Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Aug 14, 2016

311 – «Καθημερινή» καὶ «Ἐλεύθερη Ὥρα»: Παρελθὸν καὶ Μέλλον
Τὸ Κολωνάκι τὸ 1944 ἦταν διχασμένο μεταξὺ τῶν δωσιλόγων τῶν Γερμανῶν καὶ τῶν δωσιλόγων τῶν Βρεταννῶν, ἀλλὰ ὁλόκληρο ἐδιάβαζε τὴν κατοχικὴ Καθημερινή, ἐνῷ οἱ Ἑβραῖοι μετετρέποντο σὲ σαπούνι στὸ Ἄουσβιτς.  Δυστυχῶς στὰ Δεκεμβριανὰ τὸ Κολωνάκι δὲν ἰσοπεδώθηκε ἀπὸ τὸν ΕΛΑΣ


311 – «Καθημερινή» καὶ «Ἐλεύθερη Ὥρα»:  Παρελθὸν καὶ Μέλλον

«Ἡ Καθημερινή» εἶναι ἡ τυπικὴ συντηρητικὴ ἐφημερίδα τοῦ ἀστικοῦ κατεστημένου ποὺ ἑδρεύει στοὺς κύκλους τοῦ Κολωνακίου,  αὐτῆς τῆς μικροσκοπικῆς ἐπαρχίας τῆς Εὐρώπης, ὅπου κάποτε ὁ νᾶνος μπιμπικάνθρωπος Σημίτης, ἐδιοίκη τὸ ἀθηναϊκὸ κρατίδιο ἀπὸ τὴν Ἀναγνωστοπούλου 10, φανταζόμενος πὼς ἔμενε στὴν ἀγγλικὴ πρωθυπουργικὴ κατοικία τῆς 10 Downing Street. Μὲ τὸν ῥαδιοτηλεοπτικὸ σταθμὸ Σκάϊ καὶ τὸν ταλαντοῦχο διευθυντή του, Γκεμπελικὸ προπαγανδιστὴ Ἄρη Πορτοσάλτε, προωθεῖ συστηματικά, ὡς δῆθεν ἐνημέρωση, τὰ προϊόντα τοῦ ἀφεντικοῦ του Ἀλαφούζου μαζὶ μὲ προϊόντα τῆς Vodaphone, σχεδὸν δὲ ἀποκλειστικὰ προωθεῖ ὅλα τὰ ἄρθρα καὶ τὰ ἀρθρίδια τῆς «Καθημερινῆς», ἀφήνοντας στοὺς γελωτοποιούς της τὴν γελοιοποίηση τοῦ Ἁγίου Παστιτσίου καὶ τῶν προφητειῶν του ποὺ προβάλλονται ἀπὸ τὴν «Ἐλεύθερη Ὥρα».

«Ἡ Καθημερινή», τὸ 1982, εἶχε πρωτοστατήσει στὸ ἔγκλημα κατὰ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, μὲ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ μονοτονικοῦ καὶ τὴν περιφρόνηση ποὺ ἔδειχνε στὴν θρησκεία τοῦ λαοῦ, τὴν Ὀρθοδοξία, εἶχε δὲ προσλάβει ὡς διευθυντὴ ἕναν ταλαντοῦχο δημοσιογράφο, τὸν Ἀλέξη Παπαχελᾶ, τὸν ὁποῖο μὲ τὸν καιρὸ ἐξευτέλισε στὸ ἐπίπεδό της, καταστρέφοντας τὴν ἀξία του. Σήμερα τὸ συγκρότημα  Ἀλαφούζου ἀγωνίζεται νὰ παραμείνῃ παρθένο στὰ μάτια τοῦ κόσμου κάτω ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις τῆς κυβερνήσεως Τσίπρα, ξεχνῶντας ὅτι ποτὲ δὲν ὑπῆρξε ἀντικειμενικὸ μέσο ἐνημερώσεως.

Ἀντιθέτως, ἡ «Ἐλεύθερη Ὥρα» εἶχε ξεκινήσει ὡς περιθωριακὴ ἐφημερίδα τῆς ἀθηναϊκῆς μικροαστικῆς κοινωνίας, χλευαζομένη ἀπὸ τὸ Κολωνάκι μὲ πολὺ μικρὴ κυκλοφορία, ἀλλὰ πάντα συνδεδεμένη μὲ τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἕως ποὺ πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια ἀνέλαβε ἕνας διαφορετικὸς δημοσιογράφος, ἀπὸ τὴν Δράμα, μὲ διδακτορικὸ ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Σόφιας, ποὺ σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ἄλλους τῆς δημοσιογραφικῆς πιάτσας, δὲν εἶχε ξεκινήσει ὡς κομμουνιστής, γιὰ νὰ προδώσῃ μετὰ τὸ ΚΚΕ καὶ νὰ ἐνταχθῆ στὸ κολωνακιώτικο κατεστημένο, ἀλλὰ ἀντιθέτως, γλωσσομαθής, μὲ διεθνῆ κουλτούρα καὶ ὀρθόδοξο φρόνημα, κατείχετο ἀπὸ ἕνα μοναδικὸ προτέρημα γιὰ Ἕλληνα: Εἶχε ἀποκλείσει ἀπὸ τὸ λεξιλόγιό του τὰ συνήθη ἐλληνικὰ ἀνεκπλήρωτα «θά» καὶ, ἀπίστευτο γιὰ Ἕλληνα, ὅτι ἔλεγε τὸ ἔκανε καὶ τὸ ἔκανε καλά!

Μέσα σὲ μερικὰ χρόνια, μετουσίωσε τὴν «Ἐλεύθερη Ὥρα» σὲ ἐπαναστατικὴ ἐφημερίδα, δηλαδὴ ἀντικονφορμιστική, ἡ ὁποία ἐτοιμάζεται αὔριο νὰ γίνῃ ἡ κυρία ἐφημερίδα τοῦ νέου καθεστῶτος, τοῦ καθεστῶτος αὐτοῦ ποὺ θὰ βάλῃ τέλος στὴν ντροπιαστικὴ Μεταπολίτευση τοῦ 1974.

Σήμερα ἡ «Ἐλεύθερη Ὥρα» εἶναι ἡ μοναδικὴ ἐλευθερόφρωνη ἐφημερίδα ποὺ δημοσιεύει δίπλα δίπλα, ἄρθρα κομμουνιστικά, φασιστικά, μοναρχικά, ἀντιμοναρχικά, φιλοτουρκικά, ἀντιτουρκικά, μασονικά, ἀντιμασονικά, φιλοϊσραηλινά, ἀνθεβραϊκά, φιλοευρωπαϊκά, ἀντιευρωπαϊκά, φιλορωσικά, ἀντιρωσικά, φιλοαμερικανικά, ἀντιαμερικανικά, κλπ, μὲ μόνες σταθερές, τὴν ἐπάνοδο τοῦ μοναρχικοῦ θεσμοῦ, τὴν ἐπάνοδο τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως μέσῳ τοῦ παλαιοημερολογιτισμοῦ, τὴν ἐπάνοδο τῆς πολυτονικῆς γραφῆς καὶ τὴν ἐπιστροφὴ στὸ ἐθνικὸ νόμισμα. Κατακρίνει καὶ συνάμα ἐπαινεῖ ἀμφισβητούμενους πολιτικοὺς ὅπως τὸν Γιῶργο Παπανδρέου ἤ τὴν Ντόρα  Μπακογιάννη, ἀκόμη καὶ τὸν Τσίπρα, ὅταν αὐτὸς ἀγωνίζεται νὰ καθιερώσῃ τὸ δημοψήφισμα ὡς μέσον λαοκρατίας, κάτι ποὺ δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ στὸ μέλλον γιὰ τὴν ἐπάνοδο τῆς μοναρχίας.

Ἐγώ, ὡς ἀπολύτως ἀνεξάρτητος μὲ θέσεις ὑπὲρ τοῦ ΚΚΕ, τῆς ἀναρχίας, τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ, τοῦ παλαιοημερολογιτισμοῦ, τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας, τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ, τῆς ἀρχαιολατρίας, τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας τοῦ Πλήθωνος, ἱδρυτοῦ τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, τοῦ διαλόγου τῶν θρησκειῶν, τοῦ μοναρχισμοῦ καὶ τῆς λαοκρατίας, ὥς καὶ τῆς πολυτονικῆς γραφῆς, γιὰ πρώτη φορὰ αἰσθάνομαι ἄνετα νὰ ἐκφρασθῶ ἐλεύθερα σὲ ἐφημερίδα χωρὶς τὸν φόβο τῆς λογοκρισίας ἤ τοῦ ἀποκλεισμοῦ.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 14 Αὐγούστου 2016

114 comments:

 1. Δόκτωρα σε ευχαριστώ που μου απήντησες περί εβραϊκού και ελληνικού λόμπυ. Στο γράφω εδώ μήοως και δεν δεις την απάντησή μου στο προηγούμενο άρθρο του Καθηγητού.

  ReplyDelete
 2. Antiochus AntiochusAugust 14, 2016 at 6:11 AM

  "ταλαντοῦχο διευθυντή του, Γκεμπελικὸ προπαγανδιστὴ Ἄρη Πορτοσάλτε"

  Ο Πορτοσάλτε δεν είναι ταλαντούχος, είναι βλαξ. Το μόνο "προσόν" του Πορτοσάλτε είναι η τυφλή πίστη του στον Αλαφούζο.

  Ταλαντούχος και ευφυής είναι ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Δομημένος, στρωτός, επιστημονικός λόγος με επιχειρήματα (ασχέτως αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί του).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αχαχαχαχχαχαχαχαχαχαχα!!! Να'σαι καλά με έκανες και γέλασα!

   Delete
  2. Antiochus AntiochusAugust 14, 2016 at 12:32 PM

   Κι εσύ να είσαι καλά.
   Όμως δεν είπα κάτι αστείο.
   Γιατί γελάς φίλε μου;

   Delete
  3. Για τα περί του...εξύπνου Μπάμπη Παπαδημητριου!!!!!!!

   Delete
  4. Antiochus AntiochusAugust 15, 2016 at 7:27 PM

   Ο Παπαδημητρίου είναι ευφυής και κατηρτισμένος σε θέματα οικονομίας. Οι αναλύσεις του δίδουν τροφή για σκέψη. Δομημένος, στρωτός, επιστημονικός λόγος με επιχειρήματα.

   Το εάν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί του είναι "άλλου παπά ευαγγέλιο".

   Delete
 3. Το πόσο πουλημένα είναι τα μεγάλα κανάλια και φυσικά οι αντίστοιχες εφημερίδες φάνηκε και στο τουρκικό πραξικόπημα-παρουσίασαν τον Ερντογάν ως Δημοκράτη και υπερασπιστή του λαού!Ταυτόχρονα όμως τον προσφωνούν "Σουλτάνο".Τόσο γελοίοι είναι.
  Μου κάνει εντύπωση πάντως που οι Αμερικανοί δεν χτυπούν αμέσως την Τουρκία, γιατί τώρα προς το παρόν είναι κάπως ανοργάνωτος ο στρατός τους λόγω των εκκαθαρίσεων.Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι θα περιμένουν να γίνουν πρώτα οι εκλογές.
  Αν βγει η Χίλλαρυ (που όπως φαίνεται έτσι θα γίνει αν και ο λαός είναι πιο πολύ-οριακά βέβαια- με τον Τράμπ) τότε πιστεύω θα τον διαλύσει πολύ σύντομα.Όμως η επίθεση θα είναι καθαρά Νατοϊκή διότι αποκλείεται αυτή να συνεργαστεί με την Ρωσία.Ο Ερντογάν την φοβάται σίγουρα.
  Αν βγει πάλι ο Τράμπ, θα γίνουν αυτά που είπε ο Κ.Καθηγητής στον Σαχίνη, δηλαδή μαζί με τους Ρώσους θα διαλύσουν την Τουρκία και τον Ερντογάν.
  Έπειτα, η συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν δεν μου φάνηκε και τόσο εποικοδομιτική.Ναι μεν μιλήσαν για οικονομική συνεργασία κτλ (όπως ο αγωγός), αλλά δύσκολο να φανταστούμε στα σοβαρά μία στρατιωτική βοήθεια της Ρωσίας προς την Τουρκία όταν γίνει η Δυτική επίθεση.
  Ο πιο κερδισμένος από τους Τούρκους είναι ο Νταβούτογλου-περιμένει να δει τις εξελίξεις και να πάρει το μέρος του νικητή.

  ReplyDelete
 4. ομολογώ ότι η τελευταία παράγραφος με ζάλισε λίγο,,, ένιωθα να γύριζα 360 μοίρες συνέχεια χωρίς να έχω πυξίδα για την ΙΘΆΚΗ...ένας άνθρωπος μέσα από την εξελιξή του καταλήγει-προσεταιρίζει σε νόρμες της ζωή του που τον οδηγούν σε ανώτερο ηθικό και πνευματικό επίπεδο,,,το να είναι τα πάντα που είναι και αντίθετα μεταξύ τους, ε τότε υπάρχει issue που λένε και οι αγγλοσάξωνες...

  ReplyDelete
 5. Θὰ ἤθελα νὰ ῥωτήσω τὶ σημαίνει πουλημένος, στὴν Ἑλλάδα, εἰδικά γιὰ δημοσιογράφο, πανεπιστημιακό, γενικῶς γραφιᾶ. Ὑποθέτω ὅτι σημαίνει πὼς γράφει ὑπὲρ μιᾶς κομματικῆς μερίδας ἤ ἑνὸς καθεστῶτος, καὶ κατὰ συνέπεια ἀσκεῖ ἕνα εἶδος λογοκρισίας ὄχι μόνο στὸν ἑαὐτὸ του ἀλλὰ καὶ στὸν ἀναγνώστη (ὁ ὁποῖος παίρνει τὸ μήνυμα ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ τὰ λές ὅλα). Ὅμως πῶς γίνεται νὰ γράφεις και νὰ πληρώνεσαι γιὰ αὐτὰ ποὺ γράφεις, χωρίς νὰ εἶσαι πουλημένος ; Δηλαδὴ νὰ μὴν ὑπηρετεῖς τὸ καθεστώς, ἐν τέλει, διότι, ἐκεὶ ἐγὼ ἐπιμένω, τὰ κόμματα τὴν ἐξουσία τους τὴν παίρνουν ἀπὸ τὸν μονάρχη, καὶ ποτέ δὲν γίνεται τὸ ἀνάποδο, βλ. τῖς ἐνστάσεις μου στὸ σχῆμα τοῦ κου Κοντογιώργη γιὰ ἑλληνισμὸ ἀπὸ τὰ κάτω.

  Δεύτερη ἐρώτηση ἀφορῶσα εἰδικὰ τὴν Ἑλλάδα. Καὶ μὲ ἀφορμὴ τὸ πρόσφατο γαλλικὸ ἄρθρο τοῦ κου Κιτσίκη. Κατόρθωσε ἤ δὲν κατόρθωσε νὰ γίνει Σουλτάνος ὁ Ἐρντογάν ; Δηλαδὴ νὰ ἀντιμετωπίζεται ἀπὸ ὅλους σὰν ἀλλὀθρησκος ἀρχηγὸς τῶν Ἑλλήνων. Στὴν περίπτωση αὐτὴ, 1) ἴσως εἶναι ἀκόμα πιὸ δύσκολο νὰ ἐξοντωθεῖ, διότι οἱ Ἕλληνες τρόπον τινὰ τὸν ὑπερασπίζονται, σὰν ἀρχηγὸ τοῦ κράτους. Τί γράφει ὁ δρ. Πᾶπ- Το πόσο πουλημένα είναι τα μεγάλα κανάλια και φυσικά οι αντίστοιχες εφημερίδες φάνηκε και στο τουρκικό πραξικόπημα-παρουσίασαν τον Ερντογάν ως Δημοκράτη και υπερασπιστή του λαού!Ταυτόχρονα όμως τον προσφωνούν "Σουλτάνο".τους. 2) Οἱ Ἕλληνες δημοσιογράφοι εἶναι τὀτε ἴσως Χατζηαβἀτηδες, ὅπερ ἐστὶ ντελάληδες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πουλημενος δεν σημαινει αυτο το οποιο αναφερεις ,εαν καποιος γραφει υπερ ενος κομματος ,ενος καθεστωτος απ τη στιγμη που τασσεται υπερ αυτων τοτε δεν ειναι πουλημενος ακομα και αν πληρωνεται .Πουλημενος ειναι καποιος ,ο οποιος γραφει για οποιον τον πληρωνει και μονο μη εχοντας καμια προσωπικη αποψη ,για παραδειγμα η Καθημερινη ειναι η επιτομη της πουλημενης εφημεριδας.Η Καθημερινη ,το Βημα και οι λοιπες φυλλαδες καποτε ηταν υπερ του φασισμου τωρα ειναι κατα του φασισμου και υπερ του φιλελευθερισμου στο μελλον οταν αλλαξουν τα πραγματα θα ξαναλλαξουν παλι αποψη .Η μεγαλυτερη ζημια που καταφερνουν το Βημα ,η Καθημερινη και οι αλλες φυλλαδες δεν ειναι η παραπληροφορηση (αυτο ειναι το λιγοτερο) ειναι η διανοητικη καταστροφη των αναγνωστων τους ,η επιβολη της σοβαροφανειας (που καθε γελοιος απατεωνας χρειαζεται) και η επιβολη της δουλεπρεπειας .

   Delete
 6. YΓ. Μοῦ εἴπανε ὅτι καὶ στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Εὐρώπη μετὰ τὴν Ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὴν κατοχὴ τοῦ Ἄξονα ὅλες οἱ ἐφημερίδες ἀλλάξανε ἀναγκαστικὰ ὄνομα. Π.χ. τὸ Ἑλεύθερον Βῆμα ἔγινε Βῆμα, τὰ Ἀθηναϊκὰ Νέα σκέτο Νέα. Καὶ στὴ Γαλλία ἡ Λὲ Τὰν (οἱ γαλλικοὶ Τάιμς) ἔγιναν ἡ σημερινὴ Λὲ Μὸντ. Πῶς καὶ τὴ γλίτωσε ἡ Καθημερινή ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. όντος πως τι γλίτωσε η καθημερινή? το λαμπρακιστάν έδωσε το πιεστήριο στους γερμανούς και τι γλίτωσε, η καθημερινή τι έδωσε? αν μπορείτε ενημερώστε μας κ. Καθηγητά...

   Delete
 7. Aegean Eagle: Γρῖφος ἡ παραπάνω παρατήρησή σου σχετικὰ μὲ τὴν τελευταία παράγραφο τοῦ ἄρθρου μου.Τί δὲν καταλαβαίνεις; Ἡ σκέψη μου ὑπῆρξε πάντα συνθετικὴ άντιθετικῶν ἐννοιῶν ποὺ δὲν ἐντάσσεται σὲ κανένα καλούπι.Ἡ ἐμπειρία δημιουργεῖ ἀπανωτὰ στρώματα ποὺ δὲν σβήνουν ἀλλὰ ἀντιθέτως σὲ προωθοῦν πρὸς τὴν κορυφή. Π.χ. ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς εἶναι ἡ κορυφὴ τῆς πυραμίδος ποὺ ἐκτίσθη μὲ προτεραῖα στρώματα πολιτισμῶν ὅπως ὁ σουμεριανός, ὁ βαβυλώνιος, ὁ ἰνδικός, ὁ αἰγυπτιακός, ὁ ἑβραϊκός, ἀκόμη καὶ ὁ κινεζικός. Συνεπῶς ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς ἀποδέχεται ὅλους τοὺς προτεραίους ἀπὸ κάτω του πολιτισμούς διότι χωρὶς αὐτοὺς δὲν θὰ ὑπῆρχε.Ὁ ἰδικός μου μοναρχισμὸς βασίζεται στὴν προτεραία μου πεῖρα τοῦ μαρξισμοῦ-λενινισμοῦ γι'αὐτὸ καὶ ὡς μοναρχικὸς δὲν ἀπορρίπτω τὸν ματξισμό-λενινισμό.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 8. "Π.χ. ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς εἶναι ἡ κορυφὴ τῆς πυραμίδος ποὺ ἐκτίσθη μὲ προτεραῖα στρώματα πολιτισμῶν ὅπως ὁ σουμεριανός, ὁ βαβυλώνιος, ὁ ἰνδικός, ὁ αἰγυπτιακός, ὁ ἑβραϊκός"

  Σωστότατη παρατήρηση! Για ακόμη μια φορά ο μοναδικός που την αντιλήφθηκε είσθε εσείς.

  ReplyDelete
 9. Ὑπάρχει μιὰ ἔνσταση γιὰ τοὺς βασιλεὶς στὸ ἀνεξάρτητο ἑλληνικὸ κράτος, καὶ ποιὰ εἶναι αὐτή. Ἡ ἔνσταση εἶναι ὅτι καλῶς ἤ κακῶς ἡ Ἐπανἀσταση τοῦ 21 ἔμεινε ἀνολοκλήρωτη. Ἀπόδειξη - ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία, ποὺ ἦταν, μποροῦμε νὰ θεωρήσουμε, δομικό, ἄν ὄχι ἱδρυτικὸ συστατικὸ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἐνσωματώθηκε στὸ νέο κράτος, κατὰ τρόπον ἐπίσης δομικό - βλ. γιὰ παράδειγμα τοὺς μύθους τῆς Ἁγίας Λαῦρας, τοῦ κρυφοῦ σχολειοῦ, κ.λπ. κ.λπ. ποὺ παρουσιάζουν τὴν ἐκκλησία σὰν σῶμα νὰ εὐλογεῖ, ἄν ὄχι νὰ ἀποφασίζει τὴν Ἐπανἀσταση. Aὐτὸ δίνει μιὰν ἐντύπωση πολυἀρχίας.

  Φαίνεται πὼς τὸ νέο ἑλληνικὸ κράτος δὲν εἶχε τὴν δύναμη νὰ ἐπιβάλει τὸ λεγόμενο κοσμικό κράτος - αὐτὸ ποὺ εἶχε κάνει στὴ Γαλλία ἡ Ἐπανἀσταση, καὶ μετὰ ὁ 19ος αἰώνας, νομίζω, τὴν laicite - ἀλλὰ ἀκόμα καὶ τὴν ἀπλὴ ἀνεξιθρησκία δυσκολεύτηκε, καὶ δυσκολεύεται νὰ τὴν ἐπιβάλει. Αὐτὰ εἶναι ἐνδείξεις τοῦ ἀνολοκλήρωτου μιᾶς ἀστικῆς ἐπανάστασης.

  Δηλαδή, ἐν τέλει, σχεδὸν ἀνομολόγητα, ἤ μάλλον ἡμιολογημένα (βλ. τὸ παράξενο ἄρθρο τοῦ Συντάγματος γιὰ ἐπικρατοῦσα θρησκεία) ἡ ἐκκλησία μπῆκε στὸ νέο κράτος ἀπὸ τὸ παράθυρο, ἀλλὰ ἡ ἐκκλησία, πάλι, ποιόν ἔχει προστάτη ; Τὸν ῥόλο τοῦ πολιτικοῦ προστάτη τῆς Ἑλλαδικῆς ἐκκλησίας, ποὺ συγχέεται πολλὲς φορὲς στοὺς ἡμιμαθεῖς σὰν καὶ μένα μὲ τὴν ὀρθοδοξία γενικῶς, τὸν ἔχει, ἄν δὲν κάνω λάθος, καὶ ἄν κάνω, χίλια συγγνώμη, κατὰ παράδοσιν ἡ Ῥωσία, άφενός, καὶ ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία ὡς ἄτομα καὶ πιστοὶ καὶ ἐν μέρει, μόνο, κράτος, δευτερευόντως. Αὐτὸ προκαλεῖ τριβές, ὅταν, γιὰ παράδειγμα, οἱ προστάτες τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους εἶναι ἄλλοι ἀπὸ τὴν Ῥωσσία καὶ μάλιστα ἐχθροί της.

  ReplyDelete
 10. κατανοητό, κ.Καθηγητά, ευχαριστώ για την απάντηση

  ReplyDelete
 11. Υγ. Γιὰ νὰ μὴν ἐκθέσω ὁλόκληρη τὴν ἐπιχειρηματολογία λέω ἀπλῶς ὅτι οὔτε ἠ συναλληλία ἡ βυζαντινή οὔτε ἡ "παραλληλία" ἡ ὀθωμανική λύνουν ἰκανοποιητικὰ τὶς σχέσεις ὀρθοδοξίας καὶ κράτους, μάλιστα εὐνοεῖται ἡ ὀθωμανική "παραλληλία", καὶ ἴσως μάλιστα εὐνοεῖται ὁ Ἐρντογάν ἔναντι καὶ τοῦ Ποῦτιν, καὶ τοῦ Γλύξμπουργκ, καὶ ὅποιου κοινοβουλευτικοῦ ἤ παρα-κοινοβουλευτικοῦ ἤ παρα-κομμουνιστικοῦ δικτάτορος. Ἵσως μάλιστα ἔφτασε ἡ ὥρα ἡ ὀρθοδοξία νὰ πάρει ἐπιτέλους διαζύγιο ἀπὸ τὴν μοναρχία, κατ ἐπιταγὴν τοῦ Εὐαγγελίου (τὰ τοῦ Καίσαρος τῶ Καίσαρι, τὰ τοῦ Θεοῦ τῶ Θεῶι).

  Προσοχὴ ὅμως στὸν Βεζύρη ποὺ θὰ ἐμφανίζεται κοινοβουλευτικός καὶ δημοκράτης καὶ φιλελεύθερος καὶ ἀνεξίθρησκος. Δὲν θὰ χωρίσουμε τὸν Σουλτάνο γιὰ νὰ πάρουμε τὸν Βεζύρη....Ψάχνουμε ἕναν ἄντρα (Καίσαρα) ποὺ νὰ μποροῦμε νὰ τὸν χωρίσουμε. Προσοχή λοιπόν -ούδὲν μονιμώτερον τοῦ προσωρινοῦ. Κάλλιο νὰ παντρευτοῦμε, ποὺ λέει ὁ λόγος, τὸν Σουλτάνο (Ἐρντογάν) παρὰ τὸν Βεζύρη...ποὺ θὰ μᾶς κατσικωθεῖ. Καὶ ἐπιπλέον θέλει ἤδη νὰ γίνει Χαλίφης στὴ θέση τοῦ Χαλίφη.

  ReplyDelete
 12. Ἦταν τὸ 1973, ἐπὶ χούντας. Ἔμενα στὸ 'Απολλώνειο τοῦ Πόρτο Ῥάφτη. Ὁ τότε πεθερός μου, ὁ Ντῖνος Δοξιάδης εἶχε καλέσει γιὰ μεσημεριανὸ γεῦμα, στὸ σπίτι μας, στὸ Ἀπολλώνειο, τὸν Χρῆστο Λαμπράκη. Μεταξὺ τυροῦ καὶ ἀχλαδιοῦ τὸν ἐρωτῶ δὐο τινά: 1 -Γιατί δὲν ἱκανοποιεῖ τὰ αἰτήματα γιὰ αὔξηση τῶν ἐργαζομένων τοῦ Συγκροτήματος ἐνῷ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ οἱ κυβερνητικὲς ἐφημερίδες Πολιτεία καὶ Ἐλεύθερος Κόσμος τὶς ἱκανοποιοῦσε. 2 - Γιατί τὸ Ἐλεύθερο Βῆμα ἐσυνέχισε νὰ ἐκδίδεται στὴν Ἀθήνα ἐπὶ Κατοχῆς συνεργαζόμενο μὲ τὸν Κατακτητή, ἐνῷ ὁ πατέρας του εἶχε φύγει στὴν Αἴγυπτο. Μοῦ ἔδωσε ἀπαντήσεις, μᾶλλον προφάσεις ἐν ἁμαρτίᾳ. Μέχρι τότε ἤμουν κῶλος καὶ βρακὶ μὲ τὸ Συγκρότημα. Καὶ πορδὴ νὰ ἔκαμα τὸ Βῆμα μοῦ τὴν ἐδημοσίευε ἀμέσως καὶ σὲ περίοπτον θέση.

  Τὴν ἑπομένη τοῦ γεύματος, ὁ Χρῆστος μοῦ διεμήνυσε ὅτι διακόπτονται διὰ παντῶς οἱ σχέσεις μας, λόγῳ τῶν ἐρωτήσεων ποὺ εἶχα κάμει. Ἔτσι ἀπελευθερώθηκα ἀπὸ τὴν ἐξάρτησή μου ἀπὸ τὸ Συγκρότημα. Ἐν ὀλίγης: Ὅλο τὸ Κολωνάκι (καὶ οἱ ἐφημερίδες του, Καθημερινὴ καὶ Βῆμα) ὑπῆρξε δωσιλογικὸ καὶ θὰ παραμείνῃ δωσιλογικὸ μέχρι τὴν ἐξόντωσή του.

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Antiochus AntiochusAugust 15, 2016 at 7:29 PM

   Η εξόντωση θα είναι αιματηρή ή αναίμακτη;

   Delete
  2. Προφανώς αιματηρή.

   Delete
 13. διόρθωση: προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 14. Ορίστε, η συζητήση που αναφέρει ο Κ.Καθηγητής δείχνει ξεκάθαρα την κατάσταση.Εάν είναι να αποφεύγει τον διάλογο άνθρωπος που έχει επιρροή στα Μ.Μ.Ε.....ε τι πεις!
  Το καλό είναι ότι η νεολαία έχει γυρίσει την πλάτη σε όλους τους.Η γενιά μας, στην πλειοψηφία, ούτε μέγκα βλέπει ούτε καθημερινή διαβάζει.Βέβαια, το διαδίκτυο αποτελεί πιο έγκυρη πηγή;φυσικά όχι, ανάλογα το που θα μπεις.Το θετικό όμως είναι ότι υπάρχει η περίπτωση να εξελιχθεί μία γενιά απομακρυσμένη από την προπαγάνδα των σύγχρονων Μ.Μ.Ε.
  Επίσης έχουν αηδιάσει και οι μεγαλύτεροι.Η ακροαματικότητα των μικρών καναλιών έχει ανεβεί-γιαυτό και θέλουν να τα κλείσουν άλλωστε.
  Όλα όμως αυτά τα προβλήματα αρχίζουν από την παιδεία που με τόσο πάθος καταστρέφουν οι πολιτικοί, παραδείγματος χάριν ο πολύ-βαρύς Φίλης.Απ'όσο γνωρίζω-μπορεί να κάνω λάθος- οι σπουδές του φτάνουν μέχρι το...λύκειο.
  Πράγματι την κατάσταση στην Ελλάδα την σώζει μονο ένας ήρωας.Χρειαζόμαστε έναν λαμπρό πολιτικό ήρωα όπως ο Νιετανιάχου όπωσδήποτε.Και τέτοιο επίπεδο δεν βρίσκεται σε κανένα κόμμα απολύτως.

  ReplyDelete
 15. Χρόνια Πολλά Καθηγητά και αγαπητοί σχολιασταί! Είθε το Φως της Παναγίας να μας βγάλει από την τρομερή παρακμή που βιώνει ο Ελληνισμός στην Οικουμένη!

  ReplyDelete
 16. Πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἱστορία μὲ τὸν Χρῆστο τὸν Λαμπράκη ἀναρωτιέμαι ἄν ὑπάρχει κάτι ἄλλο.

  Τὸ σενάριό μου εἶναι τὸ ἑξῆς. Τὸ ΕΑΜ καὶ τὸ ΚΚΕ εἶχαν λάβει κάποιες προφορικές ἐγγυήσεις ἀπὸ ἀστούς πολιτικούς σὲ σχέση μὲ τὴν διάδοχη τῆς Κατοχῆς κατάσταση. Οἱ ἐγγυήσεις εἶχαν παρουσιαστεῖ ὡς ἐρχόμενες ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους, καὶ μεταβιβάστηκαν μέσωι μετριοπαθῶν πολιτικῶν, ποὺ εἶχαν προσχωρήσει στὸ ΕΑΜ. Ἑνδεχομένως οἱ μετριοπαθεῖς αὐτοὶ ΕΑΜικοί χρησίμευαν στὸ ΚΚΕ ὠς δίαυλος ἐπικοινωνίας μὲ τὰ ἀστικὰ κόμματα ἀπὸ τὴν περίοδο τοῦ Μεταξὰ, ποὺ τὸ ΚΚΕ τὸ τσάκισε.( Ἅν δὲν κάνω λάθος, ὁ σκληρός πυρῆνας τοῦ ΚΚΕ μισοῦσε θανάσιμα τὸ καθεστὼς Μεταξᾶ καὶ τὰ ὄργανά του).

  Λίγο πρὶν τὰ Δεκεμβριανά, ἤ διὰ τῆς ἐνάρξεῶς των, τὸ ΕΑΜ-ΚΚΕ ἀνακάλυψε ἐμβρόντητο πὼς οἱ ἴδιες, ἀντίστοιχα, ἐγγυήσεις εἶχαν δοθεῖ στοὺς καλούμενους δοσιλόγους, δηλ. τὰ μέλη τῶν κατοχικῶν κυβερνήσεων, τῶν ὀργάνων τους καὶ γενικὰ τῶν συνεργατῶν τῶν Γερμανῶν. Οἱ ἀστοὶ πολιτικοί, βέβαια, λέγανε πὼς δὲν φταίγανε αὐτοὶ, ἔτσι τοῦς εἶχαν πεῖ οἱ Ἄγγλοι, οἱ Ἅγγλοι γίνανε ξαφνικα ἄκαμπτοι.

  Τὸ ΕΑΜ-ΚΚΕ δηλαδὴ ἐξαπατήθηκε ἀπὸ τοὺς ἀστοὺς πολιτικούς καὶ βέβαια ἡ ῥετσινιά τῆς ἐξαπάτησης κόλλησε στοὺς μετριοπαθεῖς ΕΑΜικούς μεσάζοντες, ποὺ γίναν τὰ ὄργανα τῆς ἐξαπάτησης. Ἑδῶ μάλιστα ὑπάρχει ἴσως καὶ ὁ πυρῆνας τῆς μετέπειτα διάσπασης τοῦ ΚΚΕ σὲ ΚΚΕ ἐξωτερικοῦ καὶ ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ.

  Ἑάν ἰσχύει τὸ παραπάνω σενάριο, τὸ λεγόμενο Κολωνάκι παίζει ἐνεργὸ ῥόλο στὴν πάταξη τοῦ ΕΑΜ-ΚΚΕ παρουσιαζόμενο ἔντεχνα στοὺς Ἄγγλους σὰν ὑπηρέτης τῶν συμφερόντων του, στὸ ΕΑΜ-ΚΚΕ σὰν μεσολαβητής, στοὺς δωσιλόγους σὰν σανίδα σωτηρίας καὶ τέλος στοὺς μετριοπαθεῖς τοῦ ΕΑΜ σὰν ἀσφυκτικὸς μπαμπάς. Ἡ δημοσιογραφία εἶναι καὶ μιὰ τέχνη τοῦ ἀλλοιώνειν τὴν πληροφορία κατὰ τὸ συμφέρον μας.

  ReplyDelete
 17. Ό Δημήτρης ό Κιτσίκης ξέρει πάρα πολύ καλά ότι τά περισσότερα απ΄αυτά πού λέει απλώς ΔΕΝ ΣΤΕΚΟΥΝ, ίστορικά αλλά καί πολιτικά. Ή ΄στορία μάς έχει διδάξει ότι άλλα πράματα γένωνται κ΄άλλα όχι, δέν πά νά τά ποθείς καί νά τά θέλεις δέ θα σου κάμει τή χάρη, είναι μάισσα κακιά μέ χίλια πρόσωπα, ή ζευγαρώνεις μαζί της αντρίκια ή άντε κόφ΄τό λαιμό σου σέ λέει. ΌΛΑ τούτα τά ξέρει ό Δημήτρης ό Κιτσίκης απλώς είναι όργισμένος γιά όσα έγιναν καί γιά όσα θέ νά γίνου. Ό Δημήτρης ό Κιτσίκης είναι σάν τόν νοσοκόμο πού σκυμένος πάνω στόν βαριά ασθενή του προσπαθεί νά τού κάμει ηλεκτροσόκ μπάς καί τονε συνεφέρει.Έγώ ό δυστυχής παρακολουθώ τήν πάλη τούτη καί τήν αγωνία του καί θρηνολογώ μαζί του γιατί ξέρω καί γώ τί θέ νά γενεί....άς μάς λυπηθεί ό ΘΕΌς τους δυστιχισμένους .....

  ReplyDelete
 18. αυτά θα ήταν ωραίο να γραφτούν σε ένα βιβλίο κάποια στιγμή...ΟΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, του Δ.ΚΙΤΣΙΚΗ,...έτσι το φαντάζομαι και θα είμαι ο πρώτος που θα τρέξω να το αγοράσω...

  ReplyDelete
 19. Ας λυπηθεί ο Θεός τους γραικύλους; Πολλά ζητάτε αδέρφια! Τον κόσμο να γυρίσεις η χειρότερη φάρα που θα δεις σήμερον θα είναι οι γύφτοι και οι ελλαδίτες(δεν λέω Έλληνες από σεβασμό στους γνησίους εδώ και χρόνια αποθνήσκοντες).

  ReplyDelete
 20. Νομίζω πὼς κάτι ἔπιασα. Μεταφέρω ἐδὼ ξανὰ τὴν τελευταῖα παράγραφο.

  [...] Ἐγώ, ὡς ἀπολύτως ἀνεξάρτητος, μὲ θέσεις ὑπὲρ τοῦ ΚΚΕ, τῆς ἀναρχίας, τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ, τοῦ παλαιοημερολογιτισμοῦ, τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας, τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ, τῆς ἀρχαιολατρίας, τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας τοῦ Πλήθωνος, ἱδρυτοῦ τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, τοῦ διαλόγου τῶν θρησκειῶν, τοῦ μοναρχισμοῦ καὶ τῆς λαοκρατίας, ὥς καὶ τῆς πολυτονικῆς γραφῆς, γιὰ πρώτη φορὰ αἰσθάνομαι ἄνετα νὰ ἐκφρασθῶ ἐλεύθερα σὲ ἐφημερίδα χωρὶς τὸν φόβο τῆς λογοκρισίας ἤ τοῦ ἀποκλεισμοῦ".

  Γιὰ τὰ περισσότερα απὸ αὐτὰ οἱ ἐνστικτώδεις μας ἀντιδράσεις εἶναι αὐτές τοῦ μέσου ἀναγνώστη τοῦ Βἠματος καὶ τῆς Καθημερινῆς. Ἐ ;; Σκεφτόμαστε εἶναι ἀφελῆς, ἐπηρμένος, ἡμιμαθῆς (δὲν γίνεται νὰ τὰ ξέρει ὅλα αὐτὰ) κ.λπ. κ.λπ. Ἑρώτηση. Τί ἐπείγει, νὰ ἀποτινάξουμε τὴν φθοροποιό τους ἐπίδραση )τῶν ἐφημερίδων) ἤ νὰ βροῦμε ποιὸ καθεστώς ὑπηρετοῦν; Νομίζω πὼς ἡ ἰδεολογία ποὺ ὑπάρχει ἀπὸ πίσω εἶναι μία καὶ μόνη - ὁ μικροαστισμός, ἐκδηλωνόμενος μὲ τὴν φρίκη μπροστά στὴν βία. Καὶ ἐπίσης ὁ δογματικός χριστιανισμός. Ἁλλὰ αὐτά εἶναι δευτερεύοντα νομίζω.

  Βασικά, νομίζω πὼς ὁ μικροαστός - δὲν λέω ὅτι δὲν εἶμαι -κατὰ κάποιον τρόπο δὲν κοιτάει τὴ δουλειά του. Ὁ μικροαστισμός εἶναι δηλαδὴ κάτι σὰν λοῦφα. Ἄν ὁ κομμουνισμός αὐτὸ θέλει νὰ γιατρέψει, τότε ἔχει δίκιο. Καὶ ἴσως ὁ δωσιλογισμός νὰ εἶναι ὁ προστάτης τοῦ μικροαστισμοῦ.

  ReplyDelete
 21. Φοβερό τὸ ἀντικομμουνιστικό μῖσος.
  Αὐτὴ εἶναι μᾶλλον ἡ ἐξήγηση.
  Καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς ἀγριότητες, ποὺ εἶναι τὸ πρόσχημα.

  ReplyDelete
 22. YΓ2. Καὶ ὕπουλα χριστιανοκάπηλο, τὸ ἀντικομμουνιστικὸ μῖσος, εἰδικὰ στὴν Ἑλλάδα.
  Μιλᾶμε γιὰ μῖσος, ὅμως, ὄχι ἀστεία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Antiochus AntiochusAugust 16, 2016 at 6:12 AM

   Και το κομμουνιστικό μίσος, ειδικά στην Ελλάδα, είναι ύπουλα μαρξιστοκάπηλο (θρησκεία είναι και ο μαρξισμός).
   Μιλάμε για μίσος, όμως, όχι αστεία.

   Delete
  2. Συμφωνώ και επαυξάνω.Έχεις απόλυτο δίκιο ότι ο μαρξισμός είναι θρησκεία.Γιαυτό και έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά και τις ίδιες αυταπάτες.Για όποιον διαφωνεί τον παραπέμπω στα εξής βιβλία του ΛεΜπον:
   Α)Πολιτική Ψυχολογία
   Β)Ψυχολογία των Μαζών
   Ο ίδιος ο Φρόϋντ εξάλλου είπε για τον μαρξισμό πως είναι μία"αβάσιμη αυταπάτη"
   [Φρόϋντ, Σ. (2005). "Ο Πολιτισμός ως Πηγή Δυστυχίας". V.σ78. Επίκουρος. Αθήνα
   Τα ίδια είπε και ο Γιούνγκ στο "The undiscovered self".

   Delete
  3. Όλες οι Δυτικές ιδεολογίες είναι υποκατάστατα των Θρησκειών, σαν τα εργαστηριακά σκευάσματα σε μορφή χαπιού έναντι της φυσικής τροφής. Άλλωστε και οι τρεις φανατίζουν σαν τις θρησκείες. Ο φανατισμός είναι ένα θρησκευτικό φαινόμενο, που εάν ελεγχθεί σωστά και στραφεί προς την κατάλληλη κατεύθυνση αποτελεί δυνατό όπλο.

   Delete
  4. Ο Φασισμός φανατίζει δυνατότερα όλων, ιδίως δε ο Εθνικοσοσιαλισμός, μόνον που τον αντικρίζεις δέχεσαι σαν ωστικό κύμα τον πόθο και την ορμή να αγωνιστείς για αυτόν ακόμη και εάν ο σκοπός είναι "σκοτεινός". Μετά έρχεται ο Κομμουνισμός και μετά ο Φιλελευθερισμός που εδώ υστερεί πάρα πολύ και φαίνεται άλλωστε αυτό διότι ΔΕΝ εμπνέει κανέναν νεαρό στο ίδιο του το σπίτι, την Δύση. Καταρρέει μόνος του έχοντας στρέψει την Νεολαία είτε στο χασίς την μπάλα και το ποτό(νιχιλιστικές πρακτικές), είτε στον Φασισμό-Εθνικοσοσιαλισμό είτε στο Ισλάμ του γουαχαμπισμού(όσο πιο ριζοσπαστικό τόσο πιο εκτονωτικό). Προφανώς και οι Θρησκείες φανατίζουν όσο και ο Εθνικοσοσιαλισμός αφού εξάλλου και εκείνος αποτελεί θρησκεία.

   Δόκτωρα τον Λεμπόν όποτε θες τον θυμάσαι όποτε θες τον ξεχνάς. Ο Λεμπόν υπήρξε ανέκαθεν ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ και αντιφιλελεύθερος.

   Ο Μαρξισμός που συνεχώς βάλλεται βλακωδώς από τους φιλελεύθερους είναι δικό τους προϊόν. Κάθε δράση συνεπάγεται και μία αντί-δραση. Έτσι λοιπόν ως αντίδραση στον Δυτικισμό ανεπτύχθη ο Μαρξισμός, θεμελιωμένος όμως δυστυχώς στις ίδιες βάσεις με τον φιλελευθερισμό, τον υλισμό, την αθεΐα και έναντι της Πτώσεως, την τεχνολογική πρόοδο του ανθρώπου. Αποτελεί συνεπώς κίνημα ρασιοναλιστικό και ο Μαρξισμός κάτι δε που είναι λογικό μιάς και ανεπτύχθη στην αστική Δύση με βάσεις Διαφωτιστικές. Δηλαδή ναι μεν προσπαθεί να διορθώσει το λάθος μα αρνείται να αναζητήσει θεραπευτικές μεθόδους και προτιμά τον ακρωτηριασμό, παρασυρόμενος από τον Φιλελευθερισμό. Το ότι είναι μία αυταπάτη σε έναν "Πολιτισμό ως Πηγή Δυστυχίας" αυτό συμβαίνει δια τους παραπάνω λόγους. Μόνον το τρισμέγιστο Ρομαντικό κίνημα ακόμη και "σκοτεινό"(Dark Romanticism), δύναται αξίως να διεκδικήσει τα πρωτεία μίας πράγματι ανυψωτικής αντιδράσεως στην απόλυτη έλλειψη θελήσεως για Ζωή του καπιταλισμού. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ενώ στον Φιλελευθερισμό αυτή την σαπιοτάτη και δειλοτάτη αυταπάτη, ο Θάνατος συνεχώς αποτελεί προϊόν φόβου, όλοι τον τρέμουν και όλοι θέλουν να γλιτώσουν από αυτόν, δηλαδή να αναιρέσουν το...αναπόφευκτο(!!), ο μεγαλοφυής Ρομαντισμός, αντί να τον αρνηθεί και να αποπειράται να τον αποφύγει, πράγμα αδύνατον, τον ενσαρκώνει! Τον συναντά κάθε λεπτό ρης Ζωής του και είναι έτοιμος για αυτόν. Δεν τον φοβάται, τον καλωσορίζει. Δεν τον τρέμει, τον θαυμάζει και μερικές φορές τον επιζητά με τρόπο ανάλογο των αρχαίων κυανοφόρων Σπαρτιατών, ως ένα μονοπάτι απαραίτητο για την περαιτέρω πορεία της Ψυχής προς την Ανύψωση ή την Κάθοδο. Δια τον λόγον τούτον εξάλλου, ο χρονικός του χώρος είναι η προ-Χριστιανική αρχαία και συνάμα η Μεσαιωνική χριστιανική Ευρώπη, όταν Θάνατος και Ζωή ήσαν ένα, όταν Σώμα-Ψυχή και Νους-Θρησκεία ήσαν ένα.

   Για αυτό αποτελεί τιμή να είσαι Ρομαντικός. Διότι εξασφαλίζεις την Ύπαρξή σου πέρα από τα στενότατα όρια του εδώ κόσμου και χρόνου...

   Delete
  5. *τους φιλελευθέρους

   Delete
  6. Κωνσταντινουπολίτη, κανένας συγγραφέας δεν χρησιμοποιείται δογματικά.Το ξέρω φίλε μου ότι ήταν αντιδημοκράτης.Όπως επίσης ήταν κατά του σοσιαλισμού, του κομμουνισμού και του ναζισμού.Απλώς, θεωρούσε αναμενόμενη την άνοδο του τελευταίου και ήταν βέβαιος πως θα έχει άριστη οργάνωση.
   Ο Μαρξισμός είναι μεγαλύτερη αυταπάτη και από την θρησκεία, γιατί υπόσχεται τον παράδεισο στην γη.
   Σύμφωνα με τον Ferguson, Χάρη σε έξι βασικά χαρακτηριστικά κυριάρχησε η Δύση στον πλανήτη
   1)ανταγωνισμός
   2)επιστήμη
   3)μεταβατική πολιτική προς την κοινοβουλευτική δημοκρατία
   4)ιατρική
   5)καταναλωτισμός
   6)εργασία.

   Τίποτα από αυτά δεν υπήρχαν στα παράλληλα ολοκληρωτικά κράτη, ειδικά τα 1-2-3-4.Ας μην ξεχνάμε πως η οθωμανική αυτοκρατορία διαλύθηκε, όπως και η ιαπωνική, και φυσικά και η σοβιετική ένωση.Δεν είναι τυχαίο που η Δύση νικάει.Επιπλέον, ενώ όλοι είναι κατά της Δύσεως, όλοι οι αντιδυτικοί συγγραφείς μένουν στην Δύση-εκμεταλευόμενοι την ελευθερία λόγου που τους δίνετε-Όλοι χρησιμοποιούν δυτικοί τεχνολογία, και οι φανατικοί αντιδυτικοί μουσουλμάνοι τρέχουν μπας και πάρουν κανένα επίδομα από δυτικό κράτος.

   Delete
  7. Κυριάρχησε λόγω τεχνολογίας και λησταρχίας. Επίσης, και ο Φιλελευθερισμός το ίδιο δεν κάνει. Δεν μιλά για ευημερεία μεγίστη μέσω του εγωιστικού κέρδους; Δεν προωθεί τον καταναλωτισμό ο ίδιος ο Άνταμ Σμίθ; Δεν υπάρχει Θρησκεία/Ιδεολογία που να μην τον υπόσχεται. Το θέμα είναι τί είδους παράδεισο υπόσχεται, εάν είναι εφικτός και ποίος ο δρόμος προς αυτόν.

   Delete
  8. Μια χαρά είναι ο Άνταμ Σμίθ.Σε αντίθεση με τον Μαρξ, ήξερε από οικονομία.Επιπλεόν, για να καταλάβει κάποιος τον "πλούτο των Εθνών" πρέπει να διαβάσει τα Ηθικά του Σμίθ που προηγήθηκαν.Η τεχνολογία είναι αποτέλεσμα αυτών των 6 στοιχείων.
   Ο παράδειδος που υπόσχεται είναι χειρότερος και από τις περιγραφές του Δάντη και φυσικά είναι ανέφικτος λόγω της φυσικής ανισότητας των ανθρώπων.Όλοι απολαμβάνουν τα καπιταλιστικά αγαθά.

   Delete
  9. Δόκτωρα ο Καπιταλισμός είναι σύστημα, unsustainable, να πω στο Δυτικιστί. Ο Μαρξισμός-Λενινισμός και ο Εθνικοσοσιαλισμός είναι sustainable.

   Delete
  10. *να στο πω Δυτικιστί

   Delete
  11. Ο Καπιταλισμός (που δεν υπάρχει πλέον στην καθαρή του μορφή γιατί σήμερα πρέπει να μιλάμε για τραπεζισμό) είναι μία χαρά και στην θεωρία του και στην πράξη.Αποδεικνύεται ξεκάθαρα δε, από το ότι όλα τα καπιταλιστικά αγαθά χρησιμοποιούνται από τους δήθεν "αντικαπιταλιστές".
   Επιπλέον, οι αντιδυτικοί απολαμβάνουν την ελευθερία λόγου που προσφέρει ο καπιταλισμός, σε αντίθεση με τα ολοκηρωτικά καθεστώτα.Γιαυτό και δημιουργούν καριέρα πάνω σε αυτό, όπως ο λαοπλάνος βαρουφάκης που δηλώνει μαρξιστής, αλλά τα εκατομμύρια και η οικογένεια δεν είναι στην βόρεια κορέα αλλά...στην Αμερική.
   Αυτό είναι και το λάθος του καπιταλισμού-παραείναι ανεκτικός.

   Delete
  12. Ρε Δόκτωρα, ο μαρξισμός ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ ΕΠΕΙΔΗ ΧΤΥΠΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ και προάγει διεθνισμό! Καταλάβετέ το επιτέλους ότι σήμερον Μαρξισμός και Φιλελευθερισμός πάνε χέρι-χέρι. Ο τελευταιος κατάφερε να υπνωτίσει και να κάνει υπηρέτη του τον πρώτο. Μόνον ο Φασισμός και ο φυλετισμός αποτελούν εμπόδια, όπως και ο θρησκευτικος φονταμεταλισμός.

   Πολύ ελευθερία του λόγου! Τί να σου πω! Και να μου μιλούσαν φοβόντουσαν όλοι που είχα συμμαθητες επειδή ήμουν υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής κάι δε που με κάνει τρισυπερήφανο καθώς εκείνη ήδη σαν σκυλιά, από μικρή ηλικία(18 ετών) ψήφιζαν ό,τι και οι γονείς των. Γενικώς ο ελλαδίτης διατηρεί την παράδοση αυτή, σαν οικογενειακή μαλακία. Κανείς εξ αυτών δεν ήταν επαναστάτης. Όλοι ψήφιζαν...Ποτάμι(!!!) το κατ'εξοχήν άκρως απολιτίκ κόμμα και φυσικά Νέα Δημοκρατία. Χρυσή Αυγή μόνον ένας, εγώ.

   Ο Καπιταλισμός είναι σύστημα που οδηγεί στην διάλυση. Πριν την διάλυση του πλανήτου διαλύει ωσάν τρομερός ιός τον ξενιστή του. Πλέον έχει φτάσει στο απόγειό του, τον μαφιόζικο καπιταλισμό όπου τα ίδια τα κράτη-ξενιστές καταρρέουν τάχυστα και δίνουν την θέση των, στον Φασισμό ή στο Ισλάμ.

   Τα "αγαθά" αυτά υπήρχαν και επί Σουλτάνου! Σαν τον πατέρα μου είσαι! Νομίζεις επί σουλτάνου έτρωγε χαρούπια ο κόσμος. Η Εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία και η Φασιστική Ιταλία είχαν άριστη ισορροπία, ειδικά η πρώτη, σε καταναλωτικά αγαθά και πολεμικά αγαθά ακόμη και το 1943!!!!!

   Delete
  13. Περιττό να δηλώσω ότι είμαι ο μοναδικός που ξέρω που αποτελεί δείγμα ΜΥΑΛΩΜΕΝΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, καθώς ενώ ο πατέρας μου υπήρξε "σοσιαλιστής" δηλαδή ΠΑΣΟΚ εγώ μόνος μου είμαι Χ.Α. και Φασίστας. Ο μοναδικός που με καταλαβαίνει και στις πολιτικές απόψεις είναι ο...παππούς μου! Αχ πόσο δίκιο έχετε Καθηγητά! Μιλώντας για τις γενεές των παππούδων μας είχατε πει:

   Αυτοί ήσαν μπροστά εμείς είμαστε πίσω! Και φυσικά κάθε αύριο και χειρώτερα, κάθε χθες και καλλίτερα!

   Ίσως και να "φταίει" ότι ο παππούς μου έχει 4 σφαίρες εντός του σώματός του από τον Εμφύλιο όταν ήταν με τον Ζέρβα στον ΕΔΕΣ στα 15 του, οπλοπορυβόλο. Και από πάντοτε ήτο Βασιλικός και αντιδημοκράτης...

   Delete
  14. Μόνον όποιος πολεμήσει για την Χώρα αυτή δύναται να ψηφίσει και σωστά. Ουδείς άλλος. Εκτός και αν διαθέτει νου και δίχως την σκανδάλη πράγμα αξιέπαινο μεν, σπάνιο δε.

   Delete
 23. Όσον αφορά την πολυπλοκότητα και το εύρος του Κ.Καθηγητή, προσωπικά μου θυμίζει το φιλοσοφικό κίνημα του Εκλεκτισμού στην Ελληνορωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπου μέσω μίας συνθέσεως από όλα τα φιλοσοφικά ρεύματα (αρκετά ήταν ασύμβατα σαν ολότητες) δημιουργούσαν μία δικιά τους φιλοσοφία.Παραδείγματος χάρην ο Κέλσος ήταν Εκλεκτικής σχολής.
  Η ανωριμότητα στην Ελλάδα εκφράζεται ως εξής: για τον γραικύλο, σαν υποκείμενο, πρέπει να συμφωνούν όλοι-εντελώς όλοι όμως- μαζί του.Συνεπώς ο γραικύλος φαντάζεται ότι είναι η αντικειμενική πραγματικότητα και ότι οι άλλοι, ως υποκείμενα, απλά πρέπει να συμφωνούν.Έτσι ακριβώς κάνουν και οι θρησκευτικά φανατισμένοι που εισρέουν στην Ευρώπη, απλά το εκδηλώνουν με την βία.Πρόκειται για τριτοκοσμική και βάρβαρη αντίληψη.
  Ο πολιτισμός βασίζεται στην διαφωνία μέσω επιχειρημάτων και στην ανταλλαγή απόψεων.Αυτό θα πει ελευθερία λόγου-και όχι το να λέμε ότι μας κατέβει στο κεφάλι.
  Εγώ προσωπικά απορρίπτω και αντιπαθώ τον κομμουνισμό σαν ιδεολογία, και φυσικά το ΚΚΕ μέγιστα που μου έχει σκοτώσει συγγενή που δεν πήρε μέρος στον συμμοριτοπόλεμο-ή αλλιώς εμφύλιο.Τι πάει να πει αυτό όμως;Ότι δεν θα θαυμάσω τον Κιτσίκη;
  Πρέπει να βγούμε από την μικρότητά και την παιδικότητά μας και να αναγνωρίζουμε μυαλά ανεξαρτήτως πολιτικών κ.α. πεποιθήσεων.

  Όσον αφορά τα Μ.Μ.Ε., το πόσο ξεπουλημένα είναι, φαίνεται ακόμα και στην εκστρατεία του Τραμπ.Όλα τα μεγάλα κανάλια στηρίζουν φανατικά Χίλαρρυ και απευθύνονται υποτιμητικά στον Τράμπ.Εντομεταξύ είναι τόσο ανόητοι που με ειρωνικό ύφος τον ονομάζουν "μεγιστάνα".Ναι, "μεγιστάνας" καπιταλιστής και καλά κάνει.

  ReplyDelete
 24. ΥΓ3 Στὴν προκυμαῖα τοῦ λιμένος Ἑρμουπόλεως, ὑπῆρχαν, σὲ διαφορετικὰ σημεῖα, τρία ἀγάλματα. 1. Τοῦ Ἀφανοῦς Ναῦτου, σοσιαλίζουσας τεχνοτροπίας, ποὺ ἀνεγέρθη ἐπὶ χοῦντας, https://glypto.wordpress.com/category/%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82/page/2/. 2. τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως (τοπ. 1992), νεοκλασσικοῦ χαρακτῆρα, καὶ 3. τῶν Πεσόντων Ἱεροῦ Λόχου 1942-45(τοπ. 1994). Ἑξ αὐτῶν, τὸ τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστἀσεως ἀπεμακρύνθη γιὰ λόγους Ἀναπλάσεως "προσωρινά". Ἑδώ, φωτογραφίες ἀπὸ τὴν ἀπομάκρυνσή του, http://www.syrostoday.gr/News/17249-Apomakrynthike-to-Agalma-tis-Nikis.aspx.

  Τὸ προσωρινὸ ἐνυπῆρχε στὴν τεχνοτροπία τοῦ ἀγάλματος. Δὲν διέφερε ἀπὸ ὁποιοδήποτε μνημεῖο πεσόντων, ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὴν γαλλικὴ ἐπανάσταση. Ὁ κομμουνισμὸς εἶχε δηλαδὴ κρυφτεῖ πίσω ἀπὸ τὰ μπρούτζινα φτερὰ τῆς ἀρχαίας Νίκης.

  Κατόπιν διαμαρτυριῶν διαφόρων φορέων, τὸ θέμα τῆς ἐπανατοποθέτησης τοῦ ἀγάλματος ἐκκρεμεῖ http://www.koinignomi.gr/news/politiki/politiki-syros/2016/06/28/prosorini-fyteysi-eos-tin-epanatopothetisi.html. Ὑποθέτω ὅτι πιθανόν νὰ τὸ βάλουν σὲ ἄλλο σημεῖο, ὄχι πάντως μπρροστὰ στὴν κεντρικὴ ὁδὸ Ἑρμοῦ, τὴν εἴσοδο στὴν Πόλη,

  Βέβαια, τὰ ἄλλα δύο μνημεῖα εἶναι τῆς θαλάσσης, κάτι λογικὸ γιὰ ἕνα λιμάνι. Δὲν ὑπῆρχε ὅμως μιὰ παράξενη ντροπὴ γιὰ τὸν κομμουνισμό;; Μεταφέρω μιὰ μαρτυρία ἑνός καθηγητοῦ μαθηματικῶν στὸ Παρίσι.https://anekdota.duckdns.org/2003/2067.html -Πῆγα στρατὸ (μετὰ τὸ 74)καὶ ἀνακάλυψα μιὰ ἀπερίγραπτη κατάσταση[...]θυμᾶμαι ὁ ἀξιωματικὸς ποὺ μᾶς ἔκανε ἐθνικὴ διαπαιδαγώγηση μᾶς ἔλεγε « καὶ νὰ φυλάγεστε ἀπὸ τοὺς τρεὶς ἐχθροὺς τοῦ Ἔθνους, οἱ ὁποῖοι ἦταν: ὁ Κομμουνισμὀς, ὁ Σοσιαλισμὸς καὶ ὁ Αὐνανισμός, καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς -ισμούς, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό»...ὁ μόνος -ισμός ποὺ ἦταν θεμιτὸς ἦταν ὁ Χριστιανισμός". Δηλαδὴ καὶ στὴν ἱστορία τοῦ στρατοῦ καὶ σὲ αὐτὴ τοῦ ἀγάλματος, ὑπάρχει μιὰ παράξενη συνἀφεια μεταξὺ κομμουνισμοῦ καὶ καταπιεσμένης σεξουαλικότητος.

  ReplyDelete
 25. dr.Pap, ἡ διδακτορική μου διατριβή, μὲ τίτλο Propagande et Pressions en Politique internationale (Προπαγάνδα καὶ Πιέσεις στὴν Διεθνῆ Πολιτική) ποὺ ὑπεστήριξα στὴν Σορβόννη καὶ ἐδημοσιεύθη σὲ 537 σελίδες, τὸ 1963, ἀπὸ τὶς Presses Universitaires de France (Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις τῆς Γαλλίας) καὶ ποὺ τώρα, μετὰ ἀπὸ 53 χρόνια ἐτοιμάζεται νὰ κυκλοφορήσῃ στὰ ἑλληνικά, ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ἡρόδοτος, βασισμένη ἐξ ὁλοκλήρου στὰ ἀρχεῖα τοῦ ἑλληνικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἀπεδείκνυε τὸ εὖρος τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς ἐξαγορᾶς συνειδήσεως ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν ΜΜΕ καὶ δημοσιογράφων.Ἐπὶ δεκάδες χρόνια ἔλεγα στοὺς φοιτητές μου, στὸ Παρίσι, τὴν Ὀττάβα καὶ ἀλλοῦ, ὅτι ἐὰν θέλετε νὰ γίνετε δημοσιογράφοι ἤ πολιτικοί, νὰ ξέρετε ὅτι ὅλοι σας, ἐκτὸς ἐξαιρέσεων,παρὰ τὶς ἀρχικὲς καλές σας προθέσεις, θὰ διαφθαρεῖτε, θὰ ἐξαγορασθῆτε καὶ θὰ πληρωθῆτε γιὰ νὰ λέτε ψέματα. Συνεπῶς εἶναι φαινόμενο παγκόσμιο καὶ ὄχι μόνον ἑλληνικό.Ἡ ἐξήγηση εἶναι ὅτι σὲ ὅλες τὶς κοινωνίες τοῦ παρελθόντος καὶ τοῦ παρόντος, ἐλάχιστοι εἶναι οἱ ἐκλεκτοί, οἱ ὁποῖοι κινοῦνται στὰ πλαίσια τῆς Ἀρετῆς. Ἡ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν ὄχλο καὶ εἶναι δυνητικὰ διεφθαρμένοι ἀπὸ τὴν γέννησή τους.Μόνον ἡ θρησκευτικὴ πίστη καὶ τὰ παράγωγά της, ὅπως ὁ μαοϊσμός, συγκρατοῦν τὸν λαὸ μακριὰ ἀπὸ τὴν διαφθορά. Τὴν ἐποχὴ τοῦ Μάο ὅταν ἐπήγαινα συχνὰ στὴν Λαϊκὴ Κίνα, μὲ ἐντυπωσίαζε τὸ μέγεθος τῆς ἀρετῆς τῶν Κινέζων. Συμπέρασμα: Μόνον ἠ θεοκρατία καὶ τὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα ἐπιτυγχάνουν νὰ κρατήσουν τὸν λαὸ στὰ ὅρια τῆς ἀρετῆς, καθεστῶτα ποὺ δὲν τὰ χρειάζονται οἱ ἐκλεκτοί (οἱ ἀριστοκρατικοί).Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τί τρομερή η σκέψη σας! Ανατριχιάζω που σας διαβάζω! Είναι απίστευτο το εύρος των ταυτόσημων απόψεών μας. Ό,τι σκέφτηκα και σκέφτομαι ακόμη και από τα μικρά μου χρονια το βρίσκω στα γραπτά σας.

   "Ἡ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν ὄχλο καὶ εἶναι δυνητικὰ διεφθαρμένοι ἀπὸ τὴν γέννησή τους.Μόνον ἡ θρησκευτικὴ πίστη καὶ τὰ παράγωγά της, ὅπως ὁ μαοϊσμός, συγκρατοῦν τὸν λαὸ μακριὰ ἀπὸ τὴν διαφθορά. Τὴν ἐποχὴ τοῦ Μάο ὅταν ἐπήγαινα συχνὰ στὴν Λαϊκὴ Κίνα, μὲ ἐντυπωσίαζε τὸ μέγεθος τῆς ἀρετῆς τῶν Κινέζων. Συμπέρασμα: Μόνον ἠ θεοκρατία καὶ τὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα ἐπιτυγχάνουν νὰ κρατήσουν τὸν λαὸ στὰ ὅρια τῆς ἀρετῆς, καθεστῶτα ποὺ δὲν τὰ χρειάζονται οἱ ἐκλεκτοί (οἱ ἀριστοκρατικοί).Δημήτρης Κιτσίκης"

   Σε όποιον έχω πει τα παραπάνω ή τα περί Ολυμπιακών Αγώνων που γράφετε και που και εγώ πάντα επίστευα, πλην βεβαίως της περιπτώσεως Λούη που μου ήτο άγνωστη, με λέγανε...εκτός τόπου και χρόνου, Φασίστα, αντιδημοκράτη κλπ μέχρι και τρελό! Και τώρα τα βλέπω στα γραπτά σας...

   Να ξέρετε ότι στο ιστολόγιό σας τα σχόλιά σας και τα γραπτά των πολλές φορές είναι σημαντικότερα των αρθρών σας...

   Delete
  2. Μα ακόμη και η τελευταία σας πρόταση η ίδια. Ομολογώ ότι παρόλο που υποστηρίζω φανατικώς τα Φασιστικά κυρίως ολοκληρωτικά καθεστώτα, όταν με φαντάζομαι σαν ένα μέρος του Φασιστικού όχλου νιώθω μία αίσθηση αδειάσματος και κενότητος. Δηλαδή το να σκέπτεσαι ορθολογικώς(όχι ρασιοναλιστικώς), δυστυχώς προσκρούει σε τοίχους και στα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Τόσο πολύ δε, που όπως λέτε και εσείς και ο ηθοποιός που υποδύεται τον Χίτλερ στην ταινία "Hitler ein Film aus Deutschland", ο οποίος λέγει ως Χίτλερ: "Τα βιβλία του Λένιν, ο οποίος υπήρξε δάσκαλος μου, θα κυκλοφορούσαν στα Ες-Ες ως εγχειρίδια, εάν δεν εκείνος ειχε συνδεθει με τον Κομμουνισμό". Τελικά άραγε πότε επικρατεί η διαλεκτική σκέψη στην ολότητά της; Σε ποίο καθεστώς; Πάντως γενικώς στην Ρωμανία υπήρξε, άλλωστε τα πλήθη των αιρέσεων αυτό αποδεικνύουν. Οι αιρέσεις εξάλλου πάντοτε μέσω διαλόγου κατεστάλησαν, μόνον στην περίπτωση του Χρυσόχειρου επεκράτησε η βία καθώς εκείνος άρχισε ένοπλη εξέγερση. Και πάλι όμως όπως έχω ξαναπεί, η Σκέψη χρειάζεται να υπάρχει εντός των ορίων μίας εκλεκτής κάστας και μόνον, μακρυά από τους φόβους και τις ζωώδεις εξάρσεις του όχλου.

   Delete
 26. Κ.Καθηγητά εκπληκτικό νέο ότι επιτέλους θα κυκλοφορήσει η διατριβή σας στα Ελληνικά.Τα Γαλλικά μου δεν είναι ακόμα σε τόσο υψηλό επίπεδο ώστε να την διαβάσω στο πρωτότυπο.
  Έχετε απόλυτο δίκιο ότι η πλειοψηφία θα διεφθαρεί.Είναι το στοιχείο όπου θα τους αυξήσει τον μισθό, θα τους διατηρήσει στην θέση τους με αποτέλεσμα να πάρουν μετά μία σύνταξη.
  Πιστεύω ότι η διαφθορά είναι αποτέλεσμα ελλείψεως παιδείας και πειθαρχίας.Στην Ελλάδα και τα 2 αυτά στοιχεία είναι υπό εξαφάνιση (σχεδόν ανύπαρκτα), γιαυτό και είναι στα ύψη η διαφθορά.
  Ο επαγγελματίας ανθέλληνας Φίλης, θα αφανίσει ολοκληρωτικά την παιδεία.Η πειθαρχία, που είναι κυρίως αποτέλεσμα στρατιωτικού πνεύματος σε μία κοινωνία (π.χ. Γερμανία, Ιαπωνία) έχει δεχθεί τεράστιο πλήγμα και δεν πρόκειται να επανέλθει από την κοιλιά του Κ.Καμμένου και τους θεατρινισμούς του ΓΕΕΘΑ.

  ReplyDelete
 27. Δὲν ἔχω ἐπαρκῆ ἐπιχειρήματα γιὰ νὰ θέσω σὲ ἐπαρκῆ ἀμφισβήτηση τὴν διάκριση μεταξὺ ὄχλου καὶ ἐκλεκτῶν, διότι πρόκειται γιὰ βιωματικὸ καὶ ὄχι διανοητικὸ μόνο θέμα. Ἑγὼ προσωπικὰ τὴν σιχαίνομαι, ἀπὸ μικρός, γι αὐτὸ καὶ ἔλκομαι ἀπὸ τὸν κομμουνισμὸ (καμία ταξικὴ καὶ οἰκονομικὴ διαφορά, καμία ἐκμετάλλευση ἀνθρώπου ἀπὸ ἄνθρωπο) καὶ τὸν χριστιανισμὸ (μὴ-βία, στὴν φλοῦδα, του, καὶ δὲν μπορῶ νὰ θεωρήσω ἐπαρκὴ βία τὸ ἀναποδογύρισμα τῶν πάγκων τῶν ἐμπόρων ποὺ ἔκανε ὁ Χριστός ἔξω ἀπὸ τὸν ναὸ μὲ τὸ καδρόνι).

  Νὰ πῶ μόνο ὅτι ὁποιαδήποτε ἰδεολογία δὲν ἀντέχει εὔκολα μπροστὰ στὴν ἐμπειρία. Δηλαδὴ ὁ έκλεκτός ἀρνεῖται συνήθως τὴν συστηματοποίηση. Ἐνῶι τὰ παραδείγματα ὁλοκληρωτισμοῦ ποὺ ἀναφέρονται παραπάνω μᾶλλον βασίζονται, ὅπως λένε καὶ τόσες μαρτυρίες, στἠν κυριαρχία τῆς μετριότητος. Φυσικὰ οἱ μαρτυρίες εἶναι χρωματισμένες βιωματικὰ, ὑποκειμενικά, ὅπως καὶ οἱ προτιμήσες μου, καὶ τοῦ καθενός. Γενικά, ὅμως, αύτὴ ἡ λατρεία τῆς βίας γιὰ τὴν βία καὶ τὸ φούσκωμα τοῦ ἐγκεφάλου ὅτι μπορεῖ νὰ ἐπιβάλει στοὺς ἄλλους τὴν θέλησή του ἐπειδὴ φοράει γαλόνι εἶναι γνώρισμα ὅλων τῶν καθεστώτων, καὶ ΔΗ τοῦ ἀστισμοῦ-φιλελευθερισμοῦ.

  Ξεφύλλισα ἕναν γνωστὸ συντηρητικὀ (ὅπως λέει ἑαὐτὸν ὁ ἵδιος) ἱστορικό, τὼν Τζὼν Λούκατς (ἄς μὴν συγχέεται μὲ τὸν Γκέοργκ Λοῦκατς). Ὁ κος Λοῦκατς λέει τὰ ἑξῆς. 1) Λάθος τοῦ Μὰρξ ἦταν νὰ θεωρήσει τὴν ἔννοια τῆς κοινωνικῆς τάξης σημαντικότερη ἀπὸ αὐτὴν τοῦ ἔθνους, καὶ νὰ μπερδέψει τὸ τελευταῖο μὲ τὸ κράτος. 2) Λάθος ὁ ὅρος ὁλοκληρωτισμός, ὁ σωστός εἶναι λαϊκισμός. 2α) Σύμφωνα -λέει-μὲ μιὰ ἀνάλυση τοῦ Ἀλεξὶς ντὲ Τοκβίλ, ἡ ἐποχὴ τῶν ἐπαναστάσεων ἔφερε στὴν ἐξουσία δημοκρατικές ἐλίτ, ποὺ βασίζονται στὴν ὑποστήριξη τῆς πλειοψηφίας, οἱ ὁποίες πολεμᾶνε τὶς ὀλιγαρχικές ἑλίτ, ποὺ βασίζονται στὴν ὑποστήριξη τῆς μειοψηφίας.

  Γιὰ μένα Ἐλίτ εἶναι οἱ φρυγανιές. Δὲν καταλαβαίνω δηλαδὴ ποιὰ εἶναι ἡ διαφωνία τοῦ κου Κιτσίκη, μὲ τὸν μακαρίτη τὸν Χρῆστο τὸν Λαμπράκη. Ἑκείνος δὲν ἤθελε νὰ δώσει αὔξηση στοὺς ἐργαζομένους του. ¨Ὁ κος Κιτσίκης σὲ τί θὰ διέφερε ἄν τοῦς τὴν ἔδινε ; Σὲ τίποτα ἀπολύτως, ἐὰν θεωροῦσε ἑαὐτὸν ἐκλεκτό σὲ σχέση μὲ τοὺς ἐργαζόμενους.

  Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ μὲ τὴν Θεοκρατία. Δηλαδὴ Θεοκρατία εἶναι τὸ κράτος τοῦ Θεοῦ, ὄχι τοῦ ἐκλεκτοῦ τοῦ Θεοῦ. Ποιὰ εἶναι τώρα ἡ πειθαρχία ποὺ λέει ὁ Δρ. Πᾶπ. Στὸ κράτος τοῦ Θεοῦ πειθαρχία εἶναι ἡ πραγματικότητα. Δηλαδὴ τὸ κράτος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ζωή ἡ ἴδια. Μαζὶ μὲ τὸν θάνατο. Ὁ φιλελευθερισμός, δηλαδὴ ἠ ἄρνηση τῆς θείας Πρόνοιας, αὐτὸ εἶναι ὁ φιλελευθερισμός, θέλει νὰ ἐπιβάλει πειθαρχία στὸ ὅνομα τοῦ νὰ ξαναμπεῖ τὸ σκάφος τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ κόσμου σὲ σωστὴ τροχιά. Αὐτὴ εἶναι ἡ δικαιολογία γιὰ νὰ τὸ παίζει Τιμονιέρης.

  Ἡ σχέση κομμουνισμοῦ καὶ μοναρχίας ἔγκειται στὴν Θεία Πρόνοια. Δηλαδὴ οἱ ἰδεολογίες αὐτές παραδέχονται τὴν ὕπαρξη ἑνός θεϊκοῦ σχεδίου ποὺ ὑπερβαίνει τὸν ἄνθρωπο. Ἀντίθετα φασισμὸς καὶ φιλελευθερισμός ἔχουν μανὶα μὲ τὴν βούληση. Ἁλλὰ ποιά βούληση ; Τὴν ταξικὴ βούληση.

  Ἡ διαφορὰ αὐτὴ ἐξηγεῖται, ἡ διαφορὰ, θέλω νὰ πῶ, μεταξὺ συντηρητισμοῦ καὶ παραδὀσεως, Θείας Προνοίας καὶ βουλησιαρχίας, καὶ ἐξηγεῖται καὶ στὰ καθ'ἡμάς, ἀλλὰ πρῶτα νὰ πῶ τὸ ἑξῆς. Ὅποιος θεωρεῖ τὸν ἑαύτὸ του έκλεκτὸ νὰ δείξει τὶς πλὰκες ποὺ τούδωσε ὁ Θεός μὲ τὶς ἐντολές. Ἄν δὲν τὶς ἔχει, ἐγὼ τὸν θεωρῶ ἀξιωματικό. Ἅλλος δηλαδὴ εἶναι τὸ ἀφεντικό του καὶ ὄχι ὁ Κύριος. Μεταξὺ Κυρίου καὶ γαλονιοῦ μεσολαβεῖ ΚΑΤΙ. Αὐτὸ τὸ ΚΑΤΙ πρέπει νὰ ἐξεταστεῖ.

  ReplyDelete
 28. ΥΓ. Μοναρχία καὶ κομμουνισμὸς συναντῶνται στὴν ἰδέα τῆς Θείας Προνοίας. Δὲν ὑπάρχει πειθαρχία, ὑπάρχει ἁρμονία, αὐτὴ εἶναι ἡ ἰδέα. Ὁ κομμουνισμός τρόπον τινὰ συνεισφέρει στὴν μοναρχία τὸν τεχνολογικὸ πολιτισμό, καὶ τὰ ἐπαγγἐλματά του. Βέβαια διαφέρουν σὲ ἄλλα ζητήματα, καὶ ὁ κομμουνισμὸς τὴν Θεία Πρόνοια τὴν λέει νόμους τὴς ἱστορίας καὶ ἀναπότρεπτη ἱστορικὴ ἐξἐλιξη.

  Ὁ φιλελευθερισμὸς στὴν θεωρία εἶναι διχασμένος ἀνἀμεσα στὶς αἰσθητικές του προτιμήσεις (ῥομαντισμός) ποὺ στρέφονται πρὸς τὴν προ-βιομηχανικὴ ἐποχή, τὴν ἐποχὴ τῶν "ὀλιγαρχικῶν ἐλίτ" καὶ τὴν κυριαρχία τῆς τάξης του, ποὺ προϋποθέτει, βέβαια, τὴν μηχανή, (ἤδη ἀπὸ τὴν Ἀναγέννηση. Διότι ἡ συμμαχία μεταξὺ βασιλέως καὶ ἀστῶν λέγεται - μουσκέτο. Τὰ βόλια τρυπάγανε, δυνητικά, τὴν πανοπλία τοῦ Μαρκὶ ντὲ Κιτσικίς).

  Τὸ ὄνειρο τοῦ ἀστοῦ εἶναι νὰ γίνει ἀριστοκράτης. Δὲν θέλει ὁ Μαρκήσιος ντὲ Λαμπράκ νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὰ ταπεινὰ ζητήματα τῆς ἐπιχείρησης. Θέλει νὰ κάθεται στὸ θεωρεῖο του, τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς, καὶ νὰ ἀκούει Μοντεβέρντι. Εὶναι ὅμως ἀναγκασμένος νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὸ μαγαζὶ του μπαμπᾶ ἄν θέλει νἄχει θεωρεῖο (καὶ Μέγαρο). Τὀτε ξαναγίνεται Χρηστάκης...Ὅπως καὶ ὁ φεουδάρχης εἶχε καὶ αὐτὸς διάφορα καθήκοντα. Ὅποτε μπορεῖ ὄμως, θέλει νὰ ἐπιστρέφει στὸν παράδεισο τῆς παιδικῆς του ἡλικίας (τὸν προ-βιομηχανικό).

  Ὁ Τζὼν Λούκατς (καὶ ἄλλοι ἀναλυτές) ἐπιμένουν μᾶλλον σωστὰ στὸ ὅτι ὁ Χίτλερ, κυρίως ὁ Χϊτλερ, ἦταν μοντέρνος ἐπαναστάτης. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Λένιν. Ὁ ναζισμός καὶ ὁ κομμουνισμός ἐκείνος ποὺ ΔΕΝ συμβαδίζει μὲ τὴν ἔννοια τῆς θείας προνοίας λένε τί - ὅτι αὐτὸ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ κάνει ἡ ἀστικὴ τἀξη, δηλ. ὁ Λάμπράκης, θὰ τὸ κάνουμε ἐμείς, διὰ τοῦ κράτους. Αὐτὸ ποὺ δὲν καταλαβαίνουνε ὅμως (ὅπως δὲν τὸ καταλαβαινουνε κι οἱ φωστῆρες τοῦ Σύριζα, βλ. συνταγματικὴ ἀναθεὠρηση) εἶναι ὅτι δὲν ὑπάρχει βούληση.
  Τίποτα δὲν κάνουν αὐτοί. Εἶναι τυφλά ὄργανα τῆς ἱστορίας, καὶ παραμένουν τυφλά ὄσο νομίζουν ὅτι εἶναι ἐκλεκτοί. Διότι αὐτὴ ἡ ἰδέα τοῦς στραβώνει. Ἥ, ἄν θέλετε, λένε ὅτι εἶναι ἐκλεκτοί, ἀλλὰ δὲν τὸ πιστεύουν καὶ θέλουν νὰ τὸ τεστάρουν στὴν πράξη....

  ReplyDelete
 29. ΥΓ.2. Ὁ ὄχλος ποὺ λέει παραπάνω ὁ κος Κωνσταντινουπολίτης εἶναι αὐτὸς ποὺ φτιάχνει κλειστές κάστες. Ὁ ἐκλεκτός ἄν ὑπάρχει εἶναι ἐκείνος ποὺ τὰ βρίσκει μόνος του. Γι αὐτὸ καὶ ὁ Ἀθἰγγανος (δηλ. ἡ κατώτερη ἰνδικὴ κάστα) εἶναι ἐκλεκτώτερος τοῦ Μαχαραγιᾶ, καθότι ἡ σκέψη τοῦ Μαχαραγιᾶ σταματᾶ στὸ πασουμάκι του.

  ReplyDelete
 30. Τα θεοκρατικά κράτη και αν δεν εκμεταλευόντουσαν τον όχλο (κάτι που δεν με ενοχλεί καθόλου, απλά πρέπει να αναφερθεί).Αρκεί οποιοδήποτε βιβλίο που να έχει καταγράψει αντικειμενικά την ιστορία ενός τέτοιου κράτους και γίνεται φανερό.
  Επίσης το "θεοκρατικό" είναι πολύ γενικός όρος.Θεοί ήταν όλοι οι Έλληνες ηγεμόνες στην Ελληνιστική εποχή (με τους πιο γνωστούς τους Πτολεμαίους Φαραώ).Αργότερα, όταν Η Ρώμη επεκτάθηκε και ασχολήθηκε με την διατήρηση της απέραντης αυτοκρατορίας, αντέγραψε πάρα πολλά από τα Ελληνιστικά βασίλεια, όπως για παράδειγμα η θεοποίηση του Αυτοκράτορα από την εποχή του Αυγούστου.Όμως, αυτή η θεοκρατία, είναι εντελώς διαφορετικά από την Αραβική.Ως θεός επίσης παρουσιαζόταν και ο Στάλιν και ο Χίτλερ-πιστεύω κανείς δεν το αρνείται.
  Το ζήτημα είναι η αντικειμενικότητα, ή έστω αυτό που τίνει στην αντικειμενικότητα.Εννοώ ότι δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει ένα βιβλίο ενός μαρξιστή για την χιτλερική γερμανία, ή ένα βιβλίο ναζιστή για την σοβιετική ένωση, ή ένα βιβλίο ενός φανατικού χριστιανού για το βυζάντιο κτλ.Γιαυτό και ο Μαρξ απέτυχε να ερμηνεύσει την ιστορία, γιατί θεώρησε πως υπάρχει μόνο η πάλη των τάξεων, κάτι που είναι αστείο εάν θεωρηθεί ως καθολική ερμηνεία.Στην καλύτερη, εκφράζει την αυταπάτη της εποχής του.
  Η πειθαρχεία ενός κράτους, καθορίζεται από το στρατιωτικό πνεύμα, όχι από τον θρησκευτικό φανατισμό.
  Το τρισβάρβαρο isis δεν έχει στρατό, η Αμερική όμως έχει και παραέχει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φυσικά και έχει στρατό το Ι.Κ. Αλλά το θέμα δεν είναι το Ι.Κ. αλλά βάσει των λεγομένων σου, ο Γουαχαμπισμός ο οποίος μέσω μίας άκρως βίαιης και επιθετικής εκδόσεως του Ιερού Πολέμου(τζιχάντ), συνεπάγεται στρατιωτική συμμετοχή ανταρτών ισλαμιστών. Ο Θρησκευτικός φανατισμός συνεπάγεται πειθαρχία και απόλυτη υπακοή λόγω του Θεοκρατικού φόβου.

   Delete
  2. Στρατός θα πει πυρηνικά, ναυτικό, χιλιάδες άρματα νέας τεχνολογίας, εκπαιδευμένο προσωπικό, νοσοκομεία.Το isis δεν έχει στρατό.

   Delete
  3. Τα 3 τελευταία τα έχει. Τα πρώτα 2 όχι.

   Delete
  4. Χιλιάδες άρματα, εκπαιδευμένο (με την έννοια της λέξεως) προσωπικό και νοσοκομεία (αποτελούμενα από στρατιωτικούς ιατρούς);Φυσικά και όχι

   Delete
  5. Έχει ναι.

   Delete
 31. κ. Καθηγητά πως γνωρίσθηκε η κ.κ. Μπέατα με τον Μάο?

  ReplyDelete
 32. Βλέπε Beata Kitsikis wikipedia

  https://en.wikipedia.org/wiki/Beata_Kitsikis


  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 33. Τὀ στρατιωτικὸ πνεῦμα εἶναι θρησκευτικὸς φανατισμός. Μπορεῖ νὰ μὴν παρουσιάζεται ὡς τέτοιος, εἶναι ὅμως. Ἀκόμα καὶ οἱ ψύχραιμοι Βρεταννοί, τὴν περίοδο τῆς θαλασσοκρατίας τους, εἶχαν τὸν δικὸ τους θρησκευτικὸ φανατισμό.
  Ἡ ἔννοια τοῦ Πολιτισμοῦ (ποὺ οἱ φωστῆρες μας τοῦ Σύριζα, σχεδὸν ἀντιπρόσωποι τῆς ἀποικιοκρατίας, μοῦ φαίνεται, μεταφέρουν στὰ καθἡμὰς μὲ διάφορους τρόπους καὶ διάφορες ὁνομασίες) εἶναι τὸ δυτικὸ ἀντίστοιχο τοῦ Άλλάχ. Διότι έκεὶ ποὺ ὁ μουσουλμάνος σοῦ λέει, μὴν πίνεις, δὲν ἀρέσει αὐτὸ στὸν Ἀλλάχ, ἡ Δύση λέει, μὴν πίνεις, ἤ μάλλον μὴν πίνεις ΕΤΣΙ, διότι αὐτὸ εἶναι ἀπολίτιστο.

  Γενικά, ὅπου ὑπάρχει ΠΡΕΠΕΙ, ὑπάρχει κατανάγκην θρησκευτικὸς φανατισμός προκειμένου νὰ τὸ ἐπιβάλει καὶ νὰ τὸ δικαιολογήσει ἐκ τῶν ὑστέρων. Ὁ κος Κιτσίκης κάπου ἀναπαράγει νομίζω παραπάνω τὸ παλαιό ἐπιχείρημα, ποὺ ὁ Καστοριάδης τὸ ἀπέδιδε στὸν Ντοστογιέβσκη, ἀλλὰ εἶναι πολὺ παλαιότερο. "Ἅν δὲν ὑπῆρχε Θεός, ὅλοι αὑτοὶ οἱ ῥεμπεσκέδες θὰ κάνανε ὅ,τι τοῦς κατέβαινε". Βλ. τὸ σημερινὸ ἄρθρο τῆς κας Ψαρρᾶ ποὺ, ΚΆΠΟΥ, ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ, ΟΣΟ ΠΑΤΑΕΙ Η ΓΑΤΑ, σὰν τοῦς ῥεμπεσκέδες τοῦς λέει Ἕλληνες, εἴπαμε, διακριτικὰ καὶ μὲ ἐπιχειρήματα, ἤ τέτοια εῑναι ἡ ἐντύπωσή μου, μακάρι νὰ κάνω λάθος .http://www.efsyn.gr/arthro/prosohi-oloi-aytoi-zoyn-anamesa-mas . Γιατὶ αὐτὴ ἡ ὑπόγεια ταὔτιση ἐπικίνδυνου καὶ ἀτιμώρητου κατὰ συρροήν παραβάτη καὶ Ἕλληνος, κα Ψαρρᾶ;

  Ἡ διαφορὰ εἶναι ὅτι ὁ ἀστὸς φωνάζει τὴν ἀστυνομία, χωρίς νὰ ντραπεῖ. Στὸν παλαιᾶς κοπῆς ὑπαρκτὸ σοσιαλισμὸ λέγεται ὅτι τοῦ θέματος ἐπιλαμβανόταν ἡ κρατικὴ ἤ ἡ μυστικὴ ἀστυνομία. Ὅταν ὅμως οἱ φωστήρες μας τοῦ Σύριζα ἀφενὸς ζητοῦν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου, σὲ αὐτὸ δὲν κάνουν πίσω, ἀφετέρου ὅμως δὲν συμπαθοῦν, ὡς ἀριστεροί, δηλαδὴ ἀντι-ἀστοί, τὴν ὑπάρχουσα ἀστυνομία, αὐτὸ μὲ ἀνησυχεῖ κάπως. Διότι ἀφενὸς δὲν ἀρνοῦνται τὸ πρέπει, τὸν νόμο, τὴν τάξη καὶ τὰ ὄργανά του, ἀλλὰ καὶ δὲν ἀναλαμβάνουν τὴν εὐθύνη τῆς κρατικῆς καταστολῆς. Ποῦ τὸ πᾶνε, μὲ ἀνησυχεῖ, πρέπει νὰ πῶ. Διότι ἡ λογικὴ ἀπόληξη τῆς νοοτροπίας τους εἶναι, φοβᾶμαι, ἡ δημιουργία μιᾶς κοινωνίας προ-Ἐπαναστατικῆς, μὲ τὸν Νόμο νὰ ἐφαρμόζεται ἀνάλογα μὲ τὴν καταγωγὴ ἤ τὴν θρησκεία ἤ τὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδο ἤ τὰ πολιτικὰ πιστεύω τοῦ καθενός.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σημ. erratum ὅπου "σὰν τοῦς ῥεμπεσκέδες τοῦς λέει Ἕλληνες" διάβαζε "σὰν τοὺς ῥεμπεσκέδες νὰ τοῦς λέει Ἕλληνες".

   Delete
 34. Κωνσταντή, οι Αμερικανοί δεν είναι χριστιανική κοινωνία ούτε θεοκρατική.Η Κίνα το ίδιο, ως κομμουνιστές πρέπει να έχουν τον "αθεϊσμό".
  Επιπλέον, το "πρέπει" που αναφέρεις, δεν συσχετίζεται με την θρησκεία.Το πρέπει μπορεί να είναι ηθικό, πολιτιστικό, ακόμα και ιατρικό, κτλ ενώ η θρησκεία έιναι άμεσα συνδεδεμένη με μία (δήθεν) μεταφυσική εξήγηση του κόσμου, συνήθως απόλυτα λανθασμένη αλλά που επιβάλεται από την κοινωνία για διάφορους λόγους.

  ReplyDelete
 35. Mὰ αὐτὸ εἶναι τὸ "πρέπει", διότι ἀναφέρεται σὲ μιὰν ἰδεατὴ μελλοντικὴ κατάσταση.

  Δίνω ἕνα παράδειγμα. Ἅν σᾶς πεἶ ὁ ἀξιωματικὸς τοῦ ἀμερικανικοῦ ναὐτικοῦ, "καθάρισέ μου, ῥε, τὴν καμπίνα τοῦ κου Ναυάρχου, καὶ γρήγορα", τὸ "πρέπει", ποὺ ἐξυπακούεται, συνδέει τὴν καθαρὴ καμπίνα μὲ τὴν μελλοντική, ἔτι καθαρώτερη.

  Τὸ ἄμεσο μέλλον συνδἐεται μὲ τὸ ἀπώτερο. Τὸ ἀπώτερο, ποὺ στηρίζει τὸ ἄμεσο, εἶναι αὐτὸ ποὺ λέτε "μεταφυσική ἐξήγηση". Δηλαδή, "πρέπει νὰ εἶναι ἡ καμπίνα τοῦ κου Ναυάρχου καθαρή στὸ ἄμεσο μέλλον" διότι τὸ ἀπώτερο εἶναι ἡ "καθαριότης, καθαριότης, καθαριότης, εἴς ὅλας τὰς καμπίνας ἀξιωματικῶν τοῦ ἔνδόξου ναὐτικοῦ ἡμῶν, ὅπερ πέπρωται ἴνα κυριεύσει ἄπαντας τοὺς ὠκεανοὺς τοῦ γαλαξία ἡμῶν τε καὶ τῶν ἑτέρων γαλαξιῶν ὁμοῦ". Δηλαδή, τὸ ἄμεσο μέλλον πρὲπει νὰ ΜΟΙΑΖΕΙ στὸ ἀπώτερο.

  "Ἐσὺ, βλαμμένο, θὰ συμμετάσχεις εἰς αὐτὴν τὴν ἔνδοξον ἀποστολή, στραβάδι". Τὸ ἴδιο γίνεται σὲ ὅλες τὶς κοινωνίες. Ἅν ἐγὼ τὸ ναὐτάκι ἀρχίζω νὰ σκέφτομαι "γιατὶ νὰ τὴν καθαρίσω ἀφοῦ εἶναι καθαρή" καὶ "γιατί νὰ μὴν τὴν καθαρίσει μόνος του, ὁ μαλάκας ὁ Ναύαρχος" καὶ "τὶ δουλειά ἔχω ἐγὼ πάνω σὲ αὐτὴ τὴν μπανιέρα", καὶ "θὰ τοῦ φέρω τὴ σφουγγαρίστρα στὴ μάπα" καί, προσοχή - δὲν ὑπακούσω - πάει ἡ Ὑπερδύναμη. Ὑπάρχει καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ Θωρηκτοῦ Ποτέμκιν, ποὺ τὸ ἀπαθανάτισε ὁ Αἰζενστάιν, προπαγανδίζοντας βέβαια ἕνα ἄλλο "πρέπει". Ἄν καταρρεύσει ἡ ἐξουσία πάνω σὲ μιὰ μπανιέρα, τὴν μπανιέρα Ποτέμκιν, καταρρέει σὲ ὄλα τὰ μπάνια, παγκοσμίως.

  Ἑσεὶς λέτε ὅτι τὸ Ἀμερικανικὸ ναὐτικὸ (καὶ τὸ Σοβιετικό ὑποθέτω, ποὺ προέκυψε καμιὰ δεκαπενταριά - εἰκοσαριά χρόνια μετὰ τὸ Ποτέμκιν) δὲν εἶναι θεοκρατικῶς δομημένα, ἐνῶι τὸ Τσαρικό, πάνω στὸ Ποτέμκιν, ἦταν. Πράγματι, ὁ Αϊζενστάιν δὲν παρέλειψε νὰ βάλει στὴν ταινία του τὸν ὀρθόδοξο παπᾶ, γιατὶ ἦταν ἔξυπνος ἄνθρωπος, καὶ τὸν ῥόλο τὸν ἔπαιξε μάλιστα ὁ ἴδιος, νομίζω, σὲ κάποια πλάνα. Ὁ ὀρθόδοξος παπάς ἔκανε μπλούμ. Ἁλλὰ ἐγὼ πιστεύω πὼς τὸ σοβιετικὸ ναὐτικὸ παρέμεινε ἐξίσου Θεοκρατούμενο μὲ τὸ Τσαρικό. Διότι στὴ θέση τοῦ παπᾶ μπῆκε ὁ κομισσάριος, ποὺ σὲ μᾶς λεγόταν πολιτικός ἐπίτροπος. Εἶναι γνωστὴ ἡ μυστικὴ ἐντολὴ τοῦ Χίτλερ (βλ. Βικιπαίδεια) γιὰ ἄμεση ἐκτέλεση χωρὶς διαδικασίες ὅλων τῶν σοβιετικῶν κομισσαρίων. Διότι κοιτάξτε, ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἡθικὴ ὑπόσταση, τοὐλάχιστον αὐτός, ἔχει. Θυμᾶμαι, τὰ βλαμμένα στὸ σχολεῖο, καὶ στὸ νηπιαγωγεῖο, καὶ στὸ Πανεπιστήμιο. Αὐτὰ ποὺ καταπίεζαν, βασάνιζαν τοὺς ἀδύναμους θεωροῦσαν πὼς ἔχουν ΔΙΚΑΙΩΜΑ νὰ τὸ κάνουν. Τὸ δικαίωμα τοῦς τόχε δώσει τὸ σπίτι τους, δὲν ἦταν δική τους κατάκτηση. Τὸ σπίτι τους τοῦς εἶχε χρίσει
  Λοχίες, Κελευστές, Σμηνίες (http://www.thiteia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=62) πρίν κἄν γεννηθοῦν. Καὶ ἔκαναν χρήση τοῦ ἀξιώματός τους, τὰ καθῆκια.

  Αυτὸ τὸ δικαἰωμα εἶχε προἔλθει ἀπὸ ἔνα ἄρρητο ἐν πολλοῖς θρησκευτικὸ σύστημα, ὄχι ἀπὸ τὴν ἔλλειψη ἑνός θρησκευτικοῦ συστήματος. Δὲν ἦταν φυσικῶι δικαίωι. Καὶ νομίζω πὼς πρέπει νὰ ἐπικεντρωθοῦμε στὴν σχεδιαζόμενη συνταγματικὴ ἀναθεώρηση, ὅπου κάποιοι ἀπὸ τὴν ΚΕ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ θέλουν νὰ βγάλουν, οἱ κομματικῶς τυφλοί καὶ ἀγράμματοι, φοβᾶμαι, μὲ ὅλο τὸν σεβασμό, ἄν καὶ καθηγητές καὶ ἐπιστήμονες, τὴν προμετωπίδα, καὶ νὰ ἀλλάξουν τὸ ἄρθρο 3 ποὺ ἀφορᾶ τὸ θρήσκευμα. Δὲν ξέρουν τί κάνουν, οἱ ἀνόητοι, καὶ ἄν ξέρουν, ἀκόμα χειρότερα. Δὲν βγάζουν τὸ θρήσκευμα. Βἀζουν ἕνα ἄλλο. Κάτι ξέρει ὁ λαὸς ποὺ ἀνησυχεῖ. Δηλαδὴ ὁ λαός δὲν καταλαβαίνει ἄν ὁ δικός του παπᾶς θὰ κάνει μπλουμ, ἤ ὄχι, καὶ ποιός θὰ τὸν ἀντικαταστήσει.

  ReplyDelete
 36. ΥΓ, συμφωνῶ μὲ τοῦς συλλογισμοῦς τοὺ κου Κωνσταντινουπολίτη παραπάνω, μὲ μεγάλη ἐπιφύλαξη ὅμως ὡς πρὸς τὸν αὐτοκτονικὸ ῥομαντισμό. Ἑγὼ τὸν βλέπω σὰν συμβιβασμό, καὶ ὡς ἐκ τούτου μία ἀκόμα ἐκδοχὴ τῆς εἰσβολῆς τῆς ἰδεολογίας στὸν θρησκευτικὸ χῶρο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν μιλώ για αυτοκτονικό ρομαντισμό, αν και στον Ρομαντισμό δεν υπάρχει "Καλό" ή "Κακό", ο Θάνατος δεν νοείται ως κάτι αποκομμένο από την Ζωή και ορθώς μάλιστα, Ποίος λέγει ότι ο Θάνατος δεν είναι Ζωή ή το ανάποδο. Στον Ρομαντισμό ολο συγχέονται, μιγνίονται και ενώνονται. Η αναφορά έγινε στον Μαύρο/Σκοτεινό Ρομαντισμό, ο οποίος κόντρα στον Κλασσικισμό(αναφερόμαστε δηλαδή στον Δυτικό ρασιοναλισμο και Διαφωτισμό με "πρότυπο" την Αρχαία Ελλάδα. Δεν εννοώ ότι η Αρχαία Ελλάδα υπήρξε "κλασσικιστική") ανακαλύπτει, ενσαρκώνει και εκφράζει τα Άδυτα της Ανθρωπίνης Ψυχής με σκοπό την περαιτέρω αυτο-ολοκλήρωση και την Άνοδο ή Κάθοδο της Ψυχής. Η Ορθοδοξία δεν διαφέρει στον τομέα αυτόν, απλώς αντί να τον αφήνει "Σκοτεινό", τον φωτίζει μέσω της Παναγίας και του Ιησού. Ο συλλογισμός είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος, το χρώμα αλλάζει. Η πραγματικότης παραμένει η ίδια. Ο Θάνατος μία καινούρια Ζωή. 80 έτη σήμερα ή 36 έτη το 1789, είναι αστείο να νοούνται ως "Ζωή" και το πριν ή ο μετά ως "Θάνατος". Πιο πολύ ορθή φαντάζει η εξήγηση φυλακή-απελευθέρωση(Άνωθεν ή Κάτωθεν) αντί για Ζωή-Θάνατος.

   Delete
  2. Ο Ρομαντισμός είναι λάθος να βλέπεται με τον επιστημονικό στενό όρο της Ιδεολογίας. Είναι Κοσμοθεωρία και ως εκ τούτου, τρόπος Ζωής, μολονότι επί της ουσίας αποτελεί μία Ανακάλυψη ή σωστότερα Επανακάλυψη, των τσακισμένων από την λογική(ράσιο) εκφάνσεων και δυνατοτήτων της Ανθρωπίνης Ψυχής. Συνεπώς δύναται και στον μοντέρνο κόσμο να υπάρξει, διότι ο Ιδεατός του Χώρος δεν είναι ο υλικός αλλά ο Πνευματικός και ο Ψυχικός ιδίως. Συνεπώς το Wewelsburg και 200 χρόνια να περάσουν και πυρηνικά να έχουν πέσει θα υπάρχει πάντοτε στον Ψυχοσωματικό κόσμο των οπαδών του. Και ερείπια να είναι, εκείνοι θα βλέπουν το κάστρο των, με τα μάτια της Ψυχής των...

   Delete
 37. ΥΓ. 2 Γιὰ τὸν ἑκλεκτισμὸ ποὺ λέει ὁ Δρ. Πᾶπ. Μήπως ἐννοεῖ ἔνα αὐτοκρατορικὸ θεολογικὸ κίνημα, στὴν ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία, στὸ ὁποῖο ἀνῆκε νομίζω καὶ ὁ Ἱουλιανός, τὸ ὁποῖο στήριζε τὴν αὐτοκρατορικὴ ἰδέα, θεωρώντας κάθε θρησκεία καὶ κάθε θεὸ χωριστὰ σὰν αὐθύπαρκτους μὲν ἀλλὰ καὶ ὑπόσταση μιᾶς κεντρικῆς θεότητος, τὴν ὁποῖα ἐνσάρκωνε ὁ Αὐτοκράτορας. Κάθε θεός, ἄς ποῦμε ὁ Ἀπόλλων, ἦταν Ἀπόλλων, ἀλλὰ ἐξεπορεύετο τρὀπον τινὰ ἀπὸ τὴν κεντρική αὐτὴ θεότητα. Στοὺς Χριστιανούς εἶπανε -νό πρόμπλεμ. Νὰ λατρεύετε
  τὸν Ἰησοῦ, ἀλλὰ νὰ εἶναι καὶ ὑπόσταση τῆς Θεότητας ποὺ λέγαμε. Οἱ Χριστιανοί εἶπαν - δὲν ὑπάρχει τέτοια περίπτωση. Μήπως αὐτὸ, ἡ αὐτοκρατορικὴ θεολογία, ποὺ ὑπάγει τὸν χριστιανισμὸ στὴν Αὐτοκρατορία, εἶναι ποὺ προωθεῖται μὲ τὴν Συνταγματικὴ ἀναθεώρηση. Αὐτὸ εἶναι φοβερὰ ἐπικίνδυονο, διότι δὲν ἀπελευθερώνει τὸν Χριστιανισμὸ ἀπὸ τὸ κράτος, ἀλλὰ τὸ κράτος ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Περί του Εκλεκτισμού είναι ένα φυσικό βιολογικό και θεϊκό φαινόμενο, ανάλογο της βροχής. Όπως η βροχή γίνεται αποδεκτή ως κάτι το αυτονόητο έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται και ο εκλεκισμός, η ύπαρξις των εκλεκτών.

   Delete
  2. *εκλεκτισμός

   Delete
 38. Το “πρέπει” όπως ορίζει και ο Καντ στην “Κριτική του Καθαρού Λόγου” (σίγουρα κάπου στον πρώτο τόμο) έχει να κάνει με τον συλλογισμό που οδηγεί στην αίσθηση υλοποιήσεως μίας μελλοντικής αναγκαιότητας.Συνεπώς δεν έχει σχέση με την θρησκεία.
  Επιπλέον, άλλο η πειθαρχία και άλλο η αποβλάκωση.Οι σοβαροί στρατοί έχουν πειθαρχία όπου φυσικά, προηγείται το στοιχείο της υποταγής, χωρίς αυτό όμως να είναι αποβλακωτικό.Ο στρατός του Αλεξάνδρου ήταν υποταγμένος στον ηγέτη του, όμως σε αρκετές στιγμές τον αμφισβήτησε και τον εξανάγκασε στο τέλος να γυρίσει πίσω.Είναι αδύνατον να αμφισβητηθεί η πειθαρχία του.
  Η αποβλάκωση, αντιθέτως, πηγάζει από μία αποτυχία ψυχολογικών προσεγγίσεων.Όποιος έχει πάει στον Ε.Σ. είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζει αυτό.
  Παραδείγματος χάριν, η μανία να είναι καλά ξυρισμένα τα μάγουλα, πεντακάθαρες οι αρβύλες, σακουλοποιημένος ο εξοπλισμός είναι μία αποτυχημένη προσέγγιση απέναντι στο υποκείμενο, που δεν δημιουργεί ούτε υποταγή, ούτε πειθαρχία.Εάν ήθελαν να αυξήσουν την πειθαρχία, παραδέιγματος χάριν, θα μπορούσαν να κάνουν κάποια εκδήλωση ή διάλεξη για σημαντικά γεγονότα της Ελληνικής ιστορίας, όπως η γέννηση και ο θάνατος του Μ.Αλεξάνδρου, οι ημερομηνίες των κύριων πολεμικών του συγκρούσεων.Τα ίδια για τους προηγούμενους Περσικούς πολέμους, τα ίδια για της μάχες του “Βυζαντίου” κατά των Αράβων, τα ίδια για το 1821, τους “βαλκανικούς” πολέμους, τον Α’ και τον Β’ παγκόσμιο, και φυσικά τον πόλεμο της Κορέας κατά του κομμουνισμού.Τίποτα όμως.
  Η αποβλάκωση επιπλέον δεν βασίζεται στο πνεύμα αλλά στην αύξηση και διατήρηση της ανοησίας, κάτι που επιτυγχάνεται πολύ εύκολα με την θρησκεία-παράδειγμα το isis.Γιαυτό και δεν είναι στρατός.

  Όσον αφορά τον Εκλεκτισμό, εννοώ το φιλοσοφικό ρεύμα που ενσάρκωνε απόψεις από διάφορες σχολές.Δεν υπάρχει συγκεκριμένος εκλεκτισμός γιατί άλλος ήταν πιο Αριστοτελικός με Επικούρεια και Στωικά στοιχεία ενώ άλλος ήταν προσωκρατικός με νεοπλατωνική προσέγγιση.Φυσικά, αρκετοί εκλεκτιστές υποστήριξαν τον Ιουλιανό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η αποβλάκωση έρχεται από την χλεύη της Θρησκείας και όχι από την Λατρεία της.

   Ο Ιουλιανός υπήρξε μεγάλος και ικανώτατος ανήρ, αλλά ζούσε σε άλλη εποχή. Υπήρξε Ηλιολάτρης, δεν χλεύαζε την Θρησκεία όπως κάνουν σήμερα κάποιοι ""έξυπνοι"".

   Η πειθαρχία στον στρατό του Παμμεγίστου υπήρξε λόγω της βίας που ήσκησε στην Θήβα, στις επιτθχίες του και φυσικά στο ότι υπήρξε εν τή Γη Θεός.

   Delete
  2. Φυσικά και δεν χλεύαζε την θρησκεία, αφού ήταν ηγεμόνας.Η αποβλάκωση έρχεται από τον φανατισμό και την τύφλωση που προκαλεί η θρησκεία.Στην Θήβα οι σφαγές δεν έγιναν από τους μακεδόνες, ούτε η καταστροφή της αποφασίστηκε από αυτούς.Αλλά από τους Πλαιταιείς και άλλων πόλεων που είχε καταστρέψει παλαιότερα η ίδια η Θήβα.
   Βία ασκούνε όλοι.Η πειθαρχία δημιουργήθηκε κυρίως χάριν σε όσα ανέφερα και φυσικά στο παράδειγμα του ίδιου.

   Delete
  3. Φυσικά και ήταν ηγεμόνας αφού ΔΕΝ χλεύαζε την Θρησκεία, λέγω εγώ. Η Γνώση δεν είναι για τον κάθε βλάκα του δρόμο με ή χωρίς φραγκα. Είναι μόνον αποκλειστικά για μία κλειστή κάστα που την καταλαβαίνει, την φυλάσσει, την μελετά και ξέρει να μην δηλητηριάζεται από τις σκοτεινές της εκφάνσεις. Εσύ κάνεις το λάθος να θεωρεις την Γνώση δημοσιο αγαθό...Σοβαρά; Αυτό αποτελεί ιεροσυλία!

   Δεν έχει σημασία από ποίον έγινε αλλά από ποίον διατάχθη. Και τις σφαγες του Ποντου οι Κούρδοι που σήμερα μας θεωρούν αδελφικούς φίλους λόγω του αγώνα τους κατά των Τούρκων, τις κάνανε.

   Delete
  4. Γενικά το καλλίτερο σύστημα το είχαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, οι Ζωροάστρες Πέρσες, η Οθωμανία και η Εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία.

   Ιερείς, Μάγοι, Γενίτσαροι, Ες-Ες. Όλες των Αριστοκρατικά τάγματα ιερέων-πολεμιστών. Αυτό θέλουμε. Όχι και ο κάθε βλάκας να λεει "Εχω άποψη!". Θεέ μου τί πτώση είναι αυτή!!!!!

   Delete
 39. ΥΓ2συνέχειακαὶτέλος....ἴσως ὅμως ἀπὸ χριστιανικὴ σκοπιὰ αὐτὸ εἶναι ἀδύνατον. Διότι δὲν μπορεῖς νὰ ἀπαλλαγεῖς ἀπὸ τὴν ἀλήθεια (ἀ-λήθεια, δὲν μπορεῖς νὰ τὴν ξεχάσεις). Γι αύτό, ἀπὸ τὴν ἴδια σκοπιὰ, οἱ ὀπαδοὶ τοῦ χωρισμοῦ ἐκκλησίας καὶ κράτους εἶναι ἀνόητοι. Εἶναι σὰν νὰ προσπαθοῦν νὰ χωρίσουν τὸ νερὸ ἀπὸ τὸ ὀξυγόνο. Ὁ χριστιανισμὸς παραδέχεται νομίζω ὅτι εἶναι ἡ μοναδικὴ θρησκεία. Ἑπομένως ὅλες οἱ ὑπόλοιπες εἶναι ἐναντιώσεις ἤ ἀτελεῖς ἀπόπειρες προσέγγισῆς του. Δὲν ὑπάρχει, δηλαδή, παγανισμὸς καὶ Χριστιανισμός. Ὁ Ἱουδαϊσμός, πάλι, ἀπὸ τὴν ἴδια σκοπιά, εἶναι ἡ Παλαιὰ Διαθήκη χωρίς τὴν Καινή, ἄρα Διαθήκη κολοβή. Ἁπὸ τὴν σκοπιά του Χριστιανισμοῦ, λοιπόν, ὁ Αὑτοκράτορας ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ θέσει ὑπὸ τὴν σκέπη του ὅλες τὶς θρησκεῖες μιμεῖται ἀτελῶς - καθότι μιμεῖται - τὸν Ἱησοῦ Χριστό. Εἶναι ἕνας ἡθοποιός, καὶ τὸ Σύνταγμά του εἶναι ἕνα σενάριο... Αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατριβῆς μου. Ἑξίσου ἠθοποιοί, τραγικοί μάλιστα, εἶναι ἔνας Αὐτοκράτορας ποὺ διώκει τὸν Χριστιανισμό, διότι διώκει τὸν παγανισμό, ἀλλὰ καἰ ἕνας ποὺ διώκει τὶς ἄλλες θρησκείες. Διότι δὲν ὑπάρχουν ἄλλες θρησκείες. Καὶ πάλι δηλαδὴ ὁ Αὐτοκράτορας αὐτὸς, ἄς ποῦμε, ὁ Θεοδόσιος, μιμεῖται τὸν Χριστὸ ποὺ ἀναποδογυρίζει τοὺς πάγκους τῶν ἐμπόρων ἔξω ἀπὸ τὸν ναό. Καὶ προσπαθεῖ νὰ δώσει ἀληθοφάνεια στὸ θέαμα μὲ τὴ βία.

  Παρεμπιπτόντως ἡ ἱστορία τοῦ χωρισμοῦ Συγκροτήματος Λαμπράκη-Κιτσίκη θυμίζει τὴν ἱστορία τοῦ χωρισμοῦ Θεοσοφικῆς Ἑταιρείας καὶ Κρισναμοῦρτι. Λαμβάνοντας ὑπόψιν τὸ θέμα τῆς σχέσης δασκάλου-μαθητῆ, ποὺ ἀνέφερε ὁ κος Κιτσίκης στὴν τελευταία του συνέντευξη στὸν Σαχίνη, ἴσως συμπεράνουμε ὅτι ἦταν ὁ Λαμπράκης, τὸ Συγκρότημα, ποὺ ἤθελε νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὸν Κιτσίκη, ἡ Ἑταιρεία, ποὺ ἤθελε νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὸν Κρισναμοῦρτι, καὶ τὰ σκηνοθέτησαν ἔτσι ὥστε νὰ φαίνεται ἀνάποδα τὸ πράγμα, διότι δὲν θέλαν νὰ παραδεχτοῦν τὴν παλαιὰ παροιμία "ἡ ἀλεποῦ δέκα χρονῶ καῖ τὸ ἀλεπουδάκι ἔντεκα".

  ReplyDelete
 40. Ας πάρουμε την Αυτοκρατορία της Κωνσταντινουπόλεως.Ήταν αναμφισβήτητα ένα θεοκρατικό κράτος.Ο Αυτοκράτωρ ήταν άμεσα εκπρόσωπος του θεού και κυβερνούσε με βάση την θρησκευτική του αποδοχή από τον λαό.Γιαυτό και ήταν τόσο σημαντικό να τον αναγνωρίσει και η εκκλησία-αν και στην Αυτοκρατορία της Κωνσταντινουπόλεως το κράτος διοικούσε τον κλήρο, ενώ στην Δύση, η εκκλησία, ο Πάπας διοικούσε το κράτος.
  Τι σήμαινε αυτή η δήθεν "θεϊκή" σύνδεση του αυτοκράτορα;Μάλλον ακριβώς ότι είπε και ο Σενέκας (και συμφώνησε ο Γίββων)
  "Η θρησκεία θεωρείται από το λαό αληθινή, από τους σοφούς ψεύτικη και από τους ηγεμόνες χρήσιμη."
  Ουσιαστικά ήταν μία αυταπάτη που κατάφερνε να κρατάει τον λαό σε ύπνωση.Όμως, στην εξέλιξή της, η θεοκρατία απέτυχε να αναπτύξει το στρατιωτικό πνεύμα-και εδώ βασίζω για άλλη μία φορά ότι το η στρατιωτική πειθαρχία δεν έχει καμία σχέση με την θρησκεία.Είναι γνωστό το πρόβλημα που δημιούργησε η αύξηση μοναχών που απέφευγαν την στρατιωτική θητεία και είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζεται, οπότε δεν χρειάζεται να δώσω παραπομπές.
  Συνεπώς, μία από τις αποτυχίες της Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινουπόλεως είναι η υπερβολή της στην θρησκεία.Αυτό εξάλλου, αποδεικνύεται εύκολα και από το γεγονός πως 1100 Αυτοκρατορίας, δεν ξεπέρασαν ποτέ τον Αρχαιοελληνικό πολιτισμό.Δεν βγήκε ούτε μεγαλύτερος φιλόσοφος που να μπορούσε να συγκριθεί με τους γίγαντες της αρχαιότητας.Φυσικά ούτε η ιατρική εξελίχθηκε σε σύγκριση με την αρχαιότητα.
  Γιαυτά και για άλλους λόγους απορρίπτω τα θεοκρατικά κράτη-με την στενή έννοια του όρου-και προτιμώ διαχωρισμό κράτους-Εκκλησίας.Προς αποφυγήν παρεξηγήσεως, ο τελευταίος διαχωρισμός δεν είναι καθόλου δυτικός.Είναι αρχαιοελληνικός και τα παραδείγματα έρχονται από όλη την αρχαία Ελλάδα.Μακεδονία, Σπάρτη, Αθήνα, Συρακούσες, κ.τ.λ.
  Η μοναδική σωτηρία για έναν λαό είναι η ανάπτυξη της παιδειας, ανοιχτή για όλους μεν, εκλεκτική όμως στην προώθηση για όσους πράγματι ξεχωρίζουν-διότι οι άνθρωποι δεν είναι ίσοι με την μαθηματική έννοια που νοούν την λέξη αυτή.
  Η παιδεία φέρνει και στρατό, και οικονομία, και υγεία, και ευημερία.Εάν λοιπόν δεν βασιστούμε στην παιδεία, τότε είναι σαν να χτίζουμε χωρίς θεμέλια, συνεπώς είναι αδύνατον.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πρέπει να διαβάσεις το σύγγραμα του Καθηγητού, "Το Βυζαντινό πρότυπο διακυβερνήσεως και το τέλος του Κοινοβουλευτισμού". Θα το βρεις στο ίντερνετ ψάξε το.

   Και επίσης το σημαντικώτερο ίσως όλων των συγγραμάτων του είναι το "Η Τρίτη Ιδεολογία και η Ορθοδοξία", είναι βιβλίο θεόπνευστο. Το πρώτο που διάβασα και ξέφυγα επιτέλους από την ελλαδική νοοτροπία άσπρο-μαύρο και επίσης από την εσφαλμένη άποψη που είχα για την λογική, ότι δηλαδή Α=Α, που αποτελεί ρασιοναλισμό. Πρέπει βέβαια να είσαι και ο άνθρωπος να το καταλάβει. Άρχισα να το λέω στον πατέρα μου και τα περισσότερα δεν τα κατανοούσε τόσο. Δηλαδή θέλω να πω, ο Κιτσίκης δεν γράφει για τον απλό κόσμο και φυσικά πολύ καλά κάνει. Μακάρι να έβγαζε συγγράματα που να εισχωρούσαν σε όλες τις εκφάνσεις της Ανθρωπίνης Ψυχής και του Νου, σκοτεινές και φωτεινές, αλλά επικεντρώνεται στην Ιστορία-Φιλοσοφία-Θρησκεία-Γεωπολιτική. Πάντως Καθηγητά ό,τι μπορείτε και σκέπτεσθε γράψτε το, η Κληρονομιά και η Παρακαταθήκη σας, ήδη είναι μεγάλη. Οι μοναδικοί Έλληνες εν Ζωή που παράγουν και αφήνουν Παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές, είσθε Εσείς και ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, ο οποίος μάλιστα είναι ο μοναδικός που έβγαλε βιβλίο για τον Μέγα Αλέξανδρο και έπραξε ορθότατα.

   Delete
  2. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  3. Τα έχω διαβάσει αυτά από την βιβλιοθήκη.Δεν μπορώ να πω πιο είναι το σημαντικότερο (για εμένα) του Κ.Καθηγητή γιατί δεν τα έχω διαβάσει όλα(όλα όμως).
   Το ότι Α=Α προέρχεται από το Όργανον του Αριστοτέλους.Δεν έχει σχέση με την Δύση.Φυσικά αργότερα, όταν αναπτύχθηκε η φιλοσοφία και η επιστήμη στην Δύση, βγήκαν μεγάλα πνεύματα στον χώρο της Λογικής όπως ο ΛάΙπμνιτζ, ο Καντ και ο Σόπενχάουερ.
   Δεν διάβασα ακόμα τον "Αλέξανδρο" του Πλεύρη και θέλω πολύ διότι έχω αρκετά για τον Αλέξανδρο συμπεριλαμβανομένων-και πρωτίστως- τις αρχαίες 5 πηγές (Αρριανό, Διόδωρο, Πλούταρχο, Ιουστίνο, Κούρτιο).
   Η αυθεντία πάντως, παραμένει ο τρανός Ντρόϋζζεν.

   Delete
 41. (aton.) Συμφωνα με την δικη μου αναλυση, ο χριστιανισμος ειναι θρησκεια μη-βιας, πρωταπολα μη-βιας εσωτερικης. Το να οργανωθει ομως και να συμπορευτει με το κρατος εφερε και εφερνε τριβες, διοτι το κρατος θελει στρατο, αστυνομια και εργασια, που ειναι βιαια και τα τρια. Εν τελει η συμβιωση κατεστη αδυνατη.

  Αν αληθευουν τα παραπανω, πιο πολυ ο χριστιανισμος ασχολειται με τα μη-ρασιοναλιστικα της ψυχης, παρα ο ρομαντισμος. Ο ρομαντισμος, οπως το λεει η λεξη, ειναι το επιρρημα μυθιστορηματικως. Η διαφορα μεταξυ ρομαντισμου και εσωτερικοτητος ειναι οτι το ζην μυθιστορηματικως σε κανει ηθοποιο, οπως και τον αυτοκρατορα, που λεω παραπανω, που παραδεχεται τον χριστιανισμο αλλα συνεχιζει να βασιλευει.

  Η εσωτερικοτητα ομως προυποθετει να μην ψαχνεις το βλεμμα του αλλου που θα ΣΕ δει αλλα να ΔΕΙΣ.

  ReplyDelete
 42. σημ.2 ο γιββων απο τα λιγα που εχω κοιταξει παρεξηγησε λενε το βυζαντιο. Βλ. σχετικο αρθρο του Ρανσιμαν, καπου στο διαδικτυο. Σε τρια τουλαχιστον πραγματα το Βυζαντιο εχει παρεξηγηθει. 1. Βεβαιως καλλιεργουσε τον ελληνισμο στους ανωτερους κυκλους, αρκει να δει κανεις τον προλογο της Αλεξιαδας της Αννας Κομνηνης, και εδω, ο ελληνισμος εχει αδιακοπη συνεχεια, τελεια, ως παιδεια των μορφωμενων, παραλληλα με την χριστιανικη παιδεια. Αυτο το πραγμα, που παλια ολοι το ξεραμε, εχει σχεδον ξεχαστει απο το ευρυ κοινο, που πλεον ταυτιζει το Βυζαντιο με το μπουζουκι.

  2. Το Βυζαντιο δεν εβλεπε τον Αυτοκρατορα μονο σαν εκπροσωπο του Θεου, για τον απλουστατο λογο οτι γινονταν συνεχεια συνωμοσιες, εξεγερσεις, τυφλωσεις, κουρες, και αυτα τα αισχη που γινονται στην Τουρκια ειναι μια αλλοιωμενη ισως αλλα καπου αυθεντικη γευση του πως λειτουργουσε το πραγμα. Δηλαδη το Βυζαντιο ηταν τελειως πολιτικο, δεν ψελνανε μονο.

  3. Υπαρχει μια διαρκης συγχυση σε σχεση με την κουλτουρα του Βυζαντιου, το χρωμα του δηλαδη, και οι μυθιστορηματικες αναπλασεις του (π.χ. ο Καιρος του Βουλγαροκτονου της Π.Σ.Δελτα) εχω την εντυπωση οτι μεταφερουν στο Βυζαντιο εικονες και ιδεες της μεσαιωνικης Δυσης, επειδη και οι ιδιοι θελουν Δυση να δουν, ως εκ της ταξεως των. Δεν ξερω καλα το θεμα αλλα η αισθηση μου ειναι οτι το Βυζαντιο το κανουνε συχνα σαν τον Ταρζαν στην χωρα των Ορθοδοξων. Μπορει να κανω λαθος.

  ReplyDelete
 43. 3. Οἱ ἰστορικοὶ συνεχίζουν νὰ ἔχουν σύγχυση, καὶ πῶς νὰ κάνουνε μάθημα στοὺς φαντάρους ;; Ἡ σύγχυση ἀφορᾶ τὸν ἑλληνισμό. Διότι ἑλληνισμὸς εἶναι ἡ κλασσικὴ παιδεία. Αὐτὀ, τὸ λήξαμε, καὶ ψαχνουμε ἕναν ὅρο ποὺ νὰ ἀντιστοιχεῖ στὸν ὅρο ἐθνικὴ συνείδηση, δηλαδὴ τὴν ψυχὴ ἑνός κράτους.

  Δυστυχῶς οἱ ἐθνικιστές ἱστορικοὶ μπλέξανε τοὺς ὅρους μεταξὺ τους, καὶ τὰ κάνανε σαλάτα. Ὅταν γράφει ὁ Δραγούμης ὄτι συγκλονίζεται ὁ ἑλληνισμός του, ἐμενα μὲ πιάνει τό... ἀρβανίτικο, διότι ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι λόγιο πράγμα. Ἕτσι τὸ βρίσκω παντοῦ καὶ ἔτσι τὸ νιώθω κι ἐγώ. Ὅμως πάνω στὴν πραγματικότητα αὐτὴ ἔρχονται οἱ ἄλλοι, οἱ ἐθνοαποδομητές, καὶ λένε, ἀφοῦ ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι λόγιος, τὸ ἑθνικὸ συναίσθημα εἶναι μιὰ ἐπιτήδευση. Πάνε πές το στοὐς φαντάρους.

  Τοῡς λες- δηλαδὴ εἶστε κατὰ τοῦ κράτους. Ὄχι. Τοῦ ἔθνους ;; Τοῦ ἐθνικισμοῦ. Δὲν βγάζεις ἄκρη, ἀλλὰ ἐν πάσει περιπτώσει μυρίζεσαι ὅτι ὑπάρχουν δύο ἄκρα. Τὸ ἕνα λέει, τὸ ἔθνος εἶναι κατασκευὴ ποὺ ἔπεται τοῦ κράτους. Πρῶτα ἔγινε ἡ Ἑλλαδα, ἡ Καρδίτσα, κι ἔπειτα τὴν αγάπησαν οἱ Καρδιτσιῶτες. Αὐτὸ εἶναι βέβαια βλακεῖα, διότι οἱ οἰκισμοί φτιάχνονται ἀπὸ φυλές. Δὲν ὑπάρχει φυλή, ῥε μπάρμπα ; Ὅχι, σοῦ λέει τὸ ἕνα ἄκρο, ἤ τὰ μασάει.

  Τὀ δεύτερο ἄκρο σοῦ λέει μὴν τὸ ψάχνεις ποιό εἶναι τὸ ἐπίκτητο καὶ ποιό τὸ φυσικὸ καὶ κοῖτα τὴ δουλειά σου. Αὐτὸ εἶναι τὰ χειρότερο ἄκρο, διότι παρουσιάζεται σὰν νερουλιασμένο μέσο.

  Τελειώνω, καὶ φτάνω στὸ ἑξῆς συμπέρασμα. Σύμφωνοι, δὲν ὐπάρχει ἔνα ΕΘΝΟΣ ἑλληνικό, ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὴν αρχαιότητα, σὰν παράδοση, σὰν ἔνστικτο, ἤ κι ἄν ὑπάρχει, αὐτὴ ἡ συνέχεια δὲν εἶναι ὁ ἑλληνισμός. Ὁ ἑλληνισμός εἶναι παιδεία. Τὶ ὑπάρχει στὴ θέση του, ποὺ νὰ μπορῶ νὰ τὸ διδάξω στὰ σχολεῖα ;; Ἄν δὲν ὑπάρχει, νὰ κλείσουν τὰ σχολεῖα καὶ οἱ στρατῶνες, καλά, δὲν τὸ συζητἀω. Τὸ νὰ μείνουν ἀνοιχτὰ καὶ νὰ διδάσκεται ἡ ἐθνοαποδόμηση, ἡ διαφορετικότητα καὶ τέτοιες κοτσάνες εἶναι μουρλοκομεῖο. Ἥ κλεῖστα, Χριστιανέ μου (ὠπ) ἤ πές μου τί θὰ λένε μέσα.

  Ὁ Κιτσίκης ἔχει δίκιο, κατὰ τὴν γνώμη μου. Εἴμαστε τὸ ὀρθόδοξο κομμάτι τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. ΑΥΤΟ λέει τὸ Σύνταγμα, ἀκριβῶς στοὺς ὄρους ποὺ θέλουνε νὰ ἀλλάξουνε, καὶ ἴσως ἀσυνείδητα θέλουνε νὰ τοῦς αλλάξουνε γιὰ νὰ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ τὸ Σὐνταγμα καὶ νὰ ἀλλάξουνε τὰ σύνορα, ποὺ μὲ βάση τὸ Σύνταγμα τὸ τωρινὸ περιορίζονται ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη πρωτοκαθεδρία. Πολύ φοβᾶμαι ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἐθνικιστικὸ κόμμα, ὄσο κι ἄν αὐτὸ φαίνεται παράξενο.

  ReplyDelete
 44. Ο Ιησούς είπε
  “Μὴ νομίσητε ὄτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν. οὐκ ὖλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν.ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αύτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφωην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς”. Κατά Ματαίον 10. 34῏36
  Φυσικά και είναι θρησκεία βίας, αυτό ήταν ένα από τα πολλά χωρία.
  Ο Γίββων, όπως και όλοι οι ιστορικοί φυσικά και έχει κάποια μειονεκτήματα.Στο συγκεκριμένο όμως που ανέφερα θεωρώ ότι έχει δίκιο.Επιπλέον διαφωνώ στο ότι η τάξη επηρεάζει την ερμηνεία, διότι αυτό γίενται για υποκειμενικούς ερμηνευτές που πιστεύω δεν πρέπει να μας ενδιαφέρουν.Π.χ. δεν υπάρχει καμία ταξική προσέγγιση του Θουκυδίδη, διότι είναι καθαρά αντικειμενικός ιστορικός.
  Αυτό που υπάρχει ως ελληνισμός και μπορεί να διδαχθεί είναι πρώτα απ’όλα η ιστορία.Είτε κάποιος είναι καθηγητής πανεπιστημίου, είτε μεγαλοεπιχειρηματίας καπιταλιστής, είτε υδραυλικός, επιβάλεται να έχει τις βασικές ιστορικές γνώσεις.Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξοριστεί η μαρξιστική, η σοσιαλιστική, η εθνικιστιή κ.α. προσεγγίσεις.
  Δεύτερον πρέπει να ανακτήσει την σημασία του η έννοια του πολίτη.Στην αρχαία Ελλάδα ήταν ιερό.Σήμερα πολίτης είναι ένας αμόρφωτος που πληρώνει φόρους και κάποια στιγμή θα ψηφίσει σε εκλογές στημμένες, που ούτως ή άλλως δεν ενδιαφέρονται για την γνώμη του-και έχουν δίκιο.
  Τρίτον η Ελλάδα πρέπει να καταργήσει το δημόσιο και να αυξήση τον ιδιωτικό τομέα.Ότι είναι δημόσιο στην Ελλάδα δεν λειτουργεί, τα ιδιωτικά όμως λειτουργούν από κάθε άποψη.Συνεπώς θέλουμε μία πιο καπιταλιστική προσέγγιση-φυσικά η προπαγάνδα του ΚΚΕ έχει αλιώσει πλήρως την έννοια του καπιταλισμού.Αυτό θα φέρει και ισχυρό στρατό, επαγγελματικό και οργανωμένο.Τέλος, επιβάλεται να προωθηθεί ο Ελληνισμός και να εξελληνίσει τον πλανήτη ολόκληρο.
  Πως τα κατάφεραν οι Εβραίοι να επιβάλουν την θρησκεία τους (γιατί ο Χριστιανισμός και ο μουσουλμανισμός είναι αβρααμικές θρησκείες, συνεπώς παρακλάδια του ιουδαϊσμού) σε όλο τον κόσμο, χωρίς μάλιστα κράτος;

  Χωρίς ειρωνικό ύφος-γιατί τα νεύρα είναι για αμόρφωτους όπως παραδείγματος χάρι ναρκετά στελέχη της Χ.Α.-εάν καταλήγεις στο ότι ο Φίλης, ο τσίπρας και ο μουζάλας είναι Εθνικιστές, τότε δυστυχώς μπερδεύεσαι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Εβραϊσμός ρης Ενδιαμεσου Περιοχής είναι αλληλενδετος με τον Ελληνισμό, τόσο πολύ που η φιλοσοφία του η Καμπάλα, να αποδίδεται στον Ερμή τον Τρισμέγιστο και όχι στην Παλαιά Διαθήκη.

   Υπάρχει τεραστία διαφορά μεταξύ εβραϊσμού της Ενδιάμεσης Περιοχής και του εβραϊσμού της μοντέρνας ρασιοναλιστικής Δύσεως.

   Οι ίδιοι οι εβραίοι, μία μερίδα των σωστότερα, είχε εξελληνισθεί την εποχή του Ιησού.

   Delete
  2. Οι Ορθόδοξοι Εβραίοι που προσκυνούν το τείχος κάθε ημέρα και καθώς φεύγουν ποτε δεν γυρίζουν πλάτη ενώ οι γυναικες των και παρθένες παραμένουν και καλύπτονται αποτελούν αδέρφια Ρωμηών και Μουσουλμάνων και έχουν όλον τον σεβασμό μου.

   Delete
  3. "Στην αρχαία Ελλάδα ήταν ιερό.Σήμερα πολίτης είναι ένας αμόρφωτος που πληρώνει φόρους και κάποια στιγμή θα ψηφίσει σε εκλογές στημμένες, που ούτως ή άλλως δεν ενδιαφέρονται για την γνώμη του-και έχουν δίκιο.
   Τρίτον η Ελλάδα πρέπει να καταργήσει το δημόσιο και να αυξήση τον ιδιωτικό τομέα.Ότι είναι δημόσιο στην Ελλάδα δεν λειτουργεί, τα ιδιωτικά όμως λειτουργούν από κάθε άποψη.Συνεπώς θέλουμε μία πιο καπιταλιστική προσέγγιση-φυσικά η προπαγάνδα του ΚΚΕ έχει αλιώσει πλήρως την έννοια του καπιταλισμού.Αυτό θα φέρει και ισχυρό στρατό, επαγγελματικό και οργανωμένο.Τέλος, επιβάλεται να προωθηθεί ο Ελληνισμός και να εξελληνίσει τον πλανήτη ολόκληρο."

   Συμφωνώ απολύτως. Αντί για καπιταλιστική θα έλεγα Εθνική. Εάν δαμάσεις το Εθνικό κεφάλαιο το αμολάς να σου προωθήσει τα Εθνικά σου συμφέροντα. Σε προηγούμενο άρθρο το είχαν αναλύσει για την περίπτωση της Ελλάδος απαντώντας στον Κωσταντή.

   Delete
 45. ΥΓΥΓ Κοιτάξτε ΑΥΤΟ.
  http://onditmedievalpasmoyenageux.fr/wp-content/uploads/2014/04/00157001.jpg

  ReplyDelete
 46. ΠρωτεcιλαοcAugust 19, 2016 at 5:36 AM

  Δημητρη ποια η γνωμη σου για τον αγιο γεροντα Εφραιμ Φιλοθεϊτη της Αριζονας?
  Τον εχεις γνωρισει προσωπικα?
  Αληθευει οτι πριν παει στην Αριζονα ειχε ερθει στον Καναδα και πλεον αποτελει τον πνευματικο σου πατερα?

  ReplyDelete
 47. Τὸν πατέρα Ἐφραὶμ τὸν ἐγνώρισα στὸ Ἅγιον Ὄρος ὅταν ἦταν γέρων τῆς Μονῆς Φιλοθέου καὶ ἐξομολογήθηκα τότε σὲ αὐτὸν. Μετὰ ὁ Θεὸς τὸν ἔφερε στὴν Βόρειο Ἀμερική, πρῶτα στὸν Καναδᾶ, ὅπου ἵδρυσε στὸ Κεμπὲκ γυναικεῖο μοναστήρι. Ἀλλὰ ὁ μητροπολίτης Σωτήριος, ὄχι ἁπλῶς νεοημερολογίτης ἀλλὰ παπικός, ἔνθερμος ὀπαδὸς τῆς Ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησίων τῆς Φερράρας τοῦ 1438, τὸν ἐθεώρησε ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἐξουσία του καὶ τότε ὁ Ἐφραὶμ ἐπῆγε στὶς ΗΠΑ ὅπου ἵδρυσε 18 ἑλληνωρθόδοξα μοναστήρια! Διαμένει σὲ ἕνα ἀπὸ αὐτά στὴν Ἀριζόνα. Ὁ θεόπνευστος Ἐφραὶμ δὲν ἀκολουθεῖ μόνον τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Ἡμερολόγιο ὅπως ὅλο τὸ Ἅγιον Ὄρος, εἶναι γνήσιος ὀρθόδοξος συντηρητικός, καὶ ἐμμένει στὴν Βόρειο Ἀμερικὴ στὴν χρήση τῆς πολυτονικῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, ὅταν γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Καναδᾶ τοῦ Σωτηρίου καὶ ἡ Ἐκκλησία τῶν ΗΠΑ τοῦ Δημητρίου, δὲν εἶναι μόνον παπικὲς νεοημερολογίτικες ἀλλὰ ἐσκεμμένα ἀποπέμπουν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα (ὁ Σωτήριος γράφει πλέον μονοτονικά) προφασιζόμενες ὅτι τὴν ὑποστηρίζουν ἀλλὰ ὅτι φταῖνε οἱ ἑλληνοκαναδικὲς καὶ ἑλληνοαμερικανικὲς οἰκογένειες ποὺ ἀφελληνίζουν τὰ παιδιά τους, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα τὸ κατηχητικὸ στὶς ἐκκλησίες γίνεται μόνον στὰ ἀγγλικὰ καὶ οἱ "Ἕλληνες" παπάδες ἀρνοῦνται πεισματικά (ὅπως ὁ ἱερέας μας, ὁ ἑλληνόφων πατὴρ Ἀλέξανδρος τῆς Ὀττάβας) νὰ κἀνουν κατηχητικὸ στὰ παιδιὰ στὰ Ἑλληνικά.Γι' αὐτὸ καὶ πάντα ἠρνήθην νὰ βάλω τὰ παιδιὰ μου στὸ κατηχητικὸ τὴς Ὀττάβας μὲ ἀποτέλεσμα καὶ τὰ δύο νὰ εἶναι πιστοὶ Ὀρθόδοξοι καὶ νὰ γνωρίζουν ἀπταίστως τὰ ἑλληνικά.

  Ὁ γέρων Ἐφραὶμ Ἀριζόνας, κατευθυνόμενος ἀπὸ τὸν Θεό, ἀποδεικνύει σὲ ὅλο τὸ ἑλληνωρθόδοξο πλήρωμα ἀπανταχοῦ τῆς γῆς ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία δὲν θὰ πεθάνῃ ποτὲ καὶ ὅτι τελικὰ τὸ Βατικανὸ θὰ προσχωρήσῃ οἰκειοθελῶς στὴν Ὀρθοδοξία, καταθέντοντας τὰ ὅπλα του, χωρὶς διαπραγματεύσεις, καὶ θὰ ἐξομολογηθῇ καὶ αὐτὸ στὸν γέροντα Ἐφραίμ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΠρωτεcιλαοcAugust 19, 2016 at 3:58 PM

   Ομιλια του γεροντος Εφραιμ. 1992

   https://www.youtube.com/watch?v=CajT73pEtXk

   Delete
 48. Παρακολουθήσατε τὴν παραπάνω ὁμιλία τοῦ γέροντος Ἐφραὶμ ὅπως καὶ ἄλλων ὁμιλιῶν του. Θὰ νιώσετε τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἑλληνισμοῦ. Θὰ καταλάβετε τὴν συμπαντικότητά του. Θὰ κλάψετε γιὰ τὴν παρακμὴ τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους καὶ τὴν ὕπαρξη τῶν Γραικύλων. Ὁ γέρων Ἐφραὶμ κάνει ὑπερήφανους τοὺς Ἕλληνες.Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι πλανητικὴ καὶ οἱ πολιτικοί μας εἶναι μηδαμινοί. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έτσι είναι Καθηγητά. Από κλάμα εμείς άλλο τίποτα...ο Νιχιλισμός στο μεγαλείο του.

   Delete
  2. απλή απορία ρέ παιδιά εδώ και κάνα δυό τρείς χιλιάδες χρόνια που δέν ειχαμε αμερικάνικα μέσα τεχνολογίας και μάς μήντια πώωωωως γινόταν;

   Delete
 49. Κακῶς ταὐτίζεται τὸ ἱερὸ μὲ τὴν Ἀνατολὴ καὶ τὸ κοσμικὸ μὲ τὴν Δύση. Τὸ ἱερὸ εἶναι ὑπόθεση τοῦ καθενός, σὲ μοναξιὰ μὲ τὴν συνείδησή του, καὶ τὸ κοσμικὸ εἶναι ἡ πίεση ποὺ τοῦ ἀσκεῖται ἔξωθεν. Ὅσο τὸ ἱερὸ εἶναι δικαιολογία γιὰ νὰ ἀποφεύγει κανεὶς τὸ ἱερὸ (ἐπίτηδες τὄγραψα ἔτσι) ὁ διαχωρισμὸς ἱεροῦ καὶ κοσμικοῦ βασίζεται σὲ μιὰ νεὐρωτικὴ ἀναβολή.

  ReplyDelete
 50. ...ἡ δὲ μάχαιρα ποὺ λέει ὁ δρ.Πᾶπ παραπάνω ἔχει τὸ νόημα ὅτι ἡ ἀναβολὴ πρέπει νὰ διακοπεῖ ἀκαριαῖα. Ἁλλιῶς, καὶ ὁ πλέον θεόπνευστος συγγραφέας μπορεῖ νὰ χρησιμεύσει σὰν δικαιολογία στὴν παράταση της ἀναμονῆς τῆς κολάσεως.

  ReplyDelete
 51. Κωνσταντή, εσύ μιλάς για το ατομικό ενώ εγώ για το κοινωνικό.Το ιερό εφάπτεται και στις δύο περιπτώσεις.Για όλους τους Ρωμαίους ο δικέφαλος ήταν ιερό σύμβολο.Συλλογικά.Στην ατομικότητά τους, άλλος μπορεί να λάτρευε τον Δία, άλλος τον Ιησού άλλος και τίποτα.Όλοι όμως θεωρούσαν ιερό το αξίωμα του πολίτη.
  Όσον αφορά τον Ιησού, είναι πάρα πολλά τα κεφάλαια υπέρ της βίας και δεν χρειάζεται να τα παραθέσω.Το ζητούμενο είναι να μην εφαρμόζεται η σοφιστική μέσω των ερμηνειών και ο καθένας να θεωρεί ως ερμηνεία αυτό που θέλει να δει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τί λες ρε Δόκτωρα; Πού τα διάβασες τα περί Διός; Ξέρεις ότι όταν πρωτοήλθαν οι Δυτικοί κοντά στο 1790, στην Πελοπόννησο, ουδείς γηγενής κάτοικος ήξερε περί αρχαίας Ελλάδος ή περί αρχαίων Ελλήνων; Μόνον την Ρωμανία θυμόντουσαν και την Πόλη.

   Η μοναδική περιοχή που ήσαν ακόμη Παγανιστές ήτο η Μάνη μέχρι τις αρχές του 9ου αιώνος μ.Χ.

   Delete
 52. Ο Ιουδαϊσμός ως αποκλειστική θρησκεία των Ιουδαίων, και φυσικά, η απαραίτητη ιουδαιοποίηση οποιουδήποτε προσπαθήσει να μετέχει στον Ιουδαϊσμό (όπως παράδειγμα ο υποχρεωτικός γάμος ιουδαίου με ιουδαίας ή η αλλαγή θρησκεύματος σε περίπτωση που ένας μη-ιουδαίος πάρει ιουδαία) διατήρησε την ταυτότητα τους.Αντίθετα, όπως ξαναείπα, η ορθοδοξία δεν εξελλήνισε κανέναν και πλέον δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο όφελος για τον Ελληνισμό
  Την πάθαμε γιατί δεν την διατηρήσαμε για την ταυτότητά μας, και διότι δεν αφομοίωσε τους ξένους.
  Από την άλλη η προδοσία είναι παντού.Για παράδειγμα το δωδεκαθεϊστικό ΥΣΕΕ είχε προτίνει παλαιότερα να ψηφίσουν "οικολόγους πράσινους".Δηλαδή επαγγελματίες ανθέλληνες φιλοσκοπιανούς και λάτρες των μουσουλμάνων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μην πούμε για εξιουδαϊσμό! Ο μοναδικος αυθεντικός Εβραίος που ξέρω είναι ο Κοέν, όλοι οι άλλοι είναι Χαζάροι και Ανατολικοευρωπαίοι προσήλυτοι. Μάλιστα άκρως ειρωνικώς η αφρόκρεμα των Εβραίων παγκοσμίως, οι Ασκεναζίμ είναι οι Λευκοί γαλανομάτες ανοιχτόχρωμοι εβραίοι. Μία μερίδα των Εβρσίων είναι κρυφοί Εθνικοσοσιαλιστές δίχως τον αντισημιτισμό του βέβαια. Τους Αιθίοπες εβραίους που είχαν εισέλθει στις αρχες του 1990 τους υποκύψανε σε πειράματα με θανατικά αποτελέσματα για πολλών εξ αυτών.

   http://yournewswire.com/israel-admits-forcing-birth-control-on-ethiopian-jews/

   Όχι απλα Φασισμός, Εθνικοσοσιαλισμός Λευκός υπάρχει στο Ισραήλ. Γιατί; Γιατί η φυλή είναι μία αντικειμενικότητα, ενώ η θρησκεία υποκειμενική. Η τελευταία δεν έχει βιολογικές τόσο βάσεις ενώ η πρώτη αποτελεί αδιάλειπτη πραγματικότητα. Για αυτό και ο Εθνικοσοσιαλισμός κατάφερε να ξεπεράσει τον Φασισμό, στο απόγειό του και οι Λευκοί Καζακστανοί θα πολεμούσαν στα Ες-Ες, μόνον που λόγω του (σωβινιστικού) Εθνικισμού, ο Εθνικοσοσιαλισμός ουδέποτε έφθασε στο απόγειό του. Εγώ και άλλος ενας σε ένα άλλο ιστολόγιο έχουμε πει ότι:

   Οι μοναδικές χώρες που δύναται να εφαρμοσθεί ο Ε/Σ είναι η μη-Εθνοκρατικές επειδή εκεί ρόλο παίζει η φυλή και όχι η Εθνικότητα. Ειρωνικώς μία συνιστώσα που συνέβαλε στο να ηττηθεί ο Εθνικοσοσιαλισμός υπήρξε ο Εθνικισμός.

   Delete
  2. Υ.Γ. πρέπει να γράψω βιβλίο. Κάνω και ... τις διασυνδέσεις.

   Delete
  3. "Αντίθετα, όπως ξαναείπα, η ορθοδοξία δεν εξελλήνισε κανέναν και πλέον δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο όφελος για τον Ελληνισμό"

   Έλεος.

   Delete
 53. ΠρωτεcιλαοcAugust 21, 2016 at 10:49 AM

  Δημητρη στην ιστιοσελιδα https://oparadeisos.wordpress.com/2010/12/24/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5/ περιγραφεται το εξης περιστατικο:

  ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΘΕΛΑΝΕ ΝΑ ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ.
  ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΝΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ, ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΕ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ.
  ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΑΚΟΥΜΠΑΓΕ ΘΑ ΠΕΘΑΙΝΕ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ.
  ΠΗΓΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ Η ΚΟΠΕΛΑ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΠΕΝΤΕ ΕΞΙ ΩΡΕΣ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΚΕΛΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΤΑΧΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΒΗ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΕΓΟΝΟΣ.
  ΜΟΛΙΣ ΜΠΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΡΗΚΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΕΛΙ ΤΟΥ.
  ΚΟΙΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ , ΚΟΙΤΑ ΔΕΞΙΑ, ΤΙΠΟΤΑ.
  ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΒΛΕΠΕ.
  ΚΟΙΤΑΞΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.
  Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΙΩΡΕΙΤΟ ΨΗΛΑ ΣΤΟ ΤΑΒΑΝΙ. ΤΗΝ ΚΟΙΤΑΞΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΠΕ ΝΑ ΠΕΤΑΞΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ.
  ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΕΞΙΣΤΟΡΗΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑ.
  ΤΗΣ ΕΙΠΕ ΤΟ ΕΞΗΣ.
  ΟΤΙ ΕΙΔΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΜΟΥ.
  ΑΥΤΗ ΟΜΩΣ ΟΤΑΝ ΒΓΗΚΕ ΕΞΩ ΤΟ ΔΙΗΓΗΘΗΚΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ.

  Είναι αληθεια? Συνεβησαν αυτά τα περιστατικα? Προσπαθησαν να θανατωσουν οι Εβραιοι με δηλητηριασμενο μαχαιρι τον αγιο γεροντα Εφραιμ?
  Είναι πολύ σοβαρη καταγγελια!

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Ὁἱ Ἑβραῖοι θέλανε νὰ τὸν σκοτώσουν". Ἐγὼ θὰ ἀντικαθηστοῦσα τὸ "ἑβραῖοι" μὲ τό "οἱ Γραικύλοι" ἤ "ὁ Σατανᾶς" ἤ "ἕνας Ἰούδας".Τὸ ""Εβραῖοι" εἶναι τρόπος τοῦ λέγειν καὶ προέρχεται ἀπὸ δύο χιλιάδες χρόνια ἀνθεβραϊσμοῦ. Κύριε σῶσον τὸν λαόν σου, τὸν λαὸν τοῦ Ἰσραήλ! Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 54. ΠρωτεcιλαοcAugust 21, 2016 at 11:09 AM

  Δημητρη το Κυπριο γεροντα Ιωσηφ Βατοπεδινο τον ειχες γνωρισει?

  Περσι αγορασα ενα βιβλιο με διδαχες του γεροντα Ιωσηφ: μιλαει τοσο απλα αλλα τοσο σοφα. Μια απλη παραβολη με τα πετεινα του ουρανου με συγκλονισε και βοηθησε να ανοιξουν τα ματια της ψυχης μου και να δω το νοημα της ζωης. Μιαμιση σελιδα η παραβολη του γεροντα Ιωσηφ αλλα ηταν αποκαλυψη. Λογια με τη χαρη του Αγιου Πνεβματος. Αλλαξε ολος ο τροπος που εβλεπα τη ζωη μου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σὲ εὐχαριστῶ ποὺ μοῦ ἐπεσήμανες τὰ λόγια τοῦ Ἰωσὴφ Βατοπεδινοῦ. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 55. Σωστές οι παρατηρήσεις του δόκτωρος. Αδυνατεί όμως να συνειδητοποιήσει το μεγαλείο της ορθοδοξίας. Η ορθοδοξία δόκτωρα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του συμπαντικού ελληνισμού που δεν χωράει σε σύνορα και καλούπια, αλλά είναι κτήμα όλης της οικουμένης. Συμπαντικός ελληνισμός και ορθοδοξία χέρι-χέρι υπερβαίνουν τις πολιτικές ιδεολογίες και μπορούν να αλλάξουν την πορεία της ανθρωπότητας μετατρέποντας τον πλανήτη Γη σε πλανήτη Ελλάς.

  Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου δόκτωρα. Σταμάτα να κρίνεις με την ψυχρή λογική. Δες με τα μάτια της ορθοδοξίας και τότε θα κατανοήσεις το μεγαλείο του ελληνισμού, του συμπαντικού ελληνισμού, του ελληνισμού άνευ συνόρων, του ελληνισμού που δεν χωράει στο βέβηλο εθνικισμό της Χρυσής Αυγής.

  Άνοιξε τα μάτια της ψυχής και θα δεις την αλήθεια, την μόνη σωτηρία, τον Ιησού Χριστό.

  Με αγάπη αναστάντος Χριστού,
  Φωκίων Νεγρεπόντης
  Νευροχειρουργός

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνῶ ἀπολύτως μὲ τὴν συμπαντικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, χέρι χέρι μὲ τὸν ἑλληνισμό.Ὁ ἑλληνισμὸς χωρὶς Ὀρθοδοξία εἶναι κουτσός.Ἐὰν ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ δὲν καταθέσῃ τὰ ὅπλα τοῦ ἐθνικισμοῦ στὰ πόδια τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ δὲν περάσῃ στὸν συμπαντικὸ ἑλληνοκεντρισμό, ποὺ ὅπως παρετήρησε ὁ Χέγκελ τροφοδοτεῖται ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία,δύναται μὲν ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ νὰ πάρῃ τὴν ἐξουσία ἀλλὰ εἰς βάρος τοῦ ἑλληνισμοῦ.Ὑπάρχουν ἑκατοντάδες ἐθνικισμοὶ ἀνὰ τὸν κόσμο, ὅσα καὶ τὰ ἔθνη. Ἕνας ὅμως εἶναι ὁ ἑλληνοκεντρισμός. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Πολύ σωστα αλλα ζητάτε το αδύνατον. Η Ορθοδοξία πιστεύω χρησιμοποιείται από την Χρυσή Αυγή μόνον για πολιτικούς λόγους. Οιοσδήποτε υπήρξε 20+ χρόνια Εθνικοσοσιαλιστής, ουδέποτε δύναται να καταθέσει τα όπλα του στα πόδια της Ορθοδοξίας. Ο Εθνικοσοσιαλισμός είναι φίλος και εχθρός. Εάν δεν τον διαχειριστείες λεπτά κινδυνεύεις να κοπείς και να χάσεις την Πίστη σου. Είμαι τυχερός που από 12 ετών με θάμπωσε η Ρωμανία με την αίγλη της και από τότε δεν θα την θυσίαζα για τίποτα ενώ θα θυσίαζα τα παντα για Χάρη της. Ομολογώ να πω μεγάλη δικλείδα ασφαλείας. Η Χρυσή Αυγή ως Εθνικοσοσιαλιστική στον πυρήνα της δεν πιστεύει στα ιδεώδη του Χριστιανισμού αλλά στα της Αρχαιότητος που σύμφωνα με τον Ε/Σ και τους φιλοσόφους του, πριν και μετά από αυτόν, υπήρξαν αντίθετα στα του Χριστιανισμού, ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο Χέγκελ έχει δίκαιο. Από τους λίγους φιλοσόφους που κατόρθωσαν να σπάσουν την καταραμένη Καρτεσιανή δυική "λογική", προβάλλοντας μονικά πρότυπα. Αξιέπαινο και το έργο του είς ό,τι αφορά της ανώτερες και κατώτερες κοινωνικές ιεραρχίες και την ύπαρξη πλήρους βιολογικής ανισότητος. Ενδεικτικά:


   "Το ζήτημα της φυλετικής ποικιλότητας φέρει μαζί της τα δικαιώματα που αρμόζουν στον καθένα: όταν υπάρχουν πολλές φυλές, τότε η μία θα είναι ευγενέστερη και η άλλη θα πρέπει να την υπηρετεί."

   Hegel, Philosophy of the subjective
   spirit, 2, Anthropology


   Σε κοινωνικό πλαίσιο, αυτό σημαίνει πως όταν υπάρχει έστω και μια μειοψηφία με ευγενή ψυχικά γνωρίσματα, τότε οι υπόλοιποι πρέπει να την υπηρετούν εξασφαλίζοντάς της τα απαραίτητα, ώστε η αριστοκρατία να επικεντρώνεται εκεί που είναι ικανή και να διαπρέπει. Αυτή η εναντίωση στην εξισωτική-δημοκρατική θεώρηση υπήρξε πνευματικό θεμέλιο της αρχαίας και μεσαιωνικής αριστοκρατίας, με τα επιτεύγματα και τους ήρωες που γέννησαν.

   Delete
 56. "η ορθοδοξία δεν εξελλήνισε κανέναν και πλέον δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο όφελος για τον Ελληνισμό".

  Tὸ ἄν εἶναι ἀντιφατικές ἔννοιες ἑλληνισμὸς καὶ ὀρθοδοξία εἶναι ἕνα θἐμα, καὶ τὸ ἄν ἱσχύει ἡ παραπάνω πρόταση τοῦ Δρος Πᾶπ εἶναι ἕνα ἄλλο.

  Μά, ἡ ὀρθοδοξία ἀπὸ πολιτικῆς ἀπόψεως εἶναι γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ ὅ,τι εἶναι ὁ καθολικισμὸς γιὰ τὰ λατινικά !!! Nομίζω πὼς εἶναι λάθος, ἀπὸ ἱστορικῆς ἄποψης ἡ πρόταση τοῦ δρος Πᾶπ. Ἑφόσον παίζει ῥόλο αὐτὸ ποὺ μοῦ εἶπανε, ὅτι πάγια τακτικὴ τοῦ Βυζαντίου ἦταν ὁ ἐξελληνισμὸς τῶν πληθυσμῶν ΔΙΑ τῆς ὀρθοδοξίας.

  Θυμίζω ὅτι τὸ ἑλληνίζειν εἶναι ἡ διάδοση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ γραμματείας (στῆν ὁποῖα περιλαμβάνεται καὶ ἡ ἑλληνόφωνη χριστιανικὴ γραμματεία) καὶ ὄχι ἡ ἑλληνικὴ φυλή. Παραπάνω προσπαθῶ νὰ σκιαγραφήσω τὴ σύγχυση μεταξὺ ἑλληνισμοῦ καὶ ἑλληνικοῦ ἔθνους. Ὁ Ντρόυζεν λέγεται ὅτι καθιέρωσε τὸν ὅρο ἑλληνισμὸ γιὰ τὸν ἑλληνικὸ κόσμο, δηλαδὴ περισσότερο τοὺς ἀνθρώπους καὶ λιγότερο τὸ ἑλληνικὸ πρότυπο. Ἅν κάνω λάθος σὲ αὐτό, ὀφείλεται βέβαια στὸ ὅτι δὲν τὸν ἔχω διαβάσει. Ὑπόψιν ὅμως ὅτι ἡ ἀντίληψη τοῦ ἔθνους σὰν πολιτικὸ σύνολο ἀπό τὰ κάτω (δηλ. εἰς βάρος τῆς ἔννοιας τοῦ Αὐτοκράτορα) ἀναπτύσσεται τὸν 19ο αἰῶνα.

  Ὡστόσο ἑλληνισμὸς ΔΕΝ εἶναι οἱ Ἕλληνες, καμία σχέση, ἀλλὰ εἶναι ἡ μίμηση τῶν Ἑλλήνων. Ἑλληνίζει ἕνας Ῥωμαῖος, ἑλληνίζει ἕνας Γότθος, ἄν γράφει ἑλληνικὰ σὲ κάποια ἀναφορὰ μὲ τὴν κλασσικὴ γραμματεία. Ἔτσι τὸ μονοτονικὸ μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἀφελληνισμός, ἐπειδὴ ἀπομακρύνει τὴν γλῶσσα ἀπὸ τὀ πρότυπο τῆς κλασσικῆς ἐποχῆς, ἐνῶ μπορεῖ νὰ βοηθᾶ ὡστόσο -ἤ ἔτσι θὰ θέλανε - τὴν ἀριθμητικὴ αὔξηση τοῦ λέγομένου Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ὤς ἑλληνοφώνων τῆς σύγχρονης ἐποχῆς.

  Ἅλλο εἶναι τὸ θέμα. 1.Ἄν σύμφωνα μὲ τὴν χριστιανικὴ θεώρηση δὲν ὑπάρχει πολιτική. 2. Ἄν ἡ ὀρθοδοξία δέχεται τὸ 1. 3. Ἅν ὁ ἐθνικισμὸς δύναται νὰ εἶναι ἑλληνικὸς ἤ ἄν, στὴν πραγματικότητα, καὶ κάπως τραβηγμένα, καὶ ὄχι κυριολεκτικά, εἶναι μιὰ μορφὴ τοῦ... Παπισμοῦ !!! ἤ ἀκόμα περισσότερο τοῦ Προτεσταντισμοῦ. Διότι μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Ἑλληνισμὸς ἔναντι ἑνός, πρῶτα καὶ κύρια, ὁρίζεται - τοῦ Λατινισμοῦ. ΟΧΙ ἔναντι τοῦ Ἰσλάμ ἤ τοῦ Χριστιανισμοῦ.

  Μὲ τὴν διαίρεση τῆς αὐτοκρατορίας, ἀναπτύσσεται ἡ σύγκρουση μεταξὺ Δυτικῆς καὶ Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, μὲ τὴν Δυτικὴ νὰ εχει σὰν κοινὴ ἐπίσημη γλώσσα τὰ λατινικὰ καὶ τὴν ἀνατολικὴ τὰ Ἑλληνικά. Ἅλλο αὐτὸ ὅμως καὶ ἄλλο ἠ σύγκρουση λεγομένου παγανισμοῦ καὶ χριστιανισμοῦ. Ὁ χριστιανισμὸς θεωρεῖ εἰδωλολάτρες Ἕλληνες καὶ Ῥωμαίους
  ἐξίσου, σὰν θρησκεία, ἀλλὰ φυσικὰ δέχεται τὰ ἑλληνικὰ, ἀφοῦ εἶναι ἡ πρωτότυπη γλώσσα τῶν Εὐαγγελίων !! Ἡ εὐρωπαϊκὴ διαίρεση γίνεται πρῶτα ἀνάμεσα σὲ λατινικὰ καὶ ἑλληνικὰ σὰν ἐκκλησιαστικὴ γλώσσα, καὶ ἔπειτα μόνον παίρνει συμπαγῆ πολιτικὴ μορφή.

  Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ Ἀνατολικὴ τῶν Ῥωμαίων Βασιλεία σταδιακὰ ἐγκαταλείπει (ἴσως ποτὲ δὲν τὰ ἐγκατέλειψε τελείως μὰ τελείως, τοὐλάχιστον μέχρι τοὺς Κομνηνούς) τὰ λατινικὰ εὶς ὄφελος τῶν ἑλληνικῶν, σᾶν γλώσσα διοικητική. Ἑκκλησιαστικὴ γλῶσσα ὅμως ἦταν πάντοτε, νομίζω τὰ ἑλληνικά.

  Τέλος, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ἑρμηνεία τῶν εὐαγγελίων, ἐπειδὴ ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ θέματα πίστης, δὲν εἶναι ποτὲ ἡ φιλολογικὴ τεκμηρίωση ἤ ἡ ἐπίσημη θεολογικὴ ἑρμηνεία ποὺ ἔχουν τὸν τελευταῖο λόγο. Ἄν τὸν εἶχαν, δὲν θὰ εἶχε χωριστεῖ ποτὲ τὸ ῥωμαϊκὸ κράτος σὲ δυτικὸ καὶ λατινικό. Ἑδῶ μιλᾶμε γιὰ τὸ ὑπερπέραν, δὲν μιλᾶμε γιὰ κοσμικές ἔννοιες, ὅπως Ἕλλην, Ἑβραῖος, Ἅραβας, Κογκολέζος. Δηλαδὴ, γιὰ νὰ τὸ ποῦμε ἀλλιῶς, εἶναι ῥητορεία νὰ πεῖς ὅτι ὁ Θεός εἶναι Ἕλλην, ἐὰν ῥητορεία εἶναι νὰ χρησιμοποιεῖς τὸ Μεγαλύτερο σὰν χαρακτηριστικὸ τοῦ Μικρότερου. Ῥητορεία (ἤ εἰρωνεία) εἶναι νὰ πεῖς τὸν ποντικὸ βασιλέα τῆς οἰκουμένης. Γιὰ νὰ ταὐτίσεις τὴν Ἑλλάδα μὲ τὸ θεῖον, χωρίς νὰ εἶσαι ἀπλὸς ἐθνικιστής, ποὺ ταὐτίζει π.χ. τὴν Γερμανία, τὴ Γαλλία, τὸ Λουξεμβοῦργο, τὴν Π.Γ.Δ.Μ. μὲ κάτι τὸ θεϊκό, πρέπει νὰ ἔχεις μιὰ ἰδιάζουσα, ἄν ὄχι ἐξαιρετικὴ καὶ μὴ συνηθισμένη σύλληψη γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἤ/καὶ τὴν ἑλληνικότητα, ποὺ νὰ μὴν εἶναι ἐθνικιστικὴ ἤ ταξική.

  ReplyDelete
 57. ΥΓ, Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ καθένας προσπαθεῖ νὰ φορτώσει τὶς λέξεις μὲ βάση τὶς προηγούμενες ἐμπειρίες του, δηλαδὴ τὶς φορτὠνει μὲ τὸ βάρος ποὺ ἔχει δεχτεῖ. Τώρα, τὸ βάρος αὐτὸ δὲν ἀνήκει μόνο στὶς ἐμπειρίες του, ἀλλὰ καὶ στὸν κόσμο ποὺ ἔχει πλάσει μὲ βάση τὶς ἐμπειρίες του. Μὲ ἄλλα λόγια, ὀργανώνει τὶς λέξεις ἔτσι ὥστε νὰ κατασκευάσουν ἕνα σύστημα Σωτηρίας.

  ReplyDelete