ελληνικής πολυτονικής γραφής του Ευαγγελίου.

   Ο Πλάτων, ο Σωκράτης και ο Αριστοτέλης όμως, ουδεμία σχέση με την πολυτονική γραφή έχουν. Το ότι είναι σημαντική για την κατανόηση της Φιλοσοφίας τους από εμάς τους Νεο-Έλληνες, αυτό συμβαίνει διότι εχάσαμε την αρχική προφορά των Ελληνικών και συνεπώς δίχως το πολυτονικό δεν δυνάμεθα εκ φύσεως να προφέρουμε σωστά τα αρχαία Ελληνικά.

   Delete
  3. Ξεκολλῆστε ἀπὸ τὰ ἐπιχειρήματα τῆς πλάκας τῶν μονοτονιστῶν ποὺ τὸ μόνο τους ἐπιχείρημα εἶναι ὄτι βόλευε τοὺς τυπογράφους τὸ μονοτονικό. Βλακεῖες, λένε ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ παραπάνω διότι δὲν ξέρουν τὸ θέμα καὶ σὰν ἑλληναράδες παπαρολογοῦν. Ἔγινε παιδί μου καλὸ ἀλλαγὴ στὴν προφορὰ, ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ στὴν κοινὴ ἑλληνιστική. Οἱ ἐρασμιακοὶ στὴ δὺση εἶναι τρόπον τινὰ πιὸ σωστοί. Στὴν κλασσικὴ προφορά - μιὰ ὑποθετικὴ κλασσική προφορά - τὸ οι διαβάζεται οϊ. Οἱ φιλόλογοι λοιπὸν τῆς ἀρχαιότητας προσέθεσαν τοὺς τόνους καὶ τὰ πνεύματα ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ ἁποδοθῇ καὶ ἡ παλαιὰ καὶ ἡ νέα προφορὰ μὲ τὸ ἴδιο γραπτὸ σύστημα. Καὶ ἔτσι γινόταν χωρίς κανένα πρόβλημα μέχρι τὴν μὴν τὴν χαρακτηρίσω ἀστικὴ νεύρωση τῶν σοφολογιωτάτων ὅτι ἄλλο ἠ δημοτικὴ ἄλλο ἡ ἀρχαία ἄλλο ἠ λόγια γλῶσσα. Τᾳ πράγματα εἶναι
   παρα πολὺ ἁπλά. Μὲ τὴν διάδοση τῆς ἑλληνικῆς ἐπῆλθε ἁλλοίωση κυρίως τῶν φωνηέντων. Ὅμως οἱ φωνολογικοὶ νόμοι ἀκολουθοῦν μέχρι σήμερα ἐν πολλοῖς τὰ πρὸ τῆς ἀλλοιώσεως, καὶ ἔτσι χρειαζόμαστε τὴν κλασσικὴ γραφή. Τὸ πολυτονικὸ εἶναι κλασσικὴ γραφὴ ΣΥΝ τὴν ἑλληνιστικὴ ἀλλοιώση. Οἱ κόπανοι οἱ Κοραϊστές - διότι πρόκειται περὶ κοπάνων - θέλανε ἀποτουρκισμὸ τῆς γλώσσας διότι μέσα στὸ κρανίο τους ὑπῆρχε τὸ πρωτοφασιστικὸ φαντασιακὸ τῆς ἐλευθέρας κοινότητος ἀγρίων ἱνδοευρωπαίων φυσικῶν ἀνθρώπων, αὑτὰ τὰ μουρλὰ τὰ γιακωβίνικα. Καὶ ὑποτίθεται ὅτι τὰ τούρκικα ἦταν σημάδια τῆς σκλαβιᾶς. Ὀχετὸς ἁνιστορικῶν ἠλιθιοτήτων ἦταν αὐτὴ ἡ πρωτοφυλετιστικὴ ἀντίληψη ἡ νεοκλασσική, καὶ ὁ Καταρτζῆς εἶχε βάλῃ τὶς σωστὲς βάσεις λίγο παλαιότερα.

   Κατανοῶ ὅτι θέλανε οἱ ἄνθρωποι νὰ ξεφύγουνε ἀπὸ τὴ σκλαβιά, ἀλλὰ ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι μία, τὸ πλυτονικὸ διατηρεῖ τὴν συνέχειά της καὶ ἡ γλωσσικὴ συνέχεια ΔΕΝ εἶναι θέμα προτιμήσεως πολιτικῆς ἁλλὰ ἁπλὸ ἱστορικὸ γεγονός ποὺ ἀμάν! Παρακάτω ὁ Βεροιέας δὲν σνειδητοποιεῖ ὅτι ἡ Καρυάτιδα εἶναι ἡ νὺμφη τῆς καρυδιᾶς. Διότι τοῦ ἔχει σφηνωθῆι μᾶλλον στὸ κεφάλι ὁτι οἱ ὰρχαῖοι εἶναι σὰν τοὺς πίνακες τοῦ Νταβίντ. Συγννώμη Βεροιέα ἄν κάνω λάθος. Ὁσο γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ πολιτογραφοῦνται οἱ ξένες λέξεις στὸ πολτονικό, πολὺ ἀπλὰ ἀκολουθεῖς τοῦ κανόνες μακρ πρ βραχέος κ.λπ. καὶ τελείωσε τὸ πράγμα. Εἶναι άλήθεια ὅτι ὁ ἁρχαῖος τὴν λέξη Οὺάσινγκτων τὴν διάβαζε περίπου ΟΟΥΑΣΙΚΓΚΚΤΟΟΝ. Ἁλλὰ ΔΕΝ ε/ιμαστε ἀρχαῖοι Ἕλληνες διότι στὴ γῆ κατέβηκε ὸ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ πράγμα τὸ ὁποῖο ἁπὸ τότε κνον ΑΜΑΝ οἱ λεγόμενοι διαφωτιστὲς νὰ ξεχαστῇ.

   Delete
  4. Περισπωμένη σημαίνει ὅτι ἁκούονται σὲ ἕναν χρόνο δύο φωνήεντα τονιζόμενα, εἴτε διαβάζονται διακριτῶς εἴτε ὄχι. Δηλαδή, π.χ. Ὦ ἁγαπητὸν αὐτάδελφον Ἰσμήνης κάρα = Ο Α-ΓΚΑ-ΠΕΕ-ΤΟΝ ΑΟΥ-ΤΑ-ΝΤΕΛ-ΦΟΝ ΙΣΜΕ-Ε-ΝΕ-ΕΣ ΚΑ-ΡΑ = 15σύλλαβος ἀγνὸς παρθένος. Μὲ ἄλλα λόγια μὲ τὸ πολυτονικὸ διασώζεις τὴν ἀρχαία προφορὰ στὴν γλῶσσα σου τὴν γραπτὴ καὶ εἶναι καὶ σωστή. Πρέπει νᾷσαι κάπως...μπίπ γιὰ νἆσαι μονοτονιστὴς καὶ ἐθνικιστὴς μαζί.

   Ἄν πετάξῃς τὴν ἱστορικὴ ὀρθογραφία τελείως, ποὺ εἶναι μιὰ ἄποψη, πετᾶς τὴν άρχαία γραμματεία καὶ τὴν Ἁγία Γραφή στὰ σκουπίδια. Θέτε νὰ τὸ κάνουμε ; ΟΚ. Τότε ὅμως ἁρχίζουμε ἀπὸ τὸ μηδέν ΚΕ ΓΡΑΦΥΜΕ ΕΤΣΙ ΣΑΝ ΧΑΖΑ. ΟΜΟΣ ΔΕΝ ΒΟΡΥΜΕ ΝΑ ΓΡΑΨΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΝΕΑ ΕΛΙΝΙΚΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΑ ΑΡΧΕΑ ΕΛΗΝΙΚΑ ΔΙΟΤΙ ΠΡΟΚΙΠΤΥΝ ΠΑΛΑvΟΜΑΡΕΣ ΔΙΛΑΔΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΟ ΣΤΙΧΟ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΡΑΖΙΣ ΠΕΡΙΠΥ ΙΣΜΙΝΙ ΑΔΕΛΦΥΛΑ ΜΥ ΑΓΑΠΙ ΜΥ ΨΥΧΙ ΜΥ.

   Delete
 45. Πολὺ σωστὸ τὸ παρακάτω σχόλιο τοῦ Κωσταντῆ γι'αὐτὸ καὶ τὸ ἀνεβάζω στὸ Facebook. Δημήτρης Κιτσίκης

  " Ἕχω πειστῆι ὅτι τὀ μονοτονικὸ σὰν ἐπιβεβλημένη ἁντεπιστημονικὴ κίνηση ἦταν ἔγκλημα ἑξόντωσης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ἡ συνέχεια τῆς ὁποίας ἁπὸ τἠν ἀρχαιότητα μπορεῖ πλέον νὰ σχεδιαστῆι μἐ ἑπιστημονικἠ ἀκρίβεια. Πολὺ ἁπλὰ τὀ πολυτονικὸ εἶναι ὁ ὁδηγὸς γιὰ τἠν ἁρχαία προφορά, χρησιμεὐει καἰ στἠν νέα, καἰ εἶναι γερμανοφυλετιστικοῦ τύπου ἡ ἑπιβολὴ τοῦ μονοτονικοῦ καἰ ὄχι φιλελεύθερη, ἄν καἰ στἠν διάδοση τοῦ φιλελευθερισμοῦ τὀν 18ο αἰ. μποροῦν νἀ ἀνιχνευθοῦν τἀ σπέρματα τοῦ μετέπειτα βάρβαρου volkisch φυλετισμοῦ".

  ReplyDelete
 46. Εχω την απολύτως στερεά αίσθηση,ότι ,όλες οι τέχνες ,όλων των λαων,όλων των εποχών,αδυνατούν να ισοβαρίσουν σε καλλιτεχνική αξία ,μίαν και μόνην Καρυάτιδαν.

  Τα αρχαιοελληνικά αισθητικά πρότυπα δεν ανακατεύονται Κωνσταντή,για τον απλό λόγο ότι είναι υπεράνθρωπα,ενώ τα υπόλοιπα ανθρώπινα.

  Βεροιεύς

  ReplyDelete
 47. Γιατἰ ἑνῷ τόσο κόπτονταν περὶ συνεχείας τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, ἁκόμα καὶ οἱ περισσότεροι δημοτικιστὲς λόγιοι δἐν πρόσεξαν ὅτι ὁ ἰαμβικὸς στίχος τῆς τραγῳδίας εἶναι ἁπότι φαίνεται ἁπλὸς δημοτικὸς δεκαπεντασύλλαβος ;; Ἴσως διότι ὁ δημοτικισμός τους ἦταν volkisch, καἰ τὀ volkisch δὲν εἶναι λαϊκό. Ἴσως βλέπανε τὸν ἑλληνικὸ λαὸ σἀν λαὸ τῆς Σαξωνίας, τῆς Βαυαρίας καἰ τοῦ Τυρόλου. Ἴσως δἐν πίστευαν πραγματικὰ στὴν συνέχεια τὴν ὁποῖα ἑπαγγέλλοντο.

  Ἕπρεπε νἀ καλλιεργηθῇ ὁ μῦθος τῆς ὕπαρξης ἑνὸς στεγανοποιημένου, ἠλιθίου καἰ ἀγραμμάτου λαοῦ προκειμένου νἀ ¨ενισχυθῇ αὑτὸς τῆς πρωτοπορίας του. Ὁ μῦθος τῆς πρωτοπορίας εἶναι τὸ συγχωροχάρτι τοῦ ἁστοῦ, ποὺ στὴν ὑλική του μορφἠ λέγεται χρῆμα.

  ReplyDelete
 48. Υγ. Βεροιεῦ, τὸ τῆς Καρυάτιδος σῶμα λαχταριστὸ εἶναι καὶ τὰ χρώματα τὰ εὐγενικὰ ἄν τῆς λείπουν ἀκόμα πιό ὄμορφη εἶναι ζωντανὴ καὶ ὄχι φυλακισμένη μέσα στὴν καρυδιά.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η καρυδιά πού κολλάει τώρα ;
   Συμφωνείς σ'αυτό που είπα ή όχι;
   Όταν είδα από κοντά την Καρυάτιδα στο Μουσείο ,ανατρίχιασα και βούρκωσα από συγκίνηση και από χαρά που είμαι Ελληνας.
   Τέτοια συναισθήματα δεν γεννά στην ψυχή του ανθρώπου ,ακόμη και το τελειότερο έργο τέχνης.
   Τά γλυπτά αυτά ξεπερνώντας την τελειότητα απέκτησαν ψυχή .
   Που,πότε,ποιοί μπορούν να συγκριθούν με τους Ελληνες στην Τέχνη,για να μην αναφέρω τα υπόλοιπα.
   Το ξαναλέω:Η τέχνη όλων,παντού,πάντοτε,μαζί,ούτε μία εκ των Καρυάτιδων.

   Βεροιεύς   Delete
  2. Δέν βούρκωσες ἑπειδὴ εἷσαι Ἕλλην. Εἶσαι Ἕλλην ἑπειδὴ βούρκωσες.
   Πρόσεξε ὅμως Ὁ κοινωνιολόγος Ῥ. Σένετ πρόσεξε ὅτι στὀν ὕστερο 19ο αἱῶνα ὑπῆρχε μιὰ τάση ἄσκησης πολιτικῆς διὰ τοῦ συναισθήματος. Κι ὁ Στἐρνχελ τὅχει προσέξῃ. Στὀ θέατρο αυτὸ εἶναι γνωστό. ¨Ηθοποιὸς καἰ θεατὴς προσπαθοῦν νἀ πείσουν τὀν ἑαὑτό τους ὅτι συγκινεῖται. Αὐτὸ εἶναι ὑποκρισία.

   Delete
  3. Δηλαδή ρε Κωνσταντή,μια Καρυάτιδα ,ένα άγαλμα (εκ του αγάλλομαι),ασκεί πολιτική επιρροή επάνω μου;
   Τι είναι ;Η Κωνσταντοπούλου;

   Υ.Γ Πρόσεξες ότι οι άξεστοι Λατίνοι και κατά συνέπεια οι Δυτικοί αποκαλούν το άγαλμα statue,δηλ ακίνητο-σταθερό;
   Αυτό που προκαλεί αγαλλίαση στον Ελληνα,για τον δυτικό είναι ένα ακίνητο μάρμαρο.

   Βεροιεύς

   Delete
 49. Πρέπει ἑπίσης νἀ σᾶς θυμίσω ὅτι ἡ Ἑλλὰς δἐν εἶναι μη-εὐρωπαϊκὸ κράτος (ὄπως δεν εἶναι οὔτε ἡ Ἁμερική) καἰ σἐ αὑτὸ ὁ κος Βασίλης Κρεμμυδᾶς ἔχει δίκιο, στὀ ἑξῆς. Ὅτι ἡ Επανάσταση τοῦ 21 ἦταν φιλελεύθερη, καἰ τελικὰ ἔχω τἠν ἐντύπωση ὄτι ὅλες οἱ κοινωνίες ποὺ προῆλθαν ἁπὸ φιλελεύθερη ἐπανάσταση ἔχουν ῥοπὴ πρὸς τὸν φασισμό. Ὁ φασισμὸς εἶναι ἕνα εἶδος μοῦ φαίνεται ξαναζεστάματος τῆς φιλελευθέρου φασολάδας, μὲ ἕνα νέο στοιχεῖο ποὺ προστίθεται στὴν κατσαρόλα. Ποιό εἶναι αὑτό; Δἐν εἶναι ὁ ἑθνικσμὀς σἐ καμία περίτωση. Ὅπως λέει ὁ Μολιέρος κάπου, περίπου -"Δῶστε μου τἀ φῶτα σας, θέλω τἠ συμβουλή σας".

  ReplyDelete
 50. ... ἁναρωτιέμαι ἄν αὑτὸ τὸ στοιχεῖο εἶναι ἱταλιάνικο, παρακαλῶ. Καἰ τὀ ἱταλιάνικο στοιχεῖο ὑπῆρχε στὀν φιλελευθερισμό, ἀπόδειξη ο Άλφιέρι καἰ ἡ μελοποίηση τοῦ σολωμικοῦ ὕμνου ἀπὀ τὀν Μάντζαρο, ποὐ εἶναι ὁπερατικὸ σουξέ.

  ReplyDelete
 51. ...ἄν τὀ ψάξουμε μάλιστα ἴσως δοῦμε ὁτι ὁ φασισμὸς εἶναι παραδόξως πιὸ κοντὰ στὴν λεγόμενη Άναγέννηση (βρἐ βρἐ γιἀ δἐς τἠν ἑτυμολογία) ἁπότι ὁ προτεστάντικος φιλελευθερισμός. Βέβαια, τα φασιστικὰ κινήματα ἁγαποῦν τὴν ὁμοιομορφία. Ἑνῶι ἡ Ἁναγέννηση δείχνει τραλαλί τραλαλό. Ὅμως ὑπάρχει ἕνα αὐτοσαρκαστικὀ στοιχεῖο στὰ φασιστικὰ σύμβολα. Ϊσως κατἀ βάθος ὁ φασισμὸς εἶναι περισσότερο ἁντιμασωνικὸς παρὰ ἁνθεβραϊκός καἰ ἑκφράζει τὀν φόβο τῶν προλεταρίων,ὅχι τῶν μικροαστῶν (οἱ μικροαστοὶ εἶναι πρώην ἤ παραλίγο προλετάριοι) γιὰ τοὺς μασώνους. Διάβασε τὀ εὑαγγέλιο τῆς κεντροευρωπαϊκῆς μοντέρνας λογοτεχνίας, τὀ μεγαλειώδες ἁριστούργημα τοῦ Γκέοργκ Μπύχνερ, ΒΟΫΤΣΕΚ.

  Τρόπον τινὰ οἱ μασῶνοι προδίδουν τἠν λαϊκὴ ἑπανάσταση ποὺ βράζει κάτω ἁπὸ τὶς φιλελεύθερες ἑπαναστάσεις. Μιἀ λαϊκὴ ἑπανάσταση ποὺ βρίσκεται πίσω απὸ τὴν Ἁναγέννηση, καἰ ποὺ τἠν ἔχουν μυριστῆι ὁ ῥῶσος κριτικὸς λογοτεχνίας Μπαχτἰν καἰ οἱ συνεχιστές του.

  ReplyDelete
 52. Οἱ ἱταλικἐς πόλεις ἐστράφησαν μὲ λῦσσα κατὰ τὴς ἔνωσης τῶν Ἑλλήνων μὲ τοὐς Τούρκους. Κι ὄταν λέμε Τούρκους εννοῦμε μουσουλμάνους μοντερἐ ποὺ κατέχουν τἠν γραμμὴ Κωνσταντινούπολη-Πεκίνο. Οἱ ἰταλιάνοι θελανε νὰ ἁσκοῦν τὸ νταβατζηλίκι τους στὶς ἐμπορικἐς ὁδοὐς τῆς Ἁνατολῆς. Ὁλόκληρη ἡ ἡγεσία τῆς λεγομένης Ἁναγεννήσεως ἦταν αὐτὸ τὸ πράγμα. Γιὰ νὰ τὸ κάνουνε δὲ φανατίσανε τοὺς πληθυσμούς τους ἐναντίον μᾶς συμμαχίας ὁρθοδόξων κἰ μουσουλμανων. ὁ πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρις προσπάθησε νἀ ἁποσπάσῃ ἀπὸ τοὺς παπιστές τοὺς προτεστάντες, αὑτοὶ ὅμως καταφέρανε οἱ μὲν παπιστές να τὸν κρεμάσουνε, οἱ δὲ προτεστάντες νἀ καβατζάρουν τὴν Ἁφρική, μαζἰ μὲ τοὐς Πορτογάλους. Τὀ μασωνικὸ πρότυπο δείχνει προτεσταντικὸ ἁλλὰ δὲν εἶναι. Πρόκειται γιὰ τἠν μετατροπὴ τῶν ἱπποτικῶν ταγμάτων τῆς Δύσεως σἐ ἑμπορικές ἑπιχειρήσεις. Οἱ μασῶνοι εἷναι κοντοπραξία προτεσταντῶν καἰ καθολικῶν. ὁ άντιμασωνισμὸς εἶναι οὑσιαστικἀ ἡ προδοσία τῆς ἑπανάστασης τῶν χωρικῶν ἁπὀ τὀν Λούθηρο.

  ReplyDelete
 53. διόρθ. κατἀ τῆς προδοσίας.

  ReplyDelete
 54. ..μὲ τὰ πολλὰ ὑποπτεύομαι ὅτι ὁ ἡγέτης τῶν ἀπανταχοῦ τῆς γῆς φασιστικῶν κινημάτων εἷναι καἰ θὰ εἶναι ὁ Πέτρος ὁ ἑρημίτης. Ὁ ἡγέτης τῆς σταυροφορίας τῶν φτωχῶν.

  ReplyDelete
 55. Ὁ Πετρος ἦταν ὁ Ἁριστοτέλης (ἤ μᾶλλον ὁ Διογένης) τῆς σταυροφορίας τῶν φτωχῶν καἰ δίπλα του εἶχε ἕναν ἱππότη τῆς συμφορᾶς ποὺ ὁ Δὸν Κιχῶτης τοῦ Θερβάντες εἶναι ἡ εἱκονογράφησή του. Ἅν προσέξετε οἱ φασιστὲς ἡγέτες ποὺ ξέρουμς ἔχουν κάτι δονκιχωτικό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ποιό αρχαιοελληνικό πολιτικό σύστημα είναι πλησιέστερον του Φασισμού,Κωνσταντή;;
   Ποιόν αρχαίο ηγέτη θα χαρακτήριζες φασίστα;;

   Βεροιεύς

   Delete
  2. Ο Φασισμός πρώτα ανελύθη με τον Πλάτωνα και την Πολιτεία του.

   Ο Φασισμός είναι η φυσική ανθρώπινη κοινωνική και πολιτική οργάνωση.

   Ο Φιλελευθερισμός είναι καταδικασμένος. Όπως φυσικά και ο Κομμουνισμός.

   Θεοκρατία και Φασισμός. Ο Φασισμός είναι μία (πολιτική) θρησκεία.

   Delete
 56. Ὀ Δὸν Κιχώτης εἶναι τρελλὸς ἐπειδὴ ὁποιοσδήποτε ἄλλος στὴ θέση του θὰ ἠταν παλιάτσος. Ὁ Δὸν Κιχώτης εἶναι ἱππότης ἐπειδῃ τὸ πιστεύει. Ἁναρωτιέμαι ἄν ὁ φασισμὸς εἶναι μιὰ ἀναθέρμανση τοῦ ἐπαναστατικοῦ πνεύματος ἀνάλογη τῆς πολιτιστικῆς ὲπαναστάσεως τοῦ Μάο Τσὲ Τούνγκ. Ὁ λόγος ποὺ στρέφεται κατὰ τοῦ ῥασιοναλισμοῦ εἶναι ὅτι ὁ τελευταῖος τὸν ἐμποδίζει νᾶ πιστέψῃ τὸν ῥόλο του. Μὲ ἄλλα λόγια ὁ φασισμὸς ἴσως εἶναι θρησκευτικὸ κίνημα, καὶ ὁ φιλελευθερισμὸς σατανισμός. Ὀ φασιστὴς εἶναι ὁ Δὸν Κιχώτης ποὺ κυνηγάει μὲ τὸ σπαθί του τὸν γιατρὸ ποὺ θέλει νὰ τὸν γιατρέψῃ. Ὁ γιατρὸς εἶναι ὁ σατανισμὸς τῆς νεώτερης σατανικῆς κοινωνίας. Τῆς κοινωνίας τοῦ χρήματος. Ἐχει συμφέρον λοιπὸν ὁ γιατρός-Σατανᾶς νὰ βάλῃ τὸν φασίστα-Δὸν Κιχώτη νὰ σφάζει πρόβατα, γιὰ νὰ προφυλαχθῇ ἀπὸ τὴν δίκαιη ὀργὴ τοῦ Ἱππότη τῆς Ἑλεεινῆς Μορφῆς.

  ReplyDelete
 57. ...τέλος περὶ Καρυάτιδος καἰ πολυτονικοῦ. Ἡ Καρυάτιδα εἶναι ἡ νύ(μ) φη της Καρυδιᾶς. Ἡ νυφίτσα (στὰ γαλλικὰ bellette, ὁμορφοῦλα) εἶναι ἡ έκδήλωση μιᾶς θεᾶς σἐ ἕνα ζῶο καἰ γι αὑτὸ ἔχει ὄνομα ποὺ εἶναι εὐπροσηγορικὸ, τὸ κανονικὸ ὄνομα ἔχοντας γίνῃ ταμποῦ (Μάριο Ἀλινέι). Καἰ μεῖς λέμε ὁ Μεγαλοδύναμος. Τὀ πολιτισμικὸ ἑπίπεδο ἑνός λαοῦ εἶναι ὁ σεβασμὸς στὰ θεῖα. Κατἀ την αἴσθησή μου χριστιανισμὸς καἰ ἁρχαία θρησκεία ἐνώνονται στἠν συνειδητοποίηση ὅτι θεός εἶναι ἡ ἴδια ἡ συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου, σκέψη, συναίσθημα, διάνοια, κορμί, καἰ πῶς τἀ προσεγγίζει αὑτὰ κανείς δείχνει τὀ ποσοστό εὑλάβειας δικῆς του. Αὐτὴ μετράει, ὄχι τὀ τί κάνουν οἱ ἅλλοι. Γι αὐτὸ θεωρῶ ὅλα τἀ πολιτικὰ κινήματα κάπως βάρβαρα πότε - ὅταν παίρνουν τἠν μορφὴ ἐξωτερικῶν δυνάμεων, σὰν νἆναι λ.χ. τρακτέρ ἤ θωρηκτά. Ἡ ψεύτικη, ὑποκριτικὴ ἁντικειμενικοποίηση τοῦ ἑσωτερικοῦ κόσμου εἶναι ὁ Σατανᾶς.

  ReplyDelete
 58. Ἡ σκύλευση τῆς ἀρχαιότητας δἐν ἔγινε οὔτε ἁπὸ τοὺς χριστιανοὺς οὔτε ἁπὸ τοὺς μουσουλμάνους. Αύτοὶ ἦταν ῥιζοσπάστες. Ἡ σκύλευση ἔγινε ἁπὸ τοὺς Φράγκους. Καἰ ἔγκειται στἠν χρήση τῆς τέχνης τῶν ἁρχαίων απὸ μεριά τους. Στὸ ἔργο τέχνης -πού τί ἦταν, ἦταν τὀ ξέπλυμα τῶν μαφιόζικων δραστηριοτήτων τῶν μεγάλων ἱταλικῶν οίκογενειῶν, Παπῶν περιλαμβανομένων, βρῆκαν τὀ μοντέλο του σύγχρονου καπιταλισμοῦ. Τἠν ἑπένδυση τοῦ ἔργου τέχνης μὲ αἵμα καἰ ναρκωτικά. Ὁ χριστιανισμὸς ὅμως μᾶς ἔδειξε ὅτι ἡ θεότης δὲν εἶναι συμπυκνωμένη, σὰν γάλα ἐβαπορέ, χυμένο πάνω σἐ ἕνα ἁντικείμενο, ἁλλά ἔγκειται στἠν σχέση τοῦ ἁντικειμενου μὲ τὸν παρατηρητή του. Αὐτὴ ἡ ἱστορία μὲ τὸ μονοτονικὸ καἰ πολυτονικὸ κρύβει ἁπὸ πίσω της την ἁντιμετώπιση τῆς γλῶσσας σἀν ἁντικειμένου. Ἡ γλῶσσα ὅμως δἐν εἶναι ἁντικείμενο. Δὲν ὑπάρχει ἁντικείμενο. Ὑπάρχει μόνο στάση τοῦ παρατηρητῆ ἔναντι τῶν πραγμάτων. Αὐτὴ εἶναι εὑλαβἠς ἤ ἁνόσια.

  Ὑπάρχει κάτι προτεστάντικο στὀν Τράμπ, νομίζω, καἰ τὀ ζήτημα τῶν εἱκόνων εἶχε ἁπασχολήσει τὀ βυζάντιο. Το θέμα λύθηκε. Ἡ ἁφηρημένη εἱκονομαχία εἶναι ἑξισου εἱδωλολατρικὴ μὲ τὴν εἱκονολαγνεία. Ἡ συγκρουση καθολικῶν καἰ προτεσταντῶν τρόπον τινὰ δὲν μᾶς ἁφορᾶ. Ὁ μουσουλμανισμὸς εἶναι πολὺ πιὸ σοβαρὴ ὑπόθεση.

  ReplyDelete